Bảo hiểm xe ô tô bắt buộc công an kiểm tra

10835 Lượt xem

Quy định của nhà nước yêu cầu chủ xe ô tô phải mua bảo hiểm xe ô tô bắt buộc cho xe của mình trong quá trình lưu thông. Bảo hiểm xe ô tô bắt buộc được bộ tài chính cho phép cung cấp rộng rãi trên thị trường. Bảo hiểm này thay cho chủ xe ô tô bồi thường những thiệt hại về người và tài sản cho bên thứ ba khi xe ô tô gây tai nạn.

Nghi dinh 03-2021 XCG bao hiem o to bat buoc.pdf

Thong tu 04 BTC XCG bao hiem o to bat buoc.pdf

 bảo hiểm xe ô tô bắt buộc, bảo hiểm xe ô tô,bảo hiểm ô tô,mua bảo hiểm xe ô tô

Nội dung bài viết

Mức trách nhiệm bảo hiểm xe ô tô bắt buộc

Mức trách nhiệm bảo hiểm xe ô tô bắt buộc đối với thiệt hại về sức khỏe, tính mạng do xe cơ giới gây ra là một trăm năm mươi (150) triệu đồng cho một người trong một vụ tai nạn.

Mức trách nhiệm bảo hiểm đối với thiệt hại về tài sản:

Do xe ô tô; máy kéo; rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi xe ô tô, máy kéo; xe máy chuyên dùng theo quy định của Luật Giao thông đường bộ gây ra là một trăm (100) triệu đồng trong một vụ tai nạn

bao-hiem-o-to-bat-buoc-vina, bảo hiểm ô tô, bảo hiểm bắt buộc oto

Mức trách nhiệm bảo hiểm là số tiền tối đa mà Bảo hiểm Petrolimex có thể phải trả đối với thiệt hại về sức khỏe, tính mạng và tài sản của bên thứ ba và hành khách do xe cơ giới gây ra trong mỗi vụ tai nạn xảy ra thuộc phạm vi bồi thường thiệt hại.

Đọc thêm:  Bảo hiểm thân vỏ ô tô

Căn cứ chi phí thực tế về giá dịch vụ khám, điều trị, chăm sóc y tế và chi phí khắc phục thiệt hại đối với tài sản. Bộ Tài chính quy định mức trách nhiệm Bảo hiểm 

bảo hiểm xe ô tô bắt buộc,bảo hiểm bắt buộc xe ô tô,bao hiem bat buoc xe oto,bảo hiểm oto bắt buộc,bảo hiểm bắt buộc xe ô to gia bảo nhiêu,

Giải thích từ ngữ liên quan đến Bảo hiểm xe ô tô bắt buộc

Chủ xe ô tô là chủ sở hữu xe ô tô hoặc được chủ sở hữu xe ô tô giao chiếm hữu, sử dụng hợp pháp xe ô tô.

Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ gồm xe ô tô; máy kéo; rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi xe ô tô, máy kéo; xe mô tô hai bánh; xe mô tô ba bánh; xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe có kết cấu tương tự theo quy định của Luật Giao thông đường bộ.

Xem thêm: Bảo hiểm vật chất xe ô tô

Bên thứ ba trong bảo hiểm xe ô tô bắt buộc là ai

Bên thứ ba là người bị thiệt hại về sức khỏe, tính mạng, tài sản do xe cơ giới gây ra, trừ những người sau:

Người lái xe, người trên chính chiếc xe ô tô đó.

Chủ sở hữu xe trừ trường hợp chủ sở hữu đã giao cho Tổ chức, cá nhân khác chiếm hữu, sử dụng chiếc xe đó.

mua-bao-hiem-xe-o-to-bat-buoc. mua bảo hiểm ô tô uy tín, mua bảo hiểm ô tô bắt buộc uy tín

Người được bảo hiểm xe ô tô bắt buộc là chủ xe ô tô hoặc người lái xe có trách nhiệm dân sự được bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm.

Xe ô tô hoạt động là xe ô tô có sự điều khiển của người lái xe đang vận hành gồm di chuyển, dừng xe, đỗ xe.

Tham gia giao thông là việc chủ xe ô tô, người lái xe điều khiển xe ô tô tham gia giao thông đường bộ

bảo hiểm ô tô bắt buộc vina,mua bao hiem xe oto,bảo hiểm tnds,gia bao hiem xe oto,bảo hiểm bắt buộc xe ô to bảo nhiêu tiền,biểu phí tnds

Nguyên tắc mua bảo hiểm xe ô tô bắt buộc

Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự

Đối với mỗi xe cơ giới, trách nhiệm bồi thường bảo hiểm xe ô tô bắt buộc chỉ phát sinh theo một hợp đồng bảo hiểm duy nhất.

Bảo hiểm tự nguyện trách nhiệm dân sự

Ngoài việc tham gia hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới theo điều kiện, mức phí bảo hiểm, mức trách nhiệm bảo hiểm quy định , chủ xe cơ giới và doanh nghiệp bảo hiểm ô tô có thể thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm về mở rộng điều kiện bảo hiểm, mức trách nhiệm bảo hiểm tăng thêm và mức phí bảo hiểm bổ sung tương ứng. Trong trường hợp này, Bảo hiểm Petrolimex  có trách nhiệm tách riêng phần bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới trong Giấy chứng nhận bảo hiểm xe ô tô bắt buộc.

Bên cạnh đó nếu muốn được bồi thường thiệt hại cho chiếc xe của mình Chủ xe ô tô có thể mua thêm Bảo hiểm vật chất xe ô tô.

phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự,tnds bắt buộc,bảo hiểm bắt buộc oto,bao hiem trach nhiem dan su xe oto,phí bảo hiểm tnds ô tô,phí bảo hiểm bắt buộc xe ô tô,

Phạm vi bồi thường thiệt hại bảo hiểm xe ô tô bắt buộc

Thiệt hại ngoài hợp đồng về sức khỏe, tính mạng và tài sản đối với bên thứ ba do xe ô tô gây ra.

Thiệt hại về sức khỏe, tính mạng của hành khách do xe ô tô gây ra.

Giấy chứng nhận bảo hiểm là bằng chứng giao kết hợp đồng bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự giữa chủ xe cơ giới với Bảo hiểm Petrolimex . Mỗi xe cơ giới được cấp 1 Giấy chứng nhận bảo hiểm. Chủ xe cơ giới bị mất Giấy chứng nhận bảo hiểm phải có văn bản đề nghị doanh nghiệp bảo hiểm (nơi đã cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm) cấp lại Giấy chứng nhận bảo hiểm xe ô tô bắt buộc.

bao-hiem-bat-buoc-o-to, bao hiem o to bat buoc, bảo hiểm ô tô bắt buộc

Khi mua bảo hiểm, chủ xe cơ giới được Bảo hiểm Petrolimex cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm. Doanh nghiệp bảo hiểm ô tô chỉ cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm cho chủ xe cơ giới khi chủ xe cơ giới đã đóng đủ phí bảo hiểm hoặc có thỏa thuận với chủ xe cơ giới về thời hạn thanh toán phí bảo hiểm theo quy định của Bộ Tài chính.

Nội dung giấy chứng nhận bảo hiểm xe ô tô bắt buộc

Giấy chứng nhận bảo hiểm do doanh nghiệp bảo hiểm chủ động thiết kế và phải bao gồm các nội dung sau đây:

a) Tên, địa chỉ, số điện thoại (nếu có) của chủ xe cơ giới.

b) Số biển kiểm soát hoặc số khung, số máy.

c) Loại xe, trọng tải, số chỗ ngồi, mục đích sử dụng đối với xe ô tô.

d) Tên, địa chỉ, số điện thoại đường dây nóng của Bảo hiểm PJICO.

biểu phí tnds bắt buộc,giá bảo hiểm ô tô bắt buộc,bảo hiểm xe ô to bắt buộc,bảo hiểm trách nhiệm dân sự oto,bảo hiểm tnds bắt buộc,bảo hiểm trách nhiệm dân sự xe ô tô,

Mức trách nhiệm bảo hiểm dân sự đối với bên thứ ba và hành khách.

Trách nhiệm của chủ xe cơ giới, người lái xe khi xảy ra tai nạn.

Thời hạn bảo hiểm, phí bảo hiểm, thời hạn thanh toán phí bảo hiểm.

Ngày, tháng, năm cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm ô tô.

Mã số, mã vạch được đăng ký, quản lý và sử dụng theo quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ để lưu trữ, chuyển tải và truy xuất thông tin định danh doanh nghiệp Bảo hiểm và nội dung cơ bản của Giấy chứng nhận Bảo hiểm xe ô tô .

bao-hiem-o-to-bat-buoc-pjico, bảo hiểm ô tô pjico, bảo hiểm ô tô petrolimex, mua bảo hiểm ô tô pjico

Trường hợp cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử, bảo hiểm petrolimex phải tuân thủ các quy định của Luật Giao dịch điện tử và các văn bản hướng dẫn thi hành; Giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử phải tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành và phản ánh đầy đủ các nội dung quy định

bao hiem xe oto bat buoc,bao hiem bat buoc xe oto 7 cho,mua bao hiem bat buoc xe oto,bảo hiểm bắt buộc xe ô to bảo nhiều tiền,bảo hiểm dân sự oto

Phí bảo hiểm và thanh toán phí bảo hiểm

** Quy định về phí bảo hiểm và thanh toán phí

Phí bảo hiểm xe ô tô bắt buộc là khoản tiền mà chủ xe cơ giới phải thanh toán cho doanh nghiệp bảo hiểm khi mua bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

Bộ Tài chính quy định phí bảo hiểm dựa trên số liệu thống kê, bảo đảm khả năng thanh toán của doanh nghiệp bảo hiểm, tương ứng với điều kiện bảo hiểm, mức trách nhiệm bảo hiểm, mức độ rủi ro theo loại xe cơ giới và mục đích sử dụng.

Căn cứ vào lịch sử tai nạn của từng xe cơ giới và năng lực chấp nhận rủi ro của mình, Bảo hiểm Petrolimex chủ động xem xét, điều chỉnh tăng phí bảo hiểm. Mức tăng phí bảo hiểm tối đa là 15% tính trên phí bảo hiểm ô tô do Bộ Tài chính quy định.

bao hiem dan su xe oto,ban bao hiem xe oto,bảo hiểm dân sự xe ô tô,bảo hiểm ô tô xe máy,phí tnds ô tô,biểu phí bảo hiểm tnds xe ô tô,bao hiem tnds xe oto

Đối với các xe cơ giới được phép mua bảo hiểm xe ô tô bắt buộc có thời hạn khác 1 năm, phí bảo hiểm được tính dựa trên phí bảo hiểm do Bộ Tài chính quy định và tương ứng với thời hạn được bảo hiểm. Cách tính cụ thể như sau:

Phí bảo hiểm phải nộp

=

Phí bảo hiểm năm theo loại xe cơ giới

x

Thời hạn được bảo hiểm (ngày)

365 (ngày)

Trường hợp thời hạn được bảo hiểm từ 30 ngày trở xuống, phải nộp được tính bằng phí bảo hiểm năm theo loại xe cơ giới/(chia) cho 12 tháng.

Việc thanh toán phí bảo hiểm thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính.

phí bảo hiểm xe ô tô bắt buộc rẻ hơn rất nhiều so với phí bảo hiểm

*** Biểu phí bảo hiểm xe ô tô bắt buộc

(Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2021/TT-BTC ngày 15 tháng 01 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

TT

Loi xe

Phí bảo hiểm (đồng)

I

Mô tô 2 bánh

 

1

Từ 50 cc trở xuống

55.000

2

Trên 50 cc

60.000

II

Mô tô 3 bánh

290.000

III

Xe gắn máy (bao gồm xe máy điện) và các loại xe cơ giới tương tự

 

1

Xe máy điện

55.000

2

Các loại xe còn lại

290.000

IV

Xe ô tô không kinh doanh vận tải

 

1

Loại xe dưới 6 chỗ ngồi

437.000

2

Loại xe từ 6 đến 11 chỗ ngồi

794.000

3

Loại xe từ 12 đến 24 chỗ ngồi

1.270.000

4

Loại xe trên 24 chỗ ngồi

1.825.000

5

Xe vừa chở người vừa chở hàng (Pickup, minivan)

437.000

V

Xe ô tô kinh doanh vận tải

 giá bảo hiểm xe ô tô bắt buộc

1

Dưới 6 chỗ ngồi theo đăng ký

756.000

2

6 chỗ ngồi theo đăng ký

929.000

3

7 chỗ ngồi theo đăng ký

1.080.000

4

8 chỗ ngồi theo đăng ký

1.253.000

5

9 chỗ ngồi theo đăng ký

1.404.000

6

10 chỗ ngồi theo đăng ký

1.512.000

7

11 chỗ ngồi theo đăng ký

1.656.000

8

12 chỗ ngồi theo đăng ký

1.822.000

9

13 chỗ ngồi theo đăng ký

2.049.000

10

14 chỗ ngồi theo đăng ký

2.221.000

11

15 chỗ ngồi theo đăng ký

2.394.000

12

16 chỗ ngồi theo đăng ký

3.054.000

13

17 chỗ ngồi theo đăng ký

2.718.000

14

18 chỗ ngồi theo đăng ký

2.869.000

15

19 chỗ ngồi theo đăng ký

3.041.000

16

20 chỗ ngồi theo đăng ký

3.191.000

17

21 chỗ ngồi theo đăng ký

3.364.000

18

22 chỗ ngồi theo đăng ký

3.515.000

19

23 chỗ ngồi theo đăng ký

3.688.000

20

24 chỗ ngồi theo đăng ký

4.632.000

21

25 chỗ ngồi theo đăng ký

4.813.000

22

Trên 25 chỗ ngồi

[4.813.000 + 30.000 x (số chỗ ngồi – 25 chỗ)]

23

Xe vừa chở người vừa chở hàng (Pickup, minivan)

933.000

VI

bảo hiểm xe ô tô bắt buộc xe chở hàng (xe tải)

giá bảo hiểm xe ô tô bắt buộc

1

Dưới 3 tấn

853.000

2

Từ 3 đến 8 tấn

1.660.000

3

Trên 8 đến 15 tấn

2.746.000

4

Trên 15 tấn

3.200.000

VII. PHÍ BẢO HIỂM TRONG MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP KHÁC

Xe tập lái

Tính bằng 120% của phí xe cùng chủng loại quy định mục IV và mục VI.

Xe Taxi

Tính bằng 170% của phí xe kinh doanh cùng số chỗ ngồi quy định tại mục V.

Xe ô tô chuyên dùng

Phí bảo hiểm xe ô tô bắt buộc của xe cứu thương được tính bằng 120% phí bảo hiểm của xe vừa chở người vừa chở hàng (pickup, minivan) kinh doanh vận tải.

Phí bảo hiểm của xe chở tiền được tính bằng 120% phí bảo hiểm của xe dưới 6 chỗ ngồi quy định tại mục IV.

Phí bảo hiểm xe ô tô bắt buộc của các loại xe ô tô chuyên dùng khác có quy định trọng tải thiết kế được tính bằng 120% phí bảo hiểm của xe chở hàng cùng trọng tải quy định tại mục VI; trường hợp xe không quy định trọng tải thiết kế, phí bảo hiểm bằng 120% phí bảo hiểm của xe chở hàng có trọng tải dưới 3 tấn.

Đầu kéo rơ-moóc

Tính bằng 150% của phí xe trọng tải trên 15 tấn. Phí bảo hiểm của xe đầu kéo rơ-moóc là phí của cả đầu kéo và rơ moóc.

Máy kéo, xe máy chuyên dùng

Tính bằng 120% phí bảo hiểm xe ô tô bắt buộc của xe chở hàng dưới 3 tấn quy định tại mục VI (phí bảo hiểm của máy kéo là phí của cả máy kéo và rơ moóc).

Xe buýt

Tính bằng phí bảo hiểm của xe không kinh doanh vận tải cùng số chỗ ngồi quy định tại mục IV.

(Phí bảo hiểm trên đây chưa bao gồm 10% thuế Giá trị gia tăng).

Ngoài ra nếu cần báo giá Bảo hiểm vật chất xe ô tô  vui lòng liên hệ ngay hotline tư vấn chúng tôi sẽ báo giá cạnh tranh và nhanh nhất.

phi bao hiem xe oto,các loại bảo hiểm xe ô to bắt buộc,giá bảo hiểm bắt buộc xe ô tô,biểu phí tnds ô tô,phí tnds,phí bh tnds,bảo hiểm oto bắt buộc vina

Giám định thiệt hại bảo hiểm xe ô tô bắt buộc

Khi xảy ra tai nạn, doanh nghiệp bảo hiểm xe ô tô bắt buộc hoặc người được doanh nghiệp bảo hiểm ủy quyền phải phối hợp chặt chẽ với chủ xe cơ giới, người lái xe và bên thứ ba hoặc người đại diện hợp pháp của các bên liên quan thực hiện việc giám định tổn thất để xác định nguyên nhân và mức độ tổn thất. Kết quả giám định phải lập thành văn bản có chữ ký của các bên liên quan. Chi phí giám định thiệt hại do Bảo hiểm Petrolimex  chi trả.

Trường hợp chủ xe cơ giới, người lái xe không thống nhất về nguyên nhân và mức độ thiệt hại do doanh nghiệp bảo hiểm xác định, hai bên có thể trưng cầu giám định viên độc lập, trừ trường hợp có thỏa thuận khác trong hợp đồng bảo hiểm xe ô tô bắt buộc. Trong trường hợp các bên không thỏa thuận được việc trưng cầu giám định viên độc lập, một trong các bên được yêu cầu Tòa án nơi xảy ra tổn thất hoặc nơi cư trú của người được bảo hiểm chỉ định giám định viên độc lập. Kết luận của giám định viên độc lập có giá trị bắt buộc đối với các bên.

Trường hợp kết luận của giám định viên độc lập khác với kết luận giám định của doanh nghiệp bảo hiểm xe ô tô bắt buộc, Bảo hiểm PJICO phải trả chi phí giám định viên độc lập. Trường hợp kết luận của giám định viên độc lập trùng với kết luận giám định của Bảo hiểm Petrolimex , chủ xe cơ giới, người lái xe phải trả chi phí giám định viên độc lập.

Trong trường hợp bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan không thể thực hiện được việc giám định, doanh nghiệp bảo hiểm ô tô được căn cứ vào các biên bản, kết luận của các cơ quan chức năng có thẩm quyền và các tài liệu liên quan để xác định nguyên nhân và mức độ thiệt hại.

Loại trừ trách nhiệm bảo hiểm xe ô tô bắt buộc

Doanh nghiệp bảo hiểm xe ô tô bắt buộc không bồi thường thiệt hại đối với các trường hợp sau:

Hành động cố ý gây thiệt hại của chủ xe cơ giới, người lái xe hoặc người bị thiệt hại.

Người lái xe gây tai nạn cố ý bỏ chạy không thực hiện trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. Trường hợp người lái xe gây tai nạn cố ý bỏ chạy nhưng đã thực hiện trách nhiệm dân sự của chủ xe Cơ giới thì không thuộc trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm xe ô tô bắt buộc.

Người lái xe chưa đủ độ tuổi hoặc quá độ tuổi điều khiển xe cơ giới theo quy định pháp luật về giao thông đường bộ; người lái xe không có Giấy phép lái xe hoặc sử dụng Giấy phép lái xe không hợp lệ (có số phôi ghi ở mặt sau không trùng với số phôi được cấp mới nhất trong hệ thống thông tin quản Lý Giấy phép lái xe) hoặc sử dụng Giấy phép lái xe không do cơ quan có thẩm quyền cấp, Giấy phép lái xe bị tẩy xóa hoặc sử dụng Giấy phép lái xe hết hạn sử dụng tại thời điểm xảy ra tai nạn hoặc sử dụng Giấy phép lái xe không phù hợp đối với xe cơ giới bắt buộc phải có Giấy phép lái xe. Trường hợp người lái xe mua bảo hiểm xe ô tô bắt buộc bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe có thời hạn hoặc bị thu hồi Giấy phép lái xe thì được coi là không có Giấy phép lái xe.

Thiệt hại gây ra hậu quả gián tiếp bao gồm: giảm giá trị thương mại, thiệt hại gắn liền với việc sử dụng và khai thác tài sản bị thiệt hại.

Thiệt hại đối với tài sản do lái xe điều khiển xe mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn, sử dụng ma túy và chất kích thích bị cấm theo quy định của pháp luật.

Thiệt hại đối với tài sản bị mất cắp hoặc bị cướp trong tai nạn.

Thiệt hại đối với tài sản đặc biệt bao gồm: vàng, bạc, đá quý, các loại giấy tờ có giá trị như tiền, đồ cổ, tranh ảnh quý hiếm, thi hài, hài cốt.

Chiến tranh, khủng bố, động đất.

Bồi thường bảo hiểm xe ô tô bắt buộc

Khi tai nạn xảy ra, trong phạm vi mức trách nhiệm bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm ô tô phải bồi thường cho người được bảo hiểm số tiền mà người được bảo hiểm đã bồi thường hoặc sẽ phải bồi thường cho người bị thiệt hại.

bao hiem bat buoc oto,bảo hiểm tnds xe ô tô,phí bảo hiểm bắt buộc xe ô tô 5 chỗ,biểu phí tnds xe ô tô,mua bảo hiểm oto bắt buộc,gia bảo hiểm trách nhiệm dân sự ô to,

Trường hợp người được bảo hiểm chết, mất năng lực hành vi dân sự theo quyết định của Tòa án, doanh nghiệp bảo hiểm xe ô tô bắt buộc bồi thường trực tiếp cho người bị thiệt hại hoặc người thừa kế của người bị thiệt hại (trong trường hợp người bị thiệt hại đã chết) hoặc đại diện của người bị thiệt hại (trong trường hợp người bị thiệt hại mất năng lực hành vi dân sự theo quyết định của Tòa án hoặc chưa đủ sáu tuổi).

bao hiem trach nhiem dan su,biểu phí bảo hiểm tnds,phí bảo hiểm tnds,phí bảo hiểm ô tô bắt buộc,bao hiem bat buoc xe hoi,bao hiem tnds,

Trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo của bên mua bảo hiểm, người được Bảo hiểm về vụ tai nạn, Bảo hiểm Petrolimex phải tạm ứng bồi thường đối với thiệt hại về sức khỏe, tính mạng, cụ thể:

a) Trường hợp đã xác định được vụ tai nạn thuộc phạm vi bồi thường thiệt hại:

– 70% mức bồi thường bảo hiểm xe ô tô bắt buộc theo quy định/1 người/1 vụ đối với trường hợp tử vong.

– 50% mức bồi thường Bảo hiểm theo quy định/1 người/1 vụ đối với trường hợp tổn thương bộ phận được điều trị cấp cứu.

phí bảo hiểm xe ô tô bắt buộc,bảo hiểm bắt buộc xe ô tô 5 chỗ,bieu phi tnds,phí bảo hiểm dân sự xe ô tô,giá bảo hiểm dân sự ô tô,phí bảo hiểm tnds xe ô tô

b) Trường hợp chưa xác định được vụ tai nạn thuộc phạm vi bồi thường thiệt hại:

– 30% mức trách nhiệm bảo hiểm ô tô theo quy định/1 người/1 vụ đối với trường hợp tử vong.

– 10% mức trách nhiệm bảo hiểm theo quy định/1 người/1 vụ đối với trường hợp tổn thương bộ phận được điều trị cấp cứu.

bảo hiểm tnds xe 7 chỗ,bảo hiểm bắt buộc xe ô tô 7 chỗ,phí bảo hiểm bắt buộc xe ô tô 7 chỗ,bán bảo hiểm oto bắt buộc giá rẻ,bảo hiểm bắt buộc ô to,

Mức bồi thường bảo hiểm xe ô tô bắt buộc :

a) Mức bồi thường cụ thể về sức khỏe, tính mạng được xác định theo từng loại thương tật, thiệt hại theo Bảng quy định trả tiền bồi thường thiệt hại về sức khỏe, tính mạng theo quy định hoặc theo thoả thuận (nếu có) giữa người được bảo hiểm xe ô tô bắt buộc và người bị thiệt hại hoặc người thừa kế của người bị thiệt hại (trong trường hợp người bị thiệt hại đã chết) hoặc đại diện của người bị thiệt hại (trong trường hợp người bị thiệt hại mất năng lực hành vi dân sự theo quyết định của Tòa án hoặc chưa đủ sáu tuổi), nhưng không vượt quá mức bồi thường quy định .

mua bảo hiểm xe ô tô bắt buộc,bảo hiểm dân sự bắt buộc xe ô tô,bao hiem tnds bat buoc,bieu phi tnds oto,phí bảo hiểm bắt buộc xe bán tải,

Trường hợp có quyết định của Tòa án thì căn cứ vào quyết định của Tòa án nhưng không vượt quá mức bồi thường quy định.

Trường hợp nhiều xe cơ giới gây tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe, tính mạng, mức bồi thường được xác định theo mức độ lỗi của người được bảo hiểm nhưng tổng mức bồi thường không vượt quá mức trách nhiệm bảo hiểm.

phí tnds bắt buộc,phí bảo hiểm dân sự ô tô,bảo hiểm trách nhiệm dân sự xe 7 chỗ,phi bao hiem bat buoc xe oto,bh tnds bắt buộc,phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự xe ô tô
bao-hiem-xe-o-to-bat-buoc

Đối với vụ tai nạn được cơ quan có thẩm quyền xác định nguyên nhân do lỗi hoàn toàn của bên thứ ba, thì mức bồi thường bảo hiểm về sức khỏe, tính mạng đối với các đối tượng thuộc bên thứ ba bằng 50% mức bồi thường hoặc theo thỏa thuận (nếu có) giữa người được bảo hiểm hoặc người thừa kế của người bị thiệt hại (trong trường hợp người bị thiệt hại đã chết) hoặc đại diện của người bị thiệt hại (trong trường hợp người bị thiệt hại mất năng lực hành vi dân sự theo quyết định của Tòa án hoặc chưa đủ sáu tuổi), nhưng không vượt quá 50% mức bồi thường quy định.

bảo hiểm tai nạn dân sự xe ô tô,gia bao hiem bat buoc xe oto,phí bảo hiểm bắt buộc xe ô to 5 chỗ,bảo hiểm xe hơi bắt buộc,bán bảo hiểm bắt buộc xe ô tô

b) Mức bồi thường cụ thể về thiệt hại đối với tài sản/1 vụ tai nạn được xác định theo thiệt hại thực tế và theo mức độ lỗi của người được bảo hiểm nhưng không vượt quá mức trách nhiệm bảo hiểm.

Doanh nghiệp bảo hiểm xe ô tô bắt buộc không có trách nhiệm bồi thường phần vượt quá mức trách nhiệm bảo hiểm theo quy định của Bộ Tài chính, trừ trường hợp chủ xe cơ giới tham gia hợp đồng bảo hiểm tự nguyện.

mua bảo hiểm bắt buộc xe ô tô,giá bảo hiểm tnds ô tô,mua bảo hiểm dân sự xe ô tô,bảo hiểm dân sự xe 7 chỗ,biểu phí bảo hiểm dân sự xe ô to 2019,

Trường hợp nhiều hợp đồng bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự được giao kết cho cùng một xe cơ giới, số tiền bồi thường chỉ được giải quyết theo hợp đồng bảo hiểm giao kết đầu tiên. Bảo hiểm Petrolimex phải hoàn lại cho bên mua bảo hiểm ô tô 100% phí bảo hiểm đã đóng đối với các hợp đồng bảo hiểm còn lại.

bảo hiểm xe ô tô có bắt buộc không,biểu phí bảo hiểm dân sự xe ô tô 2019,giá bảo hiểm trách nhiệm dân sự xe ô tô,biểu phí trách nhiệm dân sự xe ô tô,

Thời hạn yêu cầu, thanh toán bồi thường bảo hiểm xe ô tô bắt buộc

Thời hạn yêu cầu bồi thường là 1 năm kể từ ngày xảy ra tai nạn, trừ trường hợp chậm trễ do nguyên nhân khách quan và bất khả kháng theo quy định của pháp luật.

Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày xảy ra tai nạn (trừ trường hợp bất khả kháng), bên mua bảo hiểm xe ô tô bắt buộc, người được bảo hiểm phải gửi thông báo tai nạn bằng văn bản hoặc thông qua hình thức điện tử cho bảo hiểm PJICO.

bảo hiểm bắt buộc ô to 5 chỗ,phí bảo hiểm dân sự,bảo hiểm bắt buộc tnds,phi bao hiem trach nhiem dan su xe oto,bao hiem oto bat buoc vina,

Thời hạn thanh toán bồi thường của doanh nghiệp bảo hiểm là 15 ngày kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ yêu cầu bồi thường bảo hiểm hợp lệ và không quá 30 ngày kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ yêu cầu bồi thường bảo hiểm hợp lệ trong trường hợp phải tiến hành xác minh hồ sơ.

bảo hiểm bắt buộc ô tô 7 chỗ,bảo hiểm bắt buộc cho xe ô tô,bảo hiểm bắt buộc ô tô 5 chỗ,biểu phí trách nhiệm dân sự

Trường hợp từ chối bồi thường, doanh nghiệp bảo hiểm xe ô tô phải thông báo bằng văn bản cho bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm biết lý do từ chối bồi thường trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ yêu cầu bồi thường bảo hiểm hợp lệ.

Xe ô tô đầu kéo lật trên cao tốc Trung Lương

07/06/2022 – Ôtô đầu kéo đang chạy vào cao tốc TP HCM – Trung Lương bất ngờ lật ngang, dầu nhớt chảy tràn ra đường.

mua-bao-hiem-xe-o-to-bat-buoc
mua-bao-hiem-xe-o-to-bat-buoc

Chiều 7/6, xe ô tô đầu kéo rơ-moóc biển số TP HCM chạy từ hướng Tiền Giang đi TP HCM. Khi đến đoạn nút giao cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận và TP HCM – Trung Lương, thuộc xã Thân Cửu Nghĩa (Châu Thành), ôtô lật ngang đường.

Thời điểm xe ô tô gặp nạn không thuộc khung giờ cao điểm nên không ùn tắc. Tai nạn không gây thương vong, song xe đầu kéo bị hư hỏng, một đoạn taluy bị biến dạng, hư hỏng.

Cao tốc TP HCM – Trung Lương dài gần 62 km, 4 làn xe ô tô, hoạt động năm 2010, nối TP HCM với tỉnh Long An, Tiền Giang; vận tốc tối đa 100 km/h. Còn cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận dài 51 km, 4 làn xe, khánh thành hồi cuối tháng 4/2022 sau 13 năm triển khai, chạy qua 5 huyện của Tiền Giang.

Ôtô cháy ở cao tốc Trung Lương gây thiệt hại hai tỷ đồng

7:45:16 PM

Xe ô tô chở nhớt nổ lốp, bốc cháy trên cao tốc TP HCM – Trung Lương làm hư hỏng hàng trăm mét mặt đường, hệ thống taluy, cây xanh… thiệt hại khoảng hai tỷ đồng.

Sáng 5/5, ông Nguyễn Văn Thành, Cục trưởng Quản lý đường bộ 4 (Tổng cục Đường bộ), thông tin đơn vị này đang khẩn trương khắc phục cao tốc sau vụ cháy xe ô tô chở nhớt trưa qua. Hiện, các hư hại về mặt đường, hộ lan, hệ thống cây xanh đang được công nhân sửa chữa, dự kiến xong vào cuối tuần.

Theo điều tra ban đầu, trưa hôm qua, tài xế Nguyễn Hoàng Thương, 49 tuổi, lái ôtô tải chở khoảng 500 hộp nhớt để trong thùng carton, chạy trên cao tốc TP HCM – Trung Lương (hướng về miền Tây). Khi đến xã Lợi Bình Nhơn, TP Tân An, do lốp bị nổ, xe ô tô mất kiểm soát cọ vào taluy phát sinh nhiệt bốc lửa.

Sự cố trở nên nghiêm trọng khi nhớt trên xe đổ xuống đường, làm ngọn lửa bùng phát dữ dội hàng trăm mét.

Sau khoảng hai giờ, đám cháy được dập tắt, song ảnh hưởng nghiêm trọng giao thông khu vực, xe ùn tắc kéo dài; mặt đường dài 100 m, cây xanh, taluy bị hư hỏng. Ôtô tải bị thiêu rụi trơ khung.

Cao tốc TP HCM – Trung Lương dài gần 62 km, 4 làn xe, đưa vào hoạt động từ năm 2010, là cao tốc đầu tiên ở miền Nam nối TP HCM với tỉnh Long An, Tiền Giang; vận tốc tối đa 100 km/h.

Đầu năm 2019, cao tốc dừng thu phí, lượng xe ô tô sau đó tăng trên 30%, 40.000 – 50.000 lượt xe mỗi ngày đêm, khiến mặt đường quá tải, hư hỏng. Hơn 200 vụ tai nạn xảy ra kể từ khi cao tốc dừng thu phí.

Xe container bốc cháy dữ dội trên cao tốc

7:47:38 AM 05/08/2023

Cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ xe container bất ngờ bốc cháy dữ dội trên cao tốc Nội Bài – Lào Cai.

mua-bao-hiem-xe-o-to-bat-buoc-o-dau
mua-bao-hiem-xe-o-to-bat-buoc-o-dau

Theo thông tin ban đầu, tối 7/5/2023, xe container BKS 37H.000.94 chạy trên cao tốc Nội Bài – Lào Cai, di chuyển theo hướng từ Lào Cai về Hà Nội. Khi qua trạm thu phí Km237, đoạn qua địa phận xã Xuân Giao, huyện Bảo Thắng (Lào Cai) khoảng 300m, bất ngờ cabin của chiếc xe bốc cháy.

Phát hiện sự việc, tài xế container lái xe tấp vào làn khẩn cấp và hô hoán nhờ dập lửa tại chỗ. Tuy nhiên, ngọn lửa bùng phát dữ dội.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Lào Cai) đã cử lực lượng tới hiện trường dập lửa, kiểm soát đám cháy, phân luồng giao thông.

Tại thời điểm lực lượng chức năng có mặt, ngọn lửa đã thiêu rụi toàn bộ cabin chiếc xe; container chở hàng phía sau cũng bị cháy xém một góc.

Đến 20 giờ cùng ngày, ngọn lửa đã được khống chế.

mua-bao-hiem-xe-o-to-bat-buoc-o-dau
mua-bao-hiem-xe-o-to-bat-buoc-o-dau

Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng phương tiện và tài sản bị hư hỏng nặng.

Hiện đám cháy đã được lực lượng chức năng dập tắt. Theo lực lượng cứu hộ, nguyên nhân ban đầu có thể do chập điện dẫn đến cháy.

Vì sao xe đã tắt máy vẫn có thể cháy ?

8:59:30 AM Ngày 21/08/2023

Sau khi tắt máy thì nguồn điện từ bình ắc quy vẫn nối với các thiết bị điện.

Nhiều người vẫn nghĩ xe đã tắt máy rồi thì không còn nguồn điện, không thể xảy ra cháy nổ. Đây là suy đoán sai vì khi tắt khóa điện, xe chỉ ngắt mạch dòng điện tới bộ phận đánh lửa động cơ ở vị trí khóa điện, còn nguồn điện từ bình ắc quy đến đèn, thiết bị điều khiển vẫn còn và hoàn toàn có khả năng gây cháy nổ… – Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Trưởng phòng Tham mưu – Công an Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết.

gia-bao-hiem-xe-o-to-bat-buoc-bao-nhieu
gia-bao-hiem-xe-o-to-bat-buoc-bao-nhieu

1001 nguyên nhân

Cái áo mặc lâu ngày không ai biết lúc nào sẽ rách, cái xe đi lâu ngày cũng vậy – ông Hà ví von.

Ông giải thích: Có rất nhiều nguyên nhân làm ô tô, xe máy bị cháy: Do ma sát (xe bị kẹt thắng); do khi sửa, lắp ráp làm bể nứt động cơ, rò rỉ xăng dầu; thiết bị điện trên xe bị chạm chập; các mối nối dây điện không chắc chắn….

gia-bao-hiem-xe-o-to-bat-buoc-bao-nhieu
gia-bao-hiem-xe-o-to-bat-buoc-bao-nhieu

Đặc biệt, người dùng lắp đặt thêm đèn chiếu sáng, đèn nháy, đèn chớp, còi hụ, loa… gây quá tải; lỗi do phụ tùng, do tác động nhiệt làm hư hỏng dây dẫn điện của xe, do chuột bọ gặm nhấm làm hư đường dây dẫn điện…

Xe không chạy mà cháy đa số xuất phát từ sự cố trên đường dây dẫn điện. Với xe máy, ổ khóa thường ở phần đầu xe, bình ắc quy ở phần thân xe nên khi xảy ra sự cố sẽ làm cháy ống dẫn xăng, đám cháy nhanh chóng bùng phát.

Có rất nhiều nguyên nhân làm ô tô, xe máy bị cháy.

Phòng ngừa cách sao?

Ông Hà khuyến cáo: Nếu để trong nhà lâu ngày không sử dụng thì nên rút xăng ra khỏi xe hoặc tháo bình ắc quy ra ngoài.

Xe để trong nhà nên có khoảng cách nhất định giữa các xe và giữa xe tới các vật dụng, hàng hóa dễ cháy như giấy, rèm cửa, salon nệm, vách gỗ… Tuyệt đối không để xe máy che kín gầm cầu thang vì khi cháy nó sẽ chặn luôn lối thoát hiểm.

Khi kiểm tra, sửa xe cần kiểm tra thêm đường dây dẫn điện, bình ắc quy có hiện tượng phù móp, hư hỏng gì không.

Dấu hiệu nhận biết là dây dẫn điện có hiện tượng bất thường như vỏ dây không đều, phồng rộp, điểm tiếp xúc lỏng, bị bụi bẩn, bị mòn do cọ xát với sườn xe, phải khắc phục ngay.

Nếu xe nhanh hỏng bình ắc quy thì dây dẫn điện có hiện tượng nóng chảy, phồng rộp. Lúc này cần kiểm tra môbin sườn của xe (bộ phận sạc bình xe) vì đây có thể là nguyên nhân chính gây hư hỏng đường dây điện, dẫn tới chạm chập.

gia-bao-hiem-xe-o-to-bat-buoc-bao-nhieu
gia-bao-hiem-xe-o-to-bat-buoc-bao-nhieu

Mỗi gia đình nên lắp đặt thiết bị báo cháy ở khu vực phù hợp, trang bị bình chữa cháy xách tay, các thiết bị bảo vệ cá nhân như mặt nạ phòng độc, chăn không cháy, dây thoát hiểm…

Tiết kiệm và đơn giản nhất là trong nhà tắm luôn chứa sẵn thùng nước để chữa cháy khi cần. Nếu cháy xe mà xăng chưa chảy ra nhà, chữa cháy bằng nước vẫn rất hiệu quả. Tuy nhiên, nếu xăng đã chảy tràn ra nhà thì dùng nước dập cháy có thể khiến đám cháy lan sang khu vực khác.

Khi xảy ra cháy nổ phải gọi ngay 114. Đừng để tự dập không được mới gọi thì đã muộn. Điều quan trọng là người dân cần xác định xe máy, ô tô đều là nguồn cháy nguy hiểm, bởi vậy cần sắp xếp gọn gàng, hợp lý, không để xe chắn lối thoát hiểm, cần tính toán để chừa lối thoát. Chẳng hạn, hãy tự đặt câu hỏi cho mình: Nếu xe cháy ở vị trí đó có gây cháy lan không? Mình và gia đình có thoát được không, thoát ra bằng vị trí nào? – Thượng tá Lê Mạnh Hà chia sẻ.

Cao tốc TP HCM – Long Thành tắc hơn 3 km sau vụ cháy ôtô

Xe container bốc cháy dữ dội khiến cảnh sát phải đóng tạm thời một làn cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây để xử lý, ùn tắc hơn 3 km, sáng 6/10.

mua-bao-hiem-o-to-bat-buoc-gia-re-giao-tan-noi-o-dau
mua-bao-hiem-o-to-bat-buoc-gia-re-giao-tan-noi-o-dau

Gần 8h, nam tài xế khoảng 40 tuổi lái xe đầu kéo thùng hàng 40 feet chạy trên cao tốc hướng từ TP HCM đi Đồng Nai. Khi đến gần trạm thu phí Long Phước, tài xế phát hiện có khói lửa phát ra từ nóc cabin nên bung cửa tháo chạy. Ít phút sau, đám cháy bùng phát mạnh, bao trùm đầu kéo.

Lực lượng PCCC có mặt dập lửa, ngăn cháy lan sang thùng hàng. CSGT cùng lúc phân luồng, đóng lối vào làn cao tốc từ vòng xoay An Phú để điều tra hiện trường, hạn chế xe dồn lại gây ùn tắc nghiêm trọng. Hỏa hoạn không gây thương vong, song toàn bộ đầu kéo bị cháy rụi, thùng hàng không bị ảnh hưởng.

Sự cố khiến giao thông ở khu vực ùn tắc hơn ba km. Đến Đến 9h, lực lượng chức năng đang xử lý sự cố, điều tiết, phân luồng. Theo cảnh sát, nguyên nhân cháy có thể cabin ôtô bị chập điện.

Cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây dài 55 km, đi qua địa phận TP HCM và Đồng Nai. Từ khi thông xe năm 2015, cao tốc xảy ra hàng chục vụ cháy xe, tai nạn. Tuyến đường đang được dự tính mở rộng gấp đôi đoạn qua TP HCM, từ 4 lên 8 làn, để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng cao.

mua-bao-hiem-o-to-bat-buoc-gia-re-giao-tan-noi-o-dau
mua-bao-hiem-o-to-bat-buoc-gia-re-giao-tan-noi-o-dau

Xe đầu kéo bốc cháy trên cao tốc TP HCM – Long Thành

Đang chạy trên cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây qua TP Thủ Đức, ôtô container bốc cháy dữ dội, tài xế bung cửa thoát ra ngoài, chiều 6/5.

Gần 18h, nam tài xế 33 tuổi lái xe đầu kéo thùng hàng 40 feet chở gỗ trên cao tốc hướng từ Long Thành về TP HCM. Khi gần đến nút giao đường vành đai 2, phường Long Phước, tài xế phát hiện khói lửa phát ra từ cabin nên dừng xe ở làn khẩn cấp, bung cửa thoát ra ngoài. Ít phút sau, lửa bao trùm toàn bộ đầu xe.

Lực lượng PCCC cùng nhân viên đơn vị quản lý cao tốc có mặt dập ngăn cháy lan sang thùng hàng. Hỏa hoạn không gây thương vong, song toàn bộ đầu kéo bị cháy rụi. Giao thông ùn tắc nhiều km.

mua-bao-hiem-o-to-bat-buoc-gia-re-giao-tan-noi-o-dau
mua-bao-hiem-o-to-bat-buoc-gia-re-giao-tan-noi-o-dau

Cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây dài 55 km, đi qua địa phận TP HCM và Đồng Nai. Từ khi thông xe năm 2015, cao tốc xảy ra hàng chục vụ cháy xe, tai nạn. Tuyến đường đang được dự tính mở rộng gấp đôi đoạn qua TP HCM, từ 4 lên 8 làn, để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng cao.

Bốn ô tô tông liên hoàn trên cao tốc

7:11:01 PM Ngày 17/02/2024

Một vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa một xe khách và ba ô tô vừa xảy ra trên cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây, khiến nhiều xe hư hỏng. May mắn, vụ tai nạn không có thương vong về người. Đến 22h xe đã vào lại được cao tốc.

Tối 16-2, đại diện đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (đội 6), thuộc Phòng 6 Cục Cảnh sát giao thông (C08) Bộ Công an, cho biết khoảng 20h trên cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa ba ô tô và xe khách.

mua-bao-hiem-xe-o-to-bat-buoc-o-dau
mua-bao-hiem-xe-o-to-bat-buoc-o-dau

Vụ tai nạn xảy ra tại đoạn qua địa bàn huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai, hướng từ tỉnh Bình Thuận đi TP.HCM, còn cách trạm thu phí Dầu Giây – Phan Thiết khoảng 2km.

Theo C08, bước đầu xác định xe khách giường nằm va chạm với ba ô tô. Sau vụ va chạm, hai ô tô tông vào dải phân cách, hư hỏng nặng nhiều phần, bể nát.

Ô tô còn lại lao ra khỏi đường cao tốc, hư hỏng. May mắn vụ tai nạn không có thương vong về người.

C08 cho biết hiện tại lực lượng chức năng đang phân luồng xe ra các nút giao để xử lý hiện trường, tránh tình trạng xe dồn ứ vào đông đúc do vụ tai nạn. Lượng phương tiện trên cao tốc thời điểm này cũng khá đông do người dân từ các tỉnh, thành vào TP.HCM sau Tết.

Theo cơ quan chức năng, hiện đơn vị vận hành tuyến đường này đang kết hợp với C08 đóng đường tại nút giao quốc lộ 1, đoạn Km63, hướng Phan Thiết đi Dầu Giây (các phương tiện sẽ đi ra quốc lộ 1 để về TP.HCM).

mua-bao-hiem-xe-o-to-bat-buoc-o-dau

Việc điều tiết đóng mở sẽ thực hiện liên tục tùy vào tình hình tại hiện trường có khuyến cáo các bác tài cập nhật để chọn lộ trình phù hợp.

Theo C08, sau tai nạn, những người trong hai ô tô bị tông “dính” vào dải phân cách được những người đi đường hỗ trợ đưa ra ngoài an toàn, một người bị thương nhẹ, những người khác bị xây xát. Còn người trong ô tô bị tông văng ra khỏi đường cao tốc cũng may mắn được mọi người cứu ra ngoài, không bị thương.

Đến 22h, nút giao Ba Bàu đã được chạy thông suốt trở lại. Trước đó, Cục C08 phối hợp chặn dòng xe đang di chuyển trên cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết đến Phan Thiết – Dầu Giây, đoạn thuộc huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận (nút giao Ba Bàu).

Đến 22h55, đại diện Đội 6 cho biết lực lượng Cục Cảnh sát giao thông và các đơn vị chức năng tỉnh Đồng Nai đã giải quyết xong hiện trường vụ tai nạn, các xe hướng từ các tỉnh, thành miền Trung vào TP.HCM đã được di chuyển vào cao tốc.

Cũng theo đại diện Đội 6, nếu thấy tình hình cao tốc hướng về TP.HCM ùn ứ thì tiếp tục đóng cao tốc, phân luồng ra các nút giao, đường nhánh để giảm tải.

Mua bảo hiểm xe ô tô bắt buộc 

CÔNG TY BẢO HIỂM PETROLIMEX SÀI GÒN

======================

⭐️ Mua bảo hiểm ô tô ở đâu ?

Trả lời: Tư vấn và giao bảo hiểm ô tô tận nơi miễn phí liên hệ ngay 0932377138.

⭐️ Mua bảo hiểm ô tô hãng nào tốt ?

Trả lời: Nên tham khảo bảo hiểm PJICO bán bảo hiểm ô tô từ 1995 (26 năm).

⭐️ Mua bảo hiểm ô tô cần giấy tờ gì ?

Trả lời: Đăng ký (cà vẹt) xe , Sổ kiểm định.

One thought on “Bảo hiểm xe ô tô bắt buộc công an kiểm tra

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *