Mua bảo hiểm cho nồi hơi nhà xưởng

2000 Lượt xem

Mua bảo hiểm cho nồi hơi nhà xưởng là phần bảo hiểm mở rộng trong hợp đồng bảo hiểm nhà xưởng. Phần này bồi thường cho những tài sản nào bị hư hỏng do nồi hơi, máy nén khí, thiết bị áp lực gây ra.

Ngoài ra trong hợp đồng bảo hiểm nhà xưởng cũng có thể mở rộng thêm các điều khoản như những tài sản khác (những tài sản không kê khai trong bảng danh mục tài sản đính kèm của hợp đồng bảo hiểm),Điều khoản rò rỉ và chảy tràn bất ngờ, mở rộng đền bù thêm co bên mua bảo hiểm chi phí kế toán và chi phí lập hồ sơ khiếu nại.

Mua bảo hiểm cho nồi hơi nhà xưởng

Điều khoản tiếp quản địa điểm mới, điều khoản về lệnh của các cơ quan công quyền, điều khoản về hành vi hoặc thiếu sót điều khoản về một phần tòa nhà hay công trình bị bỏ đi.

Tất nhiên, nếu trong hợp đồng bảo hiểm nhà xưởng của bạn có rồi thì không cần thêm vào nữa hoặc bạn không muốn thêm thì không cần đưa vào hợp đồng vì đây là những phần mở rộng, tăng thêm khi có rủi ro. Bảo hiểm Petrolimex chúng tôi cũng không tính phí thêm cho các điều khoản bổ sung mở rộng này.

Mời tham khảo thêm: Mua bảo hiểm cho nhà xưởng

#1.ĐIỀU KHOẢN VỀ BẢO HIỂM CÁC TÀI SẢN KHÁC

Các bên đồng ý rằng thuật ngữ “Tất cả các tài sản khác” trong Điều khoản bảo hiểm nhà xưởng này bao gồm:

(a)  Tiền bạc, tem sưu tập chưa được bảo hiểm một cách cụ thể theo một đơn bảo hiểm nào khác, với Số tiền bảo hiểm không vượt quá hạn mức nêu trên;

(b)  Tài liệu, bản thảo, sổ sách kinh doanh nhưng chỉ tính giá trị của nguyên vật liệu như  là một loại văn phòng phẩm, cùng với hao phí lao động hành chính phát sinh thực tế để tạo lập ra tài liệu đó mà không tính đến giá trị của thông tin chứa đựng trong những tài liệu đó đối với Người được bảo hiểm và số tiền bảo hiểm cho mỗi tài liệu, mỗi bản thảo và mỗi sổ sách đó sẽ không được vượt quá hạn mức nêu trên;

(c)  Các bản mẫu, mô hình, các bản sơ đồ và thiết kế, với số tiền bảo hiểm không vượt quá hạn mức nêu trên.

Và với điều kiện là không có đơn bảo hiểm nào khác bảo hiểm cho các tài sản này

Hạn mức trách nhiệm như quy định cụ thể trong Giấy chứng nhận bảo hiểm nhà xưởng/hợp đồng bảo hiểm nhà xưởng.

Mời tham khảo thêm: Mua bảo hiểm cho nhà xưởng giá rẻ

#2.ĐIỀU KHOẢN VỀ RÒ RỈ HAY CHẢY TRÀN BẤT NGỜ

Điều khoản bảo hiểm nhà xưởng này mở rộng để bồi thường cho những tổn thất của tài sản được bảo hiểm do việc rò rỉ hay chảy tràn bất ngờ của bất kỳ khí gas, hơi nước, chất lỏng (không phải nước) hoặc nguyên vật liệu nóng chảy gây ra bởi những rủi ro được bảo hiểm, nhưng loại trừ:

(a)   Tổn thất, phá hủy, ô nhiễm hoặc nhiễm bẩn đối với đất, nước và không khí;

(b)   Tổn thất đối với chính lượng khí gas, hơi nước, chất lỏng hoặc nguyên vật liệu nóng chảy đó bị thoát ra ngoài;

(c)   Chi phí khắc phục khiếm khuyết gây ra sự rò rỉ hay chảy tràn đó;

(d)   Chi phí di dời, tiêu hủy hoặc thu dọn những chất rò rỉ, ô nhiễm hoặc nhiễm bẩn;

(e)   Tổn thất đối với hàng hóa trên đường vận chuyển;

(f)   Tổn thất gây ra bởi hoặc xảy ra trong quá trình sửa chữa hoặc thay đổi;

(g)    Tổn thất cho các máy móc, thiết bị hoặc dụng cụ được sử dụng để chứa đựng, xử lý hoặc vận chuyển khí gas, hơi nước, chất lỏng hoặc nguyên vật liệu nóng chảy bị rò rỉ hoặc chảy tràn ra từ đó.

Hạn mức trách nhiệm như quy định cụ thể trong Giấy chứng nhận bảo hiểm nhà xưởng/hợp đồng bảo hiểm nhà xưởng do Bảo hiểm PJICO ban hành.

Mời tham khảo thêm: Mua bảo hiểm cho nhà xưởng mở rộng

#3.ĐIỀU KHOẢN VỀ CHI PHÍ KẾ TOÁN VÀ CHI PHÍ LẬP HỒ SƠ KHIẾU NẠi 

Điều khoản bảo hiểm nhà xưởng này mở rộng để bảo hiểm các chi phí hợp lý, cần thiết và không thể thu lại bằng cách nào khác mà Người được bảo hiểm phải trả cho các kế toán viên chuyên nghiệp của họ để cung cấp các chi tiết, thông tin, bằng chứng hoặc các chứng cứ khác mà Người bảo hiểm yêu cầu theo Bảo hiểm này và để  công bố các chi tiết, thông tin, bằng chứng đó theo đúng với sổ sách kế toán hoặc những  sổ sách kinh doanh khác của Người được bảo hiểm, với điều kiện số tiền phải trả theo điều khoản mở rộng này trong bất kỳ trường hợp nào cũng không được vượt quá hạn mức trách nhiệm như quy định cụ thể trong Giấy chứng nhận bảo hiểm nhà xưởng/hợp đồng bảo hiểm nhà xưởng (Áp dụng gộp cho cả bảo hiểm Thiệt hại vật chất và Gián đoạn kinh doanh).

#4.TIẾP QUẢN CÔNG TY HOẶC địa điểm mới

Việc bảo hiểm theo đơn bảo hiểm nhà xưởng này sẽ được mở rộng bảo hiểm cho tài sản với Hạn mức trách nhiêm như quy định cụ thể trong đơn/hợp đồng bảo hiểm/Giấy chứng nhận bảo hiểm/bất cứ địa điểm nào tại Việt nam tại bất cứ địa điểm mới hay công ty mới nào mà Người được bảo hiểm tiếp quản được trong Thời hạn bảo hiểm. Các bên hiểu rằng Người được bảo hiểm phải có trách nhiệm thông báo cho Công ty bảo hiểm trong vòng 30 ngày kể từ khi có địa điểm mới đó và phải thanh toán phí bảo hiểm bổ sung theo tỷ lệ.

Mặt khác phải tuân thủ các điều kiện, điều khoản và các điểm loại trừ của Đơn bảo hiểm nhà xưởng này.

Mời tham khảo thêm: Điều khoản chi phí bảo vệ tạm thời

#5.ĐIỀU KHOẢN VỀ PHÁ HỦY THEO LỆNH CỦA CƠ QUAN CÔNG QUYỀN

Điều khoản bảo hiểm này mở rộng để bảo hiểm cho các tổn thất  trực tiếp đối với các tài sản được bảo hiểm gây ra bởi những hành động phá hủy được thực hiện theo mệnh lệnh của các cơ quan công quyền diễn ra tại thời điểm có vụ cháy lớn xảy ra và chỉ trong khi đám cháy vẫn còn đang tiếp diễn (chưa chấm dứt)  mà mục đích của các hành động trên là nhằm ngăn chặn sự lây lan của đám cháy. Tuy nhiên, sự cố hỏa hoạn đó phải gây ra bởi các rủi ro được bảo hiểm và phải  tương ứng với các Điều kiện, Điều khoản của Bảo hiểm này. Trách nhiệm của Người bảo hiểm trong mọi trường hợp sẽ không vượt quá số tiền lẽ ra Người bảo hiểm phải chịu như trường hợp tổn thất gây ra bởi rủi ro được bảo hiểm theo Bảo hiểm  này.

#6.ĐIỀU KHOẢN VỀ HÀNH VI HOẶC THIẾU SÓT

Hiệu lực bảo hiểm của Đơn bảo hiểm nhà xưởng này sẽ không bị phương hại bởi bất kỳ hành vi hoặc thiếu sót nào của người chủ sở hữu ngôi nhà, nếu Người được bảo hiểm không phải là người chủ nhà đó; hoặc bất kỳ hành vi hoặc thiếu sót nào của những người thuê lại hoặc những người thuê nhà khác, khi những hành vi hoặc thiếu sót đó không thuộc sự kiểm soát của Người được bảo hiểm.

Mời tham khảo thêm Điều khoản quy định về thông báo tổn thất

#7ĐIỀU KHOẢN VỀ MỘT PHẦN TÒA NHÀ/CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG KHÔNG HƯ HẠI BỊ BỎ ĐI

Nếu bất kỳ tài sản được bảo hiểm là tòa nhà bị hư hại nhưng chưa bị phá hủy và do phải tuân thủ theo yêu cầu của pháp luật, chính quyền địa phương hoặc cơ quan công quyền khác mà việc khôi phục lại tòa nhà bị hư hại đó phải được tiến hành tại địa điểm khác, phần còn lại của tòa nhà chưa bị hư hại sẽ được xem như đã bị phá hủy. Tuy nhiên, nếu vì sự hiện hữu của phần tòa nhà không bị  hư  hại đó mà giá trị của khu đất ban đầu tăng lên khi bán lại cho bên khác thì phần giá trị tăng thêm đó phải được xem như là giá trị cứu được và Người được bảo hiểm phải trả lại cho Người bảo hiểm  giá trị cứu được đó sau khi hoàn thành việc mua bán hoặc giá trị này sẽ được khấu trừ vào khoản tiền cuối cùng Người bảo hiểm có thể phải trả theo Bảo hiểm này, tùy thuộc vào sự việc nào xảy ra sau.

Mời tham khảo thêm: Điều khoản về hàng hóa của khách hàng

Mua bảo hiểm cho nồi hơi nhà xưởng
Mua bảo hiểm cho nồi hơi nhà xưởng

#8.ĐIỀU KHOẢN NỔ NỒI HƠI

Phạm vi bảo hiểm theo Đơn này sẽ được áp dụng đối với các tổn thất bất ngờ tới những tài sản được quy định theo đơn này phát sinh do nổ nồi hơi, bình chứa và các thiết bị hoạt động bằng áp lực hơi nước với điều kiện là Người được bảo hiểm phải thực hiện các biện pháp an toàn hợp lý để tuân thủ theo tất cả các yêu cầu pháp quy liên quan tới việc kiểm tra áp dụng đối với nồi hơi, bình chứa và các thiết bị có nguy cơ phát nổ.

Hạn mức trách nhiệm như quy định cụ thể trong Giấy chứng nhận bảo hiểm nhà xưởng/hợp đồng bảo hiểm nhà xưởng.

Mời tham khảo thêm: Điều khoản bảo hiểm thêm chi phí chữa cháy

Mua bảo hiểm cho nồi hơi nhà xưởng
Mua bảo hiểm cho nồi hơi nhà xưởng

#9.ĐIỀU KHOẢN VỀ NỔ NỒI HƠI VÀ BÌNH ÁP LỰC

Bảo hiểm nhà xưởng này được mở rộng để bồi thường cho Người được bảo hiểm những hư hại xảy ra đối với nồi hơi hoặc bình áp lực gây ra bởi nguyên nhân duy nhất là nổ hoặc bị phá hỏng trong quá trình hoạt động thông thường của chúng  như được định nghĩa dưới đây. Với điều kiện, trách nhiệm bồi thường của Người bảo hiểm theo điều khoản này sẽ không vượt quá hạn mức bồi thường nêu trên, và Điều khoản này cũng không làm cho  trách nhiệm bồi thường của Người bảo hiểm  vượt quá tổng số tiền bảo hiểm theo quy định trong Đơn bảo hiểm.

Định nghĩa

(1)“Nồi hơi” nghĩa là nồi kín được đốt nóng hoặc một hệ thống các  đường ống dẫn được kết nối đến nồi hơi trong đó hơi nước được tạo ra dưới áp lực. “Bình” nghĩa là bình kín  chịu áp lực của hơi nước hoặc áp suất không khí và không bị đốt nóng. Thuật ngữ “nồi hơi và bình áp suất” sẽ bao gồm các bộ phận được ghép nối với nhau gồm các bộ quá nhiệt , các thiết bị tiết kiệm, khung đỡ, các chi tiết lắp ghép hay định vị, van  và đường ống dẫn hơi nước.

Mua bảo hiểm cho nồi hơi nhà xưởng
Mua bảo hiểm cho nồi hơi nhà xưởng

(2)“Nổ” nghĩa là sự xé rách hoặc phá vỡ bất ngờ cấu trúc  hoặc bất kỳ bộ phần nào của thiết bị nồi hơi hoặc bình do áp lực của hơi nước, không khí hoặc chất lỏng bên trong gây ra dẫn đến làm  xê dịch cấu trúc  ấy kèm theo đó là các chi tiết bên trong bị ép văng ra ngoài. Thuật ngữ “Nổ” ở đây không bao hàm việc thất bại  trong bất kỳ cuộc kiểm định nào, ngoại trừ trường hợp  kiểm định hơi nước ở  áp suất không vượt quá áp suất tối đa mà cơ quan kiểm định cho phép.

(3)“Phá hỏng” nghĩa là sự biến dạng nghiêm trọng và bất ngờ  của bất kỳ bộ phận nào của nồi hơi hay bình  gây nên bởi  sức ép của hơi nước hay  chất lỏng bên ngoài cho dù có dẫn đến sự rách, thủng hoặc  gãy hay không. Thuật ngữ “Phá hỏng” ở đây không bao hàm việc thất bại trong bất kỳ cuộc kiểm định nào, ngoại trừ  trường hợp kiểm định hơi nước ở  áp suất không vượt quá áp suất tối đa mà cơ quan kiểm định cho phép.

Các khuyết tật sau không được quy là nổ hoặc phá hỏng dù có cần phải sửa chữa hoặc thay thế hay không:

(a)Sự lão hóa hoặc hao mòn tự nhiên theo thời gian của chất liệu cấu tạo nên thiết bị do sự rò rỉ, ăn mòn hoặc do tác động của nhiên liệu hoặc nguyên nhân khác;

Mua bảo hiểm cho nồi hơi nhà xưởng
Mua bảo hiểm cho nồi hơi nhà xưởng

(b)Sự biến dạng  dần theo thời gian của bất kỳ bộ phận nào của thiết bị;

(c)Nứt, rạn, gãy, phồng rộp, ép mỏng, hoặc lõm ngay cả khi kèm theo rò rỉ hoặc hư  hại đối với ống dẫn, đầu phun hoặc các chi tiết khác do quá nhiệt hoặc rò rỉ ở mối nối, ống dẫn hoặc những bộ phận khác của thiết bị;

(d)Khớp nối không đảm bảo

Tuy nhiên Nổ hoặc Phá hỏng  phát sinh từ  bất kỳ  khuyết tật nào như vậy sẽ không bị loại trừ theo  quy định này 

Loại trừ riêng cho điều khoản này:

 (a)Điều khoản bảo hiểm này sẽ không bảo hiểm cho những  hư hại phát sinh trong quá trình  áp dụng việc kiểm định về  thủy lực hoặc những thiệt hại do quá trình kiểm định đó gây ra .

(b)Nếu vào thời điểm Nổ hoặc Phá hỏng  hoặc hư hại  khác được bảo hiểm theo Điều khoản này:

(i)áp lực lên van an toàn của bất kỳ chi tiết máy nào vượt quá mức cho phép ghi trên giấy chứng nhận gần nhất do Cơ quan kiểm định cấp, hoặc

Mua bảo hiểm cho nồi hơi nhà xưởng
Mua bảo hiểm cho nồi hơi nhà xưởng

(ii)bất kỳ van an toàn nào có chức năng giới hạn áp suất bị tháo bỏ hoặc bị đặt ở trạng thái không hoạt động , hoặc

(iii)bất kỳ chi tiết máy nào bắt buộc phải có chứng nhận an toàn theo luật định mà không được Cơ quan kiểm định cấp chứng nhận an toàn

Khi đó Người được bảo hiểm sẽ không được hưởng bất kỳ khoản bồi thường nào theo điều khoản này.

Mua bảo hiểm cho nồi hơi nhà xưởng
Mua bảo hiểm cho nồi hơi nhà xưởng

Ngoài phạm vi của Điều khoản này thì các điều kiện, điều khoản và các điểm loại trừ của Đơn bảo hiểm này vẫn có hiệu lực.

Hạn mức trách nhiệm như quy định cụ thể trong Giấy chứng nhận bảo hiểm nhà xưởng/hợp đồng bảo hiểm nhà xưởng.

#Mua bảo hiểm cho nồi  hơi nhà xưởng ở đâu?

CÔNG TY BẢO HIỂM PETROLIMEX SÀI GÒN

Địa chỉ:Lầu 4, Số 186 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

⭐️ Bảo hiểm nhà xưởng giá bao nhiêu?

Trả lời: Giá tùy thuộc vào giá trị tài sản và ngành nghề kinh doanh.

⭐️ bảo hiểm nhà xưởng có bắt buộc không ?

Trả lời: Một số loại nhà xưởng thì bắt buộc phải mua.

⭐️ Bảo hiểm nhà xưởng của Petrolimex tốt không ?

Trả lời: Bảo hiểm Petrolimex đã bảo hiểm nhà xưởng từ 1995 đến này là hơn 26 năm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *