Điều khoản bổ sung bảo hiểm trách nhiệm công cộng

2395 Lượt xem

Điều khoản bổ sung bảo hiểm trách nhiệm công cộng là phần quyền lợi tăng thêm trong hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm công cộng. Chúng tôi thông thường không thu thêm phí bảo hiểm cho những điều khoản này. Hiện tại, Theo quy định bảo hiểm Petrolimex- PJICO còn nhiều điều khoản bổ sung khác nếu bạn muốn mở rộng thêm rủi ro nào vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi.

Điều khoản bổ sung bảo hiểm trách nhiệm công cộng,bảo hiểm trách nhiệm công cộng có bắt buộc không,bảo hiểm trách nhiệm,bảo hiểm trách nhiệm công cộng

Điều khoản về trách nhiệm bãi đỗ xe (Điều khoản bổ sung bảo hiểm trách nhiệm công cộng)

Theo điều khoản này, các bên hiểu và thoả thuận là Đơn bảo hiểm này bảo hiểm trách nhiệm về thiệt hại đối với xe (loại trừ phụ tùng, hàng hoá, vật giá trị trong xe) mà không thuộc sở hữu của Người được bảo hiểm trong khi đỗ tại nơi đậu xe.

Tham khảo thêm: Bảo hiểm trách nhiệm công cộng

Với điều kiện là:

Xe phải đỗ đúng nơi qui định, được cơ quan quản lý cho phép và bảo vệ

Cơ quan quản lý phải có biển báo đặt ở vị trí nổi bật tại nơi đỗ xe với nội dung sau:

“Cơ quan quản lý không chịu trách nhiệm trông nom bảo đảm an toàn cho xe và các đồ vật trong xe hay đối với những thiệt hại đối với xe và các đồ vật trong xe dù bị gây ra bởi nguyên nhân gì. Mọi xe để tại nơi này về mọi phương diện đều là rủi ro của chủ xe”

Ghi chú:

Phụ phí bảo hiểm cho điều khoản mở rộng này phụ thuộc vào từng đơn vị rủi ro được bảo hiểm. Cần phải thực hiện việc đánh giá rủi ro, cụ thể như sau:

-Số lượng chỗ đỗ xe/ sức chứa tối đa của bãi là bao nhiêu.

Điều khoản bổ sung bảo hiểm trách nhiệm công cộng,bảo hiểm trách nhiệm công cộng có bắt buộc không,bảo hiểm trách nhiệm,bảo hiểm trách nhiệm công cộng

-Vị trí bãi đỗ xe;

-Có phải nơi đỗ xe nằm bên trong cao ốc và tất cả các tâng lầu có được bảo vệ để chống lại các ruỉ ro về thiên tai không?

Tham khảo thêm: Những loại trừ bảo hiểm trách nhiệm công cộng

-Miêu tả việc đảm bảo an toàn về mặt kỹ thuật, bảo vệ an toan do người thực hiện cũng như các biện pháp phòng ngừa chống mất cắp đặc biệt khác.

-Doanh số hàng năm tính theo số lượng ô to đỗ cũng như theo doanh số bán (chỉ tiêu thứ 2 chỉ áp dụng cho các bãi đỗ xe thương mại riêng biệt, không áp dụng cho khách sạn/nhà hàng)

-Các dịch vụ chính.

-Lịch sử về tổn thất trước đây

Điều khoản bảo hiểm cho hành động của Người thuê nhà.

Nếu Người thuê nhà của Người được bảo hiểm, khi cư trú tại nhà của Người được bảo hiểm thực hiện hoặc sơ suất không thực hiện bất cứ việc gì, mà Người được bảo hiểm không được biết, dẫn đến vi phạm bất cứ điều kiện và cam kết nào thuộc bộ Hợp đồng này, thì bộ Hợp đồng bảo hiểm vẫn không bị mất hiệu lực với điều kiện là Người được bảo hiểm phải thông báo cho Bảo hiểm Petrolimex về việc xảy ra những hành động hoặc sơ suất ngay khi họ phát hiện ra và theo yêu cầu hợp lý của PJICO, thanh toán khoản phụ phí bảo hiểm cho sự gia tăng rủi ro do những hành động, sơ suất đó gây ra theo tỷ lệ phí quy định bởi PJICO cho việc chấp nhận sự gia tăng rủi ro đó trong thời hạn hiệu lực tiếp theo của Hợp đồng bảo hiểm/GCNBH.

Tham khảo thêm: Phí bảo hiểm trách nhiệm công cộng

Hạn mức trách nhiệm như quy định cụ thể trong GCNBH/ HĐBH.

Điều khoản bổ sung bảo hiểm trách nhiệm công cộng,bảo hiểm trách nhiệm công cộng có bắt buộc không,bảo hiểm trách nhiệm,bảo hiểm trách nhiệm công cộng

Điều khoản về bảng hiệu quảng cáo.(Điều khoản bổ sung bảo hiểm trách nhiệm công cộng)

Các bên đồng ý tuyên bố và thỏa thuận là bộ Hợp đồng bảo hiểm này sẽ được mở rộng cho trách nhiệm pháp lý của Người được bảo hiểm phát sinh do các tai nạn gây ra bởi hoặc qua các Bảng đèn hay Bảng hiệu, Thiết bị, Vật dụng quảng cáo của Người được bảo hiểm.

Tham khảo thêm: hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm công cộng

Cam kết rằng Người được bảo hiểm phải tuân thủ tất cả các quy định của luật pháp, các quy định của địa phương và phải luôn luôn đảm bảo các thiết bị trên được bảo quản thích hợp và nếu có bất kỳ một sai sót nào được phát hiện, Người được bảo hiểm phải bố trí sửa chữa ngay lập tức và đồng thời phải thực hiện thêm các biện pháp đề phòng ngăn ngừa tai nạn tùy theo từng trường hợp cụ thể và sẽ không có sự thay đổi Bảng hiệu nào được thực hiện mà không có sự đồng ý của bảo hiểm Petrolimex.  Nếu như điều kiện thực tế cho phép không có sự thay đổi hay sửa chữa nào được tiến hành với các Bảng đèn/ Bảng hiệu trên sau khi xảy ra tai nạn cho đến khi bảo hiểm PJICO có được cơ hội để kiểm tra các thiết bị này.

Điều khoản bổ sung bảo hiểm trách nhiệm công cộng

Miễn là trách nhiệm của Công ty bảo hiểm theo Hợp đồng bảo hiểm/GCNBH và Sửa đổi bổ sung này đối với bất kỳ thương tật hoặc mất mát hay thiệt hại đối với tài sản trong bất kỳ trường hợp nào cũng không vượt quá Mức giới hạn bồi thường quy định trong Hợp đồng bảo hiểm/GCNBH.

Ngoài ra Điều khoản bổ sung này còn phụ thuộc vào các Điều khoản, Điểm loại trừ và Điều kiện của bộ Hợp đồng bảo hiểm này.

Điều khoản thay đổi và sửa chữa (Điều khoản bổ sung bảo hiểm trách nhiệm công cộng)

Người lao động được phép tiến hành việc thay đổi và sửa chữa trong hoặc xung quanh phạm vi cơ sở được bảo hiểm với điều kiện không vi phạm bất kỳ điều khoản nào của bộ Hợp đồng bảo hiểm này.

Điều khoản tự động mở rộng thời hạn bảo hiểm (30 ngày).

Điều khoản bổ sung bảo hiểm trách nhiệm công cộng

Người bảo hiểm đồng ý bảo hiểm tạm thời trong khi chờ tái tục hợp đồng bảo hiểm này trong vòng 30 ngày kể từ ngày hết thời hạn bảo hiểm, trừ phi Người được bảo hiểm thông báo cho Người bảo hiểm việc không đồng ý như vậy, và trả phí bảo hiểm bổ sung theo tỷ lệ thời gian.

Điều khoản bảo hiểm trách nhiệm xe ô tô.

Điều khoản này được hiểu và quy định là bộ Hợp đồng bảo hiểm này mở rộng bồi thường trách nhiệm phát sinh từ xe ôtô có đăng ký lưu hành hợp pháp thuộc quyền sở hữu của Người được bảo hiểm hay do Người được bảo hiểm thuê và được sử dụng bởi nhân viên của Người được bảo hiểm với hạn mức trách nhiệm như sau:

Đối với trách nhiệm của bên thứ ba

Thương tật thân thể                USD ……… / người/ vụ

Thiệt hại tài sản                       USD ……..  / vụ

Mức trách nhiệm tối đa           USD …….. / vụ

Trách nhiệm đối với hành khách         USD ……. / người/ vụ

Với điều kiện là Người được bảo hiểm phải mua và mang theo người Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm xe ôtô (dưới đây gọi là “Đơn bảo hiểm bắt buộc”) cho tất cả các phương tiện có đăng ký lưu hành thuộc quyền sở hữu của Người được bảo hiểm hay do Người được bảo hiểm thuê tối thiểu đối với bên thứ ba.

Tuân thủ theo các điều kiện, điều khoản và điểm loại trừ của Quy tắc, bộ Hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm công cộng này quy định hạn mức bồi thường trong Hợp đồng bảo hiểm/GCNBH cho phần trách nhiệm vượt quá trách nhiệm nêu trên đây và sẽ bồi thường phần chênh lệch hạn mức vượt quá hạn mức nêu trên giữa Đơn bảo hiểm này và Đơn bảo hiểm bắt buộc.

Điều khoản này áp dụng bổ sung một số điểm loại trừ dưới đây:

Hành động cố ý của chủ phương tiện hoặc người lái xe,

Phương tiện cơ giới thiếu các điều kiện kỹ thuật hoặc các thiết bị đảm bảo an toàn trong quá trình vận hành theo đúng quy định của luật đường bộ ban hành bởi Bộ Giao thông vận tải và Bộ nội vụ,

Chủ phương tiện hoặc người lái xe vi phạm luật giao thông đường bộ. Cụ thể các trường hợp:

  • Phương tiện không có giấy phép lưu hành,

  • Người lái xe không có bằng lái hoặc bằng lái không đạt tiêu chuẩn,

  • Người lái xe điều khiển phương tiện trong tình trạng uống bia, rượu, chất gây nghiện hoặc các chất kích thích,

  • Vận chuyển trái phép các vật liệu dễ cháy, nổ,

  • Chở quá số lượng hàng hóa hoặc hành khách theo quy định,

  • Điều khiển xe chạy vào đường cấm,

  • Điều khiển xe không bật đèn vào buổi tối,

  • Điều khiển phương tiện tay lái nghịch.

Tổn thất hoặc thiệt hại do chiến tranh.(Điều khoản bổ sung bảo hiểm trách nhiệm công cộng)

Tai nạn xảy ra ngoài lãnh thổ Việt Nam (trừ khi có thỏa thuận đặc biệt khác)

Trong trường hợp đã bồi thường hết hạn mức quy định nêu trên đây, Người được bảo hiểm sẽ ngay lập tức khôi phục những hạn mức này song trong bất cứ trường hợp nào PJICO sẽ không chịu trách nhiệm cho những khoản tiền nhỏ hơn những hạn mức này. Không điểm nào trong điều khoản sửa đổi bổ sung này làm gia tăng hạn mức trách nhiệm quy định trong Hợp đồng bảo hiểm/ GCNBH.

Hạn mức trách nhiệm như quy định cụ thể trong GCNBH/ HĐBH.

#6.Tư vấn thêm về các điều khoản bổ sung bảo hiểm trách nhiệm công cộng liên hệ:

CÔNG TY BẢO HIỂM PETROLIMEX SÀI GÒN

⭐️ Bảo hiểm trách nhiệm công cộng bao nhiêu tiền ?

Trả lời: Tùy thuộc vào doanh số/ mức bồi thường mà bên mua bảo hiểm yêu cầu.

⭐️ Bảo hiểm PJICO có kinh nghiệm bảo hiểm trách nhiệm công cộng này không ?

Trả lời: Bảo hiểm Petrolimex- PJICO có kinh nghiệm hơn 26 năm từ năm 1995.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *