Bảo hiểm nồi hơi cập nhật 2023

8385 Lượt xem

Trên cơ sở Người được bảo hiểm nồi hơi có tên trong Giấy chứng nhận bảo hiểm nồi hơi /Hợp đồng bảo hiểm đã gửi cho Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (sau đây gọi là “PJICO”) Giấy yêu cầu bảo hiểm và đã thanh toán khoản phí bảo hiểm nêu trong Giấy chứng nhận bảo hiểm nồi hơi/ Hợp đồng bảo hiểm nồi hơi làm cơ sở cho việc xét bồi thường trong thời gian bảo hiểm có hiệu lực như ghi trong Giấy chứng nhận bảo hiểm/ Hợp đồng bảo hiểm;

quy-tac-bao-hiem-noi-hoi-pjico.pdf

bảo hiểm nổ nồi hơi,bao hiem noi hoi,bảo hiểm cháy nổ nồi hơi,bảo hiểm cháy nổ,mua bảo hiểm nồi hơi,giá bảo hiểm nồi hơi

Phạm vi bảo hiểm nồi hơi

Quy tắc bảo hiểm này quy định rằng trong thời hạn bảo hiểm hay trong bất cứ thời hạn tái tục nào của bộ Hợp đồng bảo hiểm và tuân theo các Điểm loại trừ, Điều khoản, Định nghĩa và điều kiện được quy định hay bổ sung thêm trong bộ Hợp đồng bảo hiểm này, Bảo hiểm Petrolimex sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm đối với:

Hư hại (không phải do cháy) của bất kỳ nồi hơi hay bình áp lực nào được ghi trong Giấy chứng nhận bảo hiểm/ Hợp đồng bảo hiểm kèm theo và các tài sản khác của Người được bảo hiểm,

bảo hiểm nổ nồi hơi,bao hiem noi hoi,bảo hiểm cháy nổ nồi hơi,bảo hiểm cháy nổ,mua bảo hiểm nồi hơi,giá bảo hiểm nồi hơi

Trách nhiệm theo luật định của Người được bảo hiểm đối với hư hại cho tài sản không thuộc sở hữu của Người được bảo hiểm,

Trách nhiệm theo luật định của Người được bảo hiểm đối với thương tật (dù chết hay không) cho bất kỳ người nào, nhưng không phải là người làm thuê hay công nhân hay thành viên trong gia đình của Người được bảo hiểm nồi hơi,

Xem thêm: Bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu

gây ra bởi và chỉ do nổ hay sập đổ, theo định nghĩa dưới đây, trong qua trình hoạt động bình thường của bất kỳ nồi hơi hay bình áp lực nào kê khai trong Giấy chứng nhận bảo hiểm/ Hợp đồng bảo hiểm;

bảo hiểm nổ nồi hơi,bao hiem noi hoi,bảo hiểm cháy nổ nồi hơi,bảo hiểm cháy nổ,mua bảo hiểm nồi hơi,giá bảo hiểm nồi hơi

Giới hạn bồi thường bảo hiểm nồi hơi

Quy định rằng, trách nhiệm của Bảo hiểm Petrolimex liên quan tới một nồi hơi hay bình áp lực nào trong mỗi năm bảo hiểm cũng không vượt quá số tiền bảo hiểm được ghi đối xứng với hạng mục đó trong Giấy chứng nhận bảo hiểm/ Hợp đồng bảo hiểm, và trong trường hợp liên quan tới thiệt hại của các tài sản khác của Người được bảo hiểm và trách nhiệm đối với người thứ ba thì hạn mức bồi thường cũng không vượt quá giới hạn trách nhiệm ghi trong Giấy chứng nhận bảo hiểm/ Hợp đồng bảo hiểm nồi hơi;

Xem thêm: Bảo hiểm tài sản

Cũng quy định rằng, trong trường hợp có bất kỳ khiếu nại nào chống lại Người được bảo hiểm về các thiệt hại nói trên mà PJICO đã giải quyết, Bảo hiểm PJICO sẽ trả thêm các chi phí tố tụng mà Người được bảo hiểm phải trả cho bên nguyên đơn hay các chi phí khác phát sinh với sự chấp thuận bằng văn bản của bảo hiểm PJICO chống lại việc khiếu tố này.

bảo hiểm nổ nồi hơi,bao hiem noi hoi,bảo hiểm cháy nổ nồi hơi,bảo hiểm cháy nổ,mua bảo hiểm nồi hơi,giá bảo hiểm nồi hơi

Các điểm loại trừ bảo hiểm nồi hơi

PJICO sẽ không chịu trách nhiệm đối với

Hư hỏng do hao mòn hay khuyết tật của nguyên vật liệu chế tạo nồi hơi hay bình áp lực, cho dù do dò rỉ, ăn mòn hay do tác động của nhiên liệu hay tác động nào khác, sự tạo rãnh hay nứt bất kỳ bộ phận nào của nồi hơi hay bình áp lực, hay sự mục rỗng tự nhiên, hay đối với việc tạo thành và phát triển của những vết nứt, phình ra, dát mỏng hay vết khác, hay đối với những chỗ gãy, hỏng các mối nối, hay đối với những chỗ phình lên và biến dạng do ống dẫn bị quá nóng (trừ trường hợp các hư hỏng, nứt, gãy, hay lồi là hậu quả của nổ hay sụp đổ), hay đối với các vết nứt tại nhiều nơi trên thành nồi hơi nhiệt chế tạo từ gang (cast-iron);

Xem thêm: bảo hiểm máy móc thiết bị chủ thầu

bảo hiểm nổ nồi hơi,bao hiem noi hoi,bảo hiểm cháy nổ nồi hơi,bảo hiểm cháy nổ,mua bảo hiểm nồi hơi,giá bảo hiểm nồi hơi

Hỏng hóc của các đoạn ống riêng biệt trong nồi hơi (ống nước, đầu máy hay các loại ống đa năng khác), trong thiết bị chịu nhiệt cao hay trong những bộ tiết kiệm nhiên liệu (trừ các hư hỏng là hậu quả của nổ hay đổ sập);

Hư hại do cháy, phát sinh do hậu quả của nổ hay sập đổ hay bất kỳ nguyên nhân nào khác đối với tài sản thuộc Người được bảo hiểm nồi hơi hay dưới quyền quản lý của họ dưới hình thức ký gửi hay trông nom mà Người được bảo hiểm có trách nhiệm đối với các tài sản đó hay hư hại đối với thiết bị từ bất kỳ nguyên nhân không có liên quan nào;

Xem thêm: bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt PJICO

Hư hại và/hoặc trách nhiệm phát sinh bởi hành động cố tình hay cố ý làm sai của Người được bảo hiểm;

bảo hiểm nổ nồi hơi,bao hiem noi hoi,bảo hiểm cháy nổ nồi hơi,bảo hiểm cháy nổ,mua bảo hiểm nồi hơi,giá bảo hiểm nồi hơi

Tổn thất do ngừng trệ công việc

Tổn thất hay hư hại mà kể từ lúc bắt đầu cho tới khi lan rộng, là do trực tiếp hay gián tiếp, trong phạm vi hẹp hay rộng, xảy ra hoặc chịu tác động bởi bất kỳ một trong các nguyên nhân được nêu dưới đây, cụ thể:

bão tố, cuồng phong, núi lửa, động đất và các tác động khác của thiên nhiên.

tổn thất hay hư hại trực tiếp hoặc gián tiếp gây ra hay phát sinh từ chiến tranh, xâm lược, hành động thù địch của nước ngoài, chiến sự (dù tuyên chiến hay không tuyên chiến), nội chiến, bạo loạn, cách mạng, khởi nghĩa, binh biến, nổi loạn, đình công, bãi công, bế xưởng, bạo động của quần chúng, hành động quân sự hay lực lượng tiếm quyền, hành động của nhóm người hay những người thù địch đại diện hay có liên quan tới các tổ chức chính trị, tịch biên, tịch thu hay phá huỷ theo lệnh của chính phủ thực tế tồn tại (de jure or de facto) hoặc theo lệnh của bất kỳ nhà đương cục nào, phản ứng hạt nhân, phóng xạ hạt nhân hay nhiễm phóng xạ.

bảo hiểm nổ nồi hơi,bao hiem noi hoi,bảo hiểm cháy nổ nồi hơi,bảo hiểm cháy nổ,mua bảo hiểm nồi hơi,giá bảo hiểm nồi hơi

bất kỳ sự chạy thử nào trừ trường hợp chạy thử dưới áp suất không vượt quá áp suất cao nhất cho phép của cơ quan giám định có thẩm quyền.

Các định nghĩa trong bảo hiểm nồi hơi

Các thuật ngữ dưới đây khi được sử dụng trong bộ Hợp đồng bảo hiểm này sẽ được hiểu như sau:

“Nồi hơi” được hiểu là bất kỳ một thùng kín được đốt nóng hay một hệ thống thùng kín được nối với nhau bằng ống dẫn trong đó hơi được sinh ra dưới áp suất. Khi được sử dụng trong Giấy chứng nhận bảo hiểm/ Hợp đồng bảo hiểm, thuật ngữ “nồi hơi” bao gồm cả chi tiết ghép nối, các thiết bị chịu nhiệt cao và thiết bị tiết kiệm nhiên liệu được gắn kèm nồi hơi nhưng không bao gồm hơi hay đường ống cấp nước hay các bộ phận tiết kiệm nhiên liệu riêng rẽ. Nổ các hạng mục này chỉ có thể được bảo hiểm theo Quy tắc này nếu các hạng mục đó được kê khai cụ thể trong Giấy chứng nhận bảo hiểm/ Hợp đồng bảo hiểm.

“Bình chứa” được hiểu là thùng kín không được đốt nóng và chịu sức ép của hơi hay áp suất không khí.

bảo hiểm nổ nồi hơi,bao hiem noi hoi,bảo hiểm cháy nổ nồi hơi,bảo hiểm cháy nổ,mua bảo hiểm nồi hơi,giá bảo hiểm nồi hơi

“Nổ” được hiểu là sự xé rách hay phá vỡ mạnh và bất ngờ cấu trúc của nồi hơi hay bình chứa áp lực hoặc bất kỳ bộ phận hay những bộ phận của nồi hơi hoặc bình chứa, do sức mạnh từ bên trong của hơi, do áp suất của không khí hay chất lỏng, gây ra sự dịch chuyển bộ phận kết cấu của nó kèm theo sự phụt ra mạnh mẽ của các chất chứa bên trong.

Nổ ống hơi khí: “Nổ” này cũng được hiểu là bất kỳ một hư hại nào đối với cấu trúc của nồi hơi do sức công phá của cháy hay nổ bất ngờ và không lường trước được của lò đốt hay ống hơi khí.

“Sập đổ” được hiểu là sự méo mó xảy ra nguy hiểm và bất ngờ của bất kỳ bộ phận nào của nồi hơi hay bình chứa, gây nên bởi ứng suất từ bên ngoài của hơi hay áp suất của dung dịch, dù có kèm theo sự đứt đoạn hay không. Điều này không được hiểu là sự biến dạng tiến triển từ từ bởi bất kỳ nguyên nhân nào.

bảo hiểm nổ nồi hơi,bao hiem noi hoi,bảo hiểm cháy nổ nồi hơi,bảo hiểm cháy nổ,mua bảo hiểm nồi hơi,giá bảo hiểm nồi hơi

Các điều kiện bảo hiểm nồi hơi

Việc Người được bảo hiểm nồi hơi tuân thủ và chấp hành đúng các Điều khoản về những việc mà Người được bảo hiểm có nghĩa vụ phải làm hay thực hiện trong bộ Hợp đồng bảo hiểm này và việc khai báo trả lời các câu hỏi trong Bản câu hỏi và giấy yêu cầu bảo hiểm sẽ là điều kiện tiên quyết để ràng buộc trách nhiệm bồi thường của Bảo hiểm Petrolimex.

Người được bảo hiểm, bằng chi phí riêng của mình phải thực hiện mọi biện pháp đề phòng hợp lý và tuân theo mọi kiến nghị hợp lý của bảo hiểm PJICO để ngăn chặn tổn thất hay trách nhiệm xảy ra và phải tuân thủ mọi quy chế, kiến nghị của người sản xuất (Người chế tạo thiết bị).

Quyền của công ty bảo hiểm

Đại diện của bảo hiểm PJICO có quyền vào bất kỳ thời gian hợp lý nào xem xét và kiểm tra bất kỳ tài sản nào được bảo hiểm, và Người được bảo hiểm nồi hơi phải cung cấp cho đại diện của Người bảo hiểm mọi chi tiết, thông tin cần thiết để đánh giá rủi ro, như biên bản kiểm tra của giám định viên đại diện cho các cơ quan có trách nhiệm.

bảo hiểm nổ nồi hơi,bao hiem noi hoi,bảo hiểm cháy nổ nồi hơi,bảo hiểm cháy nổ,mua bảo hiểm nồi hơi,giá bảo hiểm nồi hơi

Người được bảo hiểm phải lập tức thông báo cho PJICO bằng điện tín và bằng văn bản bất cứ thay đổi quan trọng nào đối với các rủi ro được bảo hiểm và bằng chi phí của mình, phải thực hiện các biện pháp phòng ngừa cần thiết mà hoàn cảnh yêu cầu. Điều này cũng áp dụng nếu nhiên liệu được sử dụng khác với loại nhiên liệu được quy định trong thiết kế của thiết bị hay khác với loại nhiên liệu đã sử dụng tại thời điểm Hợp đồng Bảo hiểm được ký kết. Việc không tuân thủ điều kiện này sẽ dẫn đến việc chấm dứt hiệu lực bảo hiểm của bộ Hợp đồng bảo hiểm đối với hạng mục hay các hạng mục liên quan có sự thay đổi rủi ro được bảo hiểm.

Trong trường hợp xảy ra những sự cố có thể dẫn đến việc đòi bồi thường theo bộ Hợp đồng bảo hiểm này, Người được bảo hiểm nồi hơi phải:

lập tức thông báo ngay cho Bảo hiểm Petrolimex bằng điện thoại hay điện tín cũng như bằng văn bản, nêu rõ tính chất và mức độ tổn thất.

bảo hiểm nổ nồi hơi,bao hiem noi hoi,bảo hiểm cháy nổ nồi hơi,bảo hiểm cháy nổ,mua bảo hiểm nồi hơi,giá bảo hiểm nồi hơi

thực hiện mọi biện pháp phù hợp với khả năng của mình để hạn chế tổn thất ở mức thấp nhất.

bảo quản các bộ phận bị tổn thất và sẵn sàng để cho đại diện hay giám định viên của PJICO giám định các bộ phận đó.

cung cấp mọi thông tin và văn bản minh chứng theo yêu cầu của PJICO .

PJICO, tùy theo sự lựa chọn của mình có thể sửa chữa hay thay thế các bộ phận bị hư hỏng hay trả tiền cho tổn thất hoặc hư hại.

PJICO sẽ không chịu trách nhiệm về chi phí của bất kỳ việc sửa chữa nào do Người được bảo hiểm tiến hành mà không có sự chấp thuận bằng văn bản của bảo hiểm Petrolimex.

PJICO sẽ không chịu trách nhiệm đối với tổn thất hay hư hại, nếu trong vòng 14 ngày kể từ ngày xảy ra sự cố mà bảo hiểm pjico không nhận được thông báo tổn thất.

bảo hiểm nồi hơi

Sau khi thông báo cho Bảo hiểm Petrolimex , Người được bảo hiểm có thể tiến hành sửa chữa bất kỳ các hạng mục bị hư hỏng nhẹ, nhưng còn trong mọi trường hợp khác, đại diện của PJICO sẽ có mặt để giám định tổn thất trước khi thực hiện việc sửa chữa hay thay thế. Nếu đại diện của PJICO không tiến hành giám định trong vòng 14 ngày kể từ ngày nhận được thông báo tổn thất thì Người được bảo hiểm có quyền xúc tiến việc sửa chữa hay thay thế. Điều kiện này không ngăn cản việc Người được bảo hiểm tiến hành các công việc thực sự cần thiết để duy trì hoạt động của thiết bị.

Trách nhiệm của PJICO theo bộ Hợp đồng bảo hiểm nồi hơi này đối với mọi hạng mục bị tổn thất mà được quy định là thuộc phạm vi bảo hiểm sẽ chấm dứt nếu hạng mục đó vẫn tiếp tục hoạt động mà không được sửa chữa theo ý muốn của PJICO.

Người được bảo hiểm bằng chi phí do PJICO chịu, phải thực hiện, kết hợp thực hiện và cho phép thực hiện mọi hành động và mọi công việc xét thấy cần thiết hay theo yêu cầu của PJICO nhằm bảo vệ quyền lợi hay quyền miễn trách hay tiền bồi thường từ người thứ ba (không phải là những Người được bảo hiểm theo bộ Hợp đồng bảo hiểm), những khoản mà Người được bảo hiểm sẽ được hưởng hay có thể hưởng hoặc được thay quyền sau khi đã thanh toán hay bồi thường tổn thất theo bộ Hợp đồng bảo hiểm, dù hành động hay những việc như vậy cần thiết hoặc yêu cầu phải thực hiện trước hay sau khi PJICO bồi thường cho Người được bảo hiểm.

bảo hiểm nổ nồi hơi,bao hiem noi hoi,bảo hiểm cháy nổ nồi hơi,bảo hiểm cháy nổ,mua bảo hiểm nồi hơi,giá bảo hiểm nồi hơi

Người được bảo hiểm hay người thay mặt cho Người được bảo hiểm không được tự ý đưa ra bất kỳ một sự thừa nhận, một đề xuất, một hứa hẹn thanh toán hay bồi thường nào mà không có sự đồng ý bằng văn bản của PJICO, người mà nếu muốn họ có quyền tiến hành và chỉ đạo dưới danh nghĩa Người được bảo hiểm việc bảo vệ hay giải quyết mọi khiếu nại đòi bồi thường, tổn hại hay một sự việc nào khác và có toàn quyền trong việc tiến hành kiện tụng hay giải quyết khiếu nại và Người được bảo hiểm phải cung cấp mọi thông tin có liên quan và hỗ trợ khi bảo hiểm Petrolimex yêu cầu.

Bộ Hợp đồng bảo hiểm có thể chấm dứt hiệu lực vào bất kỳ thời điểm nào theo yêu cầu của Người được bảo hiểm nồi hơi. Trong trường hợp đó, PJICO có quyền giữ lại cho mình một khoản phí bảo hiểm theo tỉ lệ phí bảo hiểm ngắn hạn cho khoảng thời gian mà bộ Hợp đồng bảo hiểm đã có hiệu lực. PJICO cũng có quyền chấm dứt bộ Hợp đồng bảo hiểm với điều kiện thông báo trước thời hạn 7 ngày cho Người được bảo hiểm biết và trong trường hợp này, sau khi trừ đi khoản chi phí giám định hợp lý mà PJICO có thể bị gánh chịu, PJICO sẽ hoàn trả cho Người được bảo hiểm phần chi phí bảo hiểm tương ứng cho thời gian bảo hiểm bị huỷ bỏ, tính từ ngày tuyên bố huỷ bỏ.

Nếu có sự tranh chấp về số tiền bồi thường theo bộ Hợp đồng bảo hiểm nồi hơi (trách nhiệm được chấp nhận theo cách khác), thì việc tranh chấp sẽ chuyển cho một Trọng tài quyết định.

Trọng tài này do hai bên chỉ định bằng văn bản hoặc nếu hai bên không nhất trí được một Trọng tài chung thì vấn đề sẽ được chuyển cho hai Trọng tài, mỗi bên chỉ định một Trọng tài bằng văn bản trong vòng một tháng, kể từ khi một trong hai bên gởi văn bản yêu cầu phía bên kia cũng làm như vậy hoặc trong trường hợp hai Trọng tài không nhất trí được với nhau thì cùng nhau chỉ định một Người tài phán xử chung trước khi đưa tranh chấp ra giải quyết, Người phán xử chung sẽ ngồi với hai Trọng tài kia và chủ tọa cuộc họp của họ. Phán quyết của cuộc họp sẽ là điều kiện tiên quyết đối với tính chất đúng đắn của việc khiếu tố chống PJICO.

Nếu có sự khiếu nại gian lận hay khai báo sai (được đưa ra hay hỗ trợ cho khiếu nại đó) hay nếu Người được bảo hiểm nồi hơi hoặc người thay mặt họ sử dụng những phương tiện hay thủ đoạn gian lận nhằm kiếm lời qua bộ Hợp đồng bảo hiểm hoặc nếu khiếu nại đòi bồi thường bị khước từ mà không có sự tiến hành tố tụng lại trong vòng ba tháng kể từ khi bị từ chối, hoặc kể từ khi hai Trọng tài viên hay Trọng tài chung đưa ra phán quyết, trong trường hợp đưa ra trọng tài như quy định ở trên, thì tất cả các quyền lợi theo bộ Hợp đồng bảo hiểm sẽ không có giá trị.

Trường hợp phát sinh khiếu nại theo bộ Hợp đồng bảo hiểm này mà có bất kỳ một Hợp đồng bảo hiểm nào khác cũng bảo hiểm tổn thất vật chất hay trách nhiệm đó thì PJICO sẽ không bồi thường nhiều hơn tỷ lệ tương ứng của họ trong khiếu nại về tổn thất vật chất hay trách nhiệm đó. Người được bảo hiểm có trách nhiệm thông báo cho Bảo hiểm Petrolimex về bất kỳ một Hợp đồng bảo hiểm nào khác cũng bảo hiểm cho chính tài sản được bảo hiểm theo bộ Hợp đồng bảo hiểm nồi hơi này.

Mua bảo hiểm nồi hơi ở đâu

CÔNG TY BẢO HIỂM PETROLIMEX SÀI GÒN

  • Địa chỉ: Lầu 4, Số 186 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

  • Tổng đài: 1900545455

  • Điện thoại: 0888.605.666 / 0932377138

  • Email: pjicosaigon@gmail.com

  • Website: baohiempetrolimex.com | | thegioibaohiem.net

  • Zalo, Viber: 0932.377.138

⭐️Cần chuẩn bị gì để mua bảo hiểm nồi hơi?

Trả lời: Quý khách điền giấy yêu cầu bảo hiểm nồi hơi và gửi cho nhân viên tư vấn.

⭐️ Bảo hiểm nồi hơi chi trả cả chi phí kiện tụng ?

Trả lời: Đúng. Ngoài bồi thường cho thiệt hại về người và tài sản bảo hiểm nồi hơi còn chi trả chi phí kiện tụng.

⭐️ Bảo hiểm Petrolimex bán bảo hiểm nồi hơi lâu chưa ?

Trả lời: Bảo hiểm Petrolimex – pjico bán bảo hiểm nhà máy từ 1995 – đã hơn 26 năm.

2 thoughts on “Bảo hiểm nồi hơi cập nhật 2023

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *