Các điều kiện bảo hiểm thang máy

1867 Lượt xem

Các điều kiện bảo hiểm thang máy là những lưu ý bắt buộc của bảo hiểm thang máy. Các điều kiện này đi kèm theo quy tắc bảo hiểm thang máy là một bộ phận không thể thiếu của bảo hiểm thang máy này. Nếu vi phạm các điều kiện bảo hiểm thang máy này người mua bảo hiểm có thể bị chế tài, từ chối một phần hoặc toàn bộ số tiền bồi thường.

Các điều kiện bảo hiểm thang máy

Quy tắc bảo hiểm và Bản tóm tắt các điều kiện bảo hiểm này sẽ được đọc cùng với nhau như là một hợp đồng và mọi từ hay cụm từ được gán một nghĩa đặc biệt ở bất cứ một nghĩa đặc biệt ở bất cứ phần nào của Đơn bảo hiểm hay Bản tóm tắt các điều kiện bảo hiểm này vẫn sẽ mang ý nghĩa như vậy dù nó xuất hiện ở bất kỳ chỗ nào.

Các điều kiện bảo hiểm thang máy phần 1

Trong trường hợp phát sinh một sự cố có thể dẫn đến khiếu nại đòi bồi thường theo Đơn bảo hiểm thang máy này, thì Người được bảo hiểm phải thông báo bằng văn bản cho Bảo hiểm PJICO càng sớm càng tốt. Mọi thư từ, đơn khiếu nại, giấy triệu tập của toà án và các giấy tờ khác có liên quan phải được thông báo hoặc chuyển ngay cho PJICO khi nhận được.

Tham khảo thêm: Bảo hiểm thang máy

Nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Người Bảo hiểm thì Người được Bảo hiểm  không được thương lượng, không được chấp nhận, không được đề xuất, hứa hẹn hay thanh toán bất kỳ khoản nào có liên quan đến sự cố hay khiếu nại bảo hiểm PJICO nếu thấy cần thiết có quyền tiếp quản và thực hiện với danh nghĩa của Người được Bảo hiểm  việc biện hộ chống lại bất kỳ khiếu nại nào hay bằng chi phí của mình và vì quyền lợi của mình có quyền nhân danh Người được Bảo hiểm khởi tố chống lại bất kỳ người nào đòi họ bồi thường tổn thất. bảo hiểm PJICO cũng có quyền tự do hành động  trong việc kiện tụng và giải quyết việc khiếu nại đó, và Người được Bảo hiểm  phải cung cấp mọi thông tin và hỗ trợ nếu PJICO yêu cầu.

Trong trường hợp có khiếu nại về thương tật, ốm đau, tổn thất hay thiệt hại, bảo hiểm PJICO có thể trả cho Người được Bảo hiểm  số tiền bảo hiểm tối đa qui định trong đơn bảo hiểm cho sự cố đó hoặc với một số tiền nhỏ hơn tuỳ theo kết quả giải quyết khiếu nại nảy sinh từ sự cố đó. Sau khi đã bồi thường, PJICO sẽ không phải chịu thêm trách nhiệm đối với sự cố đó trừ trách nhiệm thanh toán các chi phí kiện tụng đã phát sinh trước ngày thanh toán tiền bồi thường.

Các điều kiện bảo hiểm thang máy phần 2

Nếu tại thời điểm phát sinh khiếu nại theo đơn bảo hiểm này có một Đơn bảo hiểm khác cũng bảo hiểm cho rủi ro hay một phần rủi ro đó, thì PJICO sẽ chỉ bồi thường phần trách nhiệm của mình trong khiếu nại đó theo tỷ lệ.

Với mục đích kiểm tra và xem xét tổn thất, PJICO hoặc nhân viên được uỷ quyền hay đại lý của PJICO vào bất kỳ thời điểm hợp lý nào cũng có quyền đến hiện trường hoặc bất kỳ thời điểm nào được bảo hiểm theo đơn bảo hiểm này hoặc nơi xảy ra thương tật, ốm đau, mất mát hay thiệt hại và có thể yêu cầu giữ nguyên hiện trường để kiểm tra trong một thời gian hợp lý, và Người được Bảo hiểm  phải tạo mọi điều kiện thuận lợi cho PJICO làm nhiệm vụ đó.

Tham khảo thêm: hợp đồng bảo hiểm thang máy

Người được Bảo hiểm phải gửi ngày thông báo cho PJICO về bất cứ sự thay đổi nào đó về mặt chất làm thay đổi một trong các sự kiện thực tại nào đó tại thời điểm làm Giấy yêu cầu bảo hiểm, 

Các điều kiện bảo hiểm thang máy

Người được bảo hiểm phải tiến hành mọi biện pháp bảo vệ hợp lý để ngăn chặn việc cung cấp hàng hoá hay côngtennơ chứa hàng trong trạng thái không tốt hoặc không phù hợp với mục đích sử dụng của hàng hoá đó và đồng thời phải quan tâm thực hiện một cách hợp lý đảm bảo rằng mọi quy chế, luật pháp và các quy định do chính quyền địa phương yêu cầu phải được thực hiện và tuân thủ đầy đủ.

PJICO có thể huỷ bỏ Đơn bảo hiểm này vào bất cứ thời điểm nào với điều kiện thông báo trước 30 ngày bằng thư đảm bảo gửi cho địa chỉ mới nhất của Người được Bảo hiểm, và trong trường hợp đó, PJICO sẽ hoàn trả phí bảo hiểm theo tỷ lệ cho Người được Bảo hiểm (sau khi đã điều chỉnh phí theo quy định nêu trong điều 9 nếu thấy cần thiết) theo số ngày còn lại của thời hạn bảo hiểm.

Mời tham khảo thêm: Sự cố rơi thang máy kinh hoàng ở Nghệ An

Các điều kiện bảo hiểm thang máy phần 3

Nếu phí bảo hiểm của Đơn bảo hiểm thang máy này được tính trên cơ sở ước tính của Người được Bảo hiểm , thì Người được Bảo hiểm  phải duy trì việc ghi chép chính xác tất cả các chi tiết có liên quan đến việc tính toán đó. Trong vòng một tháng kể từ ngày hết hiệu lực của thời hạn bảo hiểm, Người được Bảo hiểm  phải cung cấp cho Bảo hiểm Petrolimex các chi tiết và thông tin có liên quan nếu Bảo hiểm Petrolimex có yêu cầu. Số phí bảo hiểm cho thời hạn bảo hiểm đó sẽ được điều chỉnh lại trên cơ sở các thông tin này và PJICO sẽ yêu cầu trả thêm hay hoàn lại cho Người được Bảo hiểm  số phí chênh lệch theo đúng thực tế. Tuy nhiên, phải tuân theo mức tối thiểu qui định trong Đơn bảo hiểm.

Mọi tranh chấp phát sinh từ Đơn bảo hiểm này sẽ được đưa ra cho một trọng tài viên do các bên tranh chấp chỉ định bằng văn bản quyết định, nếu các bên không thoả thuận được việc cùng chỉ định một trọng tài viên thì vấn đề tranh chấp được chuyển cho một trọng tài hoà giải quyết định. Trọng tài hoà giải do các trọng tài viên cùng chỉ định. Trọng tài hoà giải sẽ cùng ngồi với các trọng tài viên và chủ toạ cuộc họp, việc phán quyết cuối cùng này sẽ là điều kiện tiên quyết đối với mọi quyền khiếu tố đối với Bảo hiểm Petrolimex .

Các điều kiện bảo hiểm thang máy 3.1

Nếu PJICO từ chối trách nhiệm đối với Người được Bảo hiểm  về khiếu nại nào đó theo đơn bảo hiểm này và khiếu nại đó trong vòng 12 tháng kể từ ngày bị từ chối không đưa ra cho trọng tài phân bổ theo các điều khoản này, thì khiếu nại đó được coi như đã bị từ bỏ và như vậy sẽ không được bồi hoàn theo Đơn bảo hiểm này nữa.

Việc thực hiện và tuân thủ đầy đủ mọi điều kiện, điều khoản và các điều khoản bổ sung của Đơn bảo hiểm này trong chừng mực chúng liên quan tới những việc mà Người được Bảo hiểm  phải làm hoặc phải tuân theo cũng như việc khai báo và trả lời trung thực các câu hỏi nêu trong Giấy yêu cầu bảo hiểm sẽ là điều kiện tiên quyết để ràng buộc trách nhiệm của PJICO trong việc bồi thường cho Người được Bảo hiểm  theo đơn này.

Hiện trường vụ rơi thang máy khiến 2 người tử vong ở Hà Nội

Theo Công an quận Ba Đình (Hà Nội), sự cố xảy ra là do trượt cáp trong quá trình sửa chữa thang máy khiến cabin rơi xuống hố pit làm 2 người tử vong.

Vào 17h41 ngày 25/5, Công an quận Ba Đình nhận được tin báo có tai nạn thang máy tại nhà dân ở ngõ 523 Kim Mã (Ba Đình, Hà Nội).

Ngôi nhà xảy ra vụ việc là một nhà dân cao 7 tầng và 1 tum với diện tích khoảng 97m2. Tại thời điểm cứu nạn, cứu hộ, công trình đang trong quá trình cải tạo, sửa chữa thang máy.

Theo thông tin ban đầu từ Công an quận Ba Đình, sự cố xảy ra là do trượt cáp trong quá trình sửa chữa thang máy tại công trình khiến cabin rơi xuống hố pit.

Lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ – Công an quận Ba Đình đã tiếp cận hiện trường.

Cảnh sát phải dùng các dụng cụ phương tiện đặc chủng như: kích, tăng, máy cắt sắt, thiết bị banh cắt thủy lực Homatro… để nâng cabin thang máy lên, tạo khoảng không để tiếp cận và đưa nạn nhân ra ngoài.

Nhận định tình hình có diễn biến phức tạp do cabin với tải trọng lớn bị trượt cáp rơi xuống đáy của hố pít và đè lên nạn nhân, cảnh sát đã dùng các dụng cụ phương tiện đặc chủng như: kích, tăng, máy cắt sắt, thiết bị banh cắt thủy lực Homatro… để nâng cabin thang máy lên, tạo khoảng không để tiếp cận và đưa nạn nhân ra ngoài.

Đến 21h cùng ngày, nạn nhân đã được cảnh sát đưa ra ngoài và bàn giao cho lực lượng y tế. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, nạn nhân đã không qua khỏi.

Tư vấn thêm các điều kiện bảo hiểm thang máy liên hệ:

CÔNG TY BẢO HIỂM PETROLIMEX SÀI GÒN

  • Địa chỉ:Lầu 4, Số 186 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

  • Tổng đài: 1900545455

  • Điện thoại: 0888.605.666 / 0932377138

  • Email: pjicosaigon@gmail.com

  • Website: baohiempetrolimex.com | | thegioibaohiem.net

  • Zalo, Viber: 0932 377.138

  • Facebook: Bảo hiểm thang máy

⭐️ giá bảo hiểm thang máy bao nhiêu tiền?

Trả lời: Tiền phí bảo hiểm này phụ thuộc vào mức bồi thường .

⭐️ Mua bảo hiểm cho thang máy ở đâu ?

Trả lời: Liên hệ hotline 0932377138 cung cấp bảo hiểm toàn quốc.

3 thoughts on “Các điều kiện bảo hiểm thang máy

  1. Pingback: Sự cố rơi thang máy kinh hoàng ở Nghệ An – baohiempetrolimex.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *