Bảo hiểm máy móc thiết bị chủ thầu

6156 Lượt xem

Bảo hiểm máy móc thiết bị chủ thầu bồi thường cho những hư hỏng, thiệt hại của máy móc trong quá trình thi công. Các rủi ro như thiên tai hoặc các rủi ro ngẫu nhiên không lường trước được. Giá trị bồi thường theo tổn thất thực tế tối đa bằng giá trị của máy móc thiết bị mua bảo hiểm. Khi mua bảo hiểm máy móc thiết bị chủ thầu cần cung cấp thông tin của máy, kiểm định và giá trị của máy móc thiết bị mua bảo hiểm.

Quy tắc bảo hiểm máy móc thiết bị chủ thầu

bao hiem may moc thiet bi chu thau, bảo hiểm máy móc thiết bị, mua bảo hiểm máy móc thiết bị,mua bảo hiểm máy móc thiết bị chủ thầu,giá bảo hiểm máy móc thiết bị

Quy tắc bảo hiểm máy móc thiết bị chủ thầu này vẫn áp dụng cho dù máy móc thiết bị được bảo hiểm đang hoạt động hay ngừng hoạt động, đang được tháo dỡ nhằm mục đích lau chùi, bảo dưỡng hoặc trong quá trình vận hành hoặc trong quá trình lắp ráp trở lại sau đó, nhưng trong bất kỳ trường hợp nào cũng chỉ sau khi máy móc chạy thử thành công.

Xem, tải: Quy-tac-bao-hiem-may-moc-thiet-bi-chu-thau.pdf

Loại trừ bảo hiểm máy móc thiết bị chủ thầu

Bảo hiểm Petrolimex sẽ không chịu trách nhiệm đối với

mức khấu trừ qui định trong Giấy chứng nhận bảo hiểm máy móc thiết bị chủ thầu /Hợp đồng bảo hiểm mà Người được bảo hiểm phải tự chịu trong mỗi một sự cố. Tuy nhiên nếu trong một sự cố có hai hạng mục trở lên bị tổn thất thì Người được bảo hiểm chỉ chịu mức khấu trừ cao nhất trong số các mức khấu trừ áp dụng cho các hạng mục bị thiệt hại đó;

các tổn thất hay thiệt hại do hư hỏng về điện hoặc cơ học, hỏng hóc, đổ vỡ hoặc trục trặc cơ khí, do chất lỏng làm mát hoặc dung dịch khác bị hoá đông, hoặc do hệ thống bôi trơn có khuyết tật hoặc thiếu dầu hay thiếu chất lỏng làm mát, nhưng nếu do hậu quả của sự cố hư hỏng hoặc trục trặc cơ khí nêu trên mà có tai nạn xảy ra gây ra thiệt hại bên ngoài thì các thiệt hại hậu quả ấy sẽ được bồi thường;

bao hiem may moc thiet bi chu thau, bảo hiểm máy móc thiết bị, mua bảo hiểm máy móc thiết bị,mua bảo hiểm máy móc thiết bị chủ thầu,giá bảo hiểm máy móc thiết bị,bảo hiểm máy móc thiết bị,quy định mua bảo hiểm máy móc thiết bị

tổn thất hay thiệt hại của các bộ phận có thể thay thế được và các bộ phận lắp thêm như mũi khoan, khoan, dao hoặc các dụng cụ cắt gọt khác, lưỡi cắt, lưỡi cưa, khuôn rập, khuôn đúc, khuôn mẫu, các bề mặt tán và nghiền, lưới chắn và lưới sàng, dây, đai, xích, kích nâng, băng chuyền, bình điện, săm lốp xe, dây điện và cáp nối, các ống co dãn được, các khớp nối và bao bì được thay thế thường xuyên;

Xem thêm: Bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu

Loại trừ do nổ nồi hơi

tổn thất hay thiệt hại do nổ nồi hơi hoặc bình áp suất do áp lực của hơi nước hay áp suất chất lỏng bên trong hoặc nổ động cơ đốt trong;

tổn thất hay thiệt hại của các xe cộ được thiết kế và được cấp phép lưu hành trên đường công cộng, trừ khi các phương tiện này chỉ hoạt động trên công trường thi công;

tổn thất hay thiệt hại cho tàu thuỷ và các phương tiện thuỷ khác;

bảo hiểm máy móc thiết bị,quy định mua bảo hiểm máy móc thiết bị,bao hiem may moc thiet bi chu thau, bảo hiểm máy móc thiết bị, mua bảo hiểm máy móc thiết bị,mua bảo hiểm máy móc thiết bị chủ thầu,giá bảo hiểm máy móc thiết bị

tổn thất hay thiệt hại do chìm một phần hay toàn bộ trong thủy triều;

tổn thất hay thiệt hại trong khi vận chuyển trên đường trừ khi có thỏa thuận khác bằng điều khoản bổ sung;

Không đền bù do ăn mòn tự nhiên

tổn thất hay thiệt hại là hậu quả trực tiếp của các tác động liên tục trong quá trình hoạt động (ví dụ như hao mòn, ăn mòn, gặm mòn, sét gỉ, giảm giá trị hay hư hỏng do ít sử dụng và diễn ra trong điều kiện áp suất, nhiệt độ bình thường);

Xem thêm: Bảo hiểm tài sản

tổn thất hay thiệt hại xảy ra trong khi máy móc thiết bị được bảo hiểm đang chạy thử hoặc được sử dụng dưới bất kỳ hình thức nào hay với bất kỳ mục đích gì khác với chức năng đã được thiết kế; máy móc thiết bị chủ thầu

bao hiem may moc thiet bi chu thau, bảo hiểm máy móc thiết bị, mua bảo hiểm máy móc thiết bị,mua bảo hiểm máy móc thiết bị chủ thầu,giá bảo hiểm máy móc thiết bị

tổn thất hay thiệt hại đối với thiết bị hay máy móc hoạt động dưới lòng đất trừ khi có thỏa thuận khác bằng điều khoản bổ sung;

tổn thất hay thiệt hại trực tiếp hay gián tiếp gây ra bởi, hay phát sinh từ, hay bị trầm trọng thêm bởi chiến tranh, xâm lược, hành động thù địch của nước ngoài, chiến sự (dù tuyên chiến hay không), nội chiến, bạo loạn, cách mạng, khởi nghĩa, binh biến, nổi loạn, đình công, bãi công, bế xưởng, bạo động của quần chúng, hành động quân sự hay lực lượng tiếm quyền, hành động của nhóm người hay những người thù địch đại diện hay có liên quan đến các tổ chức chính trị, tịch biên, tịch thu hay phá huỷ theo lệnh của chính phủ hợp pháp hay chính phủ thực tế tồn tại (de jure or de factor) hoặc theo lệnh của bất kỳ tổ chức chính quyền nào;

Xem thêm: bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt PJICO

Máy móc hư do nguyên nhân khủng bố

tổn thất, thiệt hại trực tiếp hay gián tiếp gây ra bởi, hay phát sinh từ, hay bị trầm trọng thêm do phản ứng hạt nhân, phóng xạ hạt nhân hoặc nhiễm phóng xạ;

bảo hiểm máy móc thiết bị,quy định mua bảo hiểm máy móc thiết bị,bao hiem may moc thiet bi chu thau, bảo hiểm máy móc thiết bị, mua bảo hiểm máy móc thiết bị,mua bảo hiểm máy móc thiết bị chủ thầu,giá bảo hiểm máy móc thiết bị

tổn thất hay thiệt hại do bất kỳ lỗi hay khuyết tật nào đã có vào thời điểm bộ Hợp đồng bảo hiểm này bắt đầu có hiệu lực mà Người được bảo hiểm máy móc thiết bị chủ thầu hay đại diện của họ đã biết cho dù Bảo hiểm Petrolimex có biết các lỗi hay khuyết tật đó hay không;

tổn thất hay thiệt hại trực tiếp hay gián tiếp gây ra bởi, hay phát sinh từ, hay bị trầm trọng thêm do hành động cố ý hay cố ý bất cẩn của Người được bảo hiểm hay đại diện của họ;

tổn thất hay thiệt hại mà nhà sản xuất hay nhà cung cấp phải chịu trách nhiệm theo luật pháp hay theo hợp đồng;

Xem thêm: bảo hiểm nồi hơi cập nhật mới nhất

tổn thất hoặc trách nhiệm có tính chất hậu quả dưới bất kỳ hình thức nào;

tổn thất hay thiệt hại chỉ được phát hiện vào thời điểm kiểm kê hay trong quá trình làm dịch vụ bảo trì định kỳ;

bao hiem may moc thiet bi chu thau, bảo hiểm máy móc thiết bị, mua bảo hiểm máy móc thiết bị,mua bảo hiểm máy móc thiết bị chủ thầu,giá bảo hiểm máy móc thiết bị

mất cắp bộ phận của máy móc, thiết bị;

Trong các trường hợp kiện tụng mà Bảo hiểm Petrolimex cho rằng những tổn thất, phá hủy hay thiệt hại nào đó là không thuộc trách nhiệm của bộ Hợp đồng bảo hiểm máy móc thiết bị chủ thầu do áp dụng các điểm loại trừ từ (l) đến (q) kể trên thì việc chứng minh rằng các tổn thất, phá hủy hay thiệt hại đó phải được bồi thường theo bộ Hợp đồng bảo hiểm thuộc về trách nhiệm của Người được bảo hiểm.

bao hiem may moc thiet bi chu thau, bảo hiểm máy móc thiết bị, mua bảo hiểm máy móc thiết bị,mua bảo hiểm máy móc thiết bị chủ thầu,giá bảo hiểm máy móc thiết bị

Số tiền bảo hiểm máy móc thiết bị chủ thầu

Yêu cầu của Quy tắc bảo hiểm máy móc thiết bị chủ thầu này là số tiền bảo hiểm phải bằng chi phí thay thế các hạng mục máy móc thiết bị được bảo hiểm bằng các máy móc thiết bị mới có cùng tính năng, công suất và chủng loại; điều đó có nghĩa là chi phí thay thế này sẽ bao gồm cả cước phí vận chuyển, thuế và các chi phí về hải quan (nếu có) và các chi phí cho việc lắp đặt.

Bảo hiểm dưới giá trị 

Nếu số tiền bảo hiểm thấp hơn số tiền yêu cầu được bảo hiểm như trên thì Bảo hiểm Petrolimex sẽ chỉ bồi thường cho Người được bảo hiểm theo tỷ lệ giữa số tiền bảo hiểm thực tế so với số tiền yêu cầu được bảo hiểm như đã đề cập trên. Nếu có từ hai máy móc thiết bị trở lên được bảo hiểm thì điều kiện này sẽ được áp dụng riêng rẽ cho từng máy móc thiết bị.

bao hiem may moc thiet bi chu thau, bảo hiểm máy móc thiết bị, mua bảo hiểm máy móc thiết bị,mua bảo hiểm máy móc thiết bị chủ thầu,giá bảo hiểm máy móc thiết bị

Cơ sở giải quyết bồi thường:

Khi có tổn thất hay thiệt hại xảy ra thì cơ sở giải quyết theo bộ Quy tắc bảo hiểm máy móc thiết bị chủ thầu này như sau:

khôi phục lại máy móc như trước rủi ro

Trong trường hợp một máy móc thiết bị xảy ra thiệt hại mà có thể sửa chữa được, Bảo hiểm Petrolimex sẽ chỉ bồi thường những chi phí cần thiết để khôi phục lại máy móc thiết bị thiệt hại đó trở về trạng thái hoạt động ban đầu như trước khi xảy ra tổn thất cộng thêm những chi phí đã bỏ ra cho việc tháo dỡ và lắp ráp lại nhằm phục vụ cho việc sửa chữa cũng như cước phí vận chuyển thông thường nhằm đưa các hạng mục đó đến xưởng sửa chữa và từ nơi sửa chữa trở về, kể cả các khoản thuế, chi phí hải quan và các chi phí khác (nếu có), với điều kiện là các khoản chi phí đó đã được bao gồm trong số tiền bảo hiểm.

Sửa chữa tài sản được bảo hiểm

Nếu việc sửa chữa được tiến hành tại xưởng của Người được bảo hiểm máy móc thiết bị chủ thầu, Bảo hiểm Petrolimex sẽ thanh toán các chi phí về nguyên vật liệu và tiền công đã bỏ ra để tiến hành sửa chữa cộng thêm một tỷ lệ hợp lý để trang trải cho chi phí quản lý chung.

bao hiem may moc thiet bi chu thau, bảo hiểm máy móc thiết bị, mua bảo hiểm máy móc thiết bị,mua bảo hiểm máy móc thiết bị chủ thầu,giá bảo hiểm máy móc thiết bị

Không giảm trừ giá trị khấu hao đối với các bộ phận được thay thế nhưng sẽ giảm trừ trị giá thu hồi của các hạng mục đó.

Nếu chi phí sửa chữa như đề cập ở trên ngang bằng hoặc vượt quá trị giá thực tế ngay trước thời điểm xảy ra tổn thất của máy móc thiết bị được bảo hiểm thì máy móc bị tổn thất đó sẽ được coi như bị phá huỷ hoàn toàn và việc giải quyết bồi thường sẽ được áp dụng như quy định ở mục (b) dưới đây.

Trong trường hợp một máy móc thiết bị xảy ra tổn thất toàn bộ, Bảo hiểm Petrolimex  sẽ bồi thường giá trị thực tế ngay trước thời điểm xảy ra tổn thất của máy móc thiết bị đó, bao gồm cả cước phí vận chuyển thông thường, chi phí lắp ráp, thuế và các chi phí hải quan (nếu có), với điều kiện các chi phí này đã bao gồm trong số tiền bảo hiểm máy móc thiết bị chủ thầu, giá trị thực tế này sẽ được tính toán bằng cách lấy giá trị thay thế mới của máy móc thiết bị đó trừ đi một tỷ lệ khấu hao thích hợp. Giá trị thu hồi của hạng mục đó cũng sẽ được giảm trừ khi tính toán số tiền bồi thường.

bao hiem may moc thiet bi chu thau, bảo hiểm máy móc thiết bị, mua bảo hiểm máy móc thiết bị,mua bảo hiểm máy móc thiết bị chủ thầu,giá bảo hiểm máy móc thiết bị

Những phụ phí phát sinh cho việc làm thêm giờ, làm đêm, làm trong ngày lễ, ngày nghỉ hay cước phí vận chuyển nhanh chỉ được bồi thường khi có thỏa thuận riêng bằng văn bản.

Các chi phí trong việc làm thay đổi, bổ sung, hoàn thiện hơn hoặc duy tu bảo dưỡng sẽ không được bảo hiểm theo Quy tắc bảo hiểm máy móc thiết bị chủ thầu này.

Các chi phí cho việc sửa chữa tạm thời sẽ do Bảo hiểm PJICO chịu nếu những công việc này là một phần cấu thành trong công việc sửa chữa cuối cùng và không làm tăng tổng chi phí sửa chữa.

Số tiền thanh toán của Bảo hiểm Petrolimex theo các điều khoản nêu trên phải trừ đi mức khấu trừ ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm máy móc thiết bị chủ thầu /Hợp đồng bảo hiểm. Tuỳ từng trường hợp cụ thể, Bảo hiểm PJICO sẽ chỉ thanh toán bồi thường khi đã được cung cấp đầy đủ các hoá đơn và chứng từ cần thiết chứng minh đã hoàn thành công tác sửa chữa hay thay thế những bộ phận bị thiệt hại.

bao hiem may moc thiet bi chu thau, bảo hiểm máy móc thiết bị, mua bảo hiểm máy móc thiết bị,mua bảo hiểm máy móc thiết bị chủ thầu,giá bảo hiểm máy móc thiết bị

Các điều kiện bảo hiểm

Việc Người được bảo hiểm tuân thủ và chấp hành đúng theo các điều khoản của bộ Hợp đồng bảo hiểm đối với những việc mà Người được bảo hiểm có nghĩa vụ phải làm hay thực hiện và sự trung thực trong việc khai báo, trả lời các câu hỏi trong Bản câu hỏi và Giấy yêu cầu bảo hiểm sẽ là điều kiện tiên quyết ràng buộc trách nhiệm bồi thường của Bảo hiểm Petrolimex .

Giấy chứng nhận bảo hiểm/Hợp đồng bảo hiểm máy móc thiết bị chủ thầu /Sửa đổi bổ sung/Phụ lục Hợp đồng là bộ phận cấu thành của bộ Hợp đồng bảo hiểm và thuật ngữ “bộ Hợp đồng bảo hiểm” dù sử dụng ở bất kỳ vị trí nào đều được coi là bao gồm cả Giấy chứng nhận bảo hiểm/Hợp đồng bảo hiểm/Sửa đổi bổ sung/Phụ lục Hợp đồng. Bất kỳ từ ngữ hay thuật ngữ nào có giải nghĩa kèm theo trong phần nào đó của bộ Hợp đồng bảo hiểm hay trong Giấy chứng nhận bảo hiểm/Hợp đồng bảo hiểm/Sửa đổi bổ sung/Phụ lục Hợp đồng cũng sẽ luôn luôn mang ý nghĩa đó dù nó xuất hiện ở bất kỳ chỗ nào.

Người được bảo hiểm bằng chi phí riêng của mình phải thực hiện mọi biện pháp đề phòng hợp lý và tuân thủ mọi kiến nghị của Bảo hiểm Petrolimex nhằm ngăn chặn tổn thất hay thiệt hại và phải tuân thủ mọi yêu cầu của pháp luật và khuyến nghị của nhà sản xuất.

Mua bảo hiểm máy móc thiết bị chủ thầu.

CÔNG TY BẢO HIỂM PETROLIMEX SÀI GÒN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *