Bảo hiểm thân thể học sinh

4723 Lượt xem

Bảo hiểm thân thể học sinh bảo hiểm những tai nạn gây ra thiệt hại về thân thể đối với học sinh đang theo học tại các trường: Nhà trẻ – mẫu giáo, phổ thông cơ sở, phổ thông trung học, các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, trung tâm GDTX và học sinh học nghề (sau đây gọi là Người được bảo hiểm).

Hợp đồng lớn của PJICO: nhung-hop-dong-bao-hiem-pjico.pdf

Quyền thụ hưởng bảo hiểm thân thể học sinh Đối với học sinh khối nhà trẻ, mẫu giáo, học sinh phổ thông cơ sở, phổ thông trung học, người thừa hưởng tiền là cha, mẹ, người nuôi dưỡng của Người được bảo hiểm. Đối với học sinh đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và học sinh học nghề, người thừa hưởng tiền bảo hiểm là: cha, mẹ, người nuôi dưỡng hoặc vợ (chồng), con của Người được bảo hiểm.

bảo hiểm học sinh,bảo hiểm tai nạn học sinh,bảo hiểm học sinh lớp 1,bảo hiểm học sinh tiểu học,bảo hiểm thân the học sinh,bao hiem hoc sinh,bao hiem than the hoc sinh

Phần 1- Bảo hiểm tai nạn 24h học sinh

Phạm vi bảo hiểm thân thể học sinh

Tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm là những tai nạn xảy ra do một lực bất ngờ, ngoài ý muốn của Người được bảo hiểm, từ bên ngoài tác động lên thân thể Người được bảo hiểm và là nguyên nhân trực tiếp làm cho Người được bảo hiểm bị tử vong hoặc thương tật thân thể.

Phạm vi bảo hiểm bảo hiểm mở rộng đối với trường hợp tai nạn xảy ra do Người được bảo hiểm có hành động cứu người, cứu tài sản của Nhà nước, của nhân dân và tham gia chống các hành động phạm pháp

Những trường hợp không được bảo hiểm thân thể học sinh bồi thường

Mời tham khảo thêm: Bảo hiểm du lịch quốc tế

Tai nạn xảy ra đối với Người được bảo hiểm thân thể học sinh do những nguyên nhân sau đây không thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm:

Người được bảo hiểm có hành động cố ý gây tai nạn hoặc bị tai nạn do hành động hoặc cố ý hành động tội phạm của người được thừa hưởng tiền bảo hiểm;

Trường hợp đánh nhau mà Người được bảo hiểm là nguyên nhân gây ra;

Người được bảo hiểm là học sinh cấp 2 trở lên vi phạm nghiêm trọng pháp luật, các quy định của Nhà trường, chính quyền địa phương và các tổ chức xã hội khác, vi phạm nghiêm trọng luật lệ an toàn giao thông.

Cảm đột ngột, trúng gió, bệnh tật hoặc những tai biến trong quá trình điều trị bệnh gây ra;

Ngộ độc thức ăn, đồ uống;

Điều trị tai nạn hoặc sử dụng thuốc không theo chỉ dẫn của cơ quan y tế;

Người được bảo hiểm sử dụng và bị ảnh hưởng của rượu bia, ma tuý và các chất kích thích tương tự khác;

Mời tham khảo thêm: Bảo hiểm người sử dụng điện

bảo hiểm học sinh,bảo hiểm tai nạn học sinh,bảo hiểm học sinh lớp 1,bảo hiểm học sinh tiểu học,bảo hiểm thân the học sinh,bao hiem hoc sinh,bao hiem than the hoc sinh

Người được bảo hiểm là học sinh cấp 2 trở lên tham gia những trò chơi có tính chất nguy hiểm như: leo trèo cây, cột điện, mái nhà hoặc những đồ vật có độ cao tương tự, nghịch pháo, trái nổ . . . hoặc có hành động nguy hiểm gây ra tai nạn;

Chiến tranh

Những quyền lợi được hưởng trong bảo hiểm thân thể học sinh

Trường hợp Người được bảo hiểm bị tử vong do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm, PJICO sẽ trả toàn bộ số tiền bảo hiểm ghi trong hợp đồng hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm.

Trường hợp Người được bảo hiểm bị thương tật do tai nạn thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm, PJICO trả chi phí cấp cứu nạn nhân, chi phí điều trị, chi phí bồi dưỡng. Mức trả tương ứng với tỷ lệ quy định cho từng loại thương tật thân thể.

Trường hợp Người được bảo hiểm bị thương tích tạm thời (không nằm trong loại thương tật quy định tại bảo hiểm petrolimex trả tiền bảo hiểm theo ngày điều trị tai nạn, bao gồm chi phí điều trị và chi phí bồi dưỡng. Mức trả quy định tại “Bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm do tai nạn” hiện hành của Bảo hiểm PJICO.

Trong mọi trường hợp, tổng số tiền bảo hiểm trả cho một trường hợp thương tật không vượt quá số tiền bảo hiểm quy định trong trong hợp đồng hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm.

Số tiền bảo hiểm được trả cho Người được bảo hiểm hoặc người thừa hưởng tiền bảo hiểm.

bảo hiểm học sinh,bảo hiểm tai nạn học sinh,bảo hiểm học sinh lớp 1,bảo hiểm học sinh tiểu học,bảo hiểm thân the học sinh,bao hiem hoc sinh,bao hiem than the hoc sinh

Thủ tục yêu cầu trả tiền bồi thường bảo hiểm thân thể học sinh

Khi yêu cầu PJICO trả tiền bảo hiểm, Người được bảo hiểm hoặc người thừa hưởng tiền bảo hiểm phải gửi cho bảo hiểm PJICO các chứng từ sau đây trong vòng 01 tháng kể từ ngày Người được bảo hiểm điều trị khỏi hoặc bị tử vong:

Hồ sơ yêu cầu trả tiền bảo hiểm thân thể học sinh gồm:

Giấy yêu cầu trả tiền bảo hiểm;

Giấy chứng nhận bảo hiểm (Hoặc danh sách có xác nhận học sinh đã tham gia bảo hiểm);

Biên bản tai nạn có xác nhận của Nhà trường, của chính quyền địa phương hoặc của công an nơi Người được bảo hiểm bị tai nạn;

Xác nhận điều trị của cơ quan y tế (giấy ra viện, phiếu điều trị và các giấy tờ có liên quan đến việc điều trị tai nạn);

Giấy chứng tử (trong trường hợp tử vong);

Các giấy tờ liên quan khác nếu được bảo hiểm petrolimex yêu cầu.

Trường hợp Người được bảo hiểm và người thừa hưởng tiền bảo hiểm có hành động không trung thực trong việc khai báo, thu thập các chứng từ trong hồ sơ tai nạn, bảo hiểm petrolimex có quyền xem xét lại hoặc phối hợp cùng các cơ quan chức năng để giải quyết. Tùy theo mức độ vi phạm của Người được bảo hiểm hoặc người thừa hưởng tiền bảo hiểm, bảo hiểm petrolimex có quyền từ chối một phần hoặc toàn bộ số tiền bảo hiểm. Trong trường hợp đương sự có dấu hiệu vi phạm pháp luật, PJICO có trách nhiệm đề nghị cơ quan pháp luật xem xét, giải quyết.

bảo hiểm petrolimex có trách nhiệm xem xét, giải quyết và thanh toán tiền bảo hiểm trong vòng 15 ngày kể từ khi nhận được đầy đủ chứng từ hợp lệ

bảo hiểm học sinh,bảo hiểm tai nạn học sinh,bảo hiểm học sinh lớp 1,bảo hiểm học sinh tiểu học,bảo hiểm thân the học sinh,bao hiem hoc sinh,bao hiem than the hoc sinh

Phí  và mức bồi thường bảo hiểm thân thể học sinh

(Ban hành theo Quyết định số 167/2011/QĐ-PJICO ngày 08/03/2011 của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bảo hiểm PJICO)

  1. Số tiền bảo hiểm: tối đa 20 triệu đồng/người/vụ

  2. Tỷ lệ bảo hiểm: 0,15% Số tiền bảo hiểm

bảo hiểm học sinh,bảo hiểm tai nạn học sinh,bảo hiểm học sinh lớp 1,bảo hiểm học sinh tiểu học,bảo hiểm thân the học sinh,bao hiem hoc sinh,bao hiem than the hoc sinh

Phần 2 Bảo hiểm toàn diện thân thể học sinh

Điều khoản bảo hiểm hiểm này được xây dựng trên cơ sở các Quy tắc bảo hiểm có liên quan đã được PJICO ban hành gồm: Quy tắc bảo hiểm tai nạn thân thể học sinh 24/24, Quy tắc bảo hiểm trợ cấp nằm viện và phẫu thuật, Quy tắc bảo hiểm sinh mạng cá nhân. Các khái niệm được sử dụng trong điều khoản bảo hiểm này được hiểu theo đúng nghĩa đã được giải thích trong các Quy tắc có liên quan.

Điều 1. Đối tượng bảo hiểm

– Học sinh đang theo học các trường: nhà trẻ, mẫu giáo, phổ thông cơ sở, phổ thông trung học, các trường đại học, trung học chuyên nghiệp, các TT GDTX, học sinh học nghề.

– Không nhận Bảo hiểm, không chịu trách nhiệm đối với người bị tâm thần, tâm thần, mắc bệnh phong, tàn phế, thương tật 51% trở lên, người đang trong thời kỳ điều trị bệnh, tàn tật (không áp dụng đối với đối tượng tham gia liên tục, tái tục bảo hiểm)

Điều 2. Người được bảo hiểm theo điều khoản này vẫn được tham gia và hưởng quyền lợi của các loại hình bảo hiểm khác nếu tham gia đồng thời nhiều hợp đồng bảo hiểm độc lập với nhau.

bảo hiểm học sinh,bảo hiểm tai nạn học sinh,bảo hiểm học sinh lớp 1,bảo hiểm học sinh tiểu học,bảo hiểm thân the học sinh,bao hiem hoc sinh,bao hiem than the hoc sinh

Phạm vi bảo hiểm toàn diện thân thể học sinh

Điều 3. Phạm vi bảo hiểm thân thể học sinh theo điều khoản này bao gồm những rủi ro sau xảy ra đối với Người được bảo hiểm trong phạm vi lãnh thổ Việt nam.

3.1. Tử vong do mọi nguyên nhân;

3.2. Thương tật thân thể do tai nạn;

3.3. Trợ cấp nằm viện do ốm đau, bệnh tật, thương tật thân thể do tai nạn;

3.4. Trợ cấp phẫu thuật do ốm đau, bệnh tật.

Tai nạn được hiểu là:

Một lực bất ngờ, ngoài ý muốn của Người được bảo hiểm, từ bên ngoài tác động lên thân thể Người được bảo hiểm và là nguyên nhân trực tiếp làm cho Người được bảo hiểm thân thể học sinh bị tử vong hoặc bị thương tật thân thể.

bảo hiểm học sinh,bảo hiểm tai nạn học sinh,bảo hiểm học sinh lớp 1,bảo hiểm học sinh tiểu học,bảo hiểm thân the học sinh,bao hiem hoc sinh,bao hiem than the hoc sinh

Người được bảo hiểm có hành động cứu người, cứu tài sản của Nhà nước, của nhân dân và tham gia chống hành động phạm pháp.

Nằm viện: là việc Người được bảo hiểm cần lưu trú ít nhất 24 giờ ở bệnh viện để điều trị khỏi về lâm sàng, bao gồm cả việc sinh đẻ hoặc điều trị trong thời kỳ có thai.

Phẫu thuật: là một phương pháp khoa học để điều trị thương tật hoặc bệnh tật được thực hiện bởi những phẫu thuật viên có bằng cấp thông qua những ca mổ bằng tay với các dụng cụ y tế hoặc bằng máy móc y tế trong bệnh viện.

bảo hiểm học sinh,bảo hiểm tai nạn học sinh,bảo hiểm học sinh lớp 1,bảo hiểm học sinh tiểu học,bảo hiểm thân the học sinh,bao hiem hoc sinh,bao hiem than the hoc sinh

Trường hợp không được bảo hiểm toàn diện thân thể học sinh đền

Điều 4. Những rủi ro xảy ra đối với Người được bảo hiểm thân thể học sinh do những nguyên nhân sau đây không thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm.

4.1. Hành động cố ý của Người được bảo hiểm hoặc người thừa kế hợp pháp.

4.2. Người được bảo hiểm là học sinh cấp 2 trở lên vi phạm nghiêm trọng pháp luật, nội quy, quy định của chính quyền địa phương hoặc các tổ chức xã hội, vi phạm nghiêm trọng luật lệ an toàn giao thông.

4.3. Người được bảo hiểm bị ảnh hưởng của rượu, bia, ma tuý hoặc các chất kích thích tương tự khác.

4.4. Điều trị hoặc phẫu thuật các bệnh tật bẩm sinh, những thương tật và chỉ định có từ trước ngày bắt đầu bảo hiểm.

4.5. Điều trị hoặc phẫu thuật theo yêu cầu của người đựoc bảo hiểm mà không liên quan đến việc điều trị và phẫu thuật bình thường do ngành y tế quy định.

4.6. Tạo hình thẩm mỹ, chỉnh hình, phục hồi chức năng, làm chân tay giả, mắt giả, răng giả

4.7. Kế hoạch hoá sinh đẻ.

4.8. Người được bảo hiểm mắc các bệnh: Tâm thần, phong, giang mai, lậu, HIV/AIDS, sốt rét, lao và bệnh nghề nghiệp hoặc các bệnh trên là nguyên nhân gây ra các tai nạn, bệnh tật khác.

4.9. Động đất, núi lửa, nhiễm phóng xạ

4.10. Chiến tranh, nội chiến, đình công.

bảo hiểm học sinh,bảo hiểm tai nạn học sinh,bảo hiểm học sinh lớp 1,bảo hiểm học sinh tiểu học,bảo hiểm thân the học sinh,bao hiem hoc sinh,bao hiem than the hoc sinh

Phí bảo hiểm toàn diện thân thể học sinh

Điều 5. Các tập thể, trường, lớp có yêu cầu tham gia bảo hiểm thân thể học sinh theo hợp đồng này có giấy yêu cầu bảo hiểm (theo mẫu của PJICO), PJICO sẽ ký hợp đồng bảo hiểm với các tập thể đó kèm theo các học sinh tham gia.

Điều 6. Phí bảo hiểm và số tiền bảo hiểm căn cứ vào biểu phí của Công ty cổ phần bảo hiểm PJICO quy định cùng Quy tắc bảo hiểm này.

Phí bảo hiểm được đóng ngay khi bắt đầu được bảo hiểm trừ khi có thỏa thuận khác

Điều 7. Hiệu lực bảo hiểm tương ứng với các rủi ro quy định tại Điều 3 như sau:

7.1. Đối với trường hợp tử vong không do tai nạn: hiệu lực bắt đầu sau 30 ngày kể từ khi đóng phí bảo hiểm (không áp dụng đối với hợp đồng tái tục).

7.1. Đối với trường hợp tử vong hoặc thương tật thân thể do tai nạn: hiệu lực bắt đầu từ khi đóng phí bảo hiểm.

7.2. Đối với trường hợp phẫu thuật, nằm viện, tử vong do ốm đau, bệnh tật: hiệu lực bắt đầu sau 30 ngày kể từ khi đóng phí bảo hiểm thân thể học sinh (không áp dụng đối với những hợp đồng tái tục hoặc những hợp đồng tập thể có từ 50 người trở lên).

Điều 8. Huỷ bỏ hợp đồng bảo hiểm

Trường hợp một trong hai bên đề nghị huỷ bỏ hợp đồng bảo hiểm, bên yêu cầu huỷ bỏ phải thông báo cho bằng văn bản cho bên kia biết trước 30 ngày kể từ ngày định huỷ bỏ. Nếu hợp đồng được hai bên thoả thuận huỷ bỏ, PJICO sẽ hoàn trả 80% phí bảo hiểm của thời gian còn lại với điều kiện đến thời điểm đó hợp đồng bảo hiểm này chưa có lần nào được PJICO chấp nhận trả tiền bảo hiểm thân thể học sinh.

bảo hiểm học sinh,bảo hiểm tai nạn học sinh,bảo hiểm học sinh lớp 1,bảo hiểm học sinh tiểu học,bảo hiểm thân the học sinh,bao hiem hoc sinh,bao hiem than the hoc sinh

Quyền lợi được bảo hiểm cho học sinh

9.1. Trường hợp Người được bảo hiểm tử vong thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm: trả toàn bộ số tiền bảo hiểm.

9.2. Trường hợp Người được bảo hiểm bị thương tật thân thể do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm: trả theo chi phí thực tế nhưng không vựot quá quy định tại bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm do tai nạn của PJICO.

9.3. Trường hợp Người được bảo hiểm ốm đau, bệnh tật, tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm:

9.3.1. Nằm điều trị nội trú tại bệnh viện: mỗi ngày tối đa 0,3% số tiền bảo hiểm, không quá 60 ngày/năm.

9.3.2. Phẫu thuật: trả theo chi phí thực tế nhưng không vượt quá quy định bảng tỷ lệ trả tiền phẫu thuật (loại trừ trường hợp phẫu thuật do tai nạn).

bảo hiểm học sinh,bảo hiểm tai nạn học sinh,bảo hiểm học sinh lớp 1,bảo hiểm học sinh tiểu học,bảo hiểm thân the học sinh,bao hiem hoc sinh,bao hiem than the hoc sinh

Trách nhiệm của công ty bảo hiểm toàn diện thân thể học sinh

 10.1. Kê khai trung thực, đầy đủ các khoản mục quy định trong giấy yêu cầu bảo hiểm thân thể học sinh và nộp phí bảo hiểm theo đúng quy định.

10.2. Khi xảy ra rủi ro được bảo hiểm, Người được bảo hiểm hoặc thân nhân của họ phải áp dụng các biện pháp cần thiết và có thể thực hiện được để cứu chữa nạn nhân.

10.3. Trung thực trong việc khai báo và cung cấp các chứng từ chính xác về rủi ro được bảo hiểm xảy ra.

bảo hiểm học sinh,bảo hiểm tai nạn học sinh,bảo hiểm học sinh lớp 1,bảo hiểm học sinh tiểu học,bảo hiểm thân the học sinh,bao hiem hoc sinh,bao hiem than the hoc sinh

Thủ tục trả tiền bảo hiểm toàn diện thân thể học sinh

Điều 11. Khi yêu cầu PJICO trả tiền bảo hiểm, Người được bảo hiểm hoặc người thừa kế hợp pháp phải gửi cho PJICO các giấy tờ sau đây trong vòng 30 ngày kể từ ngày Người được bảo hiểm thân thể học sinh điều trị khỏi hoặc tử vong:

11.1. Đơn yêu cầu trả tiền bảo hiểm (theo mẫu của PJICO).

11.2. Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc bản sao (trích) danh sách người tham gia bảo hiểm.

11.3. Biên bản tai nạn có xác nhận của Nhà trường, chính quyền địa phương hoặc công an nơi Người được bảo hiểm bị tai nạn (trường hợp bị tai nạn)

11.4. Các chứng từ y tế: Giấy ra viện, phiếu điều trị (trường hợp đIều trị nội trú), phiếu mổ (trường hợp phẫu thuật) . . .

11.5. Giấy chứng tử và giấy xác nhận quyền thừa kế hợp pháp (trường hợp Người được bảo hiểm thân thể học sinh tử vong).

Các giấy tờ liên quan khác nếu được PJICO yêu cầu

Điều 12. Số tiền bảo hiểm được trả cho Người được bảo hiểm hoặc người thừa kế hợp pháp, hoặc người được uỷ quyền hợp pháp.

Điều 13. Trường hợp Người được bảo hiểm hoặc người được uỷ quyền hoặc người thừa kế hợp pháp không trung thực trong việc thực hiện các quy định trong hợp đồng này, PJICO có quyền từ chối một phần hoặc toàn bộ số tiền bảo hiểm tuỳ theo mức độ vi phạm.

Điều 14. PJICO có trách nhiệm xem xét, giải quyết và thanh toán tiền bảo hiểm trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.  

Trường hợp khiếu nại bảo hiểm toàn diện thân thể học sinh

Điều 15. Thời hạn khiếu nại PJICO về việc giải quyết trả tiền bảo hiểm thân thể học sinh là 06 tháng kể từ ngày nhận được thông báo kết quả giải quyết của PJICO . Quá thời hạn trên mọi khiếu nại đều không có giá trị.

Điều 16. Mọi tranh chấp có liên quan đến hợp đồng bảo hiểm này, nếu các bên không giải quyết được bằng thương lượng thì một trong hai bên có quyền đưa ra giải quyết tại toà án nơi Người được bảo hiểm cư trú, án phí do bên thua kiện chịu.

Mua bảo hiểm học sinh tại bảo hiểm Petrolimex

CÔNG TY BẢO HIỂM PETROLIMEX SÀI GÒN

  • Địa chỉ: Lầu 4, Số 186 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

  • Tổng đài: 1900545455

  • Điện thoại: 0888.605.666 / 0932377138

  • Email: pjicosaigon@gmail.com

  • Website: baohiempetrolimex.com | baohiemhanghoa.net | thegioibaohiem.net

  • Zalo, Viber: 0932.377.138

2 thoughts on “Bảo hiểm thân thể học sinh

  1. Pingback: Bảo hiểm thân thể h&#78...

  2. Pingback: Bảo hiểm thân thể học sinh – baohiempetrolimex.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *