Bảo hiểm tài sản thế chấp tại techcombank

2670 Lượt xem

Bảo hiểm tài sản thế chấp tại techcombank là loại hình bảo hiểm bồi thường cho các tài sản, xe cộ trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh đồng thời đang được thế chấp tại Techcombank hoặc các ngân hàng, tổ chức tín dụng khác.

bao-hiem-tai-san-the-chap-tai-techcombank

Với những tài sản đang thế chấp quá trình hoạt động rất dễ xảy ra các rủi ro đặc biệt các nhà xưởng, nhà máy, nhà kho có mức độ rủi ro cao như ngành gỗ, may mặc giầy gia, dệt, điện tử…

Bồi thường bảo hiểm tài sản thế chấp tại techcombank

Bảo hiểm này bồi thường cho những hư hỏng mất mát của tài sản trong những trường hợp như sau:

Cháy, nổ hỏa hoạn

Giông bão lũ lụt, lốc xoáy, giông lốc

Các rủi ro khác như trộm cướp, đình công bạo động…

Xem thêm:  Bảo hiểm tài sản doanh nghiệp

Giá trị mua bảo hiểm

Giá trị tối thiểu mua bảo hiểm theo yêu cầu của Ngân hàng là giá trị tài sản đang thế chấp tại ngân hàng này

Tuy nhiên, để bảo đảm quyền lợi được đầy đủ chủ tài sản nên mua bằng đúng giá trị thực tế của tài sản để khi có rủi ro được bồi thường 100%

Thụ hưởng bảo hiểm tài sản thế chấp tại techcombank

XÁC NHẬN QUYỀN THỤ HƯỞNG BẢO HIỂM

(Được đính kèm là một bộ phận không thể tách rời và không thay thế cho Hợp đồng bảo hiểm và hoặc Giấy chứng nhận bảo hiểm số E-21/SGO/P05/5106/001327-01)

bao-hiem-tai-san-the-chap-tai-techcombank

CÁC BÊN LIÊN QUAN

1.

Bên Bảo Hiểm

:

CÔNG TY BẢO HIỂM PJICO SÀI GÒN

 

Địa chỉ                          

:

186 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM

 

Đại diện bởi

:

 

 

Chức vụ

:

……………………………………..Làm đại diện

 

Sau đây gọi tắt là Bên Bảo Hiểm

2.

Bên được bảo hiểm   

:

TÊN KHÁCH HÀNG

 

Địa chỉ                          

:

Địa chỉ của khách hàng đang có tài sản thế chấp

 

Sau đây gọi tắt là Bên Khách Hàng

 

3.

Bên thụ hưởng bảo hiểm

:

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam – Techcombank

 

Chi nhánh

:

CHỢ LỚN- PGD AN LẠC

 

Địa chỉ chi nhánh

:

104-106  Đường 17A, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Tp. HCM

 

Điện thoại

:

…………………………………………………………..

 

Do ông/bà

:

…………………………………………………………..

 

Chức vụ

:

……………………………………..Làm đại diện

 

Giấy ủy quyền số

:

…………………………………………………………..

 

Sau đây gọi tắt là “Techcombank”/ “Ngân hàng”

         

THÔNG TIN BẢO HIỂM

  1. Tài sản được bảo hiểm : Tên của tài sản thế chấp

  2. Số hợp đồng : Số hợp đồng bảo hiểm

  3. Thời hạn bảo hiểm : từ ngày 06/12/2021 đến ngày 06/12/2022

  4. Giá trị tham gia bảo hiểm: 00 đồng (Bằng chữ: /.)

Xem thêm: Bảo hiểm tài sản trước lốc xoáy

bao-hiem-tai-san-the-chap-tai-techcombank
bao-hiem-tai-san-the-chap-tai-techcombank

XÁC NHẬN QUYỀN THỤ HUỞNG BẢO HIỂM:

Các Bên có thông tin trên đây thống nhất đồng ý các nội dung sau:

Trường hợp người được Bảo hiểm dùng tài sản thế chấp cho khoản tín dụng của Người được Bảo hiểm tại Techcombank :

Techcombank (Ngân hàng) là Bên được thụ hưởng quyền lợi bảo hiểm đầu tiên và duy nhất trong trường hợp xảy ra tổn thất khi Bên được bảo hiểm chưa hoàn thành nghĩa vụ trả nợ cho Ngân hàng. Trong trường hợp số tiền bồi thường nhỏ hơn hoặc bằng nghĩa vụ nợ của Người được bảo hiểm tại Techcombank thì Techcombank sẽ được hưởng toàn bộ số tiền bồi thường bảo hiểm phát sinh từ Hợp đồng bảo hiểm với các Thông tin bảo hiểm được nêu cụ thể tại Mục II của Bản Xác nhận này.

Xem thêm: Bảo hiểm tài sản trước giông lốc

Trong trường hợp số tiền bồi thường lớn hơn Nghĩa vụ nợ của Bên được bảo hiểm tại Ngân hàng thì Số tiền bồi thường mà Techcombank nhận được sẽ không vượt quá tổng giá trị nghĩa vụ (bao gồm nợ gốc, lãi, chi phí, phạt bồi thường thiệt hại và các nghĩa vụ khác) của Bên được bảo hiểm với Ngân hàng. Số tiền bồi thường còn lại (nếu có) sẽ được Bên bảo hiểm chi trả cho Người được bảo hiểm]

[Trường hợp người được Bảo hiểm dùng tài sản của mình thế chấp cho khoản tín dụng của bên thứ 3 (sau đây gọi tắt là «Khách hàng»)tại Techcombank (Tài sản bên Thứ 3 thế chấp tại Ngân Hàng):

Techcombank (Ngân hàng) là Bên được thụ hưởng quyền lợi bảo hiểm đầu tiên và duy nhất trong trường hợp xảy ra tổn thất khi Khách hàng (người có quan hệ tín dụng với Techcombank trên cơ sở Tài sản bảo đảm là Tài sản của Bên được bảo hiểm tại mục I trên) chưa hoàn thành nghĩa vụ trả nợ cho Ngân hàng.

Trong trường hợp số tiền bồi thường nhỏ hơn hoặc bằng nghĩa vụ nợ của Khách hàng tại Techcombank thì Techcombank sẽ được hưởng toàn bộ số tiền bồi thường bảo hiểm phát sinh từ Hợp đồng bảo hiểm với các Thông tin bảo hiểm được nêu cụ thể tại Mục II của Bản Xác nhận này. Trong trường hợp số tiền bồi thường lớn hơn Nghĩa vụ nợ của Khách hàng tại Ngân hàng thì Số tiền bồi thường mà Techcombank nhận được sẽ không vượt quá tổng giá trị nghĩa vụ (bao gồm nợ gốc, lãi, chi phí, phạt bồi thường thiệt hại và các nghĩa vụ khác) của Khách hàng với Ngân hàng. Số tiền bồi thường còn lại (Nếu có) sẽ được Bên bảo hiểm chi trả cho Người được bảo hiểm] 

bao-hiem-tai-san-the-chap-tai-techcombank
bao-hiem-tai-san-the-chap-tai-techcombank

Với các tổn thất có giá trị bồi thường từ 20.000.000 đồng trở lên, Công ty Bảo hiểm phải có trách nhiệm thông báo cho Techcombank và chờ xác nhận của Techcombank trước khi giải quyết bồi thường. Phương thức trả tiền bồi thường sẽ do Techcombank quyết định và có công văn gửi Công ty Bảo hiểm để thực hiện.

Tham khảo thêm: Bảo hiểm tài sản ngân hàng BIDV

Với các trường hợp tổn thất thuộc trách nhiệm bồi thường dưới 20.000.000 đồng, Công ty Bảo hiểm có thể tiến hành bồi thường cho khách hàng mà không bị ràng buộc bởi cam kết trên.

Các Bên đồng ý, Techcombank được hưởng toàn bộ số tiền bồi thường nêu tại Điều 1 Bản xác nhận này sau khi phát sinh sự kiện Bảo hiểm mà không phải cung cấp bất cứ giấy tờ, tài liệu nào khác cho Bên Bảo hiểm.

Bên Bảo hiểm thanh toán trực tiếp cho Ngân Hàng mà không bị khấu trừ dưới bất kỳ hình thức nào ngoại trừ những khoản miễn thuờng mà Bên Bảo hiểm phải khấu trừ theo quy định tại Hợp Đồng Bảo Hiểm hoặc các quy định bảo hiểm có liên quan.

Nếu việc khấu trừ có ảnh hưởng đến khoản phải trả cho Ngân Hàng theo xác nhận chuyển quyền thụ hưởng này, Bên được bảo hiểm sẽ chịu trách nhiệm tiếp tục thanh toán các khoản phải trả còn lại (nếu có) cho Ngân Hàng;

bao-hiem-tai-san-the-chap-tai-techcombank
bao-hiem-tai-san-the-chap-tai-techcombank

Bất kỳ sự thay đổi nào về việc chuyển quyền thụ hưởng bảo hiểm Hợp đồng bảo hiểm & các Phụ lục Hợp đồng nêu trên phải được sự chấp nhận bằng văn bản của Techcombank. Bên Bảo hiểm sẽ thông báo ngay cho Ngân Hàng về bất cứ yêu cầu nào mà Bên Bảo hiểm nhận được từ Bên được bảo hiểm liên quan đến việc gia hạn, ký mới, tạm ngừng hoặc hủy bỏ Hợp Đồng Bảo Hiểm;

Bên Bảo hiểm thông báo ngay cho Ngân hàng nếu Chủ Hợp đồng Bảo hiểm không thanh toán đầy đủ khi đến hạn thanh toán bất kỳ khoản phí bảo hiểm nào mà Chủ Hợp đồng Bảo hiểm phải trả theo Hợp đồng bảo hiểm hoặc về bất cứ nguy cơ hủy, ngừng hoặc mất hiệu lực Hợp Đồng Bảo hiểm.

ĐIỀU KHOẢN KHÁC.

  1. Các điều kiện, điều khoản khác của Hợp đồng bảo hiểm & các Phụ lục Hợp đồng bảo hiểm nêu trên không đề cập đến trong bản sửa đổi bổ sung này không thay đổi.

  2. Xác nhận chuyển quyền thụ hưởng bảo hiểm là xác nhận quyền thụ hưởng mới nhất được sử dụng thay thế cho Văn bản thỏa thuận chuyển quyền thụ hưởng bảo hiểm đã ký trước đây.

  3. Xác nhận quyền thụ hưởng bảo hiểm này được lập thành 03 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản để làm căn cứ thực hiện.

Báo giá bảo hiểm tài sản thế chấp tại techcombank

Để có thể báo giá bảo hiểm này vui lòng cung cấp cho chúng tôi một số thông tin như sau:

Ngành nghề kinh doanh của người có tài sản

Tổng giá trị tài sản tham gia bảo hiểm (tối thiểu không thấp hơn giá trị đang thế chấp tại ngân hàng)

Chuyên viên kiểm tra khách hàng thuộc trường hợp nào trong 2 trường hợp được nêu tại mục (1) trên đây để lựa chọn giữ lại 1 trong 2 trường hợp. Trường hợp còn lại yêu cầu lược bỏ

 Đơn vị vui lòng tham khảo Q&A đính kèm để xác định Giá trị bồi thường cần thông báo cho TCB

bao-hiem-tai-san-the-chap-tai-techcombank

Cháy lớn tại kho hàng điện nước trong đêm, nhiều tài sản bị thiêu rụi

9:55:20 AM 11/08/2022

Vụ cháy lớn xảy ra khoảng 22h ngày 6/11/2022, tại kho chứa hàng ở khu vực xã Chiềng Mung, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La gây thiệt hại nặng nề về tài sản.

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Sơn La, vào khoảng 22h ngày 6/11/2022, đơn vị nhận được tin báo xảy ra cháy lớn tại Tổng kho Tây Bắc Lượng Nhung VVT, có địa chỉ ở đường Lê Quý Đôn, tiểu khu 6, xã Chiềng Mung, huyện Mai Sơn.

Ngọn lửa bùng phát dữ dội, thiêu rụi nhiều tài sản của cơ sở kinh doanh.

Ngay sau khi phát hiện cháy, người dân huy động “4 tại chỗ” để dập lửa và báo cho lực lượng phòng cháy, chữa cháy. Tuy nhiên, do đám cháy lớn cộng với vật liệu trong nhà kho đều dễ bắt lửa nên không thể dập tắt ngọn lửa.

Đại tá Nguyễn Khắc Ngọc, Trưởng Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Sơn La thông tin, nhận được tin báo, đơn vị đã huy động 80 cán bộ, chiến sĩ của Phòng và Công an huyện Mai Sơn cùng lực lượng dân quân, bộ đội, 6 xe chữa cháy chuyên dụng, xe chứa nước tới hiện trường chữa cháy, khống chế lửa cháy từ nhiều hướng, không để đám cháy lan ra các hộ dân xung quanh.

Đến khoảng 0h ngày 7/11/2022, đám cháy đã được khống chế. Rất may tại thời điểm xảy ra cháy, các lực lượng kịp thời di chuyển người ra khỏi khu vực có cháy nên không có người bị thương.

bao-hiem-tai-san-ngan-hang-techcombank
bao-hiem-tai-san-ngan-hang-techcombank

Do đám cháy xảy ra vào ban đêm, tại khu vực gần dân cư với nhiều đồ dễ cháy nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn.

Thông tin ban đầu, đây là tổng kho chứa hàng số lượng lớn, gồm ống nhựa, đồ điện, nước, vật liệu xây dựng. Lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra nguyên nhân gây cháy, thống kê thiệt hại.

Nguồn vtv

Mọi thắc mắc Bảo hiểm tài sản thế chấp tại techcombank vui lòng liên hệ:

CÔNG TY BẢO HIỂM PETROLIMEX SÀI GÒN

Địa chỉ:Lầu 4, Số 186 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Tổng đài:1900545455

Điện thoại: 0888.605.666 / 0932377138

Email:pjicosaigon@gmail.com

Website: baohiempetrolimex.com|  thegioibaohiem.net

Zalo, Viber: 0932.377.138

Facebook: Bảo hiểm mọi rủi ro tài sản

⭐️ Những thông tin để báo giá Bảo hiểm tài sản thế chấp tại techcombank ?

Trả lời: Giá trị tài sản và ngành nghề kinh doanh.

⭐️ Mua Bảo hiểm tài sản thế chấp tại techcombank ?

Trả lời: Liên hệ chi nhánh bảo hiểm PJICO hoặc hotline 0932377138.

⭐️ Bảo hiểm Petrolimex có chuyên về bảo hiểm này ?

Trả lời: Chúng tôi bảo hiểm từ 1995 tới nay.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *