hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp bác sĩ

2341 Lượt xem

mẫu hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp bác sĩ:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————–™J˜ ————–

 HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM NGHỀ NGHIỆP

KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

Số: P-21/SGO/P05/3311/00000 

– Căn cứ Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

– Căn cứ Luật kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm số: 61/2010/QH12 được Quốc hội khóa X của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 24/11/2010.

– Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh

– Căn cứ Nghị định 102/2011/NĐ-CP ban hành ngày 14/11/2011 của Chính Phủ về Bảo hiểm trách nhiệm trong khám bệnh, chữa bệnh.

– Căn cứ “Quy tắc bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp trong khám bệnh, chữa bệnh” ban hành kèm theo Quyết định số 198/2014/QĐ/TSC/TGĐ ngày 28/02/2014 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần bảo hiểm Petrolimex (PJICO);

– Căn cứ nhu cầu, chức năng và nhiệm vụ của hai bên.

Xem thêm: Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp bác sĩ

Hôm nay, ngày 00 tháng 00 năm 00 chúng tôi gồm có:

Một bên là:                  BỆNH VIỆN ..

                                (Sau đây gọi tắt là bên A)

Địa chỉ                : ..

Điện thoại          : ..                  Fax : ..

Mã số thuế         : ..

Do Ông (Bà)      :

Chức vụ              : Giám đốc  làm đại diện

Và một bên là:            CÔNG TY BẢO HIỂM PJICO SÀI GÒN

                                 (Sau đây gọi tắt là bên B)

            Địa chỉ             : 186 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP HCM.

            Điện thoại       : 028 38208355                       Fax: 028 38208344.

            Tài khoản        : 0511 000 789 789  Tại Ngân Hàng Vietcombank  – CN Sài Thành.

Do Ông /bà     : LÊ HUY HƯNG.

Chức vụ           : Giám Đốc làm đại diện

Hai bên thoả thuận thống nhất ký kết hợp đồng Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp trong khám bệnh, chữa bệnh theo những nội dung dưới đây:

ĐIỀU 1:  CÁC ĐỊNH NGHĨA

Các thuật ngữ “in đậm” được sử dụng tại bất kỳ đâu trong hợp đồng này sẽ luôn được hiểu và diễn đạt như sau:

 • “Hợp đồng bảo hiểm” là thoả thuận giữa Người bảo hiểm và Người được bảo hiểm được thể hiện dưới hình thức Hợp đồng bảo hiểm. Hợp đồng bảo hiểm bao gồm nhưng không giới hạn ở Giấy yêu cầu bảo hiểm, Giấy chứng nhận bảo hiểm, Danh sách người được bảo hiểm, Quy tắc bảo hiểm, Điều khoản sửa đổi, bổ sung và các tài liệu liên quan khác đính kèm.

 • “Người được bảo hiểm” (NĐBH) được hiểu là

 • Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được cấp phép hoạt động tại Việt nam và cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và được kê khai trong mục NĐBH trên Giấy yêu cầu Bảo hiểm.

 • Người hành nghề khám bệnh chữa bệnh được cấp chứng chỉ hành nghề và thực hiện khám bệnh, chữa bệnh bao gồm: Bác sỹ, y sỹ; Điều dưỡng viên: Hộ sinh viên; Kỹ thuật viên; Lương y; Người có bài thuốc gia truyền hoặc có phương pháp chữa bệnh gia truyền được kê khai trong mục NĐBH trong Giấy yêu cầu bảo hiểm.

 • “Người bảo hiểm” là Công ty Bảo hiểm PJICO Sài Gòn – Đơn vị cung cấp dịch vụ bảo hiểm và chịu trách nhiệm bồi thường tổn thất phát sinh theo Hợp đồng bảo hiểm này.

 • “Quy tắc bảo hiểm” là các tài liệu liên quan bao gồm các điều kiện chung, các điều kiện cụ thể của Hợp đồng bảo hiểm và là một phần cấu thành của Hợp đồng bảo hiểm này.

 • “Sửa đổi bổ sung/ phụ lục hợp đồng” là toàn bộ thỏa thuận được lập thành văn bản đính kèm nhằm làm rõ những thay đổi liên quan đến Hợp đồng bảo hiểm.

 • “Một khiếu nại” được hiểu là một yêu cầu bồi thường bằng văn bản có liên quan đến một sự cố y tế do NĐBH thực hiện, được gửi đến NĐBH nhằm chống lại NĐBH.

 • “Một sự cố y tế” nghĩa là bất kỳ tai biến trong khám bệnh, chữa bệnh do sai sót chuyên môn kỹ thuật gây ra bởi lỗi sơ suất, bất cẩn của người hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh dẫn đến hoặc có thể dẫn đến thương tật thân thể hoặc tử vong cho bệnh nhân.

 • Các chi phí và phí tổn sẽ bao gồm số tiền phải trả cho chi phí thuê luật sư, chi phí tòa án và các chi phí pháp lý khác có liên quan đến việc điều tra, sửa đổi, giải quyết hoặc bào chữa khiếu nại.

 • “Thời hạn bảo hiểm” là thời gian hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực khởi đầu vào ngày bắt đầu và kết thúc vào ngày hết hạn, cả hai ngày này đều được nêu rõ trong Giấy chứng nhận bảo hiểm.

 • “Ngày hồi tố” là điểm mốc quy định rằng nếu những tổn thất đối với bên thứ ba xảy ra trước ngày này thì khiếu nại liên quan sẽ không thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm. Điều này có nghĩa là một tổn thất chỉ có thể được xem xét bồi thường theo đơn bảo hiểm này với điều kiện tổn thất đó phải xẩy ra sau ngày hôì tố và trước ngày kết thúc thời hạn bảo hiểm.

 • “Mức khấu trừ” là khoản tiền Bên A tự gánh chịu trong trường hợp có tổn thất xảy ra

Xem thêm: Điều kiện bảo hiểm nghề nghiệp bác sĩ

ĐIỀU 2: QUYỀN LỢI ĐƯỢC BẢO HIỂM

Người được bảo hiểm

BỆNH VIỆN …

Địa chỉ

 

Hoạt động y tế chuyên nghiệp

Theo danh mục kỹ thuật khám chữa bệnh đã được phê duyệt của Bộ Y Tế.

Địa điểm bảo hiểm

 

Phạm vi địa lý

Việt nam

Luật pháp áp dụng

Việt nam

Thời hạn bảo hiểm

12 tháng kể từ ngày … đến ngày ….

Ngày hồi tố: … Loại trừ tất cả các khiếu nại và/hoặc tình huống dẫn đến khiếu nại đã được biết trước.

Phạm vi bảo hiểm

Bất kì số tiền nào mà Người được bảo hiểm có thể chịu trách nhiệm pháp lý phải bồi thường về thương tật thân thể hoặc tử vong của bất kỳ bệnh nhân nào gây ra do hoặc được coi là gây ra do bất kỳ hành động bất cẩn, nhầm lẫn hoặc thiếu sót nào của Người được bảo hiểm (hoặc người làm thuê của Người được bảo hiểm) và các chi phí và phí tổn phát sinh được Người bảo hiểm chấp nhận bằng văn bản trong quá trình bào chữa và/ hoặc giải quyết bất kỳ khiếu nại nào.

Quy tắc áp dụng

Theo “Quy tắc bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp trong khám bệnh, chữa bệnh” ban hành kèm theo Quyết định số 198/2014/QĐ/TSC/TGĐ ngày 28/02/2014 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần bảo hiểm Petrolimex (PJICO)

Điều khoản sửa đổi bổ sung

 1. Loại trừ chiến tranh và khủng bố

 2. Loại trừ hoàn toàn chất amiăng

 3. Loại trừ phẫu thuật thẩm mỹ (trừ hậu quả cần thiết của tai nạn và/ hoặc biến dạng bẩm sinh)

 4. Loại trừ AIDS và Viêm Gan

 5. Loại trừ vô sinh, thụ thai, phá thai

Hạn mức trách nhiệm

– Giới hạn bồi thường cho một vụ: 50.000.000 đồng.

– Giới hạn bồi thường cho thời gian bảo hiểm : 500.000.000 đồng.

Mức khấu trừ

10% tổn thất, tối thiểu 10.000.000 VNĐ/ mỗi và mọi vụ khiếu nại bao gồm cả chi phí và phí tổn phát sinh.

Số lượng nhân viên

.. người.

Phí bảo hiểm

..

VND

Thuế GTGT (10%)

..

VND

Tổng phí thanh toán

..

VND

(Bằng chữ:  )

ĐIỀU 3: THANH TOÁN PHÍ BẢO HIỂM

Trường Hợp 1: Phí bảo hiểm được thanh toán 01 lần

 • Phí bảo hiểm sẽ được Bên A (Người được bảo hiểm) thanh toán cho Bên B (Người bảo hiểm) bằng tiền mặt, séc hoặc chuyển khoản trong 30 ngày kể từ ngày hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực và bên B cung cấp hóa đơn chứng từ hợp lệ cho bên A

Xem thêm: Hướng dẫn tính phí bảo hiểm

 • Trong trường hợp Bên A không thể thanh toán đúng thời hạn thanh toán nêu trên và có yêu cầu gia hạn nợ phí, Bên A phải có văn bản gửi cho Bên B trước ít nhất 05 ngày làm việc tính từ thời điểm hết hạn thanh toán. Việc nợ phí bảo hiểm chỉ được thực hiện khi Bên A có bảo lãnh thanh toán phí bảo hiểm do Ngân hàng hoặc tổ chức có chức năng cung cấp dịch vụ bảo lãnh cấp. Việc nợ phí chỉ được Bên B chấp thuận trên cơ sở thỏa thuận bằng văn bản có chữ ký bởi đại diện hợp pháp của cả 2 bên.

 • Trong mọi trường hợp, nếu quá thời hạn nộp phí trên, Bên A không đóng phí bảo hiểm hoặc đóng phí bảo hiểm không đầy đủ cho Bên B và hai bên không có thoả thuận bằng văn bản về việc gia hạn nợ phí thì Hợp đồng bảo hiểm sẽ tự động chấm dứt hiệu lực bảo hiểm vào ngày kế tiếp ngày cuối cùng phải nộp phí;

 • Nếu Hợp đồng bảo hiểm chấm dứt trước thời hạn theo quy định tại điểm 3 nêu trên và không xảy ra sự kiện bảo hiểm trong thời gian có hiệu lực của Hợp đồng bảo hiểm thì Bên B được hưởng phí bảo hiểm tương ứng với thời gian bảo hiểm. Thời điểm quyết toán phí bảo hiểm sẽ được hai bên thực hiện theo quy định của pháp luật hoặc sau khi kết thúc thời hạn bảo hiểm theo quy định tại hợp đồng bảo hiểm trước khi chấm dứt.

 • Trường hợp hợp đồng bảo hiểm đang có hiệu lực và phí bảo hiểm chưa đến hạn thanh toán mà tổn thất xảy ra thì Bên A phải có trách nhiệm nộp toàn bộ tổng số phí bảo hiểm còn lại của Hợp đồng này cho Bên B trong vòng 15 ngày kể từ ngày thông báo tổn thất. Trong trường hợp đặc biệt theo yêu cầu của Bên A, phí bảo hiểm có thể được Bên B xem xét, khấu trừ vào giá trị bồi thường khi Bên B tiến hành bồi thường cho Bên A.

 • Trường hợp Hợp đồng bảo hiểm đã chấm dứt hiệu lực theo quy định tại khoản 3 Điều này nhưng sau đó Bên A đóng đủ phí bảo hiểm. Hợp đồng bảo hiểm sẽ tự động khôi phục hiệu lực kể từ thời điểm bên A đã đóng đủ phí bảo hiểm quá hạn và đến hạn theo quy định của Hợp đồng. Bên B sẽ không có trách nhiệm bồi thường đối với các tổn thất xảy ra trong thời gian tính từ ngày Hợp đồng bảo hiểm đã ký kết tự động chấm dứt hiệu lực trước thời hạn đến thời điểm Bên A đã đóng đủ phí bảo hiểm.

 • Hồ sơ yêu cầu thanh toán bao gồm:

–      Thông báo thu phí.

–      Hóa đơn tài chính

–      Và các tài liệu có liên quan khác (nếu có)

ĐIỀU 4:  GIẢI QUYẾT BỒI THƯỜNG

 • Nếu trường hợp có bất cứ sự cố, tình huống nào có thể phát sinh khiếu nại đòi bồi thường theo Hợp đồng bảo hiểm này thì Bên A phải thông báo ngay cho Bên B bằng văn bản đồng thời không được hứa hẹn, chấp nhận trách nhiệm hoặc đề xuất bồi thường cho khách hàng mà chưa có sự đồng ý của Bên B.

 • Các tài liệu/ chứng từ cần cung cấp để khiếu nại đòi bồi thường:

 • Thông báo tai biến và yêu cầu bồi thường của Bên A gửi cho Bên B;

 • Đơn khiếu nại của người bệnh hoặc người đại diện hợp pháp của người bệnh gửi Bên A;

 • Kết luận của Hội đồng chuyên môn, trường hợp không có kết luận của Hội đồng chuyên môn thì phải có hồ sơ, chứng từ y tế hợp lệ chứng minh nguyên nhân tai biến;

 • Bản sao hồ sơ bệnh án và các chứng từ có liên quan để làm căn cứ trả tiền bồi thường;

 • Các chứng từ liên quan khác theo yêu cầu của Bên B.

hop-dong-bao-hiem-trach-nhiem-bac-si
hop-dong-bao-hiem-trach-nhiem-bac-si

ĐIỀU 5:  TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN:

 • Trách nhiệm của Bên A

 • Có trách nhiệm thực hiện đúng những điều đã nêu trong Hợp đồng bảo hiểm.

 • Thanh toán phí bảo hiểm đầy đủ, đúng theo thoả thuận của hợp đồng.

 • Khi phát sinh tổn thất, Bên A sẽ:

 • Gửi thông báo cho Bên B bằng văn bản bao gồm đầy đủ các nội dung chỉ rõ Bên A và các thông tin về thời gian, địa điểm, tình huống của tổn thất được phát hiện, tên và địa chỉ của người bệnh và của các nhân chứng có mặt.

 • Ngay lập tức gửi cho Bên B mọi giấy tờ, khiếu nại, quá trình giải quyết khiếu nại của Bên A hoặc đại diện của Bên A, nếu như khiếu nại được lập chống lại Bên A.

 • Hợp tác cùng Bên B và theo yêu cầu của Bên B, cung cấp thông tin dưới sự kiểm tra và thẩm vấn của đại diện của Bên B, giúp Bên B triệu tập các nhân chứng và tiến hành kiện tụng cũng như cung cấp các bản tường trình cho đại diện của Bên B nhằm mục đích điều tra và/hoặc biện hộ trước toà.

 • Trách nhiệm của Bên B

 • Có trách nhiệm thực hiện đúng những điều đã nêu trong Hợp đồng bảo hiểm.

 • Trách nhiệm của Bên B đối với tất cả các khoản bồi thường và các chi phí liên quan đến các khiếu nại được lập trong thời hạn hiệu lực của Đơn bảo hiểm này sẽ không vượt quá tổng giới hạn trách nhiệm ghi trong Giấy chứng nhận bảo hiểm/Hợp đồng bảo hiểm,

 • Thu thập các tài liệu và thông tin đầy đủ liên quan đến hồ sơ khiếu nại với sự phối hợp chặt chẽ của Bên A và các bên liên quan.

 • Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ bồi thường, bên B phải thanh toán đầy đủ tiền bảo hiểm cho bên A.

hop-dong-bao-hiem-trach-nhiem-bac-si
hop-dong-bao-hiem-trach-nhiem-bac-si

ĐIỀU 6:  GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng. nếu có vướng mắc phát sinh hoặc tranh chấp. hai bên cùng bàn bạc giải quyết trên tinh thần hợp tác. thương lượng. Trường hợp hai bên không giải quyết được bằng thương lượng. mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến hợp đồng này sẽ được đưa ra giải quyết tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam theo Quy tắc tố tụng trọng tài của Trung tâm này.

ĐIỀU 7: HỦY ĐƠN BẢO HIỂM TRƯỚC THỜI HẠN

Hợp đồng bảo hiểm này có thể chấm dứt theo yêu cầu của bên A hoặc Bên B. Bên B đồng ý hoàn trả lại phần phí bảo hiểm với điều kiện không có bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào có thể dẫn đến việc khiếu nại theo hợp đồng này tính đến thời điểm chấm dứt hợp đồng. Cơ sở của việc hoàn phí theo điều khoản này sẽ là:

 • Trong trường hợp chấm dứt theo yêu cầu của bên B: 100% số phí cho thời gian không có hiệu lực kể từ ngày chấm dứt.

 • Trong trường hợp chấm dứt theo yêu cầu của bên A: 80% số phí cho thời gian không có hiệu lực kể từ ngày chấm dứt.

ĐIỀU 8:  CÁC THOẢ THUẬN CHUNG

 • Bằng việc những người đại diện có thẩm quyền của hai bên ký kết Hợp đồng này, hai bên xác nhận đã hiểu và nắm rõ nội dung. các quyền và nghĩa vụ của mỗi bên được quy định trong Hợp đồng bảo hiểm. Quy tắc bảo hiểm áp dụng cho Hợp đồng này và các vấn đề pháp lý có liên quan khác. Hai bên cam kết thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các vấn đề quy định trong hợp đồng này.

 • Các vấn đề liên quan đến quyền và nghĩa vụ của các bên nếu không được đề cập trong Hợp đồng và Quy tắc bảo hiểm đính kèm Hợp đồng này sẽ được thực hiện và tuân thủ theo quy định của pháp luật Việt Nam, trong đó Luật kinh doanh bảo hiểm sẽ được ưu tiên áp dụng đầu tiên.

 • Mọi sự thay đổi bất cứ nội dung nào của Hợp đồng này phải được các bên ký kết bằng văn bản và là một bộ phận không thể tách rời của Hợp đồng này.

 • Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký.

 • Hợp đồng này lập thành 04 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 02 bản để thực hiện. 

ĐẠI ĐIỆN BÊN A

 

ĐẠI DIỆN BÊN B

hop-dong-bao-hiem-trach-nhiem-bac-si
hop-dong-bao-hiem-trach-nhiem-bac-si
hop-dong-bao-hiem-trach-nhiem-bac-si
hop-dong-bao-hiem-trach-nhiem-bac-si

tham khảo thêm hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp bác sĩ

CÔNG TY BẢO HIỂM PETROLIMEX SÀI GÒN

Địa chỉ: Lầu 4, Số 186 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Tổng đài: 1900545455

Điện thoại: 0888.605.666 / 0932377138

Email: pjicosaigon@gmail.com

Website: baohiempetrolimex.com || thegioibaohiem.net || 

Zalo, Viber: 0932.377.138

Facebook : Bảo hiểm PJICO

⭐️ Giá bảo hiểm nghề nghiệp cho bác sĩ bao nhiêu ?

Trả lời: Giá bảo hiểm nghề nghiệp cho bác sĩ còn phụ thuộc vào mức bồi thường / mỗi vụ

⭐️ Mua bảo hiểm trách nhiệm cho bác sĩ ở đâu uy tín?

Trả lời: PJICO là nhà bảo hiểm thân vỏ ô tô chuyên nghiệp đã kinh doanh từ 1995 đến nay đã được hơn 26 năm.

⭐️ Các bác sĩ phẫu thuật trong phim “Mặt nạ gương” có được bảo hiểm đền bù không ?

Trả lời: Theo quy định hiện hành loại bảo hiểm này không bồi thường cho phẫu thuật thẩm mỹ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *