Bảo hiểm tai nạn lao động

2559 Lượt xem

Bảo hiểm tai nạn lao động là loại bảo hiểm cho người Việt nam hoặc người nước ngoài sống và làm việc tại Việt nam có độ tuổi từ 18 đến 65 tuổi. Bảo hiểm tai nạn lao động của Bảo hiểm Petrolimex bảo đảm việc trả tiền bảo hiểm đối với trường hợp tử vong, thương tật hay chi phí y tế phát sinh trong vòng 02 năm kể từ khi bị thương tổn thân thể bất ngờ.

Chi tiết: Quy-tac-bao-hiem-tai-nan-24-24-pjico.pdf

Nếu trong thời gian có hiệu lực của thời hạn bảo hiểm, Người được bảo hiểm tai nạn lao động bị thương tổn thân thể bất ngờ mà thương tổn này độc lập với bất kỳ nguyên nhân nào khác, dẫn đến thương tật có khả năng gây tử vong trong vòng hai năm hay làm phát sinh các chi phí y tế và vì thế dẫn đến khiếu nại về số tiền bảo hiểm thì Bảo hiểm Petrolimex sẽ trả số tiền bảo hiểm hợp lý cho người yêu cầu bảo hiểm.

mua bảo hiểm tai nạn công nhân,bảo hiểm tai nạn công nhân,bảo hiểm con người,bảo hiểm tai nạn con người,bao hiem tai nan cong nhan,đối tượng của hợp đồng bảo hiểm con người

#1. Số tiền bồi thường cho bảo hiểm tai nạn lao động

Số tiền bồi thường từ 100  triệu trở lên. Trường hợp mua bảo hiểm mức bồi thường dưới 100 triệu vui lòng tham khảo sản phẩm bảo hiểm tai nạn con người 24/24 mức thường

Đối với thương tật bộ phận vĩnh viễn, số tiền bảo hiểm được trả sẽ là tỷ lệ phần trăm thích hợp của số tiền quy định đối với số tiền bảo hiểm mục 3 trong bản phụ lục được tính toán phù hợp với các mức sau đây:

Xem thêm : Chi phí bảo hiểm xây dựng 2024

bao hiem tai nan con nguoi,bảo hiểm kết hợp con người,đối tượng của hợp đồng bảo hiểm con người là,mua bảo hiểm tai nạn cho công nhân,bảo hiểm kết hợp con người bảo việt

– Điếc vĩnh viễn và hoàn toàn một tai

– Điếc vĩnh viễn và hoàn toàn cả hai tai

– Mất vĩnh viễn và hoàn toàn tiếng nói

– Mất vĩnh viễn và hoàn toàn thị lực cả hai mắt

– Mất vĩnh viễn và hoàn toàn thị lực một mắt

– Mất do phải phẫu thuật cắt bỏ hay mất chức năng sử dụng vĩnh viễn và hoàn toàn:                   + Hai chi hoặc một chi và một mắt

+ Một tay từ bả vai

+ Một chân từ háng

+ Ngón chân cái: + Cả hai đốt

                            +      Một đốt

20%

70%

50%

100%

50%

 

100%

50%

50%

10%

3%

quy định mua bảo hiểm tai nạn cho công nhân,bao hiem con nguoi,mua bảo hiểm tai nạn công nhân,mua bảo hiểm tai nạn con người,mua bao hiem tai nan cong nhan,

+ Bất kỳ ngón chân nào khác

+ Ngón tay cái:     + Cả hai đốt

                                +      Một đốt

+ Ngón trỏ

+ Ngón giữa

+ Ngón nhẫn hoặc ngón út

– Tháo hàm dưới bằng phẫu thuật

 

2%

25%

10%

15%

10%

8%

25%

bảo hiểm tai nạn cho công nhân xây dựng,hợp đồng bảo hiểm con người,bảo hiểm tính mạng con người,bảo hiểm tai nạn công trình,bảo hiểm 24h cho công nhân,

Trong trường hợp mất một phần ngón tay, số tiền được trả cho đốt ngón tay bị mất bằng 1/3 tỷ lệ quy định ở trên đối với ngón tay liên quan.

Trong trường hợp thương tật bộ phận vĩnh viễn không được liệt kê, số tiền được trả sẽ được xác định theo mức độ nghiêm trọng của nó trên cơ sở so sánh mức độ nghiêm trọng của thương tật này với những trường hợp thực tế khác được nêu ở trên mà không cần xem xét đến nghề nghiệp của Người được bảo hiểm tai nạn lao động .

bảo hiểm tai nạn cho công nhân,bảo hiểm trùng trong bảo hiểm con người,đối tượng hợp đồng bảo hiểm con người,mua bao hiem tai nan con nguoi,

#2. Một số từ ngữ của bảo hiểm tai nạn lao động

Vì mục đích của đơn bảo hiểm này:

Giấy yêu cầu bảo hiểm có nghĩa là bất kỳ mẫu giấy yêu cầu nào được ký tên cùng với lời khai và bất kỳ thông tin nào do người yêu cầu bảo hiểm hay người thay mặt người yêu cầu bảo hiểm hay Người được bảo hiểm cung cấp thêm vào giấy yêu cầu bảo hiểm hay sửa đổi bổ sung tiếp sau đó.

Leo núi có nghĩa là leo vách đá hay leo núi cần thiết phải sử dụng dây thừng hay thiết bị hướng dẫn.

ối tượng của bảo hiểm con người,bảo hiểm bảo việt kết hợp con người,mẫu hợp đồng bảo hiểm tai nạn con người,quy định về bảo hiểm tai nạn con người,

Đi lại bằng đường hàng không có nghĩa là quá trình đang đi lên, đang đi, đang đi xuống máy bây chuyên chở hành khách có giấy phép đăng ký với tư cách là một hành khách chứ không phải với tư cách là một thành viên tổ lái hay vì mục đích tham gia vào bất kỳ một hoạt động kỹ thuật hay thương mại nào ở trên máy bay

Bóng đá không bao gồm bóng đá của các hiệp hội với tư cách không chuyên nghiệp.

Đua mô tô không tính đến việc ngồi đằng sau xe mô tô.

Đua thuyền máy có nghĩa là việc sử dụng kết hợp thuyền với động cơ có công suất chạy hơn 30 hải lý một giờ.

bao hiem tai nan lao dong,bảo hiểm tai nạn nghề nghiệp,bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp,chế độ bảo hiểm tai nạn rủi ro,bảo hiểm tai nạn lao dong,bao hiem 24h cho nguoi lao dong

Các cuộc đua không tính đến chạy đua.

Máy móc làm mộc không bao gồm các dụng cụ xách tay được sử dụng bằng tay và chỉ được sử dụng duy nhất cho mục đích cá nhân mà không tiền thưởng hay tiền công.

Các môn thể thao mùa đông không bao gồm các môn đánh bi trên tuyết hay trượt băng.

Đấu vật bao gồm cả môn võ Judo, karate và bất kỳ hình thức chiến đấu tay không nào.

Mất các chi có nghĩa là:

bao hiem tai nan lao dong,bảo hiểm tai nạn nghề nghiệp,bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp,chế độ bảo hiểm tai nạn rủi ro,bảo hiểm tai nạn lao dong,bao hiem 24h cho nguoi lao dong

Trong trường hợp mất chân do phải phẫu thuật cắt bỏ tới hoặc trên mắt cá chân hay mất chức năng sử dụng vĩnh viễn hoặc hoàn toàn chân hay bàn chân.

Trong trường hợp mất tay do phải phẫu thuật cắt bỏ ít nhất là toàn bộ bốn ngón tay của một bàn tay mất chắc năng sử dụng vĩnh viễn hoàn toàn tay hay bàn tay.

Mất mắt bao gồm cả trường hợp mất hoàn toàn thị lực và không thể phục hồi được.

Thương tật bộ phận có nghĩa là thương tật làm cho Người được bảo hiểm tai nạn lao động phải cách ly khỏi một phần công việc thực tế nghề nghiệp thông thường của mình.

Chi phí y tế có nghĩa là chi phí y tế, phẫu thuật hoặc chi phí chữa bệnh, chăm sóc điều trị hay chi phí sử dụng thiết bị y tế theo yêu cầu hay theo sự chỉ định của thầy thuốc có bằng cấp hoặc tất cả các phí tổn bệnh viện, hộ lý, thuê phòng, giường bệnh và chi phí cấp cứu.

Thương tật có khả năng gây tử vong hay chi phí y tế là hậu quả nguy hiểm trực tiếp của Người được bảo hiểm, đối với các yếu tố này sẽ được coi như là do tổn thương thân thể bất ngờ gây ra.

bao hiem tai nan lao dong,bảo hiểm tai nạn nghề nghiệp,bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp,chế độ bảo hiểm tai nạn rủi ro,bảo hiểm tai nạn lao dong,bao hiem 24h cho nguoi lao dong

#3. Điều kiện bảo hiểm tai nạn lao động

Ngay khi có thể thực hiện được và trong bất kỳ trường hợp nào trong vòng 14 ngày kể từ khi xảy ra bất kỳ sự kiện nào có thể làm phát sinh khiếu nại theo đơn bảo hiểm này thì phải thông báo bằng văn bản cho Bảo hiểm Petrolimex biết.

Tất cả các giấy chứng nhận, thông tin và bằng chứng mà Bảo hiểm Petrolimex yêu cầu phải được cung cấp theo mẫu của PJICO quy định và không phải chịu chi phí. Khi có yêu cầu Người được bảo hiểm phải khám giám định y khoa theo sự chỉ định của PJICO và với chi phí của PJICO khi có liên quan đến bất kỳ khiếu nại nào.

bao hiem tai nan lao dong,bảo hiểm tai nạn nghề nghiệp,bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp,chế độ bảo hiểm tai nạn rủi ro,bảo hiểm tai nạn lao dong,bao hiem 24h cho nguoi lao dong

Khi Người được bảo hiểm hay người đại diện hợp pháp của Người được bảo hiểm chấp nhận miễn trách đối với Bảo hiểm Petrolimex , Người được bảo hiểm tai nạn lao động hay người thừa kế hợp pháp của Người được bảo hiểm không có quyền yêu cầu PJICO trả tiền bảo hiểm hay khiếu nại PJICO. Nếu Người được bảo hiểm bao gồm nhiều bên có cùng quyền lợi của Người được bảo hiểm, số tiền mà Bảo hiểm Petrolimex có nghĩa vụ trả hoặc sẽ trả là tổng số tiền được trả cho tất cả các quyền lợi được bảo hiểm theo đơn bảo hiểm này.

Đối với bất kỳ Người được bảo hiểm nào, số tiền bảo hiểm không được trả quá một trong những số tiền bảo hiểm quy định tại mục 1,2 hay 3 khi có liên quan đến cùng một tai nạn.

bao hiem tai nan lao dong,bảo hiểm tai nạn nghề nghiệp,bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp,chế độ bảo hiểm tai nạn rủi ro,bảo hiểm tai nạn lao dong,bao hiem 24h cho nguoi lao dong

Trong trường hợp xảy ra tai nạn có thể làm phát sinh khiếu nại về số tiền bảo hiểm vượt quá 40% của bất kỳ số tiền bảo hiểm nào được quy định từ mục 1 cho đến mục 3 thì sau đó đơn bảo hiểm này sẽ chấm dứt hiệu lực áp dụng đối với Người được bảo hiểm có liên quan.

Trước khi số tiền bảo hiểm mục 2 được trả thì thương tật toàn bộ vĩnh viễn đã phải kéo dài trong vòng 104 tuần.

Nếu như số tiền trường hợp tử vong không được tính để trả cho Người được bảo hiểm tai nạn lao động thì sẽ không trả bất kỳ khoản tiền nào về số tiền bảo hiểm mục 2 hay mục 3 cho tới khi ít nhất là 13 tuần sau đó kể từ ngày xảy ra tai nạn và sau đó số tiền bảo hiểm mục 2 hay mục 3 chỉ có thể được trả nếu số tiền bảo hiểm trong trường hợp tử vong không được tính và không được trả trong vòng 13 tuần đó. Do hậu quả của tai nạn nếu số tiền bảo hiểm trường hợp tử vong được tính nhưng thấp hơn số tiền bảo hiểm mục 2 hay 3 thì số tiền được trả đối với số tiền bảo hiểm mục 2 hay mục 3 sẽ không vượt quá số tiền bảo hiểm trường hợp tử vong cho tới khi 13 tuần kết thúc kể từ ngày xảy ra tai nạn và số tiền chênh lệch sau đó sẽ chỉ được trả nếu như số tiền bảo hiểm trong trường hợp tử vong không được trả trong thời gian đó.

bao hiem tai nan lao dong,bảo hiểm tai nạn nghề nghiệp,bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp,chế độ bảo hiểm tai nạn rủi ro,bảo hiểm tai nạn lao dong,bao hiem 24h cho nguoi lao dong

Tổng số tiền được trả theo số tiền bảo hiểm mục 3 đối với bất kỳ Người được bảo hiểm nào có liên quan tới cùng một tai nạn sẽ không vượt quá 100% số tiền đã ghi trong bản phụ lục.

Không một khoản tiền nào được trả theo đơn bảo hiểm này được tính lãi.

Không trả tiền bảo hiểm tai nạn lao động do không có khả năng tham gia vào các môn thể thao hay giải trí.

bao hiem tai nan lao dong,bảo hiểm tai nạn nghề nghiệp,bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp,chế độ bảo hiểm tai nạn rủi ro,bảo hiểm tai nạn lao dong,bao hiem 24h cho nguoi lao dong

PJICO không bị rằng buộc phải chấp nhận hay bị ảnh hưởng bởi bất kỳ thông tin nào về sự uỷ thác, giao phó trách nhiệm, uỷ quyền, chuyển nhượng hay bất kỳ thông báo nào khác phân xử có liên quan đến đơn bảo hiểm này.

Người yêu cầu bảo hiểm phải thông báo cho Bảo hiểm Petrolimex biết về bất kỳ sự thay đổi quan trọng nào về công việc hay nghề nghiệp hay các hoạt động của Người được bảo hiểm và phải đóng phí bảo hiểm bổ sung theo yêu cầu của PJICO do có những thay đổi ấy.

Nếu bất kỳ một phần phí bảo hiểm hay phí bảo hiểm tái tục được tính toán trên cơ sở ước tính do người yêu cầu bảo hiểm cung cấp thì người yêu cầu bảo hiểm phải lưu giữ hồ sơ có tất cả các đặc điểm liên quan và tạo điều kiện cho PJICO kiểm tra hồ sơ tài liệu ấy. Trong vòng một tháng kể từ khi kết thúc mỗi thời hạn bảo hiểm, người yêu cầu bảo hiểm phải cung cấp các thông tin ấy khi PJICO yêu cầu, phí bảo hiểm hay phí tái tục bảo hiểm sẽ được điều chỉnh ngay sau đó.

bao hiem tai nan lao dong,bảo hiểm tai nạn nghề nghiệp,bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp,chế độ bảo hiểm tai nạn rủi ro,bảo hiểm tai nạn lao dong,bao hiem 24h cho nguoi lao dong

PJICO hay người yêu cầu bảo hiểm tai nạn lao động có thể huỷ bỏ đơn bảo hiểm này bằng cách gửi thông báo bằng văn bản trong vòng 07 ngày cho phía bên kia theo địa chỉ mới nhất được biết. Nếu PJICO gửi thông báo ấy thì người yêu cầu bảo hiểm sẽ được hoàn phí theo tỷ lệ. Ngược lại, nếu người yêu cầu bảo hiểm gửi thông báo huỷ bỏ thì người yêu cầu bảo hiểm chỉ được hưởng khoản phí bảo hiểm được hoàn trả phù hợp với biểu phí ngắn hạn thông thường của Bảo hiểm Petrolimex , tuy nhiên với điều kiện là trong giới hạn bảo hiểm hiện tại chưa có một khiếu nại nào được giải quyết.

bao hiem tai nan lao dong,bảo hiểm tai nạn nghề nghiệp,bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp,chế độ bảo hiểm tai nạn rủi ro,bảo hiểm tai nạn lao dong,bao hiem 24h cho nguoi lao dong

#4. Phân loại nghề nghiệp trong bảo hiểm tai nạn lao động

Loại 1: Các nhiệm vụ có tính chất chuyên môn hay hành chính của cơ quan có tính chất tĩnh tại và các công việc có tính chất tĩnh tại khác.

Thí dụ: Kế toán, nhân viên Ngân hàng, thư ký, bác sỹ, đại lý kinh doanh bất động sản, luật sư, nhân viên bán hàng có liên quan đến công việc nhẹ nhàng và không phải sử dụng máy móc.

Loại 2: Các nghề nghiệp không phải lao động chân tay nhưng ở trong tình trạng dễ bị rủi ro tai nạn do môi trường làm việc hay công việc đó đòi hỏi phải đi lại nhiều, những nghề nghiệp có liên quan đến nhiệm vụ giám sát chính nhưng những nghề nghiệp này cũng bao gồm những công việc lao động chân tay không thường xuyên, những công việc lao động chân tay nhẹ.

Thí dụ: Kỹ sư dân dụng, người đi chào hàng, nhân viên của văn phòng đại diện, quản đốc trong ngành cơ khí hạng nhẹ, thợ cắt tóc, thợ uốn tóc, người nội trợ, những chủ hiệu có sử dụng máy móc nhỏ, người quản lý thường có những chuyến thăm công trường hay hầm mỏ.

Loại 3: Những nghề nghiệp dễ xảy ra tai nạn hoặc những ngành nghề lao động chân tay, các ngành công nghiệp nặng và những ngành không được quy định ở trong loại 2.

Thí dụ: Nhân viên bán hàng thịt, thợ trang trí, thợ điện, bác sỹ thú y, kỹ sư cơ khí, những công nhân sử dụng dụng cụ điện bằng tay.

Loại 4: Các nghề nghiệp nguy hiểm hay những công việc có hiểm họa đặc biệt hoặc dễ xảy ra tai nạn và không được quy định từ loại 1 đến loại 3.

Trường hợp mua bảo hiểm mức bồi thường dưới 100 triệu vui lòng tham khảo sản phẩm bảo hiểm tai nạn con người 24/24 mức thường

#5 Mua bảo hiểm tai nạn lao động

CÔNG TY BẢO HIỂM PETROLIMEX SÀI GÒN

2 thoughts on “Bảo hiểm tai nạn lao động

 1. Pingback: Bảo hiểm tai nạn lao động – baohiempetrolimex.com

 2. Qz Gfdyodvvev says:

  Have you heard of Jasper AI?
  It’s a revolutionary application that uses artificial intelligence to generate content for social media.
  Jasper is the AI Content Platform that helps you and your team break through creative blocks to make amazing, original content 10X faster.

  How does it work?
  Your AI assistant Jasper has consumed the internet, so it knows how to write naturally on any topic.

  For example,
  ask Jasper to:

  – “Generate caption ideas for my Instagram post about…”

  – “Write a high-quality blog post on…”
  – “Improve my emails response to an angry customer”

  and so much more…

  Over 100,000 creators and companies use Jasper and rate the app 4.9 out of 5 stars.

  Official trailer

  What’s more, you can get a free trial of Jasper AI by visiting :

  Use my referral to get 10.000 words for free.

  Try it out and see how it can revolutionize your social media experience!l

  Wishing you all the best,

  Joe Marinaro.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *