Mua bảo hiểm môi trường cho nhà máy, nhà xưởng

1254 Lượt xem

Mua bảo hiểm môi trường cho nhà máy, nhà xưởng bước đầu tiên là cung cấp một số thông tin về môi trường liên quan đến doanh nghiệp để công ty bảo hiểm có căn cứ tính phí bảo hiểm.

Một số thông tin cần cung cấp để mua bảo hiểm môi trường cho nhà máy, nhà xưởng sản xuất:

Bảng câu hỏi kiểm tra môi trường

THÔNG TIN CHUNG

Các cơ sở được bảo hiểm bao gồm địa điểm, mô tả tòa nhà và tài sản

Mô tả mục đích sử dụng tại mỗi địa điểm

  Tính Phí Bảo Hiểm TN Môi Trường

  Chủ sở hữu/vận hành hiện tại của cơ sở này trong thời gian bao lâu

  Thông tin về số giờ làm việc và số giờ được bảo vệ

  Xem thêm: Bảo hiểm trách nhiệm ô nhiễm môi trường

  HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG

  Có bất cứ chuyên gia về môi trường nào tại địa điểm được bảo hiểm tại hiện trường không? Thông tin về bằng cấp và kinh nghiệm của chuyên gia này

  mua-bao-hiem-moi-truong-cho-nha-may-nha-xuong
  mua-bao-hiem-moi-truong-cho-nha-may-nha-xuong

  Địa điểm được bảo hiểm có bất kỳ chứng nhận quản lý môi trường nào không (ví dụ: ISO 14001)

  Có bất cứ kế hoạch ứng phó khẩn cấp nào sau đây không?

  Kế hoạch kiểm soát và đối phó sự cố tràn

  Kế hoạch quản lý nước mưa

  Kế hoạch kiểm soát bụi

  Kế hạch phòng ngừa khẩn cấp

  Khác    

  Có đội ngũ phản ứng khẩn cấp tại địa điểm được bảo hiểm không? Danh sách các nhận sự đã được đào tại

  Có bất cứ một chương trình kiểm tra chính thức về trách nhiệm và rủi ro môi trường và/hoặc duy trì trì phòng ngừa rủi ro đó không? Các báo cáo kiểm tra có được lưu lại không?

  Địa điểm được bảo hiểm có bất cứ chứng nhận môi trường nào không? Chứng nhận lưu trữ chất thải thương mại và hàng hóa nguy hiểm…

  Địa điểm được bảo hiểm có thực hiện bất kỳ giám sát nào (nước ngầm, chất lượng không khí) Đề nghị cung cấp bản sao và ghi chú bất cứ dấu hiệu vượt quá nào

  Địa điểm được bảo hiểm đã đối mặt với bất cứ khoản tiền phạt hoặc án phạt và yêu cầu tuân thủ nào?

  mua-bao-hiem-moi-truong-cho-nha-may-nha-xuong
  mua-bao-hiem-moi-truong-cho-nha-may-nha-xuong

  Lịch sử địa điểm bảo hiểm môi trường

  Tuổi của của cơ sở được bảo hiểm

  Thông tin về những lần được sử dụng trước đây của địa điểm được bảo hiểm kèm thời gian sử dụng

  Quý công ty có thực hiện việc đánh giá môi trường tại địa điểm được bảo hiểm trong 3 năm gần đây không? Nếu có, mô tả kết quả đánh giá và thông tin ngày đánh giá và các phát hiện chính

  Nhận diện các thứ sau đây và khoảng cách

  Khu dân cư cần nhất

  Khu vực có hoạt động sản xuất kinh doanh gần nhất

  Đường thủy gần nhất

  Trường học/bệnh viện gần nhất

  Nguồn cấp nước sinh hoạt hoặc giếng nước?

  Mô tả bất cứ loại dầu và hàng hóa nguy hiểm nào sử dụng và lưu ý vật liệu cụ thể, thời gian sử dụng hàng năng và quy trình lưu trữ

  Quy trình lưu trữ và xử lý chất thải

  Xem thêm: Những câu hỏi khi mua bảo hiểm ô nhiễm môi trường

  Có bất kỳ chất thải nào được quy định loại bỏ khỏi địa điểm bảo hiểm (ví dụ: Dầu thải, chất thải lâm sàng)

  Bể chứa của công ty mua bảo hiểm môi trường

  Thông tin về bất cứ bể chứa nổi (ASTs) hoặc bể chứa ngầm (USTs) hiện tai gồm kích thước, cấu trúc xây dựng, thành phần và chức năng ngăn chặn

  Có bất cứ bể chứa nổi hoặc bể chứa ngầm nào đã được đưa ra khỏi địa điểm được bảo hiểm? Nếu có đề nghi cung cấp tài liệu chi tiết

  mua-bao-hiem-moi-truong-cho-nha-may-nha-xuong
  mua-bao-hiem-moi-truong-cho-nha-may-nha-xuong

  Mô tả khu vực bốc/dỡ hàng:

  NGUYÊN VẬT LIỆU TÒA NHÀ

  Có bất cứ dấu hiệu nào của nguyên vật liệu chứa A-mi-ăng tại địa điểm được bảo hiểm

  Khách hàng đã thực hiện bất cứ đánh giá về chất a-mi-ăng hoặc các vật liệu nguy hiểm đă đăng kí nào tại địa điểm được bảo hiểm chưa?

  Xem thêm : Những vụ xả thải ra môi trường tai tiếng của doanh nghiệp

  CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN MÔI TRƯỜNG

  Địa điểm được bảo hiểm có bất cứ phát thải nào không?

  Vui lòng mô tả bất cứ lịch sử phát thải nào ra môi trường bao gồm cả những lần đã được khắc phục và báo cáo ghi nhận phản ứng khắc phục đã diễn tả. Vui lòng mô tả bản chất của việc phát thải, sự di chuyển ngoài địa điểm và quy định của nhà nước tại thời điểm đó

  Có bất cứ ô nhiễm tại chỗ nào được phát hiện? Vui lòng mô tả các chất gây ô nhiễm, nồng độ ô nhiễm, môi trường bị ảnh hưởng (ví dụ: đất, nước ngầm) và tình trạng quy định hiện hành

  Công ty đã chịu bất cứ lênh phản từ chính quyền trọng 5 năm gần đây không? Nếu có, hãy cung cấp mô tả thông tin chi chiết về dự kiện, số tiền phạt được ban hành và các bước khắc phục sự cố

  Đã có hoặc có dấu hiệu một rủi ro đáng kề về vụ kiện từ bên thứ ba không?

  Công ty có nhận thức gì về mình có khả năng là một bên có liên quan đến một sự cố ô nhiễm môi trường nào không?

  Cái chết được báo trước của sông thị Vải

  Sông Thị Vải có chiều dài khoảng 76 Km, tiếp giáp với các tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu, Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh (đoạn sông chính dài khoảng 36 km). Sông Thị Vải là sông nước mặn, ngắn, khá rộng và sâu, có thể coi như là một vịnh hẹp ăn sâu trong đất liền chịu ảnh hưởng của chế độ bán nhật triều rõ rệt.

  Lưu vực sông Thị Vải là khu vực rất hấp dẫn các nhà đầu tư đo có vị trí thuận lợi, có hệ thống cảng nước sâu phát triển và là cửa ngõ giao thông thủy cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

  Khả năng tự làm sạch của sông Thị Vải kém do nguồn nước ngọt bổ sung nhỏ và chịu ảnh hưởng của chế độ dòng chảy bán nhật triều từ biển, các chất ô nhiễm có xu hướng tích đọng trong trầm tích đáy, luẩn quẩn trong khu vực.

  Sông Thị Vải bị ô nhiễm rất nghiêm trọng, kéo dài do các chất hữu cơ, chất dinh dưỡng, mùi hôi và vi khuẩn.

  Nguyên nhân chủ yếu do nước thải công nghiệp của Công ty Vedan với hơn 5.159 m3 nước thải/ngày, khoảng 44.800 m3 dịch thải sau lên men/tháng và nước thải của các KCN Nhơn Trạch 2 (khoảng 9.000 m3/ngày), Nhơn Trạch 1, Gò Dầu, Nhơn Trạch 3, Mỹ Xuân A, A2, Phú Mỹ 1… đang hoạt động trên lưu vực không được xử lý hoặc xử lý không đạt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải (QCVN) thải xuống. Ngoài ra, nước sông còn bị ảnh hưởng của các nguồn chất thải khác: sinh hoạt, nông nghiệp, vận tải thủy.

  Ông Lâm Mậu Phủ, nhân viên Công ty Vedan đang mở các van để xả nước thải qua hệ thống xả lén

  Ảnh do Cục Cảnh sát môi trường cung cấp.

  Kết quả quan trắc qua các năm cho thấy mức độ ô nhiễm nước sông Thị Vải ngày một nghiêm trọng, đặc biệt là ô nhiễm do các chất hữu cơ. Đoạn sông bị ô nhiễm nặng nhất kéo dài 10 km từ xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai đến xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

  Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Phạm Khôi Nguyên cho biết, ông đã từng đi thị sát trên sông Thị Vải năm lần. Nhiều năm trước, Bộ TNMT đã từng đưa ra dự báo, nếu không cẩn thận năm 2050, sông Thị Vải sẽ trở thành dòng sông chết. Nhưng với mức độ gây ô nhiễm hiện nay, cái chết được báo trước này còn có thể xảy ra sớm hơn.

  Trong suốt 76 km chiều dài của con sông, đã có 40 km ô nhiễm nghiêm trọng. Năm 2005, có khoảng 10 km sông chết, đến nay đã tăng lên 15 km.

  Vi phạm có hệ thống của Vedan

  Công ty Vedan bắt đầu đi vào hoạt động năm 1993, trong các lĩnh vực sản xuất bột ngọt, tinh bột biến tính, nước đường, xút (NaOH), axit (HCl), Lysin, thức ăn chăn nuôi, phân bón, các sản phẩm công nghệ sinh học, phát điện, cảng… trên diện tích 120 của tỉnh Đồng Nai.

  Năm 1994, ngay sau khi đi vào hoạt động chính thức, Công ty đã thải chất thải ô nhiễm môi trường sông Thị Vải làm thủy sản chết hàng loạt. Năm 2005, Vedan đã đồng ý đền bù với danh nghĩa hỗ trợ nông dân nuôi trồng thủy sản thuộc tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu và TP Hồ Chí Minh 15 tỷ đồng.

  Tiếp theo đó, Vedan đã đề xuất được đổ chất thải sau lên men xuống biển, chất thải này có đặc tính tương tự với chất thải lỏng Vedan vẫn xả trộm hàng ngày như đoàn kiểm tra và Cục Cảnh sát môi trường phát hiện vừa qua. Việc làm này đã được các bộ, ngành, địa phương ngăn chặn kịp thời và cấm không được đổ xuống biển.

  Năm 2005, Vedan cũng đã phải bị xử phạt hành chính 9 triệu đồng và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả sau khi Bộ Tài nguyên và Môi trường thanh tra xác định Công ty đã vi phạm các hành vi thực hiện không đúng nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt và xả nước thải vượt tiêu chuẩn cho phép từ hai lần trở lên.

  mua-bao-hiem-moi-truong-cho-nha-may-nha-xuong
  mua-bao-hiem-moi-truong-cho-nha-may-nha-xuong

  Năm 2006, sau khi phối hợp kiểm tra toàn diện công tác bảo vệ môi trường đối với các cơ sở và KCN trên lưu vực sông Thị Vải, Bộ TNMT đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 3533/BTNMT-BVMT ngày 21-8-2006 về việc tình hình bảo vệ môi trường của các cơ sở sản xuất và khu công nghiệp trên lưu vực sông Thị Vải.

  Ngày 11-9-2006, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo về việc khắc phục ô nhiễm và bảo vệ môi trường lưu vực sông Thị Vải trong đó đã yêu cầu các chủ đầu tư KCN và cơ sở sản xuất có nguồn nước thải ra sông Thị Vải phải: hoàn thành các công trình xử lý chất thải đạt TCVN;

  các KCN và cơ sở sản xuất có lưu lượng nước thải lớn trực tiếp ra sông Thị Vải phải lắp đặt thiết bị đo lưu lượng và quan trắc tự động một số thông số ô nhiễm đặc trưng; các cơ sở và KCN vi phạm các quy đinh về bảo vệ môi trường phải khắc phục các hành vi vi phạm và hoàn thiện các hệ thông xử lý chất thải đạt TCVN trong năm 2006. Bên cạnh đó, Bộ cũng đã đề xuất với Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành và địa phương có liên quan thực hiện các giải pháp trước mắt và lâu dài bảo vệ môi trường sông Thị Vải.

  Đối với Vedan, Công ty đã có hành vi xả nước thải vượt tiêu chuẩn cho phép. Ngoài ra, trong quá trình kiểm tra Đoàn kiểm tra phát hiện có hiện tượng xả trực tiếp nước thải không qua xử lý vào sông Thị Vải tại cống xả khu vực cảng Vedan, hàm lượng các thông số ô nhiễm trong nước thải rất cao (COD (oxy hóa học) vượt đến 44,7 lần; BOD5 (chất hữu cơ) vượt đến 17 lần).

  Bộ TNMT đã chuyển hồ sơ và đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo xử lý theo quy định của pháp luật, đồng thời yêu cầu Công ty Vedan lắp đặt thiết bị đo lưu lượng và quan trắc tự động một sô thông số ô nhiễm đặc trưng trong nước thải sau xử lý, định kỳ ghi đo, báo cáo kết quả về Sở TNMT tỉnh Đồng Nai để theo dõi, giám sát.

  Năm 2007, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai đã tổ chức kiểm tra việc thực hiện kết luận kiểm tra năm 2006 đối với Công ty và cũng đã phát hiện một số vi phạm, đặc biệt Công ty Vedan chưa lắp đặt thiết bị đo lưu lượng và quan trắc tự động một số thông số ô nhiễm đặc trưng trong nước thải.

  Sử dụng nghiệp vụ điều tra mới phát hiện được

  Đại tá Lương Minh Thảo.

  Ngày 12-8-2008, Bộ TNMT có Công văn số 3023/BTNMT-BVMT gửi UBND các tỉnh trong lưu vực tổ chức kiểm tra, thanh tra công tác bảo vệ môi trường đối với các cơ sở thuộc trách nhiệm của địa phương, đồng thời thành lập hai Đoàn kiểm tra trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và Đồng Nai.

  Trong quá trình khảo sát, Đoàn kiểm tra phát hiện có hiện tượng xả nước thải có màu nâu đỏ tại miệng xả khu vực hồ sinh học ra rạch Nước lớn. 17giờ30 ngày 6-9, Đoàn tiếp tục khảo sát tại khu vực cầu cảng Gò Dầu và cảng Vedan và phát hiện có nước thải từ miệng cống đôi chảy ra sông Thị Vải có màu trắng đục.

  Công ty Vedan đã thiết kế hệ thống bốn máy bơm (hai máy bơm nước sạch và hai máy bơm nước thải, được điều khiển theo ý của Công ty) và đường ống kỹ thuật để bơm trực tiếp nước thải tại bể thu gom nước thải trước xử lý và bùn thải thu hồi từ hệ thống xử lý nước thải Nhà máy tinh bột và Lysin ra hệ thống thu nước của bể chứa bùn rồi ra hệ thống mương thoát nước giải nhiệt, ra sông Thị Vải mà không qua hệ thống xử lý nước thải.

  Đặc biệt nghiêm trọng, Công ty Vedan đã thiết kế và lắp đặt hệ thống bơm, đường ống kỹ thuật để bơm dịch thải lỏng của Nhà máy sản xuất Lysin, bột ngọt và PGA từ bể chứa bán âm dung tích 6000-7000 m3 và bồn chứa 15.000 m3 theo hệ thống đường ống (có đoạn chôn ngầm, có đoạn đi trên bề mặt đất) ra cầu cảng số 2, chảy vào hai trụ bơm được cắm sâu xuống sông Thị Vải khoảng 7-8 m và trên bề mặt cầu cảng có một miệng xả hở bằng thép đường kính 20 cm trực tiếp ra sông Thị Vải.

  Việc lắp đặt hệ thống xả dịch thải và nước thải nêu trên của Công ty Vedan là trái với quy trình kỹ thuật xử lý chất thải và không đúng với nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt và vi phạm các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

  Kể lại quá trình mật phục, điều tra, Đại tá Lương Minh Thảo, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát môi trường cho biết, trong một lần vào Công ty Vedan năm 2007, hệ thống xử lý nước thải của Công ty này như một “trận đồ bát quái” với hàng trăm nút, van, hàng chục bể chứa, bồn chứa mật rỉ để lẫn chất thải…

  Lúc đó, ông đã xác định đây là một thủ đoạn của Vedan trong việc xả nước thải. Theo ông, đây cũng là lý do khiến 14 năm qua, các cơ quan chức năng mặc dù nghi ngờ nhưng không phát hiện được hành vi xả nước thải của Vedan.

  Vedan giao nhiệm vụ điều hành các van cho tám người thì chỉ có ba người Đài Loan là được phép trực tiếp điều hành, còn năm người Việt Nam không được trực tiếp làm những công việc đó.

  Lúc đầu, khi công an yêu cầu mở hết các van xả chất thải thì Vedan lấy cớ mất điện. Phải dùng biện pháp nghiệp vụ, các công an mới yêu cầu được người vận hành chính là Lâm Mậu Phủ ra mở hết các van để kiểm tra.

  Tại cơ quan công an, sau hơn 13 tiếng đồng hồ từ 8 giờ sáng đến 9 giờ tối, Lâm Mậu Phủ mới chịu khai nhận việc Vedan thường xuyên xả chất thải gây hại môi trường và cho rằng Ban giám đốc có biết việc này.

  Tính đến ngày 15-9, Đoàn kiểm tra đã có đủ căn cứ khoa học, thực tiễn và pháp luật  khẳng định bước đầu khối lượng dịch thải sau lên men ra sông Thị Vải là 44.800 m3/tháng. Khối lượng này chưa bao gồm lượng thải chưa qua các hệ thống xử lý nước thải của Công ty (khoảng 5.159 m3/ngày) .

  Theo Thứ trưởng Trần Hồng Hà, nếu tính toán một cách đầy đủ thiệt hại do Vedan gây ra là một bài toán khó, nhưng nếu dựa trên quy định của pháp luật, việc xả dịch thải lỏng của Công ty Vedan đã trốn phí bảo vệ môi trường đối với nước thải hàng chục tỷ đồng theo quy định tại Nghị định số 67/2003/NĐ-CP ngày 13-6-2003 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải.

  mua-bao-hiem-moi-truong-cho-nha-may-nha-xuong
  mua-bao-hiem-moi-truong-cho-nha-may-nha-xuong

  Ngoài ra, dựa trên khối lượng dịch thải sau lên men ra sông Thị Vải là 44.800 m3/tháng theo giá thị trường chất thải như Vedan thải ra giá xử lý là 5 triệu đồng/m3, nhân lên sẽ thành một số tiền khổng lồ. Thêm nữa, chi phí vận hành hệ thống xử lý nước thải phải tốn khoản kinh phí hàng trục triệu đồng mỗi ngày.

  Việc tính toán kinh phí chi tiết, khách quan và khoa học sẽ được tính cụ thể sau khi có kết quả phân tích mẫu chất thải đã trưng cầu giám định. Một tập thể các nhà khoa học, kinh tế và môi trường sẽ làm việc này, Thứ trưởng cho biết.

  Nước thải Khu công nghiệp Hòa Khánh ô nhiễm nặng

  3:48:35 PM 12/31/2022

  Mặc dù Khu công nghiệp (KCN) Hòa Khánh có trạm xử lý nước thải nhưng hiện nay mới chỉ có 27/139 doanh nghiệp đấu nối hệ thống nước thải đến trạm xử lý.

  Theo báo cáo của Sở TN-MT TP Đà Nẵng, lượng nước thải của KCN thải ra khoảng 4.000m3/ngày đêm, thế nhưng doanh nghiệp gom về hệ thống xử lý nước thải chỉ khoảng 2.000m3/ngày đêm.

  nuoc-thai-khu-cong-nghiep-hoa-khanh-o-nhiem-nang
  nuoc-thai-khu-cong-nghiep-hoa-khanh-o-nhiem-nang

  Qua lấy mẫu nước thải kiểm nghiệm của Trung tâm Kỹ thuật môi trường Đà Nẵng (Sở TN-MT) ở một số khu vực trong KCN Hòa Khánh, Đà Nẵng cho thấy hàm lượng chất ô nhiễm BOD 5, COD, SS… đều vượt tiêu chuẩn cho phép. Tại đường số 3 KCN, hàm lượng Fe đã vượt chuẩn quy định 1,43 lần. Nước thải sau hệ thống xử lý vượt 17 lần.

  Theo nhận định của ông Nguyễn Điểu – giám đốc Sở TN-MT TP Đà Nẵng, đây chính là nguyên nhân dẫn đến nguồn nước trong KCN và các khu vực lân cận ngày càng ô nhiễm. Ông Điểu cho hay vừa qua sở kiểm tra hệ thống xả thải do các doanh nghiệp hoạt động tại KCN Hòa Khánh tự xây dựng đều không đạt tiêu chuẩn theo quy định.

  Ngày 27-6-2022, ông Nguyễn Điểu cho biết sở đang tiến hành lấy mẫu nước thải của các doanh nghiệp trong KCN phân tích để có kết quả cập nhật và tiến hành xử phạt các doanh nghiệp vi phạm. Nguồn tuoitre

  Mua bảo hiểm môi trường cho nhà máy nhà xưởng uy tín hiện nay:

  CÔNG TY BẢO HIỂM PETROLIMEX SÀI GÒN

  ⭐️ Mua bảo hiểm trách nhiệm ô nhiễm môi trường ở đâu ?

  Trả lời: Liên hệ chi nhánh PJICO gần nhất hoặc hotline 0932377138.

  ⭐️ bảo hiểm trách nhiệm ô nhiễm môi trường là gì ?

  Trả lời: Là loại hình bồi thường cho những thiệt hại do ô nhiễm môi trường.

  ⭐️ Bảo hiểm PJICO có tốt không ?

  Trả lời: Bảo hiểm PJICO khá uy tín thành lập và hoạt động từ 1995 đến nay.

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *