Bảo hiểm tòa nhà cao tầng

1681 Lượt xem

Bảo hiểm tòa nhà cao tầng là loại hình bảo hiểm bồi thường cho hư hỏng thiệt hại mất mát những tài sản của tòa nhà cao tầng trước các rủi ro không kiểm soát hết và không lường trước được như thiên tai, hỏa hoạn, giông bão lũ lụt, hành động ác ý, đình công, giông lốc, lốc xoáy, bể kính….

Tài sản mua Bảo hiểm tòa nhà cao tầng

Những tài sản có thể mua bảo hiểm là những tài sản có thể bị hư hỏng thiệt hại trong quá trình sử dụng tòa nhà. Bên mua kê khai tất cả những tài sản này kèm theo giá trị cụ thể vào bảng danh mục tài sản để mua bảo hiểm.

Xem thêm: bảo hiểm tòa nhà 2022

Bảng danh mục tài sản này phải được đính kèm bộ hợp đồng bảo hiểm làm căn cứ xác minh mức độ thiệt hại và bồi thường khi có rủi ro xảy ra gồm các tài sản như:

bao-hiem-toa-nha-cao-tang
bao-hiem-toa-nha-cao-tang

Nhà, công trình và các tài sản gắn liền với nhà, công trình; máy móc, thiết bị

Các loại hàng hóa, vật tư (bao gồm cả nguyên vật liệu, bán thành phẩm, thành phẩm)

Loại trừ Bảo hiểm tòa nhà cao tầng

Bảo hiểm này không bồi thường cho những trường hợp như sau

– Thiệt hại do những biến cố về chính trị, an ninh và trật tự an toàn xã hội gây ra.

– Tài sản bị đốt cháy, làm nổ theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

– Tài sản tự lên men hoặc tự tỏa nhiệt; tài sản chịu tác động của một quá trình xử lý có dùng nhiệt.

– Sét đánh trực tiếp vào tài sản được bảo hiểm nhưng không gây cháy, nổ.

Xem thêm: Mua bảo hiểm tòa nhà văn phòng 2022

– Nguyên liệu vũ khí hạt nhân gây cháy, nổ.

– Máy móc, thiết bị điện hay các bộ phận của thiết bị điện bị thiệt hại do chịu tác động trực tiếp của việc chạy quá tải, quá áp lực, đoản mạch, tự đốt nóng, hồ quang điện, rò điện do bất kỳ nguyên nhân nào, kể cả do sét đánh.

– Thiệt hại do hành động cố ý gây cháy, nổ của người được bảo hiểm; do cố ý vi phạm các quy định về phòng cháy, chữa cháy và là nguyên nhân trực tiếp gây ra cháy, nổ.

– Thiệt hại đối với dữ liệu, phần mềm và các chương trình máy tính

Trong trường hợp chủ tòa nhà không muốn áp dụng một trong các điểm loại trừ này vui lòng thông báo bộ phận tư vấn của chúng tôi để chúng tôi có thể mở rộng những rủi ro này tất nhiên có thể tính thêm phí bảo hiểm tùy theo từng yêu cầu mở rộng.

bao-hiem-toa-nha-cao-tang
bao-hiem-toa-nha-cao-tang

Bồi thường Bảo hiểm tòa nhà cao tầng

Tùy theo sự lựa chọn của mình, Bảo hiểm Petrolimex – PJICO có thể sửa chữa hoặc thay thế toàn bộ hay một phần của tài sản bị thiệt hại hay bị phá huỷ thay cho việc trả số tiền của tổn thất hoặc có thể cộng tác với các công ty bảo hiểm khác hoặc cùng với Người được bảo hiểm để thực hiện những việc đó.

Tuy nhiên, Bảo hiểm Petrolimex PJICO sẽ không buộc phải sửa chữa tài sản một cách hoàn toàn chính xác như cũ mà chỉ với một mức độ hợp lý mà hoàn cảnh thực tế cho phép và trong bất kỳ trường hợp nào PJICO sẽ không chi cho việc sửa chữa một số tiền lớn hơn số chi phí cần thiết để khôi phục tài sản trở lại tình trạng trước lúc xảy ra tổn thất hoặc lớn hơn số tiền bảo hiểm của tài sản đó.

Xem thêm: Bảo hiểm cháy nổ tòa nhà thương mại

Nếu Bảo hiểm Petrolimex PJICO chọn phương án sửa chữa hoặc thay thế tài sản bị tổn thất thì Người được bảo hiểm bằng chi phí của mình phải cung cấp cho PJICO các bản vẽ, đặc điểm kỹ thuật, khối lượng, kích thước và các thông tin chi tiết khác theo yêu cầu của PJICO và bất kỳ hành động nào đã được PJICO thực hiện hoặc đã được thực hiện theo yêu cầu của PJICO nhằm sửa chữa hoặc thay thế cũng không được coi là PJICO đã chọn việc sửa chữa hay thay thế đó.

Trong bất kỳ trường hợp nào, nếu PJICO không thể thực hiện được việc thay thế hay sửa chữa tài sản được bảo hiểm do có các quy định của chính quyền địa phương hay các quy định khác về cảnh quan đường phố hay các quy định về xây dựng hay các quy định khác thì PJICO chỉ có trách nhiệm thanh toán một khoản tiền tương ứng với chi phí cần thiết phải bỏ ra để thay thế hay sửa chữa tài sản đó với giả thiết nó được sửa chữa một cách hợp pháp với điều kiện như cũ

bao-hiem-toa-nha-cao-tang
bao-hiem-toa-nha-cao-tang

Hồ sơ bồi thường Bảo hiểm tòa nhà cao tầng

Hồ sơ bồi thường bảo hiểm bao gồm các tài liệu sau:

Văn bản yêu cầu bồi thường của bên mua bảo hiểm.

Tài liệu liên quan đến đối tượng bảo hiểm, bao gồm: Hợp đồng bảo hiểm, Giấy chứng nhận bảo hiểm.

Biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tại thời điểm gần nhất thời điểm xảy ra sự kiện bảo hiểm (bản sao).

Biên bản giám định của doanh nghiệp bảo hiểm hoặc người được doanh nghiệp bảo hiểm ủy quyền.

Văn bản kết luận hoặc thông báo về nguyên nhân vụ cháy, nổ của cơ quan có thẩm quyền (bản sao) hoặc các bằng chứng chứng minh nguyên nhân vụ cháy, nổ.

Bản kê khai thiệt hại và các giấy tờ chứng minh thiệt hại

Báo giá Bảo hiểm tòa nhà cao tầng

Để báo giá bảo hiểm vui lòng cung cấp cho chúng tôi thông tin tổng giá trị tài sản của tòa nhà. Giá trị này không bao gồm giá trị của những tài sản vô hình, giá trị quyền sử dụng đất và giá trị của mảnh đất.

Bảo hiểm tòa nhà cao tầng uy tín tại sài gòn

Bảo hiểm Petrolimex – PJICO là đơn vị được bộ tài chính cho phép kinh doanh bảo hiểm tài sản nói chung và bảo hiểm tòa nhà cao tầng nói riêng tại Việt nam từ năm 1995.

Sau hơn 27 năm kinh doanh chúng tôi đã bảo hiểm cho nhiều tòa nhà tại Việt nam như Pacifc Place, Hanoi Daewoo, Vietcombank Tower, HITC, Sheraton Hanoi Hotel, Hanoi Melia, Saigon Diamond Plaza, Saigon City View…

Đánh giá tín nhiệm B++ của AMBest

Năm 2021 PJICO vinh dự được hãng đánh giá tín nhiệm hàng đầu thế giới về tài chính và bảo hiểm đánh giá B++ với năng lực tài chính ổn định và triển vọng tốt. Đây cũng là những ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực vươn tầm đẳng cấp thế giới của PJICO.

Với năng lực của mình PJICO đang bảo hiểm cho nhiều tập đoàn lớn tại việt nam như FLC, Vingroup, Sovico…

Quyền hạn của Bảo hiểm PJICO

Trong trường hợp tài sản được bảo hiểm bị tổn thất hay thiệt hại theo Quy tắc bảo hiểm này, PJICO có thể:

bao-hiem-toa-nha-cao-tang
bao-hiem-toa-nha-cao-tang

đến nơi xảy ra sự cố, tiếp nhận và nắm quyền trông giữ tòa nhà hay công trình nơi tổn thất hoặc thiệt hại đã xảy ra;

thu giữ hoặc yêu cầu giao cho mình bất kỳ tài sản được bảo hiểm nào trong tòa nhà hoặc tại các khu vực đó tại thời điểm xảy ra tổn thất hoặc thiệt hại;

nắm quyền trông giữ đối với bất kỳ tài sản nào như đề cập ở trên và kiểm tra, phân loại, sắp xếp, di chuyển hoặc thực hiện các biện pháp xử lý nào khác đối với tài sản đó;

bán bất kỳ tài sản nào trong số đó hoặc giao tài sản đó cho bên có liên quan.

Các quyền theo Điều kiện này có thể được PJICO thực hiện vào bất cứ thời điểm nào cho

đến khi Người được bảo hiểm thông báo bằng văn bản cho PJICO xác nhận sẽ không đòi bồi thường theo Quy tắc bảo hiểm này, hoặc trong trường hợp có khiếu nại đến khi có quyết định cuối cùng hoặc khi khiếu nại bồi thường được rút lại và PJICO trong khi thực hiện quyền hạn này sẽ không làm phát sinh trách nhiệm đối với Người được bảo hiểm hoặc không bị giảm trừ quyền hạn của mình dựa theo các điều kiện của Quy tắc bảo hiểm này trong việc giải quyết bất kỳ khiếu nại nào.  

bao-hiem-toa-nha-cao-tang
bao-hiem-toa-nha-cao-tang

Nếu Người được bảo hiểm hay bất kỳ người nào đại diện cho Người được bảo hiểm không tuân theo những yêu cầu của PJICO hay gây cản trở PJICO trong việc thi hành hiệu lực của điều khoản này thì quyền lợi của Người được bảo hiểm theo Quy tắc bảo hiểm này sẽ bị bãi bỏ.

Trong bất kỳ trường hợp nào, Người được bảo hiểm không có quyền từ bỏ tài sản của mình cho PJICO cho dù tài sản đó đang được PJICO giữ quyền sở hữu hay không.

Cháy lớn tòa nhà 109 Trường Chinh, Thanh Xuân

2:21:13 PM – 10/08/2022

Tin ban đầu từ quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết, khoảng 7 giờ ngày 10/8/2022, người dân, lực lượng chức năng phát hiện đám cháy lớn tại tầng 5 thuộc Công ty Hồng Hà có địa chỉ 109 đường Trường Chinh.

Lực lượng chức năng đã phối hợp với Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Công an quận Thanh Xuân tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để dập lửa. Đến khoảng 8 giờ, đám cháy được cơ bản dập tắt.

gia-bao-hiem-toa-nha-cao-tang
gia-bao-hiem-toa-nha-cao-tang

Trước diễn biến của vụ hỏa hoạn, lực lượng CSGT đã phối hợp với các đơn vị phân luồng giao thông, hướng dẫn người dân di chuyển an toàn ở khu vực.

Nguồn tin cũng cho biết, bước đầu chưa xác định được thiệt hại về người do đây là văn phòng, không có người lưu trú, ở. Hiện lực lượng chức năng đang điều tra, xác minh nguyên nhân vụ cháy.

Trước đó, trưa 9/8/2022, Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết vừa dập tắt đám cháy tại nhà dân xảy ra tại ngõ 32, phố Hoàng Đạo Thành, phường Kim Giang.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân do chủ nhà hóa vàng để cạnh đống quần áo và quên đổ tàn lửa nên đã bén sang các vật liệu khác gây cháy./.

Còn theo thông tin từ Phòng Cảnh sát Phòng Cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an TP.Hà Nội, khoảng 6 giờ 52 phút ngày 10/8/2022, Đội Cảnh sát Phòng Cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an Thanh Xuân nhận được tin báo cháy tại ngõ 109 Trường Chinh, Phương Liệt, Đống Đa thuộc Công ty cổ phần vật liệu xây dựng và xuất nhập khẩu Hồng Hà.

Đội đã xuất 2 xe máy chữa cháy, 3 xe chữa cháy, 1 xe cứu nạn cứu hộ, 1 xe tải, 1 xe chỉ huy tới hiện trường; Đội Cảnh sát Phòng Cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận Hoàng Mai xuất 2 xe chữa cháy chi viện.

Tại hiện trường xác định, sơ bộ ban đầu xuất phát cháy từ phòng làm việc tại tầng 5 do Công ty Hồng Hà cho 2 đơn vị thuê mặt bằng (Công ty TNHH Hanopro Việt Nam; Công ty CP Promotion Việt Nam).

Đến 7 giờ 20 phút, đám cháy được khống chế, tiếp tục phun nước làm mát, thoát khói các khu vực lân cận đến khoảng 7 giờ 30 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Đánh giá ban đầu, phòng bị cháy có diện tích khoảng 9m2 một số khu vực lân cận bị tác động bởi nhiệt.

Cảnh sát đục tường dập lửa tại quán karaoke

5:09:16 PM 10/04/2022

ĐÀ NẴNG – Tầng 4 quán karaoke trên đường Nguyễn Tất Thành xảy ra hỏa hoạn, cảnh sát chữa cháy phải dùng xe thang tiếp cận, đục tường để dập lửa.

bao-hiem-toa-nha-cao-tang-2023
bao-hiem-toa-nha-cao-tang-2023

Khoảng 11h ngày 4/10/2022, lửa bùng phát tại tầng 4 quán karaoke số 249 đường Nguyễn Tất Thành, phường Thanh Bình, quận Hải Châu. Các nhân viên dùng bình chữa cháy mini xử lý nhưng bất thành.

Lính cứu hỏa dùng xe thang tiếp cận tầng bị cháy, đục tường để khói thoát ra ngoài.

Lửa bén vào vật liệu cách âm trong phòng hát, phát ra nhiều tiếng nổ, khói bốc lên nghi ngút. Thời điểm nay quán không có khách.

Công an quận Hải Châu đã điều động 4 xe chuyên dụng cùng hàng chục lính cứu hỏa đến hiện trường, dùng xe thang tiếp cận đám cháy, đục tường cho khói thoát ra ngoài và phun vòi rồng dập lửa.

Vụ cháy được khống chế sau đó. Tuy không thiệt hại về người, đám cháy đã thiêu rụi nhiều tài sản. Nguyên nhân đang được điều tra. Nguồn vnexpress

Hiện nay, cháy nổ hỏa hoạn diễn ra rất phức tạp không chỉ tại các nhà kho, nhà xưởng sản xuất mà cả các tòa nhà cao tầng nên việc mua bảo hiểm để quản trị rủi ro là vô cùng cần thiết cho chủ tài sản. Liên hệ ngay với chúng tôi theo thông tin bên dưới để được tư vấn loại bảo hiểm này.

Mua Bảo hiểm tòa nhà cao tầng tốt nhất

CÔNG TY BẢO HIỂM PETROLIMEX SÀI GÒN

  • Địa chỉ: Lầu 4, Số 186 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

  • Tổng đài: 1900545455

  • Điện thoại: 0888.605.666 / 0932377138

  • Email: pjicosaigon@gmail.com

  • Website: baohiempetrolimex.com | | thegioibaohiem.net

  • Zalo, Viber: 0932.377.138

  • Facebook: bảo hiểm tòa nhà

bao-hiem-toa-nha-cao-tang
bao-hiem-toa-nha-cao-tang

⭐️ Mua Bảo hiểm tòa nhà cao tầng ở đâu ?

Trả lời: Liên hệ chi nhánh PJICO gần nhất hoặc 0932377138

⭐️ Mua Bảo hiểm tòa nhà cao tầng thế nào ?

Trả lời: Liệt kê danh sách tài sản.

⭐️ Mua bBảo hiểm tòa nhà cao tầng ở PJICO uy tín không ?

Trả lời: Chúng tôi đã kinh doanh bảo hiểm này từ 1995 đến nay nên bạn hoàn toàn có thể yên tâm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *