Xử phạt bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

1210 Lượt xem

Giới thiệu quy định xử phạt bảo hiểm cháy nổ bắt buộc theo quy định của chính phủ. Các cá nhân, doanh nghiệp cần tham khảo và lưu ý những quy định này để không bị phạt tiền. Có rất nhiều điều bạn nghe có vẻ bất ngờ nhưng đó là những quy định hiện hành chẳng hạn như không mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc cũng bị phạt. Mua không đúng quy định cũng bị phạt. Để xảy ra cháy nổ cũng bị phạt.

Xem thêm: Bảo hiểm cháy nổ

xử phạt bảo hiểm cháy nổ bắt buộc
Xử phạt bảo hiểm cháy nổ bắt buộc- Hình minh họa

Xử phạt bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi kinh doanh bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc không có biện pháp đề phòng, hạn chế tổn thất cho đối tượng tham gia bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc theo quy định.

 bảo hiểm cháy nổ bắt buộc là gì ?

Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

a) Cơ sở thuộc diện phải mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc mà không mua theo quy định;

b) Mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc không đúng quy tắc, biểu phí bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc do Bộ Tài chính ban hành;

c) Cơ sở thuộc diện phải mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc không tách riêng hợp đồng phần bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc trong hợp đồng bảo hiểm trọn gói theo quy định;

d) Không trích nộp phí bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc để đóng góp kinh phí cho hoạt động phòng cháy và chữa cháy theo quy định.

xử phạt bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Xử phạt Hành vi để xảy ra cháy, nổ tại hộ gia đình

Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi vô ý vi phạm quy định an toàn phòng cháy và chữa cháy để xảy ra cháy, nổ mà chưa gây thiệt hại hoặc gây thiệt hại dưới 25.000.000 đồng.

xử phạt bảo hiểm cháy nổ bắt buộc
Xử phạt bảo hiểm cháy nổ bắt buộc- Hình minh họa

Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi vô ý vi phạm quy định an toàn phòng cháy và chữa cháy để xảy ra cháy, nổ gây thiệt hại từ 25.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi vô ý vi phạm quy định an toàn phòng cháy và chữa cháy để xảy ra cháy, nổ gây thiệt hại trên 50.000.000 đồng nhưng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đọc thêm: hợp đồng bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

xử phạt bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Xử phạt cá nhân, tổ chức để xảy ra cháy, nổ

Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi vi phạm quy định an toàn về phòng cháy và chữa cháy để xảy ra cháy, nổ gây thiệt hại dưới 2.000.000 đồng.

Mời tham khảo thêm: Quy định về bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi vô ý vi phạm quy định an toàn phòng cháy và chữa cháy để xảy ra cháy, nổ gây thiệt hại từ 2.000.000 đồng đến dưới 10.000.000 đồng.

xử phạt bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi vô ý vi phạm quy định an toàn phòng cháy và chữa cháy để xảy ra cháy, nổ gây thiệt hại từ 10.000.000 đồng đến dưới 25.000.000 đồng.

Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi vô ý để xảy ra cháy, nổ gây thiệt hại từ 25.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi do thiếu trách nhiệm để xảy ra cháy, nổ nhưng chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự. 

xử phạt bảo hiểm cháy nổ bắt buộc
Xử phạt bảo hiểm cháy nổ bắt buộc- Hình minh họa

Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi vô ý để xảy ra cháy, nổ gây thiệt hại trên 50.000.000 đồng nhưng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự

Như vậy khi công ty bạn xảy ra cháy là bạn đã bị phạt rồi chưa nói gì đến chuyện thiệt hại về tài sản khi xảy ra cháy nổ. Tuy nhiên, bạn cũng không nên quá lo lắng vì công ty bảo hiểm có thể hỗ trợ bạn những chi phí này.

Đọc thêm: bảo hiểm cháy nổ bắt buộc 2022

xử phạt bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Có rất nhiều chi phí được hỗ trợ trong hợp đồng bảo hiểm cháy nổ như chi phí cứu hỏa, chi phí cho đội cứu hỏa, chi phí dọn dẹp hiện trường…

Đọc thêm:  Mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc  

Sau đây chúng tôi xin giới thiệu một số chi phí bạn có thể tham khảo sau khi xảy ra cháy nổ bạn có thể phải quan tâm:

ĐIỀU KHOẢN DỌN DẸP HIỆN TRƯỜNG- xử phạt bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Các bên đồng ý và hiểu rằng, bộ hợp đồng này sẽ mở rộng để bảo hiểm cho những chi phí cần thiết mà Người được bảo hiểm phải thanh toán với sự chấp thuận của PJICO để:

Di chuyển xác những tài sản bị phá huỷ ra khỏi.

xử phạt bảo hiểm cháy nổ bắt buộc
Xử phạt bảo hiểm cháy nổ bắt buộc- Hình minh họa

Tháo dỡ và phá huỷ một hay nhiều bộ phận của tài sản được bảo hiểm bị phá huỷ hoặc hư hại do các rủi ro bảo hiểm gây ra

Gia cố hoặc chống đỡ

Số tiền bồi thường theo điều khoản này sẽ không vượt quá giới hạn như được quy định cụ thể trong giấy chứng nhận bảo hiểm / hợp đồng bảo hiểm cháy nổ.

bảo hiểm PJICO sẽ không có trách nhiệm bồi thường cho bất kỳ chi phí nào:

phát sinh trong việc di chuyển tài sản bị phá huỷ ngoài việc di chuyển khỏi hiện trường và địa điểm ngay sát cạnh hiện trường,

phát sinh do làm ô nhiễm hay nhiễm bẩn những tài sản không được bảo hiểm theo bộ hợp đồng này Hạn mức trách nhiệm như quy định cụ thể trong giấy chứng nhận bảo hiểm / hợp đồng bảo hiểm cháy nổ.

Trách nhiệm bồi thường của bảo hiểm PJICO theo điều khoản và bộ hợp đồng này đối với mỗi hạng mục, không bao giờ vượt quá số tiền bảo hiểm kê khai tương ứng với mỗi hạng mục

xử phạt bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

ĐIỀU KHOẢN VỀ CHI PHÍ CHO ĐỘI CỨU HỎA

Nếu tài sản được bảo hiểm bị phá huỷ hoặc thiệt hại và được bồi thường theo bộ hợp đồng bảo hiểm này, bộ hợp đồng bảo hiểm này sẽ mở rộng bảo hiểm cho các chi phí cho đội cứu hoả mà chính quyền địa phương yêu cầu Người được bảo hiểm phải chi trả.

Với điều kiện là trách nhiệm của PJICO sẽ không vượt quá Hạn mức trách nhiệm như quy định cụ thể trong giấy chứng nhận bảo hiểm / hợp đồng bảo hiểm cháy nổ.

Trên cơ sở tuân thủ các điều khoản, điều kiện và các điểm loại trừ của bộ hợp đồng bảo hiểm này.

xử phạt bảo hiểm cháy nổ bắt buộc
Xử phạt bảo hiểm cháy nổ bắt buộc- Hình minh họa

ĐIỀU KHOẢN VỀ CHI PHÍ CỨU HỎA

Số tiền bảo hiểm theo bộ hợp đồng này sẽ bao gồm toàn bộ các chi phí cứu hoả phát sinh như chi phí trang bị bổ sung phương tiện chữa cháy và khôi phục những thiệt hại đối với các phương tiện này. Với điều kiện là trách nhiệm bồi thường của PJICO đối với phần chi phí này sẽ chỉ giới hạn ở những chi phí cần thiết và hợp lý đã được bỏ ra để dập tắt những đám cháy ở tại hoặc gần kề địa điểm chứa tài sản được bảo hiểm theo bộ hợp đồng này hoặc những đám cháy có khả năng gây nguy hiểm cho những tài sản được bảo hiểm đó.

Hạn mức trách nhiệm như quy định cụ thể trong giấy chứng nhận bảo hiểm / hợp đồng bảo hiểm cháy nổ

Mọi thắc mắc liên quan xử phạt bảo hiểm cháy nổ bắt buộc vui lòng liên hệ:

CÔNG TY BẢO HIỂM PETROLIMEX SÀI GÒN

  • Địa chỉ:Lầu 4, Số 186 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

  • Tổng đài:1900545455

  • Điện thoại: 0888.605.666 / 0932377138

  • Email:pjicosaigon@gmail.com

  • Website:baohiempetrolimex.com |  | thegioibaohiem.net

  • Zalo, Viber: 0932.377.138

 

⭐️ Ai xử phạt bảo hiểm cháy nổ bắt buộc ?

Trả lời: Cảnh sát phòng cháy chữa cháy.

⭐️ Không mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc có sao không ?

Trả lời: Bị phạt tiền theo quy định của pháp luật

⭐️ Bảo hiểm PJICO bán bảo hiểm cháy nổ bắt buộc lâu chưa?

Trả lời: Chúng tôi bán bảo hiểm này từ năm 1995 tới nay.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *