Thông báo bồi thường bảo hiểm xây dựng

2239 Lượt xem

Thông báo bồi thường bảo hiểm xây dựng là một văn bản trong bộ hồ sơ bồi thường bảo hiểm công trình xây dựng . Sau khi xem xét hồ sơ xác định mức độ thiệt hại Bảo hiểm Petrolimex- PJICO sẽ ra thông báo này cho bên được bồi thường. Nếu bên được bồi thường đồng ý sẽ tiến hành chuyển kế toán và chuyển tiền bồi thường cho người được bảo hiểm công trình xây dựng.

Xem thêm: Bản thanh toán bồi thường

Xem thêm: Tờ trình bồi thường

Xem thêm: Thế quyền bồi thường

Thông báo bồi thường bảo hiểm xây dựng
Thông báo bồi thường bảo hiểm xây dựng

THÔNG BÁO BỒI THƯỜNG

Kính gửi : …………tên Người được bảo hiểm/đơn vị pjico…….

– Căn cứ những thiệt hại thực tế của vụ tổn thất .……. xảy ra ngày … / … / …….

– Căn cứ vào các điều kiện điều khoản của Đơn bảo hiểm số …………..… cấp ngày … / … / …….

– Căn cứ vào Công văn số …………. ngày … / … / ……. của Quý Công ty/đơn vị  về việc đề nghị giải quyết bồi thường vụ tổn thất nêu trên.

Sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ tài liệu và đề nghị của Quý Công ty/đơn vị, chúng tôi xin có ý kiến như sau :

1/ Chúng tôi đồng ý bồi thường vụ tổn thất nêu trên cho Quý Công ty/đơn vị số tiền là …………………..(Bằng chữ :…..…………………)

2/ Để có đầy đủ cơ sở thanh toán bồi thường chúng tôi đề nghị Quý Công ty/đơn vị cung cấp bổ sung những chứng từ tài liệu như sau :

– Hóa đơn chứng từ liên quan khắc phục tổn thất (nếu có)

– Văn bản thông báo chấp nhận số tiền bồi thường và cam kết sẽ không còn bất cứ khiếu nại gì nữa với PJICO về tổn thất này khi được thanh toán đầy đủ số tiền số tiền là …………………..(Bằng chữ :…..…………………) vào tài khoản sau :

+ Người thụ hưởng : …………………………………….…..

+ Tài khoản số        : …………………………………………

+ Ngân hàng           : …………………………………………

            Trận trọng kính chào.

Xác nhận của Đơn vị giải quyết

           (Ký tên, đóng dấu)

======================= ***** ===========================

#Tư vấn thêm về thông báo bồi thường bảo hiểm xây dựng 

CÔNG TY BẢO HIỂM PETROLIMEX SÀI GÒN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *