Bảo hiểm xe máy

11166 Lượt xem

Bảo hiểm xe máy là loại hình bảo hiểm bồi thường cho các đối tượng là bên thứ ba , người ngồi trên xe , lái xe và cho chính bản thân chiếc xe máy đó.  Có tất cả 3 loại bạn cho thể mua, Một là bảo hiểm xe máy bắt buộc bảo hiểm này có trách nhiệm bồi thường cho bên thứ ba tức là xe bạn đi bạn đụng vào người ta.

bảo hiểm xe máy petrolimex

Mức đền bù bảo hiểm xe máy bắt buộc

Bạn phải đền bù cho người ta về người hoặc tài sản thì cái bảo hiểm xe máy bắt buộc sẽ bồi thường. Tuy nhiên mức bồi thường tối đa của loại bảo hiểm bắt buộc xe máy là 150 triệu/người/vụ và về tài sản là 50 triệu/ vụ.

mức trách nhiệm bồi thường bảo hiểm xe máy

Nếu bạn thấy mức bồi thường thấp quá thì có thể mua bảo hiểm xe máy tự nguyện trách nhiệm dân sự tăng thêm. Xong rồi tính lại xem khi tai nạn xảy ra mua anh bắt buộc thì chỉ bồi thường cho người ta còn xe của mình thì sao? Nếu muốn bồi thường cho cả xe của bạn thì phải mua bảo hiểm vật chất xe máy.

 

Sau đây là chi tiết của ba loại bảo hiểm xe máy:

Bảo hiểm xe máy bắt buộc

Mức phí 66.000 đ/xe /năm

Mức bồi thường:

Về người: 150 triệu/người/vụ

Về tài sản: 50 triệu/vụ

bảo hiểm xe máy cảnh sát giao thông kiểm tra

Loại trừ trách nhiệm bảo hiểm xe máy bắt buộc

Bảo hiểm Petrolimex không bồi thường thiệt hại đối với các trường hợp sau:

Hành động cố ý gây thiệt hại của chủ xe cơ giới, người lái xe hoặc người bị thiệt hại.

từ chối bồi thường bảo hiêm xe máy khi

Người lái xe gây tai nạn cố ý bỏ chạy không thực hiện trách nhiệm dân sự của chủ xe máy. Trường hợp người lái xe gây tai nạn cố ý bỏ chạy nhưng đã thực hiện trách nhiệm dân sự của chủ xe máy thì không thuộc trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm.

 

Người lái xe chưa đủ độ tuổi hoặc quá độ tuổi điều khiển xe cơ giới theo quy định pháp luật về giao thông đường bộ;

chua du tuoi lai xe gay tai nan

Người lái xe không có Giấy phép lái xe hoặc sử dụng Giấy phép lái xe không hợp lệ (có số phôi ghi ở mặt sau không trùng với số phôi được cấp mới nhất trong hệ thống thông tin quản Lý Giấy phép lái xe) hoặc sử dụng Giấy phép lái xe không do cơ quan có thẩm quyền cấp.

giấy phép lái xe giả

Giấy phép lái xe bị tẩy xóa hoặc sử dụng Giấy phép lái xe hết hạn sử dụng tại thời điểm xảy ra tai nạn hoặc sử dụng Giấy phép lái xe không phù hợp đối với xe cơ giới bắt buộc phải có Giấy phép lái xe.

Trường hợp người lái xe bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe có thời hạn hoặc bị thu hồi Giấy phép lái xe thì được coi là không có Giấy phép lái xe.

hậu quả gián tiếp của vụ tai nạn xe máy gây ra

Thiệt hại gây ra hậu quả gián tiếp bao gồm: giảm giá trị thương mại, thiệt hại gắn liền với việc sử dụng và khai thác tài sản bị thiệt hại.

Thiệt hại đối với tài sản do lái xe điều khiển xe mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn, sử dụng ma túy và chất kích thích bị cấm theo quy định của pháp luật.

lái xe có nồng độ cồn trong máu

 

Thiệt hại đối với tài sản bị mất cắp hoặc bị cướp trong tai nạn.

Thiệt hại đối với tài sản đặc biệt bao gồm: vàng, bạc, đá quý, các loại giấy tờ có giá trị như tiền, đồ cổ, tranh ảnh quý hiếm, thi hài, hài cốt.

Chiến tranh, khủng bố, động đất.

Bồi thường bảo hiểm xe máy bắt buộc

bồi thường khi có tai nạn xe máy xảy ra

Khi tai nạn xảy ra, trong phạm vi mức trách nhiệm bảo hiểm, Bảo hiểm Petrolimex phải bồi thường cho người được bảo hiểm số tiền mà người được bảo hiểm đã bồi thường hoặc sẽ phải bồi thường cho người bị thiệt hại.

Trường hợp người được bảo hiểm xe máy chết, mất năng lực hành vi dân sự theo quyết định của Tòa án, doanh nghiệp bảo hiểm bồi thường trực tiếp cho người bị thiệt hại hoặc người thừa kế của người bị thiệt hại (trong trường hợp người bị thiệt hại đã chết) hoặc đại diện của người bị thiệt hại (trong trường hợp người bị thiệt hại mất năng lực hành vi dân sự theo quyết định của Tòa án hoặc chưa đủ sáu tuổi).

 

Trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo của bên mua bảo hiểm xe máy, người được Bảo hiểm về vụ tai nạn, Bảo hiểm PJICO phải tạm ứng bồi thường đối với thiệt hại về sức khỏe, tính mạng, cụ thể:

Trường hợp đã xác định được vụ tai nạn thuộc phạm vi bồi thường thiệt hại:

– 70% mức bồi thường bảo hiểm theo quy định/1 người/1 vụ đối với trường hợp tử vong.

– 50% mức bồi thường Bảo hiểm theo quy định/1 người/1 vụ đối với trường hợp tổn thương bộ phận được điều trị cấp cứu.

tạm ứng bồi thường cho vụ tai nạn

 Trường hợp chưa xác định được vụ tai nạn thuộc phạm vi bồi thường thiệt hại:

– 30% mức trách nhiệm bảo hiểm theo quy định/1 người/1 vụ đối với trường hợp tử vong.

 

– 10% mức trách nhiệm bảo hiểm xe máy theo quy định/1 người/1 vụ đối với trường hợp tổn thương bộ phận được điều trị cấp cứu.

Mức bồi thường bảo hiểm xe máy :

mức bồi thường bảo hiểm xe máy

Mức bồi thường cụ thể về sức khỏe, tính mạng được xác định theo từng loại thương tật, thiệt hại theo Bảng quy định trả tiền bồi thường thiệt hại về sức khỏe, tính mạng theo quy định

Trường hợp nhiều xe cơ giới gây tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe, tính mạng, mức bồi thường được xác định theo mức độ lỗi của người được bảo hiểm nhưng tổng mức bồi thường không vượt quá mức trách nhiệm bảo hiểm.

 

Đối với vụ tai nạn được cơ quan có thẩm quyền xác định nguyên nhân do lỗi hoàn toàn của bên thứ ba, thì mức bồi thường bảo hiểm về sức khỏe, tính mạng đối với các đối tượng thuộc bên thứ ba bằng 50% mức bồi thường quy định hoặc theo thỏa thuận (nếu có) giữa người được bảo hiểm hoặc người thừa kế của người bị thiệt hại (trong trường hợp người bị thiệt hại đã chết) hoặc đại diện của người bị thiệt hại (trong trường hợp người bị thiệt hại mất năng lực hành vi dân sự theo quyết định của Tòa án hoặc chưa đủ sáu tuổi), nhưng không vượt quá 50% mức bồi thường quy định .

truong hop loi cua ben thu ba

Mức bồi thường cụ thể về thiệt hại đối với tài sản/1 vụ tai nạn được xác định theo thiệt hại thực tế và theo mức độ lỗi của người được bảo hiểm nhưng không vượt quá mức trách nhiệm bảo hiểm.

Doanh nghiệp bảo hiểm xe máy không có trách nhiệm bồi thường phần vượt quá mức trách nhiệm bảo hiểm theo quy định của Bộ Tài chính, trừ trường hợp chủ xe cơ giới tham gia hợp đồng bảo hiểm tự nguyện.

 

Trường hợp nhiều hợp đồng bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự được giao kết cho cùng một xe cơ giới, số tiền bồi thường chỉ được giải quyết theo hợp đồng bảo hiểm giao kết đầu tiên. Bảo hiểm Petrolimex phải hoàn lại cho bên mua bảo hiểm 100% phí bảo hiểm đã đóng đối với các hợp đồng bảo hiểm còn lại.

Bảo hiểm tự nguyện TNDS

Đây là phần tăng thêm ngoài mức bắt buộc theo quy định của Bộ Tài chính

bảo hiểm xe máy tự nguyện

Các Đơn vị có thể chủ động cấp bảo hiểm TNDS tự nguyện tăng thêm theo biểu phí dưới đây: (Lưu ý: Phí    bao gồm thuế GTGT)

thẻ bảo hiểm xe máy,bán bảo hiểm xe máy gần đây,mẫu bảo hiểm xe máy bắt buộc,công ty bảo hiểm xe máy,cây xăng có bán bảo hiểm xe máy không,

Mức trách nhiệm tăng thêm về tài sản: Thời hạn: 12 tháng (đơn vị tính: đồng)

mua bảo hiểm xe máy,giá bảo hiểm xe máy,bảo hiểm xe máy pjico,bảo hiểm xe máy bắt buộc,bao hiem xe may,bảo hiểm xe máy trách nhiệm dân sự,

bán bảo hiểm xe máy,mua bảo hiểm xe máy ở cây xăng,bảo hiểm bắt buộc xe máy,mua bảo hiểm xe máy online,bảo hiểm xe máy có bắt buộc không,

mua bảo hiểm xe máy ở bưu điện,bảo hiểm xe,bảo hiểm xe máy tự nguyện,điểm bán bảo hiểm xe máy,bảo hiểm xe máy bảo việt,bảo hiểm trách nhiệm dân sự xe máy,

cách ghi bảo hiểm xe máy,điểm bán bảo hiểm xe máy gần nhất,bảo hiểm tự nguyện xe máy,bảo hiểm xe máy điện tử,giấy bảo hiểm xe máy,

bảo hiểm xe máy bắt buộc và tự nguyện,mua bảo hiểm xe máy ở cây xăng petrolimex,các loại bảo hiểm xe máy,nơi bán bảo hiểm xe máy

hình ảnh bảo hiểm xe máy,gia bảo hiểm xe máy 2020,bảo hiểm dân sự xe máy,bảo hiểm xe máy 2 năm,bảo hiểm xe máy online,đại lý bảo hiểm xe máy

 

LOẠI XE

MỨC TRÁCH NHIỆM BẢO HIỂM PHẦN TĂNG THÊM VỀ TÀI SẢN

Mức I

thêm 05 trđ

Mức II

thêm 10 trđ

Mức III

thêm 20 trđ

Mức IV

thêm 30 trđ

Mức V

thêm 50 trđ

Từ 50cc trở xuống

2.000

4.000

8.000

12.000

20.000

Trên 50cc, xe môtô 03 bánh, xe gắn máy và các loại xe máy tương tự.

 

3.500

 

7.000

 

14.000

 

21.000

 

35.000

Mức trách nhiệm tăng thêm về người: Thời hạn 12 tháng (đơn vị tính: đồng) 

 

LOẠI XE

MỨC TRÁCH NHIỆM BẢO HIỂM PHẦN TĂNG THÊM VỀ NGƯỜI

Mức I

thêm 05 trđ

Mức II

thêm 10 trđ

Mức III

thêm 20 trđ

Mức IV

thêm 30 trđ

Mức V

thêm 50 trđ

Từ 50cc trở xuống

6.500

13.000

26.000

39.000

65.000

Trên 50cc, xe môtô ba bánh, xe gắn máy và các loại xe

máy tương tự.

 

8.500

 

17.000

 

34.000

 

51.000

 

85.000

Ngoài các mức trên theo yêu cầu của khách hàng, các Đơn vị có thể chủ động cấp mức trách nhiệm bảo hiểm xe máy tăng thêm theo công thức tính dưới đây:

Loại xe

Tỷ lệ phí tăng thêm (%)

Người thứ 3

Tài sản

Từ 50cc trở xuống

0,13

0,04

Trên 50cc, xe Môtô 3 bánh, xe gắn máy và các loại xe máy tương tự

0,17

0,07

1.     Biểu phí bảo hiểm tai nạn người ngồi trên xe Môtô – Xe máy: 

SỐ TIỀN BẢO HIỂM/ NGƯỜI/ VỤ

TỶ LỆ PHÍ BẢO HIỂM/ NĂM

Từ 1.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng

0,1%

Lưu ý: tuỳ thuộc vào tình hình kinh doanh tại các địa phương, Giám đốc các Đơn vị bảo hiểm petrolimex được chủ động tăng phí so với biểu phí và tỷ lệ phí trên, nhưng tối đa không vượt quá 150%. Các trường hợp đặc biệt khác, Đơn vị phải báo cáo, xin ý kiến Tổng Công ty trước khi triển khai thực hiện.

 

Bảo hiểm vật chất toàn bộ Môtô – Xe máy:

Các Đơn vị khi có yêu cầu khai thác loại hình bảo hiểm xe máy này cần báo cáo Tổng Công ty để xin ý kiến chỉ đạo.

Đối tượng bảo hiểm:

Xe có giá trị tại thời điểm tham gia bảo hiểm lớn hơn 10 triệu đồng.

Phạm vi bảo hiểm:

Bảo hiểm Petrolimex bồi thường cho Chủ xe những thiệt hại vật chất toàn bộ xe  (≥75% giá trị xe) do tai nạn bất ngờ, ngoài sự kiểm soát của Chủ xe (tương ứng với từng điều kiện, điều khoản khách hàng đã tham gia), lái xe trong những trường hợp sau đây:

Hoả hoạn, cháy, nổ do các vụ hoả hoạn khi xem đang tham gia giao thông, trong các trường hợp cháy nhà tư nhân, nơi trông giữ xe, công sở.

Tổn thất do thiên nhiên: bão, lũ lụt, sét đánh, động đất, mưa đá, sụt lở, sóng thần…

Tai nạn do đâm va, lật, đổ khi xe đang tham gia giao thông.

Trường hợp khách hàng có nhu cầu tham gia bảo hiểm xe máy bổ sung và đóng thêm phụ phí (có thỏa thuận bằng văn bản giữa bảo hiểm PJICO và Chủ xe) đối với xe mô tô có thời hạn sử dụng dưới 05 năm tính từ năm sản xuất đến năm tham gia bảo hiểm, giá trị xe tham gia bảo hiểm lớn hơn 10 triệu đồng thì phạm vi bảo hiểm được bồi thường  trong  các  trường hợp sau:

ĐKBS 001-XM: Bảo hiểm mất trộm, mất cướp toàn bộ xe mô tô:

+ Mất trộm tại bãi giữ xe công cộng có thẻ chứng nhận việc trông giữ xe.

+ Mất trộm tại bãi giữ xe của cơ quan có người trông coi.

+ Mất trộm khi để xe trong nhà trong trường hợp có dấu vết cậy phá, đột nhập   và thoát ra khỏi ngôi nhà bằng biện pháp cưỡng bức.

+ Mất xe do bị cướp xe bằng vũ lực.

– ĐKBS 02-XM: Bảo hiểm tổn thất bộ phận:  Bảo hiểm Petrolimex lựa  chọn hình  thức  thanh  toán chi phí thực tế để sửa chữa,  thay thế (nếu không thể sửa chữa được) bộ  phận bị tổn thất hoặc trả bằng tiền theo quy định tại điều 17 quy tắc bảo hiểm   vật chất mô tô xe máy ban hành kèm theo quyết định 165/2012/QĐ-PJICO    ngày 27/2/2012 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm Petrolimex .

c. Không thuộc phạm vi bảo hiểm:

 • Hành động cố ý gây thiệt hại của Chủ xe hoặc của người bị thiệt hại.

 • Lái xe không có Giấy phép lái xe (đối với loại xe cơ giới bắt buộc phải có Giấy phép lái xe) hoặc có nhưng không hợp lệ;

 • Tai nạn xảy ra do Lái xe có nồng độ cồn, rượu, bia vượt quá quy định của pháp luật hiện hành, khi có kết luận bằng văn bản của cơ quan Nhà nước có  thẩm  quyền hoặc có chất ma tuý và các chất kích thích khác mà pháp luật cấm sử dụng.

 • Xe sử dụng để đua thể thao, đua xe trái phép, chạy thử sau khi sửa chữa.

 • Xe đi vào đường cấm, khu vực cấm, vượt đèn đỏ hoặc không chấp hành theo hiệu lệnh của người điều khiển giao thông, xe đi đêm không có đèn chiếu sáng theo quy định.

 • Thiệt hại mang tính chất hậu quả gián tiếp như: Giảm giá trị thương mại, thiệt hại gắn liền với việc sử dụng và khai thác tài sản bị thiệt hại; những thiệt hại mang yếu tố tinh thần; thiệt hại không do tai nạn trực tiếp gây

 • Xe chở quá số người theo quy định của Luật Giao thông đường bộ (trừ trường hợp người điều khiển xe mô tô hai bánh chở một người lớn và một trẻ em dưới 14 tuổi; chở người bệnh đi cấp cứu hoặc áp giải người phạm tội thì được chở hai người lớn); Xe chở hàng trái phép.

 • Tai nạn xảy ra ngoài lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt

 • Khủng bố, chiến tranh và các nguyên nhân tương tự như chiến tranh như: nội chiến, bạo động, đình công.

 • Xe sử dụng để cướp giật tài sản hoặc sử dụng vào các mục đích bất hợp pháp  khác gây ra tai nạn.

 • Hư hỏng do khuyết tật; lỗi của Nhà sản xuất; mất giá trị, giảm dần chất lượng

 • Hư hỏng hoặc tổn thất thêm do sửa chữa; sử dụng phụ tùng giả.

 • Mất trộm bộ phận của

 • Mất trộm, mất cướp toàn bộ xe (trừ khi có thỏa thuận bổ sung).

Ngoài ra, khi Chủ xe tham gia các điều khoản bổ sung, loại trừ bảo hiểm còn áp dụng trong các trường hợp:

 • ĐKBS 001-XM: Bảo hiểm xe máy mất trộm, mất cướp toàn bộ xe mô tô:

+ Xe bị mất trộm do trộm đột nhập vào nhà không để lại dấu vết cạy phá/ đập phá; sừ dụng chìa khóa giả để đột nhập hoặc tổn thất không có bằng chứng, không lý giải được hoặc tổn thất do sự bất cẩn gây ra.

+ Xe bị mất do lừa đảo hoặc đang có tranh chấp dân sự

 • ĐKBS 02-XM: Bảo hiểm tổn thất bộ phận: + Mất trộm bộ phận của

Biểu phí bảo hiểm vật chất toàn bộ Môtô – Xe máy: Thời hạn 12 tháng

 • Điều khoản cơ bản: 

 

Phạm vi bảo hiểm

Tỷ lệ phí bảo hiểm

Giá trị xe >10 trđ và ≤ 40 trđ

Giá trị xe > 40 trđ

Bảo hiểm tổn thất toàn bộ xe do cháy, nổ, hỏa hoạn, thiên tai

0,25% STBH

0,2% STBH

Bảo hiểm tổn thất toàn bộ xe (bao gồm các tổn thất do đâm va, lật, đổ và các rủi ro bất ngờ khi xe tham gia giao thông)

 

0,35% STBH

 

0,3% STBH

 • Điều khoản bổ sung: Mức phụ phí chỉ áp dụng nếu Chủ xe tham gia một trong hai điều khoản cơ bản trên:

 

Điều khoản bổ sung

Tỷ lệ phí bảo hiểm và mức khấu trừ

Phụ phí bảo hiểm

Mức khấu trừ

Mất trộm, cướp toàn bộ xe (ĐKBS 001)

0,3% STBH

 

Tổn thất bộ phận xe (ĐKBS 002)

0,6% STBH

200.000đ/vụ tổn thất

0,5% STBH

300.000đ/vụ tổn thất

0,3% STBH

500.000đ/vụ tổn thất

Lưu ý:

 • Phí chưa bao gồm thuế

 • Không bán bảo hiểm ngắn hạn dưới 12 tháng.

Tại sao phải mua bảo hiểm bắt buộc xe cơ máy?

Bảo hiểm bắt buộc có ích khi xảy ra tai nạn nhưng cần phổ biến thủ tục và công khai số vụ được bảo hiểm để người dân thấy thiết thực.

Một trong các loại giấy tờ mà chủ phương tiện phải có khi đi đường theo quy định của pháp luật là bảo hiểm xe máy, ôtô bắt buộc, hay còn gọi là bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe.

Khác với bảo hiểm tự nguyện, loại bảo hiểm bắt buộc này không chi trả thiệt hại về người và phương tiện cho người mua bảo hiểm hay được hiểu là chủ xe. Đây là loại bảo hiểm mà công ty bảo hiểm sẽ thay chủ xe để bồi thường cho quyền lợi của nạn nhân (bên thứ ba) nếu chủ xe không may gây tai nạn.

Vậy, vì sao lại bắt buộc loại bảo hiểm này? Theo lý giải của bà Nguyễn Thị Vân Anh, Phó giám đốc Ban Kế hoạch Marketing của Công ty bảo hiểm, đây là một loại bảo hiểm an sinh xã hội. “Điều gì xảy ra nếu người gây ra tai nạn rất nghèo và không đủ khả năng bồi thường cho nạn nhân”, bà nói.

Vì thế, pháp luật bắt buộc chủ xe phải mua bảo hiểm này để khi xảy ra tai nạn giao thông, đặc biệt là những vụ nghiêm trọng, nạn nhân luôn nhận được quyền lợi bồi thường từ phía công ty bảo hiểm dù người gây ra tai nạn có điều kiện tài chính hay không. Không riêng Việt Nam, các nước khác cũng triển khai loại hình bảo hiểm bắt buộc tương tự, bà Vân Anh nói.

mua-bao-hiem-xe-may-2023-gia-re
mua-bao-hiem-xe-may-2023-gia-re

Quy định hiện tại bắt buộc phải mua bảo hiểm xe máy

Hiện nay, Bộ Tài chính quy định giá niêm yết cho một sản phẩm bảo hiểm bắt buộc và yêu cầu doanh nghiệp bán đúng mức giá 66.000 đồng một năm cho xe máy trên 50 cc và 55.000 đồng cho xe dưới 50 cc, đã tính thuế giá trị gia tăng.

Mức này được đánh giá “đủ rẻ để dễ dàng mua” nhưng cũng đủ để đảm bảo khả năng chi trả của các công ty bảo hiểm cho tất cả nạn nhân dựa trên tính toán xác suất xảy ra rủi ro, bà nói.

Tuy nhiên, thực tế số vụ được bồi thường theo dạng này không nhiều còn người dân thì phản ánh không dễ để được chi trả bảo hiểm.

Theo quy định, để được bồi thường cho loại bảo hiểm bắt buộc, giấy tờ cần có gồm xác nhận công an về vụ tai nạn và xác minh tổn thất, hồ sơ yêu cầu bảo hiểm và giấy chứng nhận bảo hiểm. Sau khi nhận đầy đủ hồ sơ, doanh nghiệp bảo hiểm sẽ chi trả cho nạn nhân trong tối đa 15 ngày làm việc.

“Người dân mình khi nghe nhắc đến hồ sơ công an thì nghĩ rườm rà, nhiều thủ tục nhưng đây là quy định từ Bộ Tài chính nhằm xác định được đúng đối tượng và tránh trục lợi bảo hiểm”, bà Vân Anh – đại diện Bảo hiểm nói.

Luật sư Lương Huy Hà (Đoàn luật sư Hà Nội), Giám đốc Công ty Lawkey Việt Nam cũng nói thêm, để được bảo hiểm chi trả, người dân khi gặp tai nạn cần nhờ công an đến lập hiện trường hoặc giữ nguyên hiện trường, chụp ảnh và nhờ người làm chứng.

Tuy nhiên, đa phần người dân thường tự dàn xếp với nhau nếu vụ tai nạn không quá nghiêm trọng nên việc nhận được bảo hiểm là không dễ.

Anh Đặng Trung (quận Tây Hồ, Hà Nội), một người vừa mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc đồng tình đây là quy định bảo vệ quyền lợi cho người đi đường.

Tuy nhiên với điều kiện bắt buộc phải mua, anh cho rằng cần công khai về số tiền bảo hiểm đã đóng, số trường hợp cũng như số tiền mà các công ty bảo hiểm đã chi trả cho nạn nhân để người dân được biết và thấy thuyết phục thay vì mua đối phó.

mua-bao-hiem-xe-may-2023-gia-re
mua-bao-hiem-xe-may-2023-gia-re

Đề xuất bỏ bảo hiểm bắt buộc với xe máy

Đánh giá bảo hiểm bắt buộc với xe máy không mang lại nhiều lợi ích cho xã hội khi tỷ lệ chi trả quá thấp, VCCI đề xuất bỏ.

Đề xuất này được Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) góp ý cho dự thảo Nghị định Quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc và bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng của Bộ Tài chính.

Bảo hiểm bắt buộc với xe máy là loại giấy tờ chủ phương tiện buộc phải có khi đi trên đường. VCCI cho biết, bảo hiểm bắt buộc là sự can thiệp bằng quyền lực hành chính của Nhà nước vào quyền tự do thoả thuận của người dân và doanh nghiệp – một trong những quyền dân sự được bảo vệ.

Theo Hiến pháp và Luật Dân sự, quyền này chỉ có thể bị hạn chế trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khoẻ cộng đồng.

Như vậy, để hạn chế quyền này, cơ quan nhà nước phải chứng minh được rằng lợi ích công cộng thu được từ việc hạn chế quyền vượt xa chi phí phải bỏ ra.

Thời gian qua, việc thực hiện các loại bảo hiểm bắt buộc đã được chứng minh là mang lại nhiều lợi ích xã hội, trừ bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe máy. Tuy nhiên, theo VCCI, bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe máy lại không chứng minh được là mang lại nhiều lợi ích xã hội.

Quyền lợi bồi thường bảo hiểm xe máy

Khác với bảo hiểm tự nguyện, loại bảo hiểm này không chi trả cho người mua bảo hiểm (chủ xe) mà chi trả cho nạn nhân (bên thứ ba) nếu chủ xe không may gây tai nạn. Điều này nhằm đảm bảo cho người bị nạn luôn nhận được quyền lợi bồi thường từ công ty bảo hiểm dù người gây ra tai nạn có điều kiện tài chính hay không.

Nhưng sau hơn 10 năm triển khai, tỷ lệ chi trả bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự với xe máy vẫn ở mức rất thấp, gần 6% năm 2019 (tương đương 45 tỷ đồng chi trả trên 765 tỷ đồng phí bảo hiểm).

Tỷ lệ này thấp hơn rất nhiều các loại bảo hiểm bắt buộc khác như tỷ lệ chi trả của bảo hiểm trách nhiệm dân sự của ôtô là khoảng 33%, bảo hiểm cháy nổ là 31%.

Theo VCCI, so với biện pháp đòi bồi thường khác, bảo hiểm có ưu điểm là chi trả nhanh hơn với người bị tai nạn và giảm áp lực tài chính cho người phải bồi thường, từ đó tạo ra giá trị thặng dư cao hơn cho cùng một số tiền bồi thường.

Nhưng với số tiền 45 tỷ đồng, rất khó có thể thuyết phục rằng lợi ích mang lại từ khoản tiền bồi thường này lớn hơn chi phí xã hội phải bỏ ra là 765 tỷ đồng. Như vậy, nhìn về mặt tổng lợi ích cho xã hội, bảo hiểm bắt buộc với xe máy không bảo đảm nguyên tắc lợi ích lớn hơn chi phí.

Với những ý kiến cho rằng tỷ lệ chi trả của bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe máy thấp là do các quy định cụ thể và quá trình thực thi yếu kém, chứ không phải loại bảo hiểm này không mang lại lợi ích, VCCI cho biết chính sách này đã tồn tại hơn 30 năm, trải qua 4 lần sửa đổi, 8 lượt văn bản quy định chi tiết.

Nếu cho rằng các quy định chi tiết hay quá trình thực thi có vấn đề thì vì sao thực trạng này vẫn chưa được khắc phục?, VCCI nói.

Tại sao phải mua bảo hiểm bắt buộc xe máy?

Bảo hiểm bắt buộc có ích khi xảy ra tai nạn nhưng cần phổ biến thủ tục và công khai số vụ được bảo hiểm để người dân thấy thiết thực. 

Do vậy, VCCI đề nghị cơ quan soạn thảo cân nhắc thu hẹp phạm vi chủ thể có nghĩa vụ bắt buộc mua bảo hiểm trách nhiệm xe cơ giới, theo hướng loại trừ xe máy. Theo đó, việc mua bảo hiểm xe máy, bao gồm cả bảo hiểm trách nhiệm dân sự và các loại bảo hiểm khác, sẽ dựa trên sự tự nguyện thoả thuận của các bên.

Điều này không chỉ giúp giảm chi phí xã hội như trên đã trình bày mà còn giúp các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm có động lực thiết kế và cung cấp những sản phẩm bảo hiểm tốt hơn, phù hợp với nhu cầu của khách hàng và mang lại lợi ích thực sự cho xã hội. Quy định này cũng không trái với các luật, nghị định hiện hành.

Ngoài ra, VCCI cũng đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung trách nhiệm của Bộ Tài chính trong việc công khai thông tin, dữ liệu về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm xe cơ giới.

Các dữ liệu được công khai gồm: các số liệu về doanh thu bảo hiểm và số liệu về chất lượng giải quyết bồi thường, bao gồm số liệu tổng hợp và số loại đã phân theo loại phương tiện và theo doanh nghiệp.

Nếu được công khai, các thông tin này sẽ góp phần thúc đẩy cạnh tranh trong kinh doanh bảo hiểm theo hướng nâng cao chất lượng dịch vụ, chăm sóc khách hàng tốt hơn, từ đó mang lại giá trị gia tăng cao hơn cho toàn xã hội.

Hiện Bộ Tài chính quy định giá niêm yết cho một sản phẩm bảo hiểm bắt buộc và yêu cầu doanh nghiệp bán đúng mức giá 66.000 đồng một năm cho máy trên 50cc và 55.000 đồng cho xe dưới 50 cc.

Tuy nhiên, việc số vụ bồi thường theo dạng này không nhiều cùng với phản ánh khó được chi trả của người dân đã khiến quy định này nhận nhiều phản ứng. Thậm chí, để đẩy mạnh việc bán bảo hiểm, nhiều doanh nghiệp đã chi hoa hồng cho đại lý vượt ngưỡng cho phép.

Mua bảo hiểm xe máy

CÔNG TY BẢO HIỂM PETROLIMEX SÀI GÒN

 • Địa chỉ: Lầu 4, Số 186 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

 • Tổng đài: 1900545455

 • Điện thoại: 0888.605.666 / 0932377138

 • Email: pjicosaigon@gmail.com

 • Website: baohiempetrolimex.com |  | thegioibaohiem.net

 • Zalo, Viber: 0932.377.138

2 thoughts on “Bảo hiểm xe máy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *