Đóng góp của bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

1215 Lượt xem

Đóng góp của bảo hiểm cháy nổ bắt buộc cũng khá quan trọng đặc biệt là cho hoạt động phòng cháy chữa cháy. Phí bảo hiểm cháy nổ bắt buộc được Bảo hiểm Petrolimex thu từ các doanh nghiệp bảo hiểm sau đó trích một phần cụ thể là một phần trăm để đóng góp cho công tác phòng cháy chữa cháy.

Mức thu, nộp từ bảo hiểm cháy, nổ

Mức thu, nộp từ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc cho hoạt động phòng cháy và chữa cháy

Mức thu từ doanh nghiệp bảo hiểm triển khai bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc trong năm tài chính là 1% tổng số phí bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc thực tế thu được của các hợp đồng bảo hiểm gốc trong năm tài chính trước liền kề.

Mời tham khảo thêm : mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Doanh nghiệp bảo hiểm- Bảo hiểm PJICO triển khai bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc thực hiện nộp số tiền quy định tại khoản 1 Điều này vào Tài khoản của Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ do Bộ Công an mở tại Kho bạc Nhà nước Trung ương theo thời hạn sau:

a) Trước ngày 30 tháng 6 hàng năm: Nộp 50% tổng số tiền quy định tại khoản 1 Điều này.

b) Trước ngày 31 tháng 12 hàng năm: Nộp số tiền còn lại quy định tại khoản 1 Điều này.

Đóng góp của bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Đóng góp của bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Chế độ quản lý, sử dụng nguồn thu từ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc

Việc quản lý, sử dụng nguồn thu từ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc phải đảm bảo minh bạch, đúng mục đích theo quy định tại Nghị định này và quy định pháp luật có liên quan.

Xin mời tham khảo thêm: Thời gian đóng phí bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Hàng năm, Bộ Công an lập dự toán thu, sử dụng nguồn thu từ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc cho hoạt động phòng cháy, chữa cháy gửi Bộ Tài chính theo quy định pháp luật.

Nguồn thu từ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc cho hoạt động phòng cháy, chữa cháy được sử dụng như sau:

a) Hỗ trợ trang bị phương tiện, thiết bị phòng cháy, chữa cháy cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy. Chi cho nội dung này không vượt quá 40% số tiền thực tế thu được từ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc của các doanh nghiệp bảo hiểm trong năm tài chính.

b) Hỗ trợ tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức phòng cháy; chữa cháy và bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc. Chi cho nội dung này không vượt quá 30% số tiền thực tế thu được từ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc của các doanh nghiệp bảo hiểm có Bảo hiểm Petrolimex trong năm tài chính.

Mời tham khảo thêm: Điều khoản tài sản bên ngoài địa điểm bảo hiểm

Đóng góp của bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Đóng góp của bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

c) Hỗ trợ lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy trong các hoạt động sau: Điều tra nguyên nhân vụ cháy; bồi dưỡng nghiệp vụ, kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy; giám sát việc tham gia bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc của các cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ. Chi cho nội dung này không vượt quá 20% số tiền thực tế thu được từ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc của các doanh nghiệp bảo hiểm trong năm tài chính.

Tham khảo thêm: Mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc ở tphcm

d) Hỗ trợ khen thưởng thành tích của tổ chức, cá nhân trực tiếp tham gia, phối hợp trong công tác phòng cháy, chữa cháy. Chi cho nội dung này không vượt quá 10% số tiền thực tế thu được từ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc của các doanh nghiệp bảo hiểm trong năm tài chính.

Số tiền thực tế thu được từ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc cho hoạt động phòng cháy, chữa cháy cuối năm chưa sử dụng hết cho từng nội dung quy định tại khoản 3 Điều này được chuyển sang năm sau để tiếp tục sử dụng.

Đóng góp của bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Thông cáo báo chí về tình hình cháy, nổ tháng 7 năm 2021

Tháng 7/2021, toàn quốc xảy ra 497 vụ cháy và sự cố cháy (trong đó 178 vụ cháy theo quy định thống kê và 282 vụ sự cố chập cháy trên cột điện, thiết bị điện trong nhà dân; cháy cỏ, rác và 37 vụ cháy rừng) làm chết 07 người, bị thương 05 người, thiệt hại về tài sản ước tính 29,58 tỷ đồng và 308,61 ha rừng.

Tình hình cháy nổ gần đây

Xin mời tham khảo thêm: Nguyên tắc mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Về nguyên nhân các vụ cháy, sự cố: Đã điều tra làm rõ nguyên nhân 323/497 vụ (chiếm 64,99%), trong đó: Do sự cố hệ thống, thiết bị điện 192 vụ (chiếm 38,6%); do sơ xuất bất cẩn sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt 77 vụ (chiếm 15,5%); do sự cố kỹ thuật 07 vụ (chiếm 1,41%); do vi phạm quy định an toàn PCCC 02 vụ (chiếm 0,4%); 01 vụ do tự cháy (chiếm 0,2%); 09 vụ do nguyên nhân khác (chiếm 1,81%) và do đốt cỏ, rác 35 vụ (chiếm 7,04%). Đang điều tra 174 vụ (chiếm 35,01%).

Xin mời tham khảo thêm: Mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc mở rộng trộm cướp

Trong tháng, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH xuất 1.134 lượt phương tiện, 7.401 lượt CBCS trực tiếp tổ chức chữa cháy 372/497 vụ cháy và sự cố cháy (chiếm 74,84%); xuất 234 lượt phương tiện, 1.487 lượt CBCS trực tiếp tham gia 122 vụ CNCH, tổ chức cứu được 28 người, tìm kiếm được 61 thi thể, bàn giao cho cơ quan chức năng xử lý.

Tư vấn thêm về việc Đóng góp của bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

CÔNG TY BẢO HIỂM PETROLIMEX SÀI GÒN

⭐️ Giá bảo hiểm cháy nổ bắt buộc bao nhiêu ?

Trả lời: Giá bảo hiểm phụ thuộc vào giá trị của tài sản mua bảo hiểm.

⭐️ Mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc ở đâu ?

Trả lời: Liên hệ chi nhánh gần nhất hoặc 0932377138 để được tư vấn. Chúng tôi tư vấn khảo sát tận nơi cho khách hàng.

2 thoughts on “Đóng góp của bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

  1. Pingback: Mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc ở tphcm – baohiempetrolimex.com

  2. Pingback: Mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc mở rộng trộm cướp – baohiempetrolimex.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *