quyền lợi khi mua bảo hiểm thân vỏ ô tô

3295 Lượt xem

quyền lợi khi mua bảo hiểm thân vỏ ô tô tại Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex- PJICO. Kèm theo đó chúng tôi xin giới thiệu các nghĩa vụ kèm theo của bảo hiểm này.

Bên mua bảo hiểm, chủ xe có quyền lợi như sau:

1.1.Được yêu cầu bảo hiểm PJICO giải thích các điều kiện, điều khoản bảo hiểm; cấp giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc đơn bảo hiểm;

1.2. Được yêu cầu bảo hiểm PJICO bồi thường theo thoả thuận trong hợp đồng bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm; Số tiền bồi thường là tổn thất thực tế tối đa bằng số tiền bảo hiểm tương đương giá trị thực tế của xe tại thời điểm mua bảo hiểm thân vỏ ô tô.

Được bồi thường toàn bộ các chi phí sửa chữa xe trong trường hợp tai nạn, sự kiện thuộc phạm vi bảo hiểm trừ mức khấu trừ bảo hiểm.

Tham khảo thêm:Bảo hiểm thân vỏ ô tô

Được công ty bảo hiểm hỗ trợ hướng dẫn xử lý miễn phí khi có tai nạn xảy ra.

quyền lợi khi mua bảo hiểm thân vỏ ô tô

quyền lợi khi mua bảo hiểm thân vỏ ô tô

Chi phí ngăn ngừa tổn thất

Được bảo hiểm PJICO chi trả Chi phí ngăn ngừa hạn chế tổn thất phát sinh thêm và Chi phí cứu hộ và vận chuyển xe bị thiệt hại tới nơi sửa chữa gần nhất tối đa không vượt quá 10% số tiền bảo hiểm.

Được PJICO sẽ trả tiền bồi thường chi phí sửa chữa, thay thế những thiệt hại thực tế của động cơ do xe hoạt động trong vùng đang bị ngập nước hoặc nước lọt vào động cơ gây ra hiện tượng thủy kích.

Được PJICO đồng ý chấp nhận cơ sở sửa chữa (garage) mà chủ xe lựa chọn ở thời điểm ký kết hợp đồng bảo hiểm

Tham khảo thêm: giá bảo hiểm thân vỏ ô tô

Được PJICO sẽ bồi thường các bộ phận bị hư hỏng cần phải thay thế thuộc phạm vi bảo hiểm mà không trừ phần hao mòn (khấu hao) sử dụng

Được bảo hiểm petrolimex chịu trách nhiệm thanh toán chi phí thực tế, hợp lý để thay thế bộ phận bị tổn thất hoặc trả bằng tiền cho chủ xe cơ giới để bù đắp tổn thất thuộc phạm vi bảo hiểm trên cơ sở xác định được chi phí khắc phục tổn thất có thể phải trả trường hợp Xe bị mất trộm, cướp bộ phận

quyền lợi khi mua bảo hiểm thân vỏ ô tô

quyền lợi khi mua bảo hiểm thân vỏ ô tô

1.3.Chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm theo thoả thuận trong hợp đồng bảo hiểm hoặc theo quy định của pháp luật;

1.4.Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

Tham khảo thêm: bán bảo hiểm thân vỏ ô tô ở sài gòn

Bên mua bảo hiểm, chủ xe có nghĩa vụ:

2.1.Đóng phí bảo hiểm đầy đủ, theo thời hạn và phương thức đã thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm;

2.2.Khi yêu cầu bảo hiểm phải kê khai đầy đủ, trung thực những nội dung trong Giấy yêu cầu bảo hiểm theo mẫu của PJICO;

2.3.Tạo điều kiện thuận lợi để bảo hiểm PJICO xem xét tình trạng xe trước khi cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm;

2.4.Trường hợp thay đổi mức độ rủi ro được bảo hiểm dẫn đến những yếu tố làm thay đổi cơ sở tính phí bảo hiểm, bên mua bảo hiểm, chủ xe phải thông báo cho PJICO trong vòng 15 ngày kể từ ngày có sự thay đổi đó.

2.4.1.Khi có sự thay đổi những yếu tố làm cơ sở để tính phí bảo hiểm, dẫn đến giảm các rủi ro được bảo hiểm thì bên mua bảo hiểm có quyền yêu cầu PJICO giảm phí bảo hiểm cho thời gian còn lại của hợp đồng bảo hiểm. Trong vòng 5 ngày kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu giảm phí của bên mua bảo hiểm, PJICO phải có công văn, văn bản trả lời bên mua bảo hiểm về việc chấp thuận hoặc không chấp thuận việc giảm phí bảo hiểm .

Tham khảo thêm: hợp đồng bảo hiểm thân vỏ xe ô tô

Trong trường hợp Bảo hiểm PJICO không chấp nhận giảm phí bảo hiểm thì bên mua bảo hiểm có quyền đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng bảo hiểm.

Khi có sự thay đổi những yếu tố làm cơ sở để tính phí bảo hiểm, dẫn đến tăng các rủi ro được bảo hiểm thì PJICO có quyền tính lại phí bảo hiểm cho thời gian còn lại của hợp đồng bảo hiểm. Trong trường hợp bên mua bảo hiểm không chấp nhận tăng phí bảo hiểm thì PJICO có quyền đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng bảo hiểm.

quyền lợi khi mua bảo hiểm thân vỏ ô tô

quyền lợi khi mua bảo hiểm thân vỏ ô tô

2.5.      Tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn giao thông đường bộ.

Bên mua bảo hiểm, chủ xe phải có trách nhiệm

2.6.      Khi xảy ra tổn thất, bên mua bảo hiểm, chủ xe phải có trách nhiệm:

2.6.1.   Thông báo ngay cho bảo hiểm Petrolimex để phối hợp giải quyết, tích cực cứu chữa, hạn chế thiệt hại về người và tài sản, bảo vệ hiện trường tổn thất; đồng thời thông báo cho cơ quan Công an hoặc chính quyền địa phương nơi gần nhất (trừ trường hợp bất khả kháng);

2.6.2.   Không được di chuyển, tháo gỡ hoặc sửa chữa tài sản khi chưa có ý kiến chấp thuận của PJICO; trừ trường hợp cần thiết để đảm bảo an toàn, đề phòng hạn chế thiệt hại về người và tài sản hoặc phải thi hành theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Tham khảo thêm: các gói bảo hiểm thân vỏ xe ô tô 

2.6.3.   Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày xảy ra tổn thất (trừ trường hợp bất khả kháng), bên mua bảo hiểm, chủ xe phải thông báo tổn thất bằng văn bản cho bảo hiểm Petrolimex.

2.7.      Bên mua bảo hiểm, chủ xe phải trung thực trong việc thu thập, cung cấp các thông tin, tài liệu, chứng từ trong hồ sơ bồi thường và tạo điều kiện thuận lợi cho PJICO trong quá trình xác minh tính chân thực của các thông tin, tài liệu, chứng từ đó.

quyền lợi khi mua bảo hiểm thân vỏ ô tô

quyền lợi khi mua bảo hiểm thân vỏ ô tô

Bảo lưu quyền khiếu nại cho PJICO

Trường hợp tổn thất xảy ra có liên quan đến trách nhiệm của Người thứ ba, bên mua bảo hiểm, chủ xe phải thực hiện đúng theo các hướng dẫn của bảo hiểm PJICO để bảo lưu quyền khiếu nại và chuyển quyền đòi bồi thường cho PJICO kèm theo toàn bộ hồ sơ, các căn cứ, tài liệu cần thiết và hợp tác chặt chẽ với PJICO để đòi lại người thứ ba trong phạm vi số tiền đã hoặc sẽ được PJICO bồi thường.

Đối với các thiệt hại dẫn đến phải thay thế và được PJICO chấp thuận bồi thường, bên mua bảo hiểm, chủ xe  sau khi thực hiện xong công việc thay thế phải có trách nhiệm bàn giao tài sản đã được thay thế cho bảo hiểm PJICO.

quyền lợi khi mua bảo hiểm thân vỏ ô tô

Khi xe ô tô bị mất trộm, mất cướp toàn bộ, bên mua bảo hiểm, chủ xe phải thông báo ngay cho cơ quan công an và PJICO được biết để xử lý và thực hiện các công việc theo hướng của cơ quan công an và PJICO.

Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Tư vấn thêm về quyền lợi khi mua bảo hiểm thân vỏ xe ô tô liên hệ:

CÔNG TY BẢO HIỂM PETROLIMEX SÀI GÒN

⭐️ bảo hiểm thân vỏ ô tô có bắt buộc không ?

Trả lời: Không. Bạn thấy rủi ro hoặc ngân hàng yêu cầu thì mua thôi.

⭐️ Bảo hiểm thân vỏ ô tô mua ở đâu ?

Trả lời: Chúng tôi có đại lý ở các ngân hàng, showroom liên hệ 0932377138.

2 thoughts on “quyền lợi khi mua bảo hiểm thân vỏ ô tô

  1. Pingback: Các gói bảo hiểm thân vỏ xe ô tô – baohiempetrolimex.com

  2. Pingback: Tai nạn ô tô mới nhất ngày 03082021 – baohiempetrolimex.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *