Điều khoản bảo hiểm nhãn mác

2513 Lượt xem

Điều khoản bảo hiểm nhãn mác và các tài sản khác có liên quan trong hợp đồng bảo hiểm cháy nổ bắt buộc là phần mở rộng thêm ngoài phạm vi bảo hiểm cơ bản và số tiền bảo hiểm trong danh mục tài sản

Dưới dây còn một số điều khoản như điều khoản về hàng hóa có nhãn mác, điều khoản về nhãn mác hoặc nhãn hiệu, điều khoản về nhãn hoặc mác thương mại, điều khoản về nhãn hiệu, điều khoản về cơ sở giải quyết bồi thường, điều khoản về mái hiên mái che, biển hiệu và các tài sản cố định bên ngoài khác, điều khoản quy định về xe ô tô,điều khoản tự động khôi phục số tiền bảo hiểm

Xem thêm: Bảo hiểm pccc bắt buộc

Chi tiết Điều khoản bảo hiểm nhãn mác và các điều khoản trên

ĐIỀU KHOẢN VỀ TỰ ĐỘNG KHÔI PHỤC SỐ TIỀN BẢO HIỂM

Trên cơ sở Người được bảo hiểm chấp thuận trả thêm phí bảo hiểm bổ sung cho khoản giá trị bồi thường đã thanh toán trên cơ sở tỷ lệ thời gian được tính từ ngày xảy ra tổn thất đến ngày kết thúc thời hạn của hợp đồng bảo hiểm. Các bên thỏa thuận rằng, trong trường hợp có sự cố tổn thất xảy ra, Hợp đồng Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc này luôn được tự động duy trì đầy đủ giá trị số tiền bảo hiểm.

ĐIỀU KHOẢN QUI ĐỊNH VỀ XE Ô TÔ

Các bên thỏa thuận và đồng ý rằng điều khoản bảo hiểm này cho phép xe ô tô được cất giữ trong các cơ ngơi thuộc khu vực được bảo hiểm và Người được bảo hiểm cam kết vào bất cứ thời gian nào cũng không để chất lỏng dễ cháy tại bất kỳ vị trí nào thuộc khu vực các tòa nhà thuộc quyền kiểm soát của Người được bảo hiểm cháy nổ bắt buộc với mục đích làm nhiên liệu cho xe ô tô, trừ khi các chất lỏng đó được chứa trong các bình dự trữ của những xe ô tô đó hoặc trong hệ thống kho ngầm đã được kiểm định là phù hợp hoặc trong các bình chứa kim loại được niêm phong.

ĐIỀU KHOẢN BẢO HIỂM DƯỚI GIÁ TRỊ 85% (loại trừ hàng hóa trong kho)

Cho dù có các quy định nào trái ngược trong bộ Hợp đồng bảo hiểm này, nếu số tiền bảo hiểm theo Hợp đồng bảo hiểm cháy nổ bắt buộc này do Người được bảo hiểm kê khai, thể hiện 85% tổng giá trị thực tế của tài sản kê khai trong bộ Hợp đồng bảo hiểm này và phí bảo hiểm của bộ Hợp đồng bảo hiểm này đã được tính toán tương ứng, các bên thoả thuận và ghi nhận rằng nếu tại thời điểm tổn thất, số tiền bảo hiểm nhỏ hơn 85% tổng giá trị của tài sản được bảo hiểm, Người được bảo hiểm sẽ được coi như là người đồng bảo hiểm trong phạm vi số tiền đủ để bù đắp sao cho số tiền bảo hiểm tương đương với 85% tổng giá trị tài sản được bảo hiểm theo Hợp đồng bảo hiểm này và trong phạm vi đó sẽ phải tự gánh chịu một tỷ lệ tương ứng của bất kỳ tổn thất nào có thể xảy ra. Nếu có từ hai hạng mục trở lên  được bảo hiểm theo Hợp đồng bảo hiểm này thì mỗi hạng mục đó sẽ tuân theo điều khoản này một cách riêng rẽ.

ĐIỀU KHOẢN VỀ MÁI HIÊN, MÁI CHE, BIỂN HIỆU VÀ CÁC TÀI SẢN CỐ ĐỊNH BÊN NGOÀI KHÁC

Cho dù có bất kỳ quy định nào khác, các bên thỏa thuận và đồng ý rằng Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc này được mở rộng để bảo hiểm cho các tài sản bao gồm: mái hiên, mành che, biển hiệu hoặc các vật dụng hay tài sản cố định bên ngoài khác với mức trách nhiệm không vượt quá Hạn mức trách nhiệm được quy định cụ thể trong Giấy chứng nhận bảo hiểm cháy nổ bắt buộc/hợp đồng bảo hiểm cháy nổ bắt buộc.

Tham khảo thêm: Nội dung hợp đồng bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

ĐIỀU KHOẢN VỀ CƠ SỞ GIẢI QUYẾT BỒI THƯỜNG

Trong trường hợp có mất mát phá hủy hay thiệt hại đối với tài sản được bảo hiểm, cơ sở giải quyết bồi thường sẽ tuân theo quy định sau đây:

Đối với nhà cửa, máy móc thiết bị và tất cả các tài sản khác và tài sản nội thất (trừ những tài sản như quy định dưới đây): chi phí phục hồi, thay thế hay sửa chữa theo các quy định của Điều khoản về Phục hồi và Thay thế và Điều khoản về Chính quyền.

Tuy nhiên nếu Người được Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc chọn Giá trị Thực tế cho các tài sản bị Thiệt hại, Bảo hiểm Petrolimex– pjicosẽ thanh toán cho Người được Bảo hiểm giá trị của những tài sản đó tại thời điểm xảy ra Thiệt hại hay tùy lựa chọn của mình Bảo hiểm PJICO sẽ phục hồi, thay thế hay sửa chữa những tài sản đó hay bộ phận của chúng. Trong bất kỳ trường hợp nào, Bảo hiểm PJICO sẽ thanh toán các chi phí phát sinh của Người được Bảo hiểm theo quy định tại Điều khoản về Chính quyền.

Đối với nguyên vật liệu, đồ cung ứng và các hàng hóa khác không do Người được Bảo hiểm chế tạo: chi phí thay thế tại thời điểm và địa điểm thay thế, hay nếu không thay thế những tài sản như thế thì là giá trị của chúng tại thời điểm và địa điểm xảy ra Thiệt hại.

Tham khảo thêm: Hợp đồng bảo hiểm cháy nổ bắt buộc 2018

Đối với vật liệu trong quá trình chế biến: giá trị thay thế của nguyên liệu và giá trị của lao động và các chi phí quản lý khác đã phát sinh trong quá trình chế biến tại thời điểm và địa điểm xảy ra Thiệt hại.

Điều khoản bảo hiểm nhãn mác

Đối với thành phẩm: giá trị thay thế của nguyên liệu và giá trị của lao động và các chi phí quản lý khác đã phát sinh trong quá trình chế biến không tính lợi nhuận, hoặc chi phí mua lại những hàng hóa như thế, tùy thuộc số nào nhỏ hơn.

Đối với các dữ liệu lưu trữ hệ thống máy tính, tài liệu, bản thảo, chứng khoán, chứng từ vay mượn, bản chi tiết kỹ thuật, bản sơ đồ, bản vẽ, bản thiết kế, sổ sách kinh doanh và các dữ liệu lưu trữ bất kỳ loại nào: chi phí phục hồi, thay thế, tái tạo hay lưu trữ lại những dữ liệu đó, bao gồm cả thông tin bên trong nhưng không bảo hiểm cho giá trị của những thông tin như thế đối với Người được Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc; nếu không yêu cầu việc phục hồi như thế thì là giá trị của vật liệu trắng tại thời điểm và địa điểm xảy ra Thiệt hại.

Đối với mẫu mã, mô hình, khuôn, khuôn dập: chi phí sửa chữa hoặc thay thế (nếu thật sự có thay thế) nếu không sẽ là Giá trị Thực tế của những tài sản đó đối với Người được Bảo hiểm.

Mời tham khảo thêm: Điều khoản trông coi và kiểm soát tài sản

Đối với kính, chi phí sửa chữa hoặc thay thế kính vỡ bao gồm:

che ván khuôn tạm thời và/hoặc thuê dịch vụ bảo vệ;

thay thế tạm thời kính vỡ;

biển quảng cáo hay đồ trang trí trên kính;

thay thế băng báo trộm trên kính;

di dời và lắp lại cửa sổ và khung tủ trưng bày và những vật cố định gắn kèm;

vật liệu phản chiếu nhiệt hay những quy trình xử lý trên kính.

ĐIỀU KHOẢN VỀ NHÃN HIỆU

Nếu hàng hóa có nhãn hiệu được bảo hiểm theo Đơn bảo hiểm cháy nổ bắt buộc này bị hư hại và Công ty bảo hiểm đồng ý tiếp nhận một phần hoặc toàn bộ hàng hóa đó theo giá thỏa thuận hoặc giá đã thẩm định, Người được bảo hiểm bằng chi phí của mình có thể đóng dấu “hàng cứu được” lên hàng hóa hoặc bao bì của nó, hay có thể gỡ bỏ nhãn hiệu của hàng hóa, với điều kiện là việc đóng dấu hay gỡ bỏ nhãn hiệu không gây hư hại về mặt vật lý cho hàng hóa và việc dán lại nhãn hiệu của hàng hóa hoặc bao bì đó phải được thực hiện theo qui định của pháp luật

Mời tham khảo thêm: Điều khoản bảo hiểm máy tính và thiết bị điện tử

Điều khoản bảo hiểm nhãn mác
Điều khoản bảo hiểm nhãn mác

ĐIỀU KHOẢN VỀ NHÃN VÀ MÁC THƯƠNG MẠI

1)     Trong trường hợp phát sinh yêu cầu bồi thường tổn thất của tài sản được bảo hiểm theo Đơn bảo hiểm cháy nổ bắt buộc này, Bảo hiểm Petrolimex và bên mua bảo hiểm hiểu và thoả thuận rằng bất kỳ phần được thu hồi nào của hàng hoá đã dán nhãn cũng không được xử lý bằng cách bán  khi chưa có sự chấp thuận của Người được bảo hiểm. Trong trường hợp Người được bảo hiểm không chấp thuận việc bán các hàng hoá đó, phần giá trị thu hồi theo thoả thuận sẽ được tính đến khi giải quyết bồi thường.

Người được bảo hiểm bằng chi phí của mình có thể đóng dấu hiệu “hàng hoá cứu được” lên trên hàng hoá hoặc bao bì của nó hoặc có thể bóc hoặc xoá nhãn và mác thương mại cũ nếu việc dán lại, hay bóc xoá nhãn hiệu không gây hư hại vật chất cho hàng hoá này với điều kiện là việc dán lại nhãn hiệu phải tuân thủ theo yêu cầu của pháp luật

2)     Trong trường hợp hư hại gây ảnh hưởng tới nhãn mác hoặc bao bì, Người bảo hiểm sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường  số tiền lớn hơn khoản tiền đầy đủ để thanh toán chi phí mua nhãn mác hoặc bao bì mới và chi phí tu sửa lại hàng hoá nhưng trong mọi trường hợp không vượt quá giá trị bảo hiểm của hàng hoá bị hư hại.

Điều khoản bảo hiểm nhãn mác
Điều khoản bảo hiểm nhãn mác

ĐIỀU KHOẢN VỀ NHÃN MÁC HOẶC NHÃN HIỆU

Trong trường hợp phát sinh hư hại do một rủi ro được bảo hiểm gây ra đối với tài sản mang dấu hoặc nhãn hiệu thương mại hoặc tài sản đó được nhà chế tạo hay Người được bảo hiểm cam kết hay có hàm ý cam kết về bảo hành hay về trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào, giá trị thu hồi của tài sản bị hư hại đó sẽ được xác định sau khi tất cả các dấu hiệu hay nhãn hiệu ấy hay những đặc trưng có thể nhận biết nào khác được xóa hay tháo bỏ đi với chi phí do Người bảo hiểm chịu theo thông lệ.

Người được bảo hiểm sẽ có toàn bộ quyền sở hữu tất cả các hàng hóa liên quan đến bất kỳ tổn thất nào theo đơn bảo hiểm này và giữ quyền kiểm soát đối với toàn bộ hàng hoá bị tổn thất. Người được bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, thực hiện với sự thận trọng hợp lý, sẽ là người duy nhất có thẩm quyền xét đoán xem các hàng hoá bị tổn thất theo đơn bảo hiểm này có đủ tiêu chuẩn để tiêu dùng nữa hay không.

Những hàng hoá nào mà theo đánh giá của Người được bảo hiểm là không đủ tiêu chuẩn để tiêu dùng sẽ không được bán hay xử lý theo cách nào khác trừ phi việc bán hàng hay biện pháp xử lý đó do Người được bảo hiểm thực hiện hoặc được sự chấp thuận của Người được bảo hiểm, nhưng Người được bảo hiểm phải cho phép Người bảo hiểm nhận bất kỳ phần thu hồi nào mà họ thu được từ việc bán hoặc thực hiện các biện pháp xử lý nào khác đối với  những hàng hoá đó.

Điều khoản bảo hiểm nhãn mác
Điều khoản bảo hiểm nhãn mác

ĐIỀU KHOẢN VỀ HÀNG HÓA CÓ NHÃN MÁC

Trong trường hợp tổn thất do bất kỳ rủi ro nào không bị loại trừ theo đơn  bảo hiểm cháy nổ bắt buộc này xảy ra đối với tài sản được bảo hiểm, nếu cứu được bất kỳ phần nào đó của  những hàng hóa có nhãn mác mà Người được bảo hiểm sở hữu hoặc nhận ủy thác, và/hoặc của các hàng hóa đã được bán nhưng chưa được giao, thì sẽ không được xử lý phần tài sản cứu được đó bằng cách bán nếu không có sự chấp thuận của Người được bảo hiểm.

Nếu hàng cứu được đó không được xử lý bằng cách bán (như đề cập ở trên) thì trách nhiệm của  công ty bảo hiểm đối với những tổn thất đó sẽ được xác định theo giá trị thỏa thuận giữa Người được bảo hiểm và công ty bảo hiểm.

Thông tin thêm: Điều khoản bảo hiểm nhãn mác

CÔNG TY BẢO HIỂM PETROLIMEX SÀI GÒN

  • Địa chỉ: Lầu 4, Số 186 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

  • Tổng đài: 1900545455

  • Điện thoại: 0888.605.666 / 0932377138

  • Email: pjicosaigon@gmail.com

  • Website: baohiempetrolimex.com | | thegioibaohiem.net

  • Zalo, Viber: 0932.377.138

⭐️ Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc giá bao nhiêu?

Trả lời: Giá tùy thuộc vào giá trị tài sản và ngành nghề kinh doanh.

⭐️ Bảo hiểm cháy nổ có đền bù khi trộm cướp không ?

Trả lời: Cần phải mở rộng thêm rủi ro này trong hợp đồng mới được bồi thường, đền bù.

⭐️ Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc của Petrolimex tốt không ?

Trả lời: Bảo hiểm Petrolimex đã bảo hiểm nhà xưởng từ 1995 đến này là hơn 26 năm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *