Bảo hiểm nhà máy sản xuất đồ gỗ 2022

2644 Lượt xem

Bảo hiểm nhà máy sản xuất đồ gỗ 2022

Giới thiệu Bảo hiểm nhà máy sản xuất đồ gỗ 2022

Đây là loại hình bảo hiểm sẽ bồi thường cho những hư hỏng, thiệt hại, mất mát của các tài sản trong nhà máy khi không may có cháy nổ xảy ra. Chúng ta đều biết gỗ là một chất cháy rất phổ biến và rất dễ bắt lửa khi gặp các tia lửa điện đặc biệt là tia lửa do chập điện gây ra. Bạn sẽ không thể biết bà hỏa sẽ ghé thăm nhà máy của mình cho đến khi cháy nổ xảy ra.

Xem thêm: Bảo hiểm nhà máy ở sài gòn

bao-hiem-nha-may-san-xuat-do-go-2022
bao-hiem-nha-may-san-xuat-do-go-2022

Việc mua bảo hiểm cũng là quy định bắt buộc của Chính phủ, Trong quá trình hoạt động công an phòng cháy chữa cháy của khu  vực sẽ kiểm tra xem nhà máy có mua bảo hiểm cháy nổ chưa. Trường hợp không mua sẽ bị nhắc nhở và cho thời hạn phải mua bảo hiểm sau đó kiểm tra lại nếu cố tình không mua sẽ bị xử phạt theo quy định của nhà nước.

Mức phí bảo hiểm nhà máy sản xuất đồ gỗ 2022

Đối với cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ (trừ cơ sở hạt nhân) quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có) có tổng số tiền bảo hiểm của các tài sản tại một địa điểm dưới 1.000 tỷ đồng, mức phí bảo hiểm được xác định bằng số tiền bảo hiểm tối thiểu nhân (x) tỷ lệ phí bảo hiểm.

Xem thêm: Cập nhật bảo hiểm nhà máy bao bì 2022

Phạm vi bảo hiểm nhà máy sản xuất đồ gỗ 2022

PJICO sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm giá trị của tài sản tại thời điểm xảy ra thiệt hại, mất mát hay phá huỷ về vật chất một cách bất ngờ đối với tài sản đó hoặc giá trị bị thiệt hại đó (sau đây những mất mát, phá hủy hay thiệt hại vật chất một cách bất ngờ được gọi chung là Thiệt hại) hoặc tùy theo sự lựa chọn của mình, PJICO có thể phục hồi hay thay thế một phần hoặc toàn bộ tài sản bị tổn thất

Với điều kiện là trong mọi trường hợp, trách nhiệm của PJICO đối với mỗi vụ tổn thất hoặc tổng số vụ tổn thất trong thời hạn bảo hiểm cũng không vượt quá:

tổng số tiền bảo hiểm hoặc số tiền bảo hiểm tương ứng với mỗi hạng mục tài sản được kê khai trong Giấy chứng nhận bảo hiểm/Hợp đồng bảo hiểm.

bất kỳ hạn mức bồi thường nào nêu trong Giấy chứng nhận bảo hiểm /Hợp đồng bảo hiểm.

hoặc bất cứ số tiền hoặc những số tiền nào khác được quy định trong những điều khoản bổ sung đính kèm và được ký xác nhận bởi PJICO hay người đại diện cho PJICO.

bao-hiem-nha-may-san-xuat-do-go-2022
bao-hiem-nha-may-san-xuat-do-go-2022

Mức khấu trừ bảo hiểm

Đối với cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ (trừ cơ sở hạt nhân) có tổng số tiền bảo hiểm của các tài sản tại một địa điểm dưới 1.000 tỷ đồng:

Đối với cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ thuộc loại M quy định tại khoản 1 Mục I Phụ lục này: Mức khấu trừ bảo hiểm tối đa là 1% số tiền bảo hiểm và không thấp hơn mức khấu trừ bảo hiểm quy định tại điểm c khoản này.

Đối với cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ thuộc loại N quy định tại khoản 1 Mục I Phụ lục này: Mức khấu trừ bảo hiểm tối đa là 10% số tiền bảo hiểm và không thấp hơn mức khấu trừ bảo hiểm quy định tại điểm c khoản này.

Xem thêm: Bảo hiểm cháy nổ công ty sản xuất 2022

Trong mọi trường hợp, mức khấu trừ bảo hiểm quy định tại điểm a và điểm b khoản này không thấp hơn mức khấu trừ bảo hiểm sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

Số tiền bảo hiểm

Mức khấu trừ bảo hiểm

Đến 2.000

4

Trên 2.000 đến 10.000

10

Trên 10.000 đến 50.000

20

Trên 50.000 đến 100.000

40

Trên 100.000 đến 200.000

60

Trên 200.000

100

bao-hiem-nha-may-san-xuat-do-go-2022
bao-hiem-nha-may-san-xuat-do-go-2022

Đối với cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ có tổng số tiền bảo hiểm của các tài sản tại một địa điểm từ 1.000 tỷ đồng trở lên và cơ sở hạt nhân, doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm thỏa thuận mức khấu trừ bảo hiểm trên cơ sở được doanh nghiệp nhận tái bảo hiểm chấp thuận.

Quy tắc bảo hiểm nhà máy sản xuất đồ gỗ 2022

Theo Nghị định số 23/2018/NĐ-CP ngày 23/02/2018 quy định về bảo hiểm cháy nổ bắt buộc và Nghị định số 97/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 23/2018/NĐ-CP;

Lưu ý khí có tổn thất xảy ra

Khi xảy ra tổn thất, Bên mua bảo hiểm phải lập tức thông báo cho Bên Bảo hiểm Petrolimex (cần đảm bảo rằng Bên Bảo hiểm Petrolimex nhận được thông báo trong vòng 14 ngày kể từ ngày xảy ra tổn thất) và thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý nhằm giảm thiểu tổn thất, đồng thời bảo quản, duy trì những bộ phận bị thiệt hại và sẵn sàng để Bên Bảo hiểm Petrolimex hoặc Công ty giám định độc lập do Bên Bảo hiểm Petrolimex chỉ định giám định các tổn thất đó.

Hủy bỏ bảo hiểm trước thời hạn

Hiệu lực của Bộ hợp đồng bảo hiểm cháy nổ này có thể được chấm dứt vào bất kỳ thời điểm nào theo yêu cầu của  bên mua bảo hiểm. Trong trường hợp đó,  PJICO sẽ giữ lại phần phí bảo hiểm được tính trên cơ sở tỷ lệ phí ngắn hạn theo thông lệ cho thời gian Giấy chứng nhận bảo hiểm/Hợp đồng bảo hiểm đã có hiệu lực. PJICO cũng có thể quyết định chấm dứt hiệu lực của Bộ hợp đồng bảo hiểm này bằng cách thông báo bằng văn bản cho Người được bảo hiểm biết về việc chấm dứt và có trách nhiệm hoàn trả một phần phí bảo hiểm được tính theo tỷ lệ tương ứng với thời gian từ ngày thông báo chấm dứt cho đến ngày kết thúc hiệu lực bảo hiểm ghi trong Giấy chứng nhận bảo hiểm /Hợp đồng bảo hiểm

Mua bảo hiểm nhiều nơi được ko ?

Mọi người lưu ý với bảo hiểm tài sản mua cùng lúc tại nhiều công ty bảo hiểm cũng chỉ được bồi thường 1 lần.

bao-hiem-nha-may-san-xuat-do-go-2022
bao-hiem-nha-may-san-xuat-do-go-2022

Nếu vào thời điểm tài sản được bảo hiểm theo Bộ hợp đồng bảo hiểm này bị tổn thất hoặc thiệt hại, có bất kỳ một hay nhiều Đơn bảo hiểm nào khác đang có hiệu lực do Người Được Bảo Hiểm hoặc bất kỳ người nào khác thu xếp cùng bảo hiểm cho toàn bộ hay một phần của tổn thất đó hoặc cho cùng tài sản, khi đó PJICO sẽ không có trách nhiệm đóng góp hay bồi thường nhiều hơn phần tổn thất được tính theo tỷ lệ tương ứng của mình đối với tổn thất hay thiệt hại đó

Bảo hiểm nhà máy sản xuất đồ gỗ 2022 có cần thiết không ?

Cháy lớn tại nhà máy sản xuất đồ gỗ giả mây ở TP Quy Nhơn

Khoảng 9h ngày 13-4-2022, tại chi nhánh Công ty thương mại Thăng Long (chuyên sản xuất gỗ giả mây, gạch men, đồ gỗ) thuộc Cụm công nghiệp Nhơn Bình (phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn, Bình Định) xảy ra vụ cháy lớn thiêu rụi nhiều tài sản của nhà máy.

Theo người dân sống gần khu vực nhà máy của chi nhánh Công ty thương mại Thăng Long, vào thời điểm trên, nhiều người phát hiện ngọn lửa bắt đầu bùng phát dữ dội từ bên trong rồi khói đen bốc lên ngùn ngụt kèm theo nhiều tiếng nổ lớn.

Ghi nhận tại hiện trường, ngọn lửa bao trùm trên một diện tích rất lớn, thiêu rụi mọi thứ bên trong và khói đen bốc lên mù mịt. Nhà máy chứa nhiều gỗ nguyên liệu cũng như gỗ thành phẩm nên khi bắt lửa ngọn lửa bùng lên rất nhanh và cháy lớn.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định đã huy động hàng chục phương tiện cùng hàng trăm chiến sĩ tham gia công tác chữa cháy. Tuy nhiên, do ngọn lửa cháy quá mạnh kèm theo gió lớn nên công tác chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn.

Cháy lớn nhà máy gỗ trong KCN Nam Tân Uyên

Khu nhà xưởng của công ty sản xuất đồ gỗ nằm trong KCN Nam Tân Uyên nhiều vật liệu dễ cháy nên lửa bùng phát dữ dội.

Sáng 1-3-2022, Công an PCCC tỉnh Bình Dương cho biết, vụ cháy lớn xảy ra tại một công ty chuyên sản xuất đồ gỗ nội thất đã được dập tắt hoàn toàn. Việc khám nghiệm để điều tra nguyên nhân hỏa hoạn đang được thực hiện.

bao-hiem-nha-may-san-xuat-do-go-2022
bao-hiem-nha-may-san-xuat-do-go-2022

Thông tin ban đầu, khoảng 1 giờ 35 rạng sáng cùng ngày, tại một công ty chuyên sản xuất đồ gỗ nội thất nằm trong Khu công nghiệp Nam Tân Uyên (thị xã Tân Uyên, Bình Dương) xuất hiện khói lửa.

Do khu nhà xưởng của công ty có nhiều vật liệu dễ cháy nên lửa lan nhanh và bùng phát dữ dội.

Nhận được tin báo, công an Bình Dương đã điều động 12 xe chữa cháy và gần 70 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường.

Sau hơn 30 phút đám cháy đã được kiểm soát, không để cháy lan. Tuy nhiên, lực lượng chữa cháy vẫn phải phun nước nhiều giờ mới có thể hoàn toàn khống chế.

Đồng Nai: Cháy lớn thiêu rụi xưởng gỗ rộng hàng ngàn mét vuông

Vụ cháy lớn thiêu rụi và làm sập hàng nghìn mét vuông kho xưởng cùng nhiều máy móc, nguyên vật liệu và thành phẩm hàng hóa của doanh nghiệp trị giá nhiều tỷ đồng.

Cụ thể, vào lúc 9  giờ ngày 11/12, nhân viên đang làm việc tại  Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Thúy Hồng Phát, chuyên sản xuất chế biến gỗ ở xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom (Đồng Nai) phát hiện khói bốc lên từ phía sau xưởng nên kêu gọi mọi người tìm cách dập lửa đồng thời báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PC07), Công an tỉnh Đồng Nai và Công an huyện Trảng Bom điều động 5 xe chữa cháy, cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường tiến hành dập lửa.

Đến gần 14 giờ cùng ngày lực lượng chức năng mới cơ bản dập tắt được đám cháy. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng đã thiêu rụi và làm sập hàng nghìn mét vuông kho xưởng cùng nhiều máy móc, nguyên vật liệu gây thiệt hại nhiều tỷ đồng của doanh nghiệp này.

bao-hiem-nha-may-san-xuat-do-go-2022
bao-hiem-nha-may-san-xuat-do-go-2022

Mọi thắc mắc Bảo hiểm nhà máy sản xuất đồ gỗ 2022 liên hệ:

CÔNG TY BẢO HIỂM PETROLIMEX SÀI GÒN

Địa chỉ:Lầu 4, Số 186 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Tổng đài:1900545455

Điện thoại: 0888.605.666 / 0932377138

Email:pjicosaigon@gmail.com

Website: baohiempetrolimex.combaohiemhanghoa.netthegioibaohiem.net

Zalo, Viber: 0932.377.138

Facebook : Bảo hiểm nhà máy

⭐️ Bảo hiểm nhà máy sản xuất đồ gỗ 2022 là gì ? ?

Trả lời: không bị đình chỉ hoạt động.

⭐️ Mua Bảo hiểm nhà máy sản xuất đồ gỗ 2022 ở đâu ?

Trả lời: Liên hệ chi nhánh bảo hiểm PJICO hoặc hotline 0932377138.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *