Điều khoản bảo hiểm máy tính và thiết bị điện tử

2404 Lượt xem

Điều khoản bảo hiểm máy tính và thiết bị điện tử mở rộng để bảo hiểm cho các  hỏng hóc bất ngờ và không lường trước được xảy ra đối với các hệ thống xử lý dữ liệu điện tử bao gồm các thiết bị, phương tiện truyền thông ngoại biên và phụ trợ.

Ngoài ra chúng tôi cũng giới thiệu thêm nhiều điều khoản khác có thể thêm vào hợp đồng bảo hiểm cháy nổ bắt buộc như điều khoản về chi phí hạn chế và phòng ngừa tổn thất, điều khoản về chi phí phát sinh thêm/ chi phí phụ phát sinh, điều khoản về hoạt động triển lãm và hội chợ thương mại, điều khoản về triển lãm và trưng bày, điều khoản về trượt giá và lạm phát, điều khoản về sai sót và nhầm lẫn, Bảo hiểm tài sản cá nhân của người làm công và những người khác, Điều khoản về hỏng hóc thiết bị điện tử, máy tính và thiết bị xử lý dữ liệu.

Điều khoản về mạng và dữ liệu điện tử

Các bên ghi nhận và đồng ý rằng Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc này được sửa đổi như sau:

Người bảo hiểm sẽ không bồi thường cho những thiệt hại hoặc tổn thất có tính chất hậu quả trực tiếp hoặc gián tiếp gây ra bởi:

Điều khoản bảo hiểm máy tính và thiết bị điện tử
Điều khoản bảo hiểm máy tính và thiết bị điện tử

Bất kỳ hoạt động hoặc trục trặc nào của mạng internet hoặc các phương tiện tương tự, hoặc của bất kỳ hệ thống mạng nội bộ, mạng cá nhân hoặc phương tiện tương tự nào,

Bất kỳ hư hỏng, phá hủy, biến dạng, xoá hoặc tổn thất nào khác xảy ra đối với dữ liệu, phần mềm, bất kỳ bộ tập chương trình  hoặc bộ tập lệnh lập trình nào,

Xem thêm: Bảo hiểm pccc bắt buộc

Mất khả năng sử dụng hoặc vận hành dù là một bộ phận hoặc toàn bộ của các dữ liệu, bộ giải mã, chương trình, phần mềm, bất kỳ máy tính hoặc hệ thống máy tính hoặc các thiết bị khác phụ thuộc vào các bộ vi xử lý hoặc toán tử, và bất kỳ nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng Người được bảo hiểm mất khả năng hoặc không thể thực hiện được hoạt động nghề nghiệp của mình

Những thiệt hại hoặc tổn thất hậu quả được nêu trong mục 1, 2 hoặc 3 phía trên sẽ bị loại trừ cho dù có sự đóng góp đồng thời của bất kỳ nguyên nhân nào khác hoặc theo những trình tự nào khác

Tham khảo thêm: Hợp đồng bảo hiểm cháy nổ bắt buộc 2018

Điều khoản về hỏng hóc thiết bị điện tử, máy tính và thiết bị xử lý dữ liệu

Cho dù có bất kỳ quy định trái ngược nào khác, Điều khoản này mở rộng để bảo hiểm cho các  hỏng hóc bất ngờ và không lường trước được xảy ra đối với các hệ thống xử lý dữ liệu điện tử bao gồm các thiết bị, phương tiện truyền thông ngoại biên và phụ trợ.

Hỏng hóc có nghĩa là hư hại đối với các hạng mục tài sản bắt nguồn từ sự biến dạng thực tế hoặc chập điện của bất kỳ bộ phận nào đang trong quá trình sử dụng tại địa điểm làm việc phát sinh do khuyết tật của hạng mục tài sản, từ đó gây ra việc ngừng hoạt động một cách đột ngột và đòi hỏi cần phải được sửa chữa hoặc thay thế.

Điều khoản bảo hiểm máy tính và thiết bị điện tử
Điều khoản bảo hiểm máy tính và thiết bị điện tử

Điều khoản mở rộng này được áp dụng dù cho hạng mục được bảo hiểm đang hoạt động hay ngừng nghỉ, hoặc được tháo dỡ để làm sạch, sửa chữa  hoặc di dời trong phạm vi khu vực được bảo hiểm, hoặc đang trong quá trình thực hiện các công việc được nêu trên, hoặc trong quá trình được lắp ráp trở lại sau đó, nhưng dù trong bất kỳ trường hợp nào cũng chỉ được áp dụng sau khi các thiết bị này đã hoàn tất thành công quá trình chạy thử và với các điều kiện dưới đây.

Tham khảo thêm: Nội dung hợp đồng bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Loại trừ đặc biệt:

(a)   tổn thất  gây nên bởi bất kỳ sai sót hoặc khuyết tật nào vốn có tại thời điểm Bảo hiểm này bắt đầu có hiệu lực mà Người được bảo hiểm cháy nổ bắt buộc hoặc đại diện của Người được bảo hiểm đã được biết cho dù những sai sót hoặc khuyết tật đó đã được biết bởi Người bảo hiểm hay chưa;

(b)   tổn thất trực tiếp hoặc gián tiếp gây ra bởi sự gián đoạn hoặc ngừng trệ của dịch vụ hay hệ thống cung cấp điện, nước hoặc hơi đốt;

(c)   tổn thất  là hậu quả trực tiếp từ các tác động liên tục của quá trình hoạt động (ví dụ như hao mòn, nứt vỡ, ăn mòn, mài mòn, đóng cặn) hoặc xuống cấp dần dần theo thời gian do  tình trạng  khí quyển gây ra;

Điều khoản bảo hiểm máy tính và thiết bị điện tử
Điều khoản bảo hiểm máy tính và thiết bị điện tử

(d)   bất kỳ chi phí nào đã bỏ ra liên quan tới việc loại bỏ những hỏng hóc về chức năng trừ khi các hỏng hóc này gây ra bởi tổn thất có thể được bồi thường đối với các  hạng mục được bảo hiểm;

(e)   các chi phí nhằm thay đổi, bổ sung, cải tiến hoặc sửa chữa được thực hiện vào thời điểm khắc phục những tổn thất được bảo hiểm theo Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc này;

Mời tham khảo thêm: Điều khoản bảo hiểm nhãn mác

(f)   bất kỳ chi phí nào liên quan đến công tác bảo dưỡng cho các hạng mục được bảo hiểm, điểm loại trừ này cũng  áp dụng đối với những bộ phận được thay thế trong quá trình thực hiện các công tác bảo dưỡng này;

(g)   tổn thất  đối với các hạng mục được bảo hiểm mà Nhà chế tạo hoặc Nhà cung cấp thiết bị phải chịu trách nhiệm theo qui định của pháp luật hoặc theo  hợp đồng;

(h)   tổn thất đối với các thiết bị được thuê mướn mà người sở hữu của các thiết bị đó phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật hoặc theo hợp đồng thuê mướn và/hoặc thỏa thuận bảo hành;

(i)    tổn thất đối với bóng đèn, van, đèn điện tử, ru-băng, cầu chì, vòng đệm kín, dây đai (curoa), dây kim loại, dây xích, lốp cao su, các dụng cụ có thể thay đổi thường xuyên, trục lăn, các vật bằng thủy tinh, gốm sứ, lưới lọc, màng lọc hoặc bất kỳ môi chất công tác nào (ví dụ như dầu bôi trơn, nhiên liệu, các loại hóa chất);

Điều khoản bảo hiểm máy tính và thiết bị điện tử
Điều khoản bảo hiểm máy tính và thiết bị điện tử

(j)    các khuyết tật ảnh hưởng đến thẩm mỹ, ví dụ như các vết trầy, xước trên các bề mặt được sơn, đánh bóng hoặc tráng men.

(k)   các chi phí phát sinh từ việc sai sót trong quá trình lập trình, đóng dấu, dán nhãn hoặc chèn thêm, vô ý hủy bỏ thông tin hoặc loại bỏ các thiết bị lưu trữ dữ liệu, và phát sinh từ sự mất mát thông tin gây ra bởi  ảnh hưởng của từ trường;

Mời tham khảo thêm: Điều khoản trông coi và kiểm soát tài sản

Cam kết

Cam kết rằng hệ thống xử lý dữ liệu điện tử phải được bảo vệ bằng một thỏa thuận bảo hành trong suốt thời gian Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc này có hiệu lực.

Mức trách nhiệm theo điều khoản này sẽ không vượt quá hạn mức trách nhiệm như quy định cụ thể trong Giấy chứng nhận bảo hiểm cháy nổ bắt buộc/ hợp đồng bảo hiểm cháy nổ bắt buộc và áp dụng cho cả phần Thiệt hại vật chất và Gián đoạn kinh doanh.

Bảo hiểm tài sản cá nhân của người làm công và những người khác

Đơn bảo hiểm cháy nổ bắt buộc này mở rộng bồi thường cho tổn thất đối với các vật dụng và tài sản cá nhân của các giám đốc và nhân viên (bao gồm cả xe máy, xe đạp…) tại địa điểm được bảo hiểm với hạn mức trách nhiệm tối đa theo quy định cụ thể trong Giấy chứng nhận bảo hiểm cháy nổ bắt buộc/ hợp đồng bảo hiểm cháy nổ bắt buộc.

Điều khoản bảo hiểm máy tính và thiết bị điện tử
Điều khoản bảo hiểm máy tính và thiết bị điện tử

Điều khoản về sai sót và nhầm lẫn

Trách nhiệm bồi thường của  (Bảo hiểm Petrolimex) theo Đơn bảo hiểm cháy nổ bắt buộc này sẽ không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ sự chậm trễ hoặc sự nhầm lẫn hay sai sót một cách vô tình trong việc báo cáo về những địa điểm bảo hiểm mới được thu nhận hoặc được chiếm giữ hoặc trong việc khai báo các giá trị hoặc mô tả về bất cứ quyền lợi bảo hiểm nào, với điều kiện  (Bảo hiểm Petrolimex) phải nhận được thông báo về những chậm chễ, nhầm lẫn hay sai sót đó trong thời gian sớm nhất mà điều kiện thực tế cho phép ngay sau khi chúng được phát hiện. Những điều khoản, điều kiện và giới hạn khác của Đơn bảo hiểm này không thay đổi.

Trên cơ sở tuân theo các điều kiện, những điểm loại trừ và điều khoản của Đơn bảo hiểm cháy nổ bắt buộc này.

Điều khoản về trượt giá và lạm phát

Các bên thoả thuận và tuyên bố rằng Số tiền bảo hiểm về tài sản trong suốt thời hạn bảo hiểm sẽ tăng đến hạn mức phần trăm như quy định nêu trên theo tỉ lệ tương ứng được tính bằng số ngày từ khi bắt đầu thời hạn bảo hiểm đó cho đến ngày áp dụng chia cho toàn bộ  cả thời hạn bảo hiểm đó.

Trừ những thoả thuận cụ thể khác trái ngược với những qui định của điều khoản này, điều khoản này sẽ chỉ áp dụng đối với số tiền bảo hiểm đã có hiệu lực tại thời điểm bắt đầu thời hạn bảo hiểm.

Vào các ngày tái tục bảo hiểm tiếp theo, Người được bảo hiểm cháy nổ bắt buộc phải thông báo cho Người bảo hiểm:

(a)       Số tiền bảo hiểm tại ngày bắt đầu của thời hạn bảo hiểm tiếp theo;

(b)       Tỷ lệ phần trăm gia tăng được đề nghị cho thời hạn bảo hiểm tiếp theo;

Điều khoản này sẽ mất hiệu lực nếu bất kỳ điều kiện nào trên đây bị vi phạm,

Tất cả các điều kiện của Đơn Bảo hiểm này, ngoại trừ trong phạm vi đã được thay đổi bằng Điều khoản này, sẽ vẫn được áp dụng như thể là chúng cũng được quy định trong Điều khoản này.

Giới hạn như quy định cụ thể trong Giấy chứng nhận bảo hiểm cháy nổ bắt buộc/ hợp đồng bảo hiểm cháy nổ bắt buộc.

Điều khoản bảo hiểm máy tính và thiết bị điện tử
Điều khoản bảo hiểm máy tính và thiết bị điện tử

Điều khoản về triển lãm và trưng bày

Phạm vi bảo hiểm theo đơn này mở rộng để bồi thường cho những tài sản trong quá trình triển lãm và trưng bày bị thiệt hại do cháy và các rủi ro được bảo hiểm khác với giá trị bồi thường không vượt quá mức giới hạn tại mỗi địa điểm được quy định cụ thể trong Giấy chứng nhận bảo hiểm cháy nổ bắt buộc/ hợp đồng bảo hiểm cháy nổ bắt buộc.

Điều khoản về hoạt động triển lãm và hội chợ thương mại

Điều khoản bảo hiểm này mở rộng để bảo hiểm cho tài sản được bảo hiểm đang trong quá trình tham gia triển lãm và hội chợ thương mại tại Việt Nam đối với các rủi ro Cháy, Sét, Nổ và Máy bay rơi và với số tiền bồi thường cho điều khoản này không vượt quá hạn mức trách nhiệm như quy định cụ thể trong Giấy chứng nhận bảo hiểm cháy nổ bắt buộc/ hợp đồng bảo hiểm cháy nổ bắt buộc.

Điều khoản về chi phí phát sinh thêm/ chi phí phụ phát sinh

Trong trường hợp bất kỳ bộ phận nào của Tài sản được bảo hiểm bị thiệt hại mà Bảo hiểm Petrolimex phải có trách nhiệm bồi thường, Đơn bảo hiểm cháy nổ bắt buộc này được mở rộng để bảo hiểm cho các chi phí phát sinh thêm, bao gồm:

(i)    chi phí cần thiết phát sinh để cung ứng nhanh hoặc cung ứng đặc biệt đối với bất kỳ bộ phận nào của Tài sản được bảo hiểm.

(ii)  tiền công làm ngoài giờ cần thiết  cho người lao động để thúc đẩy công việc sửa chữa, bao gồm việc làm vào ngày Chủ nhật, ngày nghỉ và làm ca đêm.

Với điều kiện là trách nhiệm bồi thường của Bảo hiểm PJICO sẽ không vượt quá hạn mức trách nhiệm như quy định cụ thể trong Giấy chứng nhận bảo hiểm cháy nổ bắt buộc/ hợp đồng bảo hiểm cháy nổ bắt buộc.

Và đảm bảo rằng các Điều khoản, Điều kiện và các điểm loại trừ theo quy định của Đơn bảo hiểm cháy nổ bắt buộc này vẫn phải được tuân theo.

Điều khoản về chi phí hạn chế và phòng ngừa tổn thất

Các bên đồng ý và ghi nhận rằng trong trường hợp bất cứ bộ phận nào của tài sản được bảo hiểm bị tổn thất mà Người bảo hiểm phải chịu trách nhiệm bồi thường theo Đơn bảo hiểm cháy nổ bắt buộc này, phạm vi bồi thường sẽ được mở rộng bao gồm những chi phí mà Người được bảo hiểm phải chịu trong việc hạn chế và phòng ngừa những tổn thất đó phát triển thêm với điều kiện các chi phí này phải được sự chấp thuận bằng văn bản của Bảo hiểm PJICO trước đó

Hạn mức trách nhiệm như quy định cụ thể trong Giấy chứng nhận bảo hiểm cháy nổ bắt buộc/ hợp đồng bảo hiểm cháy nổ bắt buộc.

Liên hệ hỗ trợ Điều khoản bảo hiểm máy tính và thiết bị điện tử

CÔNG TY BẢO HIỂM PETROLIMEX SÀI GÒN

⭐️ Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc giá bao nhiêu?

Trả lời: Giá tùy thuộc vào giá trị tài sản và ngành nghề kinh doanh.

⭐️ Bảo hiểm cháy nổ có đền bù khi trộm cướp không ?

Trả lời: Cần phải mở rộng thêm rủi ro này trong hợp đồng mới được bồi thường, đền bù.

⭐️ Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc của Petrolimex tốt không ?

Trả lời: Bảo hiểm Petrolimex đã bảo hiểm nhà xưởng từ 1995 đến này là hơn 26 năm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *