Điều khoản bảo hiểm thêm chi phí chữa cháy

2220 Lượt xem

Điều khoản bảo hiểm thêm chi phí chữa cháy. Chi phí chữa cháy và các chi phí khác sẽ không được tính đến trong việc xác định giá trị thay thế khi áp dụng bất kỳ điều khoản nào khác hợp thành với đơn/hợp đồng bảo hiểm này.

Chi chí chữa cháy và các chi phí khác dưới đây là những quyền lợi tăng thêm cho bên mua bảo hiểm. Những chi phí này nằm ngoài số tiền đền bù/bồi thường như trong danh mục tài sản kèm theo hợp đồng bảo hiểm.

Điều khoản bảo hiểm thêm chi phí chữa cháy
Điều khoản bảo hiểm thêm chi phí chữa cháy

#Điều khoản về chi phí thăm dò

Đơn bảo hiểm này mở rộng bảo hiểm cho các chi phí hợp lý liên quan đến việc định vị nguồn của tổn thất hoặc tổn hại khi các tổn thất hoặc tổn hại phát sinh từ vỡ hoặc rò rỉ thiết bị cố định dùng để giữ hoặc vận chuyển chất lỏng.

Mời tham khảo thêm: Mua bảo hiểm cho nhà xưởng

Hạn mức trách nhiệm như quy định cụ thể trong giấy chứng nhận bảo hiểm nhà xưởng/hợp đồng bảo hiểm nhà xưởng.

#Điều khoản mở rộng cho đường lái xe nội bộ vào tòa nhà, đường, vỉa hè, đường băng, đường ống, đường phân luồng, phần móng không hư hại và tường vây…

Các bên thỏa thuận và đồng ý rằng Đơn bảo hiểm nhà xưởng này sẽ mở rộng bảo hiểm cho đường ra vào, đường giao thông nội bộ, đường ống dẫn, vỉa hè, ống dẫn, đường phân luồng, nền móng không bị hư hại và tường vây đối với những rủi ro được bảo hiểm theo quy định của các điều kiện, điều khoản của Đơn bảo hiểm và các sửa đổi bổ sung đi kèm, với điều kiện những tài sản trên được kê khai trong số tiền bảo hiểm ghi trên Bản tóm tắt điều kiện bảo hiểm.

Với điều kiện là trách nhiệm bồi thường của Bảo hiểm Petrolimex sẽ không vượt quá hạn mức trách nhiệm như quy định cụ thể trong giấy chứng nhận bảo hiểm nhà xưởng/hợp đồng bảo hiểm nhà xưởng.

Các điều kiện, điều khoản và loại trừ khác không đổi.

Mời tham khảo thêm Điều khoản quy định về thông báo tổn thất

Điều khoản bảo hiểm thêm chi phí chữa cháy
Điều khoản bảo hiểm thêm chi phí chữa cháy

#Điều khoản về chi phí cứu hoả

Số tiền bảo hiểm theo Đơn này sẽ bao gồm toàn bộ các chi phí cứu hoả phát sinh như chi phí trang bị bổ sung phương tiện chữa cháy và khôi phục những thiệt hại đối với các phương tiện này. Với điều kiện là trách nhiệm bồi thường của Bảo hiểm Petrolimex đối với phần chi phí này sẽ chỉ giới hạn ở những chi phí cần thiết và hợp lý đã được bỏ ra để dập tắt những đám cháy ở tại hoặc gần kề địa điểm chứa tài sản được bảo hiểm theo Đơn này hoặc những đám cháy có khả năng gây nguy hiểm cho những tài sản được bảo hiểm đó.

Giới hạn như quy định cụ thể trong giấy chứng nhận bảo hiểm nhà xưởng/hợp đồng bảo hiểm nhà xưởng.

Mời tham khảo thêm: Mua bảo hiểm cho nồi hơi nhà xưởng

#Điều khoản về chi phí đội chữa cháy

Nếu tài sản được bảo hiểm bị phá hủy hoặc thiệt hại và được bồi thường theo Đơn bảo hiểm này, Đơn bảo hiểm nhà xưởng này sẽ mở rộng để bồi thường cho các chi phí liên quan đến đội chữa cháy chuyên nghiệp mà Người được bảo hiểm phải gánh chịu theo quy định của Cơ quan công quyền.

Điều khoản bảo hiểm thêm chi phí chữa cháy
Điều khoản bảo hiểm thêm chi phí chữa cháy

Với điều kiện rằng trách nhiệm của Người bảo hiểm đối với điều khoản này sẽ không vượt quá hạn mức trách nhiệm như quy định cụ thể trong giấy chứng nhận bảo hiểm nhà xưởng/hợp đồng bảo hiểm nhà xưởng cho mỗi và mọi vụ tổn thất và trong mọi trường hợp tổng trách nhiệm của Người bảo hiểm sẽ không vượt quá tổng  số tiền bảo hiểm.

Ngoài ra, các điều khoản, điều kiện và các điểm loại trừ của Đơn/hợp đồng bảo hiểm này vẫn phải được tuân thủ

Mời tham khảo thêm: Mua bảo hiểm cho nhà xưởng giá rẻ

#Điều khoản về chi phí chữa cháy

Đơn bảo hiểm nhà xưởng này mở rộng bảo hiểm cho :

a) Toàn bộ các chi phí phát sinh trong quá trình dập lửa

b) Toàn bộ chi phí phát sinh trong quá trình vận chuyển nước và/ hoặc các chất chữa cháy

c) Toàn bộ chi phí làm sạch

d) Công việc lắp đặt các vật cản tạm thời

Phát sinh từ những tổn thất gây ra do bất kỳ rủi ro nào được bảo hiểm theo đơn bảo hiểm này.Với điều kiện rằng trách nhiệm của Người bảo hiểm đối với điều khoản này sẽ không vượt quá hạn mức như quy định cụ thể trong giấy chứng nhận bảo hiểm nhà xưởng/hợp đồng bảo hiểm nhà xưởng cho mỗi và mọi vụ tổn thất,

Điều khoản bảo hiểm thêm chi phí chữa cháy
Điều khoản bảo hiểm thêm chi phí chữa cháy

Tổng trách nhiệm của đơn bảo hiểm này cho cả tổn thất vật chất, chi phí chữa cháy và các chi phí khác không vượt quá tổng số tiền bảo hiểm của tài sản được bảo hiểm.

Chi phí cứu hoả và các chi phí khác sẽ không được tính đến trong việc xác định giá trị thay thế khi áp dụng bất kỳ điều khoản nào khác hợp thành với đơn/hợp đồng bảo hiểm này.

Mời tham khảo thêm: Mua bảo hiểm cho nhà xưởng mở rộng

#Điều khoản bảo hiểm cầu tầu và ụ nổi

Các bên đồng ý và thỏa thuận rằng các tài sản được liệt kê trong tiêu mục “bến cảng” và “cầu tàu” tại Điểm loại trừ số 8 (d) trong Đơn bảo hiểm nhà xưởng này (Quy tắc bảo hiểm mọi rủi ro tài sản) sẽ được mở rộng bồi thường cho những hư hại (trừ khi được quy định theo điểm loại trừ khác) gây ra bởi các rủi ro: hỏa hoạn, sét đánh, nổ, máy bay đâm va, đình công, bạo loạn, biểu tình, bạo động của công nhân, hành động có chủ ý, đâm va với bất kỳ phương tiện xe cơ giới hoặc gia súc, động đất, giông bão, lũ lụt, vỡ, tràn, rò rỉ hoặc thoát nước từ các bồn, bể chứa và đường ống.

Với điều kiện rằng các Điều khoản, Điều kiện và các điểm Loại trừ quy định của Đơn bảo hiểm này vẫn phải được tuân thủ.

Điều khoản bảo hiểm thêm chi phí chữa cháy
Điều khoản bảo hiểm thêm chi phí chữa cháy

#Điều khoản về ngập lụt

Đơn bảo hiểm nhà xưởng này được mở rộng để bảo hiểm cho những tổn thất hoặc thiệt hại đối với tài sản được bảo hiểm do lũ lụt trực tiếp gây ra. Lũ lụt, theo điều khoản này, có nghĩa là sự tràn ngập hoặc sự lệch hướng so với dòng chảy thông thường của nguồn nước tự nhiên hoặc nhân tạo, sự ngập hoặc tràn đầy của đường ống nước công cộng và bất kỳ dòng nước hoặc sự tích nước từ ngoài tòa nhà được bảo hiểm hoặc chứa đụng tài sản được bảo hiểm, loại trừ:

Tổn thất hay thiệt hại gây ra bởi lún sụt, lở đất.

Tổn thất hay thiệt hại đối với hàng hóa trong khi vận chuyển

Mời tham khảo thêm: Điều khoản chi phí bảo vệ tạm thời

Những điều khoản, điều kiện và giới hạn khác của Đơn bảo hiểm này không thay đổi.

Hạn mức trách nhiệm như quy định cụ thể trong giấy chứng nhận bảo hiểm nhà xưởng/hợp đồng bảo hiểm nhà xưởng.

Điều khoản bảo hiểm thêm chi phí chữa cháy
Điều khoản bảo hiểm thêm chi phí chữa cháy

#Điều khoản về tổn thất do dòng điện đót nóng (tự bắt lửa)

Đơn bảo hiểm này mở rộng bồi thường cho Người được Bảo hiểm đối với các tổn thất liên quan đến bất kỳ bộ phận nào của máy móc, thiết bị  điện, bảng điện, tủ điện  là phần cấu thành nên  tài sản được bảo hiểm (loại trừ máy tách sóng, các máy phát thanh và truyền thanh, truyền hình hoặc các loại thiết bị khuyếch đại và các động cơ điện có công suất lớn hơn 10 mã lực) gây ra bởi sự nóng  chảy của các bộ phận đó do dòng điện trong các bộ phận đó gây ra..

Mời tham khảo thêm: Điều khoản về hàng hóa của khách hàng

Người bảo hiểm sẽ không chịu trách nhiệm theo điều khoản này đối với:

(a)       việc mất khả năng sử dụng, giảm giá trị, hao mòn tự nhiên

(b)       tổn thất đối với:

(i)        các bộ phận chiếu sáng hoặc đốt nóng, cầu chì hoặc các thiết bị bảo vệ;

(ii)       các bộ phận tiếp xúc về điện mà tại đó xuất hiện tia lửa điện hoặc hồ quang trong điều kiện làm việc bình thường.

Trách nhiệm của Bảo hiểm PJICO đối với điều khoản này sẽ không vượt quá hạn mức trách nhiệm như quy định cụ thể trong giấy chứng nhận bảo hiểm nhà xưởng/hợp đồng bảo hiểm nhà xưởng.

Các bên ghi nhận và đồng ý rằng, nếu trong trường hợp Đơn Bảo hiểm nhà xưởng này có thêm phần bảo hiểm gián đoạn kinh doanh hoặc ngoài Đơn Bảo hiểm này còn có một Đơn Bảo hiểm gián đoạn kinh doanh đang có hiệu lực thì phần hay Đơn Bảo hiểm gián đoạn kinh doanh đó sẽ không bảo hiểm cho những tổn thất gián đoạn kinh doanh phát sinh từ các tổn thất vật chất được bảo hiểm theo Điều khoản mở rộng này.

Ngoài ra, các điều kiện, điều khoản và các điểm loại trừ được quy định trong Đơn bảo hiểm này vẫn phải được tuân thủ.

Điều khoản bảo hiểm thêm chi phí chữa cháy
Điều khoản bảo hiểm thêm chi phí chữa cháy

#Điều khoản về tài sản cá nhân của khách

Bảo hiểm Petrolimex sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm các thiệt hại đối với tài sản, dụng cụ làm việc và vật dụng cá nhân của khách đặt tại địa điểm được bảo hiểm của Người được bảo hiểm với số tiền không vượt quá hạn mức trách nhiệm như quy định cụ thể trong giấy chứng nhận bảo hiểm nhà xưởng/hợp đồng bảo hiểm nhà xưởng, nhưng chỉ chịu trách nhiệm đối với tài sản chưa được bảo hiểm bởi bất kỳ Hợp đồng bảo hiểm nào khác.

#Điều khoản về hàng hóa nguy hiểm

Trừ khi có những quy định cụ thể khác được áp dụng trong Đơn bảo hiểm nhà xưởng này, các loại hàng hoá nguy hiểm được sử dụng thông thường trong việc kinh doanh hay hoạt động nghề nghiệp  của Người được bảo hiểm sẽ được phép lưu trữ theo số lượng và phương pháp mà  pháp luật cho phép.

# Điều khoản về sử dụng nhiệt và năng lượng

Việc sử dụng điện, khí đốt (gas) và các nguồn nhiệt, chiếu sáng và năng lượng thông thường để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh và nghề nghiệp sẽ được phép theo các quy định của pháp luật.

#Điều khoản về thuê mua tài sản

Các bên đồng ý rằng chủ sở hữu/bên cho thuê được nêu trong giấy chứng nhận bảo hiểm nhà xưởng/hợp đồng bảo hiểm nhà xưởng là chủ sở hữu của các tài sản được bảo hiểm theo Đơn bảo hiểm nhà xưởng này, và các tài sản đó là đối tượng của một hợp đồng thuê/mua giữa một bên là chủ sở hữu/bên cho thuê và một bên là Người được bảo hiểm.

Các bên cũng đồng ý rằng bất kỳ khoản chi trả bồi thường nào đối với những tổn thất thuộc phạm vi các các điều khoản của Đơn bảo hiểm này (trong trường hợp tổn thất đó không thể sửa chữa, thay thế hoặc phục hồi lại được) sẽ được chuyển trả cho Chủ sở hữu/bên cho thuê cho đến khi họ vẫn còn là chủ sở hữu của tài sản đó và việc họ chấp nhận khoản bồi thường ấy sẽ chấm dứt hoàn toàn trách nhiệm của Người bảo hiểm đối với những tổn thất ấy.

Các bên cũng thỏa thuận rằng cho dù có bất kỳ điều khoản nào trong Hợp đồng thuê mua có quy định khác, Đơn bảo hiểm nhà xưởng này được cấp cho Người đi thuê/bên đi thuê với tư cách là một chủ thể chính của Hợp đồng bảo hiểm chứ không phải là đại lý hoặc bên được ủy thác của Chủ sở hữu/bên cho thuê và cũng không phải để Người được bảo hiểm chuyển nhượng (cho dù là chuyển nhượng theo luật pháp hoặc theo thỏa thuận) các quyền, lợi ích và quyền khiếu nại của mình theo hợp đồng/ Đơn bảo hiểm nhà xưởng này cho Chủ sở hữu/bên cho thuê,  và hơn nữa, cũng không có bất kỳ quy định nào trong Điều khoản này được hiểu là tạo cho Chủ sở hữu/bên cho thuê các quyền được khởi kiện Người bảo hiểm đối với các trường hợp Người bảo hiểm bị cho là vi phạm các nghĩa vụ của họ theo Đơn bảo hiểm này

#Tư vấn thêm Điều khoản bảo hiểm thêm chi phí chữa cháy

CÔNG TY BẢO HIỂM PETROLIMEX SÀI GÒN

⭐️ Bảo hiểm nhà xưởng giá bao nhiêu?

Trả lời: Giá tùy thuộc vào giá trị tài sản và ngành nghề kinh doanh.

⭐️ bảo hiểm nhà xưởng có bắt buộc không ?

Trả lời: Một số loại nhà xưởng thì bắt buộc phải mua.

⭐️ Bảo hiểm nhà xưởng của Petrolimex tốt không ?

Trả lời: Bảo hiểm Petrolimex đã bảo hiểm nhà xưởng từ 1995 đến này là hơn 26 năm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *