Bồi thường bảo hiểm hàng hóa trong kho

1782 Lượt xem

Bồi thường bảo hiểm hàng hóa trong kho mọi người cần lưu ý một số điểm chính như quy trình giám định thiệt hại khi phát sinh rủi roc ho hàng hóa trong kho, những tài liệu chuẩn bị trong bộ hồ sơ bồi thường, thời gian bồi thường bảo hiểm hàng hóa trong kho và nhiều thông tin liên quan trong bài viết này

Bồi thường bảo hiểm hàng hóa trong kho

Giám định tổn thất bảo hiểm hàng hóa trong kho

Khi xảy ra sự kiện bảo hiểm, bảo hiểm Petrolimex hoặc tổ chức được doanh nghiệp bảo hiểm uỷ quyền sẽ tiến hành giám định tổn thất để xác định nguyên nhân và mức độ tổn thất. Chi phí giám định tổn thất do doanh nghiệp bảo hiểm chịu.

những vụ bồi thường bảo hiểm tài sản bảo hiểm pjico
những vụ bồi thường bảo hiểm tài sản bảo hiểm pjico

Tham khảo thêm: bảo hiểm hàng hóa trong kho

Trong trường hợp bên mua bảo hiểmbảo hiểm Petrolimex  không thống nhất về nguyên nhân và mức độ tổn thất thì có thể trưng cầu giám định độc lập. Trong trường hợp các bên không thoả thuận được việc trưng cầu giám định viên độc lập thì một trong các bên được yêu cầu Toà án nơi xảy ra tổn thất hoặc nơi bên mua bảo hiểm cư trú chỉ định giám định viên độc lập. Kết luận của giám định viên độc lập có giá trị bắt buộc đối với các bên.

Bồi thường bảo hiểm hàng hóa trong kho

Hình thức bồi thường bảo hiểm hàng hóa trong kho

Bên mua bảo hiểm và bảo hiểm Petrolimex có thể thoả thuận một trong các hình thức bồi thường sau đây:

Sửa chữa tài sản bị thiệt hại;

Thay thế tài sản bị thiệt hại bằng tài sản khác;

Tham khảo thêm: Phí bảo hiểm hàng hóa trong kho

Trả tiền bồi thường.

Trong trường hợp bảo hiểm Petrolimex và bên mua bảo hiểm không thoả thuận được về hình thức bồi thường thì việc bồi thường sẽ được thực hiện bằng tiền.

Bồi thường bảo hiểm hàng hóa trong kho

Trong trường hợp bồi thường theo quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này, doanh nghiệp bảo hiểm có quyền thu hồi tài sản bị thiệt hại sau khi đã thay thế hoặc bồi thường toàn bộ theo giá thị trường của tài sản.

Hồ sơ yêu cầu bồi thường bảo hiểm hàng hóa trong kho

Yêu cầu bồi thường của bên mua bảo hiểm.

Hợp đồng bảo hiểm.

Tham khảo thêm: bảo hiểm hàng hóa trong kho 2022

Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy hoặc biên bản xác nhận đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy.

Biên bản giám định của bảo hiểm Petrolimex hoặc người được doanh nghiệp bảo hiểm ủy quyền.

Biên bản giám định nguyên nhân tổn thất của Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ hoặc cơ quan có thẩm quyền khác hoặc các bằng chứng chứng minh tổn thất.

Bản kê khai thiệt hại và các giấy tờ chứng minh thiệt hại.

Bồi thường bảo hiểm hàng hóa trong kho

Thời hạn yêu cầu bồi thường và thanh toán tiền bồi thường

Thời hạn yêu cầu bồi thường của bên mua bảo hiểm là một (01) năm kể từ ngày xảy ra sự kiện bảo hiểm, trừ trường hợp chậm trễ do nguyên nhân khách quan và bất khả kháng theo quy định của pháp luật.

Thời hạn thanh toán tiền bồi thường của Bảo hiểm PJICO là mười lăm (15) ngày kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Tham khảo thêm: bảo hiểm hàng hóa trong kho ở bình dương

Trường hợp từ chối bồi thường, bảo hiểm Petrolimex phải thông báo bằng văn bản cho bên mua bảo hiểm biết lý do trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ yêu cầu bồi thường.

Bồi thường bảo hiểm hàng hóa trong kho

Đóng góp bồi thường tổn thất bảo hiểm hàng hóa trong kho

Nếu tại thời điểm xảy ra Thiệt hại, tài sản đó đã được bảo hiểm bằng một Hợp đồng bảo hiểm khác, thì trong bất kỳ trường hợp nào trách nhiệm của bảo hiểm PJICO cũng chỉ giới hạn ở phần tổn thất phân bổ cho bảo hiểm này theo tỷ lệ.

Tham khảo thêm: bảo hiểm hàng hóa trong kho ở long an 

Nếu như có bất kỳ một hợp đồng bảo hiểm nào khác cùng bảo hiểm cho tài sản được bảo hiểm, trong đó có điều khoản quy định không chấp nhận bồi thường hoặc đóng góp bồi thường một phần hoặc toàn bộ với các hợp đồng bảo hiểm khác thì trách nhiệm của bảo hiểm PJICO theo bộ Hợp đồng này sẽ giới hạn ở phần tổn thất tương ứng với tỷ lệ của số tiền bảo hiểm chia cho giá trị thực tế của tài sản.

Thay đổi quyền sở hữu và quản lý đối với tài sản được bảo hiểm (Chuyển nhượng quyền lợi bảo hiểm).

Nếu tại thời điểm xảy ra Thiệt hại, Người mua bảo hiểm đã thực hiện việc ký hợp đồng bán phần quyền lợi của mình trong bất kỳ ngôi nhà, tài sản nào được bảo hiểm theo bộ Hợp đồng bảo hiểm này nhưng thủ tục mua bán chưa hoàn tất thì bên mua sau khi hoàn tất thủ tục mua bán sẽ được hưởng quyền lợi của bảo hiểm này nếu điều đó không phương hại đến quyền lợi và nghĩa vụ của Người được bảo hiểm hay PJICO sài gòn trước ngày hoàn tất thủ tục./.

Mất quyền lợi được bồi thường bảo hiểm hàng hóa trong kho

Người được bảo hiểm sẽ mất quyền được bồi thường theo bộ Hợp đồng bảo hiểm này nếu khiếu nại của họ là man trá về bất kỳ phương diện nào, hoặc nếu Người được bảo hiểm hay đại diện của họ sử dụng các thủ đoạn và các biện pháp man trá nhằm trục lợi qua bộ hợp đồng bảo hiểm này hoặc Thiệt hại gây ra do hành động có chủ tâm hay có sự đồng loã của Người được bảo hiểm.

Quyền lợi theo bộ Hợp đồng bảo hiểm này cũng sẽ mất hiệu lực đối với khiếu nại nào:

i) đã thực hiện và đã bị từ chối nhưng không có kiện cáo, tố tụng trong vòng 12 tháng kể từ khi bị khước từ bồi thường,

Tham khảo thêm: bảo hiểm hàng hóa trong kho ở sài gòn

hoặc

ii) đã được giải quyết qua trọng tài theo bảo hiểm này mà không có kiện cáo, tố tụng trong vòng 12 tháng kể từ khi trọng tài hoặc trọng tài chung đưa ra phán quyết.

#6.Tư vấn bồi thường bảo hiểm hàng hóa trong kho vui lòng liên hệ

CÔNG TY BẢO HIỂM PETROLIMEX SÀI GÒN

 

⭐️ Mua bảo hiểm hàng hóa trong kho pjico ở đâu ?

Trả lời: Liên hệ văn phòng 61 chi nhánh PJICO gần nhất hoặc PJICO sài gòn 0932377138.

⭐️ Phí bảo hiểm hàng hóa tron kho tính thế nào ?

Trả lời: Liên hệ bảo hiểm PJICO- 26 năm kinh nghiệm bảo hiểm vật chất xe ô tô cả nước.

One thought on “Bồi thường bảo hiểm hàng hóa trong kho

  1. Pingback: Bồi thường bảo hiểm hàng hóa trong kho – baohiempetrolimex.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *