Các loại trừ bảo hiểm xây dựng

2159 Lượt xem

Các loại trừ bảo hiểm xây dựng là những điểm mà người mua bảo hiểm cần phải lưu ý. Điểm loại trừ bảo hiểm xây dựng là những điểm mà công ty bảo hiểm không bồi thường. Ví dụ khi nhân viên bảo hiểm tư vấn là bảo hiểm mọi rủi ro nhưng trong cái mọi đó sẽ có những điểm loại trừ. Mọi không phải là tất cả. Vì thế mọi người cần đọc thật kỹ những điểm loại trừ này trước khi ký kết hợp đồng bảo hiểm.

loại trừ bảo hiểm xây dựng

Các loại trừ bảo hiểm xây dựng đối với phần thiệt hại vật chất

PJICO sẽ không có trách nhiệm bồi thường đối với:

Mức khấu trừ quy định trong giấy chứng nhận bảo hiểm công trình xây dựng/hợp đồng bảo hiểm xây dựng. Người được bảo hiểm phải tự chịu mức khấu trừ này trong mỗi sự kiện bảo hiểm;

Tất cả các loại tổn thất có tính chất hậu quả, bao gồm tiền phạt, tổn thất do chậm trễ, do không thực hiện được công việc, thiệt hại mất hợp đồng;

Những tổn thất trực tiếp do thiết kế sai;

Những chi phí thay thế, sửa chữa, khắc phục khuyết tật của nguyên vật liệu hoặc của lỗi do tay nghề kém, tuy nhiên loại trừ này chỉ hạn chế trong chính những hạng mục bị ảnh hưởng trực tiếp, tổn thất của các hạng mục khác xảy ra do hậu quả của nguyên vật liệu bị khuyết tật hoặc tay nghề kém không bị loại trừ;

loại trừ bảo hiểm xây dựng

Các hiện tượng ăn mòn, mài mòn, ô xy hoá, mục rữa do ít sử dụng hay diễn ra trong điều kiện áp suất, nhiệt độ bình thường; (các loại trừ bảo hiểm xây dựng)

Tổn thất hoặc thiệt hại đối với máy móc, trang thiết bị xây dựng do hỏng hóc hoặc trục trặc về điện hoặc về cơ, do nứt vỡ, do chất lỏng làm nguội hoặc dung dịch khác bị đông đặc; do hệ thống bôi trơn có khiếm khuyết hoặc do thiếu dầu hay chất lỏng. Tuy nhiên, nếu do hậu quả của những sự cố hỏng hóc hoặc trục trặc này làm xảy ra tai nạn gây thiệt hại đối với những hạng mục được bảo hiểm thì những thiệt hại đó sẽ được bồi thường;

Mất mát hay thiệt hại đối với xe cơ giới được phép sử dụng trên đường công cộng hay phương tiện vận tải thuỷ và máy bay;

Mất mát hay thiệt hại đối với hồ sơ, bản vẽ, chứng từ kế toán, hoá đơn, tiền, tem phiếu, văn bản, chứng thư nợ, cổ phiếu, thư bảo lãnh, séc;

loại trừ bảo hiểm xây dựng

Mất mát hay thiệt hại chỉ phát hiện được vào thời điểm kiểm kê;

Đọc thêm: Bảo hiểm công trình dân dụng hoàn thành,  Bảo hiểm xây dựng công trình

Các loại trừ bảo hiểm xây dựng đối với phần trách nhiệm với người thứ ba

Những điểm loại trừ bảo hiểm xây dựng áp dụng riêng cho bảo hiểm trách nhiệm đối với người thứ ba

PJICO sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường đối với:

Mức khấu trừ quy định trong chứng nhận bảo hiểm công trình xây dựng /hợp đồng bảo hiểm. Người được bảo hiểm phải tự chịu mức khấu trừ này trong mỗi sự kiện bảo hiểm;

Chi phí chế tạo, chế tạo lại, nâng cấp, sửa chữa hay thay thế các hạng mục được bảo hiểm hoặc có thể được bảo hiểm theo thoả thuận trong chứng nhận bảo hiểm công trình xây dựng /hợp đồng bảo hiểm;

Thiệt hại đối với tài sản, đất đai hay nhà cửa do chấn động hay kết cấu chịu lực và địa chất công trình bị chuyển dịch hay suy yếu; thương vong hay thiệt hại đối với người hay tài sản do những sự việc nêu trên gây ra (trừ khi có thoả thuận khác bằng điều khoản sửa đổi bổ sung);

loại trừ bảo hiểm xây dựng

Trách nhiệm do hậu quả của:

Các thương vong, ốm đau gây ra cho người làm thuê hay công nhân của nhà thầu hay của chủ công trình hoặc của bất kỳ doanh nghiệp nào khác có liên quan đến công trình được bảo hiểm toàn bộ hay một phần theo thoả thuận trong chứng nhận bảo hiểm công trình xây dựng /hợp đồng bảo hiểm hay gây ra cho thành viên trong gia đình họ;

Tổn thất gây ra đối với tài sản thuộc quyền sở hữu hay quyền quản lý, chăm nom, coi sóc hay kiểm soát của nhà thầu, của chủ công trình hay của bất kỳ doanh nghiệp nào khác có liên quan đến công trình được bảo hiểm toàn bộ hay một phần theo thoả thuận trong chứng nhận bảo hiểm công trình xây dựng /hợp đồng bảo hiểm hay của người làm thuê hoặc công nhân của một trong những người nói trên;

Tai nạn gây ra bởi xe cơ giới được phép lưu hành trên đường công cộng hay bởi phương tiện vận tải thuỷ hay máy bay; các loại trừ bảo hiểm xây dựng

loại trừ bảo hiểm xây dựng

Bất kỳ thoả thuận nào của người được bảo hiểm về việc trả một khoản tiền dưới hình thức đền bù hay dưới hình thức khác, trừ khi trách nhiệm đó thuộc trách nhiệm bồi thường của PJICO theo chứng nhận bảo hiểm công trình xây dựng /hợp đồng bảo hiểm xây dựng.

Trách nhiệm phát sinh do người được bảo hiểm cung cấp hoặc không cung cấp lời khuyên, dịch vụ có tính chất chuyên môn hoặc do bất cứ lỗi hoặc thiếu sót nào có liên quan;

Trách nhiệm phát sinh từ sự ô nhiễm hoặc nhiễm bẩn trừ việc phá hủy hoặc gây thiệt hại đến đối tượng bảo hiểm do ô nhiễm hoặc nhiễm bẩn xuất phát từ bất cứ rủi ro được bảo hiểm nào và trách nhiệm phát sinh liên quan đến các vật liệu hoặc chất phế thải sẵn có hay được thải ra;

loại trừ bảo hiểm xây dựng

Trách nhiệm phát sinh từ hay có liên quan đến chất Amiăng;

Trách nhiệm liên quan đến tiền phạt khi không thực hiện hợp đồng.

Đọc thêm: Bảo hiểm xây dựng lắp đặt, Hợp đồng bảo hiểm xây dựng

Tư vấn thêm về các loại trừ bảo hiểm xây dựng và các vấn đề liên quan

CÔNG TY BẢO HIỂM PETROLIMEX SÀI GÒN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *