Bảo hiểm cháy nổ uy tín nhất hiện nay !

20967 Lượt xem

Bảo hiểm cháy nổ là loại hình bảo hiểm mà chính phủ quy định các cá nhân tổ chức doanh nghiệp nhà xưởng phải mua cho tài sản của mình. Sau khi mua bảo hiểm cháy nổ trong quá trình hoạt động, sản xuất kinh doanh có xảy ra cháy nổ thì công ty bảo hiểm sẽ bồi thường những thiệt hại về tài sản cho người chủ tài sản.

bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Bảo hiểm này tuân theo nghị định số 23/2018/NĐ-CP này 23/02/2018 và nghị định 97/2021 của Chính phủ .

Nghi dinh 23/2018/NĐ-CP ngay 23/02/2018.pdf

Nghi dinh 97/2021/NĐ-CP ngay 08/11/2022.pdf

Nhung-hop-dong-bao-hiem-pjico.pdf

Tài sản mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc ?

Những tài sản mua bảo hiểm là toàn bộ tài sản của cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ, bao gồm:

Nhà xưởng, công trình,tòa nhà và các tài sản gắn liền với nhà, công trình; máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất.

Các loại hàng hóa, vật tư (bao gồm cả nguyên vật liệu, bán thành phẩm, thành phẩm).

  Tính Phí Bảo Hiểm

  bảo hiểm cháy nổ bắt buộc là gì

  Đối tượng bảo hiểm và địa điểm của đối tượng bảo hiểm phải được ghi rõ trong hợp đồng bảo hiểm, Giấy chứng nhận bảo hiểm .

  mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

  Khi mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc người mua cần kê khai bảng danh mục tài sản ra kèm theo giá trị của tài sản này để làm căn cứ bồi thường về sau. 

  mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc ở sài gòn

   

  Phạm vi bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

  Bảo hiểm Petrolimex thực hiện trách nhiệm bồi thường bảo hiểm cho các thiệt hại xảy ra đối với đối tượng bảo hiểm quy định phát sinh từ rủi ro cháy, nổ.

  Xem thêm: Bảo hiểm hàng hóa đường biển

  phạm vi bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

  Các trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm

  Đối với cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ doanh nghiệp bảo hiểm không có trách nhiệm bồi thường bảo hiểm trong các trường hợp sau:

  những điểm loại trừ bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

  Tài sản mua bảo hiểm cháy nổ bị thiệt hại do động đất, núi lửa phun hoặc những biến động khác của thiên nhiên. Tài sản bị thiệt hại do những biến cố về chính trị, an ninh và trật tự an toàn xã hội gây ra. Hoặc tài sản bị đốt cháy, làm nổ theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

  – Tài sản tự lên men hoặc tự tỏa nhiệt; tài sản chịu tác động của một quá trình xử lý có dùng nhiệt.

  – Sét đánh trực tiếp vào tài sản được bảo hiểm nhưng không gây cháy, nổ.

  – Nguyên liệu vũ khí hạt nhân gây cháy, nổ.

  nguyên liệu vũ khí hạt nhân gây cháy nổ

  – Máy móc, thiết bị điện hay các bộ phận của thiết bị điện bị thiệt hại do chịu tác động trực tiếp của việc chạy quá tải, quá áp lực, đoản mạch, tự đốt nóng, hồ quang điện, rò điện do bất kỳ nguyên nhân nào, kể cả do sét đánh. 

  Tài sản mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc bị thiệt hại do hành động cố ý gây cháy, nổ của người được bảo hiểm; do cố ý vi phạm các quy định về phòng cháy, chữa cháy và là nguyên nhân trực tiếp gây ra cháy, nổ.

  loại trừ bảo hiểm do hành vi cố ý gây ra cháy

  Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc này không đền bù cho thiệt hại do đốt rừng, bụi cây, đồng cỏ, hoặc đốt cháy rơm dạ… với mục đích làm sạch đồng ruộng, đất đai.

  Đối với cơ sở hạt nhân: Chính phủ quy định Bảo hiểm Petrolimex- PJICO và bên mua bảo hiểm thỏa thuận về các trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm trên cơ sở được doanh nghiệp nhận tái bảo hiểm chấp thuận

  Mức phí bảo hiểm và mức khấu trừ bảo hiểm

  Mức phí bảo hiểm cháy nổ 

  phí bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

  Mức phí bảo hiểm được tính trên cơ sở 12 tháng. Trong trường hợp nếu chủ tài sản muốn mua bảo hiểm cho thời gian ngắn hơn hoặc dài hơn sẽ tính phí theo quy định về biểu phí ngắn hạn và dài hạn quy định này được áp dụng đối với các cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ cụ thể như sau:

  Xem thêm:  bảo hiểm công trình xây dựng

  Cẩm nang Phòng cháy chữa cháy trong gia đình 

  Cũng theo quy định của Chính phủ về mức phí bảo hiểm thì đối với cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ (trừ cơ sở hạt nhân) có tổng số tiền bảo hiểm của các tài sản tại một địa điểm dưới 1.000 tỷ đồng: Mức phí bảo hiểm quy tối thiểu như sau:

   

  Tỷ lệ phí bảo hiểm như bảng dưới đây chưa bao gồm thuế VAT

  Với những tài sản có tổng số tiền bảo hiểm của các tài sản tại một địa điểm dưới 1.000 tỷ đồng, mức phí bảo hiểm được xác định bằng số tiền bảo hiểm tối thiểu nhân (x) tỷ lệ phí bảo hiểm. Căn cứ vào mức độ rủi ro của từng cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ, doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc thỏa thuận tỷ lệ phí bảo hiểm không thấp hơn tỷ lệ phí bảo hiểm trong nghị định của Chính phủ về bảo hiểm cháy nổ.

  Mức phí bảo hiểm cháy nổ bắt buộc có thể thay đổi tùy từng thời điểm và mức độ rủi ro của tài sản bảo hiểm. Vui lòng liên hệ nhân viên của chúng tôi để nhận báo giá chi tiết mức phí kèm điều kiện điều khoản.

  báo giá bảo hiểm cháy nổ bắt buộc toàn quốc

  Đối với cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ có tổng số tiền bảo hiểm của các tài sản tại một địa điểm từ 1.000 tỷ đồng Trở lên và cơ sở hạt nhân: Bảo hiểm Petrolimex  bên mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc thỏa thuận mức phí bảo hiểm trên cơ sở được doanh nghiệp nhận tái bảo hiểm chấp thuận.

  bảo hiểm cháy nổ bắt buộc cho tài sản trên 1000 tỷ

  Trên cơ sở mức phí bảo hiểm quy định tại điểm này, Bảo hiểm PJICO và bên mua bảo hiểm có thể thỏa thuận tăng mức phí bảo hiểm áp dụng đối với từng cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ căn cứ vào mức độ rủi ro của từng cơ sở và theo quy định pháp luật.

  Nếu cơ sở tổ chức công tác phòng cháy chữa cháy kém hoặc không thực hiện nghiêm túc các khuyến cáo của lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy làm tăng nguy cơ rủi ro cho tài sản và khả năng tổn thất lớn khi xảy ra rủi ro.

  xem xét mức độ rủi ro của tài sản mua bảo hiểm

  Đối với cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ có tổng số tiền bảo hiểm của các tài sản tại một địa điểm từ 1.000 tỷ đồng trở lên và cơ sở hạt nhân: Bảo hiểm Petrolimex  và bên mua bảo hiểm thỏa thuận mức phí bảo hiểm theo quy định pháp luật và trên cơ sở được doanh nghiệp nhận tái bảo hiểm chấp thuận.

  Mức khấu trừ bảo hiểm cháy nổ

  Mức khấu trừ bảo hiểm là số tiền mà bên mua bảo hiểm phải tự chịu trong mỗi sự kiện bảo hiểm, được quy định cụ thể như sau :

  mức khấu trừ bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

  Đối với cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ (trừ cơ sở hạt nhân) có tổng số tiền bảo hiểm của các tài sản tại một địa điểm dưới 1.000 tỷ đồng: Mức khấu trừ bảo hiểm cháy nổ bắt buộc quy định như sau:

  Đối với cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ (trừ cơ sở hạt nhân) có tổng số tiền bảo hiểm của các tài sản tại một địa điểm dưới 1.000 tỷ đồng:

  đọc thêm: bảo hiểm nhà xưởng || bảo hiểm nhà máy

  a) Đối với cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ thuộc loại A quy định: Mức khấu trừ bảo hiểm tối đa là 1% số tiền bảo hiểm và không thấp hơn mức khấu trừ bảo hiểm quy định tại điểm c khoản này.

  b) Đối với cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ thuộc loại B quy định: Mức khấu trừ bảo hiểm tối đa là 10% số tiền bảo hiểm và không thấp hơn mức khấu trừ bảo hiểm cháy nổ bắt buộc quy định tại điểm c khoản này.

  c) Trong mọi trường hợp, mức khấu trừ bảo hiểm quy định tại điểm a và điểm b khoản này không thấp hơn mức khấu trừ bảo hiểm sau:

  Đơn vị tính: triệu đồng

  Số tiền bảo hiểm cháy nổ 

  Mức khấu trừ bảo hiểm

  Đến 2.000

  4

  Trên 2.000 đến 10.000

  10

  Trên 10.000 đến 50.000

  20

  Trên 50.000 đến 100.000

  40

  Trên 100.000 đến 200.000

  60

  Trên 200.000

  100

  Đối với cơ sở có tổng số tiền bảo hiểm của các tài sản tại một địa điểm từ 1.000 tỷ đồng trở lên và cơ sở hạt nhân: Bảo hiểm PJICO và bên mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc thỏa thuận mức khấu trừ bảo hiểm trên cơ sở được doanh nghiệp nhận tái bảo hiểm chấp thuận./.

  Bảo hiểm Petrolimex và bên mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm mức khấu trừ bảo hiểm áp dụng đối với từng cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ căn cứ vào mức độ rủi ro và lịch sử xảy ra tổn thất của từng cơ sở.

  Bồi thường bảo hiểm cháy nổ

  *** Nguyên tắc bồi thường bảo hiểm

  bồi thường bảo hiểm cháy nổ bắt buộc uy tín

  Bảo hiểm Petrolimex  thực hiện xem xét, giải quyết bồi thường bảo hiểm theo quy định pháp luật về kinh doanh bảo hiểm và theo nguyên tắc sau:

  Số tiền bồi thường bảo hiểm cháy nổ bắt buộc đối với tài sản bị thiệt hại không vượt quá số tiền bảo hiểm của tài sản đó (đã được thỏa thuận và ghi trong hợp đồng bảo hiểm, Giấy chứng nhận bảo hiểm), trừ đi mức khấu trừ bảo hiểm quy định.

  số tiền bồi thường bảo hiểm cháy nổ bắt buộc tối đa

  Việc bồi thường có thể giảm trừ tối đa 10% số tiền bồi thường bảo hiểm trong trường hợp cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ không thực hiện đầy đủ, đúng thời hạn các kiến nghị tại Biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy của cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy, dẫn đến tăng thiệt hại khi xảy ra cháy, nổ.

  Như các bảo hiểm khác, Bảo hiểm sẽ không có trách nhiệm bồi thường bảo hiểm cháy nổ bắt buộc đối với những khoản tiền phát sinh, tăng thêm do hành vi gian lận bảo hiểm theo quy định tại Bộ luật hình sự.

  Hồ sơ bồi thường bảo hiểm cháy nổ 

  *** Hồ sơ bồi thường bảo hiểm cháy, nổ 

  bao gồm các tài liệu sau:

  a) Văn bản yêu cầu bồi thường của bên mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc .

  b) Tài liệu liên quan đến đối tượng bảo hiểm, bao gồm: Hợp đồng bảo hiểm, Giấy chứng nhận bảo hiểm.

  c) Biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tại thời điểm gần nhất thời điểm xảy ra sự kiện bảo hiểm (bản sao).

  d) Biên bản giám định của doanh nghiệp bảo hiểm cháy nổ bắt buộc hoặc người được doanh nghiệp bảo hiểm ủy quyền

  đ) Văn bản kết luận hoặc thông báo về nguyên nhân vụ cháy, nổ của cơ quan có thẩm quyền (bản sao) hoặc các bằng chứng chứng minh nguyên nhân vụ cháy, nổ.

  e) Bản kê khai thiệt hại và các giấy tờ chứng minh thiệt hại.

  Tình hình cháy nổ cả nước năm 2020

  Hơn 5.300 vụ cháy nổ trong năm 2020

  Theo thông tin từ Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH), trong năm 2020 trên toàn quốc xảy ra hơn 5.300 vụ cháy nổ, làm chết gần 100 người.

  Số vụ cháy thống kê được là 5.354 vụ và 33 vụ nổ, tổng số người chết 89 người, bị thương 184 người. Tại thành thị xảy ra 1.443 vụ, khu vực nông thôn xảy ra 1.321 vụ.

  Xử phạt hơn 60 tỷ đồng

  Nguyên nhân chủ yếu do hệ thống, thiết bị điện rủi ro được bảo hiểm cháy nổ bắt buộc bồi thường.

  Cục Cảnh sát PCCC&CNCH cho biết, hiện nay đã điều tra làm rõ 2.000 vụ, trong đó do sự cố hệ thống, thiết bị điện 1.201 vụ, do sơ suất bất cẩn sử dụng lửa, nhiệt 512 vụ,… và đang điều tra 764 vụ.

  Năm 2020 xảy ra 39 vụ cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng, làm chết 3 người, bị thương 8 người, thiệt hại về tài sản ước tính 350,9 tỷ đồng. Tuy nhiên, có tới 18 vụ cháy lớn số thiệt hại chưa được thống kê.

  Tình hình cháy trong khu dân cư, nhà dân, nhà ở kết hợp kinh doanh tiếp tục diễn biến phức tạp và chiếm 40,7% tổng số vụ cháy xảy ra trong năm. Nhiều vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng về người.

  “Nguyên nhân trực tiếp xảy ra cháy chủ yếu là do sự cố hệ thống, thiết bị điện và sơ suất trong sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt” – Cục Cảnh sát PCCC&CNCH cho biết.

  Thông tin cập nhật từ cảnh sát TPHCM

  1:29:32 PM

  Trong tháng 10-2021, cả nước xảy ra 292 vụ cháy và sự cố cháy khiến 2 người chết, 5 người bị thương, thiệt hại tài sản hơn 11 tỷ đồng


  Những số liệu vừa được Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy & cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) Bộ Công an thông tin sáng 6-11-2021
  147 vụ sự cố chập cháy trên cột điện, thiết bị điện. Nguyên nhân xảy ra các sự cố cháy chủ yếu do sự cố về điện, bất cẩn sử dụng các nguồn nhiệt


  Trong tháng 10-2021, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã kiểm tra 36.397 lượt cơ sở, phát hiện 6.413 tồn tại, thiếu sót và kiến nghị khắc phục. Qua đó đã xử phạt vi phạm hành chính 252 trường hợp với số tiền phạt hơn 470 triệu đồng. Ngoài ra, có 23 trường hợp tạm đình chỉ và 16 trường hợp đình chỉ hoạt động do vi phạm an toàn PCCC.

  tinh-hinh-chay-no-pccc-thang-10-nam-2021


  Trong tình hình mới vừa sản xuất vừa phòng chống covid các cơ sở, chủ tài sản nên quan tâm hơn về công tác PCCC cũng là để tự bảo vệ tài sản của mình trước những rủi ro không lường trước được.Việc mua bảo hiểm cũng là việc làm rất cần thiết vừa để bảo vệ tài sản được đền bù khi có rủi ro cũng là để không bị phạt bởi cảnh sát PCCC

  Mua bảo hiểm rủi ro cháy nổ 

  Để mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc bên chủ tài sản hoặc người có quyền quản lý trông coi tài sản cần thống kê giá trị tài sản để tính phí bảo hiểm và mua bảo hiểm.

  Cháy xưởng nhựa lớn ở Bình Chánh

  Cột khói đen hàng chục mét bốc lên từ một xưởng nhựa ở xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP.HCM sáng nay 8-7-2022. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy phải hút nước từ mương nước bên cạnh để chữa cháy.

  Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 8h sáng 8-7, người dân phát hiện xưởng nhựa rộng hàng trăm mét vuông ở ấp 2, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh phát cháy. Lửa gặp vật liệu dễ cháy nên bùng lên nhanh, cột khói bốc lên cao hàng chục mét.

  Cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã điều nhiều xe cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường cứu hỏa. Lực lượng chức năng đã dùng máy bơm công suất lớn hút nước từ mương ruộng gần đó để chữa cháy.

  Đến hơn 9h30 cùng ngày, việc chữa cháy vẫn đang diễn ra. Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, nguyên nhân đang được cơ quan chức năng làm rõ.

  bao-hiem-chay-no-nha-xuong-nhua

  Xưởng nhựa có phải mua bảo hiểm cháy nổ không ?

  Theo quy định hiện  nay của chính phủ về bảo hiểm cháy nổ bắt buộc là Nghị định số 97/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 và Nghị định số 23/2018/NĐ-CP ngày 23/02/2018 quy định về bảo hiểm cháy nổ bắt buộc thì xưởng sản xuất các sản phẩm liên quan đến nhựa phải mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc như:

  Cơ sở sản xuất áo đi mưa, nhựa tấm, khăn trải bàn

  Sản xuất xi nến, sáp đánh bóng

  Sản xuất nhựa đúc, nhựa thanh

  Cơ sở sản xuất nút chai

  Sản xuất sản phẩm nhựa lắp ráp

  Nhà máy sản xuất chất dẻo, cao su đặc

  Và sản xuất các sản phẩm nhựa khác có cùng mức độ rủi ro không nêu cụ thể ở đây.

  Phí bảo hiểm cháy nổ cho xưởng sản xuất nhựa là bao nhiêu?

  Phí bảo hiểm = giá trị tài sản x tỷ lệ phí bảo hiểm.

  Chủ tài sản cần kê khai, thống kê tổng hợp lại tổng giá trị tài sản của nhà xưởng, máy móc thiết bị và nhà xưởng làm cơ sở tính phí bảo hiểm. đây cũng là căn cứ để bồi thường khi có rủi ro xảy ra. Lưu ý không mua bảo hiểm cháy nổ, mọi rủi ro tài sản cho các tài sản vô hình, phần mềm, sở hữu trí tuệ, quyền sử dụng đất.

  Nổ lớn tại nhà máy sản xuất điện tử ở Bắc Ninh

  3:42:51 PM 09/23/2022

  Ngày 30/8/2022, một vụ nổ lớn xảy ra tại khu công nghiệp Đại Đồng (thành phố Từ Sơn, Bắc Ninh) khiến hàng chục công nhân bị thương, phải nhập viện cấp cứu.

  Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, lãnh đạo Công đoàn Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh cho biết, vụ nổ lớn xảy ra tại Công ty TNHH Seo Jin Auto ở Khu công nghiệp Đại Đồng (thành phố Từ Sơn, Bắc Ninh).

  Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 9h10 phút ngày (30/8/2022) đã xảy ra vụ sự cố nổ đường ống tháp xử lý khí tại khu vực tầng 3, Công ty TNHH Seo Jin Auto.

  Vụ nổ làm 35 công nhân bị thương, trong đó có 7 người bị thương nặng. Các nạn nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh. Nguyên nhân vụ nổ đang được cơ quan chức năng điều tra.

  Công ty TNHH Seo Jin Auto là công ty của Hàn Quốc chuyên sản xuất hàng điện tử. Công ty đến đầu tư ở tỉnh Bắc Ninh được khoảng 5 năm, có hàng nghìn công nhân.

  Sau vụ nổ, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo các cơ quan chức năng và Công ty Seojin Auto thăm hỏi, động viên các nạn nhân. – Nguồn tienphong

  mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc ở sài gòn và trên toàn quốc

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Điều tra sự cố nghi nổ trong Megamall Long Biên

  3:38:07 PM 20/11/2022

  Công an quận Long Biên (Hà Nội) đang phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra nguyên nhân sự cố tại một nhà hàng nằm trong trung tâm thương mại Savico Megamall Long Biên, khiến 2 người bị thương.

  Ngày 20/11/2022, trên mạng xã hội đăng tải hình ảnh kèm thông tin cho rằng, bên trong một nhà hàng ở trung tâm thương mại (TTTM) Savico Megamall Long Biên (Hà Nội) xảy ra vụ nổ khí gas làm 2 người bị thương.

  Liên quan tới sự việc, trao đổi với PV Dân trí, lãnh đạo Công an quận Long Biên (Hà Nội) phủ nhận thông tin sự cố là do nổ khí gas. Theo vị lãnh đạo, hiện cơ quan chức năng vẫn đang trưng cầu giám định điều tra nguyên nhân vụ việc và chưa có kết luận cuối cùng.

  mua-bao-hiem-chay-no-2023-gia-tot
  mua-bao-hiem-chay-no-2023-gia-tot

  Sự cố khiến trần nhà bong nhẹ, rụng, khoảng 2-3 cửa kính bên cạnh vỡ. Do vụ việc xảy ra lúc sáng sớm, trung tâm thương mại chưa hoạt động nên chỉ có 2 nạn nhân bị thương nhẹ, đã rời khỏi hiện trường sau đó, lãnh đạo Công an quận Long Biên thông tin.

  Công an quận Long Biên phủ nhận vụ nổ làm một người chết và cho biết, đơn vị đang điều tra, xác minh người tung tin sai sự thật trên mạng xã hội để xử lý. Nguồn dantri

  Vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.

  Nổ ở nhà máy sản xuất xe đạp và dụng cụ thể thao

  1:05:26 PM 12/08/2022

  Thiết bị máy tại Công ty TNHH SunWay Bike (Trung Quốc) đóng tại xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, bất ngờ phát nổ, một nhân viên 32 tuổi tử vong.

  Trưa 8/12, lãnh đạo Công an huyện Đức Hòa cho biết sự cố xảy ra tối qua. Lúc này ông Wang Li Dong, quốc tịch Trung Quốc, nhân viên kỹ thuật công ty, đang vận hành máy.

  Nghe tiếng nổ lớn, các công nhân chạy lại, phát hiện ông Wang Li Dong chết trên sàn nhà, người có nhiều vết thương. Một thiết bị máy gần đó dấu hiệu hư hại do vụ nổ.

  mua-bao-hiem-chay-no-2023-pjico
  mua-bao-hiem-chay-no-2023-pjico

  Sáng nay, cơ quan kỹ thuật hình sự đã khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân. Công ty TNHH SunWay Bike được cấp phép hoạt động 5 năm trước, chuyên sản xuất xe đạp và dụng cụ thể thao.

  Công Ty TNHH Onway Bicycle có mã số thuế 1101849426, do ông/bà Qu Zhongyuan làm đại diện pháp luật, được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngày 26/04/2017.

  Công ty có ngành nghề kinh doanh chính là “Sản xuất xe đạp và xe cho người tàn tật”, do Chi cục Thuế Huyện Đức Hoà quản lý.

  Địa chỉ trụ sở: Khu phân xưởng K thuộc thửa đất số 117 tờ bản đồ số 26, ấp 5, Xã Đức Hòa Đông, Huyện Đức Hoà, Long An.

  THÔNG TIN CHI TIẾT

  Tên doanh nghiệp:CÔNG TY TNHH ONWAY BICYCLE

  Tên giao dịch ONWAY BICYCLE CO., LTD

  Mã số thuế:1101849426

  Tình trạng hoạt động:Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)

  Nơi đăng ký quản lý:Chi cục Thuế Huyện Đức Hoà

  Địa chỉ:Khu phân xưởng K thuộc thửa đất số 117 tờ bản đồ số 26, ấp 5, Xã Đức Hòa Đông, Huyện Đức Hoà, Long An

  Đại diện pháp luật:Qu Zhongyuan

  Giám đốc:Lê Thuận Thành

  Nổ nhà máy hóa chất ở Trung Quốc

  11:54:48 AM 01/16/2023

  Vụ nổ xảy ra tại một nhà máy lọc dầu và hóa chất ở đông bắc Trung Quốc khiến hai người thiệt mạng, 12 người mất tích.

  mua-bao-hiem-chay-no-2023-tot
  mua-bao-hiem-chay-no-2023-tot

  Vụ nổ xảy ra chiều 15/1/2023 tại công ty sản xuất hóa chất và lọc dầu Panjin Haoye ở thành phố Bàn Cẩm, tỉnh Liêu Ninh, khi các công nhân đang lắp đặt và bảo trì thiết bị tại một cơ sở alkyl hóa. Sự việc làm hai người thiệt mạng, 12 người mất tích và 34 người bị thương.

  Đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV hôm nay cho biết đám cháy đã được kiểm soát. Hình ảnh trên CCTV cho thấy lửa cùng khói vẫn bốc lên từ nhà máy, với một nhóm lính cứu hỏa đội mũ bảo hộ đứng phía ngoài.

  Giới chức Trung Quốc đã mở cuộc điều tra để xác định nguyên nhân và chưa phát hiện có vấn đề đáng kể nào trong chất lượng không khí tại Bàn Cẩm, thành phố hơn 1,4 triệu dân.

  Trung Quốc những năm gần đây ghi nhận hàng loạt tai nạn tại các nhà máy và hầm mỏ. Năm 2022, các vụ sập mỏ than đã khiến ít nhất 129 người thiệt mạng. Tháng 3/2019, một vụ nổ tại nhà máy hóa chất phía đông tỉnh Giang Tô đã khiến 78 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương. 4 tháng sau, một nhà máy khí đốt ở miền trung nước này phát nổ, khiến 15 người thiệt mạng.

  Liên hệ tư vấn bảo hiểm nhanh nhất

  CÔNG TY BẢO HIỂM PETROLIMEX SÀI GÒN

  ⭐️ Tài sản nào phải mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc không ?

  Trả lời: Có. Thông thường khi kiểm tra định kỳ công an PCCC sẽ nhắc nhở bạn mua.

  ⭐️ Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc giá bao nhiêu?

  Trả lời: Còn tùy thuộc vào giá trị của tài sản bạn liên hệ báo giá 0932377138.

  ⭐️ Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc của Petrolimex tốt không ?

  Trả lời: Bảo hiểm Petrolimex đã bảo hiểm cháy nổ từ 1995 đến này là hơn 26 năm.

  28 thoughts on “Bảo hiểm cháy nổ uy tín nhất hiện nay !

  1. Tam Nguyen says:

   Bên mình là công ty sản xuất sơ sợi tổng hợp có tham khảo nhiều nơi nhưng cuối cùng sếp chọn PJICO thấy tư vấn nhiệt tình phí tốt. cho một đánh giá 5*. Sẽ giới thiệu cho bạn bè.

  2. Minh Tâm Nguyễn says:

   Mình bên công ty sản xuất bạt nhựa hôm rồi công an phòng cháy chữa cháy có nhắc phải mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc. Vui lòng báo giá giúp mình. inbox như email bên dưới. cảm ơn.

  3. Lâm Chấn Nguyên says:

   Đơn Vị PG Insurance làm việc rất chuyên nghiệp , Và là đơn vị có chứng nhận của AMBest hãng đánh giá tín nhiệm quốc tế. Chúc cty ngày một phát triển

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *