Bảo hiểm cháy nổ uy tín nhất hiện nay !

24551 Lượt xem

Bảo hiểm cháy nổ là loại hình bảo hiểm mà chính phủ quy định các cá nhân tổ chức doanh nghiệp nhà xưởng phải mua cho tài sản của mình. Sau khi mua bảo hiểm cháy nổ trong quá trình hoạt động, sản xuất kinh doanh có xảy ra cháy nổ thì công ty bảo hiểm sẽ bồi thường những thiệt hại về tài sản cho người chủ tài sản.

bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Bảo hiểm này tuân theo nghị định số Nghị định số 67/2023/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc, bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng thay thế cho các Nghị định 23/2018/NĐ-CP này 23/02/2018 và nghị định 97/2021 của Chính phủ .

nghi-dinh-67-2023-nd-cp-cp.signed

Nghi dinh 23/2018/NĐ-CP ngay 23/02/2018.pdf

Nghi dinh 97/2021/NĐ-CP ngay 08/11/2022.pdf

Nhung-hop-dong-bao-hiem-pjico.pdf

Nội dung bài viết

Tài sản mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc ?

Những tài sản mua bảo hiểm là toàn bộ tài sản của cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ, bao gồm:

Nhà xưởng, công trình,tòa nhà và các tài sản gắn liền với nhà, công trình; máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất.

Các loại hàng hóa, vật tư (bao gồm cả nguyên vật liệu, bán thành phẩm, thành phẩm).

  Tính Phí Bảo Hiểm

  bảo hiểm cháy nổ bắt buộc là gì

  Đối tượng bảo hiểm và địa điểm của đối tượng bảo hiểm phải được ghi rõ trong hợp đồng bảo hiểm, Giấy chứng nhận bảo hiểm .

  mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

  Khi mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc người mua cần kê khai bảng danh mục tài sản ra kèm theo giá trị của tài sản này để làm căn cứ bồi thường về sau. 

  mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc ở sài gòn

   

  Phạm vi bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

  Bảo hiểm Petrolimex thực hiện trách nhiệm bồi thường bảo hiểm cho các thiệt hại xảy ra đối với đối tượng bảo hiểm quy định phát sinh từ rủi ro cháy, nổ.

  Xem thêm: Bảo hiểm hàng hóa đường biển

  phạm vi bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

  Các trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm

  Đối với cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ doanh nghiệp bảo hiểm không có trách nhiệm bồi thường bảo hiểm trong các trường hợp sau:

  những điểm loại trừ bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

  Tài sản mua bảo hiểm cháy nổ bị thiệt hại do động đất, núi lửa phun hoặc những biến động khác của thiên nhiên. Tài sản bị thiệt hại do những biến cố về chính trị, an ninh và trật tự an toàn xã hội gây ra. Hoặc tài sản bị đốt cháy, làm nổ theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

  – Tài sản tự lên men hoặc tự tỏa nhiệt; tài sản chịu tác động của một quá trình xử lý có dùng nhiệt.

  – Sét đánh trực tiếp vào tài sản được bảo hiểm nhưng không gây cháy, nổ.

  – Nguyên liệu vũ khí hạt nhân gây cháy, nổ.

  nguyên liệu vũ khí hạt nhân gây cháy nổ

  – Máy móc, thiết bị điện hay các bộ phận của thiết bị điện bị thiệt hại do chịu tác động trực tiếp của việc chạy quá tải, quá áp lực, đoản mạch, tự đốt nóng, hồ quang điện, rò điện do bất kỳ nguyên nhân nào, kể cả do sét đánh. 

  Tài sản mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc bị thiệt hại do hành động cố ý gây cháy, nổ của người được bảo hiểm; do cố ý vi phạm các quy định về phòng cháy, chữa cháy và là nguyên nhân trực tiếp gây ra cháy, nổ.

  loại trừ bảo hiểm do hành vi cố ý gây ra cháy

  Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc này không đền bù cho thiệt hại do đốt rừng, bụi cây, đồng cỏ, hoặc đốt cháy rơm dạ… với mục đích làm sạch đồng ruộng, đất đai.

  Đối với cơ sở hạt nhân: Chính phủ quy định Bảo hiểm Petrolimex- PJICO và bên mua bảo hiểm thỏa thuận về các trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm trên cơ sở được doanh nghiệp nhận tái bảo hiểm chấp thuận

  Mức phí bảo hiểm và mức khấu trừ bảo hiểm

  Mức phí bảo hiểm cháy nổ 

  phí bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

  Mức phí bảo hiểm được tính trên cơ sở 12 tháng. Trong trường hợp nếu chủ tài sản muốn mua bảo hiểm cho thời gian ngắn hơn hoặc dài hơn sẽ tính phí theo quy định về biểu phí ngắn hạn và dài hạn quy định này được áp dụng đối với các cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ cụ thể như sau:

  Xem thêm:  bảo hiểm công trình xây dựng

  Cẩm nang Phòng cháy chữa cháy trong gia đình 

  Cũng theo quy định của Chính phủ về mức phí bảo hiểm thì đối với cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ (trừ cơ sở hạt nhân) có tổng số tiền bảo hiểm của các tài sản tại một địa điểm dưới 1.000 tỷ đồng: Mức phí bảo hiểm quy tối thiểu như sau:

   

  Tỷ lệ phí bảo hiểm như bảng dưới đây chưa bao gồm thuế VAT

  Với những tài sản có tổng số tiền bảo hiểm của các tài sản tại một địa điểm dưới 1.000 tỷ đồng, mức phí bảo hiểm được xác định bằng số tiền bảo hiểm tối thiểu nhân (x) tỷ lệ phí bảo hiểm. Căn cứ vào mức độ rủi ro của từng cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ, doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc thỏa thuận tỷ lệ phí bảo hiểm không thấp hơn tỷ lệ phí bảo hiểm trong nghị định của Chính phủ về bảo hiểm cháy nổ.

  Mức phí bảo hiểm cháy nổ bắt buộc có thể thay đổi tùy từng thời điểm và mức độ rủi ro của tài sản bảo hiểm. Vui lòng liên hệ nhân viên của chúng tôi để nhận báo giá chi tiết mức phí kèm điều kiện điều khoản.

  báo giá bảo hiểm cháy nổ bắt buộc toàn quốc

  Đối với cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ có tổng số tiền bảo hiểm của các tài sản tại một địa điểm từ 1.000 tỷ đồng Trở lên và cơ sở hạt nhân: Bảo hiểm Petrolimex  bên mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc thỏa thuận mức phí bảo hiểm trên cơ sở được doanh nghiệp nhận tái bảo hiểm chấp thuận.

  bảo hiểm cháy nổ bắt buộc cho tài sản trên 1000 tỷ

  Trên cơ sở mức phí bảo hiểm quy định tại điểm này, Bảo hiểm PJICO và bên mua bảo hiểm có thể thỏa thuận tăng mức phí bảo hiểm áp dụng đối với từng cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ căn cứ vào mức độ rủi ro của từng cơ sở và theo quy định pháp luật.

  Nếu cơ sở tổ chức công tác phòng cháy chữa cháy kém hoặc không thực hiện nghiêm túc các khuyến cáo của lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy làm tăng nguy cơ rủi ro cho tài sản và khả năng tổn thất lớn khi xảy ra rủi ro.

  xem xét mức độ rủi ro của tài sản mua bảo hiểm

  Đối với cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ có tổng số tiền bảo hiểm của các tài sản tại một địa điểm từ 1.000 tỷ đồng trở lên và cơ sở hạt nhân: Bảo hiểm Petrolimex  và bên mua bảo hiểm thỏa thuận mức phí bảo hiểm theo quy định pháp luật và trên cơ sở được doanh nghiệp nhận tái bảo hiểm chấp thuận.

  Mức khấu trừ bảo hiểm cháy nổ

  Mức khấu trừ bảo hiểm là số tiền mà bên mua bảo hiểm phải tự chịu trong mỗi sự kiện bảo hiểm, được quy định cụ thể như sau :

  mức khấu trừ bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

  Đối với cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ (trừ cơ sở hạt nhân) có tổng số tiền bảo hiểm của các tài sản tại một địa điểm dưới 1.000 tỷ đồng: Mức khấu trừ bảo hiểm cháy nổ bắt buộc quy định như sau:

  Đối với cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ (trừ cơ sở hạt nhân) có tổng số tiền bảo hiểm của các tài sản tại một địa điểm dưới 1.000 tỷ đồng:

  đọc thêm: bảo hiểm nhà xưởng || bảo hiểm nhà máy

  a) Đối với cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ thuộc loại A quy định: Mức khấu trừ bảo hiểm tối đa là 1% số tiền bảo hiểm và không thấp hơn mức khấu trừ bảo hiểm quy định tại điểm c khoản này.

  b) Đối với cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ thuộc loại B quy định: Mức khấu trừ bảo hiểm tối đa là 10% số tiền bảo hiểm và không thấp hơn mức khấu trừ bảo hiểm cháy nổ bắt buộc quy định tại điểm c khoản này.

  c) Trong mọi trường hợp, mức khấu trừ bảo hiểm quy định tại điểm a và điểm b khoản này không thấp hơn mức khấu trừ bảo hiểm sau:

  Đơn vị tính: triệu đồng

  Số tiền bảo hiểm cháy nổ 

  Mức khấu trừ bảo hiểm

  Đến 2.000

  4

  Trên 2.000 đến 10.000

  10

  Trên 10.000 đến 50.000

  20

  Trên 50.000 đến 100.000

  40

  Trên 100.000 đến 200.000

  60

  Trên 200.000

  100

  Đối với cơ sở có tổng số tiền bảo hiểm của các tài sản tại một địa điểm từ 1.000 tỷ đồng trở lên và cơ sở hạt nhân: Bảo hiểm PJICO và bên mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc thỏa thuận mức khấu trừ bảo hiểm trên cơ sở được doanh nghiệp nhận tái bảo hiểm chấp thuận./.

  Bảo hiểm Petrolimex và bên mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm mức khấu trừ bảo hiểm áp dụng đối với từng cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ căn cứ vào mức độ rủi ro và lịch sử xảy ra tổn thất của từng cơ sở.

  Bồi thường bảo hiểm cháy nổ

  *** Nguyên tắc bồi thường bảo hiểm

  bồi thường bảo hiểm cháy nổ bắt buộc uy tín

  Bảo hiểm Petrolimex  thực hiện xem xét, giải quyết bồi thường bảo hiểm theo quy định pháp luật về kinh doanh bảo hiểm và theo nguyên tắc sau:

  Số tiền bồi thường bảo hiểm cháy nổ bắt buộc đối với tài sản bị thiệt hại không vượt quá số tiền bảo hiểm của tài sản đó (đã được thỏa thuận và ghi trong hợp đồng bảo hiểm, Giấy chứng nhận bảo hiểm), trừ đi mức khấu trừ bảo hiểm quy định.

  số tiền bồi thường bảo hiểm cháy nổ bắt buộc tối đa

  Việc bồi thường có thể giảm trừ tối đa 10% số tiền bồi thường bảo hiểm trong trường hợp cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ không thực hiện đầy đủ, đúng thời hạn các kiến nghị tại Biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy của cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy, dẫn đến tăng thiệt hại khi xảy ra cháy, nổ.

  Như các bảo hiểm khác, Bảo hiểm sẽ không có trách nhiệm bồi thường bảo hiểm cháy nổ bắt buộc đối với những khoản tiền phát sinh, tăng thêm do hành vi gian lận bảo hiểm theo quy định tại Bộ luật hình sự.

  Hồ sơ bồi thường bảo hiểm cháy nổ 

  *** Hồ sơ bồi thường bảo hiểm cháy, nổ 

  bao gồm các tài liệu sau:

  a) Văn bản yêu cầu bồi thường của bên mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc .

  b) Tài liệu liên quan đến đối tượng bảo hiểm, bao gồm: Hợp đồng bảo hiểm, Giấy chứng nhận bảo hiểm.

  c) Biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tại thời điểm gần nhất thời điểm xảy ra sự kiện bảo hiểm (bản sao).

  d) Biên bản giám định của doanh nghiệp bảo hiểm cháy nổ bắt buộc hoặc người được doanh nghiệp bảo hiểm ủy quyền

  đ) Văn bản kết luận hoặc thông báo về nguyên nhân vụ cháy, nổ của cơ quan có thẩm quyền (bản sao) hoặc các bằng chứng chứng minh nguyên nhân vụ cháy, nổ.

  e) Bản kê khai thiệt hại và các giấy tờ chứng minh thiệt hại.

  Tình hình cháy nổ cả nước năm 2020

  Hơn 5.300 vụ cháy nổ trong năm 2020

  Theo thông tin từ Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH), trong năm 2020 trên toàn quốc xảy ra hơn 5.300 vụ cháy nổ, làm chết gần 100 người.

  Số vụ cháy thống kê được là 5.354 vụ và 33 vụ nổ, tổng số người chết 89 người, bị thương 184 người. Tại thành thị xảy ra 1.443 vụ, khu vực nông thôn xảy ra 1.321 vụ.

  Xử phạt hơn 60 tỷ đồng

  Nguyên nhân chủ yếu do hệ thống, thiết bị điện rủi ro được bảo hiểm cháy nổ bắt buộc bồi thường.

  Cục Cảnh sát PCCC&CNCH cho biết, hiện nay đã điều tra làm rõ 2.000 vụ, trong đó do sự cố hệ thống, thiết bị điện 1.201 vụ, do sơ suất bất cẩn sử dụng lửa, nhiệt 512 vụ,… và đang điều tra 764 vụ.

  Năm 2020 xảy ra 39 vụ cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng, làm chết 3 người, bị thương 8 người, thiệt hại về tài sản ước tính 350,9 tỷ đồng. Tuy nhiên, có tới 18 vụ cháy lớn số thiệt hại chưa được thống kê.

  Tình hình cháy trong khu dân cư, nhà dân, nhà ở kết hợp kinh doanh tiếp tục diễn biến phức tạp và chiếm 40,7% tổng số vụ cháy xảy ra trong năm. Nhiều vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng về người.

  “Nguyên nhân trực tiếp xảy ra cháy chủ yếu là do sự cố hệ thống, thiết bị điện và sơ suất trong sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt” – Cục Cảnh sát PCCC&CNCH cho biết.

  Thông tin cập nhật từ cảnh sát TPHCM

  1:29:32 PM

  Trong tháng 10-2021, cả nước xảy ra 292 vụ cháy và sự cố cháy khiến 2 người chết, 5 người bị thương, thiệt hại tài sản hơn 11 tỷ đồng


  Những số liệu vừa được Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy & cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) Bộ Công an thông tin sáng 6-11-2021
  147 vụ sự cố chập cháy trên cột điện, thiết bị điện. Nguyên nhân xảy ra các sự cố cháy chủ yếu do sự cố về điện, bất cẩn sử dụng các nguồn nhiệt


  Trong tháng 10-2021, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã kiểm tra 36.397 lượt cơ sở, phát hiện 6.413 tồn tại, thiếu sót và kiến nghị khắc phục. Qua đó đã xử phạt vi phạm hành chính 252 trường hợp với số tiền phạt hơn 470 triệu đồng. Ngoài ra, có 23 trường hợp tạm đình chỉ và 16 trường hợp đình chỉ hoạt động do vi phạm an toàn PCCC.

  tinh-hinh-chay-no-pccc-thang-10-nam-2021


  Trong tình hình mới vừa sản xuất vừa phòng chống covid các cơ sở, chủ tài sản nên quan tâm hơn về công tác PCCC cũng là để tự bảo vệ tài sản của mình trước những rủi ro không lường trước được.Việc mua bảo hiểm cũng là việc làm rất cần thiết vừa để bảo vệ tài sản được đền bù khi có rủi ro cũng là để không bị phạt bởi cảnh sát PCCC

  Mua bảo hiểm rủi ro cháy nổ 

  Để mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc bên chủ tài sản hoặc người có quyền quản lý trông coi tài sản cần thống kê giá trị tài sản để tính phí bảo hiểm và mua bảo hiểm.

  Cháy xưởng nhựa lớn ở Bình Chánh

  Cột khói đen hàng chục mét bốc lên từ một xưởng nhựa ở xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP.HCM sáng nay 8-7-2022. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy phải hút nước từ mương nước bên cạnh để chữa cháy.

  Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 8h sáng 8-7, người dân phát hiện xưởng nhựa rộng hàng trăm mét vuông ở ấp 2, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh phát cháy. Lửa gặp vật liệu dễ cháy nên bùng lên nhanh, cột khói bốc lên cao hàng chục mét.

  Cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã điều nhiều xe cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường cứu hỏa. Lực lượng chức năng đã dùng máy bơm công suất lớn hút nước từ mương ruộng gần đó để chữa cháy.

  Đến hơn 9h30 cùng ngày, việc chữa cháy vẫn đang diễn ra. Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, nguyên nhân đang được cơ quan chức năng làm rõ.

  bao-hiem-chay-no-nha-xuong-nhua

  Xưởng nhựa có phải mua bảo hiểm cháy nổ không ?

  Theo quy định hiện  nay của chính phủ về bảo hiểm cháy nổ bắt buộc là Nghị định số 97/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 và Nghị định số 23/2018/NĐ-CP ngày 23/02/2018 quy định về bảo hiểm cháy nổ bắt buộc thì xưởng sản xuất các sản phẩm liên quan đến nhựa phải mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc như:

  Cơ sở sản xuất áo đi mưa, nhựa tấm, khăn trải bàn

  Sản xuất xi nến, sáp đánh bóng

  Sản xuất nhựa đúc, nhựa thanh

  Cơ sở sản xuất nút chai

  Sản xuất sản phẩm nhựa lắp ráp

  Nhà máy sản xuất chất dẻo, cao su đặc

  Và sản xuất các sản phẩm nhựa khác có cùng mức độ rủi ro không nêu cụ thể ở đây.

  Phí bảo hiểm cháy nổ cho xưởng sản xuất nhựa là bao nhiêu?

  Phí bảo hiểm = giá trị tài sản x tỷ lệ phí bảo hiểm.

  Chủ tài sản cần kê khai, thống kê tổng hợp lại tổng giá trị tài sản của nhà xưởng, máy móc thiết bị và nhà xưởng làm cơ sở tính phí bảo hiểm. đây cũng là căn cứ để bồi thường khi có rủi ro xảy ra. Lưu ý không mua bảo hiểm cháy nổ, mọi rủi ro tài sản cho các tài sản vô hình, phần mềm, sở hữu trí tuệ, quyền sử dụng đất.

  Nổ lớn tại nhà máy sản xuất điện tử ở Bắc Ninh

  3:42:51 PM 09/23/2022

  Ngày 30/8/2022, một vụ nổ lớn xảy ra tại khu công nghiệp Đại Đồng (thành phố Từ Sơn, Bắc Ninh) khiến hàng chục công nhân bị thương, phải nhập viện cấp cứu.

  Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, lãnh đạo Công đoàn Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh cho biết, vụ nổ lớn xảy ra tại Công ty TNHH Seo Jin Auto ở Khu công nghiệp Đại Đồng (thành phố Từ Sơn, Bắc Ninh).

  Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 9h10 phút ngày (30/8/2022) đã xảy ra vụ sự cố nổ đường ống tháp xử lý khí tại khu vực tầng 3, Công ty TNHH Seo Jin Auto.

  Vụ nổ làm 35 công nhân bị thương, trong đó có 7 người bị thương nặng. Các nạn nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh. Nguyên nhân vụ nổ đang được cơ quan chức năng điều tra.

  Công ty TNHH Seo Jin Auto là công ty của Hàn Quốc chuyên sản xuất hàng điện tử. Công ty đến đầu tư ở tỉnh Bắc Ninh được khoảng 5 năm, có hàng nghìn công nhân.

  Sau vụ nổ, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo các cơ quan chức năng và Công ty Seojin Auto thăm hỏi, động viên các nạn nhân. – Nguồn tienphong

  mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc ở sài gòn và trên toàn quốc

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Điều tra sự cố nghi nổ trong Megamall Long Biên

  3:38:07 PM 20/11/2022

  Công an quận Long Biên (Hà Nội) đang phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra nguyên nhân sự cố tại một nhà hàng nằm trong trung tâm thương mại Savico Megamall Long Biên, khiến 2 người bị thương.

  Ngày 20/11/2022, trên mạng xã hội đăng tải hình ảnh kèm thông tin cho rằng, bên trong một nhà hàng ở trung tâm thương mại (TTTM) Savico Megamall Long Biên (Hà Nội) xảy ra vụ nổ khí gas làm 2 người bị thương.

  Liên quan tới sự việc, trao đổi với PV Dân trí, lãnh đạo Công an quận Long Biên (Hà Nội) phủ nhận thông tin sự cố là do nổ khí gas. Theo vị lãnh đạo, hiện cơ quan chức năng vẫn đang trưng cầu giám định điều tra nguyên nhân vụ việc và chưa có kết luận cuối cùng.

  mua-bao-hiem-chay-no-2023-gia-tot
  mua-bao-hiem-chay-no-2023-gia-tot

  Sự cố khiến trần nhà bong nhẹ, rụng, khoảng 2-3 cửa kính bên cạnh vỡ. Do vụ việc xảy ra lúc sáng sớm, trung tâm thương mại chưa hoạt động nên chỉ có 2 nạn nhân bị thương nhẹ, đã rời khỏi hiện trường sau đó, lãnh đạo Công an quận Long Biên thông tin.

  Công an quận Long Biên phủ nhận vụ nổ làm một người chết và cho biết, đơn vị đang điều tra, xác minh người tung tin sai sự thật trên mạng xã hội để xử lý. Nguồn dantri

  Vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.

  Nổ ở nhà máy sản xuất xe đạp và dụng cụ thể thao

  1:05:26 PM 12/08/2022

  Thiết bị máy tại Công ty TNHH SunWay Bike (Trung Quốc) đóng tại xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, bất ngờ phát nổ, một nhân viên 32 tuổi tử vong.

  Trưa 8/12, lãnh đạo Công an huyện Đức Hòa cho biết sự cố xảy ra tối qua. Lúc này ông Wang Li Dong, quốc tịch Trung Quốc, nhân viên kỹ thuật công ty, đang vận hành máy.

  Nghe tiếng nổ lớn, các công nhân chạy lại, phát hiện ông Wang Li Dong chết trên sàn nhà, người có nhiều vết thương. Một thiết bị máy gần đó dấu hiệu hư hại do vụ nổ.

  mua-bao-hiem-chay-no-2023-pjico
  mua-bao-hiem-chay-no-2023-pjico

  Sáng nay, cơ quan kỹ thuật hình sự đã khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân. Công ty TNHH SunWay Bike được cấp phép hoạt động 5 năm trước, chuyên sản xuất xe đạp và dụng cụ thể thao.

  Công Ty TNHH Onway Bicycle có mã số thuế 1101849426, do ông/bà Qu Zhongyuan làm đại diện pháp luật, được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngày 26/04/2017.

  Công ty có ngành nghề kinh doanh chính là “Sản xuất xe đạp và xe cho người tàn tật”, do Chi cục Thuế Huyện Đức Hoà quản lý.

  Địa chỉ trụ sở: Khu phân xưởng K thuộc thửa đất số 117 tờ bản đồ số 26, ấp 5, Xã Đức Hòa Đông, Huyện Đức Hoà, Long An.

  THÔNG TIN CHI TIẾT

  Tên doanh nghiệp:CÔNG TY TNHH ONWAY BICYCLE

  Tên giao dịch ONWAY BICYCLE CO., LTD

  Mã số thuế:1101849426

  Tình trạng hoạt động:Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)

  Nơi đăng ký quản lý:Chi cục Thuế Huyện Đức Hoà

  Địa chỉ:Khu phân xưởng K thuộc thửa đất số 117 tờ bản đồ số 26, ấp 5, Xã Đức Hòa Đông, Huyện Đức Hoà, Long An

  Đại diện pháp luật:Qu Zhongyuan

  Giám đốc:Lê Thuận Thành

  Nổ nhà máy hóa chất ở Trung Quốc

  11:54:48 AM 01/16/2023

  Vụ nổ xảy ra tại một nhà máy lọc dầu và hóa chất ở đông bắc Trung Quốc khiến hai người thiệt mạng, 12 người mất tích.

  mua-bao-hiem-chay-no-2023-tot
  mua-bao-hiem-chay-no-2023-tot

  Vụ nổ xảy ra chiều 15/1/2023 tại công ty sản xuất hóa chất và lọc dầu Panjin Haoye ở thành phố Bàn Cẩm, tỉnh Liêu Ninh, khi các công nhân đang lắp đặt và bảo trì thiết bị tại một cơ sở alkyl hóa. Sự việc làm hai người thiệt mạng, 12 người mất tích và 34 người bị thương.

  Đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV hôm nay cho biết đám cháy đã được kiểm soát. Hình ảnh trên CCTV cho thấy lửa cùng khói vẫn bốc lên từ nhà máy, với một nhóm lính cứu hỏa đội mũ bảo hộ đứng phía ngoài.

  Giới chức Trung Quốc đã mở cuộc điều tra để xác định nguyên nhân và chưa phát hiện có vấn đề đáng kể nào trong chất lượng không khí tại Bàn Cẩm, thành phố hơn 1,4 triệu dân.

  Trung Quốc những năm gần đây ghi nhận hàng loạt tai nạn tại các nhà máy và hầm mỏ. Năm 2022, các vụ sập mỏ than đã khiến ít nhất 129 người thiệt mạng. Tháng 3/2019, một vụ nổ tại nhà máy hóa chất phía đông tỉnh Giang Tô đã khiến 78 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương. 4 tháng sau, một nhà máy khí đốt ở miền trung nước này phát nổ, khiến 15 người thiệt mạng.

  Công an TP.HCM khuyến cáo không làm chuồng cọp

  4:33:36 PM Ngày 13/09/2023

  Công an TP.HCM khuyến cáo nhiều nhà trọ, chung cư mini… nằm trong các hẻm sâu, hẹp, cách xa nguồn nước, không đảm bảo phòng cháy chữa cháy.

  Ngày 13-9, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PC07) Công an TP.HCM đưa ra khuyến cáo hiện nay, tại các thành phố lớn có số lượng người lao động và học sinh, sinh viên tập trung về làm việc, học tập cao.

  gia-bao-hiem-chay-no-hien-nay-bao-nhieu
  gia-bao-hiem-chay-no-hien-nay-bao-nhieu

  Vì thế nhu cầu thuê trọ tại các khu nhà cho thuê, chung cư mini… phổ biến. Tuy nhiên, công tác bảo đảm an toàn về phòng cháy chữa cháy đối với loại hình trên lại không được chủ cơ sở và người thuê trọ thật sự quan tâm.

  Lắp điện không đảm bảo cũng là nguyên nhân gây cháy

  Loại hình nhà trọ, phòng trọ, chung cư mini… có nhiều nguy cơ phát sinh cháy nổ cao. Đa phần dân lao động, công nhân, học sinh sinh viên… ở trong phòng diện tích nhỏ, việc ăn, ngủ, sinh hoạt, nấu nướng trong một không gian hẹp.

  Các phòng chứa nhiều vật dụng gia đình dễ bắt cháy, đồng thời việc câu, lắp điện không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy cũng là nguyên nhân nhiều vụ cháy tại nhà trọ, phòng trọ, chung cư mini…

  Theo PC07 TP.HCM, nhiều nhà trọ, chung cư mini nằm trong các hẻm sâu, hẹp, cách xa nguồn nước, không đảm bảo các điều kiện về an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ như: lối thoát nạn, bố trí, sắp xếp vật dụng, hàng hóa, hầm để xe…

  Đặc biệt là chủ khu nhà trọ, khu chung cư mini cũng như người thuê chưa nhận thức được những nguy cơ tiềm ẩn gây cháy, nổ có thể gây hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản.

  Chủ nhà trọ, người thuê trọ còn chủ quan, lơ là, bất cẩn trong việc sử dụng các thiết bị điện trong sinh hoạt, đặc biệt là sạc pin các thiết bị như điện thoại, xe máy điện, xe đạp điện, bình ắc quy… xuyên đêm, đã dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng.

  Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy TP.HCM khuyến cáo:

  Từ những vụ việc gây hậu quả nghiêm trọng trên, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy TP.HCM khuyến cáo các biện pháp an toàn phòng cháy chữa cháy đối với loại hình chung cư mini, nhà trọ, phòng trọ như sau:

  gia-bao-hiem-chay-no-hien-nay-bao-nhieu
  gia-bao-hiem-chay-no-hien-nay-bao-nhieu

  Đối với ban quản lý, chủ nhà trọ:

  Thực hiện nghiêm các quy định về phòng cháy chữa cháy khi xây dựng và kinh doanh như: thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy (nếu thuộc diện), lắp đặt các hệ thống, phương tiện, thiết bị phòng cháy chữa cháy đảm bảo theo quy định.

  Định kỳ kiểm tra các phương tiện phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã trang bị và đảm bảo hoạt động hiệu quả.

  Đảm bảo hệ thống điện trong phòng trọ, chung cư mini được lắp đặt và sử dụng an toàn và thường xuyên kiểm tra thay thế, khắc phục những nguy cơ mất an toàn về điện có thể gây cháy, nổ.

  Quy định chặt chẽ việc nấu nướng, thờ cúng, đốt vàng mã, sạc điện đối với xe đạp, xe máy điện, thiết bị tiêu thụ điện, đặc biệt là tại tầng hầm, khu vực để xe… Nghiêm cấm sử dụng bình gas mini đã qua sử dụng nhiều lần không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy.

  Tổ chức tập huấn kỹ năng, cách sử dụng các phương tiện, thiết bị phòng cháy chữa cháy cho quản lý, bảo vệ và người thuê trọ.

  Tổ chức cuộc diễn tập phòng cháy chữa cháy định kỳ để đảm bảo tất cả cư dân, người thuê trọ biết cách ứng phó, sơ tán trong trường hợp khẩn cấp.

  Cung cấp hướng dẫn về an toàn phòng cháy chữa cháy cho tất cả cư dân, người thuê trọ, niêm yết nội quy phòng cháy chữa cháy, tiêu lệnh chữa cháy, sơ đồ thoát nạn… tại các vị trí, khu vực dễ thấy, dễ đọc.

  Đảm bảo có lối thoát an toàn và dễ dàng tiếp cận cho tất cả cư dân, người trọ. Không lắp đặt chuồng cọp bít lối thoát nạn. Lối thoát không bị chặn hoặc bị cản trở bởi vật dụng, đồ đạc.

  Bố trí các phương tiện liên lạc khẩn cấp như loa thông báo, chuông báo cháy… để thông báo cho tất cả cư dân trong trường hợp có sự cố.

  Đối với cư dân, người thuê:

  Thường xuyên kiểm tra và bảo dưỡng hệ thống điện và các thiết bị điện định kỳ để tránh nguy cơ chập điện gây cháy hoặc ngắn mạch.

  gia-bao-hiem-chay-no-hien-nay-bao-nhieu
  gia-bao-hiem-chay-no-hien-nay-bao-nhieu

  Quản lý chặt chẽ trong quá trình sạc điện đối với các phương tiện sử dụng pin cho xe đạp điện, xe máy điện, sạc dự phòng, điện thoại… Tuyệt đối không sạc qua đêm khi không kiểm soát được các thiết bị đang sạc.

  Không đốt nhang, nến thờ cúng khi đi ngủ, khi ra khỏi nhà.

  Thường xuyên kiểm tra hệ thống gas, nguồn lửa nguồn nhiệt khi đun nấu… Phải tắt lửa hoàn toàn khi đi ra ngoài và làm việc khác. Không sử dụng bình gas mini đã qua sử dụng nhiều lần không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, đây là cũng là nguyên nhân của nhiều vụ cháy tại phòng trọ, nhà trọ.

  Phản ánh kịp thời đến quản lý chung cư mini, phòng trọ về những nguy cơ mất an toàn về phòng cháy chữa cháy, có thể gây phát sinh cháy, nổ.

  Bất an với chung cư thiếu phòng cháy chữa cháy

  Công an TP.HCM vừa nêu tên 25 dự án không đảm bảo về an toàn phòng cháy chữa cháy, chưa được nghiệm thu phòng cháy chữa cháy đã đưa vào hoạt động, cho người dân vào ở khiến cư dân sinh sống trong nỗi bất an, lo lắng.

  Liên tiếp nhiều vụ hỏa hoạn xảy ra khiến nỗi lo về việc đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy được đặt lên hàng đầu tại các khu dân cư, chung cư…

  Tự ý đưa vào hoạt động

  Mới đây, tối 28-6 một căn hộ tại tầng 12 chung cư Opal Riverside ở TP Thủ Đức bất ngờ bốc cháy. Khi phát hiện cháy, lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ đã khống chế, không cho cháy lan. Tuy nhiên, vụ cháy cũng khiến nhiều cư dân một phen hốt hoảng.

  25 chung cư ở TP.HCM không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy bị nêu tên. Đây là thông tin được thượng tá Lê Mạnh Hà, phó tưởng Phòng Tham mưu Công an TP.HCM, nêu lên tại buổi họp báo về kinh tế – xã hội chiều 29-6.

  gia-bao-hiem-chay-no-hien-nay-bao-nhieu
  gia-bao-hiem-chay-no-hien-nay-bao-nhieu

  Theo đó, qua rà soát, Công an TP.HCM phát hiện 25 chung cư này chưa nghiệm thu, không đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy nhưng vẫn đưa vào hoạt động. Trong đó có nhiều chung cư cao cấp, đông cư dân đang sinh sống.

  Đáng nói, nhiều chung cư né tránh khắc phục các vi phạm an toàn phòng cháy chữa cháy, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ.

  Điển hình như chung cư Nguyễn Quyền (quận Tân Phú), do Công ty TNHH Nguyễn Quyền làm chủ đầu tư, dù chưa được nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy nhưng đã tự ý đưa công trình vào hoạt động từ tháng 1-2013.

  Thượng tá Lê Mạnh Hà cho biết chủ đầu tư tự ý đưa công trình vào hoạt động khi chưa được nghiệm thu về xây dựng, về phòng cháy chữa cháy; chây ỳ, né tránh không tổ chức khắc phục những tồn tại thiếu sót.

  Đồng thời nhiều lần không hợp tác, phối hợp làm việc với các đoàn kiểm tra khi có lịch, thông báo; không chấp hành các quyết định xử lý, quyết định đình chỉ của cơ quan quản lý nhà nước và có nhiều sai phạm khác trong công tác phòng cháy chữa cháy.

  Sống trong lo sợ

  Chị Nguyễn Hương My, cư dân sinh sống tại chung cư Bảy Hiền Tower, cho biết đã chuyển về sống ở đây từ năm 2019 và thấy chung cư gặp rất nhiều vấn đề về hệ thống điện nước, thang máy, phòng cháy chữa cháy…

  Về vấn đề phòng cháy chữa cháy, chị My cho hay chưa bao giờ thấy chủ đầu tư gửi các văn bản về kiểm traphòng cháy chữa cháy cho cư dân. Dù cư dân nhiều lần phản ánh nhưng chủ đầu tư luôn im lặng.

  Chung cư xảy ra rất nhiều sai phạm nhưng chưa bao giờ chủ đầu tư giải quyết hay trả lời. May mắn hợp đồng điện được các cư dân ký trực tiếp bên công ty điện lực nên không bị cắt.

  Còn nước thì luôn bị dọa cắt nếu cư dân không chịu đóng phí. Giờ vẫn sống trong thấp thỏm, lo sợ cháy nổ, cắt mất dịch vụ nhưng cũng chả biết thưa kiện lên ai…, chị My chia sẻ.

  Tương tự, tại chung cư Khang Gia – Tân Hương (quận Tân Phú) có hai block, mỗi block 15 tầng. Cư dân sống tại đây cho biết nhiều năm qua đã phản ánh rất nhiều về tình trạng làm việc “hời hợt” của chủ đầu tư.

  Các vấn đề như chưa nghiệm thu phòng cháy chữa cháy tầng một và tầng lửng nhưng cho cư dân vào sinh sống; tầng trệt thương mại không được nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy… Ngoài ra, chủ đầu tư thường xuyên không bàn giao kinh phí bảo trì chung cư cho ban quản lý.

  gia-bao-hiem-chay-no-hien-nay-bao-nhieu
  gia-bao-hiem-chay-no-hien-nay-bao-nhieu

  Còn chị T. (sống tại chung cư New City, phường An Khánh, TP Thủ Đức) cho biết khá bất ngờ trước thông tin chung cư bị nêu tên không đảm bảo về an toàn phòng cháy chữa cháy. Tôi sống ở đây được hai năm, khi biết chung cư không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, tôi cũng bắt đầu thấy lo lắng, chị T. chia sẻ.

  Thượng tá Lê Mạnh Hà nêu giải pháp: để chấn chỉnh tình trạng này, ngoài việc tham mưu cho UBND TP.HCM có biện pháp và chế tài quyết liệt việc xử lý, yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương khắc phục các tồn tại, thiếu sót để hoàn tất việc nghiệm thu theo quy định thì Công an TP.HCM sẽ áp dụng biện pháp tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động với các chung cư đã được kiểm tra và xử phạt nhiều lần nhưng chủ đầu tư không khắc phục.

  Trường hợp cố tình chống đối sẽ đề xuất chính quyền địa phương tổ chức cưỡng chế theo quy định. Đối với các chủ đầu tư cố tình vi phạm các quy định pháp luật về phòng cháy chữa cháy, đưa chung cư chưa được nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy vào hoạt động có khả năng dẫn đến thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản thì tiến hành điều tra, truy cứu trách nhiệm hình sự.

  Chung cư không đảm bảo phòng cháy chữa cháy

  Căn hộ Mỹ Vinh (quận 3), chung cư Ngọc Khánh (quận 5), hai tòa chung cư 78 (quận 6), cao ốc thương mại dịch vụ Lakeside Tower (quận 7), tòa nhà River Park (quận 10), cụm nhà chung cư Moscrow Tower (quận 12), chung cư Nguyễn Quyền (quận Bình Tân), chung cư Full House (quận Bình Tân), chung cư La Bonita (quận Bình Thạnh), chung cư Bắc Bình (quận Bình Thạnh), chung cư Bảy Hiền Tower (quận Tân Bình), chung cư Rubyland (quận Tân Phú), chung cư Khang Gia – Tân Hương (quận Tân Phú), chung cư Hồng Lĩnh (huyện Bình Chánh), khu dân cư căn hộ cao tầng 584 (huyện Bình Chánh).

  TP Thủ Đức: tòa nhà C chung cư Cao Ốc Xanh, cao ốc Đảo Kim Cương, chung cư cao tầng đường 18 (New Town), chung cư New City Thủ Thiêm, chung cư La Astoria, khu văn phòng chung cư cao cấp Petro Vietnam Landmark.

  Cháy lớn tại nhà máy hóa chất ở Ấn Độ

  4:13:27 PM Ngày 29/09/2023

  Ít nhất 8 người bị thương trong một vụ cháy lớn xảy ra ngày 27/9 tại nhà máy hóa chất ở bang Punjab, miền Bắc Ấn Độ.

  Lửa bùng phát tại nhà máy nằm trên đường Kurali-Chanalon, huyện Mohali, cách thành phố Chandigarh, thủ phủ bang Punjab, 30 km về phía Tây.

  Cảnh sát cho biết những người bị thương, chủ yếu là công nhân, đã được đưa tới bệnh viện gần nhất. Trong số này, 4 người trong tình trạng nặng.

  Hỏa hoạn tại nhà máy hóa chất còn gây ra một số vụ nổ nhỏ. Lực lượng cứu hỏa đã gặp nhiều khó khăn khi nỗ lực khống chế đám cháy.

  Hiện chưa rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn. Cảnh sát đã lập hồ sơ và tiến hành điều tra vụ việc.

  mua-bao-hiem-chay-no-uy-tin-o-dau
  mua-bao-hiem-chay-no-uy-tin-o-dau

  Nổ nhà máy lọc dầu lớn nhất Iran

  Vụ nổ nhà máy lọc dầu Bandar Abbas tại Iran xảy ra vào cuối ngày 22/9 trong quá trình sửa chữa khẩn cấp trong các đơn vị xử lý của nhà máy lọc dầu, theo Reuters.

  Ngay sau thông tin nhà máy Lọc dầu phát nổ, giá dầu thế giới tăng vọt. Kết thúc phiên giao dịch ngày 27/9, giá dầu tăng mạnh tới 3% lên mức cao nhất trong năm 2023, sau khi tồn kho dầu thô của Mỹ giảm mạnh làm tăng thêm lo ngại về nguồn cung toàn cầu thắt chặt, theo dữ liệu từ Reuters.

  Cụ thể, giá dầu Brent tương lai tăng 2,59 USD, tương đương 2,8%, lên mức 96,55 USD/thùng. Đáng chú ý là giá dầu Brent trong phiên đã có thời điểm phá vỡ mốc 97 USD/thùng. Tương tự, giá dầu WTI của Mỹ tăng 3,29 USD, tương đương 3,6%, lên mức 93,68 USD/thùng. Trong phiên, giá dầu WTI đã có thời điểm vượt mốc 94 USD/thùng.

  Chiều tối ngày 22/09, một vụ nổ kinh hoàng đã xảy ra tại nhà máy sản xuất bóng golf Mingyang tại Khu Khoa học và Công nghệ Bình Đông, Đài Loan (Trung Quốc) khiến cho nhiều người thiệt mạng.

  Theo đó, đám cháy này xảy ra vào lúc 17h (giờ địa phương) khi đang có khoảng 300-400 công nhân làm việc. Sau khi lính cứu hỏa đến hiện trường chữa cháy, một vụ nổ khác lại xảy ra ở phía bên trong khiến nhà máy sập làm nhiều lính cứu hỏa cũng như nhân viên nhà máy mắc kẹt.

  Hình ảnh ghi lại hiện trường vụ cháy cho thấy phía nhà máy có đám cháy dữ dội kèm theo nhiều cột khói bốc lên cao. Phía bên ngoài, lực lượng cứu hỏa đang nỗ lực phun lửa dập đám cháy còn những người khác vào bên trong để tìm kiếm nạn nhân mắc kẹt.

  mua-bao-hiem-chay-no-uy-tin-o-dau
  mua-bao-hiem-chay-no-uy-tin-o-dau

  Được biết, lực lượng tìm kiếm cứu nạn tiếp tục công tác cứu hộ và giải cứu được một lính cứu hỏa vào khoảng 19h ngày 22. Tuy nhiên, do bị thương nặng nên anh này đã tử vong trong lúc được đưa đến bệnh viện.

  Mặc cho nỗ lực dập tắt đám cháy của lực lượng cứu hỏa, đám cháy vẫn tiếp tục bùng lên tới tận sáng ngày 23/09. Tính đến 0h49 ngày 23, hiện trường vụ cháy đã có tới 103 người thương vong, trong đó có 11 lính cứu hỏa và 92 nhân viên. Tại hiện trường vẫn còn 6 nhân viên bị mắc kẹt và mất tích.

  Trưởng phòng cứu hỏa huyện Bình Đông Xu Meixue cho biết, vụ nổ xảy ra do bên trong tòa nhà có kiềm và khí tự nhiên, lực lượng cứu hỏa đã phun nước để nhanh chóng dập tắt ngọn lửa nhưng các vụ nổ xảy ra sau đó đã khiến đồ đạc bên trong tòa nhà đổ sập.

  Hiện tại ưu tiên hàng đầu là cứu người và hoạt động tìm kiếm cứu nạn vẫn đang được tích cực triển khai.

  Cháy lớn tại nhà máy hóa chất ở Ấn Độ

  Ít nhất 8 người bị thương trong một vụ cháy lớn xảy ra ngày 27/9 tại nhà máy hóa chất ở bang Punjab, miền Bắc Ấn Độ.

  Lửa bùng phát tại nhà máy nằm trên đường Kurali-Chanalon, huyện Mohali, cách thành phố Chandigarh, thủ phủ bang Punjab, 30 km về phía Tây.

  Cảnh sát cho biết những người bị thương, chủ yếu là công nhân, đã được đưa tới bệnh viện gần nhất. Trong số này, 4 người trong tình trạng nặng.

  Hỏa hoạn tại nhà máy hóa chất còn gây ra một số vụ nổ nhỏ. Lực lượng cứu hỏa đã gặp nhiều khó khăn khi nỗ lực khống chế đám cháy.

  mua-bao-hiem-chay-no-uy-tin-o-dau
  mua-bao-hiem-chay-no-uy-tin-o-dau

  Hiện chưa rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn. Cảnh sát đã lập hồ sơ và tiến hành điều tra vụ việc.

  Nổ nhà máy lọc dầu lớn nhất Iran

  Vụ nổ nhà máy lọc dầu Bandar Abbas tại Iran xảy ra vào cuối ngày 22/9 trong quá trình sửa chữa khẩn cấp trong các đơn vị xử lý của nhà máy lọc dầu, theo Reuters.

  Ngay sau thông tin nhà máy Lọc dầu phát nổ, giá dầu thế giới tăng vọt. Kết thúc phiên giao dịch ngày 27/9, giá dầu tăng mạnh tới 3% lên mức cao nhất trong năm 2023, sau khi tồn kho dầu thô của Mỹ giảm mạnh làm tăng thêm lo ngại về nguồn cung toàn cầu thắt chặt, theo dữ liệu từ Reuters.

  mua-bao-hiem-chay-no-uy-tin-o-dau
  mua-bao-hiem-chay-no-uy-tin-o-dau

  Cụ thể, giá dầu Brent tương lai tăng 2,59 USD, tương đương 2,8%, lên mức 96,55 USD/thùng. Đáng chú ý là giá dầu Brent trong phiên đã có thời điểm phá vỡ mốc 97 USD/thùng. Tương tự, giá dầu WTI của Mỹ tăng 3,29 USD, tương đương 3,6%, lên mức 93,68 USD/thùng. Trong phiên, giá dầu WTI đã có thời điểm vượt mốc 94 USD/thùng.

  Chiều tối ngày 22/09, một vụ nổ kinh hoàng đã xảy ra tại nhà máy sản xuất bóng golf Mingyang tại Khu Khoa học và Công nghệ Bình Đông, Đài Loan (Trung Quốc) khiến cho nhiều người thiệt mạng.

  Theo đó, đám cháy này xảy ra vào lúc 17h (giờ địa phương) khi đang có khoảng 300-400 công nhân làm việc. Sau khi lính cứu hỏa đến hiện trường chữa cháy, một vụ nổ khác lại xảy ra ở phía bên trong khiến nhà máy sập làm nhiều lính cứu hỏa cũng như nhân viên nhà máy mắc kẹt.

  Hình ảnh ghi lại hiện trường vụ cháy cho thấy phía nhà máy có đám cháy dữ dội kèm theo nhiều cột khói bốc lên cao. Phía bên ngoài, lực lượng cứu hỏa đang nỗ lực phun lửa dập đám cháy còn những người khác vào bên trong để tìm kiếm nạn nhân mắc kẹt.

  Được biết, lực lượng tìm kiếm cứu nạn tiếp tục công tác cứu hộ và giải cứu được một lính cứu hỏa vào khoảng 19h ngày 22. Tuy nhiên, do bị thương nặng nên anh này đã tử vong trong lúc được đưa đến bệnh viện.

  Mặc cho nỗ lực dập tắt đám cháy của lực lượng cứu hỏa, đám cháy vẫn tiếp tục bùng lên tới tận sáng ngày 23/09. Tính đến 0h49 ngày 23, hiện trường vụ cháy đã có tới 103 người thương vong, trong đó có 11 lính cứu hỏa và 92 nhân viên. Tại hiện trường vẫn còn 6 nhân viên bị mắc kẹt và mất tích.

  mua-bao-hiem-chay-no-uy-tin-o-dau
  mua-bao-hiem-chay-no-uy-tin-o-dau

  Trưởng phòng cứu hỏa huyện Bình Đông Xu Meixue cho biết, vụ nổ xảy ra do bên trong tòa nhà có kiềm và khí tự nhiên, lực lượng cứu hỏa đã phun nước để nhanh chóng dập tắt ngọn lửa nhưng các vụ nổ xảy ra sau đó đã khiến đồ đạc bên trong tòa nhà đổ sập.

  Hiện tại ưu tiên hàng đầu là cứu người và hoạt động tìm kiếm cứu nạn vẫn đang được tích cực triển khai.

  Hệ thống chữa cháy tư nhân kịp thời

  Đám cháy bùng lên đe dọa khu dân cư, hơn 100 cán bộ, nhân viên sử dụng hệ thống chữa cháy tư nhân kịp thời hỗ trợ khống chế đám cháy trước khi lực lượng cứu hỏa chuyên nghiệp đến.

  Đến 9h30 sáng 4-12, vụ hỏa hoạn đe dọa khu dân cư đã được khống chế hoàn toàn nhờ sự hỗ trợ của hệ thống chữa cháy tư nhân một doanh nghiệp ở đối diện.

  Vụ hỏa hoạn xảy ra khoảng 9h15 tại một cửa hàng bán tạp hóa trên đường Nguyễn Chí Thanh (tổ dân phố 6, phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk), đối diện với showroom Hyundai Đắk Lắk.

  Khoảng 5 phút sau, đám cháy từ cửa hàng tạp hóa cháy lan sang 2 căn bán quán ăn bên cạnh. Ngay khi phát hiện đám cháy, hơn 100 cán bộ, nhân viên của showroom Hyundai Đắk Lắk đã được huy động, sử dụng hệ thống phòng cháy chữa cháy của đơn vị sang ứng cứu.

  Ông Đỗ Trung Thông – giám đốc dịch vụ showroom Hyundai Đắk Lắk – cho biết đám cháy bùng lên rất nhanh, đơn vị thông báo toàn bộ cán bộ, công nhân viên tham gia ngay vào việc dập lửa, cứu người dân, tài sản.

  mua-bao-hiem-chay-no-uy-tin-hien-nay-o-dau
  mua-bao-hiem-chay-no-uy-tin-hien-nay-o-dau

  Từ bên kia đường, hệ thống ống xịt nước được 2 tổ kéo ngay sang đám cháy để cứu hỏa.

  Anh em nhanh chóng xịt nước bao vây để không dẫn đến cháy lan. Rất may, mới hơn nửa tháng trước chúng tôi mới được tập huấn về phòng cháy chữa cháy tại đơn vị nên chủ động hơn, ông Thông tường thuật.

  Một lãnh đạo Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết khi nhận được tin báo, đơn vị đã triển khai nhiều xe chữa cháy đến ngay hiện trường. Đây là khu dân cư khá chật hẹp, thời tiết nắng, gió to rất dễ xảy ra cháy lan toàn khu dân cư.

  Rất may có lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ nên vụ hỏa hoạn không cháy lan ra khu dân cư. Diện tích cháy khoảng 50m2, trong đó có 1 cửa hàng tạp hóa (nơi phát lửa – PV) cháy hoàn toàn, hai hộ bên cạnh bị ảnh hưởng, vị này nói.

  Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.

  Huy động hơn 100 người chữa cháy cửa hàng tạp hóa

  Hôm nay (4/12), một vụ hỏa hoạn lớn đe dọa khu dân cư xảy ra ở đường Nguyễn Chí Thanh (tổ dân phố 6, phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk).

  Đến thời điểm hiện tại, đám cháy đã được khống chế hoàn toàn.

  mua-bao-hiem-chay-no-uy-tin-hien-nay-o-dau
  mua-bao-hiem-chay-no-uy-tin-hien-nay-o-dau

  Trước đó, vào khoảng 8h30 sáng nay, ông V.V.S. (tổ dân phố 6, phường Tân An) bất ngờ phát hiện đám cháy từ nhà hàng xóm. Đám lửa từ phía sau nhà nhanh chóng lan lên phía trước và cháy sang hai căn bán quán ăn, cà phê bên cạnh.

  Phát hiện có đám cháy phía đối diện, lãnh đạo showroom Huyndai Đắk Lắk đã huy động hơn 100 cán bộ, nhân viên sử dụng thiết bị phòng cháy chữa cháy sang ứng cứu.

  Lúc này, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy (PC07) Công an tỉnh Đắk Lắk nhận được thông tin nên đã triển khai nhiều xe chữa cháy đến dập lửa. Khoảng 1 tiếng đồng hồ sau, đám cháy đã được khống chế.

  Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng đã thiêu rụi hoàn toàn quán tạp hóa. Hai hộ bên cạnh bị ảnh hưởng nặng nề.

  Theo ông V.V.S., khu vực phía sau nhà được chủ cửa hàng tạp hóa cho một người làm chổi đót thuê. Đám cháy có thể bắt nguồn từ khu vực này.

  mua-bao-hiem-chay-no-uy-tin-hien-nay-o-dau
  mua-bao-hiem-chay-no-uy-tin-hien-nay-o-dau

  Vụ cháy chợ Khe Tre thiêu rụi với diện tích 2.400m2

  Vụ cháy chợ Khe Tre, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế đã thiêu rụi 335 sạp hàng và ki-ốt với diện tích 2.400m2, gây thiệt hại nặng nề cho bà con tiểu thương.

  Ngày 4/12, nhiều tiểu thương ở chợ Đông Ba, thành phố Huế, Thừa Thiên Huế tiếp tục quyên góp ủng hộ chị em tiểu thương chợ Khe Tre, huyện Nam Đông. Chỉ sau hơn 1 ngày quyên góp, Ban quản lý chợ Đông Ba đã huy động được 130 triệu đồng.

  Bà Nguyễn Thị Minh Hiếu, tiểu thương chợ Đông Ba, thành phố Huế cho biết, bao nhiêu vốn liếng tài sản của bà con tiểu thương đều tập trung ở chợ. Khi chợ Khe Tre, huyện Nam Đông bị cháy, chị em tiểu thương ở các chợ đều tự nguyện chung tay giúp đỡ bà con khi hoạn nạn.

  UBND huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế đã có báo cáo sơ bộ vụ cháy lớn tại chợ Khe Tre xảy ra vào rạng sáng 3/12. Theo đó, vụ cháy bùng phát vào khoảng 3 giờ 40 phút rạng sáng 3/12 tại một quầy hàng trong khuôn viên chợ Khe Tre

  mua-bao-hiem-chay-no-uy-tin-hien-nay-o-dau
  mua-bao-hiem-chay-no-uy-tin-hien-nay-o-dau

  Phát hiện hỏa hoạn, tiểu thương đã báo cho Ban quản lý chợ và cùng nhau hô hoán dập lửa. Tuy nhiên, do đám cháy quá lớn, bùng phát rất nhanh, khói mù mịt lại diễn ra trong đêm nên không ai kịp trở tay

  Nghe tin cháy chợ, nhiều tiểu thương chạy đến nhưng chỉ biết đứng khóc trong bất lực khi chứng kiến hàng hóa của mình bị lửa thiêu rụi. Một số người lao vào hiện trường để cứu hàng hóa nhưng bất thành

  Ước tính ban đầu, hơn 330 ki-ốt của hơn 300 tiểu thương bị cháy, với diện tích 2.400m2. Các khu vực cháy bao gồm cả khu vực đình chính và đình phụ của chợ Khe Tre; các ki-ốt bị cháy chủ yếu hàng áo quần, tạp hóa, đồ điện… Huyện Nam Đông đang huy động các lực lượng tham gia tổng dọn hiện trường vụ cháy và hỗ trợ các hộ tiểu thương khắc phục hậu quả

  UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã họp khẩn với lãnh đạo huyện Nam Đông và các đơn vị, cơ quan chức năng, yêu cầu tiếp tục thống kê thiệt hại; chia sẻ, hỗ trợ các tiểu thương khó khăn; bố trí một địa điểm làm chợ tạm cho các tiểu thương buôn bán.

  mua-bao-hiem-chay-no-uy-tin-hien-nay-o-dau
  mua-bao-hiem-chay-no-uy-tin-hien-nay-o-dau

  Ông Phan Quý Phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (ngoài cùng bên phải) đề nghị phía huyện, Ban quản lý chợ tập trung để thống kê các thiệt hại của người dân để các các chính sách hỗ trợ kịp thời, trước mắt cho bà con, ổn định cuộc sống. Tiếp nữa là phải bố trí ngay chợ tạm và địa bàn, địa điểm làm chợ tạm cho bà con.

  Vụ máy bay bốc cháy bảo hiểm bồi thường 130 triệu USD

  4:43:24 PM Ngày 04/01/2023

  Hãng tin Reuters hôm 3-1 dẫn nguồn thạo tin cho biết tập đoàn bảo hiểm khổng lồ của Mỹ American International Group (AIG) sẽ chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho chiếc máy bay trong vụ bốc cháy ở sân bay Haneda.

  AIG sẽ trả 130 triệu USD theo hợp đồng bảo hiểm mọi rủi ro giữa họ và Hãng hàng không Japan Airlines. Phía Japan Airlines (JAL) chủ yếu bồi thường thiệt hại cho thân máy bay.

  mua-bao-hiem-chay-no-2024-moi-cap-nhat-o-dau
  mua-bao-hiem-chay-no-2024-moi-cap-nhat-o-dau

  Hợp đồng bảo hiểm mọi rủi ro là chính sách bồi thường không giới hạn cho mất mát hoặc hư hỏng về tài sản, yêu cầu bồi thường thương tích hoặc thiệt hại của bên thứ ba đối với các dự án xây dựng, vận chuyển.

  Hãng tin Reuters cho biết Công ty bảo hiểm Willis Towers Watson có trụ sở chính tại Anh là bên môi giới chính cho thương vụ nói trên.

  Theo JAL, vụ tai nạn va chạm máy bay khiến họ tổn thất đến 15 tỉ yen, tương đương 104,81 triệu USD. Thời điểm xảy ra tai nạn, cổ phiếu của hãng cũng giảm đến 2,4%, hiện tại chỉ số này đã phục hồi.

  Trước đó vào ngày 2-1, chiếc máy bay Airbus A350 của Hãng hàng không Japan Airlines chở 379 người va chạm với máy bay tuần duyên và bốc cháy dữ dội khi đang đáp xuống đường băng của sân bay Haneda (Tokyo, Nhật Bản).

  Toàn bộ người có mặt trên chuyến Airbus đều an toàn, tuy nhiên 5 trên 6 người có mặt trên máy bay tuần duyên đã không qua khỏi. Các cơ quan chức năng vẫn đang điều tra vụ việc.

  Theo báo cáo của Công ty môi giới bảo hiểm Gallagher, năm 2023 là khoảng thời gian đầy khó khăn với ngành bảo hiểm do chiến sự Nga – Ukraine và xung đột giữa Israel – Hamas.

  mua-bao-hiem-chay-no-2024-moi-cap-nhat-o-dau
  mua-bao-hiem-chay-no-2024-moi-cap-nhat-o-dau

  Họ cho biết tỉ lệ tái ký bảo hiểm hàng không đã tăng đến 25% trong tuần này (thời điểm gia hạn hợp đồng bảo hiểm rơi vào ngày 1-1-2024).

  Cú va chạm thiêu rụi hai máy bay gần 350 triệu USD

  Máy bay Airbus A350 của Japan Airlines và Bombardier của Cảnh sát biển Nhật Bản bị phá hủy hoàn toàn sau vụ va chạm trên đường băng sân bay Haneda.

  Truyền thông Nhật Bản hôm nay công bố hình ảnh từ trên không, cho thấy hiện trường sau vụ va chạm tại sân bay Haneda giữa máy bay chở khách Airbus A350 mã hiệu JA13XJ của Japan Airlines với phi cơ tuần thám Bombardier DHC-8-315 số đuôi JA722A trong biên chế Cảnh sát biển Nhật Bản.

  Trong ảnh, chiếc A350 bị cháy rụi toàn bộ phần thân và động cơ, chỉ còn lại phần cánh nguyên vẹn.

  Đây là máy bay Airbus A350 trị giá 317,4 triệu USD đầu tiên bị phá hủy hoàn toàn kể từ khi dòng phi cơ này được đưa vào khai thác thương mại năm 2015.

  Chiếc Bombardier DHC-8-315 cũng bắt lửa, bốc cháy và bị phá hủy hoàn toàn sau sự cố.

  mua-bao-hiem-chay-no-2024-moi-cap-nhat-o-dau
  mua-bao-hiem-chay-no-2024-moi-cap-nhat-o-dau

  Trong 6 người có mặt trên phi cơ, chỉ cơ trưởng sống sót nhưng đang trong tình trạng nguy kịch.

  Cảnh sát biển Nhật Bản (JCG) biên chế tổng cộng 8 máy bay DHC-8-315 do Canada chế tạo. Phi cơ được trang bị hệ thống cảm biến hồng ngoại và radar quét mặt biển, đồng thời có khả năng chở hàng khi không làm nhiệm vụ tuần thám.

  JCG không công bố giá trị của những chiếc máy bay này, nhưng các phiên bản dân sự tương tự có giá ít nhất 31 triệu USD

  Sự cố xảy ra trong lúc máy bay A350 hạ cánh sau khi hành trình từ thành phố Sapporo trên đảo Hokkaido đến Tokyo, còn chiếc DHC-8-315 chuẩn bị cất cánh để chuyển đồ cứu trợ đến khu vực bị tàn phá do động đất ngày đầu năm.

  mua-bao-hiem-chay-no-2024-moi-cap-nhat-o-dau
  mua-bao-hiem-chay-no-2024-moi-cap-nhat-o-dau

  Lực lượng cứu hỏa sân bay Haneda có mặt sau 3 phút, tìm cách dập đám cháy trên máy bay A350.

  Cú va chạm nhiều khả năng đã làm đứt đường ống dẫn nhiên liệu của máy bay A350, khiến xăng bị rò rỉ và bắt lửa ở phần gần động cơ bên trái. Ngọn lửa sau đó dần lan sang các khu vực khác của máy bay.

  Toàn bộ 367 hành khách và 12 thành viên phi hành đoàn trên máy bay đã sơ tán thành công trước khi ngọn lửa bao trùm phi cơ. Ít nhất 17 người bị thương nhưng không nguy hiểm tính mạng.

  Đến sáng 3/1, xe cứu hỏa tiếp tục phun bọt chữa cháy xung quanh xác máy bay A350.

  mua-bao-hiem-chay-no-2024-moi-cap-nhat-o-dau
  mua-bao-hiem-chay-no-2024-moi-cap-nhat-o-dau

  Đây là tai nạn hàng không gây thiệt hại lớn nhất ở Nhật kể từ năm 1985, thời điểm xảy ra thảm kịch rơi máy bay ở Gunma, miền trung nước này, khiến 520 người trên khoang thiệt mạng.

  Liên hệ tư vấn bảo hiểm nhanh nhất

  CÔNG TY BẢO HIỂM PETROLIMEX SÀI GÒN

  ⭐️ Tài sản nào phải mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc không ?

  Trả lời: Có. Thông thường khi kiểm tra định kỳ công an PCCC sẽ nhắc nhở bạn mua.

  ⭐️ Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc giá bao nhiêu?

  Trả lời: Còn tùy thuộc vào giá trị của tài sản bạn liên hệ báo giá 0932377138.

  ⭐️ Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc của Petrolimex tốt không ?

  Trả lời: Bảo hiểm Petrolimex đã bảo hiểm cháy nổ từ 1995 đến này là hơn 26 năm.

  28 thoughts on “Bảo hiểm cháy nổ uy tín nhất hiện nay !

  1. Tam Nguyen says:

   Bên mình là công ty sản xuất sơ sợi tổng hợp có tham khảo nhiều nơi nhưng cuối cùng sếp chọn PJICO thấy tư vấn nhiệt tình phí tốt. cho một đánh giá 5*. Sẽ giới thiệu cho bạn bè.

  2. Minh Tâm Nguyễn says:

   Mình bên công ty sản xuất bạt nhựa hôm rồi công an phòng cháy chữa cháy có nhắc phải mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc. Vui lòng báo giá giúp mình. inbox như email bên dưới. cảm ơn.

  3. Lâm Chấn Nguyên says:

   Đơn Vị PG Insurance làm việc rất chuyên nghiệp , Và là đơn vị có chứng nhận của AMBest hãng đánh giá tín nhiệm quốc tế. Chúc cty ngày một phát triển

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *