Bảo hiểm phòng cháy chữa cháy

3100 Lượt xem

Bảo hiểm phòng cháy chữa cháy là loại hình bảo hiểm bồi thường cho hư hỏng, thiệt hại của tài sản khi có rủi ro cháy,nổ. Bảo hiểm này cũng là loại bảo hiểm mà công an phòng cháy chữa cháy bắt các bạn mua. Thông thường, định kỳ 3 tháng, 6 tháng hay 1 năm công an phòng cháy chữa cháy sẽ xuống kiểm tra tại địa điểm và yêu cầu mọi người phải mua.

Bảo hiểm phòng cháy chữa cháy
Bảo hiểm phòng cháy chữa cháy

Công an phòng cháy chữa cháy kiểm tra

Vậy công an phòng cháy chữa cháy sẽ kiểm tra những gì của bảo hiểm ?

Thông thường thì sau một vài lần nhắc nhở khi xuống kiểm tra thấy cơ sở có mua bảo hiểm phòng cháy là được.

Tham khảo thêm: bảo hiểm phòng cháy chữa cháy 2022

Xem thêm: Cẩm nang Phòng cháy chữa cháy trong gia đình 

Nếu kiểm tra kỹ hơn thì sẽ kiểm tra một số vấn đề liên quan sâu hơn vào bảo hiểm như số tiền bảo hiểm, mức phí bảo hiểm ,mức khấu trừ bảo hiểm vì trong quy định của nhà nước phải mua tối thiểu như sau:

Bảo hiểm phòng cháy chữa cháy
Bảo hiểm phòng cháy chữa cháy

Số tiền bảo hiểm phòng cháy chữa cháy:

Số tiền bảo hiểm tối thiểu là giá trị tính thành tiền theo giá thị trường của các tài sản như nhà xưởng ,máy móc thiết bị, hàng hóa, tòa nhà, hệ thống điện, hệ thống phòng cháy chữa cháy… tại thời điểm giao kết hợp đồng bảo hiểm.

Tham khảo thêm: quy định bảo hiểm phòng cháy chữa cháy

Trường hợp không xác định được giá thị trường của tài sản thì số tiền bảo hiểm do các bên thỏa thuận như sau:

Bảo hiểm phòng cháy chữa cháy
Bảo hiểm phòng cháy chữa cháy

Đối với các tài sản như nhà xưởng ,máy móc thiết bị, tòa nhà, hệ thống điện, hệ thống phòng cháy chữa cháy: Số tiền bảo hiểm là giá trị tính thành tiền của tài sản theo giá trị còn lại hoặc giá trị thay thế của tài sản tại thời điểm giao kết hợp đồng bảo hiểm.

Tham khảo thêm: Phí bảo hiểm phòng cháy chữa cháy

Đối với các tài sản là hàng hóa: Số tiền bảo hiểm là giá trị tính thành tiền của tài sản căn cứ theo hóa đơn, chứng từ hợp lệ hoặc các tài liệu có liên quan.

Bảo hiểm phòng cháy chữa cháy
Bảo hiểm phòng cháy chữa cháy

Mức khấu trừ bảo hiểm phòng cháy chữa cháy ?

Mức khấu trừ bảo hiểm là số tiền mà bên mua bảo hiểm phải tự chịu trong mỗi sự kiện bảo hiểm

Đối với cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ (trừ cơ sở hạt nhân) có tổng số tiền bảo hiểm của các tài sản tại một địa điểm dưới 1.000 tỷ đồng: Mức khấu trừ bảo hiểm quy định như sau:

Bảo hiểm PJICO và bên mua bảo hiểm thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm mức khấu trừ bảo hiểm áp dụng đối với từng cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ căn cứ vào mức độ rủi ro và lịch sử xảy ra tổn thất của từng cơ sở.

Bảo hiểm phòng cháy chữa cháy
Bảo hiểm phòng cháy chữa cháy

Đối với cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ (trừ cơ sở hạt nhân) có tổng số tiền bảo hiểm của các tài sản tại một địa điểm dưới 1.000 tỷ đồng:

a) Đối với cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ thuộc loại rủi ro thấp: Mức khấu trừ bảo hiểm tối đa là 1% số tiền bảo hiểm và không thấp hơn mức khấu trừ bảo hiểm quy định tại điểm c khoản này.

b) Đối với cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ thuộc loại cao: Mức khấu trừ bảo hiểm tối đa là 10% số tiền bảo hiểm và không thấp hơn mức khấu trừ bảo hiểm quy định tại điểm c khoản này.

Bảo hiểm phòng cháy chữa cháy
Bảo hiểm phòng cháy chữa cháy

c) Trong mọi trường hợp, mức khấu trừ bảo hiểm phòng cháy chữa cháy quy định tại điểm a và điểm b khoản này không thấp hơn mức khấu trừ bảo hiểm sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

Số tiền bảo hiểm

Mức khấu trừ bảo hiểm

Đến 2.000

4

Trên 2.000 đến 10.000

10

Trên 10.000 đến 50.000

20

Trên 50.000 đến 100.000

40

Trên 100.000 đến 200.000

60

Trên 200.000

100

Đối với cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ có tổng số tiền bảo hiểm của các tài sản tại một địa điểm từ 1.000 tỷ đồng trở lên và cơ sở hạt nhân: Bảo hiểm Petrolimex và bên mua bảo hiểm phòng cháy chữa cháy thỏa thuận mức khấu trừ bảo hiểm trên cơ sở được doanh nghiệp nhận tái bảo hiểm chấp thuận./.

Thông cáo báo chí về tình hình cháy, nổ tháng 4 năm 2021

Tháng 4/2021, trong tháng toàn quốc xảy ra 502 vụ cháy và vụ sự cố (trong đó 161 vụ cháy theo quy định thống kê và 341 vụ sự cố chạm chập thiết bị điện trên cột điện, trong nhà dân, cháy cỏ, rác và 05 vụ cháy rừng) làm chết 13 người, bị thương 09 người; thiệt hại tài sản ước tính 76,64 tỷ đồng và 16,02 ha rừng.

Số vụ cháy và sự cố cháy do lực lượng tại chỗ dập tắt là 180/502 vụ (chiếm 35,86%).

Đáng chú ý, số vụ cháy chủ yếu xảy ra ở khu vực thành thị, chiếm tới chiếm 58,96% tổng số vụ. Trong tháng 4/2021, nổi lên tình hình cháy trong khu dân cư, nhà ở kết hợp kinh doanh gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tập trung tại các đô thị lớn. lưu ý nên mua bảo hiểm 

hơn 500 vụ cháy
Tình hình cháy nổ vẫn phức tạp bất chấp dịch Covid-19

Tình hình cháy tại các cơ sở sản xuất, kho tàng vẫn diễn biến phức tạp, thiệt hại về tài sản do cháy gây ra tập trung chủ yếu tại các loại hình cơ sở này.

Về nguyên nhân các vụ cháy, sự cố: Đã điều tra làm rõ nguyên nhân 271 vụ (chiếm 53,98%, gồm 55 vụ cháy và 216 vụ sự cố), trong đó: Do sự cố hệ thống, thiết bị điện 162 vụ (chiếm 32,27%, gồm 41 vụ cháy và 121 vụ sự cố);

do sơ xuất bất cẩn sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt 45 vụ (chiếm 20,52%, gồm 08 vụ cháy và 37 vụ sự cố); do sự cố kỹ thuật 03 vụ (chiếm 0,6%); do tai nạn giao thông 01 vụ (chiếm 0,2%); do tác động của hiện tượng thiên nhiên 01 vụ (chiếm 0,2%); do vi phạm quy định an toàn PCCC 01 vụ (chiếm 0,2%) và do đốt cỏ, rác 58 vụ (chiếm 11,55%). Đang điều tra 231 vụ (chiếm 46,02%, gồm 106 vụ cháy và 125 vụ sự cố).

như vậy nổi bật lên vẫn là nguyên nhân cháy nổ do chập điện điện nguyên nhân này có thể được bồi thường khi đã mua bảo hiểm .

Quy định về PCCC Đối với hạ tầng kỹ thuật

Đây là những quy định về PCCC đối với khu đô thị, khu công nghiệp, kinh tế, chế xuất, cụm công nghiệp.

Có rất nhiều người chưa quan tâm hoặc cũng chưa biết rõ đến những quy định này của chính Phủ mặc dù nó vẫn đang có hiệu lực áp dụng. Theo quy định tại Điều 13 và Điều 15 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ, công trình hạ tầng kỹ thuật có liên quan đến phòng cháy và chữa cháy (PCCC) của đô thị, khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp và khu du lịch, khu nghiên cứu, đào tạo, thể dục thể thao (sau đây viết gọn là các khu chức năng khác) khi xây dựng mới, cải tạo phải được cơ quan Cảnh sát PCCC&CNCH theo thẩm quyền thẩm duyệt thiết kế về PCCC trước khi thi công và chấp thuận kết quả nghiệm thu về PCCC trước khi đưa vào sử dụng.

quy định về pccc đối với khhu công nghiệp
Quy định về pccc đối với khhu công nghiệp

Đây cũng là một trong những biện pháp nhằm tăng cường quản lý của nhà nước liên quan đến lĩnh vực phòng cháy chữa cháy. Mục đích chính của những quy định này cũng để người dân, chủ doanh nghiệp được bảo vệ tốt hơn trước những rủi ro nếu đã tuân thủ và thực hiện tốt các quy định.

Các công trình hạ tầng kỹ thuật có liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy là hệ thống đường giao thông cho xe chữa cháy có thể di chuyển khi tập luyện hoặc khi có tình huống cháy xảy ra xe có thể tiếp cận được đám cháy, nguồn nước, hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà, các hệ thống nước dự phòng phục vụ riêng choh công tác cứu hỏa.

rất nhiều vụ cháy xảy ra nguyên nhân do hệ thống điện
Rất nhiều vụ cháy xảy ra nguyên nhân do hệ thống điện

Nguồn điện dành cho hệ thống PCCC, trang bị phương tiện chữa cháy cơ giới và giải pháp cứu nạn, hỗ trợ cứu nạn khi có cháy nổ xảy ra. Để chấp hành đúng quy định của pháp luật về PCCC trong đầu tư xây dựng, Chủ đầu tư các khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp cần biết và tổ chức thực hiện một số nội dung sau:

Khuyến cáo của công an phòng cháy chữa cháy

Triển khai lập hồ sơ quy hoạch, thiết kế công trình hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp

Khi lập đồ án quy hoạch xây dựng hoặc điều chỉnh quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/2000 đối với Khu công nghiệp (KCN) có quy mô trên 20 ha và tỷ lệ 1/500 đối với các khu còn lại (trừ các dự án không thuộc diện bắt buộc phải lập quy hoạch tỷ lệ 1/500), Chủ đầu tư, cơ quan, tổ chức lập quy hoạch phải lập hồ sơ theo quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 13 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP gửi đến cơ quan Cảnh sát PCCC&CNCH cấp tỉnh nơi xây dựng công trình để được xem xét, cho ý kiến về PCCC. Hiện nay, có rất nhiều chủ đầu tư không thực hiện nghiêm những quy định này dẫn đến những vướng mắc về sau liên quan đến thẩm duyệt hệ thống phòng cháy chữa cháy để cơ sở được phép đi vào hoạt động.

lập quy hoạch về phòng cháy chữa cháy

Sau khi đồ án quy hoạch xây dựng khu công nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt, tiến hành thiết kế công trình hạ tầng kỹ thuật có liên quan đến PCCC của khu để thực hiện thẩm duyệt thiết kế về PCCC, theo trình tự:

– Lập hồ sơ thiết kế cơ sở bảo đảm theo quy định tại điểm c, khoản 4, Điều 13 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP gửi cơ quan Cảnh sát PCCC&CNCH theo thẩm quyền để được góp ý về giải pháp PCCC (trừ các công trình có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng, không bao gồm tiền sử dụng đất); Với trách nhiệm và kinh nghiệm của mình cơ quan chức năng cần tham mưu và đưa ra những phương án tối ưu nhất vừa bảo đảm an toàn đúng quy định vừa bảo đảm hiệu quả kinh tế nhất cho chủ đầu tư/ doanh nghiệp.

– Chủ đầu tư khu công nghiệp cần lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công bảo đảm theo quy định tại điểm d, khoản 4, Điều 13 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP gửi cơ quan Cảnh sát PCCC&CNCH đã thực hiện góp ý trước đó để thẩm duyệt và cấp giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về PCCC trước khi thi công;

thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy khu công nghiệp

– Thẩm quyền góp ý cơ sở và cấp giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về PCCC thuộc về Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thực hiện đối với dự án, công trình xây dựng trên địa bàn từ 02 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên hoặc dự án, công trình không phân biệt nguồn vốn đầu tư đáp ứng tiêu chí phân loại dự án, công trình quan trọng quốc gia, dự án, công trình nhóm A theo quy định của pháp luật về đầu tư công (trừ các dự án, công trình đầu tư xây dựng sử dụng ngân sách nhà nước do cấp tỉnh là chủ đầu tư),

cụ thể: công trình hạ tầng kỹ thuật có liên quan đến PCCC của Khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao không phân biệt tổng mức đầu tư; khu du lịch có tổng mức đầu tư từ 800 tỷ đồng trở lên; Khu đô thị tổng mức đầu từ 1000 tỷ đồng trở lên; Khu kinh tế, cụm công nghiệp, khu nghiên cứu, đào tạo, khu thể dục thể thao tổng mức đầu tư từ 1500 tỷ trở lên; các dự án, công trình còn lại do Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an cấp tỉnh nơi công trình xây dựng thực hiện.

Quy chuẩn thiết kế hệ thống pccc

3.1. Một số quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng hiện nay là

tiêu chuẩn về phòng cháy chữa cháy khu công nghiệp

– Về quy mô, kiến trúc, các hệ thống kỹ thuật có liên quan đến PCCC của công trình thực hiện theo QCVN 06:2021/BXD, QCVN 01:2021/BXD, TCVN 6379:1998 và tham khảo QCVN 03:2012/BXD; QCVN 07-01:2016/BXD phần 1, 4, 5 và phần 8, TCVN 2622:1995, TCXDVN 33:2006….

– Về trang bị phương tiện chữa cháy cơ giới, hệ thống PCCC thực hiện theo TCVN 3890:2009.

3.2. Những quy định về đường giao thông cho xe chữa cháy

Khi bố trí mạng lưới đường giao thông nội bộ trong các khu, ngoài việc bảo đảm yêu cầu kỹ thuật của đường, thẩm mỹ và tính kinh tế còn phải đáp ứng các yêu cầu về PCCC như:

– Bảo đảm tiếp cận đến từng lô đất của công trình; chiều rộng thông thủy của mặt đường không nhỏ hơn 3,5 m, chiều cao thông thủy để các phương tiện chữa cháy đi qua không nhỏ hơn 4,5 m, nền đường được gia cố bằng các vật liệu bảo đảm chịu được tải trọng của xe chữa cháy và thoát nước bề mặt;   

– Đối với trường hợp bố trí các hồ ao để cho xe chữa cháy hút nước phải có lối tiếp cận và có bãi đỗ xe kích thước không nhỏ hơn 12 m x 12 m với bề mặt bảo đảm tải trọng cho xe chữa cháy.

Xây dựng hệ thống cấp nước chữa cháy

hệ thống nước phòng cháy chữa cháy

a) Xác định lưu lượng và số đám cháy tính toán đồng thời

– Đối với khu dân cư (KDC), khu đô thị (KĐT) tính toán số đám cháy đồng thời theo quy mô dân số đã được phê duyệt tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh, thành phố cho công trình hoặc các văn bản khác có liên quan và xác định lưu lượng nước chữa cháy ngoài nhà theo quy định tại Bảng 7 của QCVN 06:2021/BXD;

– Đối với KCN và các khu chức năng khác tính toán số đám cháy đồng thời theo diện tích của công trình lớn nhất và xác định lưu lượng nước chữa cháy ngoài nhà lấy theo lưu lượng của công trình bên trong khu cần lưu lượng lớn nhất, cụ thể: Các công trình công nghiệp lấy theo Bảng 9 và Bảng 10 của 06:2021/BXD, các loại hình công trình khác lấy theo Bảng 8 của 06:2021/BXD (đối với các nhà được ngăn chia bằng tường ngăn cháy thì lưu lượng nước cho chữa cháy ngoài nhà lấy theo phần nhà, nơi có yêu cầu lưu lượng lớn nhất).

Khi trong một khu chức năng có cả 2 loại hình công trình nêu trên thì lưu lượng của khu lấy theo lưu lượng của công trình lớn nhất. Trường hợp chưa xác định được lưu lượng của công trình lớn nhất (do chưa xác định được quy mô công trình lớn nhất trong khu) thì lựa chọn lưu lượng lớn nhất tại Bảng 10 của QCVN 06:2021/BXD (đối với các khu bên trong có quy hoạch bố trí công trình công nghiệp) hoặc Bảng 8 (đối với các khu bên trong không quy hoạch bố trí công trình công nghiệp). Khi kết hợp đường ống cấp nước chữa cháy của KDC và cơ sở công nghiệp nằm ngoài KDC thì số đám cháy tính toán đồng thời theo quy định tại Điều 5.1.3.2 của QCVN 06:2021/BXD.

đường ống cứu hỏa phòng cháy chữa cháy
Bảo hiểm phòng cháy chữa cháy

b) Nguồn nước cấp cho hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà

– Tùy theo vị trí địa lý, hiện trạng hạ tầng kỹ thuật cấp nước tại địa phương nơi đầu tư xây dựng và điều kiện kinh tế mà lựa chọn phương án thiết kế nguồn cấp nước đến hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà cho phù hợp;

Nguồn nước phòng cháy chữa cháy

– Trường hợp không trang bị trạm bơm cấp nước chứa cháy riêng (hệ thống cấp nước ngoài nhà của khu đấu nối trực tiếp vào mạng lưới cấp nước từ nhà máy nước của địa phương): chủ đầu tư, tư vấn thiết kế cần phối hợp với đơn vị cấp nước kiểm tra thực tế và xem xét các văn bản, tài liệu có liên quan để bảo đảm lưu lượng cấp đến tại điểm đấu nối phải đáp ứng đồng thời cho cả lưu lượng nước chữa cháy ngoài nhà, nước sinh hoạt và sản xuất của khu; cột áp tại điểm bất lợi nhất trên mạng đường ống cấp nước chữa cháy trong khu phải không nhỏ hơn 10 m.c.n;

– Trường hợp trang bị trạm bơm cấp nước chữa cháy riêng:

+ Bơm bảo đảm số lượng, bơm dự phòng phải có thông số kỹ thuật bằng bơm chính; máy bơm chữa cháy chính được nối với hai nguồn điện cấp độc lập (01 nguồn điện lưới và 01 nguồn điện dự phòng). Cho phép máy bơm chữa cháy chính chỉ đấu nối với một nguồn điện nếu máy bơm dự phòng là máy bơm động cơ diesel; Bảo đảm thực hiện đúng để khi có cháy nổ xảy ra thường bị cúp điện các máy bơm khác không sử dụng động cơ điện vẫn hoạt động để cung cấp nước chữa cháy.

+ Bể chứa nước dự trữ chữa cháy phải được tính toán bảo đảm chứa đủ lượng nước chữa cháy cần thiết. Trường hợp sử dụng bể chứa nước dự trữ chữa cháy kết hợp với sinh hoạt, sản xuất thì thể tích bể phải tính toán theo nguyên tắc cộng dồn bảo đảm cung cấp đủ nước cho PCCC và sinh hoạt, sản xuất trong mọi thời điểm.

quy định về bể chứa nước phòng cháy chữa cháy

Thời gian chữa cháy tính tối thiểu là 03 giờ, thời gian lớn nhất để phục hồi nước chữa cháy không lớn hơn 24 giờ đối với KDC và cơ sở công nghiệp có khu vực thuộc hạng nguy hiểm cháy nổ A, B, C; không lớn hơn 36 giờ đối với cơ sở công nghiệp có khu vực thuộc hạng D, E; không lớn hơn 72 giờ đối với các KDC và cơ sở nông nghiệp (ngoại trừ các trường hợp quy định tại Điều 5.1.3.3 và Điều 5.1.3.4 QCVN 06:2021/BXD);

c) Đường ống cấp nước chữa cháy

– Đường ống cấp nước chữa cháy được phép sử dụng chung với đường ống cấp nước phục vụ sinh hoạt, sản xuất;

– Hệ thống đường ống nước chữa cháy thường có áp suất thấp, chỉ duy trì áp suất cao khi phù hợp với luận chứng. Đối với đường ống áp suất cao, các máy bơm chữa cháy phải được trang bị phương tiện bảo đảm hoạt động không trễ hơn 5 phút sau khi có tín hiệu báo cháy. Áp suất tự do tối thiểu trong đường ống nước chữa cháy áp suất thấp (nằm trên mặt đất) khi chữa cháy phải không nhỏ hơn 10 m.c.n.

Áp suất tự do tối thiểu trong mạng đường ống chữa cháy áp suất cao phải bảo đảm độ cao tia nước đặc không khỏ hơn 20 m khi lưu lượng yêu cầu chữa cháy tối đa và lăng chữa cháy ở điểm cao nhất của tòa nhà. Áp suất tự do trong mạng đường ống kết hợp không khỏ hơn 10 m và không lớn hơn 60 m;

– Đường ống cấp nước chữa cháy phải được duy trì áp theo quy định, nếu áp lực nước thường xuyên không đủ cung cấp nước cho các trụ cấp nước chữa cháy thì phải có bộ phận điều khiển máy bơm từ xa bố trí ngay ở trụ cấp nước chữa cháy theo quy định; Không sử dụng, đầu tư loại ống rẻ tiền không đảm bảo chất lượng theo quy định.

mạch vòng trong phòng cháy chữa cháy

– Mạng đường ống dẫn nước chữa cháy phải là mạch vòng. Cho phép làm đường ống cụt với các đoạn cấp nước chữa cháy có chiều dài đường ống không lớn hơn 200 m mà không phụ thuộc vào lưu lượng nước chữa cháy yêu cầu;

– Phải bố trí 02 đường ống cấp trở lên nối với mạng vòng trục chính của hệ thống.

d) Bố trí trụ nước chữa cháy

– Trụ nước chữa cháy gồm hai loại là trụ nổi và trụ ngầm. Trụ cần bố trí dọc đường xe chạy và cách nhau không vượt quá 150 m. Đối với trụ nổi lắp đặt trên vỉa hè, cạnh đường giao thông phải bảo đảm khoảng cách tối thiểu giữa trụ nước và tường các ngôi nhà không dưới 5m và cách mép vỉa hè không quá 2,5m, họng lớn của trụ phải quay ra phía lòng đường, khoảng cách từ mặt đất đến đỉnh trụ nước là 700mm.

Trong trường hợp đặc biệt không thể lắp trụ trên vỉa hè, cho phép lắp đặt trụ ngầm (đặt trong hố trụ) dưới lòng đường nhưng phải bảo đảm hố trụ cách xa các công trình ngầm tối thiểu 0,5m, nắp đậy của hố trụ phải chịu được tải trọng của xe cộ trên 20 tấn. Yêu cầu kỹ thuật của trụ thực hiện theo TCVN 6379:1998.

3.4. Giải pháp cứu nạn và hỗ trợ cứu nạn khu công nghiệp:

– Giải pháp cứu nạn và hỗ trợ cứu nạn bao gồm việc trang bị phương tiện chữa cháy cơ giới, bố trí điều kiện, cơ sở vật chất phục vụ thành lập Đội PCCC chuyên ngành và bố trí địa điểm cho đội Cảnh sát PCCC;

– Trang bị phương tiện chữa cháy cơ giới: Khu công nghiệp có tổng diện tích lớn hơn 300 ha phải trang bị 03 xe chữa cháy; tổng diện tích lớn hơn 150 ha đến 300 ha phải trang bị 02 xe chữa cháy; tổng diện tích từ 50 ha đến 150 ha phải trang bị 01 xe chữa cháy; tổng diện tích nhỏ hơn 50 ha phải trang bị 01 máy bơm chữa cháy di động theo quy định tại Bảng 6 TCVN 3890:2009. Đồng thời phải bố trí nhà có mái che để bảo quản các phương tiện này;

xe phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy
Bảo hiểm phòng cháy chữa cháy

– Thành lập Đội PCCC chuyên ngành của khu công nghiệp: Các KCN, khu chế xuất, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp có diện tích từ 50 ha trở lên phải thành lập Đội PCCC chuyên ngành và bố trí các điều kiện, cơ sở vật chất phục vụ lực lượng này (Điều 13 Thông tư 149/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ Công an);

– Đối với khu đô thị, kiểm tra xem xét khoảng cách từ khu đến trụ sở đội Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy bảo đảm nằm trong trong bán kính phục vụ tối đa 3 km đối với khu vực trung tâm đô thị và 5 km đối với các khu vực khác theo quy định tại QCVN 01:2021/BXD, khi chưa bảo đảm cần nghiên cứu bố trí khu đất cho trụ sở đội Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy.

Thực hiện thủ tục thẩm duyệt thiết kế về PCCC

– Sau khi chuẩn bị hồ sơ bảo đảm theo quy định tại khoản 4, Điều 13 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP, tùy theo tình hình thực tế tại mỗi đơn vị, địa phương, chủ đầu tư nộp hồ sơ cho cơ quan Cảnh sát PCCC&CNCH theo phân cấp (quy định tại Khoản 12 Điều 13 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP) bằng một trong các hình thức sau:

(1)Trực tiếp tại Bộ phận Một cửa của cơ quan có thẩm quyền;

(2)Trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công của cấp có thẩm quyền;

(3)Thông qua dịch vụ bưu chính công ích, qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc qua ủy quyền theo quy định của pháp luật. Quá trình nộp hồ sơ cần lưu ý các văn bản, giấy tờ trong hồ sơ là bản chính hoặc bản sao có công chứng, chứng thực hoặc bản sao (bản chụp) kèm theo bản chính để cán bộ tiếp nhận hồ sơ đối chiếu. Bản vẽ và thuyết minh thiết kế phải có xác nhận của chủ đầu tư.

Bảo hiểm phòng cháy chữa cháy
Bảo hiểm phòng cháy chữa cháy

Hồ sơ nếu bằng tiếng nước ngoài thì có bản dịch ra tiếng Việt và chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm về nội dung của bản dịch đó, đồng thời khi nộp hồ sơ cần bổ sung tài liệu chứng minh năng lực của đơn vị tư vấn thiết kế về PCCC như: giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ về PCCC, chứng chỉ hành nghề tư vấn thiết kế đối với chủ trì thiết kế;

– Nhận kết quả và nộp phí thẩm duyệt thiết kế về PCCC theo quy định tại Thông tư số 258/2016/TT-BTC và số 47/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính.

III. Tổ chức thi công, nghiệm thu về PCCC cho khu công nghiệp

Triển khai thi công liên quan PCCC

– Chỉ được tiến hành thi công hạ tầng kỹ thuật có liên quan đến PCCC của các khu sau khi đã được cơ quan Cảnh sát PCCC&CNCH cấp giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về PCCC;

– Đối với hạng mục thi công hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà cần lựa chọn nhà thầu thi công và nhà thầu tư vấn giám sát về PCCC có đủ năng lực (đã được cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ về PCCC);

– Tổ chức thi công, kiểm tra, giám sát thi công theo đúng thiết kế về PCCC đã được thẩm duyệt. Trường hợp trong quá trình thi công nếu có sự thay đổi, điều chỉnh về thiết kế và thiết bị phòng cháy và chữa cháy ảnh hưởng đến một trong các nội dung quy định tại điểm b hoặc điểm c khoản 5 Điều 13 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP thì lập thiết kế bổ sung bảo đảm theo quy định của quy chuẩn, tiêu chuẩn phòng cháy và chữa cháy và phải được thẩm duyệt các nội dung thay đổi, điều chỉnh trước khi thi công;

Bảo hiểm phòng cháy chữa cháy
Bảo hiểm phòng cháy chữa cháy

Bảo đảm an toàn về PCCC đối với công trình trong suốt quá trình thi công đến khi nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng. Cơ quan Cảnh sát PCCC&CNCH địa phương nơi có công trình xây dựng sẽ tổ chức kiểm tra an toàn PCCC trong quá trình thi công định kỳ một năm một lần hoặc đột xuất theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP;

Khi mua sắm, đấu thầu và lắp các phương tiện, trang thiết bị PCCC (được quy định tại Phụ lục VII Nghị định số 136/2020/NĐ-CP như: xe chữa cháy, máy bơm chữa cháy, trụ cấp nước chữa cháy…) vào công trình, chủ đầu tư cần yêu cầu đơn vị cung cấp, nhà thầu thi công thực hiện kiểm định và cung cấp giấy chứng nhận kiểm định về PCCC, đồng thời kiểm tra việc dán tem kiểm định của một số thiết bị PCCC theo quy định.

Nghiệm thu về PCCC

Trước khi đưa phần hạ tầng kỹ thuật có liên quan đến PCCC của các khu vào sử dụng (hoặc trước khi đưa các hạng mục công trình dân dụng, công nghiệp khác nằm trong khu vào sử dụng), chủ đầu tư, đơn vị quản lý, vận hành phải lập hồ sơ nghiệm thu về PCCC bảo đảm theo quy định tại khoản 2 Điều 15 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP gửi đến cơ quan Cảnh sát PCCC&CNCH thực hiện thẩm duyệt trước đó để kiểm tra kết quả nghiệm thu và cấp văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về PCCC.

Trường hợp chủ đầu tư vi phạm sẽ bị cơ quan quản lý nhà nước về PCCC xử phạt vi phạm hành chính với số tiền đến 100 triệu đồng theo quy định tại Điều 36 Nghị định số 167/2013/NĐ-CP.

Bảo hiểm phòng cháy chữa cháy
Bảo hiểm phòng cháy chữa cháy

Bảo đảm an toàn PCCC khi đưa các khu vào vận hành, sử dụng

Sau khi được cơ quan Cảnh sát PCCC&CNCH cấp văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về PCCC, chủ đầu tư, đơn vị quản lý, vận hành cần lưu ý thực hiện một số nội dung sau:

Tập hợp, lưu trữ hồ sơ thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về PCCC đối với phần hạ tầng kỹ thuật có liên quan đến PCCC của khu; xuất trình khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Các KCN, khu chế xuất, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp có diện tích từ 50 ha phải thành lập và tổ chức duy trì Đội PCCC chuyên ngành bảo đảm số lượng người theo quy định, đồng thời bố trí các điều kiện, cơ sở vật chất phục vụ lực lượng này (định mức trang bị phương tiện PCCC và CNCH cho Đội PCCC chuyên ngành căn cứ Phụ lục II và Phụ lục III của Thông tư 150/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020).

Đối với các khu công nghiệp có trang bị xe chữa cháy phải bảo đảm xe được để trong nhà có mái che (nhà xe), luôn nạp đủ nhiên liệu, chất chữa cháy, trang bị phương tiện, dụng cụ kèm theo và thực hiện quy định về quản lý, bảo quản, bảo dưỡng theo quy định tại Thông tư số 17/2021/TT-BCA ngày 05/02/2021 của Bộ Công an;

Đường giao thông nội bộ trong các khu không bố trí barie, vật cản, các kết cấu chặn phía trên ảnh hưởng đến khả năng hoạt động, tiếp cận của lực lượng, phương tiện PCCC;

đường nội bộ phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy

Định kỳ kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà theo quy định tại Điều 8.3 TCVN 3890:2009, Thông tư số 17/2021/TT-BCA ngày 05/02/2021 của Bộ Công an, trong đó lưu ý:

Mỗi tuần 1 lần tiến hành vận hành máy bơm chữa cháy chính và dự phòng; kiểm tra lượng nước dự trữ chữa cháy trong bể (phải thường xuyên duy trì mực nước cho PCCC, không sử dụng nguồn nước dự trữ cho chữa cháy để sản xuất và sinh hoạt);

Ít nhất 6 tháng một lần kiểm tra độ kín tại các điểm đấu nối, trụ cấp nước chữa cháy, khả năng đóng mở các van…; định kỳ 1 năm một lần tiến hành bảo dưỡng kỹ thuật bảo đảm hệ thống luôn duy trì lưu lượng và cột áp theo thiết kế được duyệt.

Định kỳ một năm một lần hoặc đột xuất, cơ quan quản lý nhà nước về PCCC sẽ tiến hành kiểm tra an toàn về PCCC đối với phần hạ tầng của khu theo quy định tại Điều 16 Nghị định 136/2020/NĐ-CP./.

Bảo hiểm Petrolimex- Bảo hiểm PJICO nhận bảo hiểm phòng cháy chữa cháy tại các tỉnh thành phố như sau:

An Giang  ,Bà rịa – Vũng tàu  ,Bắc Giang ,Bắc Kạn ,Bạc Liêu ,Bắc Ninh ,Bến Tre ,Bình Định ,Bình Dương ,Bình Phước ,Bình Thuận ,Cà Mau ,Cần Thơ ,Cao Bằng  ,Đà Nẵng ,Đắk Lắk ,Đắk Nông ,Điện Biên ,Đồng Nai ,Đồng Tháp ,Gia Lai ,Hà Giang ,Hà Nam ,Hà Nội  ,Hà Tĩnh ,Hải Dương ,Hải Phòng ,Hậu Giang ,Hòa Bình ,Hưng Yên ,Khánh Hòa ,Kiên Giang ,Kon Tum ,Lai Châu ,Lâm Đồng ,Lạng Sơn ,Lào Cai ,Long An ,Nam Định ,Nghệ An ,Ninh Bình ,Ninh Thuận ,Phú Thọ ,Phú Yên ,Quảng Bình ,Quảng Nam ,Quảng Ngãi ,Quảng Ninh ,Quảng Trị ,Sóc Trăng ,Sơn La ,Tây Ninh ,Thái Bình ,Thái Nguyên ,Thanh Hóa ,Thừa Thiên Huế ,Tiền Giang ,Thành phố Hồ Chí Minh ,Trà Vinh ,Tuyên Quang ,Vĩnh Long ,Vĩnh Phúc ,Yên Bái ,Thừa Thiên Huế,Tiền Giang,Thành phố Hồ Chí Minh,Trà Vinh,Tuyên Quang,Vĩnh Long,Vĩnh Phúc,Yên Bái.

Phạt hơn 3.500 cơ sở vi phạm phòng cháy chữa cháy

2:16:18 PM 11/17/2022

Trong một tháng, Công an thành phố Hà Nội đã xử phạt hơn 3.500 cơ sở vi phạm an toàn về phòng cháy chữa cháy, với số tiền gần 29 tỉ đồng.

Công an thành phố Hà Nội vừa tổ chức hội nghị sơ kết 1 tháng thực hiện tổng rà soát, kiểm tra an toàn về phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn trên địa bàn.

Theo Công an thành phố Hà Nội, sau một tháng (tính từ ngày 15-10 đến ngày 12-11) triển khai thực hiện tổng rà soát, kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo chỉ đạo của Bộ Công an và UBND thành phố Hà Nội, tổng số cơ sở thuộc diện quản lý trên địa bàn thủ đô là 132.178 cơ sở (tăng 3.568 cơ sở so với thời điểm ngày 15-10).

Cũng trong khoảng thời gian này, lực lượng công an đã kiểm tra 65.887/132.178 cơ sở. Qua đó phát hiện và ban hành 3.522 quyết định xử phạt với 4.431 hành vi vi phạm, phạt tiền gần 29 tỉ đồng.

mua-bao-hiem-phong-chay-chua-chay-2023
mua-bao-hiem-phong-chay-chua-chay-2023

Ngoài ra, công an các cấp đã tham mưu chính quyền địa phương ban hành 18.520 văn bản kiến nghị, tạm đình chỉ hoạt động 643 cơ sở và đình chỉ hoạt động 339 cơ sở.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Hồng Sơn, phó chủ tịch thường trực UBND thành phố Hà Nội, ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao Đảng ủy, Ban giám đốc Công an thành phố đã rất quyết liệt trong công tác tham mưu cho thành phố… trong thực hiện đợt tổng rà soát, kiểm tra phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Ông Sơn yêu cầu UBND cấp huyện, xã và lực lượng công an cần tiếp tục triển khai quyết liệt, thực hiện nghiêm túc các kế hoạch của Bộ Công an và UBND thành phố.

Tổ chức giám sát chặt việc chấp hành các quyết định tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động của các cơ sở không đảm bảo điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Đại tá Dương Đức Hải – phó giám đốc Công an thành phố Hà Nội – yêu cầu các đơn vị thực hiện đúng theo chỉ đạo của Bộ Công an, theo tinh thần cuốn chiếu, rà soát đến đâu kiểm tra, xử lý và báo cáo kết quả đến đó.

Khi phát hiện cơ sở mới phải lập danh sách, bổ sung ngay chỉ tiêu vào tuần kế tiếp để triển khai thực hiện, xử lý nghiêm đối với 100% hành vi vi phạm về phòng cháy chữa cháy.

Cùng với đó, tăng cường công tác tuyên truyền trong đợt tổng rà soát, kiểm tra để tạo sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị, người dân và doanh nghiệp… – đại tá Hải nhấn mạnh. Nguồn tuoitre

Tình hình cháy nổ năm 2023 và công tác kiểm tra

12:05:15 PM 02/16/2023

Quảng Nam: Sau tiếng nổ lớn, xe tải và xe container bốc cháy trong cây xăngSau tiếng nổ lớn, xe tải và xe container đang đậu trong cây xăng Tuyết Mai ở tỉnh Quảng Nam bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Sáng 16.2, Công an H.Duy Xuyên (Quảng Nam) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy xe tải và xe container đang dừng đậu tại cây xăng Tuyết Mai.

gia-bao-hiem-phong-chay-chua-chay-2023
gia-bao-hiem-phong-chay-chua-chay-2023

Thông tin ban đầu, vào lúc 20 giờ 30 phút tối 15.2, xe tải BS 92C-048.91 do ông Nguyễn Quang Bảo (33 tuổi, ở xã Quế Xuân 2, H.Quế Sơn, Quảng Nam) điều khiển, đến trước cây xăng Tuyết Mai (ở TT.Nam Phước, H.Duy Xuyên) dừng đậu

Trên xe tải lúc này chở hàng tạp hóa. Cạnh xe tải có xe container BS 43H-025.09 kéo theo rơ moóc BS 43R-036.33 do tài xế Nguyễn Thế Truyền (34 tuổi, ở xã Quế Xuân 1, H.Quế Sơn) điều khiển, dừng đậu trước đó từ khoảng 14 giờ cùng ngày.

Tư vấn bảo hiểm phòng cháy chữa cháy: 0932.377.138

Đến khoảng 3 giờ sáng nay 16.2, sau tiếng nổ lớn, xe tải BS 92C-048.91 bất ngờ bốc cháy dữ dội, ngọn lửa nhanh chóng lan qua xe container. Hậu quả, xe tải cháy rụi hoàn toàn, xe container hư hỏng nặng.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Quảng Nam huy động nhiều phương tiện cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, phối hợp với Công an H.Duy Xuyên tham gia dập lửa.

Đến khoảng 5 giờ sáng, đám lửa cơ bản được dập tắt. Rất may vụ cháy được khống chế kịp thời nên không cháy lan vào cây xăng Tuyết Mai. Vụ cháy không gây thiệt hại về người.

gia-bao-hiem-phong-chay-chua-chay-2023
gia-bao-hiem-phong-chay-chua-chay-2023

Anh Lê Trung Sơn (30 tuổi, ở xã Duy Phước, H.Duy Xuyên, nhân viên cây xăng) cho biết khi đang trực thì nghe tiếng nổ lớn phía trước cây xăng. Anh chạy ra, phát hiện đầu xe tải 92C-048.91 bốc cháy, khói nghi ngút nên gọi điện báo chính quyền địa phương và lực lượng chức năng.

Tăng cường phòng, chống cháy, nổ trong mùa khô

Hiện nay, các tỉnh, thành phía Nam nói chung và tỉnh Bình Dương nói riêng đang vào mùa khô, nắng nóng. Để phòng ngừa các vụ cháy, nổ cũng như hạn chế tối đa thiệt hại về người, tài sản do cháy, nổ, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy (PCCC) tỉnh Bình Dương đã chủ động tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC trong mùa khô, góp phần bảo đảm trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tư vấn bảo hiểm phòng cháy chữa cháy: 0932.377.138

Là địa bàn phát triển có nhiều khu, cụm công nghiệp, để chủ động PCCC trong mùa khô, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Bình Dương đã tham mưu Ban Giám đốc Công an tỉnh đề xuất UBND tỉnh và phối hợp với Công an các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến giáo dục pháp luật.

gia-bao-hiem-phong-chay-chua-chay-2023
gia-bao-hiem-phong-chay-chua-chay-2023

Kiến thức PCCC cho cán bộ, công nhân viên, các hộ kinh doanh và người dân nắm vững các biện pháp PCCC cơ bản, kỹ năng thoát nạn khi xảy ra sự cố cháy, nổ để cảnh báo, nâng cao ý thức của cán bộ và nhân dân trong công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ.

Theo Đại úy Phạm Ngọc Thanh – Đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP. Thủ Dầu Một, trong thời điểm mùa khô, nguy cơ xảy ra cháy rất cao, nguyên nhân do nhu cầu về sử dụng điện của người dân trong sinh hoạt, các doanh nghiệp sản xuất tăng cao dẫn đến tăng nguy cơ cháy… Do đó, Công an TP. Thủ Dầu Một đã tăng cường kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở bảo đảm an toàn PCCC.

Công ty TNHH White Feathers International (Khu công nghiệp Mỹ Phước 2, thị xã Bến Cát) có 100% vốn nước ngoài, chuyên sản xuất mặt hàng bàn ghế da xuất khẩu, do đó công tác PCCC được lãnh đạo Công ty luôn quan tâm, chủ động trong công tác tự kiểm tra, tự phòng ngừa bảo đảm an toàn PCCC tại cơ sở.

Ông Lim Chiew Seng – Tổng Giám đốc Công ty TNHH White Feathers International cho biết, Công ty luôn duy trì đội PCCC cơ sở và tổ chức huấn luyện PCCC thường xuyên, kịp thời khắc phục những tồn tại, thiếu sót, bảo đảm an toàn PCCC trong quá trình hoạt động.

Tư vấn bảo hiểm phòng cháy chữa cháy: 0932.377.138

Bên cạnh đó, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ cũng đã tăng cường công tác tập huấn, huấn luyện nghiệp vụ cho lực lượng PCCC cơ sở; tổ chức thực tập các phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp, có huy động nhiều lực lượng tham gia, hướng dẫn cơ sở tổ chức thực tập thành thạo các tình huống giả định; bảo đảm lực lượng phương tiện thường trực sẵn sàng chiến đấu, nhanh chóng xử lý kịp thời các tình huống cháy, nổ, sự cố, tai nạn xảy ra.

Ngoài ra, lực lượng PCCC toàn tỉnh đã tổ chức các đoàn kiểm tra an toàn PCCC tại các địa bàn trọng điểm và các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao dễ phát sinh cháy, nổ lớn như: Nơi tập trung đông người, vũ trường, karaoke, chung cư, nhà cao tầng, chợ, trung tâm thương mại, các cơ sở trong và ngoài các khu, cụm công nghiệp…

Xử lý thành công đám cháy ở trường Tiểu học Yên Hoà

Sau khi đám cháy được dập tắt, các em học sinh được các giáo viên hướng dẫn đưa trở lại trường học.

Vào khoảng 12h, ngày 15.2, trường Tiểu học Yên Hoà (Cầu Giấy, Hà Nội) đã xảy ra sự cố cháy nổ. Đám cháy xuất phát từ tầng hầm để xe và lan rộng.

gia-bao-hiem-phong-chay-chua-chay-2023
gia-bao-hiem-phong-chay-chua-chay-2023

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động, vụ cháy xảy ra vào giữa giờ trưa, thời điểm các em học sinh đang ngủ trưa. Khi phát hiện cháy, có nhiều tiếng hét, học sinh chạy ra khỏi các phòng.

Tư vấn bảo hiểm phòng cháy chữa cháy: 0932.377.138

Hiện đám cháy đã kịp thời được dập tắt, nguyên nhân đám cháy đang được lực lượng chức năng làm rõ.

Những dãy trọ cấp 4 san sát nhau; những phòng trọ được xây dựng với diện tích nhỏ, chứa nhiều đồ dùng sinh hoạt dễ cháy… nên nguy cơ cháy, nổ luôn rình rập. Chính vì thế, các chủ nhà trọ, người thuê trọ và chính quyền nhiều địa phương đã tích cực quan tâm đến công tác phòng chống cháy, nổ.

hị Nguyễn Thị Huyền, đang thuê trọ tại phường Bách Quang (TP. Sông Công), cho hay: Phòng trọ của tôi chỉ rộng hơn 14m2, lại chứa nhiều đồ dùng như bếp gas, quần áo, một số thiết bị điện.

Đề phòng nguy cơ cháy, nổ tôi không để hàng hóa, vật dụng dễ cháy ở gần với nơi đun nấu; không thờ cúng, dự trữ xăng, dầu trong phòng; trước khi đi ra khỏi phòng, tôi đều kiểm tra nơi đun nấu và tắt các thiết bị điện không cần thiết.

Còn anh Phạm Cao Nguyên, đang thuê trọ tại xã Điềm Thụy (Phú Bình), cho biết: Dãy trọ chỗ tôi ở có 20 phòng, mọi người đa phần để xe máy ở ngay trước cửa phòng. Vì thế, mỗi khi bạn bè, đồng nghiệp đến phòng tôi chơi mà có hút thuốc lá tôi thường bảo các bạn ra xa khu trọ để hút nhằm tránh nguy cơ gây cháy.

Không chỉ có người thuê trọ mà các chủ nhà trọ cũng đã chủ động quan tâm đến công tác phòng chống cháy, nổ. Gia đình anh Nguyễn Văn Ngọc, TDP Hắng, phường Hồng Tiến (TP. Phổ Yên), hiện có 30 phòng trọ, mỗi phòng rộng trung bình 17m2, anh cho người lao động thuê với giá từ 500-900 nghìn đồng/phòng/tháng.

Tư vấn bảo hiểm phòng cháy chữa cháy: 0932.377.138

Từ khi xây dựng đến nay, anh Ngọc đặc biệt quan tâm đến vấn đề phòng cháy. Anh nói: Đối với hệ thống điện, tôi đều lắp các thiết bị bảo vệ như cầu chì, rơ le, attomat và thường xuyên kiểm tra, thay thế đường dây dẫn điện đã cũ, hỏng. Đầu năm 2022, tôi trang bị 6 bình chữa cháy và lắp đặt tiêu lệnh, nội quy phòng cháy, chữa cháy tại các dãy trọ.

TDP Hắng hiện có 300 hộ dân với 1.200 nhân khẩu. Do TDP nằm giữa 2 Khu công nghiệp Điềm Thụy và Yên Bình nên người lao động đến đây thuê trọ khá đông. Hiện, TDP có 200 hộ, trên 1.000 phòng trọ cho thuê, số lao động tạm trú thường xuyên dao động khoảng 2.000 người.

Chống cháy nổ, nhìn thực trạng để bốc thuốc

12:50:32 PM Ngày 18/09/2023

Sau vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội làm 56 người chết, nhiều tỉnh thành chỉ đạo rà soát và tăng cường kiểm tra phòng cháy chữa cháy các chung cư, nhà trọ. Nhưng cần phải từ thực tế để chấn chỉnh, chuẩn hóa lại quy định.

KTS Huỳnh Xuân Thụ, phó chánh văn phòng Sở Quy hoạch – Kiến trúc TP.HCM, chia sẻ như trên và cho rằng việc rà soát, kiểm tra các điều kiện phòng cháy chữa cháy ở chung cư, phòng trọ, khu dân cư rất cần thiết, phải làm thường xuyên và cần xem thực tế để trang thiết bị và kỹ năng phòng chống cháy nổ cho phù hợp.

mua-bao-hiem-phong-chay-chua-chay-o-dau
mua-bao-hiem-phong-chay-chua-chay-o-dau

Chuẩn hóa kỹ năng, hỗ trợ thêm kỹ thuật

Ông nói không nên đặt nặng việc xử phạt, cấm đoán loại hình chung cư mini, nhà trọ?

Chung cư mini, nhà trọ xây dựng ngay từ đầu hoặc được chuyển công năng từ nhà ở riêng lẻ sang cho thuê trọ là thực tế phổ biến cần thừa nhận ở các đô thị lớn như Hà Nội, TP.HCM.

Các loại nhà ở này đã đáp ứng nhu cầu rất lớn nhà ở của người lao động, nhất là người có thu nhập trung bình, người nghèo; giúp giải quyết lượng lớn nhu cầu nhà ở mà nhà ở xã hội, nhà giá rẻ chưa đủ sức cung cấp.

Chưa kể, việc kinh doanh này còn góp phần gia tăng hiệu quả sử dụng đất đô thị, không gây lãng phí nhà đất và tạo nguồn thu nhập thêm cho người dân đô thị.

Trước khi phê phán, phải nhìn nhận các ưu điểm, đóng góp, nhất là khi Nhà nước chưa có đủ điều kiện để chăm lo nhà ở cho người dân đầy đủ.

Nhưng trước đó đã có những cảnh báo về nguy cơ hỏa hoạn ở những chung cư mini, nhà trọ, khu dân cư?

Thực trạng này như một hạn chế lớn trong rất nhiều tồn tại của việc phát triển đô thị vừa qua. Do điều kiện lịch sử phát triển để lại, chính quyền chưa có điều kiện đầu tư, chỉnh trang lại các mảng đô thị cho chỉn chu, bài bản nên phát sinh nhiều vấn đề.

Bất cập ở nhiều góc độ, từ việc quy hoạch không gian, hạ tầng giao thông đến việc quản lý xây dựng công trình, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn…

mua-bao-hiem-phong-chay-chua-chay-o-dau
mua-bao-hiem-phong-chay-chua-chay-o-dau

Các đô thị hiện hữu hiện nay khó đáp ứng được các điều kiện về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đô thị.

Việc xây dựng nhà ở, các loại nhà chung cư mini, nhà trọ không được lập dự án, không được thiết kế rõ ràng, không đáp ứng được các tiêu chuẩn về nhà ở.

Nhận diện, khoanh vùng những bất cập này để cơ quan quản lý có giải pháp trước mắt và lâu dài cải tạo, chấn chỉnh và chuẩn hóa nó.

Hỗ trợ lắp đặt các thiết bị phòng chống cháy

Những giải pháp trước mắt và lâu dài mà ông nói cụ thể là gì?

Cần khoanh vùng các mảng đô thị tự phát, quy hoạch để chỉnh trang thành những khu đô thị đáp ứng quy chuẩn, tiêu chuẩn hạ tầng.

Tăng cường đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, vận động người dân hiến đất mở rộng hẻm, đường. Không để việc phát triển tự phát lan rộng, những khu vực đất trống cần được phát triển bởi các đô thị hiện đại, bài bản. Nhưng đó là lâu dài.

Trước mắt, cơ quan chức trách cần tổng rà soát lại số lượng chung cư mini, nhà trọ các loại trên địa bàn. Từ đó phân ra các nhóm theo điều kiện phòng chống cháy nổ: đủ điều kiện, cần bổ sung điều kiện và không đủ điều kiện.

Ngoài nhóm đủ điều kiện, các nhà trọ thuộc hai nhóm còn lại phải buộc chủ nhà đầu tư, bổ sung thêm trang thiết bị.

Nhà nước thay vì xử phạt thì nên hỗ trợ nhanh về thủ tục, kể cả chính sách hỗ trợ tiền hay vốn vay ưu đãi để chủ nhà tạo lối thoát hiểm, lắp đặt hệ thống báo cháy, chữa cháy…

mua-bao-hiem-phong-chay-chua-chay-o-dau
mua-bao-hiem-phong-chay-chua-chay-o-dau

Cũng công trình đó, cơ quan chức năng sẽ hướng dẫn cách trổ cửa, mở thêm lối thoát nạn, lắp đặt các trang thiết bị. Cũng bảng quảng cáo trước nhà hay che chắn nhưng nay hướng dẫn người dân lắp đặt để có lối thoát khi cần.

Ngoài lắp đặt, bổ sung các trang thiết bị kỹ thuật, theo ông, còn giải pháp nào trước mắt hiệu quả nữa?

Kỹ năng thoát hiểm khi xảy ra cháy rất quan trọng. Kể cả khi công trình đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy, nếu không được trang bị các kiến thức, kỹ năng thoát nạn thì các sự cố thương tâm vẫn có thể xảy ra.

Bởi vậy, bên cạnh hỗ trợ về kỹ thuật, chính quyền cũng cần có những giải pháp tập huấn (cả trực tiếp lẫn gián tiếp), phát tài liệu, phát trên sóng truyền hình, phát thanh… cho người dân.

Những video hướng dẫn phòng chống cháy như của thiếu tá Đỗ Tấn Tài (Đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận 5, TP.HCM), với phong cách “tấu hài” đang lan truyền trên mạng xã hội là rất cần thiết. Hình thức, cách tuyên truyền mới lạ thu hút theo dõi của đông đảo người dân.

Chính người dân cũng phải có ý thức tìm hiểu kiến thức, kỹ năng về phòng chống cháy. Việc đầu tiên là phải quan sát ngay chỗ mình đang ở đã có đủ lối thoát hiểm, vòi nước, bình chữa cháy… hay chưa.

Nếu chưa, cần chủ động bổ sung hoặc báo cơ quan chức năng khi chủ trọ cố tình không đáp ứng. Ý thức của người dân cộng với việc hỗ trợ kỹ thuật và quản lý trách nhiệm của các cơ quan chức năng sẽ giúp ngăn chặn những thảm họa như vụ cháy ở Hà Nội.

mua-bao-hiem-phong-chay-chua-chay-o-dau
mua-bao-hiem-phong-chay-chua-chay-o-dau

Hong Kong: nhiều tòa nhà có tầng lánh nạn

Hong Kong (Trung Quốc) là một thành phố đông dân với các tòa nhà san sát nhau. Trung bình mỗi năm có khoảng 10.000 vụ cháy lớn nhỏ ở đặc khu này, khiến hơn 300 người thương vong.

Hong Kong nhấn mạnh phòng cháy bằng cách yêu cầu các tòa nhà đảm bảo cầu thang bộ thông thoáng, có thiết bị báo cháy, báo khói, vòi phun nước tự động. Các tòa nhà ở thương mại cao trên 40 tầng phải có một tầng lánh nạn để người dân có thể chạy lên trên hoặc xuống dưới khỏi tầng bị cháy và trú nạn tạm thời.

Lực lượng cứu hỏa ở Hong Kong được đào tạo chuyên nghiệp để phản ứng nhanh nhất với sự cố. Hong Kong cũng tập trung nâng cao nhận thức về phòng chống cháy tại nhà như không bỏ bếp đang nấu ăn đi chỗ khác cũng như cách phản ứng khi gặp sự cố cháy cho người dân.

Cụ thể, các tòa nhà và hộ gia đình cần có kế hoạch thoát hiểm khi có hỏa hoạn. Đảm bảo các lối thoát hiểm không bị cản trở và chỉ định một nơi tập trung với mọi người trong gia đình sau sự cố. Có phương án sắp xếp đặc biệt cho người bệnh, người già, người khuyết tật và trẻ em không thể tự mình thoát hiểm.

Người dân có trách nhiệm báo cáo mọi nguy cơ hỏa hoạn cho sở cứu hỏa trong trường hợp khẩn cấp qua số điện thoại đường dây nóng hoặc số tổng đài cứu hỏa.

Cuối cùng, cơ quan chức năng cần thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy thường xuyên với trách nhiệm cao nhất.

mua-bao-hiem-phong-chay-chua-chay-o-dau
mua-bao-hiem-phong-chay-chua-chay-o-dau

Tại Trung Quốc đã từng có mô hình hộp ngủ dành cho người làm việc công sở ở nhiều thành phố lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải, Thành Đô, Tứ Xuyên.

Tuy nhiên, sau khi cho phép dịch vụ này hoạt động, nhà chức trách đã rút lại giấy phép của các đơn vị không đảm bảo an toàn phòng cháy.

Tư vấn bảo hiểm phòng cháy chữa cháy liên hệ

CÔNG TY BẢO HIỂM PETROLIMEX SÀI GÒN

⭐️ Mua bảo hiểm phòng cháy chữa cháy ở đâu ?

Trả lời: Liên hệ văn phòng 61 chi nhánh PJICO gần nhất hoặc PJICO sài gòn 0932377138.

⭐️ Lưu ý gì về bảo hiểm phòng cháy chữa cháy ?

Trả lời: Liên hệ bảo hiểm PJICO- 26 năm kinh nghiệm bảo hiểm cả nước.

One thought on “Bảo hiểm phòng cháy chữa cháy

  1. Pingback: quy định bảo hiểm phòng cháy chữa cháy – baohiempetrolimex.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *