Rủi ro bảo hiểm tài sản

3280 Lượt xem

Các rủi ro bảo hiểm tài sản có rất nhiều rủi ro định danh để người mua có thể lựa chọn cho gói của mình. Thông thường hai rủi ro chính hay gặp và cần thiết nhất đó là cháy nổ đây là hai rủi ro phát sinh thường xuyên nhất gây thiệt hại về tài sản. Trong các rủi ro lại có những điểm loại trừ riêng cần tham khảo kỹ.

Nếu chọn tất cả các rủi ro dưới đây chúng tôi có bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt. Chỉ chọn 2 rủi ro cháy và nổ chúng tôi có bảo hiểm cháy nổ bắt buộc. Nếu chọn gói rộng hơn ngoài những rủi ro dưới đây còn thêm các rủi ro không lường trước được chúng tôi có loại hình bảo hiểm mọi rủi ro tài sản

rủi ro bảo hiểm tài sản

A. HỎA HOẠN (Rủi ro bảo hiểm tài sản)

(do nổ hay bất kỳ nguyên nhân nào khác) nhưng loại trừ:

Động đất, núi lửa phun hoặc các biến động khác của thiên nhiên,

Tham khảo thêm: Mua bảo hiểm tài sản ở sài gòn

Thiệt hại gây ra do

 • bốc cháy vì tài sản tự lên men hay tỏa nhiệt, hoặc

  • chịu tác động của bất kỳ quá trình nào có liên quan đến việc sử dụng nhiệt,

Bất kỳ Thiệt hại nào gây nên bởi hoặc do hậu quả của việc đốt rừng, bụi cây, đồng cỏ, hoang mạc, rừng nhiệt đới, hoặc đốt cháy với mục đích làm sạch đồng ruộng, đất đai, dù là ngẫu nhiên hay không.     

     SÉT

NỔ

(a) Nồi hơi

     hoặc

(b) Hơi đốt

 

được sử dụng với mục đích duy nhất là phục vụ sinh hoạt nhưng loại trừ những Thiệt hại  gây ra do động đất, núi lửa phun hoặc các biến động khác của thiên nhiên.

B. NỔ (Rủi ro bảo hiểm tài sản)

nhưng loại trừ: 

Thiệt hại xảy ra đối với nồi hơi, thùng đun nước bằng hơi đốt, bình chứa, máy móc hoặc thiết bị có sử dụng áp lực hoặc đối với các chất liệu chứa trong các máy móc thiết bị đó do chúng bị nổ,

Tham khảo thêm: Bảo hiểm tài sản doanh nghiệp

rủi ro bảo hiểm tài sản

C. MÁY BAY VÀ CÁC PHƯƠNG TIỆN HÀNG KHÔNG KHÁC HOẶC CÁC THIẾT BỊ TRÊN CÁC PHƯƠNG TIỆN ĐÓ RƠI VÀO (Rủi ro bảo hiểm tài sản)

D. GÂY RỐI, ĐÌNH CÔNG, BÃI CÔNG, SA THẢI (Rủi ro bảo hiểm tài sản)

     những Thiệt hại gây nên trực tiếp bởi:

hành động của bất kỳ người nào tham gia cùng với những người khác vào việc làm mất trật tự xã hội (dù có liên quan đến đình công, bãi công hay sa thải hay không),

hành động của bất kỳ chính quyền hợp pháp trong việc trấn áp hay toan tính trấn áp bất kỳ hành động gây rối nào hay hạn chế tối đa hậu quả của những hành động gây rối đó,

hành động cố ý của bất kỳ người bãi công hay người bị sa thải nào nhằm ủng hộ bãi công hoặc chống sa thải,

rủi ro bảo hiểm tài sản

hành động của bất kỳ chính quyền hợp pháp nào nhằm ngăn chặn hoặc cố gắng ngăn chặn những hành động như vậy hay hạn chế hậu quả của những hành động đó,

Tham khảo thêm: Bảo hiểm tài sản

nhưng loại trừ:

những Thiệt hại gây nên bởi, hay do hậu quả, trực tiếp hay gián tiếp của:

 • các hành động khủng bố của một người hay một nhóm người nhân danh hay có liên quan đến bất kỳ tổ chức nào

 • Phong trào quần chúng có quy mô hoặc có thể phát triển thành một cuộc khởi nghĩa quần chúng,

 • hành động ác ý của bất cứ người nào (dù cho hành động ấy có được thực hiện trong việc gây mất trật tự xã hội hay không) nhưng không phải là những hành động cố ý của người tham gia bãi công hoặc của công nhân bị sa thải nhằm ủng hộ bãi công hoặc chống lại việc sa thải,

rủi ro bảo hiểm tài sản

 • tổn thất do mất thu nhập, do chậm trễ, do mất thị trường hay bất kỳ tổn thất nào mang tính chất hậu quả hay mang tính chất gián tiếp khác dưới bất kỳ phương diện và hình thức nào,

 • Thiệt hại do ngừng toàn bộ hay một phần công việc của Người được bảo hiểm hoặc do làm chậm trễ, bị gián đoạn hay ngừng bất kỳ một quy trình hoạt động nào,

 • Thiệt hại do Người được bảo hiểm bị tước quyền sở hữu vĩnh viễn hay tạm thời do tài sản bị tịch biên, tịch thu, trưng dụng, phá huỷ theo lệnh của nhà cầm quyền hợp pháp,

 • Thiệt hại do Người được bảo hiểm bị tước quyền sở hữu vĩnh viễn hay tạm thời bất kỳ ngôi nhà nào, do bị người khác chiếm hữu bất hợp pháp,

Tuy nhiên, bảo hiểm PJICO không được miễn trách nhiệm theo các điểm 2(c) hoặc 2(d) đối với những Thiệt hại vật chất xảy ra với tài sản được bảo hiểm trước khi bị tước quyền sở hữu tạm thời hoặc trong thời gian bị tước quyền sở hữu tạm thời.

Tham khảo thêm: khiếu nại bồi thường bảo hiểm

rủi ro bảo hiểm tài sản

E. HÀNH ĐỘNG ÁC Ý (Rủi ro bảo hiểm tài sản)

Thiệt hại xảy ra đối với tài sản được bảo hiểm mà nguyên nhân trực tiếp là hành động ác ý của bất cứ người nào (dù cho hành động này có xảy ra trong quá trình gây rối trật tự xã hội hay không) nhưng loại trừ những Thiệt hại do trộm cắp hay cố gắng thực hiện hành động trộm cắp.

PJICO chỉ đồng ý bảo hiểm rủi ro này khi Người được bảo hiểm mua bảo hiểm cho Rủi ro D và áp dụng các điểm loại trừ của rủi ro D (ngoại trừ điểm loại trừ 1(c)).

F. ĐỘNG ĐẤT, NÚI LỬA PHUN, BAO GỒM CẢ LỤT VÀ NƯỚC BIỂN TRÀN DO HẬU QUẢ CỦA ĐỘNG ĐẤT VÀ NÚI LỬA PHUN (Rủi ro bảo hiểm tài sản)

G. GIÔNG VÀ BÃO (Rủi ro bảo hiểm tài sản) nhưng loại trừ:

(a)        Thiệt hại gây ra do:

 • Nước tràn từ các nguồn nước tự nhiên hay nhân tạo, các kênh, hồ, đê, đập, các bể chứa nước, thiết bị chứa nước hay đường ống dẫn,

 • Nước tràn từ biển dù là do bão hay các nguyên nhân nào khác gây ra,

(b)     Thiệt hại gây ra do sương muối, sụt lở đất,

rui-ro-bao-hiem-tai-san-gom-nhung-gi
rui-ro-bao-hiem-tai-san-gom-nhung-gi
 • Thiệt hại xảy ra đối với bạt che nắng, bình phong, biển quảng cáo, các trang thiết bị lắp đặt phía ngoài, hàng rào, cổng ngõ và các động sản khác để ngoài trời.

 • Thiệt hại xảy ra đối với các công trình đang trong giai đoạn xây dựng, cải tạo hay sửa chữa, trừ khi tất cả các cửa ra vào, cửa sổ, các ô mở khác đã được hoàn thành và bảo vệ chống giông bão.

 • Thiệt hại do nước hoặc mưa, ngoại trừ nước và mưa tràn vào các công trình thông qua các cửa và các ô trống khác do tác động trực tiếp của giông bão.

Tham khảo thêm: Giám định bảo hiểm tài sản

H.  GIÔNG TỐ, BÃO, LŨ LỤT (Rủi ro bảo hiểm tài sản) nhưng loại trừ: 

 • Thiệt hại gây ra do sương muối, sụt lở đất,

 • Thiệt hại xảy ra đối với bạt che nắng, bình phong, biển quảng cáo, các trang thiết bị lắp đặt phía ngoài, hàng rào, cổng ngõ và các động sản khác để ngoài trời,

 • Thiệt hại xảy ra đối với các công trình đang trong giai đoạn xây dựng, cải tạo hay sửa chữa, trừ khi tất cả các cửa ra vào, cửa sổ, các ô mở khác đã được hoàn thành và bảo vệ chống giông bão.

 • Thiệt hại do nước hoặc mưa, ngoại trừ nước và mưa tràn vào các công trình thông qua các cửa và các ô trống khác do tác động trực tiếp của giông bão,

 • Thiệt hại do nước tràn từ các bể chứa nước, thiết bị chứa nước hoặc đường ống dẫn nước thuộc quyền kiểm soát và sở hữu của Người được bảo hiểm.

rui-ro-bao-hiem-tai-san-gom-nhung-gi
rui-ro-bao-hiem-tai-san-gom-nhung-gi

I. VỠ HAY TRÀN NƯỚC TỪ CÁC BỂ CHỨA NƯỚC, THIẾT BỊ CHỨA NƯỚC HOẶC ĐƯỜNG ỐNG DẪN NƯỚC (Rủi ro bảo hiểm tài sản) nhưng loại trừ :

(a)        Thiệt hại do nước thoát ra, rò rỉ từ hệ thống Sprinkler được lắp đặt tự động,

(b)        Thiệt hại tại những công trình, ngôi nhà bỏ trống hoặc không có người sử dụng.

J. XE CỘ HAY SÚC VẬT KHÔNG THUỘC QUYỀN SỞ HỮU, KIỂM SOÁT CỦA NGƯỜI ĐƯỢC BẢO HIỂM HAY NHÂN VIÊN CỦA HỌ ĐÂM VÀO (Rủi ro bảo hiểm tài sản)

Trên đây là các rủi ro định danh trong bảo hiểm tài sản

Kho hàng 700 m2 trên đất quốc phòng cháy dữ dội

Nhà kho 700 m2 trên đất quốc phòng ở xã An Hồng, huyện An Dương cháy dữ dội, lực lượng chức năng huy động robot và nhiều xe cứu hỏa đến hiện trường.

Đám cháy bùng phát khoảng 20h ngày 22/2, lửa lan nhanh dữ dội, sáng rực cả một vùng. Cột khói đen bốc cao hàng trăm mét, kèm nhiều tiếng nổ lớn phát ra từ khu vực bị cháy.

Nhận được tin báo, Công an TP Hải Phòng điều động 15 xe cứu hoả, robot chữa cháy TAF 35 cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Khu vực cháy có nhiều kho chứa hàng rộng hàng nghìn m2, thuộc quản lý của Ban Chỉ huy quân sự quận Hồng Bàng. Kho hàng cháy rộng 700 m2, kết cấu khung thép, mái tôn, chứa nhiều đồ nhựa và các vật dụng dễ cháy khác.

rui-ro-bao-hiem-tai-san-gom-nhung-gi
rui-ro-bao-hiem-tai-san-gom-nhung-gi

Toàn bộ nhà kho đổ sập, lực lượng PCCC và cứu nạn cứu hộ phải huy động 3 máy xúc để dọn đường cho robot chữa cháy tiến sâu vào bên trong dập lửa.

Robot TAF 35 do công ty của Đức chế tạo, tầm phun 80 m, được vận hành từ xa trong bán kính 300 m để đảm bảo an toàn cho lực lượng chữa cháy. Phương tiện này mới được trang bị cho Công an Hải Phòng năm ngoái và sử dụng trong những vụ cháy phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ, khó tiếp cận hiện trường.

Đến 23h30, đám cháy được dập tắt. Có mặt ở hiện trường, ông Lê Văn Cường, Phó chủ tịch UBND huyện An Dương cho biết chưa ghi nhận thiệt hại về người.

Nguyên nhân cháy đang được điều tra làm rõ.

Liên hệ tư vấn rủi ro bảo hiểm tài sản tại PJICO

CÔNG TY BẢO HIỂM PETROLIMEX SÀI GÒN

⭐️ Những tài sản nào có thể mua bảo hiểm ?

Trả lời: Những tài sản cố định, hữu hình, có thể bị thiệt hại bởi cháy nổ…

⭐️ Bảo hiểm tài sản giá bao nhiêu?

Trả lời: Còn tùy thuộc vào giá trị của tài sản bạn liên hệ báo giá 0932377138.

⭐️ Bảo hiểm tài sản của Petrolimex tốt không ?

Trả lời: Bảo hiểm Petrolimex đã bảo hiểm tài sản từ 1995 đến này là hơn 26 năm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *