Điều khoản về đổ vỡ máy móc

2139 Lượt xem

Điều khoản về đổ vỡ máy móc quy định cụ thể như sau: Đơn bảo hiểm cháy nổ bắt buộc này được mở rộng để bồi thường cho Người được bảo hiểm đối với các hư hại bất ngờ, không lường trước được liên quan đến Máy móc là một bộ phận của tài sản được bảo hiểm, xảy ra bởi hoặc bắt nguồn từ bất kỳ rủi ro cơ khí, điện, điện tử hoặc trục trặc thủy lực, lỗi hoạt động, trục trặc, hỏng hóc hay không hoạt động dưới bất kỳ hình thức nào  trừ trường hợp bị loại trừ một cách cụ thể bởi bất kỳ quy định nào khác.

Đơn bảo hiểm này áp dụng trong phạm vi địa điểm được nêu tại Hợp đồng bảo hiểm cháy nổ bắt buộc/Giấy chứng nhận bảo hiểm trong khi máy móc đang hoạt động hoặc không hoạt động hoặc đang được tháo dỡ, di chuyển, lắp ráp lại hoặc lắp đặt lại cho mục đích làm vệ sinh, kiểm tra, điều chỉnh, sửa chữa, đại tu hoặc đặt lại vị trí nhưng chỉ sau khi đã kết thúc quá trình chạy thử  thành công tại địa điểm được bảo hiểm.

Tham khảo thêm: Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc 2022

điều khoản về đổ vỡ máy móc
Điều khoản về đổ vỡ máy móc

Định nghĩa

Trong phạm vi áp dụng của Điều khoản này:

  1. “Máy móc” là những máy móc, thiết bị, cơ cấu bao gồm cả các thiết bị kiểm tra điện tử, dù hoạt động độc lập hoặc là một bộ phận của hệ thống thiết bị để phát, chứa, điều chỉnh, truyền dẫn, tiếp nhận, chuyển đổi hoặc sử dụng bất kỳ dạng năng lượng hay nguồn năng lượng nào.

  2. Những loại trừ đặc biệt sau đây sẽ áp dụng cho Điều khoản này và sẽ có hiệu lực trước tiên đối với các loại trừ khác được áp dụng cho tất cả các phần trong đơn bảo hiểm này:

Những tài sản bị loại trừ:

Tổn thất vật chất đối với:

(a) đường ống thoát chất thải, đường ống dẫn gas ngầm dưới đất, đường ống là bộ phận của hệ thống chữa cháy tự động hoặc đường ống nước ngoại trừ  đường ống cấp nước cho nồi hơi, đường ống hoàn trả nước ngưng tụ của nồi hơi hoặc đường ống nước được nối với một hệ thống điều hòa không khí hoặc được sử dụng với hệ thống điều hòa không khí;

Tham khảo thêm: Hướng dẫn thoát hiểm khi có cháy nổ

(b) kết cấu, nền móng, hoặc gia đỡ (không phải là phần đế máy) để chống đỡ hay chứa Máy móc, hoặc tấm lót hay lớp cách nhiệt của các bình cách lửa;

(c) xe cơ giới hay các thiết bị lưu động trong khi được lái trên đường công cộng (nhưng hư hại cho xe cộ hay thiết bị lưu động đó nếu trong quá trình được sử dụng như là công cụ thương mại thì sẽ không bị loại trừ);

Điều khoản về đổ vỡ máy móc
Điều khoản về đổ vỡ máy móc

(d) máy bay hoặc phương tiện nổi;

(e) thang máy, cần trục, tời, cẩu, máy ủi, máy xúc hoặc băng tải (nhưng không phải là bình áp lực hoặc thiết bị điện sử dụng cho các hạng mục này của Máy móc);

Tham khảo thêmNhững Sửa đổi bảo hiểm cháy nổ bắt buộc 2022

(f) máy vi tính hay các thiết bị xử lý dữ liệu điện tử;

(g) máy chụp X-quang, máy quang phổ, máy đo hay các thiết bị khác sử dụng nguyên liệu phóng xạ, các thiết bị phát thanh hoặc truyền hình;

(h) đường ống áp lực, ống thông gió hay ống chống thành giếng;

(i) máy phát điện sử dụng tua bin hơi nước hay khí với công suất trên 250 mã lực hoặc tương đương;

(j) Dây điện và các phụ tùng gắn kết với mạch chiếu sáng và mạch nguồn

Điều khoản về đổ vỡ máy móc
Điều khoản về đổ vỡ máy móc

Những rủi ro bị loại trừ:

Công ty bảo hiểm không chịu trách nhiệm bồi thường đối với:

(a)     (i)     hao mòn tự nhiên và xuống cấp dần (do bị hao mòn,, lõm, ăn mòn, mài mòn, han gỉ  hoặc những nguyên nhân khác), cũng như chi phí cho công tác bảo trì, bảo dưỡng thường xuyên;

(ii)    rạn nứt dần, méo mó, biến dạng, nứt vỡ hoặc đứt gãy từng phần;

 Miễn là các điểm rủi ro loại trừ (a) (i) và (ii) sẽ chỉ giới hạn đối với các phần của Máy móc chịu ảnh hưởng tức thời và không áp dụng cho bất kỳ bộ phận nào khác của máy móc chịu những hư hại bất ngờ và không lường trước được do hậu quả của những hiện tượng trên gây ra.

Tham khảo thêm : Ai Bán bảo hiểm cháy nổ bắt buộc 2022

(b)  sửa chữa và thay mới các bộ phận phi kim loại và các dụng cụ dễ dàng bỏ đi, lưỡi dao, lưỡi cưa, lưỡi cắt, khuôn, mẫu, lưới chắn, lưới lọc, dây thừng, dây curoa và các vật dụng tương tự nhanh bị hao mòn và hư hỏng, trừ khi việc sửa chữa hoặc thay thế là cần thiết do xảy ra những hư  hại (như đã được bảo hiểm trong Điều khoản này ) đối với bất kỳ bộ phận nào khác của Máy móc này;

(c)  hư hại:

(i)   phát sinh từ việc ứng dụng có chủ đích bất kỳ dụng cụ hoặc quy trình nào đối với Máy móc trong suốt tiến trình sửa chữa,  thay đổi, cải tiến, bảo trì hoặc đại tu.

Điều khoản về đổ vỡ máy móc
Điều khoản về đổ vỡ máy móc

(ii)  đối với Máy móc gây ra do bị ép buộc vận hành trong điều kiện bất bình thường liên quan đến quá trình kiểm tra hoặc hoạt động quá tải một cách có chủ đích hoặc thử nghiệm Máy móc, trừ khi Công ty bảo hiểm đồng ý bằng văn bản chấp thuận bồi thường theo Điều khoản này trong khi Máy móc được vận hành trong những điều kiện như vậy.

Mời tham khảo thêm: Bảo hiểm cho lún và sụt lở đất

Việc kiểm tra tính chính xác trong quá trình vận hành của Máy móc hoặc của các thiết bị an toàn của Máy móc sẽ không được xem là kiểm tra hoặc thử nghiệm trong ngữ cảnh của đoạn (c) (ii) nêu trên

(iii) đối với Máy móc do  khuyết tật nội tại mà Người được bảo hiểm đã biết hoặc thuộc trách nhiệm của nhân viên của Người được bảo hiểm nhưng không thông báo cho Bảo hiểm Petrolimex khi bắt đầu thời hạn bảo hiểm.

(d)  tổn thất hậu quả dưới bất cứ hình thức nào (bao gồm tổn thất hậu quả do không tiến hành công việc, mất hợp đồng hoặc phải trả bất cứ khoản tiền phạt nào do quy định của hợp đồng hoặc phạt do Người được bảo hiểm  thực hiện chậm trễ hoặc không thực hiện các dịch vụ)

Cơ sở bồi thường

(a)  Trường hợp tài sản được bảo hiểm bị thiệt hại có thể sửa chữa được, Bảo hiểm PJICO sẽ chi trả các chi phí cần thiết phát sinh nhằm phục hồi máy móc bị thiệt hại trở về trạng thái ban đầu như trước khi xảy ra tổn thất cộng với chi phí tháo ra và lắp đặt lại để thực hiện công việc sửa chữa, cũng như cước phí vận chuyển thông thường đến và rời khỏi xưởng sửa chữa,  các loại thuế và lệ phí có liên quan. Nếu việc sửa chữa được thực hiện tại xưởng của Người được bảo hiểm, Bảo hiểm Petrolimex sẽ chi trả chi phí nguyên vật liệu, tiền công phát sinh cho mục đích sửa chữa cộng với một tỷ lệ phần trăm hợp lý để trang trải  cho các chi phí quản lý chung.

Không khấu trừ giá trị hao mòn đối với các bộ phận được thay thế, nhưng bất kỳ giá trị nào cứu được vẫn sẽ phải được tính đến.

Nếu chi phí sửa chữa nêu trên bằng hoặc vượt giá trị thực tế của máy móc được bảo hiểm ngay trước thời điểm xảy ra tổn thất, máy móc này sẽ được xem như bị phá hủy và cơ sở giải quyết bồi thường sẽ được tính toán dựa theo mục (b) dưới đây.

(b) Trong trường hợp bất kỳ hạng mục  được bảo hiểm nào bị phá hủy, Bảo hiểm PJICO Sài gòn sẽ bồi thường giá trị thực tế mà hạng mục đó có ngay trước khi xảy ra tổn thất, bao gồm cả cước phí vận chuyển thông thường, chi phí lắp đặt và thuế hải quan (nếu có), với điều kiện là các chi phí đó phải được khai báo trong số tiền bảo hiểm cháy nổ bắt buộc và giá trị thực tế đó được tính toán bằng cách lấy giá trị thay thế của hạng mục đó trừ đi giá trị đã bị hao mòn phù hợp. Công ty bảo hiểm cũng sẽ chi trả các chi phí thông thường cho việc tháo dỡ máy móc bị phá hủy, nhưng giá trị cứu được phải được khấu trừ vào giá trị bồi thường sau này.

Chi phí cho việc thay đổi, bổ sung, nâng cấp hoặc đại tu sẽ không được bảo hiểm theo Đơn bảo hiểm cháy nổ bắt buộc này.

Chi phí sửa chữa tạm thời sẽ được Công ty bảo hiểm chi trả nếu việc sửa chữa này là một phần cấu thành để hoàn tất việc sửa chữa và không làm tăng tổng chi phí sửa chữa.

Công ty bảo hiểm PJICO sẽ chỉ thực hiện việc chi trả sau khi nhận được đầy đủ hoá đơn chứng từ cần thiết liên quan để chứng minh cho việc thay thế hoặc sửa chữa đã được hoàn tất hoặc thực hiện.

(c) Phạm vi bảo hiểm cháy nổ bắt buộc theo Điều khoản này bao gồm các chi phí phát sinh nhằm xúc tiến nhanh việc khắc phục tổn thất, bao gồm:

(i) lương phát sinh trong thời gian làm thêm (làm ca, làm đêm, làm vào ngày chủ nhật và ngày nghĩ lễ) ;

(ii)  chi phí vận chuyển nhanh hàng hóa, vận chuyển bằng đường bộ hoặc đường sắt khác;

(iii) chi phí vận chuyển bằng đường hàng không của các hãng hàng không hoạt động hợp pháp với lịch bay thường xuyên nhưng không phải máy bay được thuê để thực hiện riêng cho việc vận chuyển đó, trừ khi có sự đồng ý bằng văn bản của Công ty bảo hiểm.

Giới hạn trách nhiệm của Công ty bảo hiểm đối với các chi phí nêu trên sẽ không vượt quá 50% chi phí sửa chữa thông thường hoặc giá trị  bồi thường của Máy móc bị hư hại.

Hạn mức trách nhiệm như quy định cụ thể trong Giấy chứng nhận bảo hiểm cháy nổ bắt buộc/hợp đồng bảo hiểm cháy nổ bắt buộc.

Liên hệ hỗ trợ điều khoản về đổ vỡ máy móc

CÔNG TY BẢO HIỂM PETROLIMEX SÀI GÒN

⭐️ Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc giá bao nhiêu?

Trả lời: Giá tùy thuộc vào giá trị tài sản và ngành nghề kinh doanh.

⭐️ Bảo hiểm cháy nổ có đền bù khi đổ vỡ máy móc không ?

Trả lời: Cần phải mở rộng thêm rủi ro này trong hợp đồng mới được bồi thường, đền bù.

⭐️ Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc của Petrolimex tốt không ?

Trả lời: Bảo hiểm Petrolimex đã bảo hiểm nhà xưởng từ 1995 đến này là hơn 26 năm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *