quy định về bảo hiểm vật chất xe ô tô

3863 Lượt xem

quy định về bảo hiểm vật chất xe ô tô hiện nay là gì ? Bảo hiểm vật chất xe ô tô là loại hình bảo hiểm tự nguyện Chủ xe, lái xe tự nguyện mua bảo hiểm cho xe của mình để khi sử dụng xe không may bị tai nạn, thiên tai, cháy nổ, trộm cướp nguyên xe thì công ty bảo hiểm sẽ bồi thường, đền bụ lại những thiệt hại này cho chủ xe.

bảo hiểm vật chất xe ô tô,phí bảo hiểm vật chất xe ô to 2020,bao hiem vat chat xe oto,phí bảo hiểm vật chất xe ô tô,cách tính phí bảo hiểm vật chất xe ô tô,

quy định về bảo hiểm vật chất xe ô tô đang áp dụng hiện nay là QUY TẮC BẢO HIỂM VẬT CHẤT XE Ô TÔ Ban hành kèm theo Quyết định số 910/PJICO-QĐ-TGĐ ngày 17 tháng 12 năm 2018 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex- PJICO.

Tham khảo thêm: bảo hiểm vật chất xe ô tô pjico

Quy định về bảo hiểm vật chất xe ô tô- hợp đồng bảo hiểm :

Hợp đồng bảo hiểm xe ô tô là sự thoả thuận giữa bên mua bảo hiểm và PJICO, theo đó bên mua bảo hiểm phải đóng phí bảo hiểm, PJICO phải bồi thường cho người được bảo hiểm/chủ xe khi xảy ra sự kiện bảo hiểm.

Hợp đồng bảo hiểm phải được lập thành văn bản, bao gồm: Quy tắc; Điều khoản; Giấy yêu cầu bảo hiểm có chữ ký của chủ xe hoặc người đại diện hợp pháp của chủ xe; Giấy chứng nhận bảo hiểm/Đơn bảo hiểm là bằng chứng của việc giao kết hợp đồng bảo hiểm; Sửa đổi bổ sung và các thỏa thuận khác (nếu có).

bảo hiểm vật chất,giá bảo hiểm vật chất xe ô tô,bảo hiểm vật chất xe ô to,bảo hiểm vật chất ô tô,bảo hiểm vật chất xe cơ giới,cách tính bảo hiểm vật chất xe ô tô

Quy định về thời gian bảo hiểm

Thời hạn bảo hiểm trong quy định về bảo hiểm vật chất xe ô tô

Thời hạn bảo hiểm bắt đầu và kết thúc được ghi trên Hợp đồng bảo hiểm/Giấy chứng nhận bảo hiểm.

Trường hợp chuyển quyền sở hữu xe được bảo hiểm, hợp đồng bảo hiểm mặc nhiên có hiệu lực đối với chủ xe mới trừ trường hợp chủ xe cũ yêu cầu chấm dứt hợp đồng bảo hiểm.

Tham khảo thêm: Bảo hiểm vật chất xe ô tô

Chấm dứt hợp đồng bảo hiểm 

Hợp đồng bảo hiểm chấm dứt trong trường hợp chủ xe không đóng đủ phí bảo hiểm theo thời hạn thanh toán phí bảo hiểm đã thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm giao kết ban đầu và PJICO không có thỏa thuận cho bên mua bảo hiểm nợ phí theo quy định pháp luật.(quy định về bảo hiểm vật chất xe ô tô)

quy định về bảo hiểm vật chất xe ô tô

bao hiem vat chat oto,bảo hiểm vật chất và bảo hiểm thân vỏ,phí bảo hiểm vật chất xe ô to 2019,mua bảo hiểm vật chất xe ô tô,có nên mua bảo hiểm vật chất xe ô tô

 Chủ xe phải có nghĩa vụ đóng đầy đủ phí bảo hiểm theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm. Trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày chấm dứt hợp đồng bảo hiểm, PJICO phải hoàn lại cho chủ xe phần phí bảo hiểm đã đóng thừa (nếu có) hoặc yêu cầu chủ xe đóng đủ phí bảo hiểm đến thời điểm chấm dứt hợp đồng bảo hiểm. PJICO không phải hoàn phí bảo hiểm trong trường hợp đã xảy ra sự kiện bảo hiểm.

Tham khảo thêm: Giá bảo hiểm vật chất xe ô tô

Đơn phương chấm dứt hợp đồng bảo hiểm

Trong thời hạn bảo hiểm, một trong hai bên có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng bảo hiểm theo quy định pháp luật bằng cách thông báo bằng văn bản cho bên kia.

Trường hợp chủ xe chấm dứt hợp đồng bảo hiểm phải thông báo bằng văn bản cho PJICO. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo bằng văn bản của chủ xe, PJICO phải hoàn lại cho chủ xe 70% phí bảo hiểm tương ứng với thời gian còn lại của hợp đồng bảo hiểm. PJICO không phải hoàn phí bảo hiểm trong trường hợp đã xảy ra sự kiện bảo hiểm. quy định về bảo hiểm vật chất xe ô tô

tỷ lệ phí bảo hiểm vật chất xe ô tô,mức phí bảo hiểm vật chất xe ô tô,nên mua bảo hiểm vật chất xe ô to của hãng nào,luật bảo hiểm vật chất xe ô to 2019

Trường hợp bảo hiểm Petrolimex đơn phương chấm dứt hợp đồng bảo hiểm, trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày PJICO thông báo bằng văn bản cho chủ xe, PJICO phải hoàn lại phí bảo hiểm cho chủ xe tương ứng với thời gian còn lại của hợp đồng bảo hiểm.

Tham khảo thêm: Bồi thường bảo hiểm vật chất xe ô tô

Quyền và nghĩa vụ của bên mua bảo hiểm, chủ xe

1.         Bên mua bảo hiểm, chủ xe có quyền:

1.1. Yêu cầu  bảo hiểm PJICO giải thích các điều kiện, điều khoản bảo hiểm; cấp giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc đơn bảo hiểm;

1.2.      Yêu cầu PJICO bồi thường theo thoả thuận trong hợp đồng bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm;

1.3.      Chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm theo thoả thuận trong hợp đồng bảo hiểm hoặc theo quy định của pháp luật;

phi bao hiem vat chat xe oto,bảo hiểm vật chất xe ô tô pjico,quy tắc bảo hiểm vật chất xe ô tô,quy định về bảo hiểm vật chất xe ô tô,

#quy định về bảo hiểm vật chất xe ô tô cập nhật

1.4.      Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

Bên mua bảo hiểm, chủ xe có nghĩa vụ:

2.1.      Đóng phí bảo hiểm đầy đủ, theo thời hạn và phương thức đã thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm;

2.2.      Khi yêu cầu bảo hiểm phải kê khai đầy đủ, trung thực những nội dung trong Giấy yêu cầu bảo hiểm theo mẫu của  bảo hiểm PJICOquy định về bảo hiểm vật chất xe ô tô

2.3.      Tạo điều kiện thuận lợi để PJICO xem xét tình trạng xe trước khi cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm;

2.4.      Trường hợp thay đổi mức độ rủi ro được bảo hiểm dẫn đến những yếu tố làm thay đổi cơ sở tính phí bảo hiểm, bên mua bảo hiểm, chủ xe phải thông báo cho PJICO trong vòng 15 ngày kể từ ngày có sự thay đổi đó.

2.4.1.   Khi có sự thay đổi những yếu tố làm cơ sở để tính phí bảo hiểm, dẫn đến giảm các rủi ro được bảo hiểm thì bên mua bảo hiểm có quyền yêu cầu bảo hiểm Petrolimex giảm phí bảo hiểm cho thời gian còn lại của hợp đồng bảo hiểm. Trong vòng 5 ngày kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu giảm phí của bên mua bảo hiểm, bảo hiểm PJICO phải có công văn, văn bản trả lời bên mua bảo hiểm về việc chấp thuận hoặc không chấp thuận việc giảm phí bảo hiểm .

Trong trường hợp bảo hiểm Petrolimex không chấp nhận giảm phí bảo hiểm thì bên mua bảo hiểm có quyền đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng bảo hiểm.

phí bảo hiểm vật chất xe ô tô 2020,tính phí bảo hiểm vật chất xe ô tô,mua bảo hiểm vật chất xe ô tô hãng nào

quy định về bảo hiểm vật chất xe ô tô mới

2.4.2.   Khi có sự thay đổi những yếu tố làm cơ sở để tính phí bảo hiểm, dẫn đến tăng các rủi ro được bảo hiểm thì PJICO có quyền tính lại phí bảo hiểm cho thời gian còn lại của hợp đồng bảo hiểm. Trong trường hợp bên mua bảo hiểm không chấp nhận tăng phí bảo hiểm thì PJICO có quyền đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng bảo hiểm.

2.5.      Tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn giao thông đường bộ.

2.6.      Khi xảy ra tổn thất, bên mua bảo hiểm, chủ xe phải có trách nhiệm:

2.6.1.   Thông báo ngay cho bảo hiểm Petrolimex để phối hợp giải quyết, tích cực cứu chữa, hạn chế thiệt hại về người và tài sản, bảo vệ hiện trường tổn thất; đồng thời thông báo cho cơ quan Công an hoặc chính quyền địa phương nơi gần nhất (trừ trường hợp bất khả kháng);

2.6.2.   Không được di chuyển, tháo gỡ hoặc sửa chữa tài sản khi chưa có ý kiến chấp thuận của PJICO; trừ trường hợp cần thiết để đảm bảo an toàn, đề phòng hạn chế thiệt hại về người và tài sản hoặc phải thi hành theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

2.6.3.   Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày xảy ra tổn thất (trừ trường hợp bất khả kháng), bên mua bảo hiểm, chủ xe phải thông báo tổn thất bằng văn bản cho bảo hiểm PJICO Sài gòn.

2.7.      Bên mua bảo hiểm, chủ xe phải trung thực trong việc thu thập, cung cấp các thông tin, tài liệu, chứng từ trong hồ sơ bồi thường và tạo điều kiện thuận lợi cho PJICO trong quá trình xác minh tính chân thực của các thông tin, tài liệu, chứng từ đó.

2.8.      Trường hợp tổn thất xảy ra có liên quan đến trách nhiệm của Người thứ ba, bên mua bảo hiểm, chủ xe phải thực hiện đúng theo các hướng dẫn của PJICO để bảo lưu quyền khiếu nại và chuyển quyền đòi bồi thường cho PJICO kèm theo toàn bộ hồ sơ, các căn cứ, tài liệu cần thiết và hợp tác chặt chẽ với PJICO để đòi lại người thứ ba trong phạm vi số tiền đã hoặc sẽ được PJICO bồi thường.

quy định về bảo hiểm vật chất xe ô tô

2.9.      Đối với các thiệt hại dẫn đến phải thay thế và được bảo hiểm PJICO Sài gòn chấp thuận bồi thường, bên mua bảo hiểm, chủ xe  sau khi thực hiện xong công việc thay thế phải có trách nhiệm bàn giao tài sản đã được thay thế cho bảo hiểm PJICO Sài gòn .

2.10.    Khi xe ô tô bị mất trộm, mất cướp toàn bộ, bên mua bảo hiểm, chủ xe phải thông báo ngay cho cơ quan công an và PJICO được biết để xử lý và thực hiện các công việc theo hướng của cơ quan công an và PJICO.

2.11.    Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Tư vấn thêm quy định về bảo hiểm vật chất xe ô tô

CÔNG TY BẢO HIỂM PETROLIMEX SÀI GÒN

  • Địa chỉ: Lầu 4, Số 186 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
  • Tổng đài: 1900545455
  • Điện thoại: 0888.605.666 / 0932377138
  • Email: pjicosaigon@gmail.com
  • Website: baohiempetrolimex.com |  | thegioibaohiem.net
  • Zalo, Viber: 0932.377.138

 

⭐️ Mua bảo hiểm vật chất xe ô tô pjico ở đâu ?

Trả lời: Liên hệ văn phòng 61 chi nhánh PJICO gần nhất hoặc PJICO sài gòn 0932377138.

⭐️ Bảo hiểm vật chất xe ô tô pjico uy tín không ?

Trả lời: Liên hệ bảo hiểm PJICO- 26 năm kinh nghiệm bảo hiểm vật chất xe ô tô cả nước.

One thought on “quy định về bảo hiểm vật chất xe ô tô

  1. Pingback: bảo hiểm vật chất xe ô tô pjico – baohiempetrolimex.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *