Xử phạt bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

3289 Lượt xem

Giới thiệu quy định xử phạt bảo hiểm cháy nổ bắt buộc theo quy định của chính phủ. Các cá nhân, doanh nghiệp cần tham khảo và lưu ý những quy định này để không bị phạt tiền. Có rất nhiều điều bạn nghe có vẻ bất ngờ nhưng đó là những quy định hiện hành chẳng hạn như không mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc cũng bị phạt. Mua không đúng quy định cũng bị phạt. Để xảy ra cháy nổ cũng bị phạt.

Xem thêm: Bảo hiểm cháy nổ

Xem thêm: Cẩm nang Phòng cháy chữa cháy trong gia đình 

xử phạt bảo hiểm cháy nổ bắt buộc
Xử phạt bảo hiểm cháy nổ bắt buộc- Hình minh họa

Xử phạt bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi kinh doanh bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc không có biện pháp đề phòng, hạn chế tổn thất cho đối tượng tham gia bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc theo quy định.

 bảo hiểm cháy nổ bắt buộc là gì ?

Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

a) Cơ sở thuộc diện phải mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc mà không mua theo quy định;

b) Mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc không đúng quy tắc, biểu phí bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc do Bộ Tài chính ban hành;

c) Cơ sở thuộc diện phải mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc không tách riêng hợp đồng phần bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc trong hợp đồng bảo hiểm trọn gói theo quy định;

d) Không trích nộp phí bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc để đóng góp kinh phí cho hoạt động phòng cháy và chữa cháy theo quy định.

xử phạt bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Xử phạt Hành vi để xảy ra cháy, nổ tại hộ gia đình

Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi vô ý vi phạm quy định an toàn phòng cháy và chữa cháy để xảy ra cháy, nổ mà chưa gây thiệt hại hoặc gây thiệt hại dưới 25.000.000 đồng.

xử phạt bảo hiểm cháy nổ bắt buộc
Xử phạt bảo hiểm cháy nổ bắt buộc- Hình minh họa

Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi vô ý vi phạm quy định an toàn phòng cháy và chữa cháy để xảy ra cháy, nổ gây thiệt hại từ 25.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi vô ý vi phạm quy định an toàn phòng cháy và chữa cháy để xảy ra cháy, nổ gây thiệt hại trên 50.000.000 đồng nhưng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đọc thêm: hợp đồng bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

xử phạt bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Xử phạt cá nhân, tổ chức để xảy ra cháy, nổ

Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi vi phạm quy định an toàn về phòng cháy và chữa cháy để xảy ra cháy, nổ gây thiệt hại dưới 2.000.000 đồng.

Mời tham khảo thêm: Quy định về bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi vô ý vi phạm quy định an toàn phòng cháy và chữa cháy để xảy ra cháy, nổ gây thiệt hại từ 2.000.000 đồng đến dưới 10.000.000 đồng.

xử phạt bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi vô ý vi phạm quy định an toàn phòng cháy và chữa cháy để xảy ra cháy, nổ gây thiệt hại từ 10.000.000 đồng đến dưới 25.000.000 đồng.

Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi vô ý để xảy ra cháy, nổ gây thiệt hại từ 25.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi do thiếu trách nhiệm để xảy ra cháy, nổ nhưng chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự. 

xử phạt bảo hiểm cháy nổ bắt buộc
Xử phạt bảo hiểm cháy nổ bắt buộc- Hình minh họa

Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi vô ý để xảy ra cháy, nổ gây thiệt hại trên 50.000.000 đồng nhưng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự

Như vậy khi công ty bạn xảy ra cháy là bạn đã bị phạt rồi chưa nói gì đến chuyện thiệt hại về tài sản khi xảy ra cháy nổ. Tuy nhiên, bạn cũng không nên quá lo lắng vì công ty bảo hiểm có thể hỗ trợ bạn những chi phí này.

Đọc thêm: bảo hiểm cháy nổ bắt buộc 2022

xử phạt bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Có rất nhiều chi phí được hỗ trợ trong hợp đồng bảo hiểm cháy nổ như chi phí cứu hỏa, chi phí cho đội cứu hỏa, chi phí dọn dẹp hiện trường…

Đọc thêm:  Mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc  

Sau đây chúng tôi xin giới thiệu một số chi phí bạn có thể tham khảo sau khi xảy ra cháy nổ bạn có thể phải quan tâm:

ĐIỀU KHOẢN DỌN DẸP HIỆN TRƯỜNG- xử phạt bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Các bên đồng ý và hiểu rằng, bộ hợp đồng này sẽ mở rộng để bảo hiểm cho những chi phí cần thiết mà Người được bảo hiểm phải thanh toán với sự chấp thuận của PJICO để:

Di chuyển xác những tài sản bị phá huỷ ra khỏi.

xử phạt bảo hiểm cháy nổ bắt buộc
Xử phạt bảo hiểm cháy nổ bắt buộc- Hình minh họa

Tháo dỡ và phá huỷ một hay nhiều bộ phận của tài sản được bảo hiểm bị phá huỷ hoặc hư hại do các rủi ro bảo hiểm gây ra

Gia cố hoặc chống đỡ

Số tiền bồi thường theo điều khoản này sẽ không vượt quá giới hạn như được quy định cụ thể trong giấy chứng nhận bảo hiểm / hợp đồng bảo hiểm cháy nổ.

bảo hiểm PJICO sẽ không có trách nhiệm bồi thường cho bất kỳ chi phí nào:

phát sinh trong việc di chuyển tài sản bị phá huỷ ngoài việc di chuyển khỏi hiện trường và địa điểm ngay sát cạnh hiện trường,

phát sinh do làm ô nhiễm hay nhiễm bẩn những tài sản không được bảo hiểm theo bộ hợp đồng này Hạn mức trách nhiệm như quy định cụ thể trong giấy chứng nhận bảo hiểm / hợp đồng bảo hiểm cháy nổ.

Trách nhiệm bồi thường của bảo hiểm PJICO theo điều khoản và bộ hợp đồng này đối với mỗi hạng mục, không bao giờ vượt quá số tiền bảo hiểm kê khai tương ứng với mỗi hạng mục

xử phạt bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

ĐIỀU KHOẢN VỀ CHI PHÍ CHO ĐỘI CỨU HỎA

Nếu tài sản được bảo hiểm bị phá huỷ hoặc thiệt hại và được bồi thường theo bộ hợp đồng bảo hiểm này, bộ hợp đồng bảo hiểm này sẽ mở rộng bảo hiểm cho các chi phí cho đội cứu hoả mà chính quyền địa phương yêu cầu Người được bảo hiểm phải chi trả.

Với điều kiện là trách nhiệm của PJICO sẽ không vượt quá Hạn mức trách nhiệm như quy định cụ thể trong giấy chứng nhận bảo hiểm / hợp đồng bảo hiểm cháy nổ.

Trên cơ sở tuân thủ các điều khoản, điều kiện và các điểm loại trừ của bộ hợp đồng bảo hiểm này.

xử phạt bảo hiểm cháy nổ bắt buộc
Xử phạt bảo hiểm cháy nổ bắt buộc- Hình minh họa

ĐIỀU KHOẢN VỀ CHI PHÍ CỨU HỎA

Số tiền bảo hiểm theo bộ hợp đồng này sẽ bao gồm toàn bộ các chi phí cứu hoả phát sinh như chi phí trang bị bổ sung phương tiện chữa cháy và khôi phục những thiệt hại đối với các phương tiện này. Với điều kiện là trách nhiệm bồi thường của PJICO đối với phần chi phí này sẽ chỉ giới hạn ở những chi phí cần thiết và hợp lý đã được bỏ ra để dập tắt những đám cháy ở tại hoặc gần kề địa điểm chứa tài sản được bảo hiểm theo bộ hợp đồng này hoặc những đám cháy có khả năng gây nguy hiểm cho những tài sản được bảo hiểm đó.

Hạn mức trách nhiệm như quy định cụ thể trong giấy chứng nhận bảo hiểm / hợp đồng bảo hiểm cháy nổ

TP.HCM: Cháy tiệm sửa xe trên đường Bạch Đằng

1:41:48 PM 09/24/2022

Ngọn lửa bất ngờ bùng lên dữ dội, thiêu rụi một tiệm sửa xe trên đường Bạch Đằng (Q.Tân Bình, TP.HCM).

bao-hiem-chay-no-gia-bao-nhieu
bao-hiem-chay-no-gia-bao-nhieu

Đến hơn 11 giờ ngày 21.9, lực lượng chức năng Q.Tân Bình (TP.HCM) vẫn đang phong tỏa, khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ cháy tiệm sửa xe, xảy ra trên địa bàn.

Cháy tiệm sửa xe gần sân bay Tân Sơn Nhất lúc sáng sớm

Theo đó, khoảng 5 giờ cùng ngày, tiệm sửa xe trên đường Bạch Đằng (P.2, Q.Tân Bình) bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Lúc này, người dân phát hiện nên hô hoán nhau dập lửa nhưng bất thành; ngọn lửa nhanh chóng lan rộng. Các nạn nhân bên trong căn nhà đã kịp thời thoát hiểm từ cửa sau.

Lực lượng chức năng bảo vệ hiện trường

Tài sản bên trong bị thiêu rụi

Nhận tin báo, đội Cảnh sát PCCC và cứu hộ – cứu nạn, Công an TP.HCM phối hợp cùng các đơn vị liên quan nhanh chóng có mặt, tổ chức công tác dập tắt đám cháy, điều tra nguyên nhân vụ cháy tiệm sửa xe nói trên. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng nhiều xe máy cùng tài sản khác bên trong tiệm sửa xe bị thiệt hại nặng.

Tin kiểm tra PCCC của công an thành phố

Công an TP HCM kiểm tra an toàn PCCC tại các cơ sở kinh doanh karaoke, vũ trường, quán bar trên toàn Thành phố

Nhằm phát hiện, xử lý kịp thời những sơ hở, thiếu sót, hướng dẫn chủ cơ sở karaoke, vũ trường, quán bar thực hiện hiệu quả các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC&CNCH, ngày 17/8/2022, Công an TP HCM đã ban hành, triển khai kế hoạch về tăng cường các các biện pháp an toàn PCCC đối với loại hình này.

mua-bao-hiem-chay-no
mua-bao-hiem-chay-no-2023

Cho đến thời điểm hiện nay, tại các quận, huyện trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, chính quyền địa phương đã triển khai toàn diện các nội dung theo kế hoạch số 3564/KH-CATP ngày 17/8/2022 của CATP về tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC và CNCH đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, quán bar trên địa bàn Thành phố.

Nội dung kiểm tra bao gồm kiểm tra việc thực hiện trách nhiệm PCCC&CNCH của người đứng đầu cơ sở; Kiểm tra hồ sơ tài liệu liên quan đến công tác PCCC;

Kiểm tra về giao thông, nguồn nước, khoảng cách phòng cháy, chống cháy, bậc chịu lửa và quy mô của công trình; Kiểm tra về việc duy trì các điều kiện an toàn PCCC đối với ngôi nhà; Kiểm tra các điều kiện an toàn PCCC&CNCH trong quá trình hàn cắt kim loại, lắp đặt biển quảng cáo…

Thượng tá Trương Thành Lanh – Phó Trưởng Công an Quận 8 kiểm tra công tác đảm bảo an toàn PCCC tại các quán bar, karaoke hoạt động trên địa bàn

Không chỉ có những khu công nghiệp, chung cư, trung tâm thương mại… mới là những nơi có nguy cơ cháy nổ cao mà những quán bar, vũ trường, karaoke cũng là nơi tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ khi ở đây luôn có đông người tập trung trong một không gian kín mít với cách bài trí rất dễ xảy ra hỏa hoạn khi chỉ cần có một sự cố nhỏ.

mua-bao-hiem-chay-no-2023
mua-bao-hiem-chay-no-2023

Cơ sở kinh doanh dưới dạng karaoke, vũ trường, quán bar có diện tích khoảng từ 200 đến 300m2 nhưng chứa với số lượng đông, cao điểm từ 100 đến 200 người và sử dụng các loại có khả năng gây cháy như rượu, bia, shisha và thuốc lá.

Khi cơ quan chức năng kiểm tra đột xuất các tụ điểm quán bar, karaoke thì đã lập biên bản xử phạt các lỗi, trong đó lỗi bố trí sắp xếp vật tư, vật dụng khác cản trở công tác cứu nạn, chèn, chặn cửa thoát nạn, hệ thống điện không đảm bảo, thiết bị báo cháy hỏng…

Quán bar, vũ trường, karaoke là địa điểm vui chơi, giải trí sử dụng nguồn điện, nguồn nhiệt nhiều với những âm thanh cực khủng, âm nhạc sôi động, hệ thống đèn laser luôn hoạt động liên tục với thiết kế ấn tượng.

Âm thanh ánh sáng quán bar chính là linh hồn của quán. Vì vậy, thiết kế của những nơi này hầu như là ở dạng hình hộp, để âm thanh không lọt được ra ngoài thì quán phải có hệ thống cách âm thật kín nên không khí bên trong bar luôn nóng và ngột ngạt.

Chủ quán phải cho dùng nhiều máy lạnh công suất cao thì mới có thể làm mát được không khí bên trong…

Bên cạnh đó, hệ thống đèn điện cũng được sử dụng hết công suất mỗi đêm, một số bar còn cuốn chung đường điện chiếu sáng với đường dây thoát hơi lạnh nên khi một dây điện chập cháy, hoặc dây tổng quá tải thì sẽ kéo theo cả hệ thống điện chập cháy hàng loạt.

Trong không khí ngột ngạt, dày đặc của khói thuốc và bia rượu, các bàn tại sàn đã đông kín người. Ngoài những bàn đèn shisha, nhiều dân chơi còn phì phèo đốt thuốc lá hút cho vui miệng.

mua-bao-hiem-chay-no-2023
mua-bao-hiem-chay-no-2023

Vì thế khắp mọi nơi ở đây, la liệt những đầu lọc thuốc lá. Đặc biệt là ở khu ghế salon và dưới chân những tấm mành treo bằng vải, mặc dù có gạt tàn thuốc lá nhưng nhiều người không bỏ vào mà tiện đâu thì vứt đó.

Mặt trước tòa nhà hầu như bị che chắn bởi các biển quảng cáo, điều kiện thông gió gần như không có nên khi xảy ra cháy sẽ gây ra hiện tượng tụ khói, gây khó khăn cho việc tổ chức cứu nạn, cứu hộ và chữa cháy.

Ngoài ra, tại nơi đây các vật dụng như bàn ghế, cách bài trí đều được thiết kế toàn bộ bằng gỗ, ván ép và nệm mút – là những vật liệu dễ bắt cháy.

Nhiều vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản tại đây còn xuất phát từ nguyên nhân bất cẩn trong việc hàn cắt kim loại trong khi sửa chữa, cải tạo, nâng cấp quán.

Từ các vụ cháy và thực tế tại các quán bar, vũ trường cho thấy, nhiều cơ sở đang còn coi nhẹ công tác phòng cháy chữa cháy. Không chỉ gây thiệt hại về tài sản mà hỏa hoạn còn có thể ảnh hưởng đến tính mạng con người. Vì thế, các quán bar, vũ trường cần phải coi trọng công tác PCCC trước khi sự việc trở nên quá muộn.

Giải pháp

Đối với chủ cơ sở kinh doanh karaoke, phải tuyệt đối tuân thủ, chấp hành quy định của pháp luật về kinh doanh ngành nghề có điều kiện, đặc biệt là quy định an toàn PCCC, trong đó lưu ý một số nội dung sau:

Tổ chức cho nhân viên phục vụ tự tìm hiểu, học tập để có kiến thức, kỹ năng về PCCC và thoát nạn khi có cháy xảy ra; thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở nhân viên, khách hàng chấp hành quy định về an toàn PCCC.

Đồng thời tổ chức quản lý chặt chẽ nguồn lửa, nguồn nhiệt (nơi đun nấu, thờ cúng, đốt vàng mã…); lắp đặt và sử dụng an toàn hệ thống điện, thiết bị điện công suất cao (có thiết bị bảo vệ chống quá tải, chập mạch).

Chuẩn bị sẵn sàng phương tiện chữa cháy tại chỗ; phương án thoát nạn, di chuyển người bị nạn ra nơi an toàn khi có sự cố cháy, nổ xảy ra.

Đối với với người dân, nâng cao ý thức, tự tìm hiểu, học tập để trang bị, nâng cao kỹ năng, kiến thức cơ bản, phổ thông về PCCC và kỹ năng xử lý, thoát nạn khi có cháy, nổ xảy ra tại nơi ở, nơi làm việc, nơi vui chơi giải trí.

Cảnh sát PCCC hướng dẫn người dân trang bị dây thang thoát nạn và kiểm tra cách sử dụng các phương tiện chữa cháy được trang bị.

Khi tham gia đến các nơi vui chơi, giải trí cần chấp hành nghiêm các quy định về sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt; không mang chất cháy, chất nổ đến những nơi này.

Trước khi có hoạt động vui chơi cần quan sát kỹ các lối thoát nạn đề phòng khi có sự cố cháy, nổ xảy ra thì xử lý được kịp thời và an toàn cho chính bản thân mình.

Người dân cần làm gì để tránh hỏa hoạn khi TPHCM nắng nóng

Người dân không để vật dụng, vật tư, hàng hóa gần thiết bị tiêu thụ điện; không sạc pin, sạc dự phòng, điện thoại, máy tính qua đêm hoặc khi không có người ở nhà.

xu-phat-bao-hiem-chay-no-bat-buoc-2024-the-nao
xu-phat-bao-hiem-chay-no-bat-buoc-2024-the-nao

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an TPHCM (PC07) cho biết trong tháng 2, trên địa bàn xảy ra 166 vụ cháy, nổ, tai nạn, sự cố.

Trong đó, có 56 vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng làm 1 người chết, 1 người bị thương, thiệt hại khoảng 343,3 triệu đồng (20 vụ chưa ước tính thiệt hại). Chập điện là một trong những nguyên nhân chính xảy ra cháy.

Hiểm họa do chập điện

Khoảng 6h50 ngày 2/3/2024, người đàn ông ngoài 60 tuổi ngụ tại căn nhà 2 tầng trong hẻm Mai Xuân Thưởng, phường 4 (quận 6) nghe tiếng xẹt của chập điện.

Lúc này, ông phát hiện lửa bùng lên từ một góc nhà. Người này vội dùng vật dụng trong nhà dập lửa nhưng không thành, tháo chạy ra ngoài trong tình trạng bị phỏng một số nơi trên cơ thể.

Khi cảnh sát đến dập lửa, căn nhà đã cháy dữ dội từ tầng 1 lên tầng 2, toàn bộ tài sản bị thiêu rụi.

Một ngày sau, xưởng sản xuất nệm rộng hơn 2.000m2 ở ấp 1, xã Xuân Thới Thượng (huyện Hóc Môn) bùng cháy dữ dội dưới cái nắng 37 độ C. Gần 10 xe cứu hỏa được huy động đến hiện trường dập lửa.

Tuy nhiên, do có nhiều vật liệu dễ cháy và trời nắng, hỏa hoạn lan sang xưởng gỗ bên cạnh. Khi đám cháy được khống chế, nhiều tài sản trong hai nhà xưởng này bị thiêu rụi.

xu-phat-bao-hiem-chay-no-bat-buoc-2024-the-nao
xu-phat-bao-hiem-chay-no-bat-buoc-2024-the-nao

Trước đó, tối 27/2/2024, một cửa hàng bán đồ gỗ mỹ nghệ ở số 36 Cộng Hòa (quận Tân Bình) đang đóng cửa bốc cháy ngùn ngụt. Cảnh sát phải cắt cửa tiếp cận dập lửa.

Khi đám cháy được dập tắt, cảnh sát phát hiện một cụ bà ngoài 70 tuổi bị ngạt khói liền chuyển đi bệnh viện cấp cứu. Nguyên nhân vụ cháy ban đầu được xác định do chập điện.

Hơn 2 tháng trước, hàng nghìn người đang vui chơi, mua sắm, ăn uống tại siêu thị Lotte Mart trên đường Nguyễn Hữu Thọ (quận 7) hốt hoảng tháo chạy khi đám cháy bùng lên tại cửa hàng bán gà rán.

Khói đen mù mịt tỏa ra khắp siêu thị buộc nơi này sơ tán và tạm ngưng hoạt động để xử lý sự cố.

Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an quận 7 đã đến dập lửa và hút khói ra ngoài. Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định nguyên nhân vụ cháy do chập điện ở máy hút khói quầy bán gà rán.

Đây là 4 trong số hàng chục vụ cháy điển hình ở TPHCM thời gian gần đây được xác định nguyên nhân ban đầu do chập điện.

Cách sử dụng điện an toàn

Trước diễn biến phức tạp về tình hình cháy nổ trong mùa khô liên quan đến chập điện, Tổng Công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) đã có những hướng dẫn hộ gia đình, cơ sở sản xuất cách sử dụng điện an toàn.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện EVNHCMC cho biết, người dân cần thiết kế, lắp đặt, sử dụng hệ thống, thiết bị điện đảm bảo tiêu chuẩn và có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng; không sử dụng dây dẫn điện có tiết diện nhỏ hơn tiết diện yêu cầu của thiết bị điện tiêu thụ điện, không câu mắc đấu nối dây điện tùy tiện.

Mỗi hộ gia đình cần lắp thiết bị bảo vệ (aptomat, cầu chì…) phù hợp với công suất sử dụng đối với từng khu vực, từng thiết bị điện có công suất lớn; tách riêng nguồn điện chiếu sáng, sản xuất kinh doanh, phục vụ chữa cháy và thoát nạn.

Người dân không để vật dụng, vật tư, hàng hóa trực tiếp dưới, gần thiết bị tiêu thụ điện, cần đảm bảo duy trì khoảng cách tối thiểu 0,5m; không sạc điện, pin, sạc dự phòng, điện thoại, máy tính khi không có người ở nhà, sạc qua đêm.

Đồng thời, người dân không dựng lều, hàng quán dưới đường dây điện, hành lang an toàn lưới điện cao áp.

Bên cạnh đó, một lãnh đạo Phòng PC07 khuyến cáo, đối với hộ gia đình, chủ hộ phải thường xuyên nhắc nhở các thành viên trong gia đình ý thức, chấp hành nghiêm các quy định về an toàn PCCC.

xu-phat-bao-hiem-chay-no-bat-buoc-2024-the-nao
xu-phat-bao-hiem-chay-no-bat-buoc-2024-the-nao

Người dân không tàng trữ, bố trí nhiều chất cháy trong nhà, sắp xếp đảm bảo khoảng cách an toàn PCCC; kiểm soát thật chặt nguồn nhiệt, rà soát hệ thống điện đảm bảo an toàn; xây dựng các phương án xử lý khi có tình huống cháy nổ xảy ra.

Mỗi nhà dân cần đảm bảo có 2 lối thoát nạn và trang bị ít nhất 2 bình chữa cháy, có giải pháp chống nhiễm khói và các cầu thang trước.

Thực tế cho thấy, từ các vụ cháy nghiêm trọng gây thiệt hại về người và của xảy ra thời gian qua là do người dân chưa trang bị các thiết bị PCCC và chưa có phương án thoát nạn khi cháy… Trong khi đó, cháy nổ có thể xảy ở bất kỳ thời gian nào, địa điểm nào và hoàn cảnh nào, vị này nói.

Mọi thắc mắc liên quan xử phạt bảo hiểm cháy nổ bắt buộc vui lòng liên hệ:

CÔNG TY BẢO HIỂM PETROLIMEX SÀI GÒN

 

⭐️ Ai xử phạt bảo hiểm cháy nổ bắt buộc ?

Trả lời: Cảnh sát phòng cháy chữa cháy.

⭐️ Không mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc có sao không ?

Trả lời: Bị phạt tiền theo quy định của pháp luật

⭐️ Bảo hiểm PJICO bán bảo hiểm cháy nổ bắt buộc lâu chưa?

Trả lời: Chúng tôi bán bảo hiểm này từ năm 1995 tới nay.

One thought on “Xử phạt bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *