Quy tắc điều khoản biểu phí bảo hiểm

2137 Lượt xem

Quy tắc điều khoản biểu phí bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng và các điểm loại trừ bảo hiểm theo theo thông tư 329 về bảo hiểm xây dựng.

Quy tắc theo thông tư 329 về bảo hiểm xây dựng

Quy tắc bảo hiểm là tập hợp các quy định cấu thành các điều khoản bảo hiểm đối với bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng được quy định tại Thông tư này.Quy tắc điều khoản biểu phí bảo hiểm

Điều khoản theo thông tư 329 về bảo hiểm xây dựng

Điều khoản bảo hiểm là nội dung cụ thể của các quy định đối với bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng, bao gồm:

a) Điều khoản bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng.

b) Điều khoản bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng.

c) Điều khoản bảo hiểm đối với người lao động thi công trên công trường.

Tham khảo thêm: Thông tư 329 về bảo hiểm xây dựng

Quy tắc điều khoản biểu phí bảo hiểm

Quy tắc điều khoản biểu phí bảo hiểm

Biểu phí theo thông tư 329 về bảo hiểm xây dựng

Biểu phí bảo hiểm, phụ phí bảo hiểm được quy định như sau:

a) Đối với bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng: Quy định tại Phụ lục 7 ban hành kèm theo Thông tư này.

b) Đối với bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng: Quy định tại Phụ lục 8 ban hành kèm theo Thông tư này.

c) Đối với bảo hiểm đối với người lao động thi công trên công trường: Quy định tại Phụ lục 9 ban hành kèm theo Thông tư này.

Tham khảo thêm : Quyền và nghĩa vụ của bên mua bảo hiểm

Quy tắc điều khoản biểu phí bảo hiểm

Ngoài việc tham gia bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng theo điều khoản bảo hiểm, phí bảo hiểm, số tiền bảo hiểm tối thiểu quy định tại Thông tư này, bảo hiểm PJICO và bên mua bảo hiểm có thể thỏa thuận mở rộng điều khoản bảo hiểm, số tiền bảo hiểm cao hơn và phí bảo hiểm tương ứng tại hợp đồng bảo hiểm phù hợp với quy định của pháp luật.

Loại trừ theo theo thông tư 329 về bảo hiểm xây dựng

Bảo hiểm PJICO không có trách nhiệm bồi thường cho các tổn thất sau:

a) Tổn thất phát sinh từ hành vi cố ý, như:

– Tổn thất phát sinh do bạo loạn, đình công, hành động của các thế lực thù địch.

Tham khảo thêm: Trình tự giao kết hợp đồng bảo hiểm

Quy tắc điều khoản biểu phí bảo hiểm

– Tổn thất phát sinh từ hành vi cố ý vi phạm pháp luật của bên mua bảo hiểm hoặc người được bảo hiểm (quy định này không áp dụng đối với bảo hiểm cho người lao động thi công trên công trường trong trường hợp người lao động tự vệ, cứu người, cứu tài sản hoặc sử dụng các chất kích thích để điều trị theo chỉ định của bác sĩ).

– Tổn thất phát sinh do lỗi thiết kế của nhà thầu tư vấn đối với công trình xây dựng (quy định này chỉ áp dụng đối với bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng).

– Tổn thất phát sinh do nhà thầu tư vấn cố ý lựa chọn phương pháp thi công, tính toán, đo đạc, thiết kế, sử dụng vật liệu chưa được thử nghiệm, tư vấn sử dụng các chất amiăng hoặc các nguyên liệu có chứa chất amiăng (quy định này chỉ áp dụng đối với bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng).

Mời tham khảo thêm: Chi tiết bảo hiểm công trình theo thông tư 329

Quy tắc điều khoản biểu phí bảo hiểm

Quy tắc điều khoản biểu phí bảo hiểm

b) Tổn thất không mang tính ngẫu nhiên, như:

– Tổn thất do hiện tượng ăn mòn, mài mòn, ôxy hóa, mục rữa, kết tạo vẩy cứng (như han gỉ, đóng cặn hoặc các hiện tượng tương tự khác), khuyết tật của nguyên vật liệu (quy định này chỉ áp dụng đối với các công trình xây dựng quy định tại điểm a khoản 1 Điều 15 Thông tư này).

Mời tham khảo thêm: Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn

– Tổn thất do hiện tượng ăn mòn, mài mòn, ôxy hóa, khuyết tật của nguyên vật liệu (quy định này chỉ áp dụng đối với các công trình xây dựng quy định tại điểm b khoản 1 Điều 15 Thông tư này).

c) Tổn thất không lượng hóa được bằng tiền, như:

Các tổn thất đối với dữ liệu, phần mềm và các chương trình máy tính được nhà thầu tư vấn sử dụng để thực hiện công việc khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng (quy định này chỉ áp dụng đối với bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng).

Mời tham khảo thêm: Giám định bồi thường bảo hiểm công trình

d) Tổn thất mang tính thảm họa, như:

– Tổn thất phát sinh do chiến tranh, hành động khủng bố, phản ứng hạt nhân, phóng xạ hạt nhân, nhiễm phóng xạ.  

– Tổn thất do việc tư vấn khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng dẫn đến gây ô nhiễm, nhiễm bẩn đối với môi trường và bên thứ ba (quy định này chỉ áp dụng đối với bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng).

đ) Tổn thất phát sinh trong trường hợp bên mua bảo hiểm không có quyền lợi có thể được bảo hiểm theo quy định tại khoản 9 Điều 3 Luật Kinh doanh bảo hiểm.

Tham khảo thêm: bảo hiểm  đối với người lao động thi công trên công trường

Bảo hiểm Petrolimex có trách nhiệm thỏa thuận với bên mua bảo hiểm và ghi rõ tại hợp đồng bảo hiểm các trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều này và các loại trừ trách nhiệm bảo hiểm khác (nếu có) thuộc các tổn thất quy định tại khoản 2 Điều 6 Nghị định số 119/2015/NĐ-CP và phù hợp với quy định pháp luật.

Thêm thông tin liên quan Quy tắc điều khoản biểu phí bảo hiểm

CÔNG TY BẢO HIỂM PETROLIMEX SÀI GÒN

⭐️ Quy định về bảo hiểm công trình hiện nay là gì?

Trả lời: Đó là thông tư 329 và nghị định 119 vui lòng liên hệ với chúng tôi để nhận file.

⭐️ bảo hiểm công trình xây dựng có bắt buộc không ?

Trả lời: Liên hệ chi nhánh gần nhất hoặc 0932377138 để được tư vấn.

2 thoughts on “Quy tắc điều khoản biểu phí bảo hiểm

  1. Pingback: Quyền và nghĩa vụ của bên mua – baohiempetrolimex.com

  2. Pingback: Trình tự giao kết hợp đồng bảo hiểm – baohiempetrolimex.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *