Bảo hiểm xây dựng công trình

3223 Lượt xem

Bảo hiểm xây dựng công trình là loại hình bảo hiểm chủ đầu tư và nhà thầu cần mua trong quá trình xây dựng. Bảo hiểm xây dựng bao gồm bảo hiểm mọi rủi ro xây dựng cho phần thiệt hại vật chất của công trình. Bảo hiểm máy móc thiết bị phục vụ thi công của công trình như các loại máy xúc, đào, máy ép cọc, lu, vận thăng. Bảo hiểm tai nạn lao động cho người lao động thi công trong công trình, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp của kiến trúc sư và kỹ sư tư vấn.

Giới thiệu bảo hiểm xây dựng công trình

bao hiem xay dung cong trinh, bảo hiểm xây dựng cong trình là gì,bảo hiểm xây dựng,bảo hiểm công trình

Trong thời gian qua có nhiều vụ tai nạn xảy ra tại công trình gây thiệt hại lớn về người và tài sản điển hình như vụ xây dựng nhà xưởng ở Đồng Nai công trình đang thi công thì bị sập làm nhiều người thương vong Bức tường dài trăm mét đang xây dựng trong KCN Giang Điền, Đồng Nai bất ngờ đổ sập vào chiều nay khiến ít nhất 10 người chết, nhiều người bị vùi lấp

Công an tỉnh Đồng Nai chiều nay đang phối hợp với các cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn lao động khiến nhiều người thương vong.

Sự việc xảy ra vào khoảng 14h15 chiều nay tại công trình xây dựng của công ty AV Healthcare (vốn Hàn Quốc, chuyên sản xuất băng vệ sinh, tã lót, bình sữa…. ), thuộc KCN Giang Điền (huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai).

Tham khảo thêm: Bảo hiểm xây dựng lắp đặt

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên khi nhóm công nhân đang thi công một bức tường nằm trong công trình của công ty thì bất ngờ bức tường này bị đổ sập, vùi lấp hàng chục người bên dưới

bao hiem xay dung cong trinh, bảo hiểm xây dựng cong trình là gì,bảo hiểm xây dựng,bảo hiểm công trình

Các loại bảo hiểm trong bảo hiểm xây dựng công trình:

Bảo hiểm công trình và trách nhiệm với bên thứ ba

Đây là loại bảo hiểm bồi thường cho thiệt hại vật chất của bản thân công trình và trách nhiệm đối với bên thứ ba.

Số tiền bảo hiểm tối thiểu đối với công trình trong thời gian xây dựng này là giá trị đầy đủ của công trình khi hoàn thành, bao gồm toàn bộ vật liệu, chi phí nhân công, thiết bị lắp đặt vào công trình, cước phí vận chuyển, các loại thuế, phí khác và các hạng mục khác do chủ đầu tư cung cấp. Số tiền bảo hiểm tối thiểu đối với công trình trong thời gian xây dựng không được thấp hơn tổng giá trị hợp đồng xây dựng, kể cả giá trị điều chỉnh, bổ sung (nếu có). Giá trị này phải được thể hiện rõ trong hợp đồng bảo hiểm công trình.

Tham khảo thêm : Mẫu hợp đồng bảo hiểm xây dựng

bao hiem xay dung cong trinh, bảo hiểm xây dựng cong trình là gì,bảo hiểm xây dựng,bảo hiểm công trình

Thời hạn bảo hiểm được ghi trong hợp đồng bảo hiểm, tính từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc thời gian xây dựng căn cứ vào văn bản của cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư bao gồm cả điều chỉnh, bổ sung (nếu có). Thời hạn bảo hiểm đối với những bộ phận, hạng mục công trình đã được bàn giao hoặc đưa vào sử dụng sẽ chấm dứt kể từ thời điểm các bộ phận, hạng mục đó được bàn giao hoặc được đưa vào sử dụng

Chủ đầu tư phải mua bảo hiểm công trình cho toàn bộ công trình hoặc cho từng hạng mục của công trình trong thời gian xây dựng. Các trường hợp cụ thể như sau:

Trường hợp mua bảo hiểm cho toàn bộ công trình trong thời gian xây dựng, chủ đầu tư phải mua bảo hiểm với số tiền bảo hiểm tối thiểu theo quy định

Tham khảo thêm: Các loại trừ bảo hiểm xây dựng

bao hiem xay dung cong trinh, bảo hiểm xây dựng cong trình là gì,bảo hiểm xây dựng,bảo hiểm công trình

Trường hợp mua bảo hiểm theo từng hạng mục công trình trong thời gian xây dựng, chủ đầu tư phải mua bảo hiểm với số tiền bảo hiểm của từng hạng mục công trình không thấp hơn giá trị đầy đủ của hạng mục công trình đó khi hoàn thành và tổng số tiền bảo hiểm của các hạng mục công trình trong thời gian xây dựng không thấp hơn số tiền bảo hiểm tối thiểu theo quy định

Tham khảo thêm: bảo hiểm xây dựng 2022

Phí bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng được xác định cụ thể như sau:

Đối với công trình xây dựng được bảo hiểm có giá trị dưới bảy trăm (700) tỷ đồng, không bao gồm phần công việc lắp đặt hoặc có bao gồm phần công việc lắp đặt nhưng chi phí thực hiện phần công việc lắp đặt thấp hơn năm mươi phần trăm (50%) tổng giá trị hạng mục công trình xây dựng được bảo hiểm

bao hiem xay dung cong trinh, bảo hiểm xây dựng cong trình là gì,bảo hiểm xây dựng,bảo hiểm công trình

Bảo hiểm tai nạn lao động cho công nhân, kỹ sư…những người làm việt tại công trình

Đối tượng bảo hiểm đối với người lao động thi công trên công trường là trách nhiệm dân sự của nhà thầu thi công xây dựng đối với người lao động thi công trên công trường theo quy định của pháp luật.

Số tiền bảo hiểm tối thiểu trong trường hợp bảo hiểm đối với người lao động thi công trên công trường là một trăm (100) triệu đồng/người/vụ

Bảo hiểm Petrolimex thực hiện trách nhiệm bồi thường cho nhà thầu thi công xây dựng những khoản tiền mà nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm bồi thường cho người lao động bị thương tật, chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp phát sinh do thực hiện công việc thi công trên công trường. Tham khảo thêm : bảo hiểm tai nạn lao động.

bao hiem xay dung cong trinh, bảo hiểm xây dựng cong trình là gì,bảo hiểm xây dựng,bảo hiểm công trình

Bên mua bảo hiểm phải mua bảo hiểm bắt buộc đối với người lao động thi công trên công trường trước khi người lao động thực hiện công việc thi công trên công trường

Khi xảy ra tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với người lao động thi công trên công trường, bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm phối hợp giải quyết bồi thường bảo hiểm như sau:

Đối với bên mua bảo hiểm tai nạn:

– Lập tức thông báo ngay cho doanh nghiệp bảo hiểm bằng các phương tiện thông tin liên lạc, sau đó trong thời hạn mười bốn (14) ngày kể từ ngày xảy ra tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với người lao động thi công trên công trường phải thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp bảo hiểm theo mẫu quy định.

bao hiem xay dung cong trinh, bảo hiểm xây dựng cong trình là gì,bảo hiểm xây dựng,bảo hiểm công trình

– Thực hiện mọi biện pháp trong phạm vi khả năng của mình để hạn chế tổn thất ở mức thấp nhất.

– Cung cấp các tài liệu trong hồ sơ bồi thường theo quy định và tạo điều kiện cho doanh nghiệp bảo hiểm trong quá trình xác minh các tài liệu đó.

– Thực hiện, phối hợp, cho phép doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện các hành động và biện pháp cần thiết hoặc theo yêu cầu của doanh nghiệp bảo hiểm nhằm bảo vệ quyền lợi mà doanh nghiệp bảo hiểm được hưởng sau khi bồi thường thiệt hại thuộc trách nhiệm bảo hiểm . tham khảo thêm bảo hiểm tai nạn

bao hiem xay dung cong trinh, bảo hiểm xây dựng cong trình là gì,bảo hiểm xây dựng,bảo hiểm công trình

Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp của kiến trúc sư và kỹ sư tư vấn.

Đối tượng bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng là trách nhiệm dân sự của nhà thầu tư vấn đầu tư xây dựng đối với bên thứ ba phát sinh từ việc thực hiện công việc khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng công trình xây dựng

Bảo hiểm Petrolimex sẽ bồi thường cho nhà thầu tư vấn những khoản tiền mà nhà thầu tư vấn có trách nhiệm bồi thường cho các tổn thất của bên thứ ba phát sinh từ việc thực hiện công việc tư vấn đầu tư xây dựng và các chi phí có liên quan theo quy định của pháp luật

Doanh nghiệp bảo hiểm bồi thường cho nhà thầu tư vấn những khoản tiền mà nhà thầu tư vấn có trách nhiệm bồi thường cho các tổn thất của bên thứ ba và các chi phí có liên quan theo quy định của pháp luật, cụ thể như sau:

Tổn thất của bên thứ ba và các chi phí có liên quan phát sinh do hành động sơ suất, bất cẩn của người được bảo hiểm trong quá trình thực hiện công việc khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng thuộc phạm vi bảo hiểm.

bao hiem xay dung cong trinh, bảo hiểm xây dựng cong trình là gì,bảo hiểm xây dựng,bảo hiểm công trình

Yêu cầu đòi bồi thường của bên thứ ba lần đầu tiên được đưa ra (từ một sự kiện bảo hiểm) đối với người được bảo hiểm và được bên mua bảo hiểm xây dựng thông báo cho doanh nghiệp bảo hiểm trong thời hạn bảo hiểm, bao gồm cả các chi phí phải trả cho luật sư do bảo hiểm PJICO chỉ định hoặc do người được bảo hiểm chỉ định (có sự đồng ý bằng văn bản của doanh nghiệp bảo hiểm), các khoản lệ phí, chi phí khác phát sinh từ việc điều tra, chỉnh lý, bào chữa liên quan đến sự kiện bảo hiểm nhưng không bao gồm tiền lương trả cho người lao động hoặc người quản lý ký kết hợp đồng lao động với người được bảo hiểm.

Các chi phí khác có liên quan theo quy định của pháp luật.

Tổng mức trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm đối với tất cả các yêu cầu đòi bồi thường trong suốt thời hạn bảo hiểm không vượt quá số tiền bảo hiểm theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm xây dựng.

Trường hợp bên mua bảo hiểm giao kết hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng với hai (02) doanh nghiệp bảo hiểm trở lên để bảo hiểm cho cùng một đối tượng, với cùng điều kiện và sự kiện bảo hiểm, khi xảy ra sự kiện bảo hiểm, mỗi doanh nghiệp bảo hiểm chỉ chịu trách nhiệm bồi thường theo tỷ lệ giữa số tiền bảo hiểm đã thỏa thuận theo hợp đồng bảo hiểm trên tổng số tiền bảo hiểm của tất cả các hợp đồng bảo hiểm mà bên mua bảo hiểm xây dựng đã giao kết.

Bảo hiểm Petrolimex không có trách nhiệm chi trả bất kỳ khoản chi phí nào mà nhà thầu tư vấn trả cho bên thứ ba nhưng không có sự đồng ý trước bằng văn bản của bảo hiểm pjico.

Bảo hiểm Petrolimex sẽ không bồi thường bất kỳ khiếu nại nào nếu không được sự đồng ý của người được bảo hiểm.

Bảo hiểm Petrolimex không chịu trách nhiệm bồi thường đối với những khoản tiền phát sinh, tăng thêm do hành vi gian lận bảo hiểm theo quy định tại Bộ luật hình sự.

Tham khảo thêm  Mẫu hợp đồng bảo hiểm xây dựng, Quy định về bảo hiểm công trình.

Liên hệ với chúng tôi để mua bảo hiểm xây dựng công trình

CÔNG TY BẢO HIỂM PETROLIMEX SÀI GÒN

  • Địa chỉ:Lầu 4, Số 186 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

  • Tổng đài:1900545455

  • Điện thoại: 0888.605.666 / 0932377138

  • Email: pjicosaigon@gmail.com

  • Website:baohiempetrolimex.com | baohiemhanghoa.net | thegioibaohiem.net

  • Zalo, Viber: 0932.377.138

 

⭐️ Bảo hiểm xây dựng công trình là gì ?

Trả lời: Là các loại bảo hiểm mà chủ đầu tư, nhà thầu phải mua khi xây dựng công trình.

⭐️ Phí bảo hiểm xây dựng công trình bao nhiêu ?

Trả lời: Phí bảo hiểm tùy thuộc vào mức trách nhiệm vui lòng cung cấp thông tin để được báo giá.

⭐️ Mua bảo hiểm xây dựng công trình ở đâu ?

Trả lời: Trực tiếp hoặc trực tuyến vui lòng liên hệ nhân viên tư vấn.

One thought on “Bảo hiểm xây dựng công trình

  1. Pingback: Bảo hiểm xây dựng lắp đặt – baohiempetrolimex.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *