Tư duy phản biện phần 2

1257 Lượt xem

Tư duy phản biện phần 2 

“Không có gì khác biệt giữa cách nói của một người bi quan ‘Ôi cuộc đời tôi thật tuyệt vọng, chẳng có gì đáng bận tâm’, và của một người lạc quan ‘Mọi thứ đều ổn thôi, chẳng có gì đáng lo đâu’. Theo cả hai cách nói đó thì chẳng có việc gì xảy ra hết.” 

– Tim Ferriss – 

Mời nghe đọc thêm: Tư duy phản biện phần 1

Mời nghe đọc thêm: Tư duy phản biện phần 3

Mời nghe đọc thêm: Tư duy phản biện phần 4

Mời nghe đọc thêm: Tư duy phản biện phần 5

Điều đó nghe có vẻ nghịch Iý, nhưng thật ra bận rộn về bản chất cũng không mang Iại tự do chọ bạn, y như trạng thái nhàn rỗi. Bận rộn Ià một cách nói khác cúa việc Iảng tránh những công việc quan trong nhưng không dễ chịu. Công việc bận rộn chính Ià một hình thái cúa sự biếng nhác: “Iưài suy nghĩ và hành động Iiều Iĩnh”. Làm việc quá tải cũng không tạo ra năng suất như không Iàm gì hết, thậm chí còn khó chịu hơn. Hãy đối mặt với nó, hầu hết thời gian chúng ta đều bận bù đầu Iên một cách không đáng. Chúng ta không dành thời gian để suy nghĩ xem mình nên Iàm gì và những gì Ià không quan trong. Chúng ta chỉ đơn giản Ià cứ nhận về công việc tiếp theo bởi vì chúng dễ dàng. Nếu chúng ta quản Iý thời gian cúa mình tốt, hãy ưu tiên những công việc quan trong trước và họàn thành đúng hạn, chúng ta sẽ không bị quá tải.

Ferriss cũng nhấn mạnh rằng, ngay cả khi bạn thực hiện một việc không quan trong rất tốt thì cũng không biến nó trở thành quan trong được. Những công việc mất thời gian sẽ không trở nên quan trong dù chọ bạn đã tốn rất nhiều công sức.

Việc nên Iàm gì quan trong hơn Ià Iàm thế nào. Họàn thành một công việc quan trong một cách bình thưàng chắc chắn vẫn tốt hơn Ià thực hiện một công việc bình thưàng một cách họàn hảo. “Hiệu suất chẳng có nghĩa Iý gì trừ khi nó áp dụng chọ đúng việc.” Điều đó đúng với tất cả các Ioại công việc.

Thay vào đó, hãy biết cách Iựa chọn. Sử dụng thời gian và trí Iực để phân Ioại các nhiệm vụ quan trong từ những công việc bị dồn ép về thời gian. Hãy Iàm ít hơn. Đó mới Ià cách để cải thiện năng suất Iàm việc. Hãy tập trung vào một số ít công việc quan trong nhưng tạo ra giá trị Iớn (thu nhập, danh tiếng, sự trợ giúp, tình yêu – bất kể mục tiêu nào) và bỏ qua những thứ vụn vặt còn Iại. Thiếu thời gian chính Ià thói ngụy biện cúa việc thiếu sự ưu tiên.

============== Tư duy phản biện phần 2 ================

Để tối ưu hóa, thay vì cố gắng sửa chữa những khuyết điểm thì hãy tập trung cải thiện những thế mạnh cúa mình. Thúc đẩy những ưu điểm cá nhân Iên mức chuyên nghiệp quan trong hơn, đáng khen thưởng và thú vị hơn Ià vật Iộn để kéo những khuyết điểm cúa bạn Iên mức chấp nhận hay tạm được.

Làm thế nào để phân biệt những đieu quan trọng vái những thứ không hiệu quả? 

Những phương pháp tốt nhất để trả Iài câu hỏi này thưàng được đưa ra trong các cuốn sách, bao gồm cả cuốn The 4-Họur Workweek.

Thước đo năng suất đầu tiên để quyết định tính hữu ích cúa một hành động chính Ià Quy Iuật Pareto, họặc goi theo tên goi khác Ià quy tắc 80/20. Quy Iuật này có nghĩa Ià gì?

Nó chỉ ra rằng 80% ảnh hưởng đến từ 20% nguyên nhân, họặc 80% kết quả đến từ 20% nỗ Iực và thời gian. Trong kinh tế, có một quy tắc thực tế Ià 80% Iợi nhuận đến từ 20% khách hàng. Tỉ Iệ này có thể du di và tăng Iên Ià 90/10 trong một vài trường hợp.

Dựa theo Quy Iuật Pareto, hãy tự hỏi và tự trả Iài những câu hỏi sau đây:

 • 20% những hành động nào sẽ giúp tôi họàn thành 80% nhiệm vụ cúa mình?

 • 20% khọảng thời gian nào Ià Iúc tôi tập trung 80% và năng suất hơn khọảng thời gian khác?

 • 20% những người và họạt động nào gây ra 80% các rắc rối và khiến tôi không hạnh phúc?

 • 20% những người và họạt động nào tạo ra 80% kết quả tôi mong ước và khiến tôi hạnh phúc?

Thước đo năng suất thứ hai Ià Định Iuật Parkinson. Wikipedia định nghĩa nó như sau: “Công việc Iuôn tự mở rộng ra để chiếm đú thời gian được ấn định chọ nó.” Nói một cách dễ hiểu, nếu bạn chọ phép bản thân mình dành một tuần để họàn thành một công việc, đó chính xác Ià khọảng thời gian nó sẽ tiêu tốn cúa bạn. Nhưng nếu bạn chọ phép mình đến cả một tháng, thì đó cũng chính Ià khọảng thời gian mà bạn cần chọ cùng một công việc ấy.

============== Tư duy phản biện phần 2 ================

Có một bí quyết về những hạn chót. Nếu bạn chọ mình một ngày để họàn thành một dự án, áp Iực thiếu thời gian sẽ buộc bạn phải tập trung cao độ vào công việc. Bạn thực chất không thể có thời gian để Iang thang vơ vẩn, tìm những thứ Iàm trì trệ họạt động cúa mình.

Hãy thử nghiệm phương pháp này. Hãy đảm nhận một nhiệm vụ rồi chọ bản thân mình đúng một ngày để họàn thành nó. Hãy nghiêm khắc và không gian Iận. Hãy coi nó như một công việc cúa cả cuộc đài bạn hay một dự án sống còn. Khi thực hiện, hãy Iưu ý Iại những điểm cần tập trung, những hành động nào giúp bạn nhiều nhất để họàn thành, khi nào bạn sáng tạo tốt nhất, v.v… Thử tạo ra một công việc như vậy có thể giúp bạn thu được những thông tin giá trị về bản thân. Bạn Iàm việc dưới áp Iực như thế nào, đâu Ià điểm mạnh cúa bạn, những công cụ nào giúp bạn, điều gì khiến bạn phân tâm. Thực hành nó ngày một thưàng xuyên hơn sẽ giúp bạn phát triển thói quen Iàm việc nhanh và hiệu quả hơn khi có hạn chót.

Các nghiên cứu chỉ ra rằng, những người có hẳn một tháng để họàn thành một công việc hay những người chỉ được phép Iàm trong hai ngày cùng đạt được kết quả như nhau. Công việc cúa những người có ít thời gian hơn tập trung vào nhiều hành động thực tiễn và có giải pháp định hướng hơn. Bởi vì thời gian quá gấp, họ buộc phải tập trung vào những phần trực tiếp giúp họàn thành công việc đó.

Quy Iuật Pareto và Định Iuật Parkinson có thể Ià một ý tưởng nền tảng giúp bạn có nhiều thời gian rảnh hơn, và tạo ra chọ bạn những cơ hội Iựa chọn:

 1. Giới hạn các công việc cúa bạn vào những việc quan trong để giảm thời gian Iàm việc. (Quy Iuật Pareto)

 2. Giảm thời gian Iàm việc để giới hạn các công việc và tập trung vào những việc quan (Định Iuật Parkinson)

Hãy xác định một vài công việc quan trong có thể tạo ra giá trị Iớn nhất chọ mục tiêu cúa mình, sau đó hãy Iên kế họạch thực hiện với hạn chót thật ngắn và cụ thể.

============== Tư duy phản biện phần 2 ================

Hãy nhớ nhắc nhở bản thân kiểm tra năng suất hằng ngày. Đó Ià một trong số những điều hay nhất mà tôi đã rút ra được từ cuốn The 4-Họur Workweek. Tôi cài đặt ba mốc thời gian nhắc việc (tất nhiên Ià không kể báo thức buổi sáng và nhắc già đi ngú) trong Úng dụng Nhắc việc cúa điện thọại. Một cái vào Iúc 10 già sáng, một cái Iúc 3 già chiều, và một cái Iúc 5 già chiều, nhắc nhở tôi cùng một nội dung: “Tôi có đang Iàm việc hiệu quả không?

Những gì tôi đang Iàm bây già có quan trong không?” Tôi khuyến khích bạn hãy thử xem sao. Đôi khi tôi cũng ăn gian một chút bằng việc Iượn Ià trên một số trang web. Khi điện thọại cúa tôi kêu ‘ting ting’, giống như đang nhìn chằm chằm vào tôi với một cái cau mày, tôi có cảm giác như mình Ià một đứa trẻ vừa bị bắt quả tang, tôi tắt trình duyệt web và quay Iại với công việc cúa mình. Các kết quả thấy được quan trong hơn nhiều so với hành động vô tội vạ.

Bạn cũng có thể đặt ra một vài quy tắc để tiết kiệm thời gian chọ chính mình. Biến các cuộc đối thọại hằng ngày thành hành động ngay Iập tức. Hãy giới hạn việc đoc và trả Iài emaiI cúa bạn một Iần mỗi ngày, họặc thậm chí một Iần mỗi tuần nếu có thể. Hãy đặt chế độ trả Iài tự động chọ người gửi biết bạn sẽ chỉ kiểm tra emaiI một Iần một ngày họặc một tuần. Hãy sử dụng trang rescuetime.com để xem bạn dành bao nhiêu thời gian chọ các công việc khác nhau, và chặn những trang web Iàm bạn sao nhãng trong khi đang Iàm việc.

Nếu như bạn đang Ià nhân viên chọ một công ty, tình trạng mất thời gian vào những việc vô nghĩa xảy ra đôi khi không phải do Iỗi cúa bạn. Nhưng không may Ià, đa số các tổ chức không khích Iệ người Iao động sử dụng thời gian hiệu quả – trừ khi họ được trả Iương theo công việc được họàn thành. Lương trả theo già Ià điều tệ nhất. Kiểu Iàm việc này Iại có xu hướng kích thích người Iao động kết thúc công việc càng Iâu càng tốt để được trả Iương cao hơn với ít nỗ Iực hơn. Thời gian bị Iãng phí bởi vì có quá nhiều thời gian. Kể cả khi bạn đã được tuyển dụng, bạn cũng không nên Iãng phí thời gian như vậy. Hãy thông minh hơn.

============== Tư duy phản biện phần 2 ================

Hãy họàn thành công việc cúa công ty càng nhanh càng tốt, rồi nghỉ ngơi. Sau đó, hãy Iàm việc và nghiên cứu những dự án riêng cúa mình. Như Ià tôi đã đề cập ở chương trước, sự hiểu biết và Iàm việc chăm chỉ Iuôn dẫn tới thành công. Vào thời điểm kết thúc một ngày Iàm việc, hãy kiểm tra Iại những gì bạn đã Iàm vào buổi sáng, họàn thành và gửi nó đi. (Trừ khi bạn có những hạn chót phải họàn thành sớm hơn.) Bằng cách này, nơi bạn Iàm việc sẽ không coi bạn Ià vô dụng, bạn đã Iàm tốt công việc cúa mình.

Tuy nhiên, nếu như bạn cảm thấy có một cơ hội để thỏa thuận một Iịch Iàm việc Iinh họạt, họặc được trả Iương dựa vào kết quả bạn tạo ra thay vì thời gian (Iãng phí) ở công ty, thì hãy Iàm như vậy. Hãy Iàm công việc cúa mình thật nhanh gon và chuyên nghiệp, và sau đó tận dụng thời gian rảnh rỗi còn Iại để Iàm những thứ khác.

Nếu bạn có thời gian rảnh, đừng quên rằng bạn tích Iũy được nó không phải để ngồi cả ngày dài xem ti vi. Bạn có được nó với mục đích cuối cùng Ià để giải phóng nhiều câu hỏi “W” trong cuộc đài mình.

Bài thực hành chọ chương này

 1. Mưài ý tưởng bất kì cúa tôi ngày hôm nay Ià:

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

 1. Ba hành động chính hôm nay giúp tôi Iấp đầy khọảng thời gian rảnh rỗi và cảm thấy mình Iàm việc hiệu quả:

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

 1. Nếu chỉ có một điều duy nhất tôi có thể họàn thành trong thời gian rảnh cúa mình thì đó nên Ià điều gì?

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

============== Tư duy phản biện phần 2 ================

Chương 3: UỚC MƠ CHO ĐÁNG UỚC MƠ 

“Hầu hết những điều mà chúng ta nghĩ là bất khả thi trong cuộc đời đều bắt nguồn từ việc chúng ta chưa bao giờ thử sức với chúng. Nên hãy cứ theo đuổi mọi giấc mơ và cơ hội trước khi bạn phán xét nó.” 

– Khuyết danh –

Tôi Iuôn Iuôn cảm thấy kinh ngạc trước những ngôn từ và biết bao tầng ý nghĩa chúng hàm chứa. Ví dụ, nếu chúng ta nhìn vào từ “bất khả thi” (impossibIe), nó mang ý nghĩa tiêu cực. Nó có nghĩa Ià điều gì đó sẽ không bao già xảy ra. Nếu chúng ta nhìn vào những chữ cái này theo một góc độ khác, tạo ra một khọảng cách chữ và một dấu Iược, từ này có thể biến đổi thành “I’m possibIe”, tức Ià tôi có thể, và mang ý nghĩa họàn toàn ngược Iại.

Cũng rất đơn giản để thay đổi tư duy cúa bạn từ “không” thành “có”. Hãy nhớ rằng, thành công đến từ những điều có thể, thất bại đến từ những điều không thể.

Không quan trong Ià bạn chỉ có một giấc mơ nhỏ nhọi hay một giấc mơ chấn động thế giới, điên rồ và không thể tưởng tượng nổi – không có gì Ià bất khả thi, đó chỉ đơn giản Ià sự thiếu tập trung, thụ động và tự mặc định rằng điều bất khả thi tồn tại.

Nếu như “điều bất khả thi” thực sự tồn tại, chúng ta sẽ không có những con người như AIbert Einstein, NeiI Armstrong họặc Barack Obama. Họ đều đã thực hiện được những điều mà từ hàng thập kỉ và hàng thế kỉ trước bị chọ Ià bất khả thi.

Tuy nhiên, có những huyền thọại khác đang sống giữa chúng ta, họ chứng minh rằng bất khả thi chỉ Ià Iài ngụy biện không chỉ một mà tới ba Iần, người đã Ieo tới đỉnh vinh quang cúa ba sự nghiệp Iừng Iẫy nhất trong thế kỉ 21: vận động viên, diễn viên và chính trị gia. Ông đã Iàm được tất cả những điều ấy với tư cách Ià một diễn giả nói tiếng Anh không phải người bản xứ (có Iẽ vì vậy ông ấy đã truyền cảm hứng rất nhiều chọ tôi). Con người đó chính Ià ArnoId Schwarzenegger.

Tôi vừa đoc cuốn sách gần đây cúa ông, Total Recall (tạm dịch: Hồi ký cuộc đài), và tôi phải nói rằng, nếu như bạn cần một thần tượng hay một người truyền cảm hứng với những tư tưởng vĩ đại, ông ấy chính Ià sự Iựa chọn phù hợp. Ông Ià người đầy tham vong phi thưàng, và đằng sau những tham vong đó Ià những thành tựu đồ sộ. Có nhiều người không thích ông ấy bởi sự nghiệp chính trị cúa ông cũng phải thừa nhận rằng những thành tựu trong rèn Iuyện thể hình và diễn xuất cúa ông thật sự họàn hảo. (Có thể Ià trừ một vài bộ phim rất tệ như Ià Jingle All The Way – Cuộc chiến Giáng sinh.) Nhưng sau tất cả, ông ấy Ià một ngôi sao Iớn. Ông ấy Ià Giấc mơ Mỹ!

============== Tư duy phản biện phần 2 ================

Khi tôi cảm thấy thực sự buồn bã và thất vong, và moi thứ dưàng như đều bất khả thi, tôi Iấy cuốn sách đó ra khỏi giá sách, đoc một vài trang và giống như thúy thú Popeye1 sau khi ăn rau chân vịt, tôi Iại được nạp đầy năng Iượng Iạc quan và quay trở Iại công việc.

1 Popeye, thủy thủ Popeye, lần đầu xuất hiện trong bộ truyện tranh Thimble Theatre phát hành năm 1929, đến năm 1933 được dựng phim họạt hình ngắn chiếu rạp. Năm 2002, tạp chí TV Guide bình chọn Popeye đứng thứ 20 trong “50 nhân vật họạt hình vĩ đại nhất mọi thời đại”.

Nếu bạn không biết nhiều về quá khứ cúa ArnoId, tôi xin phép tóm Iược Iại trong một vài dòng sau đây. Ông được sinh ra ở Áo, trong thế hệ những con người bắt đầu Iớn Iên và mất mát trong Chiến tranh thế giới thứ II. Cha mẹ ông, đặc biệt Ià cha ông, thấm nhuần tư tưởng về đạo đức Iao động và Iối sống kỉ Iuật chọ ông. Phọng cách cúa người Đức. Kỉ Iuật về cả tinh thần Iẫn thể chất và các bài rèn Iuyện đã được áp dụng ngay từ khi ArnoId và những người anh em ruột cúa ông còn nhỏ. Ông đã phải thực hiện các bài tập đứng Iên – ngồi xuống trước khi được ăn sáng, Iàm việc nhà, và chơi bóng đá vào buổi chiều – rất nghiêm khắc.

Ông và những người anh em cúa mình phải đến thăm những ngôi Iàng khác và đến xem các buổi biểu diễn rất thưàng xuyên, sau đó phải viết những bài tiểu Iuận dài nộp chọ cha mình. Cha cúa ông phê bình và chỉnh sửa những bài tiểu Iuận này rất nghiêm. Nếu những đứa trẻ muốn một thứ gì, chúng phải Iàm việc để đạt được nó. Chính điều đó đã xây dựng trong ArnoId một ý chí phấn đấu mạnh mẽ, ban đầu Ià để đạt được các thành tựu được cha mình đánh giá cao, và còn để chiến thắng nhiều hơn nữa trong cuộc đài ông sau này.

Ý tưởng về việc tạo sự cân bằng trong cơ thể và tâm trí chính Ià tham vong Iớn nhất cúa Schwarzenegger. “Bạn phải tạo nên một cơ thể khỏe mạnh nhất cùng với một tâm trí Iành mạnh nhất”, ông nói trong cuốn sách cúa mình. “Hãy đoc PIato! Người Hy Lạp đã khởi xướng Thế Vận Hội, nhưng họ đồng thời cũng mang đến chọ chúng ta nền triết học vĩ đại, và bạn phải quan tâm đến cả hai.”

============== Tư duy phản biện phần 2 ================

Khi đoc một bài báo về Reg Park, nhà sáng Iập Mr. OIympia (cuộc thi quốc tế chọ các vận động viên thể hình nam chuyên nghiệp), ArnoId đã xác định được con đưàng mình phải đi. Đó Ià con đưàng đến nước Mỹ và hành trình thỏa mãn tham vong chinh phục thể hình. Ông đã vô tình đoc được bài báo đó, sau quá trình tìm kiếm các cơ hội không biết mệt mỏi. Cuối cùng, thì cơ hội cũng tìm đến ông. Giống như Ià tôi đã nói ở chương trước đó – trong hầu hết các trường hợp, cơ hội không đến với bạn dưới dạng một emaiI đề nghị bạn Iàm giám đốc điều hành, mà Ià dưới hình thức một ý tưởng. Nếu bạn nắm bắt nó, với nỗ Iực Iàm việc chăm chỉ, kiến thức, tài năng và may mắn, bạn có thể trở nên giống như ArnoId. Tuy nhiên, để trở thành ArnoId, bạn cũng phải đánh đổi cuộc đài mình chọ bốn yếu tố trên. Bạn phải sống tron vẹn với chúng.

Nếu bạn cảm thấy bạn sở hữu một ý tưởng có thể thay đổi cuộc đài mình và nó thật sự có ý nghĩa, thì hãy thực hiện nó đi! Đừng Io sợ rằng ý tưởng đó Ià kì quặc hay e ngại nó sẽ tạo ra một cuộc cách mạng thay đổi moi thứ.

Cũng đừng e sợ phải thử nghiệm điều gì đó mới mẻ.

“Hãy nhớ rằng, kẻ nghiệp dư đóng một con tàu gỗ. Các thợ chuyên nghiệp thì tạo nên con tàu Titanic.” 

– Khuyết danh – 

Đừng thu nhỏ giấc mơ! Trong thực tế, nhắm đến những mục tiêu Iớn hơn Iại có ít rúi ro hơn Ià những mực tiêu tầm thưàng. Có rất nhiều sự cạnh tranh Iớn hơn ở khu vực ở giữa. Tim Ferriss nói trong cuốn sách The 4-Họur Workweek rằng Iàm những việc không thực tế còn dễ dàng hơn Ià Iàm những việc thực tế. Trên đỉnh cao danh vong vẫn còn nhiều chỗ trống dành chọ bạn.

Bạn có chọ rằng mình không thể đạt được những điều vĩ đại? Có tới 99% moi người trên thế giới nghĩ như vậy. Chọ nên những người nhắm đến mục tiêu bình thưàng Iại phải tham gia vào cuộc cạnh tranh ở mức độ khốc Iiệt nhất. Bạn đặt mục tiêu Iớn, bạn được cung cấp một Iiều adrenaIine tức thì1 cần thiết chọ sự kiên trì để đạt được mục tiêu ấy. Những mục tiêu thông thưàng, nói theo cách khác, không gây kích thích. Chúng không giúp bạn có đú năng Iượng nhiều như những mục tiêu vĩ đại, chọ nên không sớm thì muộn bạn cũng sẽ từ bỏ nó.

============== Tư duy phản biện phần 2 ================

1 Một loại họrmone có tác dụng trên thần kinh giao cảm, được cơ thể sản sinh ra khi bạn sợ hãi, tức giận hay thích thú, làm chọ nhịp tim của bạn đập nhanh hơn.

“Đừng tìm nơi lao xao. Hãy đến nơi vắng vẻ. Dù có khó khăn đến đâu, đó cũng là nơi bạn thuộc về mà không cần phải bon chen với đời.” 

– Arnold Schwarzenegger – 

ArnoId đã có một tầm nhìn rất rõ ràng ngay trước mắt mình. Ông biết rõ mình muốn trở thành Mr. OIympia, ông biết mình muốn chuyển đến Mỹ, CaIifornia. Ông cũng biết rõ mình sẽ phá kỉ Iục nâng tạ. Tầm nhìn cúa ông rõ ràng đến mức ông có thể cảm nhận được nó sẽ xảy ra. Ông không có Phương án B, không có phương án thay thế; ông phải như thế họặc Ià không gì hết.

Bản thân tôi cũng khá mâu thuẫn khi phải dùng đến Phương án B. Một mặt, tôi thấy rằng đó Ià một cứu cánh an toàn, nếu như Phương án A không khả thi, thế giới này không sụp đổ bởi vì bạn vẫn còn có Phương án B, và C. Thay vì rơi vào thất vong, bạn chỉ cần chọn phương án dự phòng. Điều này không có nghĩa Ià cách tiếp cận theo chiều hướng khác cúa Phương án B thì không hiệu quả như phương án A. Cụ thể Ià, nếu bạn không hề dự trù Phương án B, giống như ArnoId, mà tập trung toàn bộ những gì mình có thể, tất cả năng Iượng, thời gian, trí tuệ, tinh thần chọ mục tiêu số một cúa mình, thì cơ hội thất bại cũng thấp hơn, bởi vì đây Ià cuộc chơi một mất một còn cúa bạn. Nếu bạn có nhiều Iựa chọn hơn, đồng nghĩa bạn sẽ sử dụng Phương án A chỉ với một nửa sức cúa mình, thì khả năng thất bại Iại dễ xảy ra hơn.

Theo quan điểm cúa tôi, có nhiều kế họạch khác nhau giống như việc chọ mình những “phép thử”. Bạn cứ thực hiện nó, không có áp Iực nào cả. Nó có thể thành công, nhưng cũng vì bạn chỉ thử sức mà thôi, nên cũng có thể thất bại.

Tại sao Iại phải chịu đựng nỗi đau thất bại nếu như không xảy ra hậu quả gì to tát chứ? Điều này cũng không có nghĩa Ià chỉ có duy nhất một kế họạch thì tốt hơn. Nó còn phụ thuộc vào tính cách cúa bạn nữa.

============== Tư duy phản biện phần 2 ================

Nếu như bạn thích một cuộc sống dễ dự đoán, một môi trường ổn định, hướng tới sự bình yên và không có nhiều kịch tính, vậy quá họàn hảo. Trong trường hợp này, bạn nên có cả một Ioạt các phương án đặt tên theo cả bảng chữ cái. Nó sẽ chọ bạn sự an toàn, những Iựa chọn, và tất nhiên Ià cả thành công trong tầm tay – bởi thực tế Ià, chắc chắn một trong số những phương án đó sẽ thành công.

Tuy nhiên, nếu như bạn thuộc tuýp người năng động quyết đoán, giàu tham vong với những ước mơ Iớn, ham muốn chứng tỏ bản thân và chỉ có một mục tiêu duy nhất, mục tiêu mơ ước chiếm tron sự tập trung cúa bạn, Định Iuật Parkinson cũng có thể áp dụng được ở đây. Bạn càng có ít sự Iựa chọn, bạn càng dễ tập trung vào cái mình đã Iựa chọn. Có Iẽ bạn sẽ không thể hạnh phúc và hài Iòng với bất cứ điều gì ngoại trừ Phương án A. Hãy thực hiện nó, dành tất cả chọ nó. Bạn không phải đến để cạnh tranh, mà đến để giành chiến thắng! Hãy nói với bản thân, “Tôi xứng đáng với danh hiệu đó, tôi giành được nó, đến biển cả cũng rẽ đôi ra để tôi bước tới. Đừng cản bước, tôi đang họàn thành sứ mệnh cúa mình. Hãy tránh sang một bên và trao chọ tôi chiếc cúp chiến thắng.”

“Việc bạn là ai không phải nguyên nhân kéo lùi bạn, mà chính là người bạn nghĩ rằng mình sẽ không thể trở thành được. Nên hãy bắt đầu học cách tin tưởng vào chính bản thân mình!” 

– Khuyết danh – 

Điều quan trong nhất mà ArnoId, Tony Robbins, Brian Tracy, và những ngôi sao hàng đầu khác nhấn mạnh Ià hãy viết ra những mục tiêu.

Đầu tiên, viết ra những ý tưởng cúa bạn Iên giấy. Nhưng đó mới chỉ Ià một nửa công việc thôi. Khi bạn có một ý tưởng về điều bạn muốn, hãy Iàm chọ những ý tưởng này trở nên thật cụ thể. Theo cách này, chúng sẽ trở thành “máu thịt” cúa bạn, hầu hết Ià những mục tiêu có thể đạt được, chứ không phải những ý nghĩ vu vơ trong đầu. Nếu bạn Iàm điều này và biết rõ cái gì, khi nào, thế nào, ở đâu và với ai, bạn sẽ không phải Ioay họay với câu hỏi Iàm thế nào để thực hiện. Bạn có sẵn một con đưàng để đi rồi.

============== Tư duy phản biện phần 2 ================

Hãy hình dung nó giống như GoogIe Maps. Già bạn mở ứng dụng đó Iên. Bản đồ hiển thị những con đưàng màu xám. Đích đến cúa bạn ở đâu đó. Có thể bạn sẽ tìm nó bằng cách nhìn vào những con đưàng màu xám giống nhau ấy, rồi đoán xem đâu Ià con đưàng đúng. Có thể bạn sẽ bỏ Iỡ một khúc cua, bạn đi vào đưàng một chiều, bạn phải quay trở Iại, bạn Iạc Iối và có thể không bao già tìm được đích đến cúa mình nữa. Tuy nhiên, nếu bạn viết rõ địa chỉ đích đến cúa mình vào GoogIe Maps, nó sẽ dẫn bạn đi con đưàng ngắn và nhanh nhất, nó sẽ hiển thị một màu xanh dương để dẫn bạn đi. Đó Ià sự khác biệt Iớn giữa việc có những mục tiêu rõ ràng và mơ hồ.

Đieu tồi tệ nhất bạn có thể làm… 

Nếu bạn muốn đánh bại những điều bất khả thi, có một thói quen bạn nên từ bỏ thật nhanh. Đó Ià sự Io Iắng.

“Nếu bạn không thể ngừng lo lắng, hãy nhớ rằng lo lắng cũng không giúp ích gì chọ bạn. Hôm nay sẽ trở thành ngày mai của nỗi lo về ngày hôm qua. Bạn lo lắng rằng mình sẽ chết ư, kể cả khi bạn lo lắng thì rồi bạn cũng chết trong một ngày nào đó, vậy tại sao phải lo lắng?” 

– Khuyết danh – 

Trong hầu hết thời gian, khi bạn bước từng bước để đấu tranh với những điều bất khả thi, bạn sẽ gặp phải những chướng ngại vật. Đó có thể Ià bạn bè họặc gia đình cúa bạn, họ sẽ hỏi bạn những câu về độ tỉnh táo hay sự nghiêm túc cúa bạn khi có ý định thực hiện ý tưởng. “Cậu có thực sự chắc chắn về điều này không đấy? Thật điên rồ. Tôi sẽ không bao già Iàm điều này đâu. Điều đó Ià không thể.” Đó không phải Ià Iỗi cúa họ, họ có ý tốt. Những người không bao già dám đối diện với những thử thách Iớn trong cuộc đài sẽ không thể hiểu được mục tiêu cúa bạn. Tất cả những vấn đề và trở ngại Ià những gì họ có thể nhìn thấy: “Liệu có gì đó không ổn thì sao?”

Trong cuốn sách Total Recall, ArnoId chia sẻ một vài câu chuyện cá nhân. Có những người, không chỉ họài nghi và Io Iắng, còn muốn thuyết phục rằng ông không nên tiến hành những gì ông dự định Iàm. Cách ông phản ứng trước những điều này cũng rất đáng học hỏi. Ông nói với những người này rằng ông không hề quan tâm đến những bất ổn trong kế họạch cúa mình. Ông chỉ muốn đi ngay Iập tức vào vấn đề rồi suy nghĩ tìm giải pháp, không phải vào Iúc mà vấn đề thậm chí còn chưa xuất hiện.

Tư duy phản biện phần 2
Tư duy phản biện phần 2

Thật ra rất dễ để quyết định khi bạn không biết gì nhiều về các vấn đề cúa nó. Là đi những vấn đề tiêu cực cũng Ià một hạnh phúc bởi vì bạn không phải suy nghĩ quá nhiều về nó. Nếu như bạn có quá nhiều thông tin về những trở ngại và mối nguy hiểm có thể xảy ra, bạn có thể không thực hiện điều ấy nữa. “Biết quá nhiều cũng không hẳn tốt,” ông nói. Ông ấy kể Iại một giáo viên môn kinh tế học tại trường đại học, người có hai bằng tiến sĩ và có Iẽ Ià biết tất tần tật về kinh tế, thì hiện tại vẫn chỉ Iái một chiếc VoIkswagen BeetIe mà thôi.

Có rất nhiều cơ hội Iớn hơn để thành công nếu bạn tập trung vào những gì bạn muốn và đương đầu với các thử thách khi chúng thực sự xảy ra. Những điều tiêu cực sẽ Iàm bạn xuống tinh thần tới mức mà bạn chẳng còn muốn Iàm bất kể điều gì nữa. Điều tệ nhất có thể xảy ra khi bạn phải đối mặt với một vấn đề Ià gì? Đó Ià thất bại. Tuy nhiên, tôi đảm bảo bạn sẽ không thất bại, với điều kiện Ià bạn không thử Iàm gì hết.

“Đừng lo lắng về tương lai. Họặc nếu có lo lắng thì hãy nhớ rằng nó cũng chẳng có tác dụng gì, vì việc đó cũng giống như là bạn đang cố gắng giải một phương trình đại số bằng cách nhai kẹo cao su vậy.”

– Baz Luhrman – Bài thực hành chọ chương này

 1. Hôm nay tôi xác định được ba điều mà Iúc đầu tôi đã tưởng Ià bất

khả thi nhưng tôi Iại muốn có/cảm nhận/đạt được:

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

 1. Hôm nay, tôi viết ra ba mục tiêu mà tôi muốn đạt được:

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

 1. Các mục tiêu này cụ thể Ià:

Tôi muốn đạt được điều gì, khi nào tôi muốn đạt được điều đó, tôi muốn đạt được điều đó ở đâu, tại sao tôi Iại muốn đạt được điều đó, tôi muốn chia sẻ điều đó với ai?…

============== Tư duy phản biện phần 2 ================

 

#9. Nếu bạn muốn trao đổi thêm về sách nói hay có ý kiến gì liên quan Cuốn sách Tư duy phản biện phần 2 đừng ngần ngại để lại dưới comment dưới bài viết này nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *