Bảo hiểm xây dựng lắp đặt

3338 Lượt xem

Bảo hiểm xây dựng lắp đặt là bảo hiểm cho tài sản công trình, máy móc thiết bị và bên thứ ba trong quá trình xây dựng lắp đặt. Nếu là công trình chuyên về xây dựng mới như xây nhà, xây các loại công trình thì có thể mua bảo hiểm công trình xây dựng.

Nếu là công trình lắp đặt trang trí nội thất, lắp đặt các dây chuyền sản xuất, thiết bị… thì mua bảo hiểm lắp đặt trường hợp công trình có cả xây dựng lắp đặt thì có thể xem xét phần xây dựng và lắp đặt giá trị phần nào cao hơn sẽ mua sang bảo hiểm đó.

Bảo hiểm xây dựng lắp đặt còn bao gồm bảo hiểm cho máy móc thiết bị thi công, bảo hiểm tai nạn con người cho nhân viên thi cộng, bảo hiểm trách nhiệm của kỹ sư, kiến trúc sư tư vấn…

bao hiem xay dung lap dat,bảo hiểm xây dựng,bảo hiểm lắp đặt,mua bảo hiểm xây dựng lắp đặt,bảo hiểm xây dựng và lắp đặt,biểu phí bảo hiểm xây dựng lắp đặt,quy tắc bảo hiểm xây dựng lắp đặt

#1. Phần xây dựng – tham khảo thêm Bảo hiểm công trình xây dựng

*** Đối tượng bảo hiểm

Quy tắc bảo hiểm xây dựng lắp đặt này được áp dụng đối với những đối tượng bảo hiểm sau đây, với điều kiện là những đối tượng bảo hiểm đó được ghi trong Giấy chứng nhận (GCNBH)/hợp đồng bảo hiểm:

Các công trình xây dựng bao gồm công trình xây dựng công cộng, nhà ở, công trình công nghiệp, giao thông, thủy lợi, năng lượng và các công trình khác;

Trang thiết bị xây dựng phục vụ quá trình xây dựng;

Tham khảo thêm : Mẫu hợp đồng bảo hiểm xây dựng

Máy móc xây dựng phục vụ quá trình xây dựng;

bao hiem xay dung lap dat,bảo hiểm xây dựng,bảo hiểm lắp đặt,mua bảo hiểm xây dựng lắp đặt,bảo hiểm xây dựng và lắp đặt,biểu phí bảo hiểm xây dựng lắp đặt,quy tắc bảo hiểm xây dựng lắp đặt

Phần công việc lắp đặt phục vụ và/hoặc cấu thành một bộ phận của quá trình xây dựng;

Tài sản sẵn có trên và trong phạm vi công trường thuộc quyền sở hữu, quản lý, trông nom, kiểm soát của người được bảo hiểm;

Tham khảo thêm: Điều kiện áp dụng bảo hiểm lắp đặt

Trách nhiệm đối với người thứ ba.

Bảo hiểm thiệt hại vật chất

bao hiem xay dung lap dat,bảo hiểm xây dựng,bảo hiểm lắp đặt,mua bảo hiểm xây dựng lắp đặt,bảo hiểm xây dựng và lắp đặt,biểu phí bảo hiểm xây dựng lắp đặt,quy tắc bảo hiểm xây dựng lắp đặt

***Cam kết bảo hiểm

Nếu trong thời hạn bảo hiểm, bất kỳ một hạng mục tài sản nào có tên trong Giấy chứng nhận bảo hiểm/hợp đồng bảo hiểm xây dựng lắp đặt hay bất kỳ bộ phận nào của hạng mục đó bị tổn thất bất ngờ và không lường trước được do bất kỳ nguyên nhân nào khác với những nguyên nhân đã bị loại trừ một cách cụ thể, rõ ràng gây ra tới mức cần phải sửa chữa hoặc thay thế thì Bảo hiểm Petrolimex có trách nhiệm bồi thường cho người được bảo hiểm tổn thất đó theo quy định tại Giấy chứng nhận bảo hiểm/hợp đồng bảo hiểm này bằng cách trả tiền, sửa chữa hoặc thay thế (theo sự lựa chọn của PJICO). Mức bồi thường đối với từng hạng mục tài sản ghi trong Giấy chứng nhận bảo hiểm/hợp đồng bảo hiểm không vượt quá số tiền bảo hiểm của hạng mục tài sản đó và trong phạm vi hạn mức trách nhiệm bồi thường đối với mỗi sự kiện bảo hiểm (nếu có). Tổng số tiền bồi thường bảo hiểm không vượt quá tổng số tiền được bảo hiểm quy định trong Giấy chứng nhận bảo hiểm/hợp đồng bảo hiểm.

Tham khảo thêm: bảo hiểm xây dựng công trình

bao hiem xay dung lap dat,bảo hiểm xây dựng,bảo hiểm lắp đặt,mua bảo hiểm xây dựng lắp đặt,bảo hiểm xây dựng và lắp đặt,biểu phí bảo hiểm xây dựng lắp đặt,quy tắc bảo hiểm xây dựng lắp đặt

Bảo hiểm Petrolimex có trách nhiệm bồi thường cho người được bảo hiểm chi phí dọn dẹp hiện trường sau khi xảy ra tai nạn dẫn đến yêu cầu bồi thường với điều kiện số tiền bảo hiểm cho chi phí này đã được quy định trong Giấy chứng nhận bảo hiểm/hợp đồng bảo hiểm xây dựng lắp đặt.

bao hiem xay dung lap dat,bảo hiểm xây dựng,bảo hiểm lắp đặt,mua bảo hiểm xây dựng lắp đặt,bảo hiểm xây dựng và lắp đặt,biểu phí bảo hiểm xây dựng lắp đặt,quy tắc bảo hiểm xây dựng lắp đặt

#2. Phần lắp đặt- tham khảo thêm bảo hiểm lắp đặt

***Đối tượng bảo hiểm

Quy tắc bảo hiểm xây dựng lắp đặt này được áp dụng đối với những đối tượng bảo hiểm sau đây, với điều kiện là những đối tượng bảo hiểm đó được ghi trong Giấy chứng nhận (GCNBH)/hợp đồng bảo hiểm

Các máy móc, dây chuyền đồng bộ trong một nhà máy, xí nghiệp trong quá trình lắp ráp các máy móc, thiết bị đó;

Tham khảo thêm: Các loại trừ bảo hiểm xây dựng

Phần công việc xây dựng phục vụ và/hoặc cấu thành một bộ phận của quá trình lắp ráp;

Máy móc, trang thiết bị, dụng cụ phục vụ quá trình lắp ráp;

Tài sản sẵn có trên và trong phạm vi công trường và thuộc quyền sở hữu, quản lý, trông nom, kiểm soát của người được bảo hiểm xây dựng lắp đặt;

Trách nhiệm đối với người thứ ba.

bao hiem xay dung lap dat,bảo hiểm xây dựng,bảo hiểm lắp đặt,mua bảo hiểm xây dựng lắp đặt,bảo hiểm xây dựng và lắp đặt,biểu phí bảo hiểm xây dựng lắp đặt,quy tắc bảo hiểm xây dựng lắp đặt

Bảo hiểm thiệt hại vật chất

***Cam kết bảo hiểm

Nếu trong thời hạn bảo hiểm, bất kỳ một hạng mục tài sản nào có tên trong Giấy chứng nhận bảo hiểm/Hợp đồng bảo hiểm hay bất kỳ bộ phận nào của hạng mục đó bị tổn thất vật chất bất ngờ và không lường trước được do bất kỳ nguyên nhân nào khác với những nguyên nhân bị loại trừ một cách cụ thể, rõ ràng gây ra, tới mức cần phải sửa chữa hoặc thay thế thì Bảo hiểm Petrolimex có trách nhiệm bồi thường cho người được bảo hiểm tổn thất đó theo quy định tại Giấy chứng nhận bảo hiểm/Hợp đồng bảo hiểm xây dựng lắp đặt này bằng cách trả tiền, sửa chữa hoặc thay thế (theo sự lựa chọn của PJICO). Mức bồi thường đối với từng hạng mục tài sản ghi trong Giấy chứng nhận bảo hiểm/Hợp đồng bảo hiểm không vượt quá số tiền bảo hiểm của hạng mục tài sản đó và trong phạm vi hạn mức trách nhiệm bồi thường đối với mỗi sự kiện bảo hiểm (nếu có). Tổng số tiền bồi thường bảo hiểm không vượt quá tổng số tiền được bảo hiểm quy định trong Giấy chứng nhận bảo hiểm/Hợp đồng bảo hiểm.

bao hiem xay dung lap dat,bảo hiểm xây dựng,bảo hiểm lắp đặt,mua bảo hiểm xây dựng lắp đặt,bảo hiểm xây dựng và lắp đặt,biểu phí bảo hiểm xây dựng lắp đặt,quy tắc bảo hiểm xây dựng lắp đặt

PJICO có trách nhiệm bồi thường cho người được bảo hiểm chi phí dọn dẹp hiện trường sau khi xảy ra tai nạn dẫn đến yêu cầu bồi thường với điều kiện số tiền bảo hiểm cho chi phí này đã được quy định trong Giấy chứng nhận bảo hiểm/Hợp đồng bảo hiểm xây dựng lắp đặt.

Tham khảo thêm: bảo hiểm xây dựng 2022

#3. Điều kiện bảo hiểm xây dựng lắp đặt

Điều kiện chung áp dụng đối với cả bảo hiểm thiệt hại vật chất và bảo hiểm trách nhiệm đối với người thứ ba

Người được bảo hiểm có nghĩa vụ tuân thủ các quy định của Quy tắc bảo hiểm này, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ cung cấp thông tin cho bảo hiểm PJICO, khai báo và trả lời đầy đủ, chính xác các câu hỏi ghi trong Giấy yêu cầu bảo hiểm. Đây là điều kiện tiên quyết để ràng buộc trách nhiệm của Bảo hiểm Petrolimex ;

Người được bảo hiểm xây dựng lắp đặt có nghĩa vụ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để đề phòng tổn thất hay trách nhiệm có thể xảy ra và phải tuân thủ mọi qui chế và kiến nghị của các nhà thiết kế. Những chi phí phát sinh liên quan đến việc áp dụng các biện pháp nói trên do người được bảo hiểm chịu.

Vào bất kỳ thời gian hợp lý nào, đại diện của PJICO cũng có quyền xem xét và kiểm tra rủi ro được bảo hiểm. Người được bảo hiểm có nghĩa vụ cung cấp cho đại diện của PJICO mọi chi tiết, thông tin cần thiết để đánh giá rủi ro được bảo hiểm.

Tham khảo thêm: Những loại trừ bảo hiểm đối với người thứ ba

Người được bảo hiểm xây dựng lắp đặt có nghĩa vụ thông báo ngay cho bảo hiểm Petrolimex bằng các phương tiện thông tin và bằng văn bản về bất kỳ sự thay đổi quan trọng nào đối với các rủi ro được bảo hiểm (người được bảo hiểm tự chịu chi phí cho việc thông báo này). PJICO có quyền yêu cầu người được bảo hiểm thực hiện các biện pháp phòng ngừa cần thiết và nếu cần PJICO có thể điều chỉnh phạm vi bảo hiểm và phí bảo hiểm cho phù hợp.

bao hiem xay dung lap dat,bảo hiểm xây dựng,bảo hiểm lắp đặt,mua bảo hiểm xây dựng lắp đặt,bảo hiểm xây dựng và lắp đặt,biểu phí bảo hiểm xây dựng lắp đặt,quy tắc bảo hiểm xây dựng lắp đặt

Người được bảo hiểm không được tự ý tiến hành hay chấp nhận bất cứ sự thay đổi quan trọng nào làm tăng mức độ rủi ro bảo hiểm, trừ khi việc đó được Bảo hiểm Petrolimex chấp thuận bằng văn bản.

Trong trường hợp xảy ra những sự kiện bảo hiểm thuộc phạm vi bồi thường theo Bộ hợp đồng bảo hiểm này, người được bảo hiểm có nghĩa vụ:

Lập tức thông báo ngay cho PJICO bằng các phương tiện thông tin và sau đó bằng văn bản, nêu rõ tính chất và mức độ tổn thất;

Thực hiện mọi biện pháp trong phạm vi khả năng của mình để hạn chế tổn thất ở mức thấp nhất;

Bảo quản các bộ phận bị tổn thất và sẵn sàng để cho đại diện hay giám định viên của PJICO giám định các bộ phận đó;

Cung cấp mọi thông tin và chứng từ, văn bản theo yêu cầu của PJICO nhằm xác định tính chất và  mức độ tổn thất;

Thông báo ngay cho cơ quan công an trong trường hợp tổn thất do trộm cắp;

Trong mọi trường hợp, PJICO sẽ không chịu trách nhiệm đối với tổn thất vật chất hay trách nhiệm phát sinh từ tổn thất đó nếu trong vòng 14 ngày kể từ ngày xảy ra sự kiện bảo hiểm PJICO không nhận được thông báo tổn thất.

Sau khi thông báo cho bảo hiểm petrolimex , người được bảo hiểm xây dựng lắp đặt có thể tiến hành sửa chữa hay thay thế các hư hỏng nhỏ. Còn trong mọi trường hợp khác, nhất thiết phải có mặt đại diện của PJICO để giám định tổn thất trước khi thực hiện việc sửa chữa hay thay thế. Nếu đại diện của PJICO không tiến hành giám định trong khoảng thời gian được xem là hợp lý theo tình hình thực tế thì người được bảo hiểm có quyền xúc tiến việc sửa chữa hay thay thế.

Trách nhiệm của PJICO đối với bất kỳ hạng mục được bảo hiểm nào bị tổn thất sẽ chấm dứt nếu hạng mục đó không được sửa chữa kịp thời và chu đáo.

Người được bảo hiểm có nghĩa vụ thực hiện, phối hợp hoặc cho phép PJICO thực hiện mọi hành động và biện pháp cần thiết hoặc theo yêu cầu của Bảo hiểm Petrolimex nhằm bảo vệ mọi quyền và lợi ích mà PJICO được hưởng sau khi thanh toán hoặc bồi thường thiệt hại thuộc trách nhiệm bảo hiểm theo Bộ hợp đồng bảo hiểm xây dựng lắp đặt này, cho dù những hành động và những biện pháp đó được thực hiện trước hoặc sau khi PJICO bồi thường cho người được bảo hiểm.

Các quyền mà bảo hiểm pjico được hưởng bao gồm cả quyền được miễn trách nhiệm hoặc quyền đòi bên thứ ba (không phải là người được bảo hiểm theo Bộ hợp đồng bảo hiểm này) bồi hoàn. Chi phí phát sinh liên quan đến các công việc này do PJICO chịu.

Mọi tranh chấp giữa PJICO và người được bảo hiểm trong việc bảo hiểm theo Bộ hợp đồng bảo hiểm này này trước hết được giải quyết trên cơ sở thương lượng. Nếu hai bên không giải quyết được bằng thương lượng, tranh chấp đó sẽ được giải quyết tại toà án theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Nếu có sự gian lận trong yêu cầu bồi thường về bất kỳ phương diện nào hoặc nếu có bất kỳ sự khai báo sai sự thật nào được đưa ra hoặc được sử dụng nhằm hỗ trợ cho yêu cầu bồi thường đó, hoặc nếu người được bảo hiểm hoặc người thay mặt họ sử dụng bất kỳ phương tiện hay thủ đoạn gian lận nào nhằm trục lợi bảo hiểm thì tất cả mọi quyền lợi theo Bộ hợp đồng bảo hiểm xây dựng lắp đặt này sẽ không có giá trị.

Tranh chấp liên quan đến bảo hiêm xây dựng lắp đặt

Các quyền lợi bảo hiểm theo Bộ hợp đồng bảo hiểm này cũng sẽ không còn giá trị nếu trong phạm vi 3 tháng kể từ ngày yêu cầu bồi thường bị từ chối hoặc Tòa án đưa ra phán quyết về việc giải quyết yêu cầu bồi thường đó, người được bảo hiểm không có khiếu nại đối với PJICO.

Nếu vào thời điểm phát sinh yêu cầu bồi thường theo Bộ hợp đồng bảo hiểm này mà có bất kỳ một GCNBH/Hợp đồng bảo hiểm nào khác cũng bảo hiểm tổn thất vật chất hay trách nhiệm đó thì PJICO sẽ chỉ có trách nhiệm bồi thường đối với yêu cầu bồi thường về tổn thất vật chất hay trách nhiệm đó theo tỷ lệ giữa số tiền bảo hiểm đã thoả thuận với tổng số tiền bảo hiểm của tất cả các Giấy chứng nhận bảo hiểm/Hợp đồng bảo hiểm xây dựng lắp đặt mà người được bảo hiểm đã giao kết.

#4. Mua bảo hiểm xây dựng lắp đặt

CÔNG TY BẢO HIỂM PETROLIMEX SÀI GÒN

2 thoughts on “Bảo hiểm xây dựng lắp đặt

  1. Pingback: Những loại trừ bảo hiểm đối với người thứ ba – baohiempetrolimex.com

  2. Pingback: Bảo hiểm xây dựng lắp đặt – baohiempetrolimex.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *