Bảo hiểm xuất nhập khẩu B

2505 Lượt xem

Giới thiệu Bảo hiểm xuất nhập khẩu B. Trong bảo hiểm xuất nhập khẩu có 3 điều kiện điều khoản người mua bảo hiểm có thể lựa chọn để tham ra là A, B và C. Bảo hiểm xuất nhập khẩu B ở giữa . Các điều khoản bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu này tuân theo hiệp hội bảo hiểm London của Anh. Mua điều khoản này tại Bảo hiểm Petrolimex vui lòng xem thông tin liên hệ bên dưới bài viết này.

bao hiem xuat nhap khau b, bảo hiểm hàng hóa,bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu,bảo hiểm hàng hóa đường biển

ĐIỀU KHOẢN BẢO HIỂM HÀNG HOÁ (B) 1.1.1982

Những rủi ro được bảo hiểm

Điều khoản rủi ro

Loại trừ những rủi ro đã quy định trong các điều , bảo hiểm xuất nhập khẩu B này bảo hiểm

 • Mất mát hoặc hư hỏng xảy ra với đối tượng bảo hiểm có thể quy hợp lý do:

  • Cháy hay nổ

  • Tàu hay thuyền bị mắc cạn, đắm hoặc lật

  • Phương tiện vận chuyển đường bộ bị lật đổ hoặc trật bánh

  • Tàu, thuyền hay phương tiện vận chuyển đâm va hoặc va chạm với bất kỳ vật thể nào bên ngoàI không kể nước

  • Dỡ hàng tại một cảng nơi tàu gặp nạn

  • Động đất, núi lửa phun hoặc sét đánh,

 • Đối tượng bảo hiểm bị mất mát hoặc hư hỏng do những nguyên nhân :

  • Hy sinh tổn thất chung

  • Ném hàng khỏi tàu hoặc hàng bị nước cuốn khỏi tàu

  • Nước biển, nước sông hay nước hồ tràn vào tàu, thuyền, hầm hàng, phương tiện vận chuyển container hoặc nơi chứa hàng

Tổn thất toàn bộ bất kỳ kiện hàng nào rơi khỏi tàu hoặc rơi trong khi đang xếp hàng lên, hay đang dỡ khỏi tàu hoặc thuyền.

Mời tham khảo thêm:  Điều khoản chiến tranh

bảo hiểm xuất nhập khẩu b

Điều khoản tổn thất chung

Bảo hiểm xuất nhập khẩu B này bảo hiểm các chi phí tổn thất chung và cứu hộ đã chi ra nhằm tránh hoặc có liên quan tới việc tránh khỏi tổn thất do bất kỳ nguyên nhân nào, loại trừ những nguyên nhân đã quy định ở các điều khoản 4,5,6 và 7 hay ở những điều khác trong hợp đồng bảo hiểm này. Các chi phí này được tính toán hoặc xác định theo hợp đồng chuyên chở và/hoặc theo luật pháp và tập quán hiện hành. tham khảo thêm bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu

Xem thêm: Điều khoản đình công hàng hóa

Điều khoản “Tàu đâm va nhau hai bên cùng có lôĩ”

Hợp đồng bảo hiểm xuất nhập khẩu B này được mở rộng để bồi thường cho Người được bảo hiểm phần trách nhiệm theo điều khoản “Tàu đâm va nhau hai bên cùng có lỗi” trong hợp đồng chuyên chở có liên quan tới một tổn thất thuộc phạm vi bồi thường của bảo hiểm này. Trường hợp Chủ tàu khiếu nại theo điều khoản nói trên thì Người được bảo hiểm phải thông báo cho Bảo hiểm Petrolimex là người có quyền bảo vệ Người được bảo hiểm đối với khiếu nại đó và tự chịu mọi phí tổn.

bao hiem xuat nhap khau b, bảo hiểm hàng hóa,bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu,bảo hiểm hàng hóa đường biển

LOẠI TRỪ BẢO HIỂM

 Điều khoản loại trừ chung

 Trong bất kỳ trường hợp nào bảo hiểm này sẽ không bảo hiểm cho:

Mất mát, hư hỏng hay chi phí được quy cho hành vi xấu cố ý của Người được bảo hiểm xuất nhập khẩu B

Đối tượng được bảo hiểm bị rò rỉ chảy thông thường, hao hụt trọng lượng hoặc giảm thể tích thông thường hoặc hao mòn thông thường

Mất mát hư hỏng hoặc chi phí phát sinh do việc đóng gói hoặc chuẩn bị cho đối tượng được bảo hiểm chưa đầy đủ hoặc không thích hợp (theo chủ ý của điều 4.3 này việc “đóng gói” sẽ được coi là bao gồm cả việc xếp hàng vào “container” hoặc “kiện gỗ” nhưng chỉ khi nào việc xếp hàng đó được thực hiện trước khi hợp đồng này có hiệu lực hoặc tiến hành bởi Người được bảo hiểm hoặc những người làm công cho họ)

Xem thêm: Thông báo tổn thất hàng hóa

Mất mát, hư hỏng hay chi phí phát sinh do khuyết tật vốn có hoặc tính chất riêng của đối tượng được bảo hiểm xuất nhập khẩu B.

Mất mát, hư hỏng hay chi phí trực tiếp gây ra bởi chậm trễ ngay cả khi chậm trễ do một rủi ro được bảo hiểm gây ra (trừ những chi phí được chi trả theo điều 2 kể trên)

bao hiem xuat nhap khau b, bảo hiểm hàng hóa,bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu,bảo hiểm hàng hóa đường biển

Mất mát, hư hỏng hay chi phí phát sinh từ tình trạng không trả được nợ hoặc thiếu thốn về tài chính của Chủ tàu, người quản lý, người thuê hoặc người điều hành tàu

Hư hại hoặc phá huỷ do cố ý gây ra cho đối tượng bảo hiểm hay một bộ phận bất kỳ của đối tượng bảo hiểm do hành động sai trái của bất kỳ người nào

Mất mát, hư hỏng hay chi phí phát sinh từ việc sử dụng bất kỳ một loại vũ khí chiến tranh gì có sử dụng năng lượng nguyên tử, hạt nhân và/ hoặc phản ứng hạt nhân, phóng xạ hoặc tương tự

Điều khoản loại trừ tàu không đủ khả năng đi biển và không thích hợp cho việc chuyên chở

Trong bất cứ trường hợp nào bảo hiểm xuất nhập khẩu B này sẽ không bảo hiểm cho những mất mát hư hỏng hoặc chi phí gây ra bởi

-Tàu hoặc thuyền không đủ khả năng đi biển

-Tàu, thuyền, phương tiện vận chuyển công-ten-nơ hoặc kiện gỗ không thích hợp cho việc chuyên chở an toàn đối tượng được bảo hiểm,

nếu Người được bảo hiểm hoặc những người làm công cho họ được biết riêng về trạng thái không đủ khả năng đi biển hoặc không thích hợp đó vào thời gian đối tượng được bảo hiểm được xếp vào các phương tiện trên.

Người bảo hiểm bỏ qua mọi trường hợp vi phạm những cam kết ngụ ý tàu đủ khả năng đi biển và thích hợp cho việc chuyên chở đối tượng được bảo hiểm tới nơi đến trừ khi Người được bảo hiểm hoặc người làm công cho họ được biết riêng về trạng thái không đủ khả năng đi biển hay không thích hợp đó.

bao hiem xuat nhap khau b, bảo hiểm hàng hóa,bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu,bảo hiểm hàng hóa đường biển

 Điều khoản loại trừ chiến tranh

Trong bất kỳ trường hợp nào bảo hiểm xuất nhập khẩu B này sẽ không bảo hiểm cho những mất mát hư hỏng hoặc chi phí gây ra bởi

Chiến tranh, nội chiến, cách mạng, nổi loạn, khởi nghĩa hoặc xung đột dân sự phát sinh từ những biến cố đó, hoặc bất kỳ hành động thù địch nào gây ra hoặc chống lại bên tham chiến

Bắt giữ, tịch thu, kiềm chế hay cầm giữ và hậu quả của những sự việc đó hoặc bất kỳ mưu toan nào nhằm thực hiện những hành vi đó.

Mìn, thuỷ lôi, bom hoặc những vũ khí chiến tranh hoang phế khác

bao hiem xuat nhap khau b, bảo hiểm hàng hóa,bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu,bảo hiểm hàng hóa đường biển

Điều khoản loại trừ đình công

Trong bất kỳ trường hợp nào bảo hiểm xuất nhập khẩu B này sẽ không bảo hiểm cho những mất mát hư hỏng hoặc chi phí

Gây ra bởi những người đình công, công nhân bị cấm xưởng hoặc những người tham gia gây rối lao động, náo loạn hoặc bạo động dân sự

Hậu quả của đình công, cấm xưởng, gây rối lao động, náo loạn hoặc bạo động dân sự

Gây ra bởi bất kỳ kẻ khủng bố hoặc bất kỳ người nào hành động vì động cơ chính trị- tham khảo thêm bảo hiểm hàng hóa đường biển

THỜI HẠN BẢO HIỂM

Điều khoản vận chuyển

Bảo hiểm xuất nhập khẩu B này bắt đầu có hiệu lực kể từ khi hàng rời khỏi kho hay nơi chứa hàng tại địa điểm có tên ghi trong đơn bảo hiểm để bắt đầu vận chuyển, tiếp tục có hiệu lực trong quá trình vận chuyển bình thường và kết thúc hiệu lực tại một trong những thời điểm sau đây, tuỳ theo trường hợp nào xảy ra trước hoặc

Khi giao hàng vào kho người nhận hàng hay kho, hoặc nơi chứa hàng cuối cùng khác tại nơi đến có tên trong đơn bảo hiểm

Khi giao hàng vào bất kỳ một kho hay nơi chứa hàng nào khác, dù trước khi tới hay tại nơi đến có tên ghi trong đơn bảo hiểm mà Người được bảo hiểm chọn dùng hoặc

Để chứa hàng ngoài quá trình vận chuyển bình thường hoặc

Để chia hay phân phối hàng hoặc

Khi hết hạn 60 ngày sau khi hoàn thành việc dỡ hàng hoá khỏi tàu biển tại cảng dỡ hàng cuối cùng.

Nếu sau khi hàng dỡ tàu khỏi tàu biển tại cảng dỡ hàng cuối cùng, nhưng trước khi kết thúc thời hạn bảo hiểm, hàng hoá đước gửi tới một nơi khác nơi đến ghi trong đơn bảo hiểm, bảo hiểm này trong khi giữ nguyên hiệu lực theo quy định kết thúc nói trên sẽ không mở rộng giới hạn quá lúc bắt đầu vận chuyển tới một nơi đến khác đó. tham khảo thêm bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu.

bao hiem xuat nhap khau b, bảo hiểm hàng hóa,bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu,bảo hiểm hàng hóa đường biển

Bảo hiểm xuất nhập khẩu B này sẽ giữ nguyên hiệu lực (phụ thuộc quy định kết thúc nói trên và quy định trong điều 9 dưới đây) trong khi bị chậm trễ ngoài khả năng kỉêm soát của Người được bảo hiểm, tàu chạy lệch hướng bất kỳ, dỡ hàng bắt buộc, xếp lại hàng hoặc chuyển tải và khi có bất kỳ thay đổi nào về hành trình phát sinh từ việc thực hiện một quyền tự do mà hợp đồng chuyên chở đã dành cho Chủ tàu hoặc Người thuê tàu.

Điều khoản kết thúc hợp đồng vận chuyển

Nếu do những tình huống ngoài khả năng kiểm soát của Người được bảo hiểm mà hợp đồng vận chuyển kết thúc tại một cảng hay một nơi khác nơi đến có tên ghi trong hợp đồng vận chuyển hoặc việc vận chuyển được kết thúc theo một cách khác trước khi giao hàng như quy định của điều 8 trên đây, bảo hiểm này cũng sẽ kết thúc, trừ khi Người được bảo hiểm thông báo ngay cho Bảo hiểm Petrolimex  yêu cầu tiếp tục bảo hiểm khi bảo hiểm vẫn còn hiệu lực, với điều kiện phải nộp thêm phí bảo hiểm nếu Người bảo hiểm yêu cầu, hoặc

Cho tới khi hàng được bán và giao tại cảng hay địa điểm đó, hoặc trừ khi có thoả thuận riêng khác, cho tới khi hết hạn 60 ngày sau khi hàng được bảo hiểm đến cảng hay địa điểm đó, tuỳ theo trường hợp nào xảy ra trước, hoặc

Nếu hàng hoá được gửi đi trong thời hạn 60 ngày nói trên (hoặc bất kỳ thời hạn mở rộng nào đã thoả thuận) tới nơi đến có tên ghi trong đơn bảo hiểm  hay tới bất kỳ nơi đến nào khác cho tới khi kết thúc bảo hiểm theo những quy định của điều 8 kể trên

Điều khoản thay đổi hành trình

Sau khi bảo hiểm xuất nhập khẩu B này bắt đầu có hiệu lực nếu Người được bảo hiểm  thay đổi nơi đến thì bảo hiểm này vẫn giữ nguyên hiệu lực với điều kiện Người được bảo hiểm phải thông báo ngay cho Người bảo hiểm biết với phí bảo hiểm và những điều kiện dược thoả thuận

KHIẾU NẠI

bao hiem xuat nhap khau b, bảo hiểm hàng hóa,bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu,bảo hiểm hàng hóa đường biển

Điều khoản quyền lợi bảo hiểm:

Để có thể đòi bồi thường theo đơn bảo hiểm xuất nhập khẩu B này Người được bảo hiểm cần phải có quyền lợi bảo hiểm đối với đối tượng được bảo hiểm vào thời gian xảy ra tổn thất

Tuân theo điều 11.1 nói trên, Người được bảo hiểm sẽ có quyền đòi bồi thường cho những tổn thất được bảo hiểm xảy ra trong thời gian bảo hiểm này có hiệu lực cho dù tổn thất đã xảy ra trước khi hợp đồng bảo hiểm được ký kết trừ khi Người được bảo hiểm đã được biết trước về những tổn thất đó và Người Bảo hiểm Petrolimex chưa biết.

Điều khoản chi phí gửi hàng 

Nếu do hậu quả của một rủi ro được bảo hiểm mà hành trình được bảo hiểm  lại kết thúc tại một cảng hoặc một nơi không phải nơi đến có tên ghi trong đơn bảo hiểm thì Người bảo hiểm sẽ hoàn trả cho Người được bảo hiểm  mọi khoản chi phí phát sinh thêm một cách hợp lý và thoả đáng để dỡ hàng, lưu kho và gửi hàng tới nơi đến được bảo hiểm theo hợp đồng này.

Điều 12 này không áp dụng cho tổn thất chung hoặc chi phí cứu hộ và phải tuân theo các điểm loại trừ ở các điều 4,5,6 và 7 kể trên và không bao gồm những chi phí phát sinh từ hành vi sai lầm, bất cẩn và từ tình trạng không trả được nợ hoặc thiếu thốn về tài chính của Người được bảo hiểm hay những người làm công cho họ.

bao hiem xuat nhap khau b, bảo hiểm hàng hóa,bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu,bảo hiểm hàng hóa đường biển

Điều khoản tổn thất toàn bộ ước tính

Bảo hiểm xuất nhập khẩu B này không bồi thường cho các khiếu nại về tổn thất toàn bộ ước tính trừ khi đối tượng được bảo hiểm bị từ bỏ một cách hợp lý nếu xét thấy không thể tránh khỏi tổn thất toàn bộ thực tế hoặc do chi phí phục hồi, tu bổ lại và gửi hàng tới nơi đến thuộc phạm vi bảo hiểm sẽ vượt quá giá trị hàng tại nơi đến.

Điều khoản giá trị tăng thêm

Nếu người được bảo hiểm ký kết bất kỳ hợp đồng bảo hiểm giá trị tăng thêm nào cho hàng hoá được bảo hiểm trong hợp đồng này thì giá trị thoả thuận của hàng hoá được xem như đã gia tăng tới tổng của số tiền bảo hiểm của hợp đồng bảo hiểm này cộng với số tiền bảo hiểm của các hợp đồng bảo hiểm giá trị tăng thêm cùng bảo hiểm tổn thất đó và trách nhiệm thuộc phạm vi bảo hiểm này sẽ được tính theo tỷ lệ giữa số tiền bảo hiểm của hợp đồng bảo hiểm này và tổng số tiền bảo hiểm đã nói tới.

Trường hợp có khiếu nại, Người được bảo hiểm phải cung cấp cho Bảo hiểm Petrolimex bằng chứng về những số tiền bảo hiểm thuộc tất cả các Hợp đồng bảo hiểm khác

Trường hợp bảo hiểm này bảo hiểm giá trị tăng thêm thì sẽ áp dụng điều khoản sau:

Giá trị thoả thuận của hàng hoá sẽ được xem như ngang bằng với tổng số tiền bảo hiểm của hợp đồng bảo hiểm gốc và của tất cả các hợp đồng bảo hiểm giá trị tăng thêm mà Người được bảo hiểm thực hiện cùng bảo hiểm cho tổn thất đó, và trách nhiệm  thuộc phạm vi bảo hiểm này sẽ được tính theo tỷ lệ giữa số tiền bảo hiểm của hợp đồng bảo hiểm này và tổng số tiền bảo hiểm đã nói tới.

bao hiem xuat nhap khau b, bảo hiểm hàng hóa,bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu,bảo hiểm hàng hóa đường biển

Trường hợp có khiếu nại, Người được bảo hiểm phải cung cấp cho Người bảo hiểm bằng chứng về những số tiền bảo hiểm thuộc tất cả các bảo hiểm khác

QUYỀN LỢI BẢO HIỂM

Điều khoản không áp dụng

Bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu này sẽ không áp dụng đối với quyền lợi của người chuyên chở hay Người nhận ký gửi hàng hoá nào khác

GIẢM NHẸ TỔN THẤT

Điều khoản nghĩa vụ của Người được bảo hiểm

Nghĩa vụ của Người được bảo hiểm, những người làm công và đại lý của họ đối với các tổn thất thuộc phạm vi của bảo hiểm này là:

Phải thực hiện mọi biện pháp có thể coi là hợp lý nhằm mục đích ngăn ngừa hoặc giảm nhẹ tổn thất đó và

Phải bảo lưu và thực hiện các quyền khiếu nại đối với người chuyên chở, người nhận ký gửi hàng hoá hay người thứ thứ ba khác và Người bảo hiểm ngoài trách nhiệm đối với những tổn thất thuộc phạm vi bồi thường của bảo hiểm này sẽ hoàn trả cho Người được bảo hiểm bất kỳ chi phí nào đã chi ra một cách hợp lý và thoả đáng để thực hiện nghĩa vụ này.

Điều khoản từ bỏ

bao hiem xuat nhap khau b, bảo hiểm hàng hóa,bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu,bảo hiểm hàng hóa đường biển

Mọi biện pháp do Người được bảo hiểm hàng hóa hoặc Người bảo hiểm thực hiện nhằm mục đích cứu vớt, bảo vệ hoặc khôi phục lại đối tượng được bảo hiểm sẽ không được coi như sự từ bỏ hoặc sự chấp nhận từ bỏ hoặc về mặt khác làm tổn hại đến các quyền lợi của mỗi bên.

TRÁNH CHẬM TRỄ

Điều khoản khẩn trương hợp lý

Điều kiện của bảo hiểm  này là Người được bảo hiểm phải hành động một cách khẩn trương hợp lý trong mọi tình huống thuộc khả năng kiểm soát của họ

LUẬT PHÁP VÀ TẬP QUÁN

 Điều khoản này tuân theo luật pháp và tập quán Anh

  Bảo hiểm này tuân theo luật pháp và tập quán Anh . 

Mua bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu điều kiện B

CÔNG TY BẢO HIỂM PETROLIMEX SÀI GÒN

 • Địa chỉ: Lầu 4, Số 186 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

 • Tổng đài: 1900545455

 • Điện thoại: 0888.605.666 / 0932377138

 • Email: pjicosaigon@gmail.com

 • Website: baohiempetrolimex.com |  | thegioibaohiem.net

 • Zalo, Viber: 0932.377.138

2 thoughts on “Bảo hiểm xuất nhập khẩu B

 1. Pingback: Giám định bảo hiểm hàng hóa – baohiempetrolimex.com

 2. Pingback: Bảo hiểm hàng hóa loại c – baohiempetrolimex.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *