Bảo hiểm lắp đặt công trình 2023

7465 Lượt xem

Bảo hiểm lắp đặt được bên thi công hoặc chủ đầu tư mua để bảo đảm rủi ro trong quá trình lắp đặt trang thiết bị, lắp đặt máy móc hay thi công trang trí nội thất, thi công lắp đặt trong các tòa nhà, chung cư,  nhà máy.

bảo hiểm lắp đặt

Bảo hiểm lắp đặt gồm 2 phần chính là bảo hiểm cho phần thiệt hại vật chất và bảo hiểm cho bên thứ ba trong quá trình lắp đặt. Bảo hiểm Petrolimex đã cung cấp sản phẩm bảo hiểm lắp đặt từ năm 1996 uy tín và đánh giá cao bởi các chủ đầu tư và các nhà thầu trong nước và quốc tế.

Xem quy tắc bảo hiểm lắp đặt PJICO bản đầy đủ

Xem hợp đồng lớn: nhung-hop-dong-bao-hiem-pjico.pdf


bao hiem xay dung lap dat, bảo hiểm xây dựng lắp đặt,bảo hiểm công trình,mua bảo hiểm lắp đặt,bảo hiểm lắp đặt công trình,bảo hiểm xây dựng lắp đặt

Đối tượng bảo hiểm lắp đặt

bảo hiểm lắp đặt này được áp dụng đối với những đối tượng bảo hiểm sau đây, với điều kiện là những đối tượng bảo hiểm đó được ghi trong Giấy chứng nhận (giấy chứng nhận bảo hiểm xây dựng lắp đặt )/hợp đồng bảo hiểm

Các máy móc, dây chuyền đồng bộ trong một nhà máy, xí nghiệp trong quá trình lắp ráp các máy móc, thiết bị đó;

Phần công việc xây dựng phục vụ và/hoặc cấu thành một bộ phận của quá trình lắp ráp;

Máy móc, trang thiết bị, dụng cụ phục vụ quá trình lắp ráp;

Tài sản sẵn có trên và trong phạm vi công trường và thuộc quyền sở hữu, quản lý, trông nom, kiểm soát của người được bảo hiểm;

Trách nhiệm đối với người thứ ba.

bảo hiểm xây dựng lắp đặt,bao hiem xay dung lap dat, bảo hiểm xây dựng lắp đặt,bảo hiểm công trình,mua bảo hiểm lắp đặt,bảo hiểm lắp đặt công trình

Bên mua bảo hiểm lắp đặt và người được bảo hiểm

Trong bảo hiểm này, bên mua bảo hiểm và người được bảo hiểm được hiểu như sau:

Bên mua bảo hiểm là chủ đầu tư (hoặc ban quản lý dự án). Trường hợp phí bảo hiểm đã được tính vào giá trúng thầu thì nhà thầu thực hiện việc mua bảo hiểm. Bên mua bảo hiểm có thể đồng thời là người được bảo hiểm.

Người được bảo hiểm là tổ chức, cá nhân có tài sản, trách nhiệm dân sự được bảo hiểm theo Bộ hợp đồng bảo hiểm .

Bộ hợp đồng bảo hiểm lắp đặt

Thoả thuận bảo hiểm giữa bên mua bảo hiểm lắp đặtTổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (PJICO) được thể hiện dưới hình thức Bộ hợp đồng bảo hiểm. Bộ hợp đồng bảo hiểm bao gồm Quy tắc bảo hiểm này, Giấy yêu cầu bảo hiểm, giấy chứng nhận bảo hiểm xây dựng lắp đặt/Hợp đồng bảo hiểm và các điều khoản sửa đổi, bổ sung GCNBH/Hợp đồng bảo hiểm (nếu có).

bảo hiểm xây dựng lắp đặt,bao hiem xay dung lap dat, bảo hiểm xây dựng lắp đặt,bảo hiểm công trình,mua bảo hiểm lắp đặt,bảo hiểm lắp đặt công trình

Giấy yêu cầu bảo hiểm lắp đặt

Khi có nhu cầu bảo hiểm, bên mua bảo hiểm lắp đặt phải gửi Giấy yêu cầu bảo hiểm cho Bảo hiểm Petrolimex . Giấy yêu cầu bảo hiểm là một bộ phận không tách rời của Bộ hợp đồng bảo hiểm.

Giấy chứng nhận bảo hiểm/ Hợp đồng bảo hiểm lắp đặt

Giấy chứng nhận bảo hiểm lắp đặt/Hợp đồng bảo hiểm là bằng chứng của việc giao kết hợp đồng bảo hiểm và là một bộ phận không tách rời của Bộ hợp đồng bảo hiểm.

Thời hạn bảo hiểm và hiệu lực bảo hiểm lắp đặt

Thời điểm phát sinh trách nhiệm bảo hiểm theo Quy tắc bảo hiểm lắp đặt này bắt đầu từ lúc khởi công công trình hoặc từ  khi các hạng mục được bảo hiểm có tên trong giấy chứng nhận bảo hiểm xây dựng lắp đặt/Hợp đồng bảo hiểm được dỡ xuống công trường,

Trong trường hợp giấy chứng nhận bảo hiểm xây dựng lắp đặt/hợp đồng bảo hiểm được ký kết sau khi công trình đã khởi công thì hiệu lực hợp đồng được xác nhận trong giấy chứng nhận bảo hiểm xây dựng lắp đặt/hợp đồng bảo hiểm. giấy chứng nhận bảo hiểm xây dựng lắp đặt/Hợp đồng bảo hiểm sẽ tiếp tục có hiệu lực cho tới sau khi bàn giao công trình hoặc sau khi hoàn tất lần vận hành chạy thử có tải đầu tiên, tùy theo thời điểm nào xảy ra trước, nhưng sẽ không quá 4 tuần kể từ ngày bắt đầu chạy thử (trừ khi có thoả thuận khác bằng văn bản).

Trong trường hợp một bộ phận của xưởng máy hay một số cỗ máy đã được chạy thử hoặc vận hành hay bàn giao thì trách nhiệm của Bảo hiểm Petrolimex đối với phần đó hoặc bộ phận máy móc đó sẽ chấm dứt, nhưng Bảo hiểm Petrolimex vẫn tiếp tục chịu trách nhiệm đối với các bộ phận còn lại.

bao hiem xay dung lap dat, bảo hiểm xây dựng lắp đặt,bảo hiểm công trình,mua bảo hiểm lắp đặt,bảo hiểm lắp đặt công trình

Đối với các hạng mục cũ sử dụng lại, hiệu lực bảo hiểm sẽ chấm dứt ngay trước khi các hạng mục đó được chạy thử.

Tuy nhiên, giấy chứng nhận bảo hiểm xây dựng lắp đặt/Hợp đồng bảo hiểm chỉ thực sự có hiệu lực sau khi người được bảo hiểm đã trả phí bảo hiểm ghi trong giấy chứng nhận bảo hiểm xây dựng lắp đặt/Hợp đồng bảo hiểm trừ khi có thoả thuận khác bằng văn bản.

giấy chứng nhận bảo hiểm xây dựng lắp đặt/Hợp đồng bảo hiểm sẽ chấm dứt hiệu lực vào ngày quy định trong hợp đồng. Mọi trường hợp kéo dài thời hạn bảo hiểm đều phải được Bảo hiểm Petrolimex đồng ý bằng văn bản

Bảo hiểm thiệt hại vật chất

Cam kết bảo hiểm

Nếu trong thời hạn bảo hiểm, bất kỳ một hạng mục tài sản nào có tên trong giấy chứng nhận bảo hiểm xây dựng lắp đặt/Hợp đồng bảo hiểm hay bất kỳ bộ phận nào của hạng mục đó bị tổn thất vật chất bất ngờ và không lường trước được do bất kỳ nguyên nhân nào khác với những nguyên nhân bị loại trừ một cách cụ thể, rõ ràng gây ra, tới mức cần phải sửa chữa hoặc thay thế thì Bảo hiểm Petrolimex có trách nhiệm bồi thường cho người được bảo hiểm tổn thất đó theo quy định tại giấy chứng nhận bảo hiểm xây dựng lắp đặt/Hợp đồng này bằng cách trả tiền, sửa chữa hoặc thay thế (theo sự lựa chọn của bảo hiểm petrolimex).

Mức bồi thường đối với từng hạng mục tài sản ghi trong giấy chứng nhận bảo hiểm /Hợp đồng bảo hiểm không vượt quá số tiền bảo hiểm của hạng mục tài sản đó và trong phạm vi hạn mức trách nhiệm bồi thường đối với mỗi sự kiện bảo hiểm (nếu có).

Tổng số tiền bồi thường bảo hiểm không vượt quá tổng số tiền được bảo hiểm quy định trong giấy chứng nhận bảo hiểm /Hợp đồng bảo hiểm xây dựng lắp đặt.

bao hiem xay dung lap dat, bảo hiểm xây dựng lắp đặt,bảo hiểm công trình,mua bảo hiểm lắp đặt,bảo hiểm lắp đặt công trình

Bảo hiểm Petrolimex có trách nhiệm bồi thường cho người được bảo hiểm chi phí dọn dẹp hiện trường sau khi xảy ra tai nạn dẫn đến yêu cầu bồi thường với điều kiện số tiền bảo hiểm cho chi phí này đã được quy định trong chứng nhận bảo hiểm /Hợp đồng bảo hiểm.

Các điểm loại trừ áp dụng riêng cho bảo hiểm thiệt hại vật chất

Bảo hiểm Petrolimex sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường đối với:

Mức khấu trừ quy định trong chứng nhận bảo hiểm /Hợp đồng bảo hiểm lắp đặt. Người được bảo hiểm phải tự chịu mức khấu trừ này trong mỗi sự kiện bảo hiểm;

Tất cả các loại tổn thất có tính chất hậu quả, bao gồm tiền phạt, tổn thất do chậm trễ, do không thực hiện được công việc, thiệt hại mất hợp đồng;

Những tổn thất trực tiếp do thiết kế sai, do khuyết tật của nguyên vật liệu hay khuôn mẫu, do tay nghề kém nhưng không phải lỗi trong khi lắp đặt;

Các hiện tượng ăn mòn, mài mòn, ô xy hoá, kết tạo vảy cứng;

Mất mát hay thiệt hại đối với hồ sơ, bản vẽ, chứng từ kế toán, hoá đơn, tiền, tem phiếu, văn bản, chứng thư nợ, cổ phiếu, thư bảo lãnh, séc, vật liệu bao gói như hòm, thùng, hộp;

Mất mát hay thiệt hại chỉ phát hiện được vào thời điểm kiểm kê;

bao hiem xay dung lap dat, bảo hiểm xây dựng lắp đặt,bảo hiểm công trình,mua bảo hiểm lắp đặt,bảo hiểm lắp đặt công trình

Điều khoản bảo hiểm áp dụng đối với bảo hiểm thiệt hại vật chất.

Số tiền bảo hiểm đền bù:

Đối với hạng mục máy móc quy định và phần công việc xây dựng quy định tại khoản 2 Điều 1 của bảo hiểm này: Số tiền bảo hiểm ghi trong chứng nhận bảo hiểm /Hợp đồng bảo hiểm không được thấp hơn giá trị đầy đủ của mỗi hạng mục tại thời điểm hoàn thành việc lắp đặt, bao gồm cả cước phí vận chuyển, thuế hải quan, các loại thuế khác, chi phí lắp đặt.

Trong trường hợp có sự biến động đáng kể về tiền lương hay giá cả, người được bảo hiểm cần phải điều chỉnh lại số tiền bảo hiểm. Việc điều chỉnh này chỉ có hiệu lực sau khi đã được ghi vào chứng nhận bảo hiểm /Hợp đồng bảo hiểm hoặc có văn bản chấp thuận của Bảo hiểm Petrolimex .

Trong trường hợp có tổn thất, nếu phát hiện thấy số tiền bảo hiểm thấp hơn giá trị của tài sản được bảo hiểm thì Bảo hiểm Petrolimex chỉ có trách nhiệm bồi thường cho người được bảo hiểm theo tỷ lệ giữa số tiền bảo hiểm và giá trị của tài sản được bảo hiểm. Mọi đối tượng và khoản mục chi phí đều phải tuân theo điều kiện này một cách riêng rẽ.

bao hiem xay dung lap dat, bảo hiểm xây dựng lắp đặt,bảo hiểm công trình,mua bảo hiểm lắp đặt,bảo hiểm lắp đặt công trình

Cơ sở giải quyết bồi thường:

Trong mọi trường hợp có tổn thất, cơ sở để giải quyết bồi thường theo Bộ hợp đồng bảo hiểm như sau:

Đối với trường hợp tổn thất có thể sửa chữa được, cơ sở giải quyết bồi thường là chi phí cần thiết để phục hồi các hạng mục bị tổn thất trở lại trạng thái như trước khi xảy ra tổn thất sau khi trừ đi phần giá trị thu hồi;

Đối với trường hợp tổn thất toàn bộ, cơ sở để giải quyết bồi thường là giá trị thực tế của hạng mục đó ngay trước khi xảy ra tổn thất trừ đi giá trị thu hồi;

Bảo hiểm Petrolimex chỉ bồi thường các khoản chi phí mà người được bảo hiểm thực tế phải gánh chịu và theo mức mà các khoản đó đã được tính vào số tiền bảo hiểm, với điều kiện người được bảo hiểm phải tuân thủ đầy đủ các điều kiện và điều khoản ghi trong chứng nhận bảo hiểm /Hợp đồng bảo hiểm xây dựng.

bao hiem xay dung lap dat, bảo hiểm xây dựng lắp đặt,bảo hiểm công trình,mua bảo hiểm lắp đặt,bảo hiểm lắp đặt công trình

Tuỳ theo từng trường hợp cụ thể, Bảo hiểm Petrolimex chỉ bồi thường sau khi đã chấp nhận các tài liệu, chứng từ cần thiết để chứng minh rằng việc sửa chữa đã được tiến hành hay việc thay thế đã được thực hiện. Mọi tổn thất có thể sửa chữa được đều phải được sửa chữa, nhưng nếu chi phí sửa chữa tương đương hay vượt quá giá trị của hạng mục đó tại thời điểm trước khi xảy ra tổn thất thì việc thanh toán bồi thường sẽ được thực hiện trên cơ sở quy định tại điểm b, khoản 3.2 của Điều này.

Chi phí sửa chữa tạm thời sẽ do Bảo hiểm Petrolimex chịu nếu như chi phí đó là một bộ phận cấu thành của việc sửa chữa chính thức và không làm tăng chi phí sửa chữa.

Bảo hiểm Petrolimex không có trách nhiệm bồi thường mọi chi phí nhằm cải hoán, bổ sung và/hoặc nâng cấp các hạng mục được bảo hiểm .

Mở rộng phạm vi bảo hiểm:

Theo Quy tắc bảo hiểm xây dựng lắp đặt này, trường hợp bên mua bảo hiểm muốn mở rộng phạm vi bảo hiểm đối với phần thiệt hại vật chất thì có thể thoả thuận với bảo hiểm PJICO bằng văn bản về số tiền bảo hiểm và phí bảo hiểm.

bao hiem xay dung lap dat, bảo hiểm xây dựng lắp đặt,bảo hiểm công trình,mua bảo hiểm lắp đặt,bảo hiểm lắp đặt công trình

Tài sản xung quanh:

Mọi tổn thất đối với tài sản để tại công trường hay để tại vùng phụ cận công trường thuộc quyền sở hữu, quản lý, trông nom, kiểm soát của người được bảo hiểm chỉ được bồi thường nếu như tổn thất đó xảy ra liên quan trực tiếp tới việc lắp đặt hay thử nghiệm các hạng mục được bảo hiểm thiệt hại vật chất và xảy ra trong thời hạn bảo hiểm với điều kiện số tài sản đó phải được ghi trong chứng nhận bảo hiểm /Hợp đồng bảo hiểm. Phần mở rộng bảo hiểm này không áp dụng đối với máy móc và trang thiết bị phục vụ công việc xây dựng, lắp đặt.

Bảo hiểm trách nhiệm đối với người thứ ba.

Cam kết bảo hiểm

Trong phạm vi các số tiền bảo hiểm quy định trong chứng nhận bảo hiểm /Hợp đồng bảo hiểm, Bảo hiểm Petrolimex sẽ bồi thường cho người được bảo hiểm số tiền mà người được bảo hiểm có trách nhiệm pháp lý phải bồi thường những thiệt hại phát sinh do việc gây ra:

Thương vong hay ốm đau bất ngờ cho người thứ ba (chết hay không chết người);

Tổn thất bất ngờ đối với tài sản của người thứ ba;

Trách nhiệm của Bảo hiểm Petrolimex chỉ phát sinh với điều kiện những thiệt hại nêu trên có liên quan trực tiếp đến việc xây dựng hay lắp đặt các hạng mục được bảo hiểm theo thoả thuận trong chứng nhận bảo hiểm /Hợp đồng bảo hiểm xây dựng lắp đặt tại khu vực công trường hay khu vực phụ cận trong thời hạn bảo hiểm.

Đối với những yêu cầu bồi thường được chấp nhận thanh toán, ngoài các khoản chi phí phải trả thuộc phạm vi bảo hiểm, Bảo hiểm PJICO có trách nhiệm bồi thường thêm cho người được bảo hiểm:

  • Tất cả chi phí pháp lý mà bên nguyên đơn đòi được từ người được bảo hiểm lắp đặt;
  • Tất cả các chi phí đã phát sinh với sự đồng ý bằng văn bản của Bảo hiểm PJICO;

Trách nhiệm của Bảo hiểm Petrolimex thuộc phần này không vượt quá hạn mức bồi thường ghi trong hợp đồng bảo hiểm

bảo hiểm petrolimex

Bảo hiểm Petrolimex không chịu trách nhiệm bồi thường về thiệt hại vật chất hoặc trách nhiệm đối với người thứ ba gây nên bởi, phát sinh từ hoặc có thể quy cho:

Chiến tranh, xâm lược, hành động thù địch của nước ngoài (có tuyên chiến hay không tuyên chiến), nội chiến, bạo loạn, bạo động có thể dẫn đến nổi dậy vũ trang hoặc giành chính quyền;

Hành động khủng bố có nghĩa là hành động do một người hay một nhóm người thực hiện đơn độc hoặc nhân danh hoặc có liên quan đến bất kỳ tổ chức hoặc chính phủ nào vì mục đích chính trị, tôn giáo, tư tưởng hoặc các mục đích tương tự bao gồm cả ý đồ gây ảnh hưởng đến bất kỳ chính phủ nào, làm cho dân chúng hoặc bất kỳ bộ phận dân chúng nào lo sợ.

Nếu căn cứ theo những loại trừ quy định mà Bảo hiểm Petrolimex từ chối bồi thường cho tổn thất, thiệt hại, chi phí hay phí tổn theo chứng nhận bảo hiểm /Hợp đồng bảo hiểm, thì Người được bảo hiểm có trách nhiệm chứng minh rằng các tổn thất, thiệt hại, chi phí hay phí tổn đó thuộc trách nhiệm bảo hiểm và không thuộc các trường hợp loại trừ .

Phản ứng hạt nhân, phóng xạ hạt nhân hay nhiễm phóng xạ;

Hành động cố ý hay sơ suất lặp đi lặp lại của người được bảo hiểm;

Ngừng công việc dù là toàn bộ hay một phần;

Tổn thất đối với dữ liệu, phần mềm và các chương trình máy tính, bao gồm:

Tổn thất hay thiệt hại đối với dữ liệu hoặc phần mềm, đặc biệt là bất kỳ sự thay đổi bất lợi nào về dữ liệu, phần mềm hoặc các chương trình máy tính do việc xoá, làm hỏng hoặc làm biến dạng các cấu trúc ban đầu của dữ liệu, phần mềm, chương trình máy tính đó gây ra và mọi tổn thất gián đoạn kinh doanh do có nguyên nhân từ các tổn thất trên trừ các tổn thất hoặc thiệt hại đối với dữ liệu hoặc phần mềm là hậu quả trực tiếp từ một thiệt hại vật chất được bảo hiểm xảy ra đối với phần vật chất của tài sản;

Tổn thất hoặc thiệt hại phát sinh từ việc mất hoặc suy giảm khả năng sử dụng, truy cập các dữ liệu, phần mềm hay các chương trình máy tính và mọi tổn thất gián đoạn kinh doanh có nguyên nhân từ các tổn thất trên;

Mua bảo hiểm xây dựng lắp đặt

CÔNG TY BẢO HIỂM PETROLIMEX SÀI GÒN

  • Địa chỉ: Lầu 4, Số 186 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
  • Tổng đài: 1900545455
  • Điện thoại: 0888.605.666 / 0932377138
  • Email: pjicosaigon@gmail.com
  • Website: baohiempetrolimex.com |  | thegioibaohiem.net
  • Zalo, Viber: 0932.377.138
  • Facebook: Bảo hiểm lắp đặt

⭐️ Bảo hiểm lắp đặt thiết bị là gì ?

Trả lời: Là loại hình bảo hiểm cho máy móc thiết bị và công trình nơi lắp đặt.

⭐️ Mua bảo hiểm lắp đặt ở đâu ?

Trả lời: Mời tới chi nhánh PJICO hoặc liên hệ hotline 0932377138

⭐️ Chi phí bảo hiểm lắp đặt thiết bị bao nhiêu ?

Trả lời: Tùy thuộc vào giá trị thiết bị/công trình vui lòng liên hệ để nhận báo giá.

One thought on “Bảo hiểm lắp đặt công trình 2023

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *