Bảo hiểm hàng hóa xuất khẩu pjico

3046 Lượt xem

Bảo hiểm hàng hóa xuất khẩu pjico là loại hình bảo hiểm bồi thường cho những hư hỏng, thiệt hại, mất mát của hàng hóa trong quá trình vận chuyển hàng hóa xuất khẩu từ Việt nam đi các nước trên thế giới.

bao-hiem-hang-hoa-xuat-khau
Bảo hiểm hàng hóa xuất khẩu- 0932.377.138

Bảo hiểm hàng hóa xuất khẩu được Bảo hiểm Petrolimex- PJICO cung cấp từ năm 1995 tính đến thời điểm này chúng tôi đã có kinh nghiệm và uy tín hơn 26 năm trên thị trường bảo hiểm. Chúng tôi luôn được sự tin tưởng và lựa chọn hàng đầu của các ngân hàng, các hãng tàu cũng như các đại lý Dloy trên toàn thế giới.

Giay-yeu-cau-bao-hiem-hang-hoa-xuat-nhap-khau.pdf

Thong-bao-ton-that-bao-hiem-hang-hoa.pdf

Phạm vi bảo hiểm hàng hóa xuất khẩu pjico

Phạm vi bảo hiểm hàng hóa xuất khẩu tùy thuộc vào điều kiện bảo hiểm mà chủ hàng/ bên mua bảo hiểm lựa chọn. Theo Hiệp hội bảo hiểm London có 3 điều kiện bảo hiểm chính là điều kiện A, B và C :

bao-hiem-hang-hoa-xuat-khau
bao-hiem-hang-hoa-xuat-khau

Điều kiện A bảo hiểm hàng hóa xuất khẩu pjico

Theo điều kiện này, Người bảo hiểm chịu trách nhiệm về mọi rủi ro gây ra mất mát, hư hỏng cho hàng hoá được bảo hiểm, trừ những trường hợp đã quy định loại trừ ở phần loại trừ bảo hiểm dưới đây.

Điều kiện B bảo hiểm hàng hóa xuất khẩu pjico

Trừ những trường hợp đã quy định loại trừ ở các điểm trong phần Loại trừ bảo hiểm dưới đây, theo điều kiện này, Người bảo hiểm chịu trách nhiệm đối với:

Những mất mát, hư hỏng xảy ra cho hàng hoá được bảo hiểm có thể quy hợp lý cho các nguyên nhân sau:

   Cháy hoặc nổ;

   Tàu hay sà lan bị mắc cạn, đắm hoặc lật úp;

 Tàu đâm va nhau hoặc tàu, sà lan hay phương tiện vận chuyển đâm va phải bất kỳ vật thể gì bên ngoài không kể nước;

   Dỡ hàng tại một cảng nơi tàu gặp nạn;

   Phương tiện vận chuyển đường bộ bị lật đổ hoặc trật bánh;

   Động đất, núi lưả phun hoặc sét đánh;

Những mất mát hư hỏng xảy ra đối với hàng hoá được bảo hiểm do các nguyên nhân sau:

   Hy sinh tổn thất chung;

   Ném hàng khỏi tàu hoặc nước cuốn khỏi tàu;

  Nước biển, nước hồ hay nước sông chảy vào tàu, sà lan, hầm   hàng, phương tiện vận chuyển, công- ten-nơ hoặc nơi chứa hàng;

Tổn thất toàn bộ của bất kỳ kiện hàng nào rơi khỏi tàu hoặc rơi  trong khi đang xếp hàng lên hay dỡ hàng khỏi tàu hoặc sà lan.

Hàng hoá được bảo hiểm bị mất do tàu hạơc phương tiện chở hàng mất tích.

Mời tham khảo thêm: Bảo hiểm hàng hóa đường biển

bao-hiem-hang-hoa-xuat-khau
bao-hiem-hang-hoa-xuat-khau

Điều kiện C bảo hiểm hàng hóa xuất khẩu pjico

Trừ những trường hợp quy định loại trừ ở phần loại trừ bảo hiểm dưới đay, theo điều kiện này Người được bảo hiểm chịu trách nhiệm đối với:

Những mất mát, hư hỏng xảy ra cho hàng hoá được bảo hiểm có thể quy hợp lý cho các nguyên nhân sau:

Cháy hoặc nổ;

Tàu hay sà lan bị mắc cạn, đắm hoặc lật úp;

Tàu đâm va nhau hạơc tàu, sà lan hay phương tiện vận chuyển đâm va phải bất kỳ vật thể gì bên ngoài không kể nước;

Dỡ hàng tạo một cảng nơi tàu gặp nạn;

Phương tiện vận chuyển đường bộ bị lật, hoặc trật bánh.

Xem thêm: Bảo hiểm hàng hóa pjico

Những mất mát, hư hỏng xảy ra cho hàng hoá được bảo hiểm do các nguyên nhân sau gây ra:

Hy sinh tổn thất chung;

Ném hàng khỏi tàu;

Hàng hóa được bảo hiểm bị  mất do tàu hoặc phương tiện chở hàng mất tích.

Dù hàng hoá được bảo hiểm theo điều kiện “A”, “B” hay “C” trong mỗi trường hợp Người bảo hiểm còn phải chịu trách nhiệm về những tổn thất và chi phí sau đây:

Tổn thất chung và chi phí cứu hộ được điều chỉnh hay xác định bằng Hợp đồng chuyên chở và/hoặc theo luật pháp và tập quán hiện hành, đã chỉ ra nhằm tránh hay liên quan đến việc tránh khỏi tổn thất có thể xảy ra do bất kỳ nguyên nhân gì trừ những trường hợp đã loại trừ của Quy tắc này hay những trường hợp loại trừ khác quy định trong Hợp đồng bảo hiểm. Tuy nhiên, khi có tổn thất chung Người được bảo hiểm cần hỏi ý kiến Người bảo hiểm trước khi kê khai và ký cam kết tổn thất chung.

bao-hiem-hang-hoa-xuat-khau
bao-hiem-hang-hoa-xuat-khau

Những chi phí và tiền công hợp lý do Người được bảo hiểm, người làm công và đại lý của họ đã chi nhằm phong tránh hoặc giảm nhẹ tổn thất cho hàng hoá được bảo hiểm để bồi thường và kiện người chuyên chở, người nhận uỷ thác hàng hoá hay người thứ ba nào khác, với điều kiện những chi phí và tiền công này phải được giới hạn trong phạm vi những tổn thất thuộc trách nhiệm Người bảo hiểm.

Những chi phí hợp lý cho việc giám định và xác định số tổn thất mà Người bảo hiểm phải chịu trách nhiệm bồi thường.

Những chi phí hợp lý cho việc giám định và xác định số tổn thất mà Người bảo hiểm chịu trách nhiệm bồi thường.

Phần trách nhiệm thuộc điều khoản “Tàu đâm va nhau đôi bên cùng chịu trách nhiệm” ghi trong Hợp đồng vận chuyển được coi như là một loại tổn thất thuộc phạm vi trách nhiệm bồi thường của Người bảo hiểm. Trường hợp chủ tàu khiếu nại theo điều khoản đó thì Người được bảo hiểm có trách nhiệm thông báo cho Người bảo hiểm biết. Người bảo hiểm dành quyền bảo vệ Người bảo hiểm, chống lại việc khiếu nại của chủ tàu và tự chịu các phí tổn

Xem thêm: Bảo hiểm hàng hóa điện tử xuất khẩu

Mở rộng phạm vi bảo hiểm

Trong trường hợp hàng hoá được bảo hiểm theo điều kiện “B” hay “C”, nếu người được bảo hiểm yêu cầu thì Người bảo hiểm có thể nhạn trách nhiệm bảo hiểm thêm một hay nhiều loại rủi ro phụ dưới đây với điều kiện phải trả thêm phí bảo hiểm theo thoả thuận:

–  Rủi ro trộm cắp và/hoặc không giao hàng.

–  Tổn thất do những hành vi ác ý hay phá hoại gây ra.

–  Hư hại do nước mưa, nước ngọt do đọng hơi nước và hấp hơi nóng.

–  Gỉ và ôxy hoá.

Xem thêm: Bảo hiểm hàng hóa đường biển 2022

–  Vỡ, cong và/hoặc bẹp.

–  Rò, rỉ và/hoặc thiếu hụt hàng hoá.

–  Hư hại do móc cẩu hàng.

–  Dây bẩn do dầu và/hoặc mỡ.

–  Và những rủi ro khác tương tự.

bao-hiem-hang-hoa-xuat-khau
bao-hiem-hang-hoa-xuat-khau

Loại trừ bảo hiểm hàng hóa xuất khẩu pjico

– Trừ khi có thoả thuận khác, Người bảo hiểm sẽ không chịu trách nhiệm đối với:

Những mất mát, hưu hỏng hay chi phí gây ra bởi:

a) Chiến tranh, nội chiến, cách mạng, khởi nghĩa, phản loạn hoặc quần chúng nổi dậy khi xảy ra những biến cố này hoặc do bất kỳ hành động thù địch nào khác của một thế lực tham chiến hay chống lại thế lực đó.

Xem thêm: Bảo hiểm hàng hóa thủy sản xuất khẩu

b) Việc chiếm, bắt giữ, cầm giữ tài sản hoặc kiềm chế (trừ khi do cướp biển trong trường hợp áp dụng điều kiện “A”) và hậu quả hay bất kỳ mưu toan nào phát sinh từ những sự việc này.

c) Mìn, thuỷ lôi, bom hay những vũ khí chiến tranh khác đang trôi dạt.

Những mất mát hư hỏng hay chi phí :

Do những người đình công hay công nhân bị cấm xưởng gây ra hoặc do những người tham gia các vụ gây rối trong lao động, làm náo loạn hoặc bạo động gây ra.

Phát sinh từ những cuộc đình công, cấm xưởng những vụ gây rối trong lao động, phản loạn hoặc bạo động.

Do bất kỳ kẻ khủng bố nào hoặc do bất kỳ người nào đang hành động vì  một lý do chính trị nào gây ra.

Những mất mát, hư hỏng hay chi phí phát sinh từ việc sử dụng bất kỳ một loại vũ khí chiến tranh gì có sử dụng  năng lượng nguyên tử, hạt nhân và/hoặc phản ứng hạt nhân, phóng xạ hoặc tương tự.

Những mất mát, hư hỏng hay chi phí do khuyết tật vốn có hoặc do tính chất riêng của loại hàng hoá được bảo hiểm.

Hàng hoá hay một bộ phận của hàng hoá bị hư hại hay bị phá huỷ có chủ tâm do hành động sai lầm của bất kỳ người nào gây ra. Điểm 5 này không áp dụng cho trường hợp bảo hiểm theo điều kiện A.

Trong mọi trường hợp Người bảo hiểm không chịu trách nhiệm đối với:

Những mất mát, hư hỏng hay chi phí được quy là do việc làm xấu cố ý  của Người được bảo hiểm.

Những mất mát, hư hỏng hay chi phí có nguyên nhân trực tiếp do chậm trễ, dù chậm trễ xảy ra là do một rủi ro được bảo hiểm (trừ những chi phí được bồi thường theo điều 2/2a quy tắc này).

Những mất mát, hư hỏng hay chi phí phát sinh do tàu hoặc sà lan không đủ khả năng đi biển do tàu, sà lan, phương tiện vận chuyển hoặc công-ten-nơ không thích hợp cho việc chuyên chở hàng an toàn nếu Người được bảo hiểm hay những người làm công cho họ được biết riêng về trạng thái không đủ khả năng đi biển hay không thích hợp đó vào thời gian bốc xếp hàng hoá.

Những mất mát, hư hỏng hay chi phí phát sinh do việc đóng gói hoặc chuẩn bị hàng hoá được bảo hiểm không đầy đủ hoặc không thích hợp và do việc xếp hàng hỏng lên tàu.

Hàng hoá được bảo hiểm bị rò chảy thông thường, hao hụt trọng lượng hay giảm thể tích thông thường , hoặc hao mòn tự nhiên.

Những mất mát, hư hỏng hay chi phí phát sinh do chủ tàu, người quản lý, người thuê tàu hay người điều hành tàu không trả được nợ hoặc thiếu thốn về tài chính gây ra.

Xếp hàng quá tải ( đối với hàng chở nguyên chuyến) hoặc xếp hàng sai quy cách không đảm bảo an toàn cho hàng hoá khi vận chuyển.

Báo giá bảo hiểm hàng hóa xuất khẩu

Giá bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu = giá trị của hàng hóa trên invoice/ sale contract x tỷ lệ phí.

Tỷ lệ phí tùy thuộc vào mức đội rủi ro của hàng hóa, hàng hóa đóng trong container hay chở xá…loại hàng hóa và mức độ rủi ro riêng của từng loại hàng hóa khác nhau.

Giá trị hàng hóa để tính phí có thể mua tối đa 110% invoice, hoặc 110 giá CIF tức là ở đây có bảo hiểm tối đa tăng thêm 10% giá trị của lô hàng ( cước vận tải biển, phí bảo hiểm và lãi dự kiến)

Thời gian bảo hiểm hàng hóa xuất khẩu

Trách nhiệm bảo hiểm bắt đầu có hiệu lực khi hàng hoá được bảo hiểm rời kho hoặc nơi chứa hàng tại địa điểm ghi trong hợp đồng bảo hiểm để bắt đầu vận chuyển và tiếp tục có hiệu lực trong suốt quá trình vận chuyển bình thường. Trách nhiệm bảo hiểm kết thúc tại một trong số các thời điểm sau đây, tuỳ theo trường hợp nào xảy đến trước.

Trong quá trình vận chuyển nói trên, nếu xảy ra chậm trễ mà Người được bảo hiểm không thể khống chế được hoặc những trường hợp tàu đi chệch hướng, dỡ hang bắt buộc, chuyển tải ngoại lệ hoặc thay đổi hành trình, thì bảo hiểm này vẩn giữ mnguyên hiệu lực với điều kiện phải thong báo ngay cho Người bảo hiểm biết về việc xảy ra hoặc thay đổi đó và phải trả thêm phí bảo hiểm nếu có yêu cầu. Người được bảo hiểm sẽ mất quyền đòi bồi thường nếu không đáp ứng đúng nhu cầu này

Mua bảo hiểm hàng hóa xuất khẩu

Những thông tin cần thiết cung cấp cho bên bảo hiểm để làm bảo hiểm gồm

a) Tên Người được bảo hiểm

b) Tên hàng hoá cần được bảo hiểm

c) Loại bao bì, cách đóng gói và ký mã hiệu của hàng hoá được bảo hiểm

d) Trọng lượng hay số lượng hàng hoá được bảo hiểm

e) Tên tàu biển hoặc loại phương tiện vận chuyển

f) Cách thức xếp hàng được bảo hiểm xuống tầu (xếp trên boong, dưới hầm tàu, chở rời, v.v…)

g) Nơi bắt đầu vận chuyển, chuyển tải và nơi nhận hàng hoá được bảo hiểm

h) Ngày tháng phương tiện chở hàng bảo hiểm bắt đầu rời bến.

i) Giá trị hàng hoá được bảo hiểm và số tiền bảo hiểm

k) Nơi thanh toán bồi thường.

bao-hiem-hang-hoa-xuat-khau
bao-hiem-hang-hoa-xuat-khau

Mua bảo hiểm hàng hóa xuất khẩu pjico tốt

CÔNG TY BẢO HIỂM PETROLIMEX SÀI GÒN

⭐️ Giá bảo hiểm hàng hóa xuất khẩu bao nhiêu ?

Trả lời: Giá bảo hiểm phụ thuộc vào giá trị lô hàng…

⭐️ Mua bảo hiểm hàng hóa xuất khẩu ở đâu uy tín?

Trả lời: PJICO là nhà bảo hiểm thân vỏ ô tô chuyên nghiệp đã kinh doanh từ 1995 đến nay đã được hơn 26 năm.

⭐️ Mua bảo hiểm hàng hóa xuất khẩu cần chuẩn bị gì?

Trả lời: Các chứng từ như bill, invoice, packing list, sales contract, giấy yêu cầu bảo hiểm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *