mua bảo hiểm công trình xây dựng

3728 Lượt xem

mua bảo hiểm công trình xây dựng như thế nào ? bạn là chủ đầu tư hay bên nhà thầu có thi công công trình xây dựng và muốn mua bảo hiểm cho công trình xây dựng của mình/ công trình lân cận của bên thứ ba để phòng trừ rủi ro hay bạn được các cơ quan nhà nước yêu cầu mua bảo hiểm công trình xây dựng trong quá trình làm thủ tục xin phép xây dựng ?

Mua bảo hiểm công trình xây dựng PJICO gọi ngay hotline: 0932377138

mua bảo hiểm công trình xây dựng

quy trình mua bảo hiểm công trình xây dựng như sau:

bạn điền thông tin đầy đủ về công trình xây dựng của mình và các yêu cầu liên quan đến bảo hiểm công trình xây dựng vào biểu mẫu GIẤY YÊU CẦU BẢO HIỂM CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG. sau khi điền thông tin xong, bạn gửi giấy này đến bảo hiểm Petrolimex– PJICO/ điện thoại/zalo… để bảo hiểm PJICO xây dựng bản báo giá hoặc dự thảo hợp đồng.

  Tính Phí Bảo Hiểm

  mua bảo hiểm công trình xây dựng

  sau khi hai bên thống nhất thông tin trong hợp đồng bảo hiểm công trình xây dựng bên bảo hiểm PJICO sẽ ký hợp đồng trước kèm theo giấy chứng nhận bảo hiểm công trình xây dựng và chuyển đến bên mua bảo hiểm ký là xong.

  Sau khi ký kết hợp đồng bảo hiểm và nhận giấy chứng nhận bảo hiểm bên mua bảo hiểm tiến hành thanh toán phí bảo hiểm là hợp đồng hoàn tất và có hiệu lực

  Tham khảo thêm: Thông tư 329 về bảo hiểm xây dựng

  mua bảo hiểm công trình xây dựng

  Những thông tin cần cung cấp khi mua bảo hiểm công trình xây dựng:

  Những thông tin dưới đây là căn cứ để chúng tôi có thể báo giá bảo hiểm.Đâu là mẫu chung mua bảo hiểm công trình xây dựng cho tất cả các loại công trình nên trường hợp công trình của bạn không có một trong những thông tin như bên dưới bạn có thể bỏ qua.

  Nội dung quan trọng nhất Bảo hiểm Petrolimex quan tâm đó là giá trị của công trình, địa điểm thi công, mức trách nhiệm bồi thường cho bên thứ ba. Những thông tin này chắc chắn là bất cứ công trình nào cũng có.

  Tham khảo thêm: thời gian bảo hiểm công trình xây dựng

  mua bảo hiểm công trình xây dựng

  Mọi thắc mắc cần hỗ trợ vui lòng liên hệ hotline: 0932377138 // 0888605666 chúng tôi sẽ khảo sát công trình tư vấn và báo giá tận nơi  để khách hàng mua bảo hiểm công trình xây dựng mà không phải đi đâu.

  Tham khảo thêm: bảo hiểm công trình xây dựng có bắt buộc không ?

  Tên công trình

  (nếu dự án chia thành nhiều hạng mục, đề nghị ghi rõ hạng mục bảo hiểm)

  Title of Contract (if project consists of several sections, specify section(s) to be insured)

  Địa điểm công trình /Site

  Quốc gia/ Tỉnh/ Quận                    :………………………………………………………………………

  Country/ Province/ District          :………………………………………………………………………

  Tên và địa chỉ của chủ đầu tư mua bảo hiểm công trình xây dựng

  Name(s) and address(es) of principal

  mua bảo hiểm công trình xây dựng

  Tên và địa chỉ của nhà thầu chính/ Name(s) and address(es) of contractor(s)

  Tên và địa chỉ của nhà các nhà thầu phụ/ Name(s) and address(es) of subcontractor(s)

  Tên và địa chỉ của kỹ sư tư vấn

  Name and address of consulting engineer

  Mô tả cụ tể công việc xây dựng (đề nghị ghi chi tiết chỉ số kỹ thuật)

  Description of the contract works (please give detailed technical information)

  Kích thước (Dài, cao, sâu, khoảng cách, số tầng)

  Tham khảo thêm: chi phí bảo hiểm công trình xây dựng ?

  Dimensions (length, height, depth, spans, number of floors)

  Loại móng và mức độ đào sâu nhất

  Type of foundation and level of deepest excavation

  Phương pháp thi công

  Construction method

  Vật liệu xây dựng

  Construction materials

  Nhà thầu thi công có kinh nghiệm thi công hoặc cách thức thi công công trình này không?

  Is the contractor experienced in this type of work or construction method?

  o Có/Yes                             o Không/No

  Thời hạn bảo hiểm công trình xây dựng

  Period of insurance

  Bắt đầu thời hạn bảo hiểm           :………………………………………

  Commencement of insurance     :…………………………………

  Thời gian thi công                             :………………………………tháng.

  Duration of construction              :………………………………months.

  Ngày hoàn thành                             :……………………………………….

  Date of completion                         :………………………………….

  Thời gian bảo hành                          :………………………………tháng.

  Maintenance period                       :………………………………months.

  City/ Town/ Village                         :………………………………………………………………………

  Các công việc nào do nhà thầu phụ tiến hàng

  What work will be done by subcontractors?

  Tham khảo thêm: Những Quy định về bảo hiểm công trình xây dựng ?

  Các rủi ro đặc biệt /Special risks.

  Cháy, nổ /Fire, explosion?                                            o Có /Yes            o Không /No            

  Ngập/ lụt /Flood, inundation?                                    o Có /Yes            o Không/No

  Trượt đất, bão, lốc /Landslide, storm, cyclone? o Có /Yes             o Không/No

  Nổ mìn  /Blasting work?                                               o Có /Yes           o Không/No

  Các rủi ro khác/ Others risks        :…………………………………………………………………………………..

  Núi lửa, sóng thần /Volcanism, tsunami                                o Có /Yes            o Không /No

  Đã xảy ra động đất ở vùng này? /Have earthquakes been observed in the area?o Có/Yes             o Không/No

  Nếu Có, đề nghị ghi rõ cường độ…………….ngày/ lần                          Độ lớn………………………. Richter

  If Yes, please state intensity ……………….. Mercalli                                Magnitude………………….. Richter

  Thiết kế công trình bảo hiểm có dựa trên kiến trúc quy định vùng động đất? o Yes/    o No/ không

  Is the design of the structure to be insured based on regulations for earthquake-resistant structures?

  Tiêu chuẩn thiết kế có cao hơn thiết kế quy định liên quan hay không?                   o Có     o không

  Is the design standard higher than that stipulated in the relevant regulations?   o Yes    o No

  Thông tin nền đất /Details of subsoil (cần kê khai khi mua bảo hiểm công trình xây dựng)

  o Đá/rock           o Sỏi /gravel     o Cát /sand       o Đất sét/clay    o Đất mượn/ filled ground

  Khiếm khuyết địa chất khu vực?/Do geological faults exist in the vicinity?     o Có/Yes  o Không/No

  Mực nước ngầm /Ground water: Độ sâu từ mặt đất /Level below grade ……………………m

  Sông, hồ, biển……… gần nhất /Nearest river, lake, sea, etc         

  o Có /Yes            o Không /No

  Nếu có, đề nghị ghi rõ /If Yes, please details:

  Tên của sông, hồ, biển gần nhất?/Name of nearest river, lake, sea?         :………………………………

  Khoảng cách /Distance:………m;                

  Mực nước /Levels

  Thấp nhất /Low water  ..m; trung bình/Mean water …m; Cao nhất /Highest ever recorded ….m, ngày/day…

  Điều kiện khí hậu /Meteorological conditions (thông tin bổ sung mua bảo hiểm công trình xây dựng)

  Mùa mưa /Rainy season                               Bắt đầu từ tháng /from ……….. đến tháng /to …………

  Lượng mưa lớn nhất /Max rainfall           ……./giờ/hour    .…../ngày/day       ……./tháng/month

  Rủi ro bão /Storm hazard:            o thấp /Minor                  o trung bình /medium                  o cao /high

  Có trả phí bảo hiểm thêm chi phí làm ngoài giờ, làm đêm, làm vào ngày nghỉ?

  Are extra charges for overtime, night work, work on public holidays to be included?

  o Có /Yes            o không /No

  Giới hạn trách nhiệm /Limit of Indemnity              :………………………………

  Yêu cầu bảo hiểm trách nhiệm bên thứ 3 / Is third party liability to be included?

  o Có /Yes            o không /No                    Giới hạn trách nhiệm /Limit of Indemnity              :…………….

  Nhà thầu được bảo hiểm trách nhiệm bên thứ 3 bằng một hợp đồng riêng biệt?/Has the contractor concluded a separate policy for third party liability?

  o Có /Yes            o không /No                    Giới hạn trách nhiệm /Limit of Indemnity              :…………….

  Nêu rõ các ngôi nhà hay các tài sản xung quanh có thể bị ảnh hưởng bởi công việc xây dựng (đào đất, đống cọc, chấn động, giảm mực nước ngầm…)

  Details of existing buildings or surrounding property possible affected by the contract work (excavating, underpinning, piling, vibrating, ground water lowering, etc)

  Có yêu cầu bảo hiểm các ngôi nhà và/hoặc các công trình kiến trúc có sẵn trên hay nằm kề sát bên công trường, thuộc sở hữu, chăm nom hay coi sóc của chủ thầu hay chủ đầu tư, cho các thiệt hại phát sinh do hậu quả trực tiếp hay gián tiếp của công việc xây dựng không?/Are existing buildings and/or structures on or adjacent to the site, owned by or held in care, custody or control of the contractor(s) or the principal, to be insured against loss or damage arising as a direct or indirect consequence of the contract work?

  o Có /Yes            o không /No                    Giới hạn trách nhiệm /Limit of Indemnity           :…………….

  Miêu tả chính xác ngôi nhà/ công trình /Discription of building and/or structures/ Nêu rõ số tiền bảo hiểm và giới hạn trách nhiệm yêu cầu bảo hiểm vật chất và trách nhiệm bên thứ 3 theo Quy tắc bảo hiểm (xem phần I, Ghi nhớ 1 và phần II trong Quy tắc bảo hiểm)/State hereunder the amounts you wish to insure and the limit of indemnity required (see Policy wording, Section I, Memo 1 and Section II).

  Phần mục I – Bảo hiểm thiệt hại vật chất /Section I – Material Damage.

  Hạng mục bảo hiểm /Items to be insured               Số tiền bảo hiểm /Sum to be insured:

  Giá trị công trình /Contract work …………………….

  (Giá trị công trình tạm thời, vĩnh cửu bao gồm nguyên vật liệu)

  1.1. Giá trị hợp đồng/Contract price                          

  1.2. Nguyên vật liệu, hạng mục do chủ dầu tư cung cấp

        Materials or Items supplied by the principal(s)         

  Máy móc thiết bị /Construction plant and equipment …………………….

  Máy móc xây dựng (đính kèm danh sách)/Construction machinery (as attached list)   

  Chi phí dọn dẹp hiện trường /Clearance of debris …………………….

  Tổng Số tiền được bảo hiểm phần theo phần I /Total sum to be insured under Section I               

  Rủi ro đặc biệt được yêu cầu bảo hiểm /Special Risk to be insured    Giới hạn trách nhiệm /Limit of indemnity

                  Động đất, núi lửa, sóng thần/Earthquake, volcanism, tsunami      

                  Bão, lốc, lụt, ngận, trượt đất /Storm, cyclone, flood, inundation, landslide?   

  Phần mục II – Trách nhiệm bên thứ 3/Section II – Third party liability

  Hạng mục bảo hiểm /Items to be insured      Giới hạn trách nhiệm /Limit of indemnity

  Thương tật thân thể /Bodily injury ……

                 1.1. Cho mỗi người /Any one person        

                 1.2. Tổng số /Total         

  Thiệt hại vật chất/Property damage …………………….

  Tổng giới hạn trách nhiệm /Total sum to be insured under Section II       …………………….

  Chúng tôi cam kết rằng, lời kê khai trong Giấy yêu cầu bảo hiểm này là đầy đủ và trung thực nhất mà chúng tôi có được. Chúng tôi cũng xác nhận, Giấy yêu cầu bảo hiểm này là cơ sở đồng thời là bộ phận không tách rời của hợp đồng bảo hiểm được cấp liên quan tới các rủi ro trên.

  Chúng tôi hiểu và xác nhận rằng Bảo hiểm PJICO chỉ chịu trách nhiệm phù hợp với những điều khoản của hợp đồng bảo hiểm và Người được bảo hiểm sẽ không  đưa ra khiếu nại nào khác với các rủi ro được bảo hiểm.

  Người bảo hiểm tiếp nhận các thông này một cách tin tưởng

  We hereby declared that the statement made by us in this Questionnaire and Proposal are, to the best of our knowledge and belief, complete and true, and we hereby agree that this Questionnaire and Proposal forms the basis and is part of any policy issued in connection with the above risk.

  It is agreed that the Insurers are liable in accordance with the terms of the Policy only and that the Insured will not lodge any other claims of whatever nature.

  The Insurers undertake to deal with this information in strict confidence.

  Kê khai tại……………………                         Ngày…………                         Ký tên, đóng dấu……………

  Executed at…………………..                             Date …………                           Signature………………

  Liên hệ mua bảo hiểm công trình xây dựng

  CÔNG TY BẢO HIỂM PETROLIMEX SÀI GÒN

  ⭐️ Giá bảo hiểm công trình xây dựng bao nhiêu ?

  Trả lời: Giá bảo hiểm phụ thuộc vào giá trị công trình mua bảo hiểm.

  ⭐️ Mua bảo hiểm công trình xây dựng ở đâu ?

  Trả lời: Liên hệ chi nhánh gần nhất hoặc 0932377138 để được tư vấn. Chúng tôi tư vấn khảo sát tận nơi cho khách hàng.

  One thought on “mua bảo hiểm công trình xây dựng

  1. Pingback: mua bảo hiểm công trình xây dựng 2022 – baohiempetrolimex.com

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *