Khiếu nại bồi thường bảo hiểm

2750 Lượt xem

Khiếu nại bồi thường bảo hiểm- đây là những quy định tại quy tắc bảo hiểm nhà tư nhân của bảo hiểm Petrolimex. Bên mua bảo hiểm nhà tư nhân cần tham khảo kỹ những điều dưới đây để không bị mất quyền lợi như hợp đồng bảo hiểm đã ký.

Khiếu nại bồi thường bảo hiểm

 

Bên mua Khiếu nại bồi thường bảo hiểm

Khi xảy ra bất cứ Thiệt hại nào dẫn đến hoặc có thể dẫn đến khiếu nại theo Bộ hợp đồng bảo hiểm, Người được bảo hiểm phải:

Tham khảo thêm: Rủi ro bảo hiểm tài sản

Các hợp đồng lớn của PJICO mới : nhung-hop-dong-bao-hiem-pjico.pdf

 • Ngay lập tức thực hiện các biện pháp nhằm hạn chế tổn thất ở mức tối thiểu và tìm kiếm những tài sản bị mất:

 • Thông báo bằng văn bản cho PJICO, và

 • Thông báo cho cơ quan công an trong trường hợp xảy ra những thiệt hại do hành động phá hoại hay với mục đích ác ý.

 • Trong vòng 30 ngày hoặc lâu hơn nếu có sự đồng ý bằng văn bản của PJICO, Người được bảo hiểm phải cung cấp cho PJICO :

 • hồ sơ khiếu nại đòi bồi thường tài sản bị mất mát hoặc hư hại, trong đó liệt kê càng chi tiết càng tốt tất cả các đồ vật bị mất mát hoặc hư hại và số tiền tổn thất căn cứ vào giá trị của tài sản tại thời điểm xảy ra tổn thất,

 • thông tin chi tiết về tất cả các hợp đồng bảo hiểm khác, nếu có.

Người được bảo hiểm bằng chi phí của mình phải thu thập và cung cấp cho PJICO các sổ sách kế toán và các sổ sách kinh doanh khác, các hoá đơn, chứng từ, biên lai, các tài liệu khác, các bằng chứng, thông tin liên quan đến tổn thất, các tài liệu nói rõ nguồn gốc và nguyên nhân tổn thất, tình huống tổn thất, những tài liệu liên quan đến trách nhiệm của PJICO và những tài liệu khác mà PJICO có thể yêu cầu một cách hợp lý đồng thời Người được bảo hiểm phải gửi cho PJICO một văn bản cam kết tính chất xác thực của khiếu nại và của bất cứ vấn đề nào có liên quan đến khiếu nại.

Tham khảo thêm: Mua bảo hiểm tài sản ở sài gòn

Khiếu nại bồi thường bảo hiểm

Mất quyền lợi được bồi thường

 • Người được bảo hiểm sẽ mất quyền được bồi thường theo Bộ hợp đồng bảo hiểm nếu khiếu nại của họ là man trá về bất kỳ phương diện nào, hoặc nếu Người được bảo hiểm hay đại diện của họ sử dụng các thủ đoạn và các biện pháp man trá nhằm trục lợi theo Bộ hợp đồng bảo hiểm này hoặc thiệt hại gây ra do hành động có chủ tâm hay có sự đồng lõa của Người được bảo hiểm.

 • Quyền lợi theo Bộ hợp đồng bảo hiểm này cũng sẽ mất hiệu lực đối với bất kỳ khiếu nại nào:

 • đã bị khước từ mà không có kiện cáo, tố tụng trong vòng 12 tháng kể từ khi bị khước từ bồi thường,

 • đã được giải quyết qua trọng tài theo điều kiện của Bộ hợp đồng bảo hiểm này mà không có kiện cáo, tố tụng trong vòng 12 tháng kể từ khi trọng tài hoặc trọng tài chung đưa ra phán quyết.

Tham khảo thêm: Bảo hiểm tài sản doanh nghiệp

Khiếu nại bồi thường bảo hiểm

Quyền lợi của PJICO

Khi xảy ra một thiệt hại dẫn đến việc khiếu nại đòi bồi thường, PJICO và bất kỳ người đại diện nào của PJICO có quyền thực hiện những công việc sau đây mà không bị quy trách nhiệm hoặc không phương hại đến các quyền của PJICO:

đến hiện trường kiểm tra hoặc tạm thời niêm phong các Ngôi nhà được bảo hiểm nơi xảy ra tổn thất,

Tham khảo thêm: Giám định bảo hiểm tài sản

niêm phong hoặc yêu cầu Người được bảo hiểm giao cho PJICO tạm giữ bất kỳ tài sản được bảo hiểm nào vì các mục đích hợp lý và bằng cách thức hợp lý.

Người được bảo hiểm không có quyền từ bỏ tài sản bị tổn thất cho PJICO cho dù PJICO đã tạm giữ tài sản đó hay chưa.

Khiếu nại bồi thường bảo hiểm

Đóng góp tổn thất Khiếu nại bồi thường bảo hiểm

Nếu tại thời điểm xảy ra thiệt hại, tài sản đó đã được bảo hiểm bằng một Đơn bảo hiểm khác, thì trong bất kỳ trường hợp nào trách nhiệm của PJICO cũng chỉ giới hạn ở phần tổn thất phân bổ cho Bộ hợp đồng bảo hiểm theo tỷ lệ.

Tham khảo thêm: Bảo hiểm tài sản

Nếu như có bất kỳ một Đơn bảo hiểm nào khác cùng bảo hiểm cho tài sản được bảo hiểm, trong đó có điều khoản quy định không chấp nhận bồi thường hoặc đóng góp bồi thường một phần hoặc toàn bộ với các Đơn bảo hiểm khác thì trách nhiệm của PJICO theo Bộ hợp đồng  này sẽ giới hạn ở phần tổn thất tương ứng với tỷ lệ của số tiền bảo hiểm chia cho giá trị thực tế của tài sản.

Khiếu nại bồi thường bảo hiểm

Thế quyền Khiếu nại bồi thường bảo hiểm

Theo yêu cầu và bằng chi phí của PJICO, Người khiếu nại theo Bộ hợp đồng bảo hiểm này phải thực hiện, cùng thực hiện hoặc cho phép tiến hành mọi công việc cần thiết và hợp lý nhằm mục đích thực thi các quyền và các biện pháp tự bào chữa, hoặc nhằm chứng minh rằng PJICO được miễn trách, hoặc đòi bồi thường từ bên thứ ba. Đó là các quyền mà Bảo hiểm Petrolimex được hưởng sau khi bồi thường cho Người được bảo hiểm. Tuy nhiên, các công việc này có thể được tiến hành hoặc được yêu cầu tiến hành trước hoặc sau khi PJICO bồi thường.

Trọng tài Khiếu nại bồi thường bảo hiểm

Nếu có sự tranh chấp về số tiền bồi thường theo Bộ hợp đồng bảo hiểm này thì sự tranh chấp đó sẽ chuyển cho một trọng tài quyết định. Trọng tài này do hai bên chỉ định bằng văn bản hoặc, nếu hai bên không nhất trí được một trọng tài chung thì vấn đề được chuyển cho hai trọng tài, mỗi bên chỉ định một trọng tài bằng văn bản trong vòng 02 tháng kể từ khi một trong hai bên gửi văn bản yêu cầu bên kia chỉ định như vậy.

Trong trường hợp một bên từ chối hoặc không chỉ định trọng tài trong vòng 02 tháng sau khi nhận được thông báo vằng bản yêu cầu chỉ định trọng tài thì bên kia được tự do chỉ định một trọng tài duy nhất, và trong trường hợp hai trọng tài không thoả thuận được với nhau thì cùng chỉ định một trọng tài chung trước khi đưa tranh chấp ra giải quyết. Trọng tài chung sẽ ngồi cùng hai trọng tài kia và chủ tọa cuộc họp của họ.

Chi phí tư vấn hoặc phán quyết do trọng tài viên hoặc trọng tài chung quyết định. Các bên đồng ý và thoả thuận rằng điều kiện tiên quyết để có thể phát đơn kiện về đơn bảo hiểm này là phải có phán quyết hoặc quyết định của trọng tài viên hay trọng tài chung về số tiền thiệt hại nếu có tranh chấp về số tiền đó.

Khiếu nại bồi thường bảo hiểm

Chuyển nhượng quyền lợi bảo hiểm

Nếu tại thời điểm xảy ra thiệt hại, Người được bảo hiểm đã thực hiện việc ký hợp đồng bán phần quyền lợi của mình trong bất kỳ ngôi nhà, tài sản nào được bảo hiểm theo Bộ hợp đồng  bảo hiểm nhưng thủ tục mua bán chưa hoàn tất thì bên mua sau khi hoàn tất thủ tục mua bán sẽ được hưởng quyền lợi theo Bộ hợp đồng bảo hiểm nếu điều đó không phương hại đến quyền lợi và nghĩa vụ của Người được bảo hiểm hay Bảo hiểm Petrolimex trước ngày hoàn tất thủ tục.

CHƯƠNG 7  – ĐỊNH NGHĨA

Khiếu nại bồi thường bảo hiểm

PJICO được hiểu là Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (PJICO). 

Mức miễn thường có khấu trừ được hiểu là số tiền mà Người được bảo hiểm phải tự chịu đối với mỗi tổn thất hoặc chuỗi tổn thất phát sinh từ cùng một nguồn gốc hoặc nguyên nhân.

Ngôi nhà được hiểu là tòa nhà dân sinh, căn nhà hoặc căn hộ chỉ dùng để ở, được xây bằng gạch, đá và xi măng, có mái che bằng bê tông, nằm trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam và được nêu trong GCNBH/ Hợp đồng bảo hiểm.

Tài sản bên trong được hiểu là đồ đạc, đồ gia dụng và các bộ phận nâng cấp, cải tạo, gia cố… là tài sản của Người được bảo hiểm hoặc của bất kỳ thành viên nào trong gia đình Người được bảo hiểm và được bảo quản bên trong Ngôi nhà được nêu trong Danh mục Tài sản.

Người được bảo hiểm được hiểu là người hoặc nhóm người được nêu tên trong GCNBH/ Hợp đồng bảo hiểm.

Hạn mức trách nhiệm được hiểu là số tiền tối đa mà Bảo hiểm Petrolimex có nghĩa vụ chi trả cho mỗi quyền lợi bảo hiểm./.

Liên hệ Khiếu nại bồi thường bảo hiểm

CÔNG TY BẢO HIỂM PETROLIMEX SÀI GÒN

⭐️ Khiếu nại bồi thường bảo hiểm tài sản ở đâu ?

Trả lời: Công ty bảo hiểm nếu thuộc phạm vi bảo hiểm.

⭐️ Ai được quyền khiếu nại bồi thường bảo hiểm ?

Trả lời: Chủ tài sản hoặc người có quyền lợi liên quan đến hợp đồng bảo hiểm.

One thought on “Khiếu nại bồi thường bảo hiểm

 1. Pingback: Khiếu nại bồi thường bảo hiểm – baohiempetrolimex.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *