Thông báo tai nạn bảo hiểm ô tô

3041 Lượt xem

Đây là mẫu thông báo tai nạn bảo hiểm ô tô bản mới nhất của bảo hiểm Petrolimex. Khi bị tai nạn người mua bảo hiểm ô tô có trách nhiệm phải kịp thời thông báo cho chúng tôi. Số điện thoại chăm sóc khách hàng đang áp dụng là 1900545455. Ngoài ra người mua bảo hiểm có thể thông báo cho nhân viên bảo hiểm người đã cấp hợp đồng bảo hiểm cho quý khách tại PJICO trên cả nước. Sau đó, người mua bảo hiểm cần điền thông tin vào biểu mẫu thông báo tai nạn bảo hiểm ô tô và chuyển cho bảo hiểm PJICO.

Mẫu thông báo tai nạn bảo hiểm ô tô

 TCT CỔ PHẦN BẢO HIỂM PETROLIMEX

 PHÒNG GĐBT BẢO HIỂM XE CƠ GIỚI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đọc thêm: Tai nạn ô tô mới nhất 29062021

THÔNG BÁO TAI NẠN VÀ YÊU CẦU BỒI THƯỜNG

      Ngày giờ thông báo tai nạn: …………………………………………………………………………………………….

  1. Nội dung thông báo: ……………………………………………………………………………..

(Lưu ý quan trọng: Người kê khai phải kê khai đầy đủ và trung thực các nội dung dưới đây. PJICO có thể từ chối một phần số tiền bồi thường nếu nhận được nội dung kê khai thiếu trung thực).

Tên chủ xe: ………………………………………………………………Điện thoại:……………………….……………..

Địa chỉ liên hệ:…………………………………………………………………………………………………………………..

Họ tên lái xe: …………………………………………..Giấy phép lái xe số: ………………………….Hạng:………

Địa chỉ liên hệ: ………………………………………………………… Điện thoại: ………..…………………………..

Biển số xe gây tai nạn:……………………………… Trọng tải/số chỗ ngồi (tấn/chỗ): ………………………..

Giấy chứng nhận bảo hiểm số:…………………………..Có hiệu lực từ……/……./……..đến…../……/……..

Tên doanh nghiệp bảo hiểm:…………………………………………………………Nơi cấp:…………………..…..

Ngày, giờ, nơi xảy ra tai nạn:……………………………………………………………………………………………….

Cơ quan công an giải quyết tai nạn:………………………………………………………………………………………

Diễn biến và nguyên nhân tai nạn:………………………………………………………………………………………..(bạn đang đọc bài viết thông báo tai nạn bảo hiểm ô tô)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Tình hình thiệt hại về người:… ………………………….………………………………………………………………..

Đọc thêm: hợp đồng bảo hiểm ô tô

Tình hình thiệt hại về tài sản (nếu là xe ô tô phải ghi rõ biển số xe; họ và tên, địa chỉ, điện thoại của chủ xe, số giấy chứng nhận bảo hiểm, nơi tham gia bảo hiểm):………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Người làm chứng (ghi rõ họ và tên, địa chỉ người chứng kiến tai nạn):……………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Yêu cầu bồi thường và đề xuất khác của chủ xe cơ giới:…………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Cam đoan: Tôi xin cam đoan những kê khai trên đây là đúng sự thực và theo sự hiểu biết của tôi. Nếu có gì sai, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Ngày …. tháng ….năm…

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ và tên)

     Ngày…  tháng…. năm……

CHỦ XE

(Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu nếu có)

Mẫu biên bản giám định thiệt hại bảo hiểm ô tô

BIÊN BẢN GIÁM ĐỊNH THIỆT HẠI TÀI SẢN

Đọc thêm: Sập tường đè bẹp 13 ô tô ở Hà nội  Bảo hiểm nói gì ?

  TCT CỔ PHẦN BẢO HIỂM PETROLIMEX

  PHÒNG GĐBT BẢO HIỂM XE CƠ GIỚI

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

        tham khảo thêm: bảo hiểm vật chất xe ô tô

                                                BIÊN BẢN GIÁM ĐỊNH THIỆT HẠI TÀI SẢN                                                                                                           

Tờ số:…/ Số tờ:…

Hôm nay, vào hồi:………giờ ………..ngày ………..tháng ……….năm 20…

Tại :…………………………………………………………………………………………………

Chúng tôi gồm có:

1 – Đại diện PJICO do Ông ( Bà ):                                      Điện thoại:………..…….……………

2 – …………………………………………………………………………………….….…………

3 – Đại diện Chủ xe do Ông ( Bà ):…………………………Điện thoại:……………………………

4 – ………………………………………………………………………………………..…………

5 – ………………………………………………………………………………………………….

Đọc thêm: Mua bảo hiểm ô tô 2022

I –  XE THAM GIA BẢO HIỂM

TÊN CHỦ XE

………………………………………………….…………………….

BIỂN SỐ ĐĂNG KÝ XE

………………………SK………………… SM……………………..

GIẤY CHỨNG NHẬN

BẢO HIỂM

Số:……………………….Hiệu lực:………………………………….

Loại hình BH:………………………..Mức trách nhiệm…………………

GIẤY PHÉP LÁI XE

Họ tên lái xe:……………………………………….….Hạng:………..

Số giấy phép lái xe:………………… Thời hạn:…………….……….  

GIẤY KIỂM ĐỊNH ATKT&BVMT

Số:…………………….Thời hạn:………………………….…………

ĐĂNG KÝ XE

Số:…………………………………………………………………….

 (Kèm theo mẫu thông báo tai nạn bảo hiểm ô tô)

Đọc thêm: Chế tài bồi thường bảo hiểm xe

II – GIÁM ĐỊNH TÀI SẢN BỊ THIỆT HẠI

Chủ xe:………………………………………………..…………………………………………….

Địa chỉ:……………………………………………………..……………………………………….

Biển số xe:……………………………Nhãn hiệu:………..…………….…….Năm SX:………….

Số máy:…………………………..…………Số khung:.……………….……………………………

Số chỗ ngồi:……….Trọng tải:…………….Dung tích máy:…………….Giá trị xe:…………..….

Loại tài sản khác:……………………………Ký mã hiệu:….………….…Số loại:………..……….

Đọc thêm: Điều khoản bổ sung bảo hiểm ô tô

III – MỨC ĐỘ THIỆT HẠI 

STT

TÊN CHI TIẾT

MỨC ĐỘ THIỆT HẠI

THAY THẾ

PHỤC HỒI

1

 

 

 

 

2

(bạn đang đọc bài viết thông báo tai nạn bảo hiểm ô tô)

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12

(bạn đang đọc bài viết thông báo tai nạn bảo hiểm ô tô)

 

 

 

13

 

 

 

 

14

 

 

 

 

15

 

 

 

 

16

 

 

 

 

17

 

 

 

 

18

 

 

 

 

19

 

 

 

 

20

 

 

 

 

21

(bạn đang đọc bài viết thông báo tai nạn bảo hiểm ô tô)

 

 

 

22

 

 

 

 

23

 

 

 

 

..

Đọc thêm: Bảo hiểm ô tô petrolimex có tốt không ?

 

 

 

Nhận xét và đề nghị của giám định viên:

Kết luận nguyên nhân thiệt hại (Phân tích rõ nguyên nhân: chủ quan, khách quan, xác định lỗi và trách nhiệm của các bên liên quan tới tổn thất)…..……………………………………………..…

……………………………………………………………………………………….……………..

Kiến nghị giải quyết:……………………………………………………………………………….

Sau khi tiến hành giám định chúng tôi cùng thống nhất nội dung như trên. Biên bản lập xong hồi ……… ngày….…/……/.……. đã đọc các bên nghe, thống nhất thông qua và ký tên dưới đây.

NHỮNG NGƯỜI THAM GIA                                  GĐV TRƯỞNG                            GIÁM ĐỊNH VIÊN       

   (Ký, ghi rõ họ tên)                                                  (Kiểm soát)                                (Ký, ghi rõ họ tên) 

== 

Lưu ý khi có tai nạn bảo hiểm ô tô

Nếu bạn cần file word của Thông báo tai nạn bảo hiểm xe ô tô này vui lòng liên hệ số zalo bên dưới bên Bảo hiểm Petrolimex sẽ gửi ngay cho bạn.

Một số lưu ý khi xe bị tai nạn:

thông báo tai nạn, thong bao tai nan bao hiem o to, thông báo tai nạn và yêu cầu bồi thường

Khi xe ô tô bị tai nạn vui lòng gọi ngay lên tổng đài 1900545455 để thông báo tai nạn. Công ty chúng tôi có bộ phận hỗ trợ 24/24 để hướng dẫn khách hàng xử lý tai nạn.(bạn đang đọc bài viết thông báo tai nạn bảo hiểm ô tô)

Thông báo ngay cho PJICO để phối hợp giải quyết, tích cực cứu chữa, hạn chế thiệt hại về người và tài sản, bảo vệ hiện trường tổn thất; đồng thời thông báo cho cơ quan Công an hoặc chính quyền địa phương nơi gần nhất (trừ trường hợp bất khả kháng);

thông báo tai nạn, thong bao tai nan bao hiem o to, thông báo tai nạn và yêu cầu bồi thường

Không được di chuyển, tháo gỡ hoặc sửa chữa tài sản khi chưa có ý kiến chấp thuận của PJICO; trừ trường hợp cần thiết để đảm bảo an toàn, đề phòng hạn chế thiệt hại về người và tài sản hoặc phải thi hành theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Tham khảo thêm: bảo hiểm vật chất xe ô tô**||* bảo hiểm xe ô tô bắt buộc

Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày xảy ra tổn thất (trừ trường hợp bất khả kháng), bên mua bảo hiểm, chủ xe phải thông báo tổn thất bằng văn bản cho PJICO.

thông báo tai nạn, thong bao tai nan bao hiem o to, thông báo tai nạn và yêu cầu bồi thường

Bên mua bảo hiểm, chủ xe phải trung thực trong việc thu thập, cung cấp các thông tin, tài liệu, chứng từ trong hồ sơ bồi thường và tạo điều kiện thuận lợi cho PJICO trong quá trình xác minh tính chân thực của các thông tin, tài liệu, chứng từ đó.(bạn đang đọc bài viết thông báo tai nạn bảo hiểm ô tô)

Trường hợp tổn thất xảy ra có liên quan đến trách nhiệm của Người thứ ba, bên mua bảo hiểm, chủ xe phải thực hiện đúng theo các hướng dẫn của PJICO để bảo lưu quyền khiếu nại và chuyển quyền đòi bồi thường cho PJICO kèm theo toàn bộ hồ sơ, các căn cứ, tài liệu cần thiết và hợp tác chặt chẽ với PJICO để đòi lại người thứ ba trong phạm vi số tiền đã hoặc sẽ được PJICO bồi thường.

thông báo tai nạn, thong bao tai nan bao hiem o to, thông báo tai nạn và yêu cầu bồi thường

Đối với các thiệt hại dẫn đến phải thay thế và được PJICO chấp thuận bồi thường, bên mua bảo hiểm, chủ xe  sau khi thực hiện xong công việc thay thế phải có trách nhiệm bàn giao tài sản đã được thay thế cho PJICO.

Khi xe ô tô bị mất trộm, mất cướp toàn bộ, bên mua bảo hiểm, chủ xe phải thông báo ngay cho cơ quan công an và PJICO được biết để xử lý và thực hiện các công việc theo hướng của cơ quan công an và PJICO.

thông báo tai nạn, thong bao tai nan bao hiem o to, thông báo tai nạn và yêu cầu bồi thường

Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật

Thời hạn yêu cầu bồi thường, khiếu nại và thời hiệu khởi kiện

Thời hạn yêu cầu bồi thường bảo hiểm ô tô theo hợp đồng bảo hiểm là 01 năm kể từ ngày xảy ra sự kiện bảo hiểm. Thời gian xảy ra sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan khác không tính vào thời hạn yêu cầu bồi thường. (bạn đang đọc bài viết thông báo tai nạn bảo hiểm ô tô)

Thời hạn khiếu nại về quyết định bồi thường của PJICO là 90 ngày kể từ ngày chủ xe nhận được thông báo bồi thường của PJICO trừ trường hợp người khiếu nại không thực hiện được quyền khiếu nại theo đúng thời hiệu vì ốm đau, thiên tai, địch họa, đi công tác, học tập ở nơi xa hoặc vì những trở ngại khách quan khác thì thời gian có trở ngại đó không tính vào thời hiệu khiếu nại. Quá thời hạn nêu trên, PJICO sẽ không giải quyết khiếu nại.

thông báo tai nạn, thong bao tai nan bao hiem o to, thông báo tai nạn và yêu cầu bồi thường

Thời hiệu khởi kiện về hợp đồng bảo hiểm là 03 năm kể từ thời điểm phát sinh tranh chấp.

Mọi tranh chấp phát sinh từ hợp đồng bảo hiểm, nếu PJICO và chủ xe không giải quyết được bằng thương lượng sẽ được đưa ra Tòa án tại Việt Nam giải quyết.

tham khảo thêm: giá bảo hiểm vật chất xe ô tô

Nhận mẫu thông báo tai nạn bảo hiểm ô tô PJICO

CÔNG TY BẢO HIỂM PETROLIMEX SÀI GÒN

  • Địa chỉ: Lầu 4, Số 186 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

  • Tổng đài: 1900545455

  • Điện thoại: 0888.605.666 / 0932377138

  • Email: pjicosaigon@gmail.com

  • Website: baohiempetrolimex.com | | thegioibaohiem.net

  • Zalo, Viber: 0932.377.138                                                                                                            

 

⭐️ Mẫu thông báo tai nạn và yêu cầu bồi thường PJICO ?

Trả lời: Liên hệ zalo: 0932377138.

⭐️ Giá bảo hiểm ô tô pjico bao nhiêu ?

Trả lời: Vui lòng cung cấp thông tin xe ô tô để được báo giá bảo hiểm ô tô pjico.

4 thoughts on “Thông báo tai nạn bảo hiểm ô tô

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *