Giấy yêu cầu bảo hiểm công trình xây dựng

2435 Lượt xem

Giấy yêu cầu bảo hiểm công trình xây dựng là biểu mẫu để bên mua bảo hiểm cung cấp những thông tin cụ thể về công trình và đặc biệt là hạn mức yêu cầu bảo hiểm cho phần thiệt hại vật chất công trình xây dựng và bảo hiểm trách nhiệm với bên thứ ba. 

Với những thông tin của từng công trình cụ thể trong giấy yêu cầu bảo hiểm công trình xây dựng này chúng tôi sẽ xây dựng bản chào phí bảo hiểm kèm theo các điều kiện điều khoản để phù hợp với từng loại công trình khác nhau.

  Tính Phí Bảo Hiểm

  Giấy yêu cầu bảo hiểm công trình xây dựng

  Trong trường hợp bên mua bảo hiểm không có thời gian điền vào biểu mẫu này vui lòng cung cấp hợp đồng mà bên chủ đầu tư và bên thầu đã ký với nhau vì những thông tin trong hợp đồng này cũng đầy đủ thông tin để làm chào giá bảo hiểm công trình cho thời gian xây dựng.

  Dưới đây là biểu mẫu giấy yêu cầu bảo hiểm công trình xây dựng theo quy định. hoặc liên hệ với bộ phận tư vấn để chúng tôi gửi file word cho quý vị. 

  Tham khảo thêm: Đấu thầu mua bảo hiểm công trình xây dựng

  Bảo hiểm kho chứa ngoài phạm vi công trường

  MẪU GIẤY YÊU CẦU BẢO HIỂM CÔNG TRÌNH TRONG THỜI GIAN XÂY DỰNG

  Giấy yêu cầu bảo hiểm công trình xây dựng


  (Ban hành kèm theo Thông tư số 329/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính)
  1. Tên công trình xây dựng (trường hợp công trình chia thành nhiều hạng mục để tham gia bảo hiểm, đề nghị mô tả rõ từng hạng mục được bảo hiểm)
  2. Địa điểm công trình xây dựng (Nước/Tỉnh/Huyện/ Thành phố / Thị trấn / Xã / Thôn/…)
  3. Tên và địa chỉ của bên mua bảo hiểm
  4. Tên và địa chỉ của nhà thầu chính thi công xây dựng
  5. Tên và địa chỉ các nhà thầu phụ thi công xây dựng (chi tiết từng nhà thầu phụ)
  6. Tên và địa chỉ của nhà thầu tư vấn khảo sát xây dựng (chi tiết từng nhà thầu)
  7. Tên và địa chỉ của nhà thầu tư vấn thiết kế xây dựng (chi tiết từng nhà thầu)
  8. Tên và địa chỉ của nhà thầu giám sát công việc thi công xây dựng

  Tham khảo thêm: mua bảo hiểm công trình xây dựng 2022

  Giấy yêu cầu bảo hiểm công trình xây dựng

  9. Tên và địa chỉ của nhà thầu giám sát công việc lắp đặt
  10. Tên và địa chỉ của người được bảo hiểm (Chi tiết theo từng người được bảo hiểm)
  11. Mô tả chi tiết công việc xây dựng và các thông số kỹ thuật (Nếu cần thiết ghi thành một bản riêng) (*)
  (*) Đối với các công trình có thiết kế phức tạp cần khai thêm bản câu hỏi bổ sung riêng theo yêu cầu của doanh nghiệp bảo hiểm. Kích thước (dài, cao, sâu, khoảng cách, số tầng… )
  Loại móng và mức độ đào sâu nhất:
  Phương pháp xây dựng:
  Vật liệu xây dựng sử dụng:
  12. Nhà thầu thi công xây dựng có kinh nghiệm trong việc xây dựng hay trong phương pháp xây dựng công trình loại này không ? (Chi tiết đến từng nhà thầu phụ)

  Mời tham khảo thêm: Bảo hiểm cho rủi ro gây ra bởi đình công gấy rối bạo loạn quần chúng

  Tên nhà thầu phụ:
  Tên nhà thầu phụ:
  13. Loại sơ đồ, thiết kế và nguyên vật liệu của công trình này đã được sử dụng hoặc thử nghiệm xây dựng các công trình xây dựng trước đây?
  (Đề nghị cho biết tên cụ thể các công trình xây dựng đó – nếu có)
  14. Loại sơ đồ, thiết kế và nguyên vật liệu của công trình này đã được các nhà thầu chính/nhà thầu phụ nêu trên sử dụng hoặc thử nghiệm chưa ? (Đề nghị cho biết tên các công trình xây dựng đó – nếu có)

  Giấy yêu cầu bảo hiểm công trình xây dựng


  15. Đây có phải là xây dựng mở rộng công trình sẵn có không?
  – Nếu có thì công trình vẫn tiếp tục hoạt động trong quá trình xây dựng/lắp đặt không?
  (kèm theo sơ đồ – nếu có)

  16. Thời hạn bảo hiểm
  (Theo văn bản của cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư) Từ ……………………………………đến …………………………………..
  Thời hạn bảo hành từ……………………. đến…………………………
  17. Mô tả chi tiết các công việc do các nhà thầu phụ tiến hành?
  18. Nêu rõ loại thiết bị được lắp đặt (nếu là thiết bị cũ thì đề nghị ghi rõ)
  Nếu là máy móc: tên nhà sản xuất, số, loại, kích thước, công suất, trọng lượng, áp suất, nhiệt độ (nếu có).
  Nếu là công trình hoàn chỉnh: sơ đồ tổng thể, tính chất các công việc xây dựng (nếu có)

  19. Các rủi ro đặc biệt đối với công trình Cháy, nổ
  Lũ, lụt ?
  Đất lở, bão, gió lốc ?
  Nổ mìn ?
  Núi lửa, sóng thần ?
  Đã có động đất xảy ra ở vùng này chưa ?
  (Nếu có nêu rõ cường độ (Mercalli) độ lớn (Richter)

  Mời tham khảo thêm: Bảo hiểm công trình xây dựng cao tốc


  Rủi ro khác?
  Thiết kế của công trình được bảo hiểm có dựa trên các qui định về kiến trúc tại vùng có động đất không ?
  Tiêu chuẩn thiết kế có cao hơn thiết kế qui định không ?
  20. Trạng thái đất đai Đá, Sỏi , Cát, Đất sét, Đất mượn ,
  Điều kiện đất đai khác:
  Có các khiếm khuyết địa chấn trong khu vực không?
  21. Mực nước ngầm Độ sâu từ mặt đất: (mét)
  22. Sông, hồ, biển… gần nhất Tên
  Khoảng cách (tới công trình)
  Mực nước:
  – Thấp nhất
  – Trung bình
  – Cao nhất
  Mực nước cao nhất ghi nhận được vào ngày……
  23. Điều kiện khí tượng Mùa mưa từ ……………. tới ………………
  Lượng mưa cao nhất (mm) trong 1 giờ 1 ngày 1 tháng
  Rủi ro bão:
  Vận chuyển nhanh:
  Vận chuyển bằng máy bay:
  Giá trị bảo hiểm Hạng mục được bảo hiểm
  Số tiền bảo hiểm
  1. Giá trị công trình/hạng mục công trình xây dựng được bảo hiểm:
  1.1. Giá trị hợp đồng xây dựng
  1.2. Nguyên vật liệu hay hạng mục do chủ đầu tư cung cấp
  2. Chi phí lắp đặt
  3. Cước phí vận chuyển
  4. Thuế
  5. Chi phí dọn dẹp vệ sinh (nếu có)
  Tổng số tiền được bảo hiểm

  Tham khảo thêm: mua bảo hiểm công trình xây dựng

  Bên mua bảo hiểm cam kết rằng các thông tin trong Giấy yêu cầu bảo hiểm này là đầy đủ và trung thực mà bên mua bảo hiểm nhận biết được. Bên mua bảo hiểm đồng ý rằng Giấy yêu cầu bảo hiểm này cùng các thông tin do Bên mua bảo hiểm cung cấp là cơ sở đồng thời là bộ phận không tách rời của hợp đồng bảo hiểm.


  …………….., ngày……….. tháng………. năm…….
  BÊN MUA BẢO HIỂM            
  (Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu nếu có)

  #Liên hệ nhận Giấy yêu cầu bảo hiểm công trình xây dựng

  CÔNG TY BẢO HIỂM PETROLIMEX SÀI GÒN

  ⭐️ Giá bảo hiểm xây dựng bao nhiêu ?

  Trả lời: Giá bảo hiểm phụ thuộc vào giá trị công trình mua bảo hiểm.

  ⭐️ Mua bảo hiểm công trình ở đâu ?

  Trả lời: Liên hệ chi nhánh gần nhất hoặc 0932377138 để được tư vấn. Chúng tôi tư vấn khảo sát tận nơi cho khách hàng.

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *