Điều kiện áp dụng bảo hiểm lắp đặt

1978 Lượt xem

Điều kiện áp dụng bảo hiểm lắp đặt là những vấn đề cần lưu ý liên quan khi mọi người mua bảo hiểm lắp đặt tại bảo hiểm Petrolimex –PJICO. Nếu vi phạm có thể bị chế tài một phần hoặc toàn bộ số tiền bồi thường trong bảo hiểm cho thiệt hại vật chất công trình và trách nhiệm với bên thứ ba. Mọi người nghiên cứu kỹ để không bị mất quyền lợi như hợp đồng bảo hiểm lắp đặt đã ký.

Điều kiện áp dụng bảo hiểm lắp đặt

Áp dụng cho cả hai loại bảo hiểm thiệt hại vật chất và bảo hiểm trách nhiệm đối với người thứ ba

Người được bảo hiểm có nghĩa vụ tuân thủ các quy định của Quy tắc bảo hiểm lắp đặt này, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ cung cấp thông tin cho bảo hiểm PJICO, khai báo và trả lời đầy đủ, chính xác các câu hỏi ghi trong Giấy yêu cầu bảo hiểm. Đây là điều kiện tiên quyết để ràng buộc trách nhiệm của PJICO;

Tham khảo thêm: Bảo hiểm lắp đặt 

Người được bảo hiểm có nghĩa vụ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để đề phòng tổn thất hay trách nhiệm có thể xảy ra và phải tuân thủ mọi qui chế và kiến nghị của các nhà thiết kế. Những chi phí phát sinh liên quan đến việc áp dụng các biện pháp nói trên do người được bảo hiểm chịu.

Điều kiện áp dụng bảo hiểm lắp đặt

Điều kiện áp dụng bảo hiểm lắp đặt (tiếp)

Vào bất kỳ thời gian hợp lý nào, đại diện của bảo hiểm Petrolimex cũng có quyền xem xét và kiểm tra rủi ro được bảo hiểm. Người được bảo hiểm có nghĩa vụ cung cấp cho đại diện của PJICO mọi chi tiết, thông tin cần thiết để đánh giá rủi ro được bảo hiểm.

Tham khảo thêm: Bảo hiểm xây dựng lắp đặt

Người được bảo hiểm có nghĩa vụ thông báo ngay cho PJICO bằng các phương tiện thông tin và bằng văn bản về bất kỳ sự thay đổi quan trọng nào đối với các rủi ro được bảo hiểm (người được bảo hiểm tự chịu chi phí cho việc thông báo này). bảo hiểm PJICO có quyền yêu cầu người được bảo hiểm thực hiện các biện pháp phòng ngừa cần thiết và nếu cần PJICO có thể điều chỉnh phạm vi bảo hiểm và phí bảo hiểm cho phù hợp.

Điều kiện áp dụng bảo hiểm lắp đặt

Người được bảo hiểm không được tự ý tiến hành hay chấp nhận bất cứ sự thay đổi quan trọng nào làm tăng mức độ rủi ro bảo hiểm, trừ khi việc đó được PJICO chấp thuận bằng văn bản.

Điều kiện áp dụng bảo hiểm lắp đặt (tiếp)

Trong trường hợp xảy ra những sự kiện bảo hiểm thuộc phạm vi bồi thường theo Bộ hợp đồng bảo hiểm lắp đặt này, người được bảo hiểm có nghĩa vụ:

Lập tức thông báo ngay cho bảo hiểm PJICO bằng các phương tiện thông tin và sau đó bằng văn bản, nêu rõ tính chất và mức độ tổn thất;

Thực hiện mọi biện pháp trong phạm vi khả năng của mình để hạn chế tổn thất ở mức thấp nhất;

Tham khảo thêm: Những loại trừ bảo hiểm đối với người thứ ba

Bảo quản các bộ phận bị tổn thất và sẵn sàng để cho đại diện hay giám định viên của PJICO giám định các bộ phận đó;

Điều kiện áp dụng bảo hiểm lắp đặt

Cung cấp mọi thông tin và chứng từ, văn bản theo yêu cầu của PJICO nhằm xác định tính chất và mức độ tổn thất;

Thông báo ngay cho cơ quan công an trong trường hợp tổn thất do trộm cắp;

Điều kiện áp dụng bảo hiểm lắp đặt (tiếp)

Trong mọi trường hợp, bảo hiểm PJICO sẽ không chịu trách nhiệm đối với tổn thất vật chất hay trách nhiệm phát sinh từ tổn thất đó nếu trong vòng 14 ngày kể từ ngày xảy ra sự kiện bảo hiểm PJICO không nhận được thông báo tổn thất.

Sau khi thông báo cho bảo hiểm Petrolimex, người được bảo hiểm có thể tiến hành sửa chữa hay thay thế các hư hỏng nhỏ. Còn trong mọi trường hợp khác, nhất thiết phải có mặt đại diện của bảo hiểm PJICO để giám định tổn thất trước khi thực hiện việc sửa chữa hay thay thế. Nếu đại diện của PJICO không tiến hành giám định trong khoảng thời gian được xem là hợp lý theo tình hình thực tế thì người được bảo hiểm có quyền xúc tiến việc sửa chữa hay thay thế.

Điều kiện áp dụng bảo hiểm lắp đặt

Trách nhiệm của PJICO đối với bất kỳ hạng mục được bảo hiểm nào bị tổn thất sẽ chấm dứt nếu hạng mục đó không được sửa chữa kịp thời và chu đáo.

Người được bảo hiểm có nghĩa vụ thực hiện, phối hợp hoặc cho phép PJICO thực hiện mọi hành động và biện pháp cần thiết hoặc theo yêu cầu của bảo hiểm Petrolimex nhằm bảo vệ mọi quyền và lợi ích mà PJICO được hưởng sau khi thanh toán hoặc bồi thường thiệt hại thuộc trách nhiệm bảo hiểm theo Bộ hợp đồng bảo hiểm lắp đặt này, cho dù những hành động và những biện pháp đó được thực hiện trước hoặc sau khi PJICO bồi thường cho người được bảo hiểm.

Điều kiện áp dụng bảo hiểm lắp đặt

Điều kiện áp dụng bảo hiểm lắp đặt (tiếp)

Các quyền mà PJICO được hưởng bao gồm cả quyền được miễn trách nhiệm hoặc quyền đòi bên thứ ba (không phải là người được bảo hiểm theo Bộ hợp đồng bảo hiểm này) bồi hoàn. Chi phí phát sinh liên quan đến các công việc này do PJICO chịu.

Mọi tranh chấp giữa bảo hiểm Petrolimex và người được bảo hiểm trong việc bảo hiểm theo Bộ hợp đồng bảo hiểm này này trước hết được giải quyết trên cơ sở thương lượng. Nếu hai bên không giải quyết được bằng thương lượng, tranh chấp đó sẽ được giải quyết tại toà án theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Nếu có sự gian lận trong yêu cầu bồi thường về bất kỳ phương diện nào hoặc nếu có bất kỳ sự khai báo sai sự thật nào được đưa ra hoặc được sử dụng nhằm hỗ trợ cho yêu cầu bồi thường đó, hoặc nếu người được bảo hiểm hoặc người thay mặt họ sử dụng bất kỳ phương tiện hay thủ đoạn gian lận nào nhằm trục lợi bảo hiểm thì tất cả mọi quyền lợi theo Bộ hợp đồng bảo hiểm này sẽ không có giá trị.

Điều kiện áp dụng bảo hiểm lắp đặt (tiếp)

Các quyền lợi bảo hiểm theo Bộ hợp đồng bảo hiểm lắp đặt này cũng sẽ không còn giá trị nếu trong phạm vi 3 tháng kể từ ngày yêu cầu bồi thường bị từ chối hoặc Tòa án đưa ra phán quyết về việc giải quyết yêu cầu bồi thường đó, người được bảo hiểm không có khiếu nại đối với bảo hiểm Petrolimex .

Nếu vào thời điểm phát sinh yêu cầu bồi thường theo Bộ hợp đồng bảo hiểm lắp đặt này mà có bất kỳ một giấy chứng nhận bảo hiểm lắp đặt/Hợp đồng bảo hiểm nào khác cũng bảo hiểm tổn thất vật chất hay trách nhiệm đó thì bảo hiểm Petrolimex sẽ chỉ có trách nhiệm bồi thường đối với yêu cầu bồi thường về tổn thất vật chất hay trách nhiệm đó theo tỷ lệ giữa số tiền bảo hiểm đã thoả thuận với tổng số tiền bảo hiểm của tất cả các giấy chứng nhận bảo hiểm lắp đặt/Hợp đồng bảo hiểm mà người được bảo hiểm đã giao kết.

#6.Tư vấn thêm Điều kiện áp dụng bảo hiểm lắp đặt liên hệ:

CÔNG TY BẢO HIỂM PETROLIMEX SÀI GÒN

⭐️ Bảo hiểm PJICO có bồi thường bảo hiểm lắp đặt nhiều chưa?

Trả lời: Với hơn 26 năm hoạt động PJICO đã bồi thường hàng ngàn vụ bồi thường lớn nhỏ.

⭐️ Bảo hiểm lắp đặt PJICO có uy tín không?

Trả lời: Bảo hiểm PJICO được hãng đánh giá tính nhiệm uy tín thế giới AMBest đánh giá tốt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *