Bảo hiểm mở rộng các loại chi phí

2929 Lượt xem

Bảo hiểm mở rộng các loại chi phí như chi phí dọn dẹp hiện trường, chi phí bản vẽ và tài liệu thiết kế, chi phí chuẩn bị hồ sơ bồi thường, chi phí chuyên gia. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng giới thiệu thêm nhiều điều khoản bổ sung đính kèm

MR 121 – Điều kiện đặc biệt liên quan đến việc thi công móng cọc và tường  chắn

Các bên thỏa thuận và hiểu rằng, ngoài việc phải tuân thủ theo các điều kiện, điều khoản và các điểm loại trừ được quy định trong Hợp đồng bảo hiểm công trình xây dựng hoặc đã được bổ sung vào Hợp đồng bảo hiểm này, Bảo hiểm PJICO sẽ không bồi thường cho Người được bảo hiểm các chi phí phát sinh từ các việc sau đây:

thay thế hoặc điều chỉnh các cọc và tường chắn mà

Mời tham khảo thêm: Quy định về bảo hiểm công trình xây dựng hiện nay

Bảo hiểm mở rộng các loại chi phí
Bảo hiểm mở rộng các loại chi phí

a) bị sai vị trí hoặc lệch hàng hoặc bị kẹt trong quá trình thi công;

b) bị mất hoặc bị từ bỏ trong lòng đất hoặc bị hư hỏng trong quá trình đóng cọc hoặc rút cọc;

c) trở thành vật cản trở do tắc nghẽn hoặc làm tổn hại đến thiết bị đóng cọc hoặc ván khuôn.

điều chỉnh các trục trặc không liên kết hoặc không tháo rời các tấm chắn;

điều chỉnh bất kỳ sự rò rỉ hoặc thẩm thấu của bất kỳ vật liệu nào;

bổ sung các chỗ thiếu hoặc thay thế chất làm cứng đất (bentonite) đã bị mất;

do hậu quả của bất kỳ các chi tiết nào của các cọc hoặc móng không đủ sức chịu thử tải, hay nói cách khác, không đạt yêu cầu sức chịu tải theo thiết kế;

phục hồi các kích thước hoặc hình dạng.

Mời tham khảo thêm: Bảo hiểm cho chấn động dịch chuyển

Điều khoản này sẽ không áp dụng cho các tổn thất hoặc thiệt hại gây bởi thiên tai. Nghĩa vụ chứng minh được các tổn thất, tổn hại đó được bồi thường thuộc về Người được bảo hiểm công trình xây dựng.

Bảo hiểm mở rộng các loại chi phí
Bảo hiểm mở rộng các loại chi phí

NMR 01 – Bảo hiểm chi phí dọn dẹp hiện trường

Với điều kiện là phải thuân thủ các điều khoản, điều kiện và các điểm loại trừ qui định trong Đơn bảo hiểm này, với Điều khoản bổ sung này Đơn bảo hiểm công trình xây dựng sẽ được mở rộng để bảo hiểm cho các chi phí và phí tổn cần thiết phát sinh kèm với sự đồng ý của Bảo hiểm Petrolimex để:

di chuyển và thu dọn phế liệu, gia cố và chống đỡ một phần hay các phần của tài sản được bảo hiểm bị phá huỷ.

dọn dẹp, sửa chữa đường ống, máng thoát nước tại công trường

bảo vệ tài sản được bảo hiểm chống lại bất kỳ tổn thất hay phá huỷ nào bao gồm cả chi phí di dời một phần của tài sản được bảo hiểm mặc dù phần tài sản đó chưa bị thiệt hại ngay lập tức nhưng có nguy cơ bị thiệt hại do cấu trúc không an toàn.

những chi phí phát sinh trong các trường hợp trên là hậu quả của những tổn thất hay thiệt hại được bồi thường đối với tài sản được bảo hiểm.

Mời tham khảo thêm: Bảo hiểm đối với thiết bị xây dựng

Trách nhiệm của Người bảo hiểm công trình xây dựng cho mỗi sự cố liên quan đến chi phí này không vượt quá giới hạn ghi dưới đây.

Giới hạn trách nhiệm:             /vụ

Bảo hiểm mở rộng các loại chi phí
Bảo hiểm mở rộng các loại chi phí

NMR 02 – Bảo hiểm chi phí bản vẽ và tài liệu thiết kế

Trong trường hợp có tổn thất hoặc thiệt hại đến Bản vẽ thiết kế, Tài liệu và Hồ sơ lưu trữ bao gồm cả hồ sơ lưu trữ trong máy vi tính của Người được bảo hiểm trong Giới hạn địa lý do một rủi ro được bảo hiểm gây ra, Đơn bảo hiểm công trình xây dựng này sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm toàn bộ những chi phí cần thiết và hợp lý phát sinh để có thể tạo lập lại những Bản vẽ thiết kế, Tài liệu và Hồ sơ lưu trữ đó bao gồm cả những thông tin kỹ thuật được bao hàm trong đó, tới mức độ tương ứng với chi phí ban đầu ghi trong Tổng dự toán công trình.

Giới hạn trách nhiệm:                     /vụ

NMR 03 – Bảo hiểm chi phí chuẩn bị hồ sơ bồi thường

Bảo hiểm theo Đơn bảo hiểm này được giới hạn đối với:

Chi phí soạn thảo lại tài liệu nhưng chỉ bồi thường giá trị của nguyên vật liệu cùng với chi phí nhân công văn phòng để soạn thảo lại những tài liệu này.

Chi phí hợp lý mà Người được bảo hiểm đã bỏ ra để tạo lập và chứng thực những thông tin do Người bảo hiểm yêu cầu theo điều kiện của Đơn bảo hiểm công trình xây dựng này.

Mời tham khảo thêm: Điều khoản bảo hiểm thi công liên quan đến nước

Các Bên đồng ý rằng, trách nhiệm bồi thường của Người bảo hiểm sẽ không vượt quá giới hạn được quy định dưới đây:

 Giới hạn trách nhiệm:                    /vụ

Bảo hiểm mở rộng các loại chi phí
Bảo hiểm mở rộng các loại chi phí

NMR 04 – Điều chỉnh thời gian (72 giờ)

Các bên thoả thuận rằng trên cơ sở tuân thủ mọi điều khoản, điều kiện, những điểm loại trừ đã ghi trong Đơn bảo hiểm hoặc các điều khoản bổ sung sau đó. Điều khoản này quy định rằng bất kỳ tổn thất nào đối với hạng mục được bảo hiểm phát sinh trong 72 tiếng đồng hồ liên tục do giông bão, lũ lụt, động đất gây ra sẽ được coi như là một sự cố khi áp dụng mức khấu trừ để tính toán số tiền bồi thường. Tuỳ thuộc vào sự lựa chọn của Người được bảo hiểm công trình xây dựng mà thời điểm bắt đầu của khoảng thời gian 72 tiếng đồng hồ nêu trên sẽ được ấn định nhưng sẽ không tính đến những khoảng thời gian nào chồng lấn giữa bất kỳ hai khoảng thời gian 72 tiếng đồng hồ nào nối tiếp nhau trong trường hợp tổn thất xảy ra vượt quá giới hạn thời gian đã được mở rộng thêm.

Mời tham khảo thêm: Bảo hiểm công trình xây dựng cầu đường

NMR 05 – Điều chỉnh phí cuối thời hạn bảo hiểm

Người được bảo hiểm trong một khoảng thời gian hợp lý sau ngày kết thúc công trình, sẽ cung cấp cho Bảo hiểm Petrolimex bản khai tổng giá trị thực tế cuối cùng của các hạng mục được bảo hiểm, và phí bảo hiểm sẽ được điều chỉnh dựa trên giá trị thực tế đó.

Nếu như phí bảo hiểm công trình xây dựng tính toán cuối cùng này lớn hơn phí bảo hiểm dự tính ban đầu, Người được bảo hiểm cam kết sẽ thanh toán phần chênh lệch đó cho Bảo hiểm Petrolimex, nhưng nếu phí bảo hiểm cuối cùng này nhỏ hơn phí bảo hiểm dự tính ban đầu thì Người bảo hiểm sẽ hoàn lại phần chênh lệch cho Người được bảo hiểm.

Bảo hiểm mở rộng các loại chi phí
Bảo hiểm mở rộng các loại chi phí

NMR 06 – Tự động khôi phục số tiền bảo hiểm

Trong trường hợp phát sinh tổn thất có thể được bồi thường theo Đơn bảo hiểm này, số tiền bảo hiểm theo Đơn bảo hiểm này sẽ ngay lập tức được khôi phục đầy đủ như ban đầu kể từ ngày xảy ra tổn thất, không cần có thông báo bằng văn bản của Người bảo hiểm công trình xây dựng hoặc Người được bảo hiểm dù có quy định nào trái ngược. Theo điều kiện này Người được bảo hiểm sẽ phải đóng thêm cho Bảo hiểm Petrolimex một khoản phụ phí bảo hiểm thích hợp.

Mời tham khảo thêm: Bảo hiểm công trình xây dựng thủy lợi

7NMR 07 – Tự động tăng số tiền bảo hiểm (10%)

Các bên thoả thuận và ghi nhận rằng nếu trong thời gian bảo hiểm giá trị của Công trình vượt quá Tổng giá trị dự toán công trình thì Số tiền bảo hiểm của công trình sẽ tự động tăng theo số tiền vượt quá đó, nhưng tổng số không được vượt quá 10% tổng giá trị bảo hiểm đã được ghi trong Hợp đồng bảo hiểm và tổng giá trị thực tế của công trình phải được thông báo cho Người bảo hiểm như quy định trong Quy tắc bảo hiểm công trình xây dựng.

NMR 08 – Bảo hiểm tổn thất do bom, mìn, vật liệu nổ chưa phát nổ gây nên

Các bên thoả thuận rằng tổn thất hay thiệt hại gây ra bởi bom chưa phá, mìn địa lôi, đạn hay những dụng cụ chiến tranh để lại dưới lòng đất trước khi bắt đầu thi công các hạng mục, có liên quan tới dự án sẽ không được coi như là “rủi ro chiến tranh” bị loại trừ trong các điểm loại trừ chung của Đơn bảo hiểm công trình xây dựng này.

Với điều kiện có giấy chứng nhận rà phá bom mìn trước khi công việc thi công các hạng mục được thực hiện.

Giới hạn trách nhiệm:      /vụ

NMR 09 – Điều khoản 50/50

Khi hàng hoá đến cảng đến hoặc một địa điểm đến nào khác được ghi rõ trên đơn bảo hiểm hàng hoá, Người được bảo hiểm phải tiến hành kiểm tra xem hàng có bị nghi ngờ tổn thất trong quá trình chuyển chở không. Trường hợp hàng hoá được đóng gói bao bì nhưng lại không mở ngay mà được chờ để mở sau thì bất kỳ dấu hiệu tổn thất nào có thể nhận ra bên ngoài bao bì cần phải được mở bao kiện ra ngay lập tức để tiến hành giám định tổn thất. Và những tổn thất được phát hiện sẽ không được bồi thường theo đơn bảo hiểm công trình xây dựng.

Khi bên ngoài bao gói hàng hoá không có dấu hiệu là hàng hoá bị tổn thất phát sinh trong quá trình chuyên chở, thì tại thời điểm mở bao gói hàng, nếu phát hiện ra tổn thất, sẽ quy được tổn thất xảy ra thuộc phạm vi đơn bảo hiểm hàng hoá hay đơn bảo hiểm xây lắp (CAR/EAR) nếu xác định được rõ ràng nguyên nhân tổn thất là trước hay sau khi hàng tới địa điểm đến. Trường hợp không thể xác định được tổn thất xảy ra trước hay sau khi hàng tới địa điểm đến, các bên thoả thuận và thống nhất rằng trách nhiệm sẽ chia đôi 50/50 giữa hai nhà bảo hiểm hàng hoá và bảo hiểm xây lắp.

NMR 10 – Bảo hiểm chi phí chuyên gia

Các bên thoả thuận và đồng ý rằng đơn bảo hiểm này sẽ mở rộng bảo hiểm đối với các chi phí thuê kiến trúc sư, giám định viên và chuyên gia tư vấn và kỹ thuật viên (nhưng không vượt quá giới hạn đã quy định trong các văn bản pháp quy của Chính quyền và Cơ quan chức năng hiện hành tại thời điểm phát sinh tổn thất) mà Người được bảo hiểm công trình xây dựng phải chi trả để ước lượng, lập hồ sơ, định lượng, lập danh mục tài sản, mở thầu và kiểm soát trong quá trình khôi phục tài sản sau khi xảy ra cháy hoặc các rủi ro được bảo hiểm theo Đơn bảo hiểm công trình xây dựng này (nhưng không áp dụng đối với chi phí lập hồ sơ bồi thường) với điều kiện là trách nhiệm bồi thường của Công ty đối với các khoản chi phí này không vượt quá giới hạn được quy định dưới đây.

Giới hạn trách nhiệm:                     /vụ

Tất cả các chi phí phát sinh phải được sự đồng ý bằng văn bản của Bảo hiểm PJICO.

NMR 11 – Cam kết về an toàn mái dốc, ta luy

Các bên đồng ý và hiểu rằng, trên cơ sở tuân thủ các điều khoản điều kiện của Đơn bảo hiểm, các điểm loại trừ hay các sửa đồi bổ sung đính kèm theo Đơn bảo hiểm, Người bảo hiểm công trình xây dựng sẽ chỉ bồi thường cho Người được bảo hiểm đối với các tổn thất và thiệt hại liên quan do sụt hỏng mái dốc, với điều kiện là Người được bảo hiểm đã áp dụng các biện pháp an toàn phù hợp được thông qua trong thiết kế và thi công mái dốc đó.

Đối với sửa đổi bổ sung này, các biện pháp an toàn phù hợp được phê duyệt được hiểu là trong suốt thời gian hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm, Người được bảo hiểm công trình xây dựng phải xem xét kỹ lưỡng và thực hiện:

 • các biện pháp chống xói mòn cho bề mặt mái dốc gây ra bởi mưa hay lũ lụt.

 • các biện pháp cần thiết để cải thiện hoặc ổn định điều kiện địa chất hay để ngăn không cho nước ngấm vào hay chảy ra.

 • lấp các lỗ hổng hay thay thế đất sét hoặc đất sỏi bị xói mòn.

 • khôi phục lại mặt nghiêng hoặc kích thước của bề mặt mái dốc (ví dụ: lấp đầy các hố, điều chỉnh độ dốc của mái dốc/ta luy v.v) để cải thiện hoặc ổn định điều kiện địa chất

 • di dời ngay các chướng ngại vật (ví dụ: cát, đá, cây đổ…) khỏi dòng chảy của nước trong phạm vi công trường.

Người được bảo hiểm cũng cam kết đã thuân thủ các yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền trong ngành xây dựng đối với công việc thi công cọc móng và đào xới.

Người bảo hiểm sẽ không bồi thường cho Người được bảo hiểm đối với:

 • tổn thất hay thiệt hại có thể lường trước được trên cơ sở tính chất công việc xây dựng hay phương pháp thi công

 • tổn thất hay thiệt hại do sụt lở gây ra bởi thiếu sự đầm chặt

 • chi phí cho các biện pháp đề phòng hay hạn chế tổn thất cần thiết trong thời hạn hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm.

Liên hệ tư vấn Bảo hiểm mở rộng các loại chi phí

CÔNG TY BẢO HIỂM PETROLIMEX SÀI GÒN

 • Địa chỉ:Lầu 4, Số 186 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

 • Tổng đài:1900545455

 • Điện thoại: 0888.605.666 / 0932377138

 • Email:pjicosaigon@gmail.com

 • Website: baohiempetrolimex.com| | thegioibaohiem.net

 • Zalo, Viber: 0932.377.138

⭐️ Giá bảo hiểm công trình xây dựng bao nhiêu ?

Trả lời: Giá bảo hiểm phụ thuộc vào giá trị công trình mua bảo hiểm.

⭐️ Mua bảo hiểm công trình xây dựng ở đâu ?

Trả lời: Liên hệ chi nhánh gần nhất hoặc 0932377138 để được tư vấn. Chúng tôi tư vấn khảo sát tận nơi cho khách hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *