Bảo hiểm tài sản ngân hàng BIDV

2017 Lượt xem

Bảo hiểm tài sản ngân hàng BIDV là loại hình bảo hiểm chủ tài sản thế chấp phải mua để bảo đảm cho rủi ro của tài sản trong thời gian thế chấp cũng là bảo đảm cho khoản vay. Mua bảo hiểm là quy định bắt buộc tại Ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam- BIDV.

bao-hiem-tai-san-ngan-hang-bidv
bao-hiem-tai-san-ngan-hang-bidv

Thụ hưởng bảo hiểm tài sản ngân hàng BIDV

Điều khoản người thụ hưởng

Người thụ hưởng quyền lợi bảo hiểm:

Ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam- BIDV là người thụ hưởng đầu tiên và duy nhất. Trong trường hợp có tổn thất thiệt hại, Bảo hiểm Pjico Sài Gòn sẽ chuyển cho ngân hàng toàn bộ số tiền đền bù nhưng không vượt quá số tiền bảo hiểm quy định trong hợp đồng bảo hiểm.

Xem thêm:  Bảo hiểm tài sản doanh nghiệp

Nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam- BIDV thì hợp đồng bảo hiểm sẽ không được thay đổi người thụ hưởng, chấm dứt hiệu lực, sửa đổi, bổ sung trong suốt thời hạn bảo hiểm

Phạm vi bảo hiểm tài sản ngân hàng BIDV

Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc theo Nghị định 23/2018/NĐ – CP ngày 23/02/2018 của Chính phủ

Bồi thường cho những thiệt hại vật chất ngẫu nhiên bất ngờ không lường trước được đối với Tài sản được Bảo hiểm gây ra bởi Mọi Rủi ro không bị loại trừ bởi Hợp đồng Bảo hiểm và những Sửa đổi Bổ sung đính kèm.

bao-hiem-tai-san-ngan-hang-bidv
bao-hiem-tai-san-ngan-hang-bidv

Luôn luôn với điều kiện:

Đối với rủi ro Cháy và Nổ, Mục 2 sẽ chỉ áp dụng đối với các tổn thất và/hoặc thiệt hại không được bảo hiểm dưới Mục 1, hoặc được bảo hiểm dưới Mục 1 theo những điều kiện điều khoản hẹp hơn khi được bảo hiểm dưới Mục 2; và phạm vi bảo hiểm của Mục 2 sẽ áp dụng như là phần đóng góp hoặc bồi thường vượt mức đối với những tổn thất hoặc thiệt hại từ những tổn thất/ thiệt hại được bảo hiểm dưới Mục 1, và trong bất kỳ trường hợp nào số tiền phải trả cho Người được bảo hiểm dưới cả 2 Mục sẽ không vượt quá tổng Số tiền bảo hiểm tương ứng hay tổn thất hoặc thiệt hại thực tế mà Người được bảo hiểm phải gánh chịu; và

Xem thêm: Bảo hiểm tài sản trước lốc xoáy

Đối với các rủi ro khác rủi ro Cháy và Nổ, Mục 2 sẽ được áp dụng để bồi thường theo các điều kiện và điều khoản của Mục này

Định nghĩa bảo hiểm tài sản ngân hàng BIDV

Các thuật ngữ “in đậm” được sử dụng tại bất kỳ đâu trong hợp đồng này sẽ luôn được hiểu và diễn đạt như sau:

Hợp đồng bảo hiểm (Viết tắt là HĐBH): là sự thoả thuận giữa Bên A và Bên B, theo đó Bên A phải đóng phí bảo hiểm, Bên B phải trả tiền bảo hiểm cho Người thụ hưởng hoặc bồi thường cho Bên A khi xảy ra sự kiện bảo hiểm.

bao-hiem-tai-san-ngan-hang-bidv
bao-hiem-tai-san-ngan-hang-bidv

Các tài liệu của HĐBH bao gồm:

  • Giấy yêu cầu bảo hiểm của Bên A

  • Giấy chứng nhận bảo hiểm

  • Danh mục chi tiết các hạng mục được bảo hiểm

  • Quy tắc bảo hiểm

  • Điều khoản sửa đổi bổ sung và các tài liệu liên quan khác đính kèm.

Giấy chứng nhận bảo hiểm (Viết tắt là GCNBH): là văn bản tóm tắt các thông tin xác nhận bảo hiểm do Bên B phát hành trên cơ sở thông tin và yêu cầu của Bên A cung cấp.

Xem thêm: Bảo hiểm tài sản trước giông lốc

Quy tắc bảo hiểm: là văn bản do Bên B ban hành quy định chi tiết về điều kiện, điều khoản bảo hiểm và các điểm loại trừ áp dụng.

Điều khoản bổ sung bảo hiểm tài sản ngân hàng BIDV

là các thỏa thuận bằng văn bản được đính kèm theo HĐBH để mở rộng hoặc thu hẹp và/hoặc làm rõ phạm vi bảo hiểm đã được quy định hoặc chưa được quy định trong Quy tắc bảo hiểm và/hoặc các tài liệu của HĐBH.

Những điểm loại trừ hoặc rủi ro bị loại trừ: là những trường hợp quy định Bên B không phải bồi thường khi xảy ra sự kiện bảo hiểm 

Người thụ hưởng bảo hiểm: là tổ chức, cá nhân được Bên A chỉ định để nhận tiền bảo hiểm khi có sự kiện bảo hiểm xảy ra 

Sự kiện bảo hiểm: là sự kiện khách quan thuộc phạm vi bảo hiểm được quy định trong Quy tắc bảo hiểm và Điều khoản bảo hiểm bổ sung (nếu có) quy dịnh tại Hợp đồng này mà khi sự kiện đó xảy ra thì Bên B phải trả tiền bồi thường cho Bên A hoặc Người thụ hưởng bảo hiểm.

bao-hiem-tai-san-ngan-hang-bidv
bao-hiem-tai-san-ngan-hang-bidv

Số tiền bảo hiểm bảo hiểm tài sản ngân hàng BIDV

là mức bồi thường cao nhất thuộc trách nhiệm bảo hiểm mà bên B phải trả khi có một hoặc hàng loạt tổn thất xảy ra trong thời hạn bảo hiểm và được tính bằng tổng giá trị tài sản cố định, hàng hoá, nguyên vật liệu của từng và/hoặc tất cả các hạng mục được bảo hiểm do Bên A kê khai trong bản danh mục tài sản được nêu tại thời điểm ký kết hợp đồng.

Mức khấu trừ: là số tiền tổn thất Bên A phải tự chịu trong mỗi và mọi sự cố xảy ra thuộc trách nhiệm bảo hiểm và được xác định sau khi áp dụng tất cả các điều kiện và điều khoản khác của HĐBH bao gồm cả điều khoản về bồi thường theo tỷ lệ.

Trong trường hợp giá trị tổn thất thuộc trách nhiệm bảo hiểm nhỏ hơn hoặc bằng mức khấu trừ thì Bên B không có nghĩa vụ bồi thường cho tổn thất này.

Xem thêm: Bảo hiểm tài sản thế chấp tại techcombank

Trong trường hợp giá trị tổn thất thuộc trách nhiệm bảo hiểm lớn hơn mức khấu trừ thì Bên B có nghĩa vụ trả phần giá trị vượt quá mức khấu trừ quy định.

“Ngày” là ngày dương lịch, bao gồm các ngày liên tục, kể cả ngày lễ và ngày nghỉ cuối tuần.

Thông báo tổn thất bảo hiểm tài sản ngân hàng BIDV

Khi xảy ra tổn thất liên quan đến đối tượng được bảo hiểm, Bên A có trách nhiệm thông báo ngay cho Bên B bằng văn bản theo địa chỉ dưới đây:

bao-hiem-tai-san-ngan-hang-bidv
bao-hiem-tai-san-ngan-hang-bidv

Công ty Bảo hiểm PJICO Sài gòn (Bảo hiểm PJICO SÀI GÒN)

Địa chỉ: PJICO TOWER-186 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM

Tel: 028.38208355- 1900545455-      Fax: 02838208344

Giám định tổn thất

Trong vòng 72 giờ kể từ khi nhận được thông báo có tổn thất, bên B (hoặc đại diện của bên B) phải có mặt tại hiện trường để cùng bên A tiến hành giám định và lập biên bản giám định hiện trường. Nếu quá thời hạn trên mà bên B (hoặc đại diện của Bên B) không có mặt, bên B phải chấp nhận hiện trường và biên bản giám định do bên A cùng công an hoặc chính quyền địa phương nơi xảy ra sự cố lập.

Bồi thường bảo hiểm tài sản ngân hàng BIDV

Thời hạn và phương thức thanh toán bồi thường

Trong vòng 30 ngày kể từ ngày bên A gửi đầy đủ hồ sơ khiếu nại bồi thường và bên B nhận được báo cáo giám định cuối cùng (trong trường hợp có giám định độc lập), bên B có trách nhiệm giải quyết xong việc bồi thường tổn thất cho bên A. Nếu vụ tổn thất phức tạp mà thuộc trách nhiệm bảo hiểm thì bên B có thể thanh toán trước tối đa 50% số tiền bồi thường tạm tính trước khi hoàn tất thủ tục khiếu nại cho bên A để nhanh chóng ổn định sản xuất.

Danh sách các chi nhánh, phòng giao dịch ngân hàng BIDV tại thành phố Hồ Chí Minh

bao-hiem-tai-san-ngan-hang-bidv
bao-hiem-tai-san-ngan-hang-bidv

Quận Tân Phú

PGD Hoà Bình CN Kỳ Hoà

Số 258, Đường Hòa Bình, Phường Hiệp Tân, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

PGD Tân Sơn Nhì CN Hàm Nghi

Số 285 Tân Sơn Nhì, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

Quận 3 CN Bến Nghé

34 Nguyễn Thị Diệu, P. 6, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

PGD Quận 3 CN Hàm Nghi

Số 235 Lê Văn Sỹ, Phường 13, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

PGD Nguyễn Thượng Hiền CN Hàm Nghi

Số 366, Đường Võ Văn Tần, Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

CN Bắc Sài Gòn

Số 290 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. 8, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

CN Bà Chiểu

Tầng trệt, tầng lửng và tầng 4, Số 153 Hai Bà Trưng, Phường 06, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

PGD Võ Văn Tần CN Sở giao dịch 2

419-419A Võ Văn Tần, P. 5, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

bao-hiem-tai-san-ngan-hang-bidv
bao-hiem-tai-san-ngan-hang-bidv

PGD Lê Văn Sỹ CN Phú Nhuận

Số 491 Lê Văn Sỹ, P. 12, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Huyện Bình Chánh CN Bình Chánh

Số 139-141-143-145-147, Đường 9A

Huyện Hóc Môn CN Hóc Môn (địa chỉ đang chờ chấp thuận của NHNN)

Số 10/6A, Đường Lý Thường Kiệt

CN Phú Mỹ Hưng

Số 27-29 Khu phố Kim Long, Đường Nguyễn Hữu Thọ

Huyện Củ Chi CN Củ Chi

Số 216-218 Tỉnh lộ 8

PGD Tây Bắc Củ Chi CN Tân Bình

216-218 Khu phố 2, Tỉnh lộ 8, TT Củ Chi, H. Củ Chi, TP Hồ Chí Minh

Quận 1 CN Sở giao dịch 2

4-6 Võ Văn Kiệt, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa

12-14 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa

12-14 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

PGD Tân Định CN Hàm Nghi

bao-hiem-tai-san-ngan-hang-bidv
bao-hiem-tai-san-ngan-hang-bidv

Số 233 Trần Quang Khải, Phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

CN Bến Thành

Số 85 Bùi Thị Xuân, P. Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

CN TP Hồ Chí Minh

Số 134 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thanh Bình, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

CN Hàm Nghi

32 Hàm Nghi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

PGD Bùi Thị Xuân CN TP Hồ Chí Minh

Số 138 Lý Tự Trọng, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

PGD Quận 1 CN Ba Tháng Hai

67 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Bến Thành, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

PGD Nancy CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa

118 Nguyễn Cư Trinh, P. Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Quận Gò Vấp CN Trường Sơn

316 Đường Nguyễn Thái Sơn, Phường 4, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

Quận 4 CN Nam Sài Gòn

Số 01 Đinh Lễ, P. 12, Quận 4, TP Hồ Chí Minh

PGD Hoàng Diệu CN Hàm Nghi

Số 11 Hoàng Diệu, Phường 12, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh

Quận 11 CN Tây Sài Gòn

Tầng 01, số 70 Lữ Gia, P. 15, Quận 11, TP Hồ Chí Minh

Quận Phú Nhuận CN Phú Nhuận

Số 203 Hoàng Văn Thụ, P. 8, Q. Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh

Quận 10 CN Ba Tháng Hai

Số 452-454 Đường 3/2, P. 12, Quận 10, TP Hồ Chí Minh

CN Kỳ Hoà

32A Nguyễn Chí Thanh, Phường 02, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

PGD Cách Mạng Tháng 8 CN Kỳ Hoà

Số 471A, Đường Cách Mạng Tháng 8, Phường 13, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

PGD Ngô Gia Tự CN TP Hồ Chí Minh

306-308 Ngô Gia Tự, P.4, Quận 10, TP Hồ Chí Minh

Quận 6 CN Chợ Lớn

Số 66 Bis Bà Hom, P. 13, Quận 6, TP Hồ Chí Minh

PGD Bình Phú CN Kỳ Hoà

Số 18, Đường Hậu Giang, Phường 02, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh

Quận 5 CN Sài Gòn

Số 503-505 Nguyễn Trãi, P.7, Quận 5, TP Hồ Chí Minh

PGD Nguyễn Công Trứ

CN Hàm Nghi

154-148/1B Lê Hồng Phong, Phường 03, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

PGD An Đông CN Hàm Nghi

Số 509 An Dương Vương, Phường 08, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

PGD Bình Tây CN Kỳ Hoà

Số 716, Đường Trần Hưng Đạo, Phường 02, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

PGD Kim Biên CN Bến Nghé

30 Đường Trang Tử, Phường 14, Quận 05, TP Hồ Chí Minh

Quận Bình Thạnh CN Gia Định

127 Đinh Tiên Hoàng, P. 3, Q. Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

PGD Bình Thạnh CN Trường Sơn

Một phần tầng trệt toà nhà số 2 Bis Nơ Trang Long, Phường 14, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Quận Thủ Đức CN Đông Sài Gòn

Số 33 Nguyễn Văn Bá, P. Bình Thọ, Q. Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

PGD Thủ Đức N Bà Chiểu

Số 170A Võ Văn Ngân, Phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Quận Tân Bình CN Tân Bình

271-273-275 Cộng Hoà, P. 13, Q. Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

PGD Lê Lợi CN Hàm Nghi

Số 427, Đường Lý Thường Kiệt, Phường 8, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

PGD Tân Sơn Nhất CN Trường Sơn

Số 152 Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Quận 8 PGD Quận 8 CN Kỳ Hoà

Số 314, Đường Liên tỉnh 5, Phường 6, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh

Quận 2 PGD Quận 2

CN Bà Chiểu

Số 494 Nguyễn Thị Định, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh

bao-hiem-tai-san-ngan-hang-bidv
bao-hiem-tai-san-ngan-hang-bidv

Mọi thắc mắc Bảo hiểm tài sản ngân hàng BIDV vui lòng liên hệ:

CÔNG TY BẢO HIỂM PETROLIMEX SÀI GÒN

Địa chỉ:Lầu 4, Số 186 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Tổng đài:1900545455

Điện thoại: 0888.605.666 / 0932377138

Email:pjicosaigon@gmail.com

Website: baohiempetrolimex.combaohiemhanghoa.netthegioibaohiem.net

Zalo, Viber: 0932.377.138

Facebook: Bảo hiểm mọi rủi ro tài sản

⭐️ Những thông tin để báo giá bảo hiểm tài sản ngân hàng BIDV ?

Trả lời: Giá trị tài sản và ngành nghề kinh doanh.

⭐️ Mua Bảo hiểm tài sản ngân hàng BIDV ở đâu ?

Trả lời: Liên hệ chi nhánh bảo hiểm PJICO hoặc hotline 0932377138.

⭐️ Bảo hiểm Petrolimex có chuyên về bảo hiểm này ?

Trả lời: Chúng tôi bảo hiểm từ 1995 tới nay.

2 thoughts on “Bảo hiểm tài sản ngân hàng BIDV

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *