Tin tức

Những tin tức mới, các sản phẩm liên quan đến bảo hiểm petrolimex, tin tức bảo hiểm công trình xây dựng, bảo hiểm cháy nổ bắt buộc,bảo hiểm nhà xưởng, bảo hiểm thân vỏ xe ô tô,bảo hiểm thang máy, bảo hiểm trách nhiệm công cộng,bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm mới cập nhật.

PJICO ủng hộ Quỹ phòng chống, điều trị Covid của Bệnh viện Chợ Rẫy
Ngày 14/08/2021, dưới sự tổ chức của Đảng ủy Khối các doanh nghiệp Bộ Công Thương tại TP Hồ Chí Minh, PJICO cùng các đơn vị trong ngành Petrolimex đã trao tặng tổng số tiền 01 tỷ đồng ủng hộ Quỹ phòng chống, điều trị Covid của Bệnh viện Chợ Rẫy – là bệnh viện Trung ương tuyến cuối trong hệ thống các cơ sở điều trị Covid của TP Hồ Chí Minh và các tỉnh khu vực Nam Bộ.

Cập nhật những thông tin mới liên quan đến thị trường bảo hiểm và các sản phẩm của bảo hiểm Petrolimex cập nhật năm 2021 và năm 2022.

Có được sự phát triển như trên là do nhiều yếu tố mang lại. Nhưng trong đó yếu tố quan trọng nhất và cũng là phương châm hoạt động số 1 của Bảo hiểm Petrolimex đó là việc giải quyết bồi thường nhanh chóng, thoả đáng cho khách hàng. Nhận thức sâu sắc vấn đề này, Công ty luôn coi đó là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu trong hoạt động kinh doanh của mình