Mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc mở rộng trộm cướp

2261 Lượt xem

Mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc mở rộng trộm cướp ở đây là phần mở rộng của các hợp đồng bảo hiểm cháy nổ. Do trong quy tắc bảo hiểm cháy nổ không có đền bù cho rủi ro trộm cướp hoặc thường rủi ro trộm cướp sẽ bị loại trừ vì vậy để được bồi thường trong những trường hợp này bên mua bảo hiểm phải chọn và yêu cầu thêm rủi ro trộm cướp này vào.

Nội dung chính điều khoản bảo hiểm này

Hiện tại Bảo hiểm Petrolimex có một số điều khoản mở rộng cho rủi ro trộm cướp như bảo hiểm cho trộm cắp toàn diện, điều khoản bảo hiểm cho chuông báo trộm cắp và hệ thống bảo vệ, bảo hiểm cho trộm cắp trong và sau hỏa hoạn, điều khoản bảo hiểm cho trộm cắp có sử dụng vũ lực và bạo lực khi xâm nhập và tẩu thoát.

Ngoài ra chúng tôi cũng giới thiệu điều khoản rủi ro cướp bóc và cướp đường có vũ trang, điều khoản mở rộng lòng trung thành.

Mời tham khảo thêm: Đóng góp của bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc mở rộng trộm cướp

Mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc mở rộng trộm cướp có các điều kiện cụ thể như sau:

ĐIỀU KHOẢN BẢO HIỂM CHO TRỘM CẮP TOÀN DIỆN

Các bên đồng ý và hiểu rằng Đơn bảo hiểm cháy nổ bắt buộc này sẽ mở rộng bảo hiểm cho tổn thất đối với tài sản được bảo hiểm do trộm cắp mà không kèm theo việc đột nhập bằng bạo lực với điều kiện tổn thất được phát hiện trong vòng 48 giờ và cũng tùy thuộc vào những điểm loại trừ sau đây:

mất mát hoặc thiếu hụt do đặt sai vị trí hoặc không lý giải được nguyên nhân

mất mát hoặc thiếu hụt được phát hiện trong khi kiểm kê

mất mát phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ hành động gian lận, không trung thực của nhân viên, đại lý hoặc người giúp việc của Người được bảo hiểm, hoặc các bên khác có quyền lợi hoặc bất kỳ người nào được ủy quyền quản lý các tài sản được bảo hiểm.

thiếu hụt do sai sót, nhầm lẫn

hành động ăn cắp vặt

mất mát về tiền hoặc các loại tương tự (nếu được bảo hiểm theo Đơn Bảo hiểm này).

Với điều kiện rằng các Điều khoản, Điều kiện và các điểm loại trừ theo quy định của Đơn bảo hiểm này vẫn phải được tuân thủ

Mời tham khảo thêm: Mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc ở tphcm

Với điều kiện cung cấp báo cáo điều tra cuối cùng của cơ quan công an.

Hạn mức trách nhiệm như quy định cụ thể trong Giấy chứng nhận bảo hiểm cháy nổ bắt buộc/ hợp đồng bảo hiểm cháy nổ bắt buộc.

Mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc mở rộng trộm cướp
Mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc mở rộng trộm cướp

ĐIỀU KHOẢN BẢO HIỂM VỀ CHUÔNG BÁO TRỘM CẮP VÀ HỆ THỐNG BẢO VỆ

Các bên thoả thuận và hiểu rằng điều kiện tiên quyết để ràng buộc trách nhiệm của  Bảo hiểm Petrolimex theo Đơn bảo hiểm cháy nổ bắt buộc này là:

Khu vực chứa tài sản được bảo hiểm phải được lắp đặt cố định hệ thống chuông báo trộm cắp đã được (Bảo hiểm Petrolimex) chấp thuận, Người được bảo hiểm không được thực hiện việc tháo bỏ hay thay đổi hệ thống này hoặc bất cứ thay đổi nào về cấu trúc có thể ảnh hưởng tới hệ thống khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của (Bảo hiểm PJICO).

Hệ thống chuông báo trộm cắp và toàn bộ hệ thống khoá các loại phải được lắp đặt và hoạt động tốt tại địa điểm của Người được bảo hiểm tại bất cứ thời gian nào ngoài giờ làm việc, và vào tất cả các khoảng thời gian hợp lý khác.

Hệ thông chuông báo trộm cắp phải được bảo dưỡng ở tình trạng hoạt động tốt trong suốt thời hạn bảo hiểm theo một hợp đồng bảo dưỡng của Người được bảo hiểm với Công ty lắp đặt hệ thống đó.

Mời tham khảo thêm: Nguyên tắc mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Tất cả các thiết bị bảo vệ khác cho sự an toàn của tài sản được bảo hiểm phải được bảo dưỡng ở tình trạng hoạt động tốt trong suốt thời hạn bảo hiểm và luôn luôn hoạt động tốt trong bất cứ khoảng thời gian hợp lý nào.

Toàn bộ các loại chìa khoá dùng cho hệ thống chuông và thiết bị bảo vệ nói trên phải được chuyển ra ngoài khu vực được bảo hiểm khi khu vực đó đã đóng cửa ngừng làm việc, hoặc vào bất cứ khoảng thời gian hợp lý nào.

Trên cơ sở tuân theo các điều kiện, những điểm loại trừ và điều khoản của Đơn bảo hiểm này.

Mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc mở rộng trộm cướp
Mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc mở rộng trộm cướp

ĐIỀU KHOẢN VỀ TRỘM CẮP TRONG HOẶC SAU HỎA HOẠN

Đơn bảo hiểm cháy nổ bắt buộc này được mở rộng để bảo hiểm các tổn thất vật chất đối với tài sản được bảo hiểm do trộm cắp xảy ra trong và sau khi xảy ra hỏa hoạn tại địa điểm được bảo hiểm. Với điều kiện phạm vi bảo hiểm của Điều khoản này sẽ tự động hết hiệu lực sau khi tòa nhà được bảo hiểm bị hư hại được khôi phục về tình trạng có thể sử dụng được một cách hợp lý.

Với điều kiện cung cấp báo cáo điều tra cuối cùng của cơ quan công an.

Mời tham khảo thêm: Thời gian đóng phí bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Hạn mức trách nhiệm như quy định cụ thể trong Giấy chứng nhận bảo hiểm cháy nổ bắt buộc/ hợp đồng bảo hiểm cháy nổ bắt buộc.

Mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc mở rộng trộm cướp
Mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc mở rộng trộm cướp

ĐIỀU KHOẢN VỀ TRỘM CÓ SỬ DỤNG VŨ LỰC VÀ BẠO LỰC KHI XÂM NHẬP VÀ TẨU THOÁT

Đơn bảo hiểm cháy nổ bắt buộc này bồi thường cho các tổn thất hoặc thiệt hại gây ra bởi trộm cướp trong các trường hợp sau:

(i)    xâm nhập hoặc tẩu thoát khỏi địa điểm được bảo hiểm bằng vũ lực hoặc hành động bạo lực.

(ii)  tấn công, sử dụng vũ lực hoặc đe dọa tấn công hoặc sử dụng vũ lực đối với Người được bảo hiểm, nhân viên của Người được bảo hiểm hoặc bất cứ người nào có trách nhiệm trông coi tài sản của Người mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc.

Mời tham khảo thêm: Điều khoản tài sản bên ngoài địa điểm bảo hiểm

Với điều kiện là:

Người được bảo hiểm ngay khi nhận biết được về bất kỳ sự cố nào có thể phát sinh hoặc dẫn đến một khiếu nại bồi thường theo Đơn bảo hiểm này phải:

(a)   Thông báo cho cơ quan công an và tạo mọi điều kiện hỗ trợ hợp lý nhằm phát hiện và bắt giữ tội phạm, cũng như truy tìm và thu hồi tài sản.

(b)   Thông báo bằng văn bản cho Công ty bảo hiểm và trong vòng bảy ngày sau đó phải chuyển cho Công ty bảo hiểm văn bản khiếu nại đòi bồi thường và cung cấp tất cả các bằng chứng và bảng kê khai chi tiết nếu như được yêu cầu một cách hợp lý.

Trong mọi trường hợp, Công ty bảo hiểm sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường cho bất cứ tổn thất nào mà Người được bảo hiểm không thông báo cho Công ty bảo hiểm trong vòng 30 ngày kể từ ngày xảy ra sự cố.

Người được bảo hiểm phải thực hiện tất cả các biện pháp phòng ngừa hợp lý cho sự an toàn của tài sản, bao gồm:

(a)   tuyển chọn và giám sát nhân viên

(b)   kiểm tra an toàn toàn bộ hệ thống cửa ra vào, cửa sổ và các lối vào nhà khác.

Trong trường hợp có yêu cầu bồi thường  theo Điều khoản này:

(a)   Người được bảo hiểm phải thực hiện những yêu cầu hợp lý của Công ty bảo hiểm bằng việc chứng minh rằng tổn thất thuộc được yêu cầu bồi thường phát sinh do một trong những rủi ro được bảo hiểm gây ra và tài sản đó không chỉ đơn thuần là bị thất lạc hoặc mất tích.

Mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc mở rộng trộm cướp
Mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc mở rộng trộm cướp

(b)   Công ty bảo hiểm có quyền đối với bất kỳ tài sản nào, mà thiệt hại của nó đã được Công ty bảo hiểm bồi thường trên cơ sở Điều khoản này và Người được bảo hiểm phải thực hiện mọi sự chuyển giao và các biện pháp được yêu cầu một cách hợp lý để đảm bảo quyền lợi đó của Công ty bảo hiểm. Tuy nhiên Người được bảo hiểm không có quyền được từ bỏ bất kỳ tài sản nào cho Công ty bảo hiểm.

Hạn mức trách nhiệm như quy định cụ thể trong Giấy chứng nhận bảo hiểm cháy nổ bắt buộc/ hợp đồng bảo hiểm cháy nổ bắt buộc.

ĐIỀU KHOẢN BẢO HIỂM RỦI RO CƯỚP BÓC VÀ/HOẶC CƯỚP ĐƯỜNG CÓ VŨ TRANG 

Các bên thoả thuận và tuyên bố rằng, bộ Hợp đồng bảo hiểm cháy nổ bắt buộc này mở rộng bảo hiểm cho hoạt động cướp bóc và/hoặc cướp đường có vũ trang tuy nhiên loại trừ các tổn thất đối với tài sản gây ra do trộm cắp không giải thích được, và phát sinh trong quá trình kiểm kê, và mất tích bí hiểm.

Thuật ngữ “Cướp bóc và/hoặc cướp đường” được sử dụng trong bộ Hợp đồng này có nghĩa là việc chiếm đoạt tài sản một cách phạm pháp có vũ lực:

bằng cách thực hiện hành động bạo lực với bất kỳ nhân viên nào của Người được bảo hiểm

bằng cách đe dọa thực hiện hành động bạo lực đối với bất kỳ nhân viên nào của Người được bảo hiểm

bằng bất cứ các hành động tội phạm nghiêm trọng và công khai trước sự chứng kiến của nhân viên đó mà nhân viên đó ý thức được với điều kiện là hành động đó không phải do nhân viên của Người được bảo hiểm gây ra.

từ người có trách nhiệm trông giữ tài sản của Người được bảo hiểm hay nhân viên của Người được bảo hiểm, mà người đó bị giết hoặc bất tỉnh do chấn thương gây ra do ác ý hoặc phát sinh bất ngờ.

Trên cơ sở tuân theo các điều kiện và những giới hạn của bộ Hợp đồng bảo hiểm cháy nổ bắt buộc này.

Hạn mức trách nhiệm như quy định cụ thể trong Giấy chứng nhận bảo hiểm cháy nổ bắt buộc/ hợp đồng bảo hiểm cháy nổ bắt buộc.

ĐIỀU KHOẢN MỞ RỘNG LÒNG TRUNG THÀNH

Cho dù có bất kể điều gì trái ngược được nêu ra đây, các bên đồng ý và hiểu rằng, Công ty bảo hiểm sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm những mất mát trực tiếp đối với tiền, hàng hóa hoặc các tài sản khác thuộc sở hữu hoặc được ủy thác nắm giữ của Người được bảo hiểm gây ra bởi hành động không trung thực của bất kỳ người làm thuê nào, mà:

  • xảy ra trong suốt thời hạn bảo hiểm

(b)   xảy ra trong suốt thời gian thuê mướn lao động đó một cách liên tục, và

(c)   liên quan đến ngành nghề công việc của người được bảo hiểm và được phát hiện trong thời gian bảo hiểm, hoặc

        Trong vòng 6 tháng sau thời điểm phát hiện thiệt hại hoặc trong vòng 6 tháng sau khi kết thúc hợp đồng thuê mướn lao động đó, tùy thuộc thời điểm nào đến trước

Công ty bảo hiểm sẽ không có trách nhiệm :

(i)   Thanh toán bất kỳ khoản mục nào được bảo hiểm theo Điều khoản này nếu tính chất ngành nghề của Người được bảo hiểm thay đổi hoặc tiền công của bất kỳ công nhân nào giảm đi mà chưa được sự đồng ý của Công ty bảo hiểm hoặc các cảnh báo và kiểm tra nhằm đảm bảo tính chính xác của các khoản mục đó không được tuân thủ.

(ii)  đối với việc mất lãi, lợi nhuận kinh doanh hoặc tổn thất hậu quả dưới bất kỳ hình thức nào

  • bất kỳ mất mát nào chỉ phát sinh do kiểm kê tài sản, tính toán lỗ lãi hoặc thiếu hụt không rõ nguyên nhân.

Trách nhiệm bồi thường của Công ty bảo hiểm theo Điều khoản này tối đa không vượt quá mức như quy định cụ thể trong Giấy chứng nhận bảo hiểm cháy nổ bắt buộc/ hợp đồng bảo hiểm cháy nổ bắt buộc.

Với điều kiện rằng Công ty bảo hiểm sẽ có quyền lợi đầu tiên đối với bất kỳ khoản nào thu hồi được hoặc các tài sản mà Người được bảo hiểm có quyền lợi pháp lý đối với nó theo đó giá trị của chúng sẽ được khấu trừ vào số tiền bồi thường theo quy định này.

Cam kết rằng các Điều khoản, Điều kiện và các điểm Loại trừ quy định của Đơn Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc này vẫn phải được tuân thủ .

Thông tin thêm: Mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc mở rộng trộm cướp

CÔNG TY BẢO HIỂM PETROLIMEX SÀI GÒN

  • Địa chỉ: Lầu 4, Số 186 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

  • Tổng đài: 1900545455

  • Điện thoại: 0888.605.666 / 0932377138

  • Email: pjicosaigon@gmail.com

  • Website: baohiempetrolimex.com |  | thegioibaohiem.net

  • Zalo, Viber: 0932.377.138

  • Facebook : Bảo hiểm cháy nổ

⭐️ Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc giá bao nhiêu?

Trả lời: Giá tùy thuộc vào giá trị tài sản và ngành nghề kinh doanh.

⭐️ Bảo hiểm cháy nổ có đền bù khi trộm cướp không ?

Trả lời: Cần phải mở rộng thêm rủi ro này trong hợp đồng mới được bồi thường, đền bù.

⭐️ Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc của Petrolimex tốt không ?

Trả lời: Bảo hiểm Petrolimex đã bảo hiểm nhà xưởng từ 1995 đến này là hơn 26 năm.

One thought on “Mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc mở rộng trộm cướp

  1. Pingback: Mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc mở rộng trộm cướp – baohiempetrolimex.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *