Bảo hiểm vật chất xe ô tô hdbank

2453 Lượt xem

Bảo hiểm vật chất xe ô tô hdbank là loại hình bảo hiểm vật chất xe ô tô do Bảo hiểm Petrolimex – PJICO bồi thường cho những hư hỏng, thiệt hại của xe trong quá trình lưu thông với những xe đang được thế chấp để vay tín dụng tại ngân hàng Hdbank.

bao-hiem-vat-chat-xe-o-to-hdbank

Bảo hiểm vật chất xe ô tô hdbank là gì?

Đây là gói bảo hiểm nằm trong trường trình hợp tác toàn diện giữa ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Phát Triển Thành Phố Hồ Chí Minh – HDBank và Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex –PJICO nhằm hai mục đích:

Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Phát Triển Thành Phố Hồ Chí Minh – HDBank chọn được đối tác bảo hiểm uy tín tin cậy top đầu trong bảo hiểm vật chất xe ô tô tại thị trường việt nam với những xe ô tô đang được thế chấp tại HDBank là nơi đáng tin cậy bảo đảm cho tài sản thế chấp cũng góp phần bảo đảm an toàn vốn tại ngân hàng.

Xem thêm: bảo hiểm vật chất xe ô tô pjico

Mang lại dịch vụ tốt hơn cho khách hàng khi có tai nạn xảy ra. Bảo hiểm Petrolimex – PJICO phải cam kết bảo đảm quyền lợi cho các khách hàng của HDbank với những dịch vụ liên quan đến bồi thường, hậu mãi tốt nhất trong thời gian sử dụng bảo hiểm vật chất xe.

Người thụ hưởng của bảo hiểm vật chất xe ô tô hdbank

Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Phát Triển Thành Phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 22-24-26 Pasteur, Phường Nguyễn Thái Bình, Quần 1, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Phát Triển Thành Phố Hồ Chí Minh là người thụ hưởng đầu tiên và duy nhất trong trường hợp có tổn thất thiệt hại đối với tài sản là xe trong hợp đồng bảo hiểm công ty bảo hiểm chuyển tiền cho HDBank toàn bộ số tiền đền bù nhưng không vượt quá số tiền bảo hiểm được quy định trong Hợp đồng bảo hiểm.

bao-hiem-vat-chat-xe-o-to-hdbank

Nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của HDBank thì hợp đồng bảo hiểm không được thay đổi người thụ hưởng, chấm dứt hiệu lực, thay đổi bố sung trong suốt thời hạn bảo hiểm.

Đây là yêu cầu bắt buộc trong hợp đồng bảo hiểm vật chất xe ô tô HDBank với tất cả những xe ô tô đang thế chấp vay vốn tại ngân hàng.

Phạm vi bảo hiểm vật chất xe ô tô hdbank

PJICO bồi thường cho Chủ xe những thiệt hại vật chất xe xảy ra do:  

Tai nạn bất ngờ, ngoài sự kiểm soát của Chủ xe, lái xe trong các trường hợp: Đâm va, lật,  đổ, hoả hoạn, cháy, nổ, các vật thể khác tác động lên xe cơ giới.

Xem thêm: Bảo hiểm vật chất ô tô Ngân hàng ACB

Những rủi ro bất khả kháng do thiên nhiên: Bão, lũ, lụt, sét đánh, động đất, mưa đá, sụt lở, sóng thần …       

Mất toàn bộ xe trong các trường hợp: xe bị mất trộm, xe bị cướp.

Ngoài ra PJICO còn thanh toán những chi phí cần thiết và hợp lý phát sinh do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm nhằm:

Ngăn ngừa, hạn chế tổn thất phát sinh thêm, bảo vệ và đưa xe   thiệt hại tới nơi sửa chữa gần nhất nhưng tối đa không vượt quá 10% số tiền bảo hiểm.

bao-hiem-vat-chat-xe-o-to-hdbank

Giám định tổn thất nếu thuộc trách nhiệm của bảo hiểm.

Trong mọi trường hợp tổng số tiền bồi thường thực tế của PJICO (bao gồm cả chi phí trên) không vượt quá số tiền bảo hiểm được ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm

Thanh toán phí bảo hiểm vật chất xe ô tô hdbank

Bên mua bảo hiểm cam kết sẽ thanh toán phí bảo hiểm cho Bên Bảo hiểm Petrolimex – PJICO trong vòng 30 ngày kể từ ngày hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực;

Trong trường hợp Bên mua bảo hiểm không thể thanh toán đúng thời hạn thanh toán nêu trên và có yêu cầu gia hạn nợ phí, Bên mua bảo hiểm phải có văn bản gửi cho Bên B trước ít nhất 05 ngày làm việc tính từ thời điểm hết hạn thanh toán.

Xem thêm: Bảo hiểm ô tô thế chấp tại shinhanbank

Việc nợ phí bảo hiểm chỉ được thực hiện khi Bên mua bảo hiểm có bảo lãnh thanh toán phí bảo hiểm do Ngân hàng hoặc tổ chức có chức năng cung cấp dịch vụ bảo lãnh cấp. Việc nợ phí chỉ được Bên Bảo hiểm Petrolimex – PJICO chấp thuận trên cơ sở thỏa thuận bằng văn bản có chữ ký bởi đại diện hợp pháp của cả 2 bên.

Trong mọi trường hợp, nếu quá thời hạn nộp phí trên, Bên mua bảo hiểm không đóng phí bảo hiểm hoặc đóng phí bảo hiểm không đầy đủ cho Bên Bảo hiểm Petrolimex – PJICO và hai bên không có thoả thuận bằng văn bản về việc gia hạn nợ phí thì Hợp đồng bảo hiểm sẽ tự động chấm dứt hiệu lực bảo hiểm vào ngày kế tiếp ngày cuối cùng phải nộp phí;

bao-hiem-vat-chat-xe-o-to-hdbank

Nếu Hợp đồng bảo hiểm chấm dứt trước thời hạn theo quy định tại điểm nêu trên và không xảy ra sự kiện bảo hiểm trong thời gian có hiệu lực của Hợp đồng bảo hiểm thì Bên Bảo hiểm Petrolimex – PJICO được hưởng phí bảo hiểm tương ứng với thời gian bảo hiểm.

Thời điểm quyết toán phí bảo hiểm sẽ được hai bên thực hiện theo quy định của pháp luật hoặc sau khi kết thúc thời hạn bảo hiểm theo quy định tại hợp đồng bảo hiểm trước khi chấm dứt.

Trường hợp hợp đồng bảo hiểm đang có hiệu lực và phí bảo hiểm chưa đến hạn thanh toán mà tổn thất xảy ra thì Bên mua bảo hiểm phải có trách nhiệm nộp toàn bộ tổng số phí bảo hiểm còn lại của Hợp đồng này cho Bên Bảo hiểm Petrolimex – PJICO trong vòng 15 ngày kể từ ngày thông báo tổn thất.

Xem thêm: Bảo hiểm khoản vay mua xe tại VIB

Trong trường hợp đặc biệt theo yêu cầu của Bên mua bảo hiểm, phí bảo hiểm có thể được Bên Bảo hiểm Petrolimex – PJICO xem xét, khấu trừ vào giá trị bồi thường khi Bên Bảo hiểm Petrolimex – PJICO tiến hành bồi thường cho Bên mua bảo hiểm.

Nếu phí bảo hiểm bị thanh toán trễ

Trường hợp Hợp đồng bảo hiểm đã chấm dứt hiệu lực theo quy định tại khoản 3 Điều này nhưng sau đó Bên mua bảo hiểm đóng đủ phí bảo hiểm. Hợp đồng bảo hiểm sẽ tự động khôi phục hiệu lực kể từ thời điểm bên mua bảo hiểm đã đóng đủ phí bảo hiểm quá hạn và đến hạn theo quy định của Hợp đồng.

Bên Bảo hiểm Petrolimex – PJICO sẽ không có trách nhiệm bồi thường đối với các tổn thất xảy ra trong thời gian tính từ ngày Hợp đồng bảo hiểm đã ký kết tự động chấm dứt hiệu lực trước thời hạn đến thời điểm Bên mua bảo hiểm đã đóng đủ phí bảo hiểm.

bao-hiem-vat-chat-xe-o-to-hdbank

Các điều khoản bổ sung bảo hiểm vật chất xe ô tô hdbank:

Điều khoản Không khấu hao sửa chữa thay thế mới (ĐKBS 004)

PJICO sẽ trả tiền bồi thường toàn bộ giá trị thực tế của các bộ phận bị hư hỏng cần phải thay thế thuộc phạm vi bảo hiểm mà không trừ phần hao mòn (Khấu hao) sử dụng.

Điều khoản lựa chọn cơ sở sửa chữa (ĐK BS 005)

PJICO sẽ trả tiền chi phí sửa chữa, khắc phục những thiệt hại của xe khi chủ xe đưa xe vào gara sửa chữa chính hãng.

Điều khoản bảo hiểm thiệt hại động cơ xe do hiện tượng thuỷ kích (ĐKBS 006)

PJICO sẽ trả tiền bồi thường chi phí sửa chữa, khắc phục, những thiệt hại của động cơ xe do đi vào đường ngập nước và/hoặc vì có nước lọt vào trong động cơ gây ra hiện tượng thuỷ kích. với mức miễn thường có khấu trừ 20% số tiền bồi thường (Tối thiếu 3.000.000 đồng/vụ)

Điều khoản bảo hiểm mất cắp bộ phận (ĐKBS 002)

PJICO sẽ trả tiền bồi thường cho Chủ xe các chi phí thay thế thực tế các bộ phận bị mất cắp của xe với mức miễn thường có khấu trừ 20% số tiền bồi thường (tối thiếu 2.000.000 đồng/vụ)

Mỗi bộ phận chỉ được bồi thường không quá 01 lần/ 01 năm

bao-hiem-vat-chat-xe-o-to-hdbank

Trường hợp được bảo hiểm vật chất xe ô tô bồi thường

Sáng 18/8/2022 trên đường Giải Phóng đoạn trước số nhà 767, một ô tô 16 chỗ khi di chuyển đến đây đã bất ngờ đâm gục cột đèn chiếu sáng.

mua-bao-hiem-vat-chat-xe-o-to
mua-bao-hiem-vat-chat-xe-o-to

Vụ việc không có thương vong về người, lái xe và người đi cùng không bị thương.

Do cột đèn đổ nằm chắn ngang đường nên giao thông qua đây gặp rất nhiều khó khăn hướng đi Lê Duẩn.

Sau khi nhận tin báo lực lượng chức năng đã điều máy xúc đến để kéo tạm cột đèn vào lề đường giúp cho các phương tiện di chuyển ổn định qua đây.

Nguyên nhân vụ việc hiện đang được điều tra làm rõ.

Chấn Hải – VOV Giao thông

Cao tốc TP HCM – Trung Lương kẹt xe gần 10 km sau tai nạn

10:58:56 AM 11/18/2022

Cabin xe container rơi xuống đường sau khi tông xe ôtô tải chở dưa hấu, khiến cao tốc TP HCM – Trung Lương ùn ứ gần 10 km, sáng 18/11/2022.

Gần 3h, xe ôtô tải chở dưa hấu trên cao tốc TP HCM – Trung Lương, hướng về miền Tây, khi đến xã Tân Hội Đông, huyện Châu Thành, bị nổ lốp, phải dừng lại sát dải phân cách. Xe container chạy phía sau không tránh kịp, tông vào đuôi xe ôtô tải.

Vụ va chạm khiến cabin xe container văng xuống làn dừng khẩn cấp, tài xế bị thương được đưa đi cấp cứu. Xe Ôtô tải cũng bị húc lao vào dải phân cách, hàng nghìn quả dưa hấu rơi vãi xuống đường. Giao thông trên cao tốc ùn ứ kéo dài khoảng 10 km.

Dài 62 km, 4 làn xe, cao tốc TP HCM – Trung Lương khai thác từ năm 2010, là cao tốc đầu tiên ở miền Nam nối TP HCM với tỉnh Long An, Tiền Giang; vận tốc tối đa 100 km/h.

mua-bao-hiem-vat-chat-xe-o-to-hdbank-2023
mua-bao-hiem-vat-chat-xe-o-to-hdbank-2023

Sau khi cao tốc dừng thu phí 3 năm trước, lượng xe sau đó tăng trên 30%, 40.000-50.000 lượt xe mỗi ngày đêm, khiến mặt đường quá tải, hư hỏng. Hơn 200 vụ tai nạn xảy ra kể từ khi cao tốc dừng thu phí. Nguồn vnexpress

Mua bảo hiểm vật chất xe ô tô hdbank ở đâu

CÔNG TY BẢO HIỂM PETROLIMEX SÀI GÒN

⭐️ Mua Bảo hiểm vật chất xe ô tô hdbank ở đâu ?

Trả lời: Liên hệ văn phòng 61 chi nhánh PJICO gần nhất hoặc PJICO sài gòn 0932377138.

⭐️ Bảo hiểm vật chất xe ô tô hdbank uy tín không ?

Trả lời: Liên hệ bảo hiểm PJICO- 27 năm kinh nghiệm bảo hiểm vật chất xe ô tô cả nước.

⭐️ Bảo hiểm vật chất xe ô tô hdbank bao nhiêu tiền ?

Trả lời: Tùy thuộc theo giá trị của xe và thông tin cụ thể của xe.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *