Điều khoản bảo hiểm thi công liên quan đến nước

3002 Lượt xem

Điều khoản bảo hiểm thi công liên quan đến nước theo đó Bảo hiểm Petrolimex- PJICO sẽ không bồi thường cho Người được bảo hiểm đối với bất kỳ tổn thất và/hoặc bất kỳ thiệt hại và/hoặc bất kỳ chi phí nào phát sinh đối với việc nạo vét, tái nạo vét hoặc tổn thất hoặc thiệt hại phát sinh từ công việc đó.

Ngoài ra bài viết này còn đề cập đến các điều khoản khác như: Điều khoản loại trừ và giới hạn do bị trừng phạt theo các lệnh cấm vận (LMA 3100), Điều khoản loại trừ ô nhiễm dần dần, điều khoản Loại trừ bảo hiểm tổn thất đối với dữ liệu, phần mềm và các chương trình máy tính, Điều khoản Loại trừ rủi ro khủng bố, Điều khoản loại trừ chiến tranh và nội chiến, Điều khoản các biện pháp phòng ngừa tổn thất, Điều kiện đặc biệt liên quan tới công việc thi công liên quan đến nước.

Mời tham khảo thêm: Quy định về bảo hiểm công trình xây dựng hiện nay

Điều khoản bảo hiểm thi công liên quan đến nước
Điều khoản bảo hiểm thi công liên quan đến nước

NMR 12 – Điều khoản loại trừ đặc biệt đối với kênh dẫn dòng và ngập nước

Các bên thoả thuận và hiểu rằng căn cứ vào các điều khoản, các điểm loại trừ, các quy định và các điều kiện đã nêu trong Quy tắc bảo hiểm công trình xây dựng hoặc sửa đổi bổ sung trong Đơn này, Người bảo hiểm sẽ không bồi thường cho Người được bảo hiểm đối với tổn thất, thiệt hại kể cả trách nhiệm trực tiếp hay gián tiếp.

  • gây ra do hoặc là hậu quả của ngập, tràn, chảy qua đê quai và/ hoặc đập nước và/ hoặc đê,

  • đối với kênh dẫn dòng do nước chảy hoặc do bất kỳ tổn thất hậu quả nào phát sinh từ đó.

Mời tham khảo thêm: Bảo hiểm cho chấn động dịch chuyển

NMR 13 – Điều kiện đặc biệt liên quan tới công việc thi công liên quan đến nước

Các bên thoả thuận và hiểu rằng căn cứ vào các điều khoản, các điểm loại trừ, các quy định, và điều kiện trong Quy tắc bảo hiểm công trình xây dựng này, hoặc được sửa đổi bổ sung trong Đơn bảo hiểm, Người bảo hiểm sẽ không bồi thường cho Người được bảo hiểm đối với bất kỳ tổn thất và/hoặc bất kỳ thiệt hại và/hoặc bất kỳ chi phí nào phát sinh:

đối với việc nạo vét, tái nạo vét hoặc tổn thất hoặc thiệt hại phát sinh từ công việc đó,

đối với tổn thất vật liệu làm đầy (đắp) (loss of fill) do bất cứ nguyên nhân nào,

do sự lún xuống, lồi lên, dịch chuyển ngang không đều và/hoặc sự sụt trượt đất đá theo chu kỳ,

do hoạt động bình thường của biển/sông và/hoặc hoạt động của thuỷ triều,

đối với bất kỳ việc huy động hoặc giải phóng xà lan và/ hoặc tàu thuyền,

do việc neo kéo các loại dây/cáp, xích, mỏ neo và phao,

do đâm va bởi tàu thuyền của bên thứ ba.

Người được bảo hiểm công trình xây dựng cam kết sẽ:

Mời tham khảo thêm: Bảo hiểm đối với thiết bị xây dựng

Điều khoản bảo hiểm thi công liên quan đến nước
Điều khoản bảo hiểm thi công liên quan đến nước

chủ động và thường xuyên giữ liên hệ với cơ quan khí tượng thuỷ văn, nắm bắt thông tin về bão/giông tố 12 giờ trước khi xảy ra,

thực hiện những biện pháp đề phòng tổn thất hợp lý để bảo vệ cho công trường thi công, các khu vực/các phương tiện lưu kho, thiết bị và/hoặc máy móc sau khi có cảnh báo bão của cơ quan khí tượng thuỷ văn,

tạo khoảng cách cho tàu bè qua lại đến công trường tối thiểu là 1000 m.

Mời tham khảo thêm: Bảo hiểm mở rộng các loại chi phí

NMR 14 – Điều khoản các biện pháp phòng ngừa tổn thất

(a)Các bên đồng ý rằng trong trường hợp thiệt hại thực tế (hoặc thiệt hại có thể xảy ra, với điều kiện phải thông báo trước và được sự chấp thuận của Bảo hiểm PJICO) đối với tài sản được bảo hiểm, Công ty bảo hiểm sẽ thanh toán cho những chi phí hợp lý cần thiết để ngăn chặn, giảm thiểu hoặc làm giảm thiệt hại đối với tài sản được bảo hiểm.

(b)Bảo hiểm PJICO cũng sẽ thanh toán phần chi phí phát sinh mà không có công ty bảo hiểm chấp thuận trước với điều kiện Người được bảo hiểm phải chỉ ra được rằng những chi phí phát đó là cần thiết phải thực hiện ngay lập tức và khẩn cấp trong tình huống nguy cấp.

Liên quan đến điểm (b) ở trên, Bảo hiểm PJICO yêu cầu Người được bảo hiểm thông báo ngay lập tức, theo thực tế cho phép, nhưng trong mọi trường hợp không chậm hơn 48 giờ sau khi thực hiện các biện pháp phòng ngừa tổn thất.

Điều khoản bảo hiểm thi công liên quan đến nước
Điều khoản bảo hiểm thi công liên quan đến nước

Trách nhiệm của Bảo hiểm Petrolimex theo điểm (b) của điều khoản này sẽ không vượt quá VND …… mỗi sự cố hoặc một chuỗi các sự cố phát sinh bởi một nguyên nhân gần.

(c)Chi phí và phí tổn sẽ bao gồm nhưng không giới hạn đối với:

(i) Thanh toán tiền công cho người làm công của người được bảo hiểm;

(ii) Chi phí để làm đầy cho các thiết bị hoặc hệ thống chữa cháy;

(iii) Chi phí để thay thế, phục hồi hoặc sửa chữa tài sản bị tổn thất, phá hủy hoặc thiệt hại (bao gồm quần áo và vật dụng cá nhân của giám đốc, nhân viên, người làm công và người tình nguyện của người được bảo hiểm).

Mời tham khảo thêm: Bảo hiểm công trình xây dựng cầu đường

NMR 15 – Điều khoản loại trừ chiến tranh và nội chiến

Hợp đồng bảo hiểm công trình xây dựng này không bảo hiểm cho bất cứ trách nhiệm nào của người được bảo hiểm đối với các tổn thất hay thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp gây ra bởi, thông qua hoặc là hậu quả của chiến tranh, xâm lược, hành động của kẻ thù nước ngoài, hành động thù địch hoặc các hoạt động tương tự chiến tranh (dù tuyên chiến hay không), nội chiến, binh biến, sự nổi loạn của quần chúng có quy mô lớn hoặc có thể phát triển thành một cuộc khởi nghĩa quần chúng, nổi dậy quân sự, khởi nghĩa, bạo loạn, cách mạng, hành động quân sự hoặc lực lượng tiếm quyền, thiết quân luật, sung công hoặc quốc hữu hoá hoặc trưng thu hoặc phá huỷ hay thiệt hại đối với tài sản bởi hoặc theo lệnh của bất kỳ chính phủ hoặc cơ quan công quyền hay cơ quan chức trách địa phương nào, hay hành động của bất kỳ người hay những người đại diện hay có liên quan đến các tổ chức với mục đích nhằm lật đổ hoặc gây ảnh hưởng tới bất kỳ chính phủ hợp pháp hay chính phủ thực tế tồn tại nào bằng cách khủng bố hay bằng vũ lực.

Điều khoản bảo hiểm thi công liên quan đến nước
Điều khoản bảo hiểm thi công liên quan đến nước

NMR 16 – Loại trừ rủi ro khủng bố

Cho dù có bất kỳ điều khoản nào trái ngược được quy định trong Hợp đồng bảo hiểm công trình xây dựng này hoặc trong bất kỳ điều khoản bổ sung nào khác, các bên thỏa thuận rằng Đơn bảo hiểm này loại trừ các tổn thất, thiệt hại, tử vong, thương tật, bệnh tật, chi phí hoặc phí tổn dưới bất kỳ hình thức nào trực tiếp hoặc gián tiếp bị gây ra bởi, hoặc phát sinh từ hoặc có liên quan đến bất cứ hành động khủng bố nào bất kể các nguyên nhân hoặc sự kiện nào khác tác động đồng thời hoặc theo bất kỳ trình tự nào khác đối với tổn thất.

Mời tham khảo thêm: Bảo hiểm công trình xây dựng thủy lợi

Cho mục đích của điều khoản loại trừ này, một hành động khủng bố được hiểu là một hành động bao gồm nhưng không giới hạn ở việc dùng vũ lực hay bạo lực và/hoặc sự đe dọa dùng vũ lực hay bạo lực của bất kỳ người hay (các) nhóm người nào hoạt động độc lập hoặc đại diện cho hoặc có liên hệ với bất kỳ (các) tổ chức hoặc (các) chính phủ nào mà hành động này về mặt bản chất hay bối cảnh là nhằm hoặc có liên quan đến chính trị, tôn giáo, ý thức hệ, dân tộc hay các mục đích hoặc lý do tương tự, kể cả các ý định tác động đến bất cứ chính quyền nào và/hoặc nhằm gây sợ hãi cho quần chúng hay một bộ phận quần chúng.

Điều khoản bảo hiểm thi công liên quan đến nước
Điều khoản bảo hiểm thi công liên quan đến nước

Điều khoản này cũng loại trừ các tổn thất, thiệt hại, tử vong, thương tật, bệnh tật, chi phí hoặc phí tổn dưới bất kỳ hình thức nào trực tiếp hoặc gián tiếp bị gây ra bởi, hoặc phát sinh từ hoặc có liên quan đến bất cứ hành động nào nhằm kiểm soát, đối phó, ngăn chặn hoặc bằng bất cứ cách nào có liên quan đến hành động khủng bố.

Nếu Bảo hiểm Petrolimex viện dẫn là vì lý do của loại trừ này mà mọi tổn thất, thiệt hại, chi phí hoặc phí tổn không được bảo hiểm bởi Đơn bảo hiểm công trình xây dựng này, thì việc chứng minh những tổn thất, hư hại, chi phí hoặc phí tổn đó không phải gây ra do điểm loại trừ này sẽ thuộc trách nhiệm của người được bảo hiểm.

Trong trường hợp các bên phát hiện ra bất kỳ mục nào của điều khoản này không có hiệu lực hoặc không thể thực hiện được, những phần còn lại sẽ tiếp tục giữ nguyên đầy đủ hiệu lực.

Điều khoản bảo hiểm thi công liên quan đến nước
Điều khoản bảo hiểm thi công liên quan đến nước

NMR 17 – Loại trừ bảo hiểm tổn thất đối với dữ liệu, phần mềm và các chương trình máy tính

Khái niệm “Thiệt hại tài sản” trong Thoả thuận này được hiểu là thiệt hại về mặt vật chất của tài sản.

Thiệt hại về mặt vật chất của tài sản sẽ không bao gồm thiệt hại đối với các dữ liệu hay phần mềm, đặc biệt là bất kỳ sự thay đổi bất lợi nào về dữ liệu, phần mềm hoặc các chương trình máy tính do việc xoá, làm hỏng hoặc làm biến dạng các cấu trúc ban đầu của dữ liệu, phần mềm, chương trình máy tính đó gây ra.

Vì vậy, những tổn thất dưới đây bị loại trừ không được bảo hiểm theo Thoả thuận này:

Tổn thất hay thiệt hại đối với dữ liệu hoặc phần mềm, đặc biệt là bất kỳ sự thay đổi bất lợi nào về dữ liệu, phần mềm hoặc các chương trình máy tính do việc xoá, làm hỏng hoặc làm biến dạng các cấu trúc ban đầu của dữ liệu, phần mềm, chương trình máy tính đó gây ra, và mọi tổn thất gián đoạn kinh doanh có nguyên nhân từ tổn thất hoặc thiệt hại kể trên. Tuy nhiên, các tổn thất hoặc thiệt hại đối với dữ liệu hoặc phần mềm là hậu quả trực tiếp từ một thiệt hại vật chất được bảo hiểm xảy ra đối với phần vật chất của tài sản sẽ được bồi thường.

Tổn thất hoặc thiệt hại phát sinh từ việc mất hoặc suy giảm khả năng sử dụng, truy cập các dữ liệu, phần mềm hay các chương trình máy tính, và mọi tổn thất gián đoạn kinh doanh có nguyên nhân từ tổn thất, thiệt hại kể trên.

Điều khoản bảo hiểm thi công liên quan đến nước
Điều khoản bảo hiểm thi công liên quan đến nước

NMR 18 – Điều khoản loại trừ ô nhiễm dần dần

Liên quan đến toàn bộ trách nhiệm công cộng, trách nhiệm đối với người thứ ba và trách nhiệm sản phẩm (dù được viết theo cách này hay cách khác) theo các đơn bảo hiểm cho các hoạt động nằm ngoài nước Mỹ và Canada mà ngày bắt đầu bảo hiểm hay tái tục tính từ hay sau ngày 01/01/1992, thì thoả thuận này sẽ không bảo hiểm cho các trách nhiệm đối với:

tổn thương cá nhân, thương tật thân thể hay tổn thất về tài chính hoặc tổn thất, thiệt hại của việc sử dụng tài sản phát sinh trực tiếp hay gián tiếp từ việc thải hồi, phân tán, thoát ra hay rò rỉ chất gây ô nhiễm;

chi phí trong việc loại bỏ, vô hiệu hoá và làm sạch chất gây ô nhiễm;

các khoản tiền phạt hoặc bồi thường cảnh cáo phát sinh trực tiếp hay gián tiếp từ việc thải hồi, phân tán, thoát ra hay rò rỉ chất gây ô nhiễm.

Điều khoản bảo hiểm thi công liên quan đến nước
Điều khoản bảo hiểm thi công liên quan đến nước

Cho dù những điều đã nói ở trên, thoả thuận này sẽ bảo hiểm cho phần trách nhiệm ngoài những trách nhiệm đã bị loại trừ ở điểm 1) và 2) trên, mà

bị gây ra bởi sự cố bất ngờ, có thể nhận biết được, không có chủ định, không lường trước được mà xảy ra tại thời gian và địa điểm cụ thể, và

được bồi thường không vượt quá thời hạn một năm của Đơn bảo hiểm công trình xây dựng gốc.

Cho mục đích của điều khoản này, “Chất gây ô nhiễm” có nghĩa là bất kỳ các chất làm ô nhiễm ở thể rắn, lỏng, khí hay ở dạng nhiệt nào, bao gồm nhưng không giới hạn khói, hơi nước, bồ hóng, hơi khí, a xít, kiềm, hoá chất và các chất phế thải. Chất phế thải bao gồm cả những nguyên vật liệu được tái chế, phục hồi lại, tái tạo.

Tuy nhiên, điều khoản này sẽ không áp dụng cho hạng mục rủi ro “Trách nhiệm cá nhân”.

NMR 19 – Điều khoản loại trừ và giới hạn do bị trừng phạt theo các lệnh cấm vận (LMA 3100)

Bảo hiểm Petrolimex sẽ không bảo hiểm và không chịu trách nhiệm chi trả cho bất kỳ vụ khiếu nại hay bất cứ lợi ích nào mà liên quan đến trường hợp bị trừng phạt, cấm vận hay hạn chế theo Nghị quyết của Liên Hợp Quốc hoặc các trừng phạt kinh tế, hoặc thương mại, theo pháp luật hoặc quy định của Liên minh Châu Âu, Anh hoặc Mỹ.

Liên hệ tư vấn Điều khoản bảo hiểm thi công liên quan đến nước và các điều khoản khác

CÔNG TY BẢO HIỂM PETROLIMEX SÀI GÒN

⭐️ Giá bảo hiểm công trình xây dựng bao nhiêu ?

Trả lời: Giá bảo hiểm phụ thuộc vào giá trị công trình mua bảo hiểm.

⭐️ Mua bảo hiểm công trình xây dựng ở đâu ?

Trả lời: Liên hệ chi nhánh gần nhất hoặc 0932377138 để được tư vấn. Chúng tôi tư vấn khảo sát tận nơi cho khách hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *