Bảo hiểm tài sản bao gồm cháy nổ bắt buộc

8877 Lượt xem

Bảo hiểm tài sản bao gồm cháy nổ bắt buộc hay còn gọi là bảo hiểm mọi rủi ro tài sản đây là gói bảo hiểm cao nhất  giành cho tài sản.

Bảo hiểm tài sản bao gồm cháy nổ bắt buộc có phạm vi rộng nhất tức là mọi rủi ro cho tài sản. Khác với các loại bảo hiểm cháy nổ bắt buộc hay bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt bảo hiểm tài sản là loại bảo hiểm không định danh. Vừa đảm bảo rủi ro vừa đáp ứng yêu cầu quy định mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc theo quy định của Chính phủ.

Bảo hiểm Petrolimex đã cung cấp bảo hiểm này từ năm 1995 tới nay. Bảo hiểm tài sản bao gồm cháy nổ bắt buộc này theo hiệp hội MunichRe của Đức.

quy-tac-bao-hiem-moi-rui-ro-tai-san-pjico.pdf

nhung-hop-dong-bao-hiem-pjico.pdf

bảo hiểm mọi rủi ro tài sản, bao hiem tai san,mua bao hiem tai san,mua bảo hiểm mọi rủi ro tài sản,bao hiem moi rui ro tai san

Phạm vi bảo hiểm tài sản bao gồm cháy nổ bắt buộc

Bồi thường cho những  thiệt hại một cách bất ngờ với tài sản trước mọi rủi ro.

Mua bảo hiểm cho những  đối tượng sau:

Nhà, công trình và các tài sản gắn liền với nhà, công trình; máy móc, thiết bị.

Các loại hàng hóa, vật tư (bao gồm cả nguyên vật liệu, bán thành phẩm, thành phẩm).

Đối tượng bảo hiểm và địa điểm của đối tượng bảo hiểm phải được ghi rõ trong hợp đồng bảo hiểm, Giấy chứng nhận bảo hiểm tài sản bao gồm cháy nổ bắt buộc.

  Tính Phí Bảo Hiểm

  bảo hiểm tài sản,bảo hiểm rủi ro tài sản,bảo hiểm mọi rủi ro tài sản,nguyên tắc bồi thường trong bảo hiểm tài sản,hợp đồng bảo hiểm tài sản

  Bồi thường bảo hiểm bảo hiểm tài sản bao gồm cháy nổ bắt buộc

  ** Nguyên tắc bồi thường bảo hiểm

  Bảo hiểm PJICO thực hiện xem xét, giải quyết bồi thường bảo hiểm theo quy định pháp luật về kinh doanh bảo hiểm và theo nguyên tắc sau:

  Số tiền bồi thường bảo hiểm đối với tài sản bị thiệt hại không vượt quá số tiền bảo hiểm của tài sản đó (đã được thỏa thuận và ghi trong hợp đồng bảo hiểm, Giấy chứng nhận bảo hiểm tài sản bao gồm cháy nổ bắt buộc ), trừ đi mức khấu trừ bảo hiểm quy định.

  Giảm trừ tối đa 10% số tiền bồi thường bảo hiểm trong trường hợp cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ không thực hiện đầy đủ, đúng thời hạn các kiến nghị tại Biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy của cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy, dẫn đến tăng thiệt hại khi xảy ra cháy, nổ.

  Xem thêm: Bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu

  bao hiem tai san,tỷ lệ phí bảo hiểm mọi rủi ro tài sản,phí bảo hiểm tài sản,bảo hiểm tài sản doanh nghiệp,những tài sản bắt buộc phải mua bảo hiểm,

  Không có trách nhiệm bồi thường bảo hiểm đối với những khoản tiền phát sinh, tăng thêm do hành vi gian lận bảo hiểm theo quy định tại Bộ luật hình sự.

  ** Hồ sơ bồi thường bảo hiểm 

  Hồ sơ bồi thường bảo hiểm tài sản bao gồm cháy nổ bắt buộc sau khi có rủi ro bao gồm các tài liệu sau:

  Văn bản yêu cầu bồi thường của bên mua bảo hiểm.

  Tài liệu liên quan đến đối tượng bảo hiểm, bao gồm: Hợp đồng bảo hiểm, Giấy chứng nhận bảo hiểm .

  Biên bản giám định của doanh nghiệp bảo hiểm hoặc người được bảo hiểm pjico ủy quyền

  Xem thêm: bảo hiểm máy móc thiết bị chủ thầu

  Văn bản kết luận hoặc thông báo về nguyên nhân sự kiện của cơ quan có thẩm quyền (bản sao) hoặc các bằng chứng chứng minh nguyên nhân (nếu có).

  Bản kê khai thiệt hại và các giấy tờ chứng minh thiệt hại

  các loại bảo hiểm tài sản,luật bảo hiểm tài sản,đối tượng của hợp đồng bảo hiểm tài sản,bảo hiểm tài sản kỹ thuật,quy tắc bảo hiểm mọi rủi ro tài sản

  bảo hiểm Petrolimex sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm giá trị của tài sản tại thời điểm xảy ra thiệt hại, mất mát hay phá huỷ về vật chất một cách bất ngờ đối với tài sản đó hoặc giá trị bị thiệt hại đó (sau đây những mất mát, phá hủy hay thiệt hại vật chất một cách bất ngờ được gọi chung là Thiệt hại) hoặc tùy theo sự lựa chọn của mình, bảo hiểm Petrolimex có thể phục hồi hay thay thế một phần hoặc toàn bộ tài sản bị tổn thất

  Với điều kiện là trong mọi trường hợp, trách nhiệm của bảo hiểm Petrolimex đối với mỗi vụ tổn thất hoặc tổng số vụ tổn thất trong thời hạn bảo hiểm cũng không vượt quá:

  Xem thêm: bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt PJICO

  tổng số tiền bảo hiểm hoặc số tiền bảo hiểm tương ứng với mỗi hạng mục tài sản được kê khai trong Giấy chứng nhận bảo hiểm mọi rủi ro/Hợp đồng bảo hiểm

  bất kỳ hạn mức bồi thường nào nêu trong Giấy chứng nhận bảo hiểm /Hợp đồng bảo hiểm.

  hoặc bất cứ số tiền hoặc những số tiền nào khác được quy định trong những điều khoản bổ sung đính kèm và được ký xác nhận bởi bảo hiểm Petrolimex hay người đại diện cho bảo hiểm Petrolimex .

  quyền lợi có thể được bảo hiểm trong bảo hiểm tài sản,đối tượng của hợp đồng bảo hiểm tài sản là,quy định về mua bảo hiểm cho tài sản bảo đảm,đặc điểm của bảo hiểm tài sản

  Bảo hiểm dưới giá trị là gì

  Tại thời điểm xảy ra thiệt hại, nếu tài sản được bảo hiểm có giá trị thực tế lớn hơn số tiền bảo hiểm của tài sản đó thì Người được bảo hiểm phải tự chịu một phần tổn thất tương ứng với tỉ lệ bảo hiểm dưới giá trị. Điều kiện này sẽ được áp dụng riêng rẽ đối với từng hạng mục tài sản được bảo hiểm.

  Xem thêm: bảo hiểm nồi hơi cập nhật mới nhất

  Mức khấu trừ bảo hiểm tài sản doanh nghiệp là gì

  Bộ hợp đồng bảo hiểm này không bồi thường cho phần thiệt hại thuộc phạm vi Mức khấu trừ qui định trong Giấy chứng nhận bảo hiểm mọi rủi ro bao gồm cháy nổ bắt buộc/Hợp đồng bảo hiểm đối với mỗi và mọi tổn thất xác định sau khi áp dụng tất cả các điều kiện, điều khoản, qui định khác của Quy tắc bảo hiểm này.

  Người được bảo hiểm cam kết rằng, trong suốt thời hạn bảo hiểm của Bộ hợp đồng bảo hiểm này, sẽ không có bất kỳ đơn bảo hiểm nào khác cho phần thiệt hại thuộc phạm vi Mức khấu trừ đã ghi trong Giấy chứng nhận bảo hiểm mọi rủi ro/Hợp đồng bảo hiểm.

  quyền lợi có thể được bảo hiểm trong bảo hiểm tài sản,đối tượng của hợp đồng bảo hiểm tài sản là,quy định về mua bảo hiểm cho tài sản bảo đảm,đặc điểm của bảo hiểm tài sản

  Tính đồng nhất của hợp đồng bảo hiểm tài sản bao gồm cháy nổ bắt buộc

  Quy tắc bảo hiểm, Giấy chứng nhận bảo hiểm mọi rủi ro/Hợp đồng bảo hiểm và Bảng danh mục tài sản, là những bộ phận hợp thành không thể tách rời của bộ hợp đồng bảo hiểm này và tại bất kỳ vị trí nào trong các bộ phận trên, bất cứ từ và cụm từ nào được gán cho một ý nghĩa đặc biệt nào đó thì từ và cụm từ đó vẫn tiếp tục mang ý nghĩa đó dù chúng xuất hiện ở bất cứ chỗ nào trong Quy tắc bảo hiểm, Giấy chứng nhận bảo hiểm mọi rủi ro/Hợp đồng bảo hiểm và Bảng danh mục tài sản.

  Mô tả sai tài sản mua bảo hiểm

  Nếu Người được bảo hiểm hay đại diện của Người được bảo hiểm cung cấp những mô tả sai lệch nghiêm trọng có liên quan đến tài sản được bảo hiểm hoặc có liên quan đến các  tòa nhà hoặc địa điểm chứa đựng những tài sản đó, hoặc về ngành nghề kinh doanh hoặc địa điểm được bảo hiểm hoặc kê khai về bất kỳ thông tin nào cần phải biết để đánh giá rủi ro hoặc không khai báo về những thông tin đó thì  bảo hiểm Petrolimex sẽ không chịu trách nhiệm đối với các tài sản bị ảnh hưởng bởi sự mô tả sai, khai báo sai hoặc không khai báo đó.

  bảo hiểm mọi rủi ro tài sản, bao hiem tai san,mua bao hiem tai san,mua bảo hiểm mọi rủi ro tài sản,bao hiem moi rui ro tai san

  Hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm tài sản bao gồm cháy nổ bắt buộc

  Hiệu lực của Bộ hợp đồng bảo hiểm này có thể được chấm dứt vào bất kỳ thời điểm nào theo yêu cầu của  Người được bảo hiểm. Trong trường hợp đó,  bảo hiểm Petrolimex sẽ giữ lại phần phí bảo hiểm được tính trên cơ sở tỷ lệ phí ngắn hạn theo thông lệ cho thời gian Giấy chứng nhận bảo hiểm mọi rủi ro /Hợp đồng bảo hiểm đã có hiệu lực. bảo hiểm Petrolimex cũng có thể quyết định chấm dứt hiệu lực của Bộ hợp đồng bảo hiểm này bằng cách thông báo bằng văn bản cho Người được bảo hiểm biết về việc chấm dứt và có trách nhiệm hoàn trả một phần phí bảo hiểm được tính theo tỷ lệ tương ứng với thời gian từ ngày thông báo chấm dứt cho đến ngày kết thúc hiệu lực bảo hiểm ghi trong Giấy chứng nhận bảo hiểm mọi rủi ro/Hợp đồng bảo hiểm.

  ** Mất quyền lợi bảo hiểm tài sản bao gồm cháy nổ bắt buộc

  Tất cả quyền lợi theo Bộ hợp đồng bảo hiểm này sẽ bị mặc nhiên hủy bỏ:

  Nếu bất kỳ khiếu nại nào theo Bộ hợp đồng bảo hiểm này có sự man trá về bất kỳ khía cạnh nào hoặc có bất kỳ sự khai báo sai được tạo dựng lên hay được dùng để hỗ trợ cho khiếu nại đó, hoặc Người được bảo hiểm hay người đại diện cho Người được bảo hiểm sử dụng phương tiện hay thủ đoạn gian lận nhằm trục lợi qua Bộ hợp đồng bảo hiểm này;

  bảo hiểm mọi rủi ro tài sản, bao hiem tai san,mua bao hiem tai san,mua bảo hiểm mọi rủi ro tài sản,bao hiem moi rui ro tai san

  hoặc

  Nếu bất kỳ khiếu nại nào được đưa ra và bị khước từ mà không có kiện cáo hoặc tố tụng trong vòng 3 tháng kể từ khi có sự khước từ đó, hoặc (trong trường hợp phải đưa ra trọng tài theo Điều 7 của Quy tắc bảo hiểm này) trong vòng 3 tháng kể từ khi trọng tài hoặc trọng tài chung đưa ra phán quyết.

  ** Thế quyền bồi thường bảo hiểm tài sản bao gồm cháy nổ bắt buộc

  Bất kỳ người khiếu nại nào theo Quy tắc bảo hiểm, bằng chi phí của bảo hiểm Petrolimex , phải tiến hành, đồng ý tiến hành và cho phép tiến hành mọi hành động và công việc cần thiết hoặc do PJICO yêu cầu một cách hợp lý nhằm thực thi bất kỳ quyền hạn và biện pháp nào, hoặc nhằm có được sự đền bù hay bồi thường từ những bên thứ ba mà bảo hiểm Petrolimex có quyền hoặc phải được thế quyền thụ hưởng sau khi PJICO thanh toán hay sửa chữa tổn thất theo Quy tắc bảo hiểm này. Tuy nhiên, các công việc đó có thể được tiến hành hay được yêu cầu tiến hành trước hay sau khi bảo hiểm bồi thường cho Người được bảo hiểm.

  bảo hiểm mọi rủi ro tài sản, bao hiem tai san,mua bao hiem tai san,mua bảo hiểm mọi rủi ro tài sản,bao hiem moi rui ro tai san

  Đóng góp bồi thường bảo hiểm tài sản bao gồm cháy nổ bắt buộc

  Nếu vào thời điểm tài sản được bảo hiểm theo Bộ hợp đồng bảo hiểm này bị tổn thất hoặc thiệt hại, có bất kỳ một hay nhiều Đơn bảo hiểm nào khác đang có hiệu lực do Người Được Bảo Hiểm hoặc bất kỳ người nào khác thu xếp cùng bảo hiểm cho toàn bộ hay một phần của tổn thất đó hoặc cho cùng tài sản, khi đó bảo hiểm Petrolimex sẽ không có trách nhiệm đóng góp hay bồi thường nhiều hơn phần tổn thất được tính theo tỷ lệ tương ứng của mình đối với tổn thất hay thiệt hại đó.

  bảo hiểm mọi rủi ro tài sản, bao hiem tai san,mua bao hiem tai san,mua bảo hiểm mọi rủi ro tài sản,bao hiem moi rui ro tai san

  ** Trọng tài

  Nếu phát sinh bất kỳ tranh chấp nào về số tiền bồi thường theo Bộ hợp đồng bảo hiểm tài sản này thì tranh chấp đó – không bị ràng buộc bởi bất kỳ vấn đề nào khác – sẽ được chuyển cho một trọng tài quyết định. Trọng tài này do hai bên chỉ định bằng văn bản hoặc, nếu hai bên không đồng ý chọn một trọng tài chung thì tranh chấp đó sẽ được chuyển cho hai trọng tài mà mỗi bên chỉ định một người bằng văn bản trong vòng 2 tháng kể từ khi một trong hai bên gửi văn bản yêu cầu phía bên kia cũng làm như vậy.

  Trong trường hợp một trong hai bên từ chối hoặc không chỉ định một trọng tài trong vòng 2 tháng sau khi nhận được thông báo bằng văn bản yêu cầu việc chỉ định đó thì bên kia có quyền chỉ định trọng tài duy nhất, và trong trường hợp giữa hai trọng tài có sự bất đồng thì tranh chấp phải được chuyển cho một trọng tài chung do các trọng tài đó chỉ định bằng văn bản trước khi đưa tranh chấp ra giải quyết. Trọng tài chung sẽ ngồi với hai trọng tài kia và chủ tọa các cuộc họp của họ nhằm giải quyết tranh chấp.

  Bất kỳ bên nào bị chết cũng sẽ không làm mất hiệu lực hay tác động đến thẩm quyền hay quyền hạn của các trọng tài hoặc trọng tài chung như đề cập ở trên. Trong trường hợp trọng tài do bên nào đã chỉ định bị chết thì bên đó sẽ chỉ định một người khác để thay thế.

  Trong trường hợp trọng tài chung bị chết thì các trọng tài do hai bên đã chỉ định sẽ chỉ định một người khác để thay thế. Chi phí trọng tài và chi phí để đạt được phán quyết sẽ do trọng tài hoặc trọng tài chung đưa ra phán quyết quyết định.

  Điều kiện tiên quyết đối với bất kỳ quyền tố tụng hoặc khởi kiện nào theo Quy tắc bảo hiểm này trước hết phải có phán quyết của trọng tài hoặc trọng tài chung về số tiền tổn thất hoặc thiệt hại, nếu có tranh chấp.

  bảo hiểm mọi rủi ro tài sản, bao hiem tai san,mua bao hiem tai san,mua bảo hiểm mọi rủi ro tài sản,bao hiem moi rui ro tai san

  ** Thay đổi và di chuyển tài sản

  Trong bất kỳ tình huống nào sau đây Bộ hợp đồng bảo hiểm này cũng sẽ không còn hiệu lực đối với tài sản bị thiệt hại trừ khi trước khi xảy ra bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào Người được bảo hiểm đã được sự chấp thuận của bảo hiểm Petrolimex về các tình huống đó bằng điều khoản bổ sung theo Quy tắc bảo hiểm này do bảo hiểm Petrolimex hoặc đại diện của  bảo hiểm ký trên đó:

  Ngành nghề kinh doanh hay sản xuất của Người được bảo hiểm bị thay đổi, hay nếu tính chất nghề nghiệp hay các hoàn cảnh khác gây ảnh hưởng tới ngôi nhà được bảo hiểm hay ngôi nhà chứa tài sản được bảo hiểm làm tăng khả năng xảy ra tổn thất hay thiệt hại;

  Nếu ngôi nhà được bảo hiểm hay ngôi nhà chứa các tài sản được bảo hiểm bị bỏ trống trong thời hạn từ 30 ngày trở lên;

  Nếu tài sản được bảo hiểm bị di chuyển đến các địa điểm khác ngoài ngôi nhà hay địa điểm được bảo hiểm theo Quy tắc bảo hiểm này.

  Nếu quyền lợi của Người được bảo hiểm đối với các tài sản được bảo hiểm được chuyển nhượng sang cho người nào khác trừ khi việc đó được thực hiện theo di chúc hay theo pháp luật.

  Khiếu nại bồi thường bảo hiểm 

  Khi Người được bảo hiểm nhận biết được các sự cố dẫn đến hoặc có thể dẫn đến khiếu nại theo Quy tắc bảo hiểm, Người được bảo hiểm phải:

  ngay lập tức

  Tiến hành các biện pháp nhằm hạn chế tổn thất hay thiệt hại tới mức thấp nhất và phục hồi những tài sản bị mất mát;

  thông báo bằng văn bản cho bảo hiểm Petrolimex và

  thông báo cho công an biết trong trường hợp có trộm cắp hay nghi ngờ là đã xảy ra trộm cắp hay các hành động ác ý;

  trong vòng 30 (ba mươi) ngày hoặc lâu hơn nếu được bảo hiểm Petrolimex đồng ý bằng văn bản, Người được bảo hiểm phải chuyển giao những tài liệu sau đây cho bảo hiểm Petrolimex .

  Hồ sơ khiếu nại đòi bồi thường tài sản bị tổn thất hay thiệt hại trong đó liệt kê chi tiết tất cả các hạng mục tài sản bị tổn thất hay thiệt hại và số tiền tổn thất hay thiệt hại của các tài sản đó căn cứ vào giá trị của tài sản tại thời điểm xảy ra tổn thất hay thiệt hại;

  thông tin chi tiết về các hợp đồng bảo hiểm khác, nếu có.

  bảo hiểm mọi rủi ro tài sản, bao hiem tai san,mua bao hiem tai san,mua bảo hiểm mọi rủi ro tài sản,bao hiem moi rui ro tai san

  Vào mọi thời điểm, Người được bảo hiểm bằng chi phí của mình phải cung cấp và gửi cho bảo hiểm Petrolimex thêm mọi thông tin chi tiết khác, những sơ đồ, số liệu kỹ thuật, sổ sách, hóa đơn, biên lai, bản sao các chứng từ đó, những bằng chứng và thông tin liên quan đến khiếu nại đó cũng như nguồn gốc và nguyên nhân của tổn thất hoặc thiệt hại và tình huống mà tổn thất xảy ra và bất kỳ vấn đề nào liên quan đến trách nhiệm hoặc hạn mức trách nhiệm của mà bảo hiểm Petrolimex hay đại diện của bảo hiểm Petrolimex có thể yêu cầu một cách hợp lý  cùng với bản cam đoan hoặc văn bản có tính pháp lý khác cam kết về tính trung thực của khiếu nại đó và bất kỳ vấn đề nào có liên quan đến khiếu nại đó.

   ** Quyền hạn của Bảo hiểm Petrolimex

  Trong trường hợp tài sản được bảo hiểm bị tổn thất hay thiệt hại theo Quy tắc bảo hiểm tài sản này, bảo hiểm Petrolimex có thể:

  đến nơi xảy ra sự cố, tiếp nhận và nắm quyền trông giữ tòa nhà hay công trình nơi tổn thất hoặc thiệt hại đã xảy ra ;

  thu giữ hoặc yêu cầu giao cho mình bất kỳ tài sản được bảo hiểm nào trong tòa nhà hoặc tại các khu vực đó tại thời điểm xảy ra tổn thất hoặc thiệt hại;

  nắm quyền trông giữ đối với bất kỳ tài sản nào như đề cập ở trên và kiểm tra, phân loại, sắp xếp, di chuyển hoặc thực hiện các biện pháp xử lý nào khác đối với tài sản đó;

  bán bất kỳ tài sản nào trong số đó hoặc giao tài sản đó cho bên có liên quan.

  Các quyền theo Điều kiện này có thể được bảo hiểm Petrolimex thực hiện vào bất cứ thời điểm nào  cho đến khi Người được bảo hiểm thông báo bằng văn bản cho bảo hiểm Petrolimex xác nhận sẽ không đòi bồi thường theo Quy tắc bảo hiểm này, hoặc trong trường hợp có khiếu nại đến khi có quyết định cuối cùng hoặc khi khiếu nại bồi thường được rút lại và bảo hiểm Petrolimex trong khi thực hiện quyền hạn này sẽ không làm phát sinh trách nhiệm đối với Người được bảo hiểm hoặc không bị giảm trừ quyền hạn của mình dựa theo các điều kiện của Quy tắc bảo hiểm này trong việc giải quyết bất kỳ khiếu nại nào.  

  Nếu Người được bảo hiểm hay bất kỳ người nào đại diện cho Người được bảo hiểm không tuân theo những yêu cầu của bảo hiểm Petrolimex hay gây cản trở bảo hiểm Petrolimex trong việc thi hành hiệu lực của điều khoản này thì quyền lợi của Người được bảo hiểm theo Quy tắc bảo hiểm này sẽ bị bãi bỏ.

  bảo hiểm mọi rủi ro tài sản, bao hiem tai san,mua bao hiem tai san,mua bảo hiểm mọi rủi ro tài sản,bao hiem moi rui ro tai san

  Trong bất kỳ trường hợp nào, Người được bảo hiểm không có quyền từ bỏ tài sản của mình cho bảo hiểm Petrolimex cho dù tài sản đó đang được bảo hiểm giữ quyền sở hữu hay không.

  ** Sửa chữa và thay thế tài sản

  Tùy theo sự lựa chọn của mình, bảo hiểm Petrolimex có thể sửa chữa hoặc thay thế toàn bộ hay một phần của tài sản bị thiệt hại hay bị phá huỷ thay cho việc trả số tiền của tổn thất hoặc có thể cộng tác với các công ty bảo hiểm khác hoặc cùng với Người được bảo hiểm tài sản để thực hiện những việc đó. Tuy nhiên, bảo hiểm Petrolimex sẽ không buộc phải sửa chữa tài sản một cách  hoàn toàn chính xác như cũ mà chỉ với một mức độ hợp lý mà hoàn cảnh thực tế cho phép và trong bất kỳ trường hợp nào bảo hiểm Petrolimex sẽ không chi cho việc sửa chữa một số tiền lớn hơn số chi phí cần thiết để khôi phục tài sản trở lại tình trạng trước lúc xảy ra tổn thất hoặc lớn hơn số tiền bảo hiểm của tài sản đó.

  Nếu bảo hiểm Petrolimex chọn phương án sửa chữa hoặc thay thế tài sản bị tổn thất thì Người được bảo hiểm bằng chi phí của mình phải cung cấp cho bảo hiểm Petrolimex các bản vẽ, đặc điểm kỹ thuật, khối lượng, kích thước và các thông tin chi tiết khác theo yêu cầu của bảo hiểm Petrolimex và bất kỳ hành động nào đã được Bảo hiểm PJICO thực hiện hoặc đã được thực hiện theo yêu cầu của bảo hiểm Petrolimex nhằm sửa chữa hoặc thay thế cũng không được coi là bảo hiểm Petrolimex đã chọn việc sửa chữa hay thay thế đó.

  Trong bất kỳ trường hợp nào, nếu bảo hiểm Petrolimex không thể thực hiện được việc thay thế hay sửa chữa tài sản được bảo hiểm do có các quy định của chính quyền địa phương hay các quy định khác về cảnh quan đường phố hay các quy định về xây dựng hay các quy định khác thì Bảo hiểm PJICO chỉ có trách nhiệm thanh toán một khoản tiền tương ứng với chi phí cần thiết phải bỏ ra để thay thế hay sửa chữa tài sản đó với giả thiết nó được sửa chữa một cách hợp pháp với điều kiện như cũ.

  bảo hiểm mọi rủi ro tài sản, bao hiem tai san,mua bao hiem tai san,mua bảo hiểm mọi rủi ro tài sản,bao hiem moi rui ro tai san

  Giới hạn thời gian 

  Trong bất kỳ trường hợp nào, bảo hiểm Petrolimex cũng không có trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào sau một thời hạn là 12 tháng kể từ khi xảy ra tổn thất, trừ khi khiếu nại đó là đối tượng của việc kiện tụng chưa được giải quyết hoặc đã được chuyển cho trọng tài nhưng chưa được phân xử xong.

  ** Các biện pháp phòng ngừa hợp lý

  Người được bảo hiểm phải giữ gìn tài sản trong tình trạng sử dụng phù hợp và tiến hành mọi biện pháp hợp lý để ngăn ngừa Thiệt hại xảy ra đối với tài sản./.

  Thuế suất 0% trong bảo hiểm tài sản doanh nghiệp

  Thuế suất 0%: áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu; hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình ở nước ngoài và ở trong khu phi thuế quan; vận tải quốc tế; hàng hóa, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGT khi xuất khẩu, trừ các trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0% hướng dẫn tại khoản 3 Điều này.

  Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu là hàng hóa, dịch vụ được bán, cung ứng cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài Việt Nam; bán, cung ứng cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan; hàng hóa, dịch vụ cung cấp cho khách hàng nước ngoài theo quy định của pháp luật.…

  Điều kiện áp dụng thuế suất 0%:

  a) Đối với hàng hóa xuất khẩu:

  – Có hợp đồng bán, gia công hàng hóa xuất khẩu; hợp đồng ủy thác xuất khẩu;

  – Có chứng từ thanh toán tiền hàng hóa xuất khẩu qua ngân hàng và các chứng từ khác theo quy định của pháp luật;

  – Có tờ khai hải quan theo quy định tại khoản 2 Điều 16 Thông tư này.…

  b) Đối với dịch vụ xuất khẩu:

  – Có hợp đồng cung ứng dịch vụ với tổ chức, cá nhân ở nước ngoài hoặc ở trong khu phi thuế quan;

  – Có chứng từ thanh toán tiền dịch vụ xuất khẩu qua ngân hàng và các chứng từ khác theo quy định của pháp luật;

  Riêng đối với dịch vụ sửa chữa tàu bay, tàu biển cung cấp cho tổ chức, cá nhân nước ngoài, để được áp dụng thuế suất 0%, ngoài các điều kiện về hợp đồng và chứng từ thanh toán nêu trên, tàu bay, tàu biển đưa vào Việt Nam phải làm thủ tục nhập khẩu, khi sửa chữa xong thì phải làm thủ tục xuất khẩu.…

  Các trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0% gồm:

  – Tái bảo hiểm ra nước ngoài; chuyển giao công nghệ, chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ ra nước ngoài; chuyển nhượng vốn, cấp tín dụng, đầu tư chứng khoán ra nước ngoài; dịch vụ tài chính phái sinh; dịch vụ bưu chính, viễn thông chiều đi ra nước ngoài (bao gồm cả dịch vụ bưu chính viễn thông cung cấp cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan; cung cấp thẻ cào điện thoại di động đã có mã số, mệnh giá đưa ra nước ngoài hoặc đưa vào khu phi thuế quan); sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản khai thác chưa chế biến thành sản phẩm khác; hàng hóa, dịch vụ cung cấp cho cá nhân không đăng ký kinh doanh trong khu phi thuế quan, trừ các trường hợp khác theo quy định của Thủ tướng Chính phủ;

  – Xăng, dầu bán cho xe ô tô của cơ sở kinh doanh trong khu phi thuế quan mua tại nội địa;

  – Xe ô tô bán cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan;

  – Các dịch vụ do cơ sở kinh doanh cung cấp cho tổ chức, cá nhân ở trong khu phi thuế quan bao gồm: cho thuê nhà, hội trường, văn phòng, khách sạn, kho bãi; dịch vụ vận chuyển đưa đón người lao động; dịch vụ ăn uống (trừ dịch vụ cung cấp suất ăn công nghiệp, dịch vụ ăn uống trong khu phi thuế quan);

  – Các dịch vụ sau cung ứng tại Việt Nam cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài không được áp dụng thuế suất 0% gồm:

  + Thi đấu thể thao, biểu diễn nghệ thuật, văn hóa, giải trí, hội nghị, khách sạn, đào tạo, quảng cáo, du lịch lữ hành;

  + Dịch vụ thanh toán qua mạng;

  + Dịch vụ cung cấp gắn với việc bán, phân phối, tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa tại Việt Nam.

  Như vậy, doanh nghiệp chế xuất được miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối với hàng hóa từ khu chế xuất xuất khẩu ra nước ngoài hoặc từ nước ngoài nhập khẩu vào khu chế xuất, được hưởng các ưu đãi về thuế đối với trường hợp khuyến thích, đặc biệt khuyến khích đầu tư theo quy định của pháp luật Việt Nam.

  Mua bảo hiểm tài sản bao gồm cháy nổ bắt buộc ở đâu uy tín

  CÔNG TY BẢO HIỂM PETROLIMEX SÀI GÒN

  One thought on “Bảo hiểm tài sản bao gồm cháy nổ bắt buộc

  1. Tam Nguyen says:

   Bên mình là công ty sản xuất sơ sợi tổng hợp có tham khảo nhiều nơi nhưng cuối cùng sếp chọn PJICO thấy tư vấn nhiệt tình phí tốt. cho một đánh giá 5*. Sẽ giới thiệu cho bạn bè.

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *