Bảo hiểm vận tải quốc tế

3712 Lượt xem

Bảo hiểm vận tải quốc tế là loại bảo hiểm bồi thường hư hại cho hàng hóa trong quá trình vận chuyển. Hàng hóa chuyển theo các tuyến từ Việt nam đi các nước và ngược lại. Bảo hiểm vận tải quốc tế tại bảo hiểm Petrolimex tuân theo luật pháp và tập quán tại hiệp hội bảo hiểm London của Anh Quốc. Bảo hiểm vận tải quốc tế phân chia ra các điều kiện bảo hiểm riêng biệt.

Xem thêm: Bảo hiểm hàng hóa điện tử xuất khẩu

bảo hiểm vận tải quốc tế

Bảo hiểm vận tải quốc tế là gì ?

thể tham khảo bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu cho bảo hiểm điều kiện a hoặc bảo hiểm hàng hóa điều kiện B hay C .

bảo hiểm vận tải quốc tế để phòng ngừa rủi ro

Khi xảy ra hư hỏng hay tổn thất của hàng hóa trong quá trình vận chuyển. Nếu tổn thất được phát hiện của hàng hóa tại Việt nam thì có công ty giám định độc lập tại việt nam. Khi xảy ra trên các lãnh thổ quốc tế bên giám định là các đại lý Dloy quốc tế tại nước sở tại giám định tổn thất.

bao hiem van tai quoc te, bảo hiểm hàng hóa, bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu,bảo hiểm xuất nhập khẩu,bảo hiểm hàng hóa đường biển

hàng hóa để mua bảo hiểm vận tải quốc tế là tất cả các loại hàng hóa được phép xuất nhập khẩu theo quy định của luật Việt nam

Phí bảo hiểm vận tải quốc tế ?

phí bảo hiểm vận tải quốc tế

Phí bảo hiểm được tính dựa trên giá trị hàng hóa mua bảo hiểm tính theo từng lô hàng. Và một yếu tố khác ảnh hưởng tới phí bảo hiểm là phương thức đóng gói trong quá trình vận chuyển hàng đóng trong container hay chở xá trên hầm tàu.

Xem thêm: Giám định bảo hiểm hàng hóa

Phí bảo hiểm vận tải quốc tế = Giá trị của lô hàng x tỷ lệ phí .

Giá trị của lô hàng dựa vào giá trị trên Sales Contract, Invoice . Tỷ lệ phí tùy thuộc theo cách đóng gói của hàng hóa trong quá trình vận chuyển như đóng container hay chở xá…

cách tính phí bảo hiểm vận tải quốc tế

Người mua bảo hiểm vận tải quốc tế có thể mua bảo hiểm bằng 100% giá trị lô hàng hoặc cao hơn tối đa là 110% giá trị lô hàng ( giá trị này bao gồm cước vận chuyển, phí bảo hiểm vận tải quốc tế và lãi dự kiến)

bao hiem van tai quoc te, bảo hiểm hàng hóa, bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu,bảo hiểm xuất nhập khẩu,bảo hiểm hàng hóa đường biển

Khi cần báo giá bảo hiểm/ mua bảo hiểm chủ hàng hoặc đơn vị vận tải cung cấp các thông tin như dưới đây. Bảo hiểm Petrolimex- PJICO sẽ căn cứ những thông tin đó nhập lên hệ thống ra chứng thư bảo hiểm nháp. Bên mua bảo hiểm kiểm tra thông tin mức phí và các điều kiện điều khoản sau khi thống nhất bên bán bảo hiểm sẽ phát hành chứng thư bên mua thanh toán phí bảo hiểm và lô hàng được bảo hiểm.

báo giá bảo hiểm vận tải quốc tế

Lưu ý quan trọng: Bảo hiểm tốt nhất phải được mua trước khi tàu rời cảng đi .

Trong quá trình vận tải quốc tế có bất cứ phát sinh nào liên quan đến lô hàng, tổn thất hàng hóa… bên mua bảo hiểm cần thông báo ngay cho Bảo hiểm Petrolimex- PJICO hotline 0932377138 hoặc tổng đài 1900545455 hoặc liên hệ chi nhánh PJICO gần nhất.

bao hiem van tai quoc te, bảo hiểm hàng hóa, bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu,bảo hiểm xuất nhập khẩu,bảo hiểm hàng hóa đường biển

Người mua bảo hiểm cần chuẩn bị sẵn các chứng từ gốc/ bản scan/photo liên quan đến lô hàng để cung cấp cho công ty bảo hiểm khi cần. những chứng từ như sale contract, invoice, packing list, bill of landing…

Khi có nhu cầu bảo hiểm vận tải quốc tế, người có nhu cầu phải làm giấy yêu cầu trong đó ghi rõ các điều khoản sau đây:

yêu cầu bảo hiểm vận tải quốc tế

Thông tin yêu cầu bảo hiểm 

Báo giá bảo hiểm vận tải quốc tế

Để báo giá vận tải quốc tế chúng tôi cần được cung cấp một số thông tin cụ thể như sau :

a) Tên Người được bảo hiểm

b) Tên hàng hoá cần được bảo hiểm

c) Loại bao bì, cách đóng gói và ký mã hiệu của hàng hoá được bảo hiểm

d) Trọng lượng hay số lượng hàng hoá được bảo hiểm

e) Tên tàu biển hoặc loại phương tiện vận chuyển

vận đơn - bill of landing

f) Cách thức xếp hàng được bảo hiểm xuống tầu (xếp trên boong, dưới hầm tàu, chở rời, v.v…)

g) Nơi bắt đầu vận chuyển, chuyển tải và nơi nhận hàng hoá được bảo hiểm

h) Ngày tháng phương tiện chở hàng bảo hiểm bắt đầu rời bến.

i) Giá trị hàng hoá được bảo hiểm và số tiền bảo hiểm

k) Nơi thanh toán bồi thường.

bao hiem van tai quoc te, bảo hiểm hàng hóa, bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu,bảo hiểm xuất nhập khẩu,bảo hiểm hàng hóa đường biển

Ngoài ra người có nhu cầu bảo hiểm vận tải quốc tế còn phải báo cáo cho Người bảo hiểm biết những tình huống quan trọng khác mà họ biết để giúp cho Người bảo hiểm phán đoán rủi ro.

Nếu khi ký kết hợp đồng bảo hiểm, người có nhu cầu bảo hiểm chưa thể cung cấp đầy đủ những thông tin cần thiết nói trên thì họ có trách nhiệm báo tiếp cho Người bảo hiểm biết những chi tiết còn thiếu ngay khi họ được biết.

Tham khảo thêm:  Bồi thường tổn thất hàng hóa

Hợp đồng bảo hiểm coi như đã được ký kết khi Người bảo hiểm chấp nhận bảo hiểm bằng văn bản.

giấy chứng nhận bảo hiểm vận tải quốc tế

Người bảo hiểm sẽ căn cứ vào Giấy yêu cầu bảo hiểm vận tải quốc tế để cấp đơn bảo hiểm hoặc Giấy chứng nhận bảo hiểm.

Trừ khi có thoả thuận khác, Người được bảo hiểm phải thanh toán phí bảo hiểm cho Người bảo hiểm ngay khi nhận đơn bảo hiểm hay Giấy chứng nhận bảo hiểm. Người bảo hiểm chỉ bồi thường khi đã nhận được phí bảo hiểm trước khi tổn thất xảy ra.

bao hiem van tai quoc te, bảo hiểm hàng hóa, bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu,bảo hiểm xuất nhập khẩu,bảo hiểm hàng hóa đường biển

Sửa đổi bổ sung bảo hiểm vận tải quốc tế 

Nếu sau khi hợp đồng bảo hiểm được ký kết mà có bất kỳ thay đổi nào về rủi ro được bảo hiểm, đặc biệt nếu vì thay đổi đó mà làm tăng thêm nguy hiểm thì Người được bảo hiểm có trách nhiệm thông báo cho Người bảo hiểm biết sự thay đổi đó ngay khi họ được biết để làm sửa đổi bổ sung đơn bảo hiểm .

Khi nhận được thông báo này, Bảo hiểm Petrolimex sẽ cấp giấy sửa đổi bổ sung và có thể căn cứ vào việc thay đổi đó mà yêu cầu Người được bảo hiểm trả thêm phí bảo hiểm vận tải quốc tế.

tàu delay bảo hiểm vận tải quốc tế

Nếu Người được bảo hiểm khai báo sai hoặc giấu giếm những điểm đề ra trong Giấy yêu cầu bảo hiểm hay những sự việc thay đổi đã được thông báo cho Người bảo hiểm, thì Người bảo hiểm được miễn trách nhiệm đã quy định trong hợp đồng bảo hiểm mà vẫn có quyền nhận phí bảo hiểm

Nếu hợp đồng bảo hiểm được ký kết khi đã xảy ra tổn thất trong phạm vi trách nhiệm của hợp đồng thì hợp đồng vẫn giữ nguyên giá trị, nếu Người được bảo hiểm không hay biết gì về tổn thất đó. Nhưng nếu Người được bảo hiểm đã biết có tổn thất rồi thì Người bảo hiểm sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường mà vẫn có quyền nhận phí bảo hiểm vận tải quốc tế.

bao hiem van tai quoc te, bảo hiểm hàng hóa, bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu,bảo hiểm xuất nhập khẩu,bảo hiểm hàng hóa đường biển

Nếu hợp đồng bảo hiểm vận tải quốc tế được ký kết khi hàng hoá được bảo hiểm đã an toàn về đến nơi nhận ghi trong hợp đồng bảo hiểm thì hợp đồng vẫn giữ nguyên giá trị nếu Người bảo hiểm không hay biết gì về việc đó. Nhưng nếu Người bảo hiểm đã biết việc đó rồi thì hợp đồng bảo hiểm sẽ mất hiệu lực và họ phải hoàn lại cho Người được bảo hiểm toàn bộ số phí bảo hiểm mà họ đã nhận được.

Đơn bảo hiểm hoặc Giấy chứng nhận bảo hiểm vận tải quốc tế có thể được chuyển nhượng cho một người khác sau khi Người được bảo hiểm hay đại diện có thẩm quyền của họ ký ở mặt sau đơn hoặc Giấy chứng nhận bảo hiểm.

Lưu ý khi có xảy ra tổn thất

khi phát hiện tổn thất của bảo hiểm vận tải quốc tế

Khi xảy ra mất mát hay hư hỏng thuộc phạm vi trách nhiệm hợp đồng bảo hiểm, Người được bảo hiểm phải thông báo ngay cho Bảo hiểm Petrolimex hay đại lý được họ chỉ định đến giám định. Nếu Người bảo hiểm không có đại lý địa phương thì Người được bảo hiểm có thể yêu cầu giám định viên có đăng ký ở nơi đó đến giám định.

bao hiem van tai quoc te, bảo hiểm hàng hóa, bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu,bảo hiểm xuất nhập khẩu,bảo hiểm hàng hóa đường biển

Trừ khi trước đó đã có một thoả thuận khác, Người bảo hiểm có quyền từ chối giải quyết những vụ khiếu nại không có biên bản giám định được cấp bởi chính đại lý giám định được Người bảo hiểm chỉ định trên Đơn bảo hiểm vận tải quốc tế.

Thông báo tình hình tổn thất cho Bảo hiểm 

thông báo ngay cho bảo hiểm pjico khi có tổn thất

Khi xảy ra mất mát hay hư hỏng thuộc phạm vi trách nhiệm hợp đồng bảo hiểm, Người được bảo hiểm hay đại lý của họ phải tiến hành mọi biện pháp có thể thực hiện được nhằm phòng tránh hoặc giảm nhẹ tổn thất cho hàng hoá được bảo hiểm. Người bảo hiểm sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường cho những mất mát hay hư hỏng xảy ra do phía Người được bảo hiểm không chấp hành đầy đủ nghĩa vụ của họ như đã quy định trong điều này.

Khi xảy ra tổn thất thuộc phạm vi trách nhiệm của hợp đồng bảo hiểm, Bảo hiểm Petrolimex có thể tự mình hoặc chỉ dẫn cho  Người được bảo hiểm tham gia công việc cứu hộ và bảo vệ hàng hoá được bảo hiểm vận tải quốc tế.

Bất kỳ biện pháp nào nói trên do Người bảo hiểm hay Người được bảo hiểm tiến hành đều không thể coi là dấu hiệu khước từ hay chấp nhận việc từ bỏ hàng hoá.

Trong mọi trường hợp, Người được bảo hiểm hay đại lý của họ có trách nhiệm đảm bảo thực hiện và bảo lưu đầy đủ cho Bảo hiểm Petrolimex quyền khiếu nại đối với người chuyên chở, người nhận uỷ thác hàng hoá hay người thứ ba khác. Đặc biệt, họ cần làm theo những quy định sau đây:

Khiếu nại ngay người vận chuyển, chính quyền cảng hay những người nhận uỷ thác hàng về bất kỳ kiện hàng nào bị mất.

Yêu cầu đại diện người chuyên chở hay người nhận uỷ thác hàng tham gia việc chứng kiến giám định ngay khi phát hiện hàng hoá có hiện tượng mất mát hoặc hư hỏng và qua giám định thấy thực tế có tổn thất thì phải lập hồ sơ khiếu nại họ.

Trừ khi đã có thư kháng nghị, trong mọi trường hợp không được cấp giấy biên nhận hoàn chỉnh cho những hàng hoá có hiện tượng nghi vấn.

bao hiem van tai quoc te, bảo hiểm hàng hóa, bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu,bảo hiểm xuất nhập khẩu,bảo hiểm hàng hóa đường biển

Gửi giấy báo cho đại diện người chuyên chở hay người nhận uỷ thác hàng hoá trong vòng 3 ngày sau khi nhận hàng nếu tổn thất thuộc loại khó phát hiện vào thời gian nhận hàng.

Nếu Người được bảo hiểm không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ như đã quy định trong điều này thì Bảo hiểm Petrolimexcó quyền từ chối những khiếu nại của người chuyên chở, người nhận uỷ thác hàng hoá hay người thứ ba khác.

Để đòi bồi thường, người khiếu nại phải có quyền lợi trong đối tượng được bảo hiểm vào thời gian xảy ra tổn thất thực tế đó. Khi đòi đồng bảo hiểm, Bảo hiểm Petrolimex bồi thường về những mất mát hay hư hỏng thuộc trách nhiệm hợp đồng bảo hiểm, Người được bảo hiểm cần nộp đủ giấy tờ chứng minh, trong đó tuỳ trường hợp liên quan phải có:

bao hiem van tai quoc te, bảo hiểm hàng hóa, bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu,bảo hiểm xuất nhập khẩu,bảo hiểm hàng hóa đường biển

Bộ hồ sơ đòi bồi thường bảo hiểm vận tải quốc tế

Bản chính của Đơn bảo hiểm hoặc Giấy chứng nhận bảo hiểm vận tải quốc tế.

Bản chính hoặc bản sao hoá đơn gửi hàng, kèm tờ kê chi tiết hàng hoá và/hoặc phiếu ghi trọng lượng.

Bản chính của vận tải đơn và/hoặc hợp đồng chuyên chở khác loại.

Biên bản giám định và chứng từ tài liệu khác chỉ rõ mức độ tổn thất.

Giấy biên nhận hoặc giấy chứng nhận tàu giao hàng và phiếu ghi trọng lượng tại nơi nhận cuối cùng.

Bản sao báo cáo hải sự và/hoặc trích sao nhật ký hàng hải

Công văn thư từ trao đổi với người chuyên chở và các bên khác về trách nhiệm của họ đối với tổn thất.

Thư đòi bồi thường.

Mua bảo hiểm vận tải quốc tế uy tín

CÔNG TY BẢO HIỂM PETROLIMEX SÀI GÒN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *