Điều kiện mua bảo hiểm nhà máy là gì ?

2156 Lượt xem

Điều kiện mua bảo hiểm nhà máy là gì ?

Theo xu hướng toàn cầu, Việt nam đang ngày càng nổi lên là một đất nước công nghiệp trong tương lai cùng với đó hàng loạt các nhà máy sản xuất đã đang và sẽ được xây dựng trên khắp đất nước phục vụ công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước.

Giới thiệu Điều kiện mua bảo hiểm nhà máy

Trong quá trình hoạt động, các nhà máy phải tuân theo pháp luật hiện hành về bảo hiểm cháy nổ, các chủ nhà máy phải mua bảo hiểm cho tài sản của mình. Xét về mặt quyền lợi việc mua bảo hiểm nhằm bảo đảm quyền lợi của nhà đầu tư khi có rủi ro xảy ra tránh tình trạng xáo trộn ảnh hưởng chung tới tình hình trật tự và an sinh xã hội và việc làm nơi nhà máy hoạt động.

Xem thêm: Bảo hiểm nhà máy

dieu-kien-mua-bao-hiem-nha-may-la-gi
dieu-kien-mua-bao-hiem-nha-may-la-gi

Hiện nay, các nhà máy phải mua bảo hiểm cháy nổ theo nghị định số 23/2018/NĐ-CP và nghị định 97/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định về bảo hiểm cháy nổ. Sau đây chúng tôi sẽ liệt kê một số điều kiện mua bảo hiểm nhà máy hiện nay:

Điều kiện mua bảo hiểm nhà máy là gì ?

Một là, Có bảng danh mục tài sản để mua bảo hiểm. Người mua bảo hiểm cần kê khai cụ thể những tài sản để mua bảo hiểm bao gồm giá trị cụ thể của từng loại tài sản này. Không cần kê khai giá trị của các tài sản vô hình, quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, bằng phát minh sang chế…

Xem thêm: Bảo hiểm nhà máy sản xuất 2022

dieu-kien-mua-bao-hiem-nha-may-la-gi
dieu-kien-mua-bao-hiem-nha-may-la-gi

Hai là, Nhà máy cần thực hiện đúng và đầy đủ các quy định của nhà nước liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Nhà máy cần cung cấp được biên bản kiểm tra mới nhất có hiệu lực trong vòng một năm của công an phòng cháy chữa cháy khu vực.

dieu-kien-mua-bao-hiem-nha-may-la-gi
dieu-kien-mua-bao-hiem-nha-may-la-gi

Ba là, Nhà máy cần được nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy theo quy định pháp luật. Việt nghiệm thu này đảm bảo đủ điều kiện để nhà máy có thể hoạt động mà không bị gặp những rủi ro đáng tiếc không đáng có có thể gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản khi hoạt động sản xuất.

Xem thêm: Bảo hiểm nhà máy ở sài gòn

dieu-kien-mua-bao-hiem-nha-may-la-gi
dieu-kien-mua-bao-hiem-nha-may-la-gi

Bốn là, Cơ sở không bị tạm đình chỉ hoặc đình chỉ hoạt động do vi phạm quy định về phòng cháy và chữa cháy.

Cần tư vấn thêm vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn của chúng tôi để được hướng dẫn chi tiết và cụ thể hơn.

Những lưu ý và khái niệm trong bảo hiểm nhà máy

Mức khấu trừ bảo hiểm

Mức khấu trừ bảo hiểm là số tiền mà bên mua bảo hiểm phải tự chịu trong mỗi sự kiện bảo hiểm. Doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm mức khấu trừ bảo hiểm áp dụng đối với từng cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ căn cứ vào mức độ rủi ro và lịch sử xảy ra tổn thất của từng cơ sở. Mức khấu trừ được tính tùy thuộc vào tổn giá trị tài sản mua bảo hiểm.

Quy định hiện hành xử phạt nhà máy nếu có Hành vi vi phạm trong việc ban hành, phổ biến và tổ chức thực hiện quy định, nội quy về phòng cháy và chữa cháy

Xem thêm: bảo hiểm cháy nổ nhà máy

Xử phạt liên quan đến PCCC

Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

a) Chấp hành không đầy đủ nội quy, quy định về phòng cháy và chữa cháy;

b) Làm mất tác dụng hoặc để nội quy, tiêu lệnh, biển báo, biển cấm, biển chỉ dẫn về phòng cháy và chữa cháy cũ mờ, không nhìn rõ chữ, ký hiệu chỉ dẫn;

c) Trang bị nội quy, tiêu lệnh, biển báo, biển cấm, biển chỉ dẫn về phòng cháy và chữa cháy không đúng quy cách theo quy định.

dieu-kien-mua-bao-hiem-nha-may-la-gi
dieu-kien-mua-bao-hiem-nha-may-la-gi

Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

a) Không bố trí, niêm yết tiêu lệnh, biển báo, biển cấm, biển chỉ dẫn về phòng cháy và chữa cháy theo quy định;

b) Không chấp hành nội quy, quy định về phòng cháy và chữa cháy;

c) Không phổ biến nội quy, quy định về phòng cháy và chữa cháy cho những người trong phạm vi quản lý của mình;

d) Ban hành các nội quy, quy định về phòng cháy và chữa cháy không đầy đủ nội dung hoặc không phù hợp với tính chất nguy hiểm cháy, nổ của cơ sở.

Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi không bố trí, niêm yết nội quy về phòng cháy và chữa cháy theo quy định.

Xem thêm: Chi phí bảo hiểm cháy nổ 2024

Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi không ban hành hoặc ban hành quy định, nội quy về phòng cháy và chữa cháy trái với các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước

Hành vi vi phạm quy định về kiểm tra an toàn phòng cháy và chữa cháy

Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với hành vi không xuất trình hồ sơ, tài liệu phục vụ cho kiểm tra an toàn phòng cháy và chữa cháy.

Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

a) Thực hiện không đầy đủ hoặc không đúng thời hạn các kiến nghị về phòng cháy và chữa cháy đã được cơ quan có thẩm quyền yêu cầu bằng văn bản;

b) Không cử người có trách nhiệm tham gia Đoàn kiểm tra an toàn phòng cháy và chữa cháy theo quy định;

dieu-kien-mua-bao-hiem-nha-may-la-gi
dieu-kien-mua-bao-hiem-nha-may-la-gi

c) Không tự tổ chức kiểm tra an toàn phòng cháy và chữa cháy theo quy định.

Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

a) Không tổ chức thực hiện văn bản hướng dẫn, chỉ đạo về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan có thẩm quyền;

b) Không thực hiện các kiến nghị về phòng cháy và chữa cháy đã được cơ quan có thẩm quyền yêu cầu bằng văn bản;

c) Gây cản trở hoạt động thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy của cơ quan chức năng.

Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi sau khi cơ sở được thẩm duyệt và nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy, trước khi đưa cơ sở vào hoạt động người đứng đầu cơ sở không có văn bản thông báo và ký cam kết cơ sở đã đáp ứng đủ các yêu cầu và duy trì các điều kiện về đảm bảo an toàn về phòng cháy và chữa cháy trong quá trình sử dụng nhà, công trình và hoạt động sản xuất, kinh doanh theo quy định.

Hành vi vi phạm về hồ sơ quản lý công tác an toàn phòng cháy và chữa cháy

Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

a) Không thực hiện việc thống kê, báo cáo về công tác phòng cháy và chữa cháy theo quy định;

b) Hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động phòng cháy và chữa cháy không đủ tài liệu theo quy định;

c) Không cập nhật những thông tin thay đổi liên quan đến công tác phòng cháy và chữa cháy trong hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động phòng cháy và chữa cháy của cơ sở.

Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi không lập hồ sơ quản lý, theo dõi phòng cháy và chữa cháy theo quy định.

Hành vi vi phạm quy định về phòng cháy và chữa cháy trong quản lý, bảo quản và sử dụng chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ

Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với hành vi không có sổ sách, hồ sơ theo dõi, quản lý chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ theo quy định.

Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi bảo quản, bố trí, sắp xếp chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ vượt quá số lượng, khối lượng hoặc sắp xếp không đúng khoảng cách, không theo từng nhóm chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ theo quy định.

Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng thiết bị, phương tiện chứa, đựng chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ không có giấy chứng nhận kiểm định hoặc không đảm bảo các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy theo quy định.

Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi tàng trữ trái phép chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ. 

Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng trái phép chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ.

dieu-kien-mua-bao-hiem-nha-may-la-gi
dieu-kien-mua-bao-hiem-nha-may-la-gi

Tình hình cháy, nổ và CNCH 6 tháng đầu năm 2022

Tình hình cháy: Xảy ra 848 vụ cháy, làm chết 41 người, bị thương 42 người; về tài sản ước tính sơ bộ thành tiền khoảng 414,73 tỷ đồng và 40,87 ha rừng. So với cùng kỳ năm 2021: số vụ cháy giảm 306 vụ (-26,52%, 848/1154 vụ), giảm 12 người chết (41/53 người), giảm 35 người bị thương (42/77 người), thiệt hại về tài sản tăng 128,06 tỷ đồng (+44,17%, 414,73/286,67 tỷ đồng).

Ngoài ra, xảy ra 1.778 vụ sự cố chạm chập thiết bị điện trên cột điện, trong nhà dân và cháy cỏ, rác.

Tình hình nổ: xảy ra 08 vụ, làm 08 người chết và 10 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2021: số vụ nổ giảm 03 vụ (-27,27%, 08/11 vụ), tăng 02 người chết (10/08 người).

Công tác CNCH: Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã trực tiếp tham gia 518 vụ CNCH. Tổ chức cứu được 272 người, tìm được 260 thi thể bàn giao cho cơ quan chức năng xử lý.

Công tác tổ chức chữa cháy và CNCH: Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an các địa phương xuất 4.302 lượt phương tiện và 26.637 lượt CBCS tổ chức chữa cháy 750/848 vụ cháy; xuất 1.384 lượt phương tiện và 8.207 lượt CBCS tổ chức chữa cháy 785/1.778 vụ sự cố; xuất 1.179 lượt phương tiện và 7.203 lượt CBCS trực tiếp tham gia 518 vụ CNCH. Tổ chức hướng dẫn thoát nạn cho hàng nghìn người; bảo vệ tài sản trị giá hàng nghìn tỷ đồng và trực tiếp cứu được tài sản trị giá khoảng 236 tỷ đồng trong các vụ cháy.

Về địa bàn xảy ra cháy nổ :

Thành thị xảy ra 482 vụ (chiếm 56,84%); nông thôn xảy ra 366 vụ (chiếm 43,16%).

Về loại hình xảy ra cháy, gồm: 322 vụ cháy nhà dân (chiếm 37,97%); 183 vụ cháy kho, cơ sở sản xuất, kinh doanh (chiếm 21,85%); 109 vụ cháy phương tiện giao thông (chiếm 12,85%); 69 vụ cháy nhà ở kết hợp kinh doanh (chiếm 8,14%); 16 vụ cháy chung cư (chiếm 1,89%); 15 vụ cháy rừng (chiếm 1,77%);

14 vụ cháy trụ sở làm việc (chiếm 1,65%); 14 vụ cháy chợ (chiếm 1,65%); 07 vụ cháy cơ sở giáo dục (chiếm 0,83%); 04 vụ cháy quán bar, karaoke (chiếm 0,47%); 03 vụ cháy nhà máy điện, trạm biến áp (chiếm 0,35%); 01 vụ cháy cơ sở y tế (chiếm 0,12%) và 91 vụ cháy các loại hình cơ sở khác (chiếm 10,73%).

Về nguyên nhân các vụ cháy: Đã điều tra làm rõ nguyên nhân 545/848 vụ (chiếm 64,27%). Trong đó: do sự cố hệ thống, thiết bị điện 398 vụ (chiếm 46,93%); do sơ xuất bất cẩn sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt 89 vụ (chiếm 10,5%); do sự cố kỹ thuật 25 vụ (chiếm 2,95%); do tai nạn giao thông 04 vụ (chiếm 0,47%);

do vi phạm quy định an toàn PCCC 04 vụ (chiếm 0,47%); do tự cháy 01 vụ (chiếm 0,12%); do tác động hiện tượng thiên nhiên 01 vụ (chiếm 0,12%) và nguyên nhân khác 23 vụ (chiếm 2,71%). Đang tiếp tục điều tra 303/848 vụ (chiếm 35,73%). Nguyên nhân các vụ nổ đang được điều tra làm rõ. Về nguyên nhân xảy ra các vụ sự cố cháy chủ yếu do sự cố thiết bị điện, sơ xuất bất cẩn trong sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt và do đốt cỏ, rác.

Những vấn đề nổi lên 6 tháng đầu năm 2022:

Xảy 28 vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng về người làm chết 38 người, bị thương 06 người; các vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng về người chủ yếu xảy ra tại nhà dân (24/28 vụ, chiếm 85,7%; trong đó 21 vụ xảy ra nhà ở đơn lẻ và 03 vụ xảy ra tại nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh).

Xảy ra 22 vụ cháy lớn, chiếm 0,84% tổng số vụ cháy và sự cố cháy (22/2.623 vụ), không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 332,2 tỷ. Cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng xảy ra chủ yếu ở các tỉnh, thành phố có tốc độ phát triển kinh tế – xã hội và tốc độ đô thị hóa nhanh, có nhiều khu công nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, kho tàng có các mặt hàng dễ cháy (như Hà Nội (05 vụ), Đồng Nai (04 vụ), Thành phố Hồ Chí Minh (03 vụ)…).

Nhận xét, đánh giá: Tình hình cháy, nổ 6 tháng đầu năm 2022 giảm cả 02 tiêu chí (số vụ và thiệt hại về người) so với cùng kỳ năm 2021. Các vụ cháy vẫn tập trung trong khu vực dân cư, nhà dân, nhà ở kết hợp kinh doanh (xảy ra 395 vụ, chiếm 46,75% tổng số vụ cháy) và cháy tại các cơ sở sản xuất, kho tàng (xảy ra 156 vụ, chiếm 18,46% tổng số vụ cháy).

Trong 6 tháng đầu năm 2022, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã chủ động làm tốt công tác tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và tham gia công tác phòng chống thiên tai, mưa lũ, sạt lở đất, hỗ trợ nhân dân bị mắc kẹt do mưa lũ, ngập lụt; tổ chức hướng dẫn thoát nạn hàng nghìn người, trực tiếp cứu và bảo vệ tài sản hàng tỷ đồng trong các vụ cháy, tai nạn, sự cố.

Cháy nhà xưởng sản xuất băng keo

7:16:07 PM 10/30/2022

Ngày 30/10/2022, tại phường Thuận Giao, thành phố Thuận An (Bình Dương) xảy ra vụ cháy nhà xưởng của doanh nghiệp sản xuất băng keo.

bao-hiem-chay-no-nha-may-2023
bao-hiem-chay-no-nha-may-2023

Tại hiện trường, cột khói bốc lên hàng chục mét. Vụ cháy khiến nhiều người dân sống xung quanh hoảng sợ.

Vụ cháy nhà xưởng xảy ra khoảng 11 giờ 30 phút ngày 30/10/2022 tại công ty sản xuất băng keo khu vực gần đường D10 khu phố Bình Thuận 2, phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, đám cháy bất ngờ bùng phát trong nhà xưởng của một công ty. Phát hiện có hỏa hoạn, người dân đã sử dụng phương tiện tại chỗ để dập lửa nhưng bất thành.

Đám cháy nhanh chóng lan rộng, cột khói bốc cao hàng chục mét.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương đã điều động nhiều phương tiện, cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Đến 12 giờ 10 phút, đám cháy đã được khống chế, ngăn không cho lan rộng.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục dập tắt đám cháy.

Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên đám cháy bất ngờ bùng phát trong nhà xưởng của một công ty. Phát hiện có hỏa hoạn, người dân đã sử dụng phương tiện tại chỗ để dập lửa nhưng bất hành.

Đám cháy nhanh chóng lan rộng, cột khói bốc cao ngùn ngụt hàng chục mét.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục dập tắt đám cháy. Nguồn vtv

Mọi thắc mắc Điều kiện mua bảo hiểm nhà máy là gì ? liên hệ:

CÔNG TY BẢO HIỂM PETROLIMEX SÀI GÒN

Địa chỉ:Lầu 4, Số 186 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Tổng đài:1900545455

Điện thoại: 0888.605.666 / 0932377138

Email:pjicosaigon@gmail.com

Website: baohiempetrolimex.com| | thegioibaohiem.net

Zalo, Viber: 0932.377.138

Facebook : Bảo hiểm nhà máy

⭐️ Điều kiện mua bảo hiểm nhà máy là gì ? ?

Trả lời: không bị đình chỉ hoạt động.

⭐️ Mua Bảo hiểm nhà máy ở sài gòn ở đâu ?

Trả lời: Liên hệ chi nhánh bảo hiểm PJICO hoặc hotline 0932377138.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *