Mua bảo hiểm cháy nổ cho doanh nghiệp

1681 Lượt xem

Mua bảo hiểm cháy nổ cho doanh nghiệp là quy định bắt buộc của nhà nước nếu doanh nghiệp có được liệt kê trong phụ lục các cơ sở có nguy hiểm về cháy nổ theo quy định của Chính phủ. Những doanh nghiệp này phải mua bảo hiểm cháy nổ theo quy định để khi cảnh sát phòng cháy chữa cháy kiểm tra định kỳ bảo hiểm cháy nổ là một phần trong bộ hồ sơ kiểm tra PCCC.

Mua bảo hiểm cháy nổ cho doanh nghiệp
Mua bảo hiểm cháy nổ cho doanh nghiệp

Tại sao phải mua bảo hiểm cháy nổ cho doanh nghiệp ?

Nói mua bảo hiểm cháy nổ là bắt buộc nhưng khi có cháy nổ xảy ra công ty bảo hiểm sẽ bồi thường / đền bù lại những hư hỏng, thiệt hại mất mát về tài sản cho chủ doanh nghiệp. Rất nhiều người chủ quan mặc định suy nghĩ mua bảo hiểm cháy nổ cho vui nhưng thực tế việc mua bảo hiểm cháy nổ cũng như bồi thường hoàn toàn được pháp luật bảo vệ.

  Tính Phí Bảo Hiểm

  Gần đây ghi nhận nhiều vụ cháy của các doanh nghiệp lớn gây thiệt hại nặng nề mà nguyên nhân do cháy nổ, do chập điện..

  Mời tham khảo thêm: Mua bảo hiểm cháy nổ nhà xưởng

  Có thể nhắc đến vụ cháy của các doanh nghiệp như May nhà bè chi nhánh Sóc Trăng cháy nổ thiệt hại hơn 180 tỷ đồng. Vụ cháy của công ty bóng đèn phích nước rạng đông sau hơn 50 năm hoạt động an toàn và không có sự cố cháy nổ nào xảy ra gây thiệt hại hơn 150 tỷ đồng. Cháy nổ là không thể lường trước và cũng không thể chủ quan. Mua bảo hiểm cháy nổ cho doanh nghiệp là phương pháp quản trị rủi ro tối ưu nhất.

  Mua bảo hiểm cháy nổ cho doanh nghiệp

  Mua bảo hiểm cháy nổ cho doanh nghiệp ở đâu ?

  Năm 2020 Bảo hiểm Petrolimex đã khai trương chi nhánh thứ 61 tại Bình Dương như vậy có chi nhánh ở các tỉnh thành trên cả nước. Khi có nhu cầu mua bảo hiểm cháy nổ khách hàng vui lòng đến chi nhánh gần nhất của chúng tôi để có thể mua.

  Ngoài ra, trong thời đại công nghệ phát triển việc mua bảo hiểm hoàn toàn có thể thực hiện bằng hình thức online, trực tuyến. Hợp đồng bảo hiểm sẽ được chúng tôi giao tận nhà cho khách hàng.

  Với những doanh nghiệp thuộc nhóm rủi ro thấp thì chỉ cần báo giá, làm hợp đồng, cấp giấy chứng nhận bảo hiểm. Với những doanh nghiệp thuộc nhóm rủi ro cao như ngành gỗ, giấy, may mặc… thì chúng tôi cũng có nhân viên xuống tận địa điểm của tài sản để khảo sát và đánh giá rủi ro trước khi làm bảo hiểm. Nói chung khách hàng không cần đi đâu vẫn có thể mua bảo hiểm cho doanh nghiệp.

  Mời tham khảo thêm: Mua bảo hiểm cháy nổ cho chung cư

  Để có thể tính phí bảo hiểm cho doanh nghiệp phải đóng 1 năm vui lòng thống kê tổng giá trị tài sản mua bảo hiểm bao gồm nhà xưởng, máy móc thiết bị, và hàng hóa ( những tài sản có thể bị hư hỏng thiệt hại do cháy nổ ) không kê khai giá trị đất/ giá trị quyền sử dụng đất để mua bảo hiểm.

  Mua bảo hiểm cháy nổ cho doanh nghiệp
  Mua bảo hiểm cháy nổ cho doanh nghiệp

  Một số doanh nghiệp phải mua bảo hiểm cụ thể là :

  Trụ sở cơ quan hành chính nhà nước; viện, trung tâm nghiên cứu, trụ sở làm việc của các cơ quan chuyên môn, doanh nghiệp, các tổ chức chính trị xã hội và các tổ chức khác từ 05 tầng trở lên hoặc có khối tích từ 5.000 m3 trở lên

  Kho hàng hóa, vật tư cháy được hoặc hàng hóa vật tư không cháy đựng trong các bao bì cháy được có khối tích từ 1.000 m3 trở lên; bãi hàng hóa, vật tư cháy được có diện tích từ 500 m2 trở lên.

  Công trình sản xuất công nghiệp có hạng nguy hiểm cháy nổ A, B, C, D, E thuộc dây chuyền công nghệ sản xuất chính có khối tích từ 1.000 m3 trở lên.

  Mời tham khảo thêm: Bảo hiểm cháy nổ nhà xưởng 2022

  Với các quy định này thì đa phần các doanh nghiệp đều phải mua bảo hiểm cháy nổ theo quy định.

  Một vài quy định theo nghị định Số: 23/2018/NĐ-CP:

  Nguyên tắc tham gia bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc

  Cơ quan, tổ chức và cá nhân quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định 23/2018/NĐ-CP này (sau đây gọi là “bên mua bảo hiểm”) phải mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc tại các doanh nghiệp bảo hiểm kinh doanh nghiệp vụ bảo hiểm cháy, nổ theo quy định pháp luật.

  Bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm triển khai bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc theo điều kiện, mức phí bảo hiểm, số tiền bảo hiểm tối thiểu quy định tại Nghị định này.

  Ngoài việc tham gia bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc theo điều kiện, mức phí bảo hiểm, số tiền bảo hiểm tối thiểu quy định tại Nghị định này, bên mua bảo hiểm cháy nổ cho doanh nghiệp và doanh nghiệp bảo hiểm có thể thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm về mở rộng điều kiện bảo hiểm, số tiền bảo hiểm tăng thêm và mức phí bảo hiểm bổ sung tương ứng.

  Mời tham khảo thêm: Cháy lớn kho vải ở Đồng nai trong dịch covid

  Mua bảo hiểm cháy nổ cho doanh nghiệp
  Mua bảo hiểm cháy nổ cho doanh nghiệp

  Trong trường hợp này, doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm tách riêng phần bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc trong hợp đồng bảo hiểm.

  Doanh nghiệp bảo hiểm có quyền từ chối bán bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc trong các trường hợp sau:

  a) Doanh nghiệp chưa được nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy theo quy định pháp luật.

  b) Doanh nghiệp không có biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy hoặc biên bản kiểm tra đã quá 01 năm tính từ thời điểm lập đến thời điểm mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.

  c) Doanh nghiệp đang bị tạm đình chỉ hoặc đình chỉ hoạt động do vi phạm quy định về phòng cháy và chữa cháy.

  Bên mua bảo hiểm cháy nổ cho doanh nghiệp được tính chi phí mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc vào giá thành sản phẩm, dịch vụ (đối với cơ sở sản xuất kinh doanh) hoặc vào chi thường xuyên (đối với cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị xã hội và các tổ chức khác).

  Trách nhiệm về phòng cháy chữa cháy

  Giám đốc các doanh nghiệp thương mại là người chịu trách nhiệm chính về công tác PCCC và có nhiệm vụ thực hiện đầy đủ các nội dung sau :

  Ban hành các quy định về phòng cháy chữa cháy cấp cơ sở, văn bản hướng dẫn PCCC hoặc nội quy PCCC cho các cửa hàng, kho trạm, phân xưởng……. (sau đây gọi tắt là cơ sở) trực thuộc.

  Mua bảo hiểm cháy nổ cho doanh nghiệp
  Mua bảo hiểm cháy nổ cho doanh nghiệp

  Tuỳ thuộc vào phương thức quản lý, địa hình, vị trí của cơ sở mà phân công, phân cấp quản lý công tác PCCC bằng văn bản cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh trực thuộc.

  Thành lập các đội  PCCC nghĩa vụ tại  đơn vị và tại các cơ sở trự c thuộc; thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi cho các đội PCCC hoạt động.

  Hàng năm tổ chức tập huấn và kiểm tra, đôn đốc cán bộ công nhân viên (CBCNV) trong đơn vị thực hiện nghiêm túc và đầy đủ những điều quy định về PCCC.

  Trang bị đủ các phương tiện PCCC theo yêu cầu về PCCC đối với các mặt hàng đang sản xuất, kinh doanh.

  Thường xuyên liên hệ và phối hợp chặt chẽ với cơ quan PCCC địa phương để thực hiện tốt công tác PCCC của đơn vị.

  cửa hàng trưởng, trưởng các kho, trạm, phân xưởng trực thuộc doanh nghiệp Thương mại có trách nhiệm về công tác PCCC cụ thể khác nhau tuỳ thuộc vào sự phân công, phân cấp của giám đốc doanh nghiệp, nhưng về trách nhiệm chung phải là:

  Nắm vững và kiểm tra đôn đốc CBCNV thực hiện đầy đủ các quy định, quy phạm quản lý kỹ thuật, bảo hộ lao động; an toàn phòng cháy chữa cháy.

  Theo dõi tình trạng hệ thống điện, các máy móc, thiết bị…. Tổ chức sửa chữa ngay những hư hỏng, thiếu sót có thể gây ra cháy, nổ.

  Thêm một khách sạn ở Nha Trang vi phạm quy định PCCC

  9:21:00 AM 10/26/2022

  Khu vực tầng hầm và sân thượng thuộc khách sạn Regalia Gold ở TP.Nha Trang, Khánh Hòa đã bị cơ quan chức năng tạm đình chỉ hoạt động do vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy (PCCC).

  bao-hiem-chay-no-cho-doanh-nghiep-2023
  bao-hiem-chay-no-cho-doanh-nghiep-2023

  Ngày 25.10.2022, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Khánh Hòa, cho biết vừa có công văn gửi Sở Thông tin và Truyền thông Khánh Hòa về việc thông báo công khai thông tin các dự án, công trình không bảo đảm an toàn về PCCC.

  Theo đó, đơn vị đã tạm đình chỉ hoạt động khu vực tầng hầm và sân thượng thuộc khách sạn Regalia Gold (địa chỉ 39 – 41 đường Nguyễn Thị Minh Khai, P.Tân Lập, TP.Nha Trang) thuộc Công ty cổ phần Đầu tư thương mại và dịch vụ Nhật Tiến do vi phạm đặc biệt nghiêm trọng quy định về PCCC.

  Cụ thể, chủ đầu tư khách sạn Regalia Gold tiến hành cải tạo, thay đổi tính chất sử dụng công trình khi chưa có giấy chứng nhận hoặc văn bản thẩm duyệt thiết kế về PCCC.

  Trước đó, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Khánh Hòa đã tạm đình chỉ hoạt động đối với 2 công trình và 3 cơ sở vi phạm an toàn về PCCC trên địa bàn tỉnh.

  Cụ thể, khách sạn Nha Trang (129 Thống Nhất, P.Vạn Thắng, TP.Nha Trang); xưởng sản xuất ngư lưới cụ của Công ty TNHH sản xuất và thương mại Hưng Long; xưởng sản xuất xốp của Công ty TNHH sản xuất và thương mại Nam Thịnh Long (cùng ở thôn Lương Hòa, xã Vĩnh Lương, TP.Nha Trang) và nhà máy may Cam Ranh của Công ty CP may Cam Ranh (TP.Cam Ranh). Nguồn thanhnien

  Mọi thắc mắc khác Mua bảo hiểm cháy nổ cho doanh nghiệp vui lòng liên hệ:

  CÔNG TY BẢO HIỂM PETROLIMEX SÀI GÒN

  Địa chỉ:Lầu 4, Số 186 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

  Tổng đài:1900545455

  Điện thoại: 0888.605.666 / 0932377138

  Email:pjicosaigon@gmail.com

  Website: baohiempetrolimex.com| | thegioibaohiem.net

  Zalo, Viber: 0932.377.138

  Facebook : Bảo hiểm cháy nổ nhà xưởng

  ⭐️ Bảo hiểm cháy nổ cho doanh nghiệp giá bao nhiêu ?

  Trả lời: Giá tùy thuộc vào giá trị của công trình.

  ⭐️ Mua Bảo hiểm cháy nổ cho doanh nghiệp ở đâu ?

  Trả lời: Liên hệ chi nhánh bảo hiểm PJICO hoặc hotline 0932377138.

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *